back to homepage

6.Sınıf Matematik Testleri

Yeni Testler

1.Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Değerlendirme

Üslü Nicelikler
Üslü Nicelikler

1.Ünite

Doğal Sayıların Çarpanları Ve.

Çarpanlar Ve Katlar

Çarpanlar Ve Katlar

Çarpanlar Ve Katlar Kazanım

Çarpanlar Ve Katları

Çarpanlara Ayırma Ve Asal Sayıl.

İşlem Önceliği

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar Ve Doğal Sayıları.

Cebirsel İfade

Cebirsel İfadeler

Cebirsel İfadeler Ve Denklemler

İşlem Önceliği

Bölünebilme Kuralları

Doğal Sayıların Çarpanları Ve.

İki Doğal Sayının Ortak Bölen.

Açılar

Açılar

Açılar

Açılar Kazanım

Bir Doğal Sayı Ile Bir Cebirsel .

Cebirsel İfadelerle Toplama Ve Ç.

Bölünebilme 1

Bölünebilme 2

Oran

Oran

Oran

Oran Kazanım

Oran Ve Orantı

1.Ünite Değerlendirme

 

2.Ünite Değerlendirme Testleri

2.Ünite Değerlendirme

Kesirler

Kesirler

Kesirler

Kesirler 1

Kesirler 2

Kesirler 3

Kesirler 4

Kesirler 5

Kesirler 6

Kesirler 7

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle İşlemler Kazanım

Kesirlerle İşlemler

2.Ünite Değerlendirme

 

3.Ünite Değerlendirme Testleri

3.Ünite Değerlendirme

Ondalık Gösterimleri Çözümlem.

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İ.

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Ondalık Gösterim Kazanım

Ondalık Gösterim

Ondalık Gösterimleri Çözümlem.

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İ.

Kesirler Testi

Ondalık Sayılar

Ondalık Kesirler

Ondalık Kesirler
Veri Toplama Ve Düzenleme

Aritmetik Ortalama Ve Açıklık

Aritmetik Ortalama Ve Açıklık

Veri Toplama Ve Düzenleme

İstatistik

3.Ünite Değerlendirme

 

4.Ünite Değerlendirme Testleri

4.Ünite Değerlendirme

Tam Sayı

Mutlak Değer

Tam Sayıları Sıralama

Tam Sayılarla Toplama Ve Çıkarm.

Örüntüler Ve İlişkiler

Cebirsel İfade

Cebirsel İfadelerle Toplama Ve Ç.

Bir Doğal Sayı Ile Bir Cebirsel .

Doğal Sayılarla İşlemler Kazan.

Tam Sayılarda İşlemler

Tam Sayılar

Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılarla İşlemler

Asal Sayılar Ve Doğal Sayıları.

Tam Sayılarla Toplama Ve Çıkarm.

Tam Sayıları Sıralama

  Tam Sayı

Tam Sayılar

Doğal Sayılar

Tam Sayılar

Doğal Sayılar 2

Doğal Sayılar

Asal Sayılar

Doğal Sayılar

Tam Sayılar

Mutlak Değer

Örüntüler Ve İlişkiler

Bölünebilme Ve Çarpanlara Ayır.

Obeb Okek

Ekok Ebob

4.Ünite Değerlendirme

 

5.Ünite Değerlendirme Testleri

5.Ünite Değerlendirme

Alan Ölçme Birimleri

Paralelkenarın Alanı

Üçgenin Alanı

Arazi Ölçme Birimleri

Geometrik Cisimler Ve Hacim Ölçm.

Sıvı Ölçme Birimleri

Çember

Üçgenin Alanı

Çember

Hacim

Paralelkenarın Alanı

Paralelkenarın Alanı

Alan Ölçme Birimleri

Sıvı Ölçme Birimleri

Arazi Ölçme Birimleri

Problemler Kazanım

Sıvıları Ölçme

Çember

Çokgenler, Eşlik Ve Benzerlik

Doğru, Doğru Parçası Ve Açıl.

Doğrunun Yolculuğu

Çokgenler

Açılar

Geometrik Cisimler

Uzunluk Ve Alan Ölçme

Geometrik Cisimler Ve Hacim Ölçm.

Alan Ölçme

Problem Çözme

Problemler

Problem Çözme

Olasılık

Olasılık

5.Ünite Değerlendirme

Kümeler

Kümeler

Kümeler 2

Kümeler

Kümeler 1

Kümeler 2

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirm.

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

 

Genel Değerlendirme Testleri

Matematik Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20