3.Tema Birey Ve Toplum Testleri

KONU TESTLERİ

Gerçek Ve Mecaz Anlamlı Sözcükler

Türemiş Sözcükler

Türemiş Sözcükler

Zamirler (Adıllar)

Okuduğunu Anlama

Noktalama İşaretleri

İmla Kuralları

Önem Belirten İfadeler

ÜNİTE TESTLERİ

3.Tema Birey Ve Toplum

3.Tema: Birey ve Toplum

İsim Çeşitleri

Sıfatlar

Paragraf Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Ünlü Uyumu

Cümlede Anlam

3.Tema Birey ve Toplum