2.Sınıf Ev Adresim Testi

 

2.Sınıf Ev Adresim

Başla

TEBRİKLER.

2.Sınıf Ev Adresim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.Yaşadığımız yere ait bilgilere ne ad verilir?
A) Adres
B) Kimlik
C) Apartman

2. Evimizin adresinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Telefon numarası
B) Okul no
C) No

3. Evimizin adresinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Yaşadığımız şehir
B) Doğum tarihi
C) Gittiğimiz okul

4. Aşağıdakilerden hangisi ev adresimizde bulunur?
A) Sokak adı
B) Ailedeki birey sayısı
C) Komşularımızın adı

5. Aşağıdakilerden hangisi ev adresimizde bulunmaz?
A) Apartman adı
B) Mahalle adı
C) Okulumuzun adı

6. Evimizin adresinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Hava durumu
B) Mail adresi
C) İlçe adı

7. Ev adresimizde bulunması gereken kod hangisidir?
A) Banka kodu
B) Posta kodu
C) Telefon kodu

8. “Evimizin …………; yaşadığımız köy, kasaba veya şehir isimleri bulunur.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) önünde
B) çevresinde
C) adresinde

9. “……….evimizin bulunduğu mahalle, sokak ve bina numarasını gösteren bilgiler vardır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Adreste
B) PTT’de
C) İnternette

10. “İhtiyaç duyduğumuzda ……… bilgilerimizi kullanarak ailemize ulaşabiliriz.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) okul
B) adres
C) kimlik

11. Aşağıdaki adres kısaltmalarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) Cad. = Cadde
B) Mhl. = Mahalle
C) Sok. = Sokak

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Evimizin adresini tanımadığımız kişilere vermemeliyiz.
B) Adres yazarken her sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır.
C) Evimizin adresine kaç odalı olduğunu yazmalıyız.

2.Sınıf İyi Günde Kötü Günde Testi

2.Sınıf İyi Günde Kötü Günde

Başla

TEBRİKLER.

2.Sınıf İyi Günde Kötü Günde

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Akrabalarla bir araya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisini yapmayız?
A) Eğlenmek
B) Sohbet etmek
C) Kavga etmek
2. Aşağıdakilerden hangisi yakın akrabamız değildir?
A) Arkadaş
B) Teyze
C) Amca
3. Aşağıdakilerden hangisi aile bireylerinden birisi değildir?
A) Abla
B) Dayı
C) Anne
4. Aşağıdakilerden hangisini akrabalarımızla yaptığımız bir kutlamadır?
A) Milli bayramları
B) Doğum gününü
C) Cumhuriyet Bayram’ı
5. Aşağıdakilerden hangisi yakın akrabalarımızdan birisi değildir?
A) Komşu
B) Kuzen
C) Hala
6. Aşağıdakilerin hangisinde akraba ziyaretleri yapılır?
A) Dini bayramlarda
B) Milli bayramlarda
C) Yılbaşında
7. Aşağıdakilerden hangisini aile bireyleri ve yakın akrabalarımızla kutlarız?
A) Bayrak Töreni
B) Sünnet Töreni
C) Cenaze Töreni
8. “Akrabalarımızla sevinç ve üzüntülerimizi ……………..” Cümlesinde  boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmak doğru olur?
A) paylaşmalıyız
B) saklamalıyız
C) söylemeliyiz
9. “Aile bireylerimize ve akrabalarımıza her zaman …….. olmalıyız.” Cümlesinde  boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmak doğru olur?
A) duyarsız
B) isteksiz
C) destek
10. “Hastalanan akrabalarımızı ……. etmeliyiz.” Cümlesinde  boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmak doğru olur?
A) ziyaret
B) terk
C) yardım
11. “Dini bayramlarda ……………………. ziyaret etmeliyiz.” Cümlesinde  boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmak doğru olur?
A) Aile büyüklerini
B) Müzeleri
C) Turistik yerleri
12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Akrabalarımızın üzüntülerini paylaşmalıyız.
B) Ailemizde sorumluluklarımızı yerine getirmemize gerek yoktur.
C) Dayanışma ve yardımlaşma, akrabalar arasındaki iletişimi kuvvetlendirir.

