Dünya’nın Yapısı

 

3.Sınıf Dünya'nın Yapısı

Başla

3.Sınıf Dünya'nın Yapısı

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Dünya’mızın en dışında hangi katman bulunur?
Hava tabakasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Su tabakası yer yüzünün ne kadarını oluşturur?
Bulutsuz bir günde, gündüz vakti gökyüzüne bakınca gördüğümüz mavi katmana ne ad verilir?
1.         Denizler

2.         Yeraltı suları

3.         Göller ve akarsular

Yukarıdakilerden hangileri su tabakasını oluşturur?

Dünya’yı oluşturan aşağıdaki tabakalardan hangisi diğerlerine göre daha incedir?
Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın görünen tabakalarından birisi değildir?
Kara tabakası yer yüzeyinin ne kadarını kaplar?
Dünya’mızın gözlemlenebilir katmanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
“Taşlar, kayalar ve onun üzerini örten topraktan oluşmuştur.” Yukarıda hangi tabaka hakkında bilgi verilmiştir?
Dünyamızın hangi katmanı  katmanı taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşmuştur?
Aşağıdaki katmanların hangisinde canlı yaşamaz?
Uzaydan çekilen fotoğraflarda Dünya’mız masmavi bir küre gibi görülür. Bunun sebebi hangisidir?
Dünya’mızın katmanlarından hangileri iç içedir?
Dünya’mızın katmanları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dünya yüzeyinin etrafını saran gaz tabakasına ne ad verilir?
Hava küre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dünya’nın en sıcak katmanı hangisidir?

Elektrikli Araçlar

 

Elektrikli Araçlar

Başla

Elektrikli Araçlar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Canlılar Dünyasına Yolculuk

 

Canlılar Dünyasına Yolculuk

Başla

Canlılar Dünyasına Yolculuk

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Çevremizdeki Işık ve Sesler

Başla

Çevremizdeki Işık ve Sesler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Maddeyi Tanıyalım

Maddeyi Tanıyalım

Başla

Maddeyi Tanıyalım

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Kuvveti Tanıyalım

 

Kuvveti Tanıyalım

Başla

Kuvveti Tanıyalım

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Beş Duyumuz

Beş Duyumuz

Başla

Beş Duyumuz

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Gezegenimizi Tanıyalım

Gezegenimizi Tanıyalım

Başla

Gezegenimizi Tanıyalım

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

3.Sınıf Fen Bilimleri Hava Katmanı

Hava Katmanı

Başla

Hava Katmanı

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

3.Sınıf Fen Bilimleri Kara ve Su katmanları

Kara ve Su Katmanları

Başla

Kara ve Su Katmanları

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 2 3 7