3.Sınıf 1.Ünite Okulumuzda Hayat Testi

3.Sınıf 1.Ünite Okulumuzda Hayat

Başla

TEBRİKLER.

3.Sınıf 1.Ünite Okulumuzda Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Güçlendirilmesi gereken yönlerimizi geliştirebiliriz.
B) Çizilmiş bir okul krokisini inceleyerek o okulun kütüphanesini bulabiliriz.
C) Okuldaki olumsuz davranışlarımız sadece bizi etkiler.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Okulumuzda yapılan yardım faaliyetlerine katılmak gerekmez.
B) Duygu ve düşüncelerimizi saygılı bir şekilde ifade etmeliyiz.
C) Okul kurallarına uymak başarımızı artırır.

3. Elektrik ve su gibi kaynakları ……………….. kullanmalıyız.” Cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
A) istediğimiz gibi
B) tasarruflu
C) bol

4. “Bir yerin yüksekten görünüşüne …………………………. görünüş denir.” Cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
A) kuş gözü
B) kartal bakışı
C) kuş bakışı

5. “Sınıf başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak …………………………….. bir davranıştır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) yanlı
B) demokratik
C) gereksiz

6. “Arkadaşlarımın …………………………………………. ve …………………………………………. olmasını isterim.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere yazılacak sözcüklerden birisi değildir?
A) yardımsever
B) hoşgörülü
C) ilgisiz

7. “Sınıfımızın kuş bakışı görünüşünün kâğıt üzerine küçültülerek kabataslak çizilmesine ……………………….. denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) kroki
B) harita
C) plan

8. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi okulun bireysel ve toplumsal katkılarından bahsetmemektedir?
A) Ezgi: Okulumda büyükler için okuma ve yazma kursu vardır.
B) Emir: Okulum 4 katlıdır. Okulumda 40 öğretmen görev yapar.
C) Elif: Okulum müzelere gezi düzenler.

9. Çınar, öğretmen olmak istediği için öğretmenlik mesleğinin özelliklerini araştırıyor. Buna göre Çınar, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşmıştır?
A) Öğretmenler doğayı sever.
B) Öğretmenler çocukları sever.
C) Öğretmenler bahçe işlerini sever.

10. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin arkadaşlarınızda bulunmasını istemezsiniz?
A) Yardımseverlik
B) Saygılı davranma
C) Yalan söyleme
11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kroki, hiçbir işimize yaramaz.
B) Kroki, yalnız marketi gösterir.
C) Kroki yardımı ile gideceğimiz adresi daha kolay buluruz.

12. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin arkadaşlarınızda bulunmasını istemezsiniz?
A) Kurallara uymayan
B) Çevreyi koruyan
C) Doğru sözlü

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her mesleğin kendine göre özellikleri vardır.
B) Kroki çizerken sadece kare şekli kullanılır.
C) Sadece yakın akrabalarımızla yardımlaşmalıyız.

14. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?
A) Sınıfta parmak kaldırarak konuşmalıyız.
B) Fikirlerimizi açık ve net olarak söylemeliyiz.
C) Arkadaşlarımıza adil davranmamalıyız.

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çevremizdeki mesleklerden bazıları mühendis, öğretmen, hizmetli, memur ve astronottur.
B) İnsanlar mesleklerinin gerektirdiği işleri yaparlar.
C) Bütün mesleklere ait üniversiteler vardır. Buralarda okunarak meslek sahibi olunur.

16. “Sınıfımızda başkan seçecektik. Hepimiz sınıf başkanı olmak istiyorduk. Öğretmenimiz seçim için dört tane aday belirlememizi istedi. Aramızda konuşarak dört aday belirledik.”
Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Uzlaşma
B) Demokrasi
C) Bencillik.

17. “Sınıf başkanını seçmek için belirlenen adaylardan seçtiğimizi bir kağıda yazarak sandığa attık. Sandıktan çıkan oyları saydık. En fazla oyu alan arkadaşımız başkan oldu.”
Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Yönetim
B) Demokrasi
C) Uzlaşma

18. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir davranış değildir?
A) Sınıf başkanını seçimle belirlemek.
B) Sınıfta herkese eşit davranmak.
C) Ödevini yapmayan arkadaşımızı eleştirmek.