2.Sınıf Yakın Akrabalarım Testi

2.Sınıf Yakın Akrabalarım

Başla

TEBRİKLER.

2.Sınıf Yakın Akrabalarım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

  1. Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa ne ad verilir?
  A) Aile
  B) Ev
  C) Hane

  2. Annemizin ve babamızın kardeşlerinin çocukları bizim neyimizdir?
  A) Yeğen
  B) Kuzen
  C) Kardeş

  3. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile çeşidi hangisidir?
  A) Geniş aile
  B) Büyük aile
  C) Çekirdek aile

  4. Ailede anne, baba ve çocukların yanı sıra dede, nine gibi diğer aile büyüklerinin de bulunduğu ailelere ne ad verilir?
  A) Büyük aile
  B) Çekirdek aile
  C) Küçük aile

  5. Çekirdek ailede hangisi bulunmaz?
  A) Anne
  B) Dayı
  C) Baba

  6. Aşağıdakilerden hangisi annemizin kardeşidir?
  A) Amca
  B) Hala
  C) Teyze

  7. Aşağıdakilerden hangisi babamızın kardeşidir?
  A) Hala
  B) Teyze
  C) Dayı

  8. Annemizin erkek kardeşine ne deriz?
  A) Dede
  B) Dayı
  C) Amca

  9. Babamızın erkek kardeşine ne deriz?
  A) Komşu
  B) Dayı
  C) Amca

  10. Annemizin kız kardeşine ne deriz?
  A) Teyze
  B) Hala
  C) Anneanne

  11. Babamızın kız kardeşine ne deriz?
  A) Teyze
  B) Hala
  C) Anneanne

  12. Aşağıdakilerden hangisi yakın akrabamız değildir?
  A) Amca
  B) Kuzen
  C) Komşu

2.sınıf Paramı Harcarken Testi

2. Sınıf Paramı Harcarken

Başla

TEBRİKLER.

2. Sınıf Paramı Harcarken

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Tutumlu olmak nedir?
A) Paramızı boşa harcamamak,
B) İstediğimiz her şeyi almak,
C) Çok para harcamak,

2. Paramızı harcarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini karşılamalıyız?
A) İsteklerimizi
B) İhtiyaçlarımızı
C) İlgilerimizi

3. Paramızı harcarken neye dikkat etmeliyiz?
A) Savurgan olmaya
B) Cimri olmaya
C) Tutumlu olmaya

4. Para biriktirmeye ne denir?
A) Tasarruf
B) İsraf
C) Savurganlık

5. Yaşamımızı sürdürebilmemiz için karşılanması gereken bazı gereksinimlerimiz vardır. Bunlara temel ihtiyaçlarımız denir. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan birisi değildir?
A) Barınma
B) Gezme
C) Beslenme

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Paramızı harcarken önce ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız.
B) İhtiyacımız olmayan ürünleri almak paramızı boşa harcamaktır.
C) İsteklerimizin alınmasında ısrarcı olmalıyız.
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Paramızı boşuna harcamamalıyız.
B) Aldığımız harçlıkların hepsini harcamalıyız. Çünkü yarın yine harçlık alırız.
C) Okul kantininden sağlıklı sağlıksız her şeyi alabiliriz.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çok istediğimiz bir şeyi alacak paramız yoksa harçlıklarımızdan birikim yaparak sonra alabiliriz.
B) Harçlığımızla istediğimiz her şeyi alabilmeliyiz.
C) Annemiz ve babamız aylık harcamalarımızı planlamalıdır.

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Para biriktirirken tutumlu olmayı öğreniriz.
B) Tutumlu olmak güzel bir alışkanlıktır.
C) Tutumlu olanlar her istediğini alabilir.

10. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçtır?
A) Ayakkabı
B) Oyuncak
C) Çikolata

11. Aşağıdakilerden hangisi istektir?
A) Kalem
B) Şeker
C) Çanta

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Para biriktirmek tasarruf yapmaktır.
B) Boşa para harcamamak tutumlu olmaktır.
C) Paramızın bir kısmını isteklerimize harcamamak cimriliktir.

2.Sınıf Oyun Kuralları Testi

2.Sınıf Oyun Kuralları Testi

Başla

TEBRİKLER.

2.Sınıf Oyun Kuralları Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. Oyun oynarken arkadaşınız oyun kurallarına uymazsa hangisini hissedersiniz?
 2. A) Üzüntü
 3. B) Sevinç
 4. C) Kaygı

 

 1. Oyun oynarken arkadaşınız oyun kurallarına uymazsa hangisini hissedersiniz?
 2. A) Mutluluk
 3. B) Öfke
 4. C) Saygı

 

 1. Oyuna başlamadan önce aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
 2. A) İstemediklerimizi oyuna almamalıyız.
 3. B) Rakiplerimizle kavga etmeliyiz.
 4. C) Oyun kurallarını belirlemeliyiz.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Kazanmak için her şeyi yapmalıyız.
 3. B) Oyun sırasında arkadaşlarımıza zarar vermemeliyiz.
 4. C) Oyun oynarken arkadaşlarımıza eşit davranmalıyız.

 

 1. Oyunu kazandıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
 2. A) Kaybedenlerle alay etmeliyiz.
 3. B) Kazananı kutlamalıyız.
 4. C) Kavga etmeliyiz.

 

 1. Niçin oyun oynarız?
 2. A) Rakiplerimizi yenmek için.
 3. B) kurallara uymak için
 4. C) Eğlenmek ve arkadaşlarımızla güzel vakit geçirmek için.
 5. Aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur?
 6. A) Oyun kurarken arkadaşlarımız arasında ayrım yapmalıyız.
 7. B) Oyuna katılırken arkadaşlarımızdan izin istemeliyiz.
 8. C) Arkadaşlarımızın oyununa katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda bulunmalıyız.

 

 1. Oyun oynarken aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur?
 2. A) Oyuna katılmak isteyen arkadaşlarımızı oyuna almalıyız.
 3. B) Oyun oynarken oyun kurallarına uymamalıyız ve öfkemizi belli etmeyi bilmeliyiz.
 4. C) Oyunu kazanan arkadaşlarımızı tebrik etmeliyiz.

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Oyun oynamanın amacı eğlenmek ve güzel vakit geçirmektir.
 3. B) Oyunlar yaratıcılığımızı, düşünme yeteneğimizi artırır.
 4. C) Oyun sırasında arkadaşlarımıza bağırabiliriz.
 5. Aşağıdakilerden hangisi oyun sırasında dikkat etmemiz gerekenlerden birisi değildir?
 6. A) Arkadaşlarımıza hoşgörülü davranmamalıyız.
 7. B) Arkadaşlarımızla alay etmemeliyiz.
 8. C) Arkadaşlarımıza zarar vermemeliyiz.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Oyun oynarken kurallara uymalıyız.
 3. B) Oyun sırasında hata yapan arkadaşlarımızı oyundan çıkarmalıyız.
 4. C) Oyun oynarken arkadaşlarımıza zarar vermemeliyiz.

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Oyunu kazanana kadar devam etmeliydin.
 3. B) Kazanacağımızı bildiğimiz oyunlar oynamalıyız.
 4. C) Oyunda kazanmak da kaybetmek de doğaldır.

2.Sınıf Önce Dinleyelim Testi

2.Sınıf Önce Dinleyelim Testi

Başla

TEBRİKLER.

2.Sınıf Önce Dinleyelim Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
 2. A) Konuşmacının sözünü kesmemeliyiz.
 3. B) Her konuşulanı yazmalıyız.
 4. C) Konuşulanları tekrar söylemeliyiz.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Konuşmacıyı ve onun konuştuklarını önemsemeliyiz.
 3. B) Dinlerken konuşmacının yüzüne bakmamalıyız.
 4. C) Öğretmenimiz ders anlatırken onu dinlemeliyiz.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Dinlerken konuşmacının yüzüne bakmalıyız, başka şeylerle ilgilenmemeliyiz.
 3. B) Sormak istediklerimiz için öğretmenimizin konuşmasının bitmesini beklemeliyiz.
 4. C) Konuşmacıya anlattığı konuyla ilgili sık sık soru sormalıyız.

