Parçada Anlam

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Yavru martı, kumlukta yalnız kalınca, durumunu düşündü. Önünde bol yiyecek vardı. Kumluk sıcacık, rahatı iyiydi. Sadece, karşı kayalıklardan gelen martı çığlıkları tedirgin ediyordu onu. Orayı ve oradakileri seviyordu. Ama, uçmaya başlayalı beri, annesi dirlik vermiyordu ikide bir:
– Haydi uç, denize dal, balık avla, diyerek başının etini yiyordu.
( 1,2,3,4 ve 5. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)
Yavru martı nerede yalnız kalmıştı?
A) Kumlukta
B) Denizde
C) Evde
Soru 2
Yavru martı yalnız kalınca ne düşündü?
A) O gün yaptıklarını
B) Annesini
C) Durumunu
Soru 3
Yavru martıyı tedirgin eden nedir?
A) Gece oluşu
B) Martı çığlıkları
C) Karnının açlığı
Soru 4
Ona dirlik vermeyen kimdir?
A) Arkadaşları
B) Annesi
C) Diğer martılar
Soru 5
Annesi yavru martıdan ne istiyor?
A) Gezip, eğlenmesini
B) Uçup, denize dalıp, balık avlamasını
C) Kumlukta yalnız kalmasını
Soru 6
Barış öğle yemeğini bitirmişti. Meyve tabağından bir elma ile mandalina aldı, balkona çıktı. O gün okulda çok bunalmıştı. Öğretmen, iki derste sürekli özet yazdırmış, teneffüse çıkarmamıştı. Bir yandan elmayı kemiriyor, bir yandan çevreye bakıyordu. Oturdukları yapı, on altı katlı, yetmiş daireliydi. Onlar on ikinci katta oturuyorlardı. Balkona çıkınca kendini uçmakta sayardı. Çevresinde ne varsa oyuncak gibi görüyordu. Bu ilginç görünüme dalarak, elmasını bitirdi, koçanını aşağıya attı, mandalina soymaya başladı.
( 6, ,8, 9 ve 10. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız. )
Barış meyve tabağından hangi meyveleri aldı?

A) portakal ve elma
B) elma ile mandalina
C) mandalina ile muz
Soru 7
O gün okulda ne yaptılar?
A) Oyunlar oynadılar.
B) Ders çalıştılar.
C) Özet yazdılar.
Soru 8
Barışın oturduğu ev kaç katlıydı?
A) on altı
B) on iki
C) yetmiş
Soru 9
Barış kaçıncı katta oturuyordu?
A) sekizinci
B) on ikinci
C) on altıncı
Soru 10
Barış yediği elmanın koçanını ne yaptı?
A) Çöp kutusuna attı
B) Aşağıya attı.
C) Balkona koydu

Sözcükte Anlam

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin aldığı ek, sözcüğün anlamını değiştirmiştir?
A) Okula
B) Kitapçı
C) Evden
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin aldığı ekten dolayı anlamı değişmemiştir?
A) Saatçi
B) Köylü
C) Arabalar
Soru 3
”Göz” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamı değişmez?
A) -cü
B) -lük
C) -lar
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinin aldığı ekten dolayı anlamı değişmemiştir?
A) Ankaralı
B) Evcil
C) Deniz
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde sözcüğün anlamını değiştiren ek kullanılmamıştır?
A) Ankara’dan
B) çağdaş
C) etçil
Soru 6
” Gül ” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirseanlamı değişmez?
A) -eç
B) -ünç
C) -de
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmamıştır?
A) Şekerci
B) Kitaplık
C) Odadan
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinin anlamı ek aldığında değişmiştir?
A) Trabzonlu
B) Trabzon’a
C) Trabzon’dan
Soru 9
”Kitap-Kitapçı” sözcüklerinin arasındaki anlam ilişkisiaşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Çiçek-Çiçekli
B) Simit-Simitçi
C) Şeker-Şekersiz
Soru 10
Aldığı ek nedeniyle anlamı değişmeyen sözcükaşağıdakilerden hangisidir?
A) Oduncular
B) Kömürlük
C) Taşlar

