5.Sınıf Türkçe 3.Tema Konu Testleri

5.Sınıf Türkçe 3.Tema Konu Testleri

Erdemler

Terim Anlamlılık

Anlamdaş Sözcükler

Atasözleri, Deyimler, Özdeyişler

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

Karşılaştırma Cümleleri

Okuma Anlama

Çok Anlamlılık Kazanım

Deyimler ve Atasözleri Kazanım

Ana Düşünce Şiirde Ana Duygu Konu 5N1K Kazanım

Öznel ve Nesnel Anlatım

Okuma Anlama

Tema Erdemler

3.Tema Erdemler