3.Sınıf Hayat Bilgisi Testleri

1.Ünite Okul Heyecanım

Okul Heyecanım

Okula Her Zaman Hazırım

Birbirimize Benzemeyiz

Arkadaş Seçimi

Okulda İletişim

Düşüncelerimiz Ve Duygularımı.

Demokratik Uygulama

Arkadaşlarıma Eşit Davranıyoru.

Sorunları Çözelim

Bir De Kanatlarım Olsa

Eşyaların Dili Olsa

Oyunun Kuralı

Kuralsızlık Sorun Üretir

Şimdi Okullu Olduk

Acil Durum

Kutlu Olsun

Bayram Geldi

Milli Bayramlarımız

Atatürkün Öğrenciliği

Bilinçli Tüketici Miyim

Nasıl Daha İyi Öğreniriz

Teknolojik Araçlar

Trafik Kuralları

Okul Yolunda

Bence

Güvenilir Olmak

Okul Heyecanım Ünite Değerlendi.

1.Ünite Değerlendirme Testi

Okul Yolunda

Trafik Kuralları

Teknolojik Araçlar

Nasıl Daha İyi Öğreniriz?

Bilinçli Tüketici Miyim?

Milli Bayramlarımız

Bayram Geldi

Kutlu Olsun

Atatürkün Öğrenciliği

Acil Durum

Şimdi Okullu Olduk

Kuralsızlık Sorun Üretir

Oyunun Kuralı

Eşyaların Dili Olsa

Bir De Kanatlarım Olsa

Cumhuriyet Bayramı

Arkadaşlarıma Eşit Davranıyoru.

Sorunları Çözelim

Demokratik Uygulama

Okula Her Zaman Hazırım

Düşüncelerimiz Ve Duygularımı.

Okulda İletişim

Arkadaş Seçimi

Birbirimize Benzemeyiz

1.Ünite Okul Heyecanım

Okul Heyecanım 1

Okul Heyecanım 2

Okul Heyecanım 3

Okul Heyecanım 4

Okul Heyecanım 5

Okul Heyecanım 6

Okul Heyecanım 7

Okul Heyecanım Ünitesi

1.Ünite Değerlendirme Testi

Okul Heyecanım 1

Okul Heyecanım 2

 2.Ünite Benim Eşsiz Yuvam

2.Ünite Değerlendirme

Yuvamız

Hayalimdeki Ev

Ev Adresimiz

Evimizin Tarifi

Hangi Yöndeyim

O Da Çocukmuş

Birlikte Yaşama Sanatı

Kendimi Seviyorum

Sonunda Başardım

Ben Büyüyünce

Konuşmadan Anlaşmak

Ben Mi Siz Mi?

Biz Mutlu Bir Aileyiz

Farklı Bakmak

Evde Sorun Var

Ben Yardım Ederim

Plan Yaşamak

Paramı Tutumlu Harcarım

Saygılı Davranmak

İnsan Hak Ve Hürriyetleri

Aferin

Amacıma Ulaştım

Denemeye Değer

Bana Eğlence Çıktı

2.Ünite Benim Eşsiz Yuvam

 Ben Lider Seçildim

Özenli Olalım

Yangın Var

Deprem

Ana Vatan

Vatandaşlık Görevlerimiz

Aynı Dünyanın İnsanlarıyız

Ünite Değerlendirme Testi

Ev Adresim

Evimizin Tarifi

Hangi Yöndeyim

Yuvamız

Hayalimdeki Ev

Ona Güveniyoruz

Kime Söylemeliyim

Bir Fikrim Var

Benim Eşsiz Yuvam 1

Benim Eşsiz Yuvam 2

Benim Eşsiz Yuvam 3

Benim Eşsiz Yuvam 4

Benim Eşsiz Yuvam 5

Benim Eşsiz Yuvam 1

Benim Eşsiz Yuvam 2

Benim Eşsiz Yuvam 3

Benim Eşsiz Yuvam 4

Biz Mutlu Bir Aileyiz

Evde Sorun Var

Ben Yardım Ederim

2.Ünite Benim Eşsiz Yuvam

Benim Eşsiz Yuvam Ünite

2.Ünite Değerlendirme Testi

 