19. Okul temsilcisini nasıl seçmek doğru olur?
A) Demokratik seçimle
B) Okul müdürünün isteğiyle
C) Öğretmenin isteğiyle

20. Sınıf başkanlığı seçiminde oyumuzu vereceğimiz arkadaşımızla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemeliyiz?
A) Sınıf düzenini sağlarken tarafsız olmasına
B) Hatalarımızı görmezden gelip gelmediğine
C) İşini en iyi şekilde yapmaya çalışıp çalışmadığına

3.Sınıf 2.Ünite Evimizde Hayat Testi

3.Sınıf 2.Ünite Evimizde Hayat

Başla

TEBRİKLER.

3.Sınıf 2.Ünite Evimizde Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneşin doğduğu taraf doğuyu gösterir.
B) Yönlerimizi bilmeye gerek yoktur.
C) Güneşin battığı tarafa sol kolumuzu uzatırsak önümüz kuzeyi gösterir.

2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneşin battığı tarafa sol kolumuzu uzatırsak arkamız güneyi gösterir.
B) Güneşin battığı tarafa sağ kolumuzu uzatırsak önümüz kuzeyi gösterir.
C) Güneşin battığı tarafa sağ kolumuzu uzatırsak önümüz güneyi gösterir.

3.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ön tarafımız daima kuzeyi gösterir.
B) Arka tarafımız daima güneyi gösterir.
C) Dört tane ana yön vardır.

-Her evin bir …………… mutlaka vardır.
-Adresimizi bilmek ……………..bulmamızda bize yardımcı olur.
-Adresimizi bilmek acil………………bize yardımcı olur.
4. Yukarıdaki cümlelerde boş yerleri tamamlarsak hangi sözcük boşta kalır?
A) durumlarda
B) zaman
C) adresi

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Adresimizi herkese söylemeliyiz.
B) Adresimizi bilmek çok önemlidir.
C) Her evin farklı bir adresi vardır.

6. Aile büyüklerimizin çocukluğunu araştırırken hangi kaynaktan yararlanırız?
A) İnternetten.
B) Ansiklopedilerden.
C) Fotoğraf Albümlerinden.

7. Aile büyüklerimizin çocukluğu ile kendi çocukluğumuz arasında aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?
A) Oynadığımız oyunlar.
B) Okuduğumuz masallar.
C) Dinlediğimiz şarkılar.

8. Aile büyüklerimizin çocukluğunu araştırırken aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız?
A) Tarih kitaplarından.
B) Aile büyüklerinden.
C) Eski oyunlardan.

9. Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimizin de oynadığı oyunlardan birisidir?
A) Bilgisayar oyunları.
B) Tetris.
C) Yakan top.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Annemiz babamızda tıpkı bizim gibi bir zamanlar çocuktu.
B) Annemizin çocukluk fotoğraflarına ulaşabiliriz.
C) Annemiz ve babamız çocukken hiç fotoğraf çekilmiyormuş.

11.Günlük çalışma plânı aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?
A) Planlı çalışma becerisi
B) Okul başarısını arttırma
C) Sağlıklı büyüme, gelişme

12. 1- Uyku saatleri
2- Oyun oynama süresi
3- Telefonla görüşme zamanı
Yukarıdakilerden hangisi günlük çalışma planında bulunur?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1, 2 ve 3

13. Günlük plan yaparken ilk önce aşağıdakilerden hangisini yaparız?
A) Yapacağı işlerin saatlerini belirlemek
B) Yapılacak işleri öncelik sırasına koymak
C) Yapılacak işleri yazılı hale getirmek

Yaren okula gitmiş. Derste çok uykusu gelmiş, dikkatini toplayıp
öğretmeninin dinleyememiş.
(Aşağıdaki iki soruyu paragrafa göre cevaplayınız.)
14.Yaren’in ne yapması gerekirdi?
A) Erken yatmalı, yeteri kadar uyumalı.
B) Sabahları daha erken kalkmalı.
C) Akşam geç yatmalı, sabah geç kalkmalı.

15. Yaren’in uykusuz olması aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkilemez?
A) Okul başarısını
B) Sağlığını
C) Arkadaşlarıyla iletişimini
16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Paramızı boşuna harcamamalıyız.
B) Aldığımız harçlıkların hepsini harcamalıyız. Çünkü yarın yine harçlık alırız.
C) Okul kantininden sağlıklı sağlıksız her şeyi alabiliriz.

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çok istediğimiz bir şeyi alacak paramız yoksa harçlıklarımızdan birikim yaparak sonra alabiliriz.
B) Harçlığımızla istediğimiz her şeyi alabilmeliyiz.
C) Annemiz ve babamız aylık harcamalarımızı planlamalıdır.

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Para biriktirirken sabırlı olmayı öğreniriz.
B) Tutumlu olmak güzel bir alışkanlıktır.
C) Alış veriş yaparken ihtiyaçlarımızı değil, isteklerimizi ön planda tutmalıyız.

19. “Para biriktirirken ………………………………… olmayı öğreniriz. “ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) çalışkan
B) sabırlı
C) zengin

20. “Paramızı harcarken önceliğimiz ……………………………… karşılanması olmalıdır. “Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) isteklerimizin
B) ihtiyaçlarımızın
C) ilgilerimizin

3.sınıf 3.Ünite Sağlıklı Hayat Testi

3.Sınıf 3.Ünite Sağlıklı Hayat

Başla

TEBRİKLER.

3.Sınıf 3.Ünite Sağlıklı Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sağlığımız için sınıfımızı havalandırmalıyız.
B) Son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri tüketmenin bir sakıncası yoktur.
C) Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilinçli bir tüketici alacağı ürünün fiyatını araştırır.
B) Sağlığımızı korumak için sebze ve meyveleri mevsiminde yemeliyiz.
C) Her çeşit yiyecekten istediğimiz kadar tüketebiliriz.

3. Sağlığımızı korumak için alınan temizlik önlemlerine ne denir?
A) Hijyen
B) Görgü
C) Tasarruf

4. “Et, tavuk, balık, yumurta ve süt gibi ürünler …………………….. ve ……………………………….. güçlenmesini sağlar.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmaz?
A) kaslarımızı
B) kemiklerimizi
C) dişlerimizi

5. Bir ürünün iyi ya da kötü olmasına ne denir?
A) kalite
A) tasarruf
B) israf

6. Aşağıdakilerden hangisini bilinçli bir tüketici yapmaz?
A) Alışverişte fiş ya da fatura alır.
B) TSE damgalı ürünleri tercih eder.
C) Fiyat araştırması yapmadan ürün satın alır.
7. Hem kendi sağlığına hem de arkadaşlarının sağlığına dikkat eden bir öğrenci, hangi davranışı yapmaz?
A) Tuvaleti temiz kullanır.
B) Hasta olsa da okula gider.
C) Ellerini sık sık yıkar.

8. aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A) Su ve sabunu bol bol kullanırım.
B) Boşa akan muslukları kapatırım.
C) Gereksiz yanan lambaları kapatırım.

9. Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım alanları arasında gösterilemez?
A) Çocuk parkları
B) Okul bahçesi
C) Yatak odamız

10. Aşağıdaki sebze ve meyvelerden hangileri kış mevsiminde daha çok bulunur?
A) Portakal, muz, karnabahar, ıspanak
B) Çilek, erik, fasulye, bezelye
C) Kiraz, kavun, patlıcan, kabak

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Paramızı boşuna harcamamalıyız.
B) Aldığımız harçlıkların hepsini harcamalıyız. Çünkü yarın yine harçlık alırız.
C) Okul kantininden sağlıklı sağlıksız her şeyi alabiliriz.

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çok istediğimiz bir şeyi alacak paramız yoksa harçlıklarımızdan birikim yaparak sonra alabiliriz.
B) Harçlığımızla istediğimiz her şeyi alabilmeliyiz.
C) Annemiz ve babamız aylık harcamalarımızı planlamalıdır.

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Para biriktirirken sabırlı olmayı öğreniriz.
B) Tutumlu olmak güzel bir alışkanlıktır.
C) Alış veriş yaparken ihtiyaçlarımızı değil, isteklerimizi ön planda tutmalıyız.

14. “Para biriktirirken ………………………………… olmayı öğreniriz. “ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) çalışkan
B) sabırlı
C) zengin

15. “Paramızı harcarken önceliğimiz ……………………………… karşılanması olmalıdır. “Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) isteklerimizin
B) ihtiyaçlarımızın
C) ilgilerimizin

16. Aldığı ürünün son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu fark eden bir tüketici öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Ürünü aldığı yere götürüp değiştirilmesini istemelidir.
B) Ürünü kullanmadan çöpe atmalıdır.
C) Ürünü aldığı yeri belediyeye şikâyet etmelidir.

17. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisine dikkat etmez?
A) son kullanım tarihine
B) reklama
C) ürünün kalitesine

18. Hangi seçenekteki ifade yanlıştır?
A) Bilinçli bir tüketici önce ihtiyaçlarını alır.
B) Bilinçli bir tüketici önce isteklerini alır.
C) Bilinçli bir tüketici satıcıdan fiş ve garanti belgesi ister.

19. Berfin, bisküvi almak için markete gitti. Raftan aldığı bisküvinin son kullanma tarihine baktığında son kullanma tarihinin geçtiğini gördü.
Bu durumda Berfin aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru olur?
A) Son kullanma tarihinin geçmesinin bir önemi olmadığını düşünüp bisküviyi satın alması
B) Market yetkililerine, bisküvinin son kullanma tarihinin geçtiğini bildirmesi
C) Başka marketlerde de bisküvi var diyerek bisküviyi rafa bırakıp marketten ayrılması

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ucuz gördüğümüz ne varsa almalıyız.
B) Bilinçli tüketici ihtiyacı olmayan malı almaz.
C) Aldığımız ürünlerin kaliteli olmasına dikkat etmeliyiz.

3.sınıf 4.Ünite Güvenli Hayat Testi

3.Sınıf 4.Ünite Güvenli Hayat

Başla

TEBRİKLER.

3.Sınıf 4.Ünite Güvenli Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bisiklet sürmek için kaska ihtiyacımız yoktur.
B) Merdivenlerin sağ tarafından çıkmalı ve sağ tarafından inmeliyiz.
C) Yanıcı, yakıcı maddelerle oynamamalıyız.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İtfaiyenin numarası 110’dur.
B) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yalnızca sürücüler bilmelidir.
C) Parklardaki oyuncaklara sırayla binmeliyiz.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yabancı kişilere telefon numaramızı verebiliriz.
B) Okulda bir yangın çıktıysa yangını söndürmeliyiz.
C) Karşıdan karşıya geçerken trafik ışığının araçlara kırmızı yanması gerekir.

4. Aşağıdakilerden hangisi acil bir durum değildir?
A) Arkadaşımızın bizimle oynamaması
B) Arkadaşımızın düşmesi
C) Arkadaşımızın elinin kapıya sıkışması

5. Aşağıdakilerden hangisini yapmak tehlikeli olabilir?
A) Evde kitap okumak
B) Yüksek bir ağaca tırmanmak
C) Resim yapmak

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kırmızı ışıkta durmalı, yeşil ışıkta geçmeliyiz.
B) Sarı ışık yayalar için değildir.
C) Karşıya geçerken ilk önce sağa bakmalıyız.

7. Okula geliş – gidişlerimizde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekir?
A) Okul kurallarına
B) Oyun kurallarına
C) Trafik kurallarına

8. “Trafik kuralları ……………………. amacıyla konulmuştur.”
Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun değildir?
A) Can güvenliğini sağlamak
B) Trafikte düzeni sağlamak
C) Doğayı korumak

9. Aşağıdakilerden hangisi okula giderken karşıdan karşıya geçmek için yapılan yanlış bir davranıştır?
A) Park etmiş ya da duran araçların arasından geçmek.
B) Alt ve üst geçitleri kullanmak.
C) Yaya kaldırımında yürümek.

10. Aşağıdaki davranışlardan hangisi kazaya neden olabilir?
A) Trafik polisinin işaretlerine uymak.
B) Cadde ve sokaklarda oynamak.
C) Yaya geçidinden karşıya geçmek.

11. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Tanımadığımız birinin verdiği parayı almak.
B) Tanımadığımız biri ev adresimizi sorduğunda yanından hemen uzaklaşmak.
C) Tanımadığımız birinin bizimle oyun oynama isteğini kabul etmek.

12. Sokakta tanımadığınız birisi size çikolata vermek istediğinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Teşekkür ederim diyerek çikolatayı almalıyız.
B) Hiçbir şey söylemeden çikolatayı almalıyız.
C) Hiçbir şey söylemeden hemen oradan uzaklaşmalıyız.

