5.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite İnsanlar Yerler Ve Çevreler Testleri

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite İnsanlar Yerler Ve Çevreler Testleri

Yeryüzü Şekilleri

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Nüfus ve Yerleşme

Afetler ve Çevre Sorunları

Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

İnsanlar Yerler Ve Çevreler

Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi

Afetler ve Çevre Sorunları

Nüfus ve Yerleşme

İklim Ve Yaşamım

Haritayı Tanıyorum

İnsanlar Yerler Ve Çevreler