3.Ünite Dün Bugün Yarın

Ünite Değerlendirme Testi

Büyüdükçe

Üzgün Görünüyorsun

Benim Hayatım

Bana Göre Bir Meslek

Oralarda Hava Nasıl

Atatürkün Hayatı

Ulusal Lider

Atatürkün Hizmetleri

Bayrağım

Cumhuriyeti Yaşatmak

Hava Koşulları Ve Trafik

Geçmişten Günümüze Ulaşım

Bilgisayar Çağı

Geçmişten Günümüze İletişim

Yerleşim Birimleri

Topaç

Müzeler

Birey, Toplum Ve Çevre

Doğal Afetlerden Korunma

İnsan Hak Ve Hürriyetleri

Saygılı Davranmak

Paramı Tutumlu Harcarım

Planlı Yaşamak

Konuşmadan Anlaşmak

Ben Mi Siz Mi

Farklı Bakmak

Ben Büyüyünce

Sonunda Başardım

Kendimi Seviyorum

O Da Çocukmuş

Birlikte Yaşama Sanatı

Benim De Mesleğim Olacak

3.Ünite Dün Bugün Yarın Testi

Hayat Bilgisi Seviye Tespit Sınav.

Dün Bugün Yarın

Okul Heyecanım Ünitesi

Benim De Mesleğim Olacak

Kroki Ve Yönler

Atatürkün Öğrenim Hayatı

Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet Bayramı

Atatürkün Hayatı

Genel Değerlendirme

Seviye Tespit

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Saygılı Davranmak

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Apartmanda uyulması gereken kurallar yoktur.
B) Kendi evimiz dahi olsa istediğimiz gibi gürültü yapamayız.
C) Kurallar sadece okulda ve sınıfta olur.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Birbirimizin hakkına saygı göstermeliyiz.
B) Bir arada yaşayan insanların arasındaki ilişkileri kurallar belirler.
C) Bizim özgürlüğümüz bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamalıdır.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Haklarımızı başkalarına zarar vermeden kullanmalıyız.
B) Küçüklere karşı sevgili, büyüklere karşı saygılı olmalıyız.
C) Aile bireylerinin birbirine saygılı davranması gerekmez.
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Herkes haklarını kullanırken çevresindekilere saygı duymalıdır.
B) Çocuklar haklarını sınırsızca kullanabilirler.
C) Aile büyükleri çocuklarının eşyalarını karıştırabilirler.
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamalıyız.
B) Kardeşimizin günlüğünü okuyabiliriz.
C) Evde istediğimiz ses yüksekliğinde müzik dinleyebiliriz.
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sahip olduğumuz hakların sınırı yoktur.
B) Bizlerden farklı düşünen kişilere bağırıp, çağırmalıyız.
C) Herkesin istediği yere seyahat etme özgürlüğü vardır.
Soru 7
“Haklarımızı kullanırken başkalarına ……………………………… vermemeliyiz. “Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) önem
B) zarar
C) aman
Soru 8
“Hak, özgürlük ve ……………………………………… birbiriyle ilişkili kavramlardır. “Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
XC)
A) zorbalık
B) çevre
C) sorumluluk
Soru 9
“Hak ve ………………………………kullanırken sorumluluklarımızı da unutmamalıyız. “Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ihtiyaçlarımızı
B) özgürlüklerimizi
C) paramızı
Soru 10
“Aile bireyleri olarak birbirimize ……………………………………… olmalıyız. “Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) sabırsız
B) saygılı
C) hoşgörülü