13. Okul çıkışında tanımadığımız bir kişi “Baban seni bekliyor. Seni ona götüreyim.” derse aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Çok iyi olduğunu ve onunla gidebileceğimizi söylemeliyiz.
B) Hiç bir şey söylemeden hemen oradan uzaklaşmalıyız.
C) Arkadaşlarımızla birlikte gitmeliyiz.

14. Okula giderken tanımadığımız biri bize şeker vermek isterse aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Şekeri alıp teşekkür etmeliyiz.
B) Hemen oradan uzaklaşmalıyız.
C) Şekeri almalı ama konuşmamalıyız.

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tanımadığımız kişilerin verdikleri yiyecekleri kesinlikle almamalıyız.
B) Yakınımız olduğunu söyleyen kişileri tanımasak ta birlikte gitmeliyiz.
C) Aile büyüklerinin söylediklerini hiçbir zaman yapmamalıyız.

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlk yardım hayat kurtarır.
B) 112 itfaiyenin telefon numarasıdır.
C) 155 polis imdatın telefon numarasıdır.

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yangın olduğunda 112’yi ararız.
B) Kardeşimiz yanlışlıkla çamaşır suyu içtiğinde ona bol bol su içirmeliyiz.
C) Yaralanma, kaza durumunda 112’yi aramalıyız.

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 155 Polis İmdat’in telefonudur.
B) Kardeşimiz yanlışlıkla ilaç içtiğinde onu hemen kusturmalıyız.
C) 112 itfaiyenin numarasıdır.

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İlk yardım zamanında yapıldığında hayat kurtarır.
B) Evimize hırsız girerse 112’den yardım istemeliyiz.
C) Kaza anında sakin kalıp hemen ilk yardım uygulamalıyız.

20. “Her sınıfta ve evde ……………….çantası mutlaka olmalıdır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) ilkyardım
B) el
C) deprem

3.sınıf 5.Ünite Ülkemizde Hayat Testi

3.Sınıf 5.Ünite Ülkemizde Hayat

Başla

TEBRİKLER.

3.Sınıf 5.Ünite Ülkemizde Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İli kaymakam yönetir.
B) 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak anılmaktadır.
C) Camiler, otobüsler, metrolar, duraklar ve okullar ortak kullanılan yerler arasındadır.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlkokul öğrencileri küçük olduğu için ülkemizin gelişmesine katkı sağlamazlar.
B) Mustafa Kemal Atatürk, vatan ve millet sevgisi olan bir liderdir.
C) Kurtuluş Savaşı’mız, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılmıştır.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dinî bayramlar dargınların barıştığı, büyüklerin ziyaret edildiği günlerdir.
B) Görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yaparsak ülkemizin gelişmesini sağlarız.
C) Ortak kullanım alanlarını korumak sadece büyüklerin görevidir.

4. “Çevremizdeki tarihî eserleri ……………………………………..” cümlesi, aşağıda verilenlerde hangisiyle doğru tamamlanır?
A) jandarma korumalıdır.
B) herkes korumalıdır.
C) çocuklar korumalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi ortak kullandığımız araçlardan değildir?
A) Sıramız
B) Dolabımız
C) Yazı tahtası

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ailemize karşı görev ve sorumluluklarımız yoktur.
B)Ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımız vardır.
C) Ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımızdan biri de vergi vermektir.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Ailemizin mutluluğu, huzuru ve devamlılığı için görev ve sorumlulukları yerine getirmeliyiz.
B) Hak ve sorumluluklarımız kanunlarla güvence altına alınmamıştır.
C)Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmezsek herhangi bir ceza almayız.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Vatandaş olarak ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımız vardır.
B) Bizim vergilerimizle alınan devlet mallarını kendi malımız gibi korumalıyız.
C) Devlet malını korumak vekillerin görevidir.

