3.Sınıf Sayı Örüntüleri Testi

3.Sınıf Sayı Örüntüleri

TEBRİKLER.

3.Sınıf Sayı Örüntüleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisini hem altışar hem de yedişer ritmik saymada söyleriz?
A
49
B
60
C
42
Soru 2
18’den başlayıp (18 dahil) 6’sar ritmik sayarken 60’a kadar kaç tane sayı sayarız?
A
6
B
7
C
8
Soru 3
19’dan başlayıp 9’ar ritmik sayarken aşağıdakilerden hangi sayıyı söylemeyiz?
A
54
B
46
C
37
Soru 4
18 ile 70 arasındaki en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır?
A
88
B
87
C
86
Soru 5
72-63-54-45-36-27-18 yanda verilen örüntü için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Geriye doğru 9’arlı örüntü oluşturulmuştur.
B
İleriye doğru 8’erli örüntü oluşturulmuştur.
C
İleriye doğru 9’arlı örüntü oluşturulmuştur.
Soru 6
29-36-..-50-…….-64 örüntüsünde verilmeyen sayıların toplamı kaçtır?
A
100
B
43
C
107
Soru 7
3’erli ritmik sayma yaparken 3 ile 30 arasında kaç tane sayı sayarız?
A
8
B
7
C
6
Soru 8
15-25-40-45-55 Yandaki sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A
25
B
40
C
45
Soru 9
Aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı farklıdır?
A
57-53-49-45-41-37-33
B
81-77-73-69-65-61-57
C
4-8-12-16-20-24-28
Soru 10
4’er ritmik sayarken 48 sayısından önce ve sonra gelen sayıların toplamı kaçtır?
A
92
B
44
C
96
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Romen Rakamları Testi

3.Sınıf Romen Rakamları

TEBRİKLER.

3.Sınıf Romen Rakamları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
7 + 11  işleminin sonucunun Romen rakamı ile yazılışı hangisidir?
A
XIX
B
XVIII
C
XVII
Soru 2
8 sayısının Romen rakamı ile yazılışı hangisidir?
A
VII
B
VIII
C
IIX
Soru 3
XII  Romen rakamı ile yazılan sayı hangisidir?
A
11
B
13
C
12
Soru 4
II, VI, X, ……. Yandaki verilen örüntüyü devam ettiren Romen rakamı hangisidir?
A
XVI
B
XV
C
XIV
Soru 5
Hangi sayını Romen rakamı ile yazılışı yanlış verilmiştir?
A
9 = IX
B
14 = XIV
C
17 = XIIV
Soru 6
Verilen Romen rakamlarından hangisinin yazılışı yanlıştır?
A
XIV = On altı
B
XII = On İki
C
XVIII = On sekiz
Soru 7
Aşağıdaki Romen rakamlarından en küçük olan hangisidir?
A
VII
B
IX
C
X
Soru 8
Romen rakamları ile yazılan XIX sayının okunuşu hangisidir?
A
9
B
18
C
19
Soru 9
VII, X, XIV sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
7, 10, 14
B
7, 10, 16
C
6, 10, 14
Soru 10
Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisi 7’dir?
A
IV
B
IX
C
VII
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Doğal Sayıları Karşılaştırma Testi

3.Sınıf Doğal Sayıları Karşılaştırma

TEBRİKLER.

3.Sınıf Doğal Sayıları Karşılaştırma

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
978<  İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılır?
A
975
B
985
C
970
Soru 2
828, 826, 867, 818 sayıları arasındaki ilişkiyi sırasıyla gösteren işaretler hangileridir?
A
>, <, <
B
<, >, <
C
>, <, >
Soru 3
327, 383, 429, 415 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
429> 415> 383> 327
B
327> 383> 415> 429
C
415> 429> 383> 327
Soru 4
447, 239, 743, 578 sayılarını “ >” sembolü ile sıraladığımızda baştan üçüncü sayı hangisidir?
A
578
B
447
C
743
Soru 5
900 > ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A
990
B
799
C
890
Soru 6
Hangi sayı çiftinin arasına “>” sembolü konulursa karşılaştırma doğru olur?
A
128 …. 136
B
311 … 310
C
98 … 125
Soru 7
“660< A <668” ifadesinde A içine kaç farklı doğal sayı yazabilir? 
A
8
B
7
C
6
Soru 8
647, 715, 615, 730, 710 sayıları için hangi sıralama yanlıştır?
A
730>715>710>647>615
B
730>710>715>647>615
C
615<647<710<715<730
Soru 9
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A
213>208
B
756<750
C
803=803
Soru 10
202> ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A
215
B
200
C
222
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar Testi