İnsan Hak Ve Hürriyetleri

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yaşama hakkı en temel hakkımızdır.
B) Herkesin temiz ve yaşanılabilir bir çevrede yaşama hakkı vardır.
C) Düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edemeyiz.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Haklarımız kanunlarla koruma altına alınmıştır.
B) Seçme ve seçilme hakkımızı istediğimizde kullanamayız.
C) Atatürk insan hak ve hürriyetlerine önem vermiştir.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Haklarımızı kullanırken başkalarına zarar verebiliriz.
B) Kurtuluş savaşı Türk halkının özgürce yaşaması uğruna yapılmış bir mücadeledir.
C) Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmalıyız, onu korumalıyız.
Soru 4
I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesi
II. Cumhuriyet yönetimin getirmesi
III. Savaşlara liderlik etmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi gösterir?
A) II ve III
B) I. ve II
C) I ve III
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eğitim görme, insanların temel haklarından biridir.
B) Herkesin yaşama hakkı vardır.
C) Ülkemizde insanların seçme ve seçilme hakkı yoktur.
Soru 6
Türk Milleti hangi olaydan sonra birçok hak ve hürriyetlere kavuşmuştur?
A) TBMM’nin açılması
B) Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
C) Cumhuriyetin ilanı
Soru 7
“Halil doktor olmak için çok ders çalışıyor.”
Yukarıdaki cümleye göre Halil hangi hak ya da özgürlüğünü kullanmaktadır?
A) Haberleşme Özgürlüğü
B) Düşünce Özgürlüğü
C) Meslek Sahibi Olma Hakkı
Soru 8
Hak ve özgürlüklerimiz …………………………….. ile güvence altına alınmıştır.
Verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Milletimiz
B) Anayasamız
C) Asker ve Polislerimiz
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Haklarımızı korurken başkalarının haklarına da saygı göstermeliyiz.
B) Atatürk’ün Samsun’a çıkması ile birçok haklara kavuştuk.
C) Hak ve hürriyetlerimiz milletimiz tarafından koruma altına alınmıştır.
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmalı, onu korumalıyız.
B) Atatürk insan hak ve hürriyetlerine önem vermemiştir.
C) Kurtuluş savaşı Türk halkının özgürce yaşaması uğruna yapılmış bir mücadeledir.

Aferin

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki hangi davranış görgü kurallarına uygun değildir ?
A) Telefonu, arayan kişinin suratına kapatmak.
B) Arkadaşının sözünü kesmeden dinlemek.
C) Sınıf içerisinde söz alarak konuşmak.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi için “Görgü kurallarını bilir ve buna uygun davranır.” diyemeyiz?
A) Burç, komşularını gördüğü zaman selam verir.
B) Bengü, büyüklerine “siz” diye hitap eder.
C) Yaren annesi konuşurken başka şeylerle ilgilenir.
Soru 3
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A) Evde ailemize yardımcı olmalıyız.
B) Ev kurallarına uymalıyız.
C) Odamızı sürekli dağınık bırakmalıyız.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralı değildir?
A) Derslerimize çalışmak.
B) Yerlere çöp atmamak.
C) Büyüklerimize yer vermek.
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yemek yerken uyulan görgü kurallarındır?
A) Yemeğimi hızlı bitirmek için büyük lokmalarla ağzımı dolduruyorum.
B) Ağzımı şapırdatarak yemek yerken tadını daha iyi alıyorum.
C) Ağzımda lokma varken konuşmuyorum.
Soru 6
I. Ağzımızda lokma varken konuşmamalıyız.
II. Kendi tabağımızdan yemeliyiz.
III. Başkalarının çatal kaşığını kullanmalıyız.
IV. Ağzımızı şapırdatarak yemek yemeliyiz.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarındandır?
A) I-IV
B) II-III
C) I-II
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uygun davranış değildir?
A) Hasta olan arkadaşlarıma “Geçmiş olsun” derim.
B) Arkadaşımın eşyasını izinsiz kullanırım.
C) Kantinde sıranın bana gelmesini beklerim.
Soru 8
Aşağıdaki davranışlardan hangisi görgü kurallarına uygun bir davranıştır?
A) Yerlere çöp atmak ve atmayanları uyarmak.
B) Yüksek sesle müzik dinleyerek çevremizdekileri rahatsız etmek.
C) Yaşlılara yardımcı olmak.
Soru 9
Aşağıdaki durumların hangisinde Teşekkür ederiz?
A) Sana lakap takan arkadaşına
B) Size gelen mektubu, sizden habersiz okuyan ablanıza
C) Arkadaşınızın kalemini verirken
Soru 10
I. Trafik kurallarına uymamak
II. Yemek yerken ağız şapırdatmak
III. Otobüste yaşlılara yer vermek
Yukarıdakilerden hangileri görgü kurallarındandır?
A) II ve III
B) III
C) I – II – III