 

 1. Aşağıda verilen davranışlardan dinleme kurallarına uygun olmayanı işaretleyiniz?
 2. A) Emre akşam geç yattığı için uykusuz kalmıştı. Öğretmeni ders anlatırken uykusu geldiği için başını sıraya koymuştu.
 3. B) Elif, öğretmeni ders anlatırken ona dikkatle bakıyordu.
 4. C) Kevser, öğretmeninin konuşması bittikten sonra parmak kaldırarak söz aldı ve öğretmenine soru sordu.

 

 1. “İyi bir …………… konuşmacıyla göz teması kurar. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 2. A) konuşmacı
 3. B) dinleyici
 4. C) oyuncu

 

 1. “İyi bir dinleyici konuşmacının …………. kesmeden dinler.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 2. A) sesini
 3. B) ilgisini
 4. C) sözünü

 

 1. “İyi bir dinleyici olmak için …………. sözünü kesmemeliyiz.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 2. A) konuşmacının
 3. B) dinleyicinin
 4. C) yazıcının

 

 1. “Konuşmacıyı ve onun konuştuklarını ………….” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 2. A) bilmeliyiz
 3. B) önemsemeliyiz
 4. C) yazmalıyız

 

 1. “Dinlerken konuşmacının ……. bakmalıyız, başka şeylerle ilgilenmemeliyiz.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 2. A) ayağına
 3. B) eline
 4. C) yüzüne

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi dinleme kurallarından birisi değildir?
 2. A) Konuşulanları yazmak.
 3. B) Konuşmacı ile göz teması kurmak.
 4. C) Sormak istediklerimiz için konuşmanın bitmesini beklemek.

 

 1. Ders anlatılırken resim yapmak gibi başka şeylerle ilgilenmek aşağıdakilerden hangisine neden olur?
 2. A) Konuşmanın bitmesine,
 3. B) Konuşmacıya saygısızlık,
 4. C) Dinleyenlerin ilgisini çekmek,

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
 2. A) Konuşurken dinleyiciyle göz teması kurmak,
 3. B) Dinlerken konuşmacıyla göz teması kurmak,
 4. C) Dinlerken konuşmacıya sorular sormak,

2.sınıf 6. Ünite Doğada Hayat Testi

2.Sınıf 6. Ünite Doğada Hayat

Başla

TEBRİKLER.

2.Sınıf 6. Ünite Doğada Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

 1. I. Yerde aniden oluşan sarsıntı ve titreşimlere denir.
II. Binaları, köprüleri yıkar.
III. İnsanlar ve diğer canlılar yıkılan binaların altında kalarak ölürler ya da sakatlanırlar.
Yukarıda anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sel
B) Heyelan
C) Deprem

2. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekenlerdin birisidir?
A) Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız.
B) Sağlam olduğunu bildiğimiz eşyaların altına veya yanına sığınmalıyız.
C) Evimizde yıkılacak eşyaları sağlamlaştırmalıyız.

3. Aşağıdakilerden hangisi depremden önce yapılması gerekenlerdin birisidir?
A) Bina yapacağımız yere zemin etüdü yaptırmalıyız.
B) Pencere, balkon, merdiven ve asansörden uzak durmalıyız.
C) Enkaz altında kalmışsak, yerimizi belli etmek için cisimlere vurarak ses çıkartabiliriz.

4. Şiddetli yağmurlar nedeniyle dereler ve nehirlerin taşması sonucu oluşan büyük su baskınlarına ne denir?
A) Çığ
B) Erozyon
C) Sel

5. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin sebebi diğerlerinden farklıdır?
A) Yangın
B) Sel
C) Heyelan

6. Aşağıdakilerden hangisi hava olayıdır?
A) Çığ B) Sis C) Sel

7. Havanın nasıl olacağını belirlemeye yönelik çalışmalar ne ad verilir?
A) Hava tahmini
B) Hava olayı
C) İklim

8. Bir hava gözlem grafiği ile aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hava sıcaklığına
B) Bitki örtüsüne
C) Hangi hava olaylarının görüldüğüne

