back to homepage

7.Sınıf Matematik Testleri

1.Ünite

2.Ünite

Tam Sayılar Problemleri
Tam Sayıların Kuvveti
Matematik Tam Sayılarla İşlemler Testi
7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

3.Ünite

Ünite ve Konu Testleri

 Tam Sayılar ve İşlemler

Tam Sayılarda İşlemler

Tam Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri.

Tam Sayılarla Çarpma Ve Bölme

Tam Sayılarla Toplama Ve Çıkarma.

Tam Sayıların Kuvveti Ve Örünt.

Tam Sayıların Kuvveti

Tam Sayılarda Bölme İşlemi

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi

Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

Tam Sayılarda Toplama İşlemi

Tam Sayılar

Tam Sayılarda Toplama

Tam Sayılarda Çıkarma

Tam Sayılarda Çarpma 2

Tam Sayılarda Çarpma 1

Tam Sayılarda Bölme

Tam Sayılarda İşlemler

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarla İşlemler

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarla Çarpma Ve Bölme.

Rasyonel Sayılarla Toplama Ve Çıkarma

Adım Adım İşlemler Ve Problemleri.

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarda Çarpma Bölme.

Rasyonel Sayılarda Toplama Çıka.

Rasyonel Sayılar 2

Rasyonel Sayılar 1

Doğru Ve Ters Orantı

Oran Ve Orantı

Yüzde Hesapları

Yüzdeler

 

Cebir

Eşitlik Ve Denklem

Cebirsel İfadelerle İşlemler

Cebirsel İfadeler Ve Denklemler

Denklemler Ve Koordinat Sistemi

Denklemler

 

Geometri ve Ölçme

Üç Doğrunun Oluşturduğu Açı.

Doğru Ve Üçgende Açılar

Doğrular Ve Açılar

Doğrular Ve Açılar

Açılar 1

Açılar 2

Açılar 3

Çember Ve Daire

Çokgenler

Doğrular Ve Açılar

Çember Ve Daire

Üç Doğrunun Birbirine Göre Dur.

Doğrusal Denklemler Ve Koordinat .

Çokgenler

Süslemeler

Yansıma Ve Dönme

Çember Ve Dairenin Özellikleri

Daire Ve Daire Dilimi

Türk Bayrağı

Çemberde Açılar

Çokgenlerin Eşliği Ve Benzerliği

Olasılık

Faktöriyel Ve Permütasyon

Dik Dairesel Silindir Ve Alanı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi

Dörtgenlerin Özellikleri Ve Dö.

 

Veri İşleme

Veri Analizi

Verilerin Farklı Temsil Biçimler.

 

Kazanım Testleri

 Yüzdeler Kazanım

Veri İşleme Kazanım

Rasyonel Sayılar Kazanım

Rasyonel Sayılarla İşlemler Kaz.

Tam Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri

Problemler Kazanım

Oran Orantı Kazanım

Eşitlik Ve Denklemler Kazanım

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Çokgenlerde Alan Kazanım

Çokgenler Kazanım

Çok Adımlı Işlemler Ve Problem.

Cisimlerin Farklı Yönlerden Gö.

Çember Ve Daire Kazanım

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

 1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme.

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

 1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme.

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

 

Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel .

2.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel .

3.Ünite Cebirsel İfadeler

4.Ünite Çember, Daire Ve Çokgen.

5.Ünite Grafikler, Veri Analizi V.

6.Ünite Alan Ve Hacim

1.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel .

2.Ünite Tam Sayılar, Cebir Ve Ge.

3.Ünite Orantı Ve Çokgenler

4.Ünite Çember, Daire Ve Çokgen.

5.Ünite Grafikler, Veri Analizi V.

6.Ünite Alan Ve Hacim

 

Genel Değerlendirme Testleri

Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

SBS Deneme 1

SBS Deneme 2

SBS Deneme 3

SBS Deneme 4

SBS Deneme 5

SBS Deneme 6

SBS Deneme 7

SBS Deneme 8

SBS Deneme 9

SBS Deneme 10

SBS Deneme 11

SBS Deneme 12