Amacıma Ulaştım

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Günümüzü planlarsak daha verimli kullanabiliriz.
B) Okul zamanı farklı aktivitelere zaman ayıramayız.
C) Okul ve dersler tüm günümüzü alır.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yapmak istediğimiz çalışmalara istersek zaman ayırabiliriz.
B) İstediğimiz bir çalışma varsa bu uğurda mücadele etmeli zorlukları aşmalıyız.
C) Yapmak istediğimiz her çalışmayı etkinliği gönlümüzce yapamayız.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Herkesin yapmak istediği bir takım çalışmalar olabilir.
B) Hedeflerimize ulaşmak için gerekli zamanı ve imkanları oluşturmalıyız.
C) Yaptığımız planlara uymak zorunda değiliz.
Soru 4
“Derslerimizden arta kalan zamanlarda ………………………………… aktivitelere önem vermeliyiz.”Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) sosyal
B) çalışma
C) dinlendirici
Soru 5
“Gerçekleştirmek istediğimiz bir ………………………………… varsa bu uğurda mücadele etmeliyiz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) iş
B) ders
C) amaç
Soru 6
“Halk oyunlarına merakımız varsa bunu öğreten …………………………… katılarak öğrenebiliriz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) oyunlara
B) eğlencelere
C) kurslara
Soru 7
“Katılmak istediğimiz bir kurs varsa ………………………………… arta kalan zamanlarda bu kurslara katılabiliriz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) oyunlardan
B) derslerimizden
C) dinlenmeden
Soru 8
“Günümüzü ………………………………… boş zaman oluşturabiliriz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) çok çalışarak
B) erken kalkarak
C) iyi planlayarak
Soru 9
“Amacımıza ulaşmak için ………………………………… etmeliyiz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) tembellik
B) tereddüt
C) mücadele
Soru 10
Amacımıza ulaşmak için çalışırken bir eleştiri ile karşılaşınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Duymazlıktan gelmeliyiz.
B) Dinlemeli, dikkate almalıyız.
C) Eleştirilere izin vermemeliyiz.

Denemeye Değer

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yeteneğimizin olup olmadığını denemeden öğrenebiliriz.
B) Yeni bir deneyimle karşı karşıya kaldığımızda ben yapamam deyip geri çekilmemeliyiz.
C) Yeteneğimiz olup olmadığını cesaretimizi toplayarak öğrenebiliriz.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Başarısız olmamak için yeni şeyleri denememeliyiz.
B) Başarısız olurum düşüncesiyle yeni etkinlikleri denememeliyiz.
C) Eğitimle yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Denemeden başarılı olup olmayacağımızı bilemeyiz.
B) Yenilikleri denemeden öğrenemeyiz.
C) İlk denememizde başaramadıysak bir daha denememeliyiz.
Soru 4
“ Yeniliklere karşı açık olmalı ve yenilikleri …………………………… korkmamalıyız. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) denemeden
B) yapmadan
C) bulmaktan
Soru 5
“ İlk denemede başarılı olamazsak asla ……………………… etmemeliyiz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) ses
B) yemin
C) pes
Soru 6
“ Denemeden ………………………………… olup olamayacağımızı bilemeyiz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) yenilikçi
B) istekli
C) başarısız
Soru 7
“ Yeni deneyimlerle karşı karşıya kaldığımızda ben ………………………………… deyip vaz geçmemeliyiz. ”Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) istemem
B) başaramam
C) ilgilenmiyorum
Soru 8
“ Her hangi bir konuda ………………………………… olup olmadığını denemeden bilemeyiz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) istekli
B) çalışkan
C) başarılı
Soru 9
“ Yeteneklerimiz ………………………………… geliştirilebilir. ”Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) isteyerek
B) başarıyla
C) eğitimle
Soru 10
“ Başarısız olmamızın önündeki en büyük engel …………………………………dır. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) isteklerimiz
B) ön yargılarımız
C) çalışmalarımız