9. Aşağıdakilerden hangisi Yaz mevsiminin özelliğidir?
A) Ağaçların yaprak açması
B) Yaprakların dökülmesi
C) Havanın çok sıcak olması
10. Aşağıdakilerden hangisi Sonbahar mevsiminin özelliğidir?
A) Ağaçların yaprak açması
B) Yaprakların dökülmesi
C) Havanın çok sıcak olması

11. Dünyamızın Güneşin etrafında dönmesi ile aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Mevsimler
B) Gece ve gündüz
C) Bir gün

12. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Mevsimler
B) Aylar
C) Gece ve gündüz
13. Mevsimlerin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Ay
B) Yıldızlar
C) Güneş

14. Gök cisimlerini hangisi ile gözlemleyebiliriz?
A) Teleskop
B) Mikroskop
C) Dürbün

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş ısı ve ışık kaynağıdır.
B) Güneş dünyanın çevresinde döner.
C) Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır.

16. Efe, odasının penceresinden baktığında karşıdan Güneş’in doğuşunu izlemektedir. Buna göre, Efe’nin odası hangi yöne bakmaktadır?
A. Kuzey
B. Güney
C. Doğu

17. Aşağıdaki maddelerden hangisi geri dönüşüm
kutularında biriktirilmez?
A. Biten piller
B. Meyve kabukları
C. Cam atıklar

18. Aşağıda verilenlerden hangisi, depremin zararlarından korunmak için gerekli değildir?
A) Sağlam binalar yapmak
B) Evimizdeki mobilyaları duvara sabitlemek
C) Çevreyi ağaçlandırmak

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Doğal afetlerin zararlarından korunmak için önceden önlem almaya gerek yoktur.
B) Depremin zararlarından korunmak için sağlam
binalar yapmalıyız.
C) Piknik alanında yaktığımız ateşi söndürmeliyiz.

20. Şiddetli yağışlar, ormanların yok edilmesi ve şiddetli depremler aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?
A) Çığ
B) Yangın
C) Heyelan

2.sınıf 5. Ünite Ülkemizde Hayat Testi

2.Sınıf 5. Ünite Ülkemizde Hayat

Başla

TEBRİKLER.

2.Sınıf 5. Ünite Ülkemizde Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Bayrağımız …………………… sembolüdür.”
Yukarıdaki cümleyi tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımsızlığımızın
B) Cumhuriyetimizin
C) Savaşlarımızın

2. Milli marşımızın aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onuncu Yıl Marşı
B) Cumhuriyet Marşı
C) İstiklâl Marşı

3. Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza neden saygı duymalıyız?
A) Bağımsızlığımızı ifade ettiği için
B) Öğretmenimiz istediği için
C) Güzel olduğu için

4. Milli marşımız ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Milli marşımız Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır.
B) Bağımsızlığımızı temsil eder.
C) Okunurken dinlememize gerek yoktur.

5. Okulumuzun açılış ve kapanış töreninde aşağıdaki marşlardan hangisini söyleriz?
A) Öğretmen Marşı
B) Onuncu Yıl Marşı
C) İstiklal Marşı

6. Ülkelerde giyim şekillerini aşağıdakilerden hangisi etkiler?
A) Hava durumları
B) Yönetim
C) Beslenme

7. Farklı ülkelerde yaşayan çocuklar arasında aşağıdakilerden hangisinde farklılık görülmez?
A) Beslenmeleri
B) Çocuk hakları
C) Oyunları

8. Japonya’da pirinç üretimi çok yapılmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini etkiler?
A) Giyimleri
B) Oyunları
C) Beslenmeleri

9. “Biz yemeklerimizi çatal yerine tahtadan çubuklarla yeriz.” diyen bir çocuk hangi ülkede yaşıyor olabilir?
A) Çin
B) İngiltere
C) Almanya
12. Aşağıdakilerden hangisi farklı ülkelerdeki çocukların ortak özelliğidir?
A) Oynadıkları oyunlar
B) Yedikleri yiyecekler
C) Okula gitmeleri

