6.Sınıf Türkçe Testleri

 1.Tema Zaman Ve Mekan

1.Tema Zaman Ve Mekan

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam 1

Yazma

Konuşma

Dinleme İzleme

Okuma Anlama 2

Okuma Anlama 1

Okuma Kültürü

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

Zamirler Kazanım

Sözcükte Anlam

Biçim Bilgisi

1.Tema Zaman Ve Mekan

 

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

Parçada Anlam

Ek Kök Bilgisi

İsim Bilgisi

Ek Bilgisi

Hece Düşmesi

Sözcükte Yapı

Sözcük Türleri 1

Sözcük Türleri 2

Sözcükte Anlam 1

Parçada Anlam 1

Cümlede Anlam 1

Okuma Anlama

Sözcükte Anlam

Ses Bilgisi

Anlam Bilgisi 1

2.Tema Atatürk

Hece Düşmesi

Sözcükte Anlam

Sözcükte Yapı

Kök Ve Ek Bilgisi

 

3.Tema Sevgi

3.Tema Sevgi

Sebep Sonuç İlişkisi

Çekim Ekleri 1

Çekim Ekleri 2

Sözcükte Anlam 2

Sözcükte Anlam 3

Parçada Anlam 2

Cümlede Anlam 2

Anlam Bilgisi

Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

Ses Bilgisi

Okuma Anlama 2

Yazım Ve Noktalama İşaretleri

Ses Bilgisi

Anlam Bilgisi

Ek Kök Bilgisi

3.Tema Sevgi

 

4.Tema Duygular

4.Tema Duygular

Ek Bilgisi

Sebep Sonuç İlişkisi

Paragrafta Anlam

Çekim Ekleri

Metinde Anlam

Anlam Bilgisi Çalışma

Anlam Bilgisi 2

Anlam Bilgisi 3

Anlam Bilgisi 4

Cümlede Anlam

4.Tema Duygular

 

5.Tema Milli Kültür

5.Tema Milli Kültür

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Dinleme Ve İzleme

Deyimler Ve Atasözleri

Cümlede Anlam Bilgisi

Yapım Ekleri

Çekim Ekleri

Benzetme Konusu

Cümlenin Öğeleri

Parçada Anlam 3

Parçada Anlam 4

Benzetme
Paragrafta Anlam
Yazım Kuralları

Deyimler Ve Atasözleri

Öznel Ve Nesnel Yargı

İsim Bilgisi

İsim Ve Fiil Kökü

5.Tema Milli Kültür

6.Tema Okuma Kültürü

6.Tema Okuma Kültürü

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Zamirler

Sıfatlar

Cümlenin Öğeleri

Tür Ve Şekil Bilgisi

6.Tema Okuma Kültürü

Öznel Nesnel Yargı

İsim Ve Fiil Kökü

Mecaz Anlamlılık

Zamirler, Adıllar

Sıfatlar

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

Türkçe 2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

 

 

Kazanım Testleri

Yazım Kuralları Kazanım

Sözcükte Yapı Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sıfat Sıfat Tamlaması Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Edat Bağlaç Ünlem Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Biçim Bilgisi Kazanım

 

Genel Değerlendirme Testleri

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20