9. “Ailemize ve ülkemize karşı görev ve ………………………………………yerine getirmeliyiz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) vazifelerimizi
B) sorumluklarımızı
C) haklarımızı

10. “Ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımızdan biride ………………………katılmaktır. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) seçimlere
B) söylenenlere
C) yürüyüşlere

11. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Türk Ulusu’na kim liderlik yapmıştır?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Mustafa Kemal Atatürk
C) Fatih Sultan Mehmet

12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişilik özelliklerinden birisi olamaz?
A) Akılcılık
B) Bilimsellik
C) Kararsızlık

13. Atatürk’ün Türk milletini yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için bir araya getirmesi onun hangi özelliğini gösterir?
A) Barışsever oluşunu
B) Lider oluşunu
C) Hoşgörülü oluşunu

14. Liderle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Liderler topluma veya guruplara yön verirler. B) Liderler guruplarını yönlendirirler. C) Liderler düşüncelerini insanlara zorla kabul ettirirler.
I. Liderler bulundukları topluluğa öncülük ederler.
II. Liderler ileri görüşlüdürler
III. İsteyen her insan lider olabilir.
15. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II, III
B) I, II
C) II, III

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhuriyet 29 Ekim’de ilan edildi.
B) Atatürk Samsun’a 19 Mayıs’ta çıktı.
C) Düşmanı kesin olarak 23 Nisan’da yendik.

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Atatürk’ün Samsun’a 19 Mayıs’ta çıkmıştır.
B) 30 Ağustos’ta Zafer Bayramını kutlarız.
C) 29 Ekim’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarız.

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 30 Ağustos’ta Cumhuriyet Bayramını kutlarız.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan’da açılmıştır.
C) Milli Bayramları büyük bir coşku ile kutlarız.

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ramazan ve Kurban Bayramlarımız dini bayramlardır.
B) 19 Mayıs’ta Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarız.
C) Atatürk’ün doğduğu günü bayram olarak kutlarız.

20. -Kurtuluş Savaşı’nı kazandık, düşmanı ülkemizden kovduk.
-Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922’de başlamış ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmıştır.
-Bu sevinçli günü ebediyen yaşatmak için Atatürk, ordumuza armağan etmiştir.
Yukarıdaki anlatımlar aşağıdaki bayramlarımızdan hangisi ile ilgilidir?
A) Cumhuriyet Bayramı
B) Zafer Bayramı
C) Gençlik ve Spor Bayramı

3.sınıf 6.Ünite Doğada Hayat Testi

3.Sınıf 6.Ünite Doğada Hayat

Başla

TEBRİKLER.

3.Sınıf 6.Ünite Doğada Hayat

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Evimizde ve okulumuzda kullandığımız sıra, masa, sandalye, sehpa, dolap, yatak gibi mobilyaları ağaçtan elde ederiz.
B) Kullandığımız kâğıt, kurşun kalem, kuru boyalar, defter, kitap vb. birçok ürün ağaçtan elde edilmektedir.
C) Kullandığımız kağıtların geri dönüşümünü sağlamak ormanların korunmasında etkili olmaz.

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Pamuk, keten, kenevir gibi bitkilerden kağıt elde edilir.
B) Birçok ilacın yapımında bitkilerden yararlanılır.
C) Dengeli beslenmek için öğünlerimizde tahıllara, sebze ve meyvelere yeteri kadar yer vermeliyiz.

3. Hayvanlardan elde edilen ürünler insanların beslenmesinde önemli bir yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlardan elde ettiğimiz ürünlerden birisi değildir?
A) bal
B) tere yağ
C) zeytin

4. Bazı hayvanların gücünden de yararlanırız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) At
B) İnek
C) Öküz

5. Hayvanlarla yaşadığımız çevreyi birlikte paylaşırız. Bazı hayvanları evimizde beslemek hoşumuza gider. Bu tür hayvanların beslenme, barınma, sağlık koşullarına dikkat etmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan birisi değildir?
A) aslan
B) balık
C) kuş

6. Bazı hayvanların derisinden, bazılarının ise yününden yararlanırız. Kıyafetlerimizin birçoğu bu hayvansal ürünlerden elde edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan birisi değildir?
A) koyun
B) keçi
C) köpek

7. Birçok meyve ağaçta yetişir. Aşağıdaki meyvelerden hangisi ağaçta yetişmez?
A) portakal
B) muz
C) çilek

8. Bazı meyveler de çalı şeklindeki dikenli bitkiler üzerinde yetişir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) vişne
B) böğürtlen
C) kuşburnu

9. Domates, biber, patlıcan, fasulye, salatalık, patates ve havuç gibi sebzeler tarlada ve bahçelerde üretilir. Aşağıdakilerden hangisi toprak altında yetişir?
A) domates
B) patlıcan
C) patates

