back to homepage

1.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Testleri

5 N 1 K Testi 1

Harf Bilgisi

Hece Bilgisi

Kelime Bilgisi

Cümle Bilgisi

Hece Bilgisi

1.Tema Değerlendirme Testi

2.Tema Testleri

5 N 1 K Testi 2

Hece Bilgisi Testi 1

Hece Bilgisi Testi 2

Hece Bilgisi

Kelime Bilgisi

Cümle Bilgisi

2.Tema Değerlendirme Testi

3.Tema Testleri

Sözcük Bilgisi

Metin Bilgisi 1

5 N 1 K 1

5 N 1 K 2

5 N 1 K 3

Noktalama İşaretleri

3.Tema Değerlendirme Testi

4.Tema Testleri

4.Tema Değerlendirme Testi

5 N 1 K Testi 3

Noktalama İşaretleri 1

Noktalama İşaretleri 2

Noktalama İşaretleri 3

Noktalama İşaretleri 4

Eş Sesli Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Türkçe
1. GRUP SESLER: E, L, A, N
‘e’ Sesi
‘l’ Sesi
‘a’ Sesi
‘n’ Sesi
2. GRUP SESLER: İ, T, O, B, U
‘i’ Sesi
‘t’ Sesi
‘o’ Sesi
‘b’ Sesi
‘u’ Sesi
3. GRUP SESLER: K, I, R, Ö, S, Ü
‘k’ Sesi
‘ı’ Sesi
‘r’ Sesi
‘ö’ Sesi
‘s’ Sesi
‘ü’ Sesi
4. GRUP SESLER: M, D, Ş, Y, C, Z
‘m’ Sesi
‘d’ Sesi
‘ş’ Sesi
‘y’ Sesi
‘c’ Sesi
‘z’ Sesi
5. GRUP SESLER: Ç, G, P, H
‘ç’ Sesi
‘g’ Sesi
‘p’ Sesi
‘h’ Sesi
6. GRUP SESLER: F, V, Ğ, J
‘f’ Sesi
‘v’ Sesi
‘ğ’ Sesi
‘j’ Sesi
VATANDAŞLIK BİLİNCİ
Söz Varlığı
Hece, Kelime, Cümle
Olayların Oluş Sırası
Okuduğunu Anlama
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Noktalama İşaretleri
Hikâye Unsurları
SAĞLIK VE SPOR
Söz Varlığı
Gerçek ve Hayal Unsurları
Hece, Kelime, Cümle
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Noktalama İşaretleri
Konu
Hikâye Unsurları
BİLİM VE TEKNOLOJİ
Söz Varlığı
Okuduğunu Anlama
Hece, Kelime, Cümle
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Noktalama İşaretleri
Konu
Hikâye Unsurları