1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

ÇALIŞMA KONULARI

Adın Durumları
Ön Adlar (Sıfatlar)
Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler
Okuduğunu Anlama
Metnin Bölümleri
Sebep-Sonuç İlişkileri
Öznel ve Nesnel Yargılı İfadeler
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu
Gerçek Ve Mecaz Anlamlı Sözcükler

Türemiş Sözcükler

Türemiş Sözcükler

Zamirler (Adıllar)

Okuduğunu Anlama

Noktalama İşaretleri

İmla Kuralları

Önem Belirten İfadeler

 Yazalı Hazırlık Testi 

Yazalı Hazırlık Testi 2 

Yazalı Hazırlık Testi 3

Yazalı Hazırlık Testi 4

Yazalı Hazırlık Testi 5

Yazalı Hazırlık Testi 6

YAZILI ÖRNEKLERİ

1.Dönem 2.Yazılı

 Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı

 1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

 Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme