back to homepage

5.Sınıf Matematik Testleri

1.Ünite Testleri

2.Ünite Testleri

Konu Testleri

 Doğal Sayılar

  Doğal Sayıları Kavrama

Doğal Sayılar Kazanım

Doğal Sayılar

Doğal Sayıları Kavrama

Milyonlu Sayılar

Milyonlar

Doğal Sayılar

Doğal Sayılar

Milyonlu Sayılar Değerlendirme

Toplama İşlemi
Toplama İşlemi

Toplama İşlemi Problemleri

Toplama İşlemi

Toplama İşlemi

Toplama İşlemi Değerlendirme

Çıkarama İşlemi

Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi

Çıkarma İşlemi Değerlendirme

Çıkarma İşlemi Problemleri

Doğal Sayılarla İşlemler Kavrama

Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım

Doğal Sayılarla İşlemler

Toplama Ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin

Zihinden Toplama Ve Çıkarma İşlemleri.

Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi Problemleri

Çarpma İşlemi

Çarpma İşlemi
Kat Problemleri

Bölme İşlemi

Bölme İşlemi 2

Bölme İşlemi
Zihinden Çarpma Ve Bölme İşlemleri

Bölme İşlemi

Çarpma Ve Bölme İşlemlerinde Tahmin

Çarpma Ve Bölme İşlemleri İle İlgili Problemler.

Bölme İşlemi Problemleri

Problem Çözme

Problem Çözme
İki Adımlı Problemler

Üç Adımlı Problemler

Yaş Hesapları

Parantezli İşlemler ve İşlem Önceliği

Parantezli İşlemler

Üslü Nicelikler Ve İşlem Önceliği

İşlem Önceliği

Parantezli İşlemler

Parantezli İşlemler

Üslü Sayılar

Bir Sayının Karesi Ve Küpü

Üslü Sayılar 2

Üslü Sayılar

Kesirler

Kesirleri Tanıma

Kesirler
Kesirler

Kesirler Konu Testi

Kesir Problemleri

Kesirleri Sıralama

Kesirleri Karşılaştırma

Basit Kesirler

Bileşik Kesirler

Tam Sayılı Kesirler

Denk Kesirler

Kesirlerde Sadeleştirme Ve Genişletme

Birim Kesirler Sayı Doğrusunda Gösterme

Birim Kesirleri Sıralama

Birim Kesir

Kesirler Kazanım

Kesirlerde İşlemler

Kesirlerle İşlemler Kazanım

Kesirlerde Çıkarma İşlemi

Kesirlerde Toplama İşlemi
Kesirlerde Toplama Çıkarma Problemleri
 Kesirlerde Toplama Çıkarma İşlemi

Kesirlerde Toplama Çıkarma Çarpma

Ondalık Gösterimler

Ondalık Kesirler 1

Ondalık Kesirler 2

Ondalık Gösterimle Verilen Sayı.

Kesirlerin Ondalık Gösterimleri

Ondalık Gösterimleri Çıkarma

Ondalık Gösterimleri Toplama

Ondalık Gösterimleri Karşılaştırma

Ondalık Gösterim

Ondalık Gösterim Kazanım

Yüzdeler

Yüzde Hesapları

Yüzde Problemleri

Yüzdeler

Yüzdeler Kazanım

Aritmetik Ortalama

Oran Ve Orantı

Aritmetik Ortalama Problemleri

Bir Çokluğun Belirli Bir Yüzdesini Bulma

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Çokgenler

Çokgenler

Açı Ve Açı Çeşitleri

Çokgenler

Geometri Tangram

Doğru, Işın Ve Doğru Parçası

Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme

Açı Oluşturma

Çokgenler

Noktaların Birbirine Göre Konumları

Çokgenleri Tanıma

Açılar

Doğru, Doğru Parçası, Işın

Noktaların Birbirine Göre Konumları

Açıları Ölçme

 Temel Geometrik Kavramlar Ve Çizimler

Üçgen ve Dörtgenler

Karenin Çevresi

Dikdörtgenin Çevresi

Üçgen Ve Üçgen Çeşitleri

Üçgenin Çevresi

Üçgen Çeşitleri

Geometri

Çokgenler Ve Çevre Uzunlukları

Üçgenin Ve Dörtgenin Açıları

Üçgen Ve Çeşitleri

Dörtgen, Beşgen Ve Köşegen

Üçgenler

Üçgenler Ve Dörtgenler

Üçgenler Ve Dörtgenler Kazanım

Çember

Uzunluk ve Zaman Ölçme

Zaman Ölçüleri

Zaman Ölçüleri Kazanım

Uzunluk Ölçüleri

Zamanı Ölçme

Zaman Ölçme

Uzunluk Ölçüleri

Zaman Ölçme

Tarih Hesapları

Saat Hesapları

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçüleri Kazanım

Zaman Ölçme Kazanım

 Zaman Ölçme Kazanım

Zaman Ölçme

Tarih Hesapları

Saat Hesapları

Uzunluk Ölçüleri Kazanım

Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçüleri

Zamanı Ölçme

Zaman Ölçme

Zaman Ölçüleri

Uzunluk Ölçüleri

Alan Ölçme

Alan Hesapları

Geometrik Şekillerin Alanı

Alan Ölçme

Alan Ölçme Kazanım

Geometrik Cisimler

 Geometrik Cisimler Kazanım

 Geometrik Cisimler Kazanım

Alan Ve Hacim Ölçme

Geometrik Cisimler

Simetri ve Örüntüler

Örüntü Ve Süslemeler

Örüntüler

Örüntüler

Sayı Örüntüleri

Şekil Örüntüleri

Şekil Ve Sayı Örüntüleri

Veri İşleme

Verileri Düzenleme

Grafikler

Simetri

Tablo Ve Veri

Veri Analizi Ve Yorumlama

Araştırma Sorusu Oluşturma

Veri Toplama

Verileri Düzenleme

Veri Analizi Ve Yorumlama

Ağaç Şeması

Veri Toplama Kazanım

Araştırma Soruları Üretme Ve Veri Toplama

Veri Analizi Ve Yorumlama Kazanım

Veri Analizi Ve Yorumlama Kazanım

Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme

Temel Geometrik Kavramlar Kazanım

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

Matematik 1.Dönem 2.Değerlendirm.

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme

Matematik 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirm.

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı Değerlendirme

 Matematik 2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3. Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

Ünite Testleri

1.Ünite Değerlendirme

1.Ünite Geometrik Şekiller

1.Ünite Testi

2.Ünite Testi

2.Ünite Ünite Değerlendirme

2.Ünite Kesirler

3.Ünite Testi

3.Ünite Değerlendirme

3.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Hayatımızdaki Matematik

4.Ünite Değerlendirme

4.Ünite Alan Ve Hacmi Ölçme

4.Ünite Testi

5.Ünite Testi

5.Ünite Değerlendirme

5.Ünite Sayıların Dünyası

6.Ünite Çarpma Ve Bölme İşlem.

 Genel Değerlendirme

 Seviye Belirleme

 Matematik Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Tarama 1

Genel Tarama 2

Genel Tarama 3

Genel Tarama 4

Genel Tarama 5