7.Tema Dünya’mız Ve Uzay Testi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
İLKBAHAR
Bir yılda dört mevsim var,
Birbirini kovalar:
İlkbahar, yaz, sonbahar, kış,
Çiçekli, karlı bir akış!
İlkbaharda canlanır yer,
Kırlar hep yeşiller giyer!
Döner geline her ağaç,
Süslü bir etektir yamaç! Dere akar çağıl çağıl,
Kuzularla dolar ağıl!
Şimdi bakarsın gök nurlu,
Şimdi bakarsın yağmurlu…
Güneş bir doğar, bir kaçar,
Hava bir kapar, bir açar.
Yusuf Ziya Ortaç
Aşağıdaki başlıklardan hangisi bu şiir için uygun değildir?
A) Mevsimler
B) 12 Ay
C) Bir Yıl Dört Mevsim
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ilkbaharda meydana gelen değişikliklerden değildir?
A) Ağaçların geline dönmesi
B) Derelerin çağıl çağıl olması
C) Karlı bir akışın olması
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerde verilen ikilemelerden hangisinin anlamı “çağıl çağıl“ ikilemesinin anlamına en yakındır?
A) Bozuk musluktan sular şıpır şıpır damlıyordu.
B) Karların erimesiyle birlikte dereler gürül gürül akmaya başladı.
C) Bahçe avlusundaki şadırvandan şırıl şırıl su sesleri geliyordu.
Soru 4
Güneş bir doğar, bir kaçar,
Hava bir kapar, bir açar.
Dizeleriyle hangi mevsim anlatılmaktadır?
A) Yaz
B) Sonbahar.
C) İlkbahar
Soru 5
Aşağıdaki cümlenin hangi kelimesinde bir nesneye sahip olma anlamı vardır?
“ Kırmızı kazağımı çok seviyorum.”
A) çok
B) kazağımı
C) kırmızı
Soru 6
Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir organ adıyken ek aldığında bir araç adı olmuştur?
A) karlık
B) gözlük
C) varlık
Soru 7
Aşağıdaki eklerden hangisi “can” kelimesine eklendiğinde olumsuzluk ifade eder?
A) –dan
B) – lı
C) –sız
Soru 8
“Çay” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda kullanıl mıştır?
A) Kahvaltıda çay içtim.
B) Arkadaşım çaya düştü.
C) Çayda balık tuttuk.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi çoğul kişi için kullanılamaz?
A) Onlar
B) Biz
C) Sen
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?
A) Ablam, annem ve ben alış-verişe
B) Arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynadı.
C) Terli iken su içince hasta oldu?
Soru 11
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) değildir?
A) kaz
B) toprak
C) gül
Soru 12
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte ilk önce gelir?
A) Sena
B) Sema
C) Semih
Soru 13
“Arı” sözcüğü hangi cümlede farklı an¬lamda kullanılmıştır?
A) Herkes ailesinde birkaç arı sözcük öğrenir.
B) “Yazı” sözcüğü arı bir sözcüktür.
C) Arılar, kraliçe arı olmadan yaşayamaz.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konur?
A) Çantama elmayı sen mi koydun
B) Bu soruların hepsini çözemez
C) Verilen tüm ödevleri yaptım
Soru 15
“Çanakkale’de tuzlu börek yedi.” cümlesinde geçen birleşik ve türemiş kelimeler hangileridir?
A) tuzlu – yedi
B) tuzlu – börek
C) Çanakkale – tuzlu
Soru 16
Cümlelerdeki sözcüklerden hangisinde varlığın bize ait olduğunu belirten bir ek vardır?
A) Hava kararmadan evimize döndük.
B) Dolaplarınızı düzeltiniz mi?
C) Bugün defterlerini kaplayacaksın.
Soru 17
‘’Kurtuluş savaşının kazanılmasında Türk ……………. Payı büyüktür.’’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisin gelmesi uygundur?
A) Kadınından
B) Kadınının
C) Kadına
Soru 18
Hangi cümlede ‘’okuldan’’ sözcüğünün aldığı bir ek cümlenin anlamını bozmaktadır?
A) Veli toplantısını bildirmek için okuldan aradılar.
B) Ayşe okuldan döneli çok oldu.
C) Bugün evden okuldan servisle geldim.
Soru 19
‘’Gençlik’’ sözcüğünde kullanılan ek, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Genetik
B) Delik
C) Tuzluk
Soru 20
Yiğit, akıcı konuşmaya çok önem verir. Buna göre Yiğit, hangi seçenekteki davranışı yapmamalıdır?
A) Vurgu ve tonlamalara dikkat etmeli
B) Gereksiz sözcük ve ses tekrarı ile duraklamalar yapmalı
C) Soru sormak isteyenlere söz vermeli

Harf Ve Hece Bilgisi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
“yaz, kış, bahar,zara” sözcüklerinden hangisi sözlükte ilk başta gelir?
A) yaz
B) kış
C) bahar
D) zara
Soru 2
“zeval, kuşluk, sabah, anıl” sözcüklerinden hangisi sözlükteen sonda yer alır?
A) zeval
B) kuşluk
C) sabah
D) anıl
Soru 3
Sözlükte “ hicri ” sözcüğünden sonra aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) anne
B) çağrı
C) kemer
D) ceyhun
Soru 4
“ Nene – Karpuz – Masal -Ramazan“ sözcüklerini sıralarsak sözlükte hangisi en başta yer alır?
A) Nene
B) Karpuz
C) Masal
D) Ramazan
Soru 5
Hangisi tek hecelidir?
A) ilet
B) Ela
C) kalk
D) esme
Soru 6
Hangisi hecedir?
A) el
B) lr
C) lm
D) bn
Soru 7
” Kitaplık ” sözcüğünde kaç hece vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Soru 8
Bir hece en az kaç harftir?
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3
Soru 9
Hangisinde hece sayısı diğerlerinden fazladır?
A) Osmanlıcılık
B) Devrimcilik
C) Siyasetçi
D) Kitapçılık
Soru 10
Hangisi tek başına hecedir?
A) b
B) d
C) a
D) m

Zamirler

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
”Manava uğradıktan sonra eve geldi.” Eve gelen kişi kimdir?
A) Biz
B) O
C) Ben
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde varlığın kime ait olduğunu bildiren ek bulunmaktadır?
A) Adana
B) Ayakkabılığım
C) Çoraplık
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde işi yapan kişi diğerlerinden farklıdır?
A) Elbiselerini katladı.
B) Dolabına yerleştirdi.
C) Yemek yaptık.
Soru 4
” Ali , ondan daha usludur.” cümlesinde zamir olarak kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) ondan
B) daha
C) usludur
Soru 5
”Onlar evlerine dönerlerken biz üzülüyorduk.” cümlesinde zamir olarak kullanılan kaç tane sözcük vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Buralar ondan sorulur.
B) O da bizimle yemeğe gelsin.
C) En ufacık sese uyanır.
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Sen neden üzülüyorsun?
B) Biz bu gece erken yatacağız.
C) Köpeği çok hastalanmış.
Soru 8
” Ayşe ve ablası bugün sinemaya gidecekler.” cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
A) Onlar
B) Biz
C) Siz
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi birden fazla kişi adının yerine kullanılabilir?
A) Sen
B) Ben
C) