back to homepage

8.Sınıf Matematik Testleri

Sayılar ve İşlemler

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Çarpanlar Ve Katlar

Ondalık Gösterimleri Çözümlem.

Sayıları 10 Un Farklı Tam Sayı.

Tam Kare Doğal Sayılar

Kareköklü İfadelerle Çarpma Bölme İşlemi

Kareköklü Sayılarla Toplama Ve Çıkarma İşlemi.

Tam Sayıların Pozitif Ve Negatif Kuvvetleri

EKOK EBOB Problemleri

En Küçük Ortak Kat EKOK

En Büyük Ortak Bölen EBOB

Çarpanlar Ve Katlar

Örüntüler Ve İlişkiler

Gerçek Sayılar

Kareköklü Sayılar 4

Kareköklü Sayılar 3

Kareköklü Sayılar 2

Kareköklü Sayılar

Üslü Sayılar 3

Üslü Sayılar 2

Üslü Sayılar

Tam Sayıların Ve Ondalık Kesirl.

Üslü Sayılarla İşlemler

Kareköklü Toplama Ve Çıkarma İşlemi

Çarpanlarına Ayırma

Rasyonel Cebirsel İfadeler

Kareköklü Sayılar

Sayı Örüntüleri

Kareköklü Çarpma Ve Bölme İşlemi

Üslü Sayılar

Üslü Sayılar

Üslü Sayılar 2

Üslü Sayılar 1

Kareköklü Sayılar

 

Cebir

Eşlik Ve Benzerlik Kazanım

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikle.

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikle.

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikle.

Denklem Sistemleri

Eşitsizlikler

Denklemler

 

Geometri ve Ölçme

Dik Üçgen Ve Pisagor Bağıntısı

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Dik Üçgenler

Üçgen Çizimleri

Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik

Eğimi Tanıyalım

Koniyi Tanıyalım

Küreyi Tanıyalım

Piramitleri Tanıyalım

Prizmaları Tanıyalım

Ara Kesitler

Perspektif Çizimi

Prizma, Piramit, Koni Ve Kürenin Hacmi

Geometrik Cisimler Ve Simetri

Çok Yüzlüler

Eğim

Çok Küplü Yapılar

Çok Yüzlüler Ve Simetri

Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılara

Dik Üçgende Oranlar

Dik Üçgende Oranlar

Geometrik Cisimlerde Ölçme

Üçgenler

Özdeşikler

Üçgende Eşitlik Ve Benzerlik

Geometrik Cisimler

Fraktallar

Yansıma, Öteleme Ve Dönme

Özdeşlik

Sayı Örüntüleri

Fraktallar

Yansıyan Ve Dönen Şekiller

 

Veri İşleme

Histogram

Standart Sapma

Histogram

Histogram

 

Olasılık

Olasılık Ve Olay Çeşitleri

Kombinasyon

Olasılık

Kombinasyon

Kazanım Testleri

Aralarında Asal Sayılar Kazanım

Ebob Ekok Kazanım

Çarpanlar Ve Katlar Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Gerçek Sayılar Kazanım

Eşitsizlikler Kazanım

Eşitsizlikler Kazanım

Denklem Sistemleri Kazanım

Denklem Sistemleri Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Eşlik Ve Benzerlik Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Veri Analizi Kazanım

Veri Analizi Kazanım

Olasılık Kazanım

Olasılık Kazanım

 

Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılar

1.Ünite Geometriden Olasılığa

2.Ünite Olasılık, İstatistik ve Sayılar

2.Ünite Sayıların Dünyası

3.Ünite Üçgenler Ve Cebir

3.Ünite Üçgenlerde Kenarlar Ve Açılar.

4.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Matematikte Yolculuk

5.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Geometrik Cisimleri Tanıma

6.Ünite Değerlendirme Testi
6.Ünite Geometrik Cisimlerin Hacimleri ve Çizimler

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirm.

 

 

Genel Değerlendirme Testleri

Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15