back to homepage

8.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Toplum Hayatı

1.Tema Toplum Hayatı

Sözcükte Anlam 1

Sözcükte Anlam 2

Sözcükte Anlam 3

Sözcükte Anlam 4

Deyimler Ve Atasözleri

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Ses Bilgisi 2

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Ses Bilgisi

Deyimler Ve Atasözleri Özdeyişl.

Yazım Kuralları

Sözcüklerde Çok Anlamlılık

Sözcükler Arasındaki Anlam İli.  Cümlede Anlam

Yazım Kuralları

Deyimler Ve Atasözleri

Deyimler Ve Atasözleri

Söz Gruplarında Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkis.

Sözcükte Anlam

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

1.Tema Toplum Hayatı

 

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

Cümle Çeşitleri

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam 1

Cümlede Anlam 2

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam

İmla Kuralları

Cümle Bilgisi

Sözcük Türleri 1

Sözcük Türleri 2

Ses Bilgisi

Sözcükte Anlam

Kelimede Anlam

Ses Bilgisi

Paragrafta Anlam

Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam

Paragrafta Bilgisi

Sözcük Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Deyimler – Atasözleri – Özde.

Paragrafta Anlam

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Deyimler Ve Atasözleri Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

2.Tema Atatürk

 

3.Tema Millî Kültür

 3.Tema Milli Kültür

Anlatım Bozukluğu

Cümlenin Öğeleri 2

Cümlenin Öğeleri 1

Zarf Edat Ünlem Bağlaç

Tümcenin Ögeleri

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozukluğu

İsim Tamlamalırı

Cümlede Anlam Bilgisi

Yapım Ve Çekim Ekleri

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozuklukları

İsim Tamlamaları

Adlar İsim Bilgisi

Tümcede Yapı

Tümcede Anlam Bilgisi

Tümcede Anlam

Metinde Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam

Cümle Türleri

Cümleye Hâkim Olan Duygu Kazanı.

Cümlenin İfade Ettiği Anlam Kaz.

Cümlede Anlam İlişkisi Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

3.Tema Millî Kültür

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

 

 

4.Tema Kişisel Gelişim

4.Tema Kişisel Gelişim

Fiilimsiler 3

Fiilimsiler 2

Fiiller 3

Fiiller 2

Fiiller 1

Zamirler

Sıfatlar 2

Yapım Ve Çekim Ekleri

Kök Ek Bilgisi

Sıfatlar

Fiilimsiler

Ek Fiil

Fiilde Kip

Ad Tamlamaları

Adlar İsimler

Sözcükte Yapı

Edebiyat Bilgileri

Fiil Çatısı

Cümlenin Öğeleri

 Sözcük Gruplarında Anlam

Fiilimsiler

Söz Sanatları

Parçada Yardımcı Düşünce

Parça İnceleme

Parçada Anlam

Parçada Ana Düşünceler

Anlatım Biçimleri Ve Düşüncey.

Parça Oluşturma

Noktalama İşaretleri

4.Tema Kişisel Gelişim

5.Tema Zaman Ve Mekan

5.Tema Zaman Ve Mekan

 Tümcenin Ögeleri

Belirteç

Adıllar

Tümce Bilgisi

Sözcükte Yapı

Eylem

İsim Bilgisi

Fiilde Yapı

Fiilde Çatı

Eylem Fiil Bilgisi

Edat Bağlaç Ünlem

Edatlar

Fiilde Çatı Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Ana Düşünce Konu Şiirde Ana Du.

Metin Türleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Cümlenin Öğeleri

Filimsiler

Filimsiler

5.Tema Zaman Ve Mekan

 

6.Tema Güzel Sanatlar

6.Tema Güzel Sanatlar

Metin Türler

Cümle Türleri

Cümlenin Yapı Özellikleri

Cümlenin Ögeleri

Fiilde Çatı

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam

Fiilimsiler

Söz Sanatları Kazanım

Söz Sanatları Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Kazanım

Anlatım Biçimleri Ve Düşüncey.

Parça Tamamlama Ve Oluşturma Kaz.

Soru Cevap Kazanım

Anlatıcı Hikâye Unsurları Kaza.

Yardımcı Düşünce Kazanım

Yapılarına Göre Cümleler Kazan.

İsim Cümlesi Fiil Cümlesi Kura.

Çok Anlamlılık Kazanım

Sözcükte Çok Anlamlılık Kazan.

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Edebi Türler Ve Söz Sanatları

Sözcükte Anlam

Söz Sanatları

6.Tema Güzel Sanatlar

 

 

Genel Değerlendirme Testleri

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

Genel Değerlendirme 21

Genel Değerlendirme 22

Genel Değerlendirme 23

Genel Değerlendirme 24

Genel Değerlendirme 25

Genel Değerlendirme 26