Bana Eğlence Çıktı

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Arkadaşlarımız ailemizden önemlidir.
B) En güzel zamanlarımız ailemizle geçirdiğimiz zamanlarımızdır.
C) Her türlü mutluluğu ve sevinci ailemizle paylaşmalıyız.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aile içindeki kutlamalar birlik ve beraberlik duygularını geliştirir.
B) Ailede sevgi, saygı ve mutluluk olmalıdır.
C) Aile için önemli günlerde bir araya gelmemize gerek yoktur.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Birlik ve beraberlik duygusu aileyi bir arada tutar.
B) Aile bireylerini bir araya getirmek için sürpriz partiler yapmalıyız
C) Aile içerisinde bir araya gelip eğlenmek doğru değildir.
Soru 4
“ Ailemizle geçirdiğimiz zamanlarımız en ……………………………zamanlarımızdır. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) güzel
B) kötü
C) üzücü
Soru 5
“ Mutluluklar, sevinçler ……………………………büyür ve çoğalır. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) gizlenerek
B) biriktirilerek
C) paylaşılarak
Soru 6
“ Aile arasındaki kutlamalar ……………………………ve eğlenceli olur. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) hüzünlü
B) zevksiz
C) coşkulu
Soru 7
“ Birlikte eğlenmesini bilen ailede mutluluk ve …………………………… vardır. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) kaygı
B) hoşgörü
C) üzüntü
Soru 8
“ Birlik ve beraberlik ……………………………aileyi bir arada tutar. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) kavga
B) kıskançlık
C) hoşgörü
Soru 9
“ Her ailenin farklı bir……………………………anlayışı vardır.” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) saygı
B) sevinme
C) eğlence
Soru 10
“ Aile bireyleri arsında farklı eğlence anlayışı olsa bile önemli olan sevgi, saygı ve …………………………………………ortak değerlerde birleşip eğlenebilmektir. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) üzüntüyle
B) hoşgörüyle
C) düşünceyle

Ben Lider Seçildim

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sınıf başkanını liderler seçimle belirlerler.
B) Liderlik özelliği olan insanlar hep ilgi odağı olmuşlardır.
C) Liderlik özelliği bütün insanlarda vardır.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sınıf başkanı sınıftaki öğrencilerin temsilcisidir.
B) Sınıf başkanı güvenilir kişilerden seçilmelidir.
C) Lider özelliği olmayanlar arasından sınıf başkanı seçilir.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sınıf başkanının iletişim becerisi gelişmiş olmalıdır.
B) Lider kişiliği olan insanlar, sorunlara karşı çözüm yolları arar.
C) Lider kişiliği olan insanlar zorluklar karşısında işlerini yarım bırakır giderler.
Soru 4
“ Sınıf başkanını …………………………………………… belirleriz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) seçimle
B) kura ile
C) rastgele
Soru 5
“ Sınıf başkanı seçilen arkadaşımız bizi …………………………………………… eder. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) sinir
B) rahatsız
C) temsil
Soru 6
“ Sınıf başkanı seçilen birinin ……………………………… becerisi gelişmiş olmalıdır. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) matematik
B) türkçe
C) iletişim
Soru 7
“ Liderler, güçlükler karşısında yılmayan ………………………………… insanlardır. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) korkak
B) cesur
C) kurnaz
Soru 8
“ Bazı kişilerin …………………………………………… özelliği vardır. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) çalışkanlık
B) başkanlık
C) liderlik
Soru 9
“ Lider kişiler çevrelerinde hep …………………………………………… olmuşlardır. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) dikkatsiz
B) sevilmeyen kişi
C) ilgi odağı
Soru 10
“ Liderlik özelliğine sahip …………………………………………arasından başkan seçeriz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) öğretmenlerimiz
B) arkadaşlarımız
C) velilerimiz

Özenli Olalım

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ödünç aldığımız bir eşyayı kullandıktan sonra geri vermek zorunda değiliz.
B) Kişisel eşyalarımızı özenli ve dikkatli kullanmalıyız.
C) Ödünç alınan eşyaları da kendi eşyalarımız gibi özenli kullanmalıyız.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Odamızı ister düzeltir ister dağınık bırakırız.
B) Başkasından aldığımız bir eşyanın zarar görmesi halinde geri vermek zorunda değiliz.
C) Her eşyayı kendi yerine koyarak düzeltmeliyiz ki tekrar kullanmamız gerektiğinde rahatlıkla bulabileyiz.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Düzenli olmak hayatımızı kolaylaştırır, aradığımız bir eşyamızı hemen bulmamızı sağlar.
B) Arkadaşımızdan aldığımız bir hikâye kitabını kardeşimiz yırtarsa aynı hikâyeyi yeni alıp arkadaşımıza verip özür dilemeliyiz.
C) Düzensiz insanları herkes sever.
Soru 4
“ Kişisel eşyalarımızı ve başkalarının eşyalarını ………………………… kullanmalıyız. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) özenli
B) rastgele
C) özensiz
Soru 5
“ Aradığımız bir eşyamızı ……………………………………… olursak hemen buluruz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) çabuk
B) dağınık
C) düzenli
Soru 6
“ Arkadaşımızdan …………………… aldığımız bir eşyayı daha dikkatli kullanmalıyız. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) gizli
B) habersiz
C) ödünç
Soru 7
“ Odamızın sürekli ………………………………… ve düzenli olmasını sağlamalıyız. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) dağınık
B) tertipli
C) kapalı
Soru 8
“ Kullandığımız bir eşyayı işimiz bittikten sonra tekrar ……………………… koymalıyız. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) çatıya
B) bahçeye
C) yerine
Soru 9
“ Arkadaşımızın eşyasına istemeden zarar verirsek ……………………dilemeli, ona zarar verdiğimiz eşyanın aynısını alıp arkadaşımıza vermeliyiz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) yenisini
B) sağlık
C) özür
Soru 10
“ Tertipli düzenli …………………………………………… herkes sever. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) olmayanı
B) olanı
C) istemeyeni

Yangın Var

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kazalar dikkatsizlik sonucunda meydana gelir.
B) Evde yaşanabilecek birçok kazalar vardır.
C) İtfaiyenin numarası 112‘dir.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Evde bir takım kurallarımız olursa ve bu kurallara uyarsak bir takım kazaları önlemiş oluruz.
B) Yaşanabilecek kazalara karşı nasıl davranacağımızı önceden bilemeyiz.
C) Evde yaşanacak acil durumlara karşı önceden plan yapıp önlemler almalıyız.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tehlike anında soğukkanlı olmalıyız.
B) Kazalara karşı acil durum planı yapmamız gerekmez.
C) Kaza olduktan sonra ne yapacağımıza karar verebiliriz.
Soru 4
“ Evde yaşanabilecek kazalardan biride ………………………………………dır. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) suda boğulma
B) yangın
C) trafik kazası
Soru 5
“ Yangını söndürmek için hemen …………………………… 110 nolu telefonunu aramalıyız. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) polisin
B) jandarmanın
C) itfaiyenin
Soru 6
“ Kazalar karşısında …………………………………… olmalı doğru bildiğimiz şeyleri yapmalıyız. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) aceleci
B) tedbirsiz
C) soğukkanlı
Soru 7
“ Evde yaşanabilecek kazalar; doğalgaz, elektrik, su ve tehlikeli olabilecek …………………………… kullanımından kaynaklanabilir. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) telefonların
B) sözlerin
C) aletlerin
Soru 8
“ Evde ………………………………… önlemleri konusunda ailemizle konuşmalı bir takım kararlar almalıyız. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) çalışma
B) güvenlik
C) birlik
Soru 9
“ Acil durumlarda aramamız gereken ………………………………telefon numaralarını ezberlemeliyiz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) acil
B) gizli
C) sesli
Soru 10
“ Acil telefonları ararken ………………………………… doğru ve eksiksiz vermeliyiz. ” Cümlesini en iyi tamamlayan sözcük hangisidir?
A) okulumuzu
B) adresimizi
C) ismimizi

1 2 3 4