back to homepage

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

1.Ünite Birey ve Toplum

2.Ünite Kültür ve Miras

3.Ünite İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

4.Ünite Bilim, Teknoloji Ve Toplum

5.Ünite Üretim Dağıtım ve Tüketim

Ünite Konu Testleri

1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

Çocuk Olarak Haklarımız Değerl.

Çocuk Olarak Haklarımız Pekişt.

Çocuk Olarak Haklarımız Kavrama

Hak Ve Sorumluluk

Hak Ve Sorumluluk Doğru Yanlış

Hak Ve Sorumluluk Boşluk Doldurma

Gruptaki Rollerimiz

Gruptaki Rollerimiz Doğru Yanlı�.

Gruptaki Rollerimiz Boşluk Doldur.

Gruptaki Yerim Boşluk Doldurma

Gruptaki Yerim Doğru Yanlış

Gruptaki Yerim

Haklarımı Öğreniyorum

Haklarımı Öğreniyorum Pekişti.

Haklarımı Öğreniyorum Kavrama

Haklarımı Öğreniyorum 1

Haklarımı Öğreniyorum 2

Haklarımı Öğreniyorum 3

Haklarımı Öğreniyorum 4

Toplumdaki Yerimiz

Haklarımızla Varız

1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

Haklarımı Öğreniyorum

1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

1.Ünite

1.Ünite Haklarımı Öğreniyorum

Haklarımı Öğreniyorum

Gruptaki Yerim

Gruplardaki Rollerimiz

Hak Ve Sorumluluk

Çocuk Olarak Haklarımız

1.Ünite Değerlendirme

Haklarımı Öğreniyorum Kazanım

Haklarımı Öğreniyorum Kazanım

2.Ünite Adım Adım Türkiye

Adım Adım Türkiye Kazanım

Adım Adım Türkiye Kazanım

Adım Adım Türkiye Değerlendirme

Adım Adım Türkiye Ünite

Adım Adım Türkiye Ünite

Adım Adım Türkiye

Atatürkçülük

Atatürkün Yaptığı Yenilikler

Atatürk İlkeleri

Çağdaşlaşan Türkiye

Yeni Türk Devletini Temelleri

Ortak Değerlerimiz

Farklılığımız Ve Benzerliğimiz Zenginliğimizdir

Zengin Kültürümüz

Ülkemizin Güzelliklerine Yolculuk

Ülkemizin Güzelliklerine Yolculuk

Ülkemizin Güzelliklerine Yolculuk
2.Ünite Adım Adım Türkiye

Kültürel Özelliklerimiz

Atatürkçülüğü Ve Atatürk İnkılapları

Atatürk İlke Ve İnkılapları

2.Ünite Değerlendirme

2.Ünite Adım Adım Türkiye

Atatürk İlkeleri Konusu

Atatürk İlkelerini Kavrama

Adım Adım Türkiye Ünitesi

Adım Adım Türkiye

Adım Adım Türkiye 2

Adım Adım Türkiye 3

Atatürk İlkeleri 1

Atatürk İlkeleri 2

Adım Adım Türkiye

Adım Adım Türkiye Kazanım

Adım Adım Türkiye Kazanım

3.Ünite Bölgemizi Tanıyalım

3.Ünite Bölgemizi Tanıyalım

Bölgemizi Tanıyalım Kazanım

Bölgemizi Tanıyalım Kazanım

Bölgemizi Tanıyalım Kazanım

Bölgemizi Tanıyalım Kazanım

Bölgemizi Tanıyalım Kazanım

Bölgemdeki Ekonominin Ülkedeki Yeri

Yaşadığımız Bölgedeki Meslek.

Ekonomik Faaliyetler Ve Coğrafi Özellikler

Ekonomik Faaliyetler

Bölgelerimiz Ve Özellikleri

Doğal Afetler Ve Yanlış Uygulamalar

Doğal Afetler Ve Kültür

Yurdumuzdaki Afetler

İnsanlar Doğayı Şekillendiriyor

İnsanların Yaşadıkları Yerler

İklim Ve İnsan Yaşantısı

Ekonomik Gelişmede İnsan Faktörü

Bölgemi Tanıyorum

Yüzey Şekilleri

Doğal Varlıklar, Tarihî Mekânlar

Ekonomik Faaliyetle

Ekonomik Faaliyetler Ve Coğrafi Özellikler

Ekonomik Faaliyetlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri

Ekonomi Ve İnsan

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Yaşadığımız Bölgede Nüfus ve Coğrafi Özellikler

Doğal Afetler Ve Coğrafi Özelli.