11. Atatürk nerede doğmuştur?
A) İstanbul
B) Ankara
C) Selânik

12. Atatürk’ün annesinin adı nedir?
A) Zübeyde
B) Fatma
C) Emine

13. Mustafa Kemal’in babasının adı nedir?
A) Mehmet
B) Bekir
C) Ali Rıza

14. Atatürk’ün mezarı nerede bulunmaktadır?
A) Ankara
B) İstanbul
C) İzmir

15. Atatürk’ün anıt mezarının adı nedir?
A) Dolmabahçe Sarayı
B) Topkapı Sarayı
C) Anıtkabir

16. Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramlarımızdandır?
A. Ramazan Bayramı
B. Cumhuriyet Bayramı
C. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

17. Aşağıdakilerden hangisi çevremizde yapılan üretim faaliyetlerinden değildir?
A. Tarım
B. Hayvancılık
C. Gezmeye gitmek

18. Aşağıdakilerden hangisinde ülkemizin Dünya üzerindeki yerini gösteremeyiz?
A. Dünya haritası
B. Yerküre modeli
C. Türkçe sözlük

19. Aşağıda verilen millî bayramların isimleri ve kutlandığı tarih eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan
B. Zafer Bayramı – 19 Mayıs
C. Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim

20. Aşağıdaki etkinliklerden hangisini millî bayramlarda yapmayız?
A) Sınıflarımızı süsleriz.
B) Kurban keseriz.
C) Okullarda gösteriler yaparız.

2.sınıf 4. Ünite Güvenli Hayat Testi

2.Sınıf 4. Ünite Güvenli Hayat

Başla

TEBRİKLER.

2.Sınıf 4. Ünite Güvenli Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

 1. “Karşıdan karşıya geçerken …………………geçitlerini kullanmalıyız. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) yaya
B) araç
C) kavşak

2. “ Trafik lambası………………………yanıyorsa karşıya geçebiliriz.” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) sarı
B) kırmızı
C) yeşil

3. “ Karşıdan karşıya geçerken önce…………………bakmalıyız. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) sağa
B) sola
C) ileriye

4. “ Yolda yürürken de…………………….kurallarına uymalıyız. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) okul
B) trafik
C) sağlık

5. “ Park edilmiş araçların arasından………………………..çıkmamalıyız. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) araca
B) kaldırıma
C) yola
6. ” ……………………, uçak, helikopter gibi taşıtları kullananlara denir. cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) kaptan
B) makinist
C) pilot

7. “Otomobil, kamyon, motosiklet gibi taşıtlar………………………………taşıtlardır.” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) kaptan
B) makinist
C) şoför

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gemi, vapur kullananlara kaptan denir.
B) Bisiklet motorlu bir taşıttır.
C) Taşıtlar sayesinde bir yerden bir yere daha kolay ulaşırız.

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taşıtlar, motorlu ve motorsuz taşıtlar olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Tren kullananlara pilot denir.
C) Yolda yürürken taşıtlara karşı dikkatli olmalıyız.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Taşıtlar, insanları bir yerden bir yere ulaştırmaya yarayan araçlardır.
B) Otobüs, kamyon, otomobil gibi araçlar demiryolu taşıtlarıdır.
C)Hava taşıtları daha yavaş hareket ederler.

11- Aşağıdakilerden hangisi giysilerimizin yıkanarak temizlenmesini sağlar?
A) Bulaşık makinesi
B) Ütü
C) Çamaşır makinesi
12- Aşağıdakilerden hangisi Yiyecek ve içecekler bozulmaması için kullanılır?
A) Buzdolabı
B) Ocak
C) Fırın
13- Çivi çakmak için hangisi kullanılır?
A) Pense
B) Keser
C) Tornavida
14- Giysilerin kırışıklıklarını düzeltmek için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılır?
A) Ütü
B) Saç kurutma makinesi
C) Dikiş makinesi
15- Teknolojik ürünleri kullanırken hangisine dikkat etmeliyiz?
A) İşimizi çabuk bitirmeye.
B) Tasarruflu olmaya.
C) Gereğinden fazla kullanmaya.
16. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım araçlarında yolculuk yaparken tehlikeli olan davranışlardandır?
A. Aracın penceresinden kolumuzu uzatmak
B. Araçta gürültü yapmamak
C. Emniyet kemerini bağlamak

17. Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından değildir?
A. Okul bahçeleri
B. Çocuk parkları
C. Trafiğe açık yollar

