7.Sınıf Türkçe Testleri

Konu Testleri

Deyimler ve Atasözleri

Sıfat Tamlaması

İsim Tamlaması

Öznel ve Nesnel Cümleler

Deyimler

Anlatım Çeşitleri

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

Zarf Kazanım

Zarf Kazanım

Yazım Kuralları Kazanım

Çok Anlamlılık Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Deyimler ve Atasözleri

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Söz Sanatları Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Düşünceyi Geliştirme Yolları Hikâye Unsurları Kazanım

Parça Oluşturma, Parça Tamamlama Kazanım

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu, Yardımcı Düşünce Kazanım

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu, Yardımcı Düşünce Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Ek Fiil Fiilde Yapı Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiiller Kazanım

Yakın Anlamlı Cümle Cümle Tamamlama Cümle Oluşturma Kazanım

Cümlede Anlatım Örtülü Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme