8.Sınıf İnkılap Tarihi Testleri

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

2.Ünite Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

3.Ünite Ya İstiklal Ya Ölüm

4.Ünite Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

5.Ünite Demokratikleşme Çabaları

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

7.Ünite Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor Kazanım

Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor 2

Bir Kahraman Doğuyor 3

Mustafa Kemal’in Kişilik Özell.

Mustafa Kemal Ve Dört Şehir

Mustafa Kemal’in Okul Hayatı

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Bir Kahraman Doğuyor

Dört Şehir Ve Mustafa Kemal

Atatürkün Kişilik Özellikleri

Atatürkün Kişiliği

Atatürkün Hayatı

Batıya Erken Açılan Kent

1.Dünya Savaşının Sebepleri

1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşının Sonuçları

1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı Devleti

1.Ünite

Bir Kahraman Doğuyor

Bir Kahraman Doğuyor

1.Ünite 1.Değerlendirme

1.Ünite 2.Değerlendirme

1.Ünite 3.Değerlendirme

1.Ünite 4.Değerlendirme

1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

 

2.Ünite Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

2.Ünite Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış, Yurdumuzun İşgal.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgali.

Cemiyetler

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dön.

Milli Uyanış

İsyanlar Ve Mustafa Kemal

Milli Mücadele

Misak-I Milli

Cephelerde Osmanlı Askeri

Kongreler

Mondros Ateşkes Antlaşması

TBMMnin Açılışı

Milli Egemenlik

Ve Milli Mücadele Başlıyor

Mondoros Ateşkes Antlaşması Ve .

Kuvai Milliye Ve Kongreler

2.Ünite 3.Değerlendirme

2.Ünite 2.Değerlendirme

2.Ünite 1.Değerlendirme

Mondros Ateşkes Antlaşması

Yararlı Zararlı Cemiyetler

Misakı Milli

Atatürkün Savaştığı Cepheler

Samsun Çıkış Ve Amasya Genelge.

Erzurum Ve Sivas Kongresi

2.Ünite Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

 

3.Ünite ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm

3.Ünite Ya İstiklal, Ya Ölüm

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm Kazanım

Ya İstiklal Ya Ölüm

Ya İstiklal Ya Ölüm

Ya İstiklal Ya Ölüm 2

Ya İstiklal Ya Ölüm 3

Batı Cephesi

Lozana Kadar

Kurtuluş Savaşı

Sakarya Savaşı

Doğu Ve Güney Cephesi

Lozan Barış Antlaşması

Kongreler

Doğu Ve Güney Cephesi

Destanlaşan Direniş

3.Ünite 1.Değerlendirme

3.Ünite 3.Değerlendirme

3.Ünite 2.Değerlendirlme

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı 1

Kurtuluş Savaşı 2

Doğu Cephesi

Batı Cephesi

3.Ünite ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’

4.Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

4.Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda adımlar

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Demokratik Türkiye Cumhuriyeti

Çok Partili Siyasi Hayat

Atatürkün Yaptığı Yenilikler

Saltanatın Kaldırılması

Cumhuriyet Yönetimi

Cumhuriyetin Kazandırdıkları

Çağdaş Türkiye

Çok Partili Hayat

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımla.

Atatürk İnkılapları

4.Ünite 1.Değerlendirme

4.Ünite 3.Değerlendirme

4.Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

4.Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

 

5.Ünite Atatürkçülük

5.Ünite Atatürkçülük

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük Kazanım

Atatürkçülük

Atatürk İlkeleri

Atatürkçülüğün Esasları

Atatürkçülük

Atatürkçülük 2

Atatürkçülük 3

Atatürkçülük

Atatürk İlkeleri

5.Ünite Atatürkçülük

 

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Dönemi Dış Politika Ka.

Atatürk Dönemi Dış Politika Ka.

Atatürk Dönemi Türk Dış Polit.

Atatürkün Ölümü

6.Ünite Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

 

7.Ünite Atatürk’ten Sonraki Türkiye

7.Ünite Atatürk’ten Sonra Türkiye

Atatürk Sonrası Türkiye Kazanı.

İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası.

Atatürkten Sonraki Türkiye

Vatandaşlık Ve İnsan Hakları

İnsan Hakları

Milli Güvenlik

Türk Dış Politikası

Soğuk Savaş Sonrası Dünya

Atatürkten Sonra Türkiye

Türkiyeyi Tehdit Eden Güçler Ve.

İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası.
 4.Ünite 2.Değerlendirme

 7.Ünite Atatürk’ten Sonraki Türkiye

Yazılı Değerlendirme Testleri

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Değer.

2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

İnkılap Tarihi 2.Dönem 3.Değer.

İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Yazıl.

2.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Değer.

 

Genel Değerlendirme Testleri

Sosyal Bilgiler Seviye Tespit Sın.

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20