3.Ünite Değerlendirme

Nüfus Ve Yerleşim

İklim Ve İklim Özellikleri

Doğal Afetler

3.Ünite Bölgemizi Tanıyalım

Bölgemizi Tanıyalım

Bölgemizi Tanıyalım 2

Yeryüzü Şekilleri

Taş Tabletten Kağıda

Sosyal Örgütler

4.Ünite Ürettiklerimiz

4.Ünite Ürettiklerimiz

Ürettiklerimiz Kazanım

Ürettiklerimiz

Ürettiklerimiz Kazanım

Ürettiklerimiz Ünite Değerlendirme

4.Ünite Ürettiklerimiz

Ürettiklerimiz

Ürettiklerimiz 2

Ürettiklerimiz 3

Ürettiklerimiz 1

Ürettiklerimiz 2

4.Ünite Değerlendirme

5.Ünite Gerçekleşen Düşler

5.Ünite Gerçekleşen Düşler

Gerçekleşen Düşler Kazanım

Gerçekleşen Düşler Kazanım

Gerçekleşen Düşler

5.Ünite Gerçekleşin Düşler

5.Ünite Değerlendirme

Gerçekleşen Düşler

Gerçekleşen Düşler 2

Gerçekleşen Düşler 3

Bilim İnsanları

Teknolojik Ürünler Ve Toplum Hayatımız

Buluş Yapanlar Ve Bilim İnsanlar.

Atatürk Ve Bilim

Uygarlığa Giden Yol

Teknoloji Ve İnsan Hayatı

Buluşlar Dünyamızı Değiştiriyor

İyi Ki Var Değerlendirme

6.Ünite Toplum İçin Çalışanlar

6.Ünite Toplum İçin Çalışanlar

Toplum İçin Çalışanlar Kazanım

Toplum İçin Çalışanlar Kazanım

Kurumlar Hepimiz İçin

Kurumlar Ve Toplumun Temel İhtiyaçları

Toplumsal Yaşam Ve Yasalar

Merkeze Bağlı Yönetim Birimlerinin Temel Görevleri

Merkezî Yönetim Birimlerinin Temel Görevi

Demokratik Yönetim Birimleri Ve Ulusal Egemenlik

Kurumlar Ve Toplumun Temel İhtiyaçları

Kurumların İnsan Yaşamındaki Y.

 Sivil Toplum Kuruluşları Ve Resmi

Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi

6.Ünite Değerlendirme

6.Ünite Toplum İçin Çalışanlar

Toplum İçin Çalışanlar 2

Toplum İçin Çalışanlar

Toplum İçin Çalışanlar

7.Ünite Bir Ülke, Bir Bayrak

7.Ünite Bir Ülke, Bir Bayrak

Bir Ülke Bir Bayrak Kazanım

Bir Ülke Bir Bayrak Kazanım

7.Ünite Bir Ülke, Bir Bayrak
7.Ünite Değerlendirme

Bir Ülke Bir Bayrak

Bir Ülke Bir Bayrak 2

Bir Ülke Bir Bayrak 3

 

8.Ünite Hepimizin Dünyası

8.Ünite Hepimizin Dünyası

Hepimizin Dünyası Kazanım

Dünya Çocuklarının Ortak Yönleri

Ekonomik İlişkiler, Ulaşım Ve İltişim

Ülkelerin Ortak Miras Öğeleri

Turizm, Ortak Miras Ve Uluslar arası İlişkiler

8.Ünite Değerlendirme

8.Ünite Hepimizin Dünyası

Hepimizin Dünyası

Hepimizin Dünyası 2

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme
 1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Değerlendirme.

Genel Değerlendirme Testleri

Değerlendirme 1

Değerlendirme 2

Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Tarama Testi 1

Tarama Testi 2

Tarama Testi 3

Tarama Testi 4

Tarama Testi 5

Sosyal Bilgiler Seviye Tespit Sın.