2.Tema Atatürk Testleri

KONU TESTLERİ
Adın Durumları
Ön Adlar (Sıfatlar)
Atasözleri, Deyimler ve Özdeyişler
Okuduğunu Anlama
Metnin Bölümleri
Sebep-Sonuç İlişkileri
Öznel ve Nesnel Yargılı İfadeler
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu
Görsel Okuma

ÜNİTE TESTLERİ

2.Tema: Atatürk

Mi Ekinin Yazımı

De Da Ekinin Yazımı

Türemiş Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Kurallı Cümle Oluşturma

 2.Tema Atatürk