18. Paten kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır?
A. Kask takmak
B. Müzik dinlemek
C. Dizlik takmak

19. Hastalanan birine yardım etmek için aşağıdaki acil durum numaralarından hangisini aramalıyız?
A. 112
B. 155
C. 110
20. Aşağıdakilerden hangileri toplu taşıma araçlarında uymanız gereken kurallardan değildir?
A) Araçlara sıra ile binmek
B) Ön kapıdan binip arka kapıdan inmek
C) Araçlarda yüksek sesle müzik dinlemek

2.sınıf 3. Ünite Sağlıklı Hayat Testi

2.Sınıf 3. Ünite Sağlıklı Hayat

Başla

TEBRİKLER.

2.Sınıf 3. Ünite Sağlıklı Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sağlığımızı korumak öncelikle bizim sorumluluğumuzdur.
B) Sadece yemek yemeden önce ellerimizi yıkamalıyız.
C) Aşılar, bizi hastalıklardan korur.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hastalıklardan korunmak için bol bol yemek tüketmeliyiz.
B) Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi sabunla iyice yıkamalıyız.
C) Terledikten sonra mutlaka üstümüzü değiştirmeliyiz.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her türlü yiyeceği istediğimiz gibi yiyebiliriz.
B) Açıkta satılan yiyecekler bizim için daha yararlıdır.
C) Hasta olduğumuzda mutlaka doktora gitmeliyiz.

4. “Sağlığımız için …………………………….çok önem vermeliyiz.“ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) temizliğe
B) ödevlerimize
C) çalışmaya

5. “ Yemek yemeden önce mutlaka ………………………..yıkamalıyız. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) ağzımızı
B) ellerimizi
C) yüzümüzü

6. “ Açıkta satılan ………………………..almamalıyız. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) giysileri
B) yiyecekleri
C) oyuncakları

7. “ Terli terli…………………………….içmemeliyiz. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) su
B) çay
C) süt

8. “ Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi………………………….ile iyice yıkamalıyız. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) deterjanlı su
B) sıcak su
C) sabunlu su

9. “Aldığımız yiyeceklerin son………………………….tarihlerine dikkat etmeliyiz. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) satış
B) kullanma
C) üretim

10. “ Sağlığımızı korumak için………………………………öncelikle kendimizdedir. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) dinlenmek
B) beslenmek
C) sorumluluk

11. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgili değildir?
A. Tırnak kesmek
B. Banyo yapmak
C. Oyun oynamak

12. Aşağıdaki kıyafetlerden hangisi yaz mevsiminde kullanılır?
A) Bot
B) Şapka
C) Kaban

13. Aşağıdakilerden hangisi çevremizi temiz tutmak için uymamız gereken kurallardan değildir?
A. Tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çekmek
B. Okul bahçesini kirletmek
C. Çöpleri çöp kutusuna atmak

14. Aşağıdakilerden hangileri sağlık kurumu değildir?
A) Hastane
B) Toplum sağlığı merkezi
C) Market

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak sağlığımız için
önemli değildir.
B) Yemeklerden sonra ellerimizi yıkamalıyız.
C) Kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin yeriz.

16.Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslendiğimizi gösterir?
A)Açıkta satılan yiyecekleri yemek.
B) Her gün bol bol süt içmek.
C) Her sabah kahvaltı yapmak.

17.Aşağıdakilerden hangisi hayvanlardan elde edilmez?
A) et
B) ekmek
C) bal

18. Aşağıdaki besin gruplarından kahvaltıda yenilebilir?
A) bal, süt, yumurta, peynir
B) et, bal, süt, yumurta
C) ıspanak, et, bal, süt

19.Dengeli ve düzenli beslenen öğrencide aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
A) Boyu uzar
B) Saçları kısalır
C) Çabuk gelişir

20. Hastalıklardan korunmak için bir takım önlemler almalıyız. Bu önlemlerden biride dengeli beslenmedir.
Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenme kuralına aykırıdır?
A) Yiyecek ayrımı yapmamalıyız.
B) Gereğinden fazla yemeliyiz.
C) Her türlü besinden yeteri kadar almalıyız.

1 2 3 12