1.Tema Oyun ve Spor Testleri

KONU TESTLERİ
Eş Anlamlı Kelimeler
Zıt Anlamlı Kelimeler
Eş Sesli Kelimeler
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler
Kelime Türetme
Adlar (İsimler)
Okuduğunu Anlama
Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
5N 1K
Karşılaştırmalar
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

ÜNİTE TESTLERİ

Birey Ve Toplum

Birey Ve Toplum 2

Birey Ve Toplum 3

İsmin Halleri

İsmin Halleri Testi

Sözcükte Anlam Testi 2

 Birey Ve Toplum Ünite Testi 1

Birey Ve Toplum Ünite Testi 2

 Birey Ve Toplum Ünite Testi 3