3.Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar

TEBRİKLER.

3.Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"4 yüzlük + 8 onluk + 2 birlik" hangi sayıyı oluşturur?
A
498
B
428
C
482
Soru 2
 “653" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Altı yüz üç
B
Altı yüz elli üç
C
Altı yüz otuz beş
Soru 3
“429” sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
4 yüzlük + 2 onluk + 9 birlik
B
4 yüzlük + 9 birlik
C
4 yüzlük + 9 onluk + 2 birlik
Soru 4
"2 yüzlük + 4 onluk + 7 birlik" hangi doğal sayıyı oluşturur?
A
274
B
207
C
247
Soru 5
"Sekizyüzdokuz" sayısının rakamla gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
809
B
889
C
890
Soru 6
"iki yüz yetmiş altı" sayısının rakamla gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
276
B
207
C
267
Soru 7
"587” sayısının yüzler basamağında hangi rakam vardır?
A
7
B
8
C
5
Soru 8
"100 + 100 + 100 + 100 + 1 + 1 "şeklinde çözümlenmiş olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dört yüz yirmi
B
Dört yüz iki
C
Dört yüz yirmi iki
Soru 9
“734” sayısının içinde kaç yüzlük vardır?
A
3
B
7
C
4
Soru 10
“305" sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
100+100+1OO+1+1+1+1+1
B
100+100+100+10+10+10+10+10
C
100+100+100+1+1+1+1
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Sayılardaki Örüntüler

 

3.Sınıf Sayı Örüntüleri

TEBRİKLER.

3.Sınıf Sayı Örüntüleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
29-36-..-50-…….-64 örüntüsünde verilmeyen sayıların toplamı kaçtır?
A
107
B
100
C
43
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisini hem altışar hem de yedişer ritmik saymada söyleriz?
A
49
B
42
C
60
Soru 3
19’dan başlayıp 9’ar ritmik sayarken aşağıdakilerden hangi sayıyı söylemeyiz?
A
46
B
54
C
37
Soru 4
18 ile 70 arasındaki en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır?
A
86
B
88
C
87
Soru 5
18’den başlayıp (18 dahil) 6’sar ritmik sayarken 60’a kadar kaç tane sayı sayarız?
A
6
B
7
C
8
Soru 6
3’erli ritmik sayma yaparken 3 ile 30 arasında kaç tane sayı sayarız?
A
8
B
6
C
7
Soru 7
Aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı farklıdır?
A
57-53-49-45-41-37-33
B
81-77-73-69-65-61-57
C
4-8-12-16-20-24-28
Soru 8
4’er ritmik sayarken 48 sayısından önce ve sonra gelen sayıların toplamı kaçtır?
A
92
B
96
C
44
Soru 9
15-25-40-45-55 Yandaki sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A
25
B
45
C
40
Soru 10
72-63-54-45-36-27-18 yanda verilen örüntü için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İleriye doğru 8’erli örüntü oluşturulmuştur.
B
İleriye doğru 9’arlı örüntü oluşturulmuştur.
C
Geriye doğru 9’arlı örüntü oluşturulmuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Romen Rakamları

 

3.Sınıf Romen Rakamları

TEBRİKLER.