10. Aşağıdakilerden hangisi toprak üstünde yetişen sebzelerden birisidir?
A) havuç
B) biber
C) turp

11. “Sebzeler ve bazı meyveler, plastik örtülerin altında yetiştirilir. Plastik örtüler bitkileri soğuk hava şartlarından korur. Bu sebeple kışın bile bitki yetiştiriciliği yapılır.”yukarıdaki anlatımda hangisi anlatılmaktadır?
A) seracılık
B) tarla tarımı
C) meyvecilik

12. Aşağıdakilerden hangisi tahıllardan birisi değildir?
A) buğday
B) mercimek
C) arpa

13. Mercimek, nohut, fasulye, börülce gibi ürünlerin ortak adı hangisidir?
A) tahıllar
B) sebzeler
C) baklagiller

14. Yönümüzü bulabilmek için güneşten yararlanabiliriz. Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa gelecek şekilde kollarımızı açalım. Sol kolumuz hangi yönü gösterir?
A) Güney
B) Batı
C) Kuzey

15. Doğada bulunan çeşitli canlıların yaşam biçimlerini inceleyerek yönümüzü bulabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) arı kovanları
B) ağaçlar
C) karınca yuvaları

16. Büyük kayaların ve bazı ağaçların kuzey yönüne bakan taraflarında yosun oluştuğunu görürüz. Buna göre yüzümüz
kuzeye bakacak şekilde vücudumuzu çeviririz. Sağ kolumuz doğuyu gösterecek şekilde kollarımızı açarsak önümüz hangi yönü gösterir?
A) Kuzey
B) Güney
C) Batı

17. “Gündüz yönümüzü bazı doğal yöntemleri kullanarak bulabilmeyi öğrendik. Geceleyin ise Kutup Yıldızı’ndan yararlanarak yönümüzü bulabiliriz. “ Kutup Yıldızı hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey

18. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliği yapmaz?
A) Katı ve sıvı atıklar
B) Organik atıklar
C) Zehirli gazlar

19. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü maddelerden değildir?
A) Kağıt, demir
B) Cam, plastik
C) Odun,kömür

20. Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için yapmamız gerekenlerden değildir?
A) Çöplerimizi ormanlık alanlara atmalıyız.
B) Çevremizdeki hayvanları ve bitkileri korumalıyız.
C) Boş kalan arazilere ağaç dikmeliyiz.

Dünya’nın Yapısı

 

3.Sınıf Dünya'nın Yapısı

Başla

3.Sınıf Dünya'nın Yapısı

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Dünya’mızın en dışında hangi katman bulunur?
Hava tabakasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Su tabakası yer yüzünün ne kadarını oluşturur?
Bulutsuz bir günde, gündüz vakti gökyüzüne bakınca gördüğümüz mavi katmana ne ad verilir?
1.         Denizler

2.         Yeraltı suları

3.         Göller ve akarsular

Yukarıdakilerden hangileri su tabakasını oluşturur?

Dünya’yı oluşturan aşağıdaki tabakalardan hangisi diğerlerine göre daha incedir?
Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın görünen tabakalarından birisi değildir?
Kara tabakası yer yüzeyinin ne kadarını kaplar?
Dünya’mızın gözlemlenebilir katmanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
“Taşlar, kayalar ve onun üzerini örten topraktan oluşmuştur.” Yukarıda hangi tabaka hakkında bilgi verilmiştir?
Dünyamızın hangi katmanı  katmanı taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşmuştur?
Aşağıdaki katmanların hangisinde canlı yaşamaz?
Uzaydan çekilen fotoğraflarda Dünya’mız masmavi bir küre gibi görülür. Bunun sebebi hangisidir?
Dünya’mızın katmanlarından hangileri iç içedir?
Dünya’mızın katmanları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dünya yüzeyinin etrafını saran gaz tabakasına ne ad verilir?
Hava küre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dünya’nın en sıcak katmanı hangisidir?

Elektrikli Araçlar

 

Elektrikli Araçlar

Başla

Elektrikli Araçlar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Canlılar Dünyasına Yolculuk

 

Canlılar Dünyasına Yolculuk

Başla

Canlılar Dünyasına Yolculuk

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Başla

Çevremizdeki Işık ve Sesler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 2 3 26