3.Sınıf Romen Rakamları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
VII, X, XIV sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
7, 10, 14
B
6, 10, 14
C
7, 10, 16
Soru 2
II, VI, X, ……. Yandaki verilen örüntüyü devam ettiren Romen rakamı hangisidir?
A
XIV
B
XVI
C
XV
Soru 3
Romen rakamları ile yazılan XIX sayının okunuşu hangisidir?
A
18
B
19
C
9
Soru 4
Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisi 7’dir?
A
IV
B
VII
C
IX
Soru 5
8 sayısının Romen rakamı ile yazılışı hangisidir?
A
IIX
B
VIII
C
VII
Soru 6
7 + 11  işleminin sonucunun Romen rakamı ile yazılışı hangisidir?
A
XIX
B
XVIII
C
XVII
Soru 7
Verilen Romen rakamlarından hangisinin yazılışı yanlıştır?
A
XII = On İki
B
XVIII = On sekiz
C
XIV = On altı
Soru 8
Hangi sayını Romen rakamı ile yazılışı yanlış verilmiştir?
A
14 = XIV
B
9 = IX
C
17 = XIIV
Soru 9
Aşağıdaki Romen rakamlarından en küçük olan hangisidir?
A
X
B
IX
C
VII
Soru 10
XII  Romen rakamı ile yazılan sayı hangisidir?
A
13
B
11
C
12
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Sayıları Karşılaştıralım

3.Sınıf Doğal Sayıları Karşılaştırma

TEBRİKLER.

3.Sınıf Doğal Sayıları Karşılaştırma

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
447, 239, 743, 578 sayılarını “ >” sembolü ile sıraladığımızda baştan üçüncü sayı hangisidir?
A
743
B
578
C
447
Soru 2
828, 826, 867, 818 sayıları arasındaki ilişkiyi sırasıyla gösteren işaretler hangileridir?
A
>, <, <
B
<, >, <
C
>, <, >
Soru 3
327, 383, 429, 415 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
327> 383> 415> 429
B
415> 429> 383> 327
C
429> 415> 383> 327
Soru 4
978<  İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılır?
A
970
B
975
C
985
Soru 5
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A
756<750
B
803=803
C
213>208
Soru 6
202> ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A
222
B
200
C
215
Soru 7
“660< A <668” ifadesinde A içine kaç farklı doğal sayı yazabilir? 
A
6
B
8
C
7
Soru 8
Hangi sayı çiftinin arasına “>” sembolü konulursa karşılaştırma doğru olur?
A
98 … 125
B
311 … 310
C
128 …. 136
Soru 9
900 > ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A
799
B
890
C
990
Soru 10
647, 715, 615, 730, 710 sayıları için hangi sıralama yanlıştır?
A
615<647<710<715<730
B
730>710>715>647>615
C
730>715>710>647>615
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3.Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar

3.Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar

TEBRİKLER.

3.Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“734” sayısının içinde kaç yüzlük vardır?
A
3
B
7
C
4
Soru 2
“305" sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
100+100+100+10+10+10+10+10
B
100+100+1OO+1+1+1+1+1
C
100+100+100+1+1+1+1
Soru 3
"100 + 100 + 100 + 100 + 1 + 1 "şeklinde çözümlenmiş olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dört yüz yirmi iki
B
Dört yüz iki
C
Dört yüz yirmi
Soru 4
"iki yüz yetmiş altı" sayısının rakamla gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
267
B
207
C
276
Soru 5
"587” sayısının yüzler basamağında hangi rakam vardır?
A
5
B
7
C
8
Soru 6
"4 yüzlük + 8 onluk + 2 birlik" hangi sayıyı oluşturur?
A
498
B
428
C
482
Soru 7
“429” sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
4 yüzlük + 9 birlik
B
4 yüzlük + 9 onluk + 2 birlik
C
4 yüzlük + 2 onluk + 9 birlik
Soru 8
 “653" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Altı yüz elli üç
B
Altı yüz otuz beş
C
Altı yüz üç
Soru 9
"2 yüzlük + 4 onluk + 7 birlik" hangi doğal sayıyı oluşturur?
A
274
B
247
C
207
Soru 10
"Sekizyüzdokuz" sayısının rakamla gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A
889
B
809
C
890
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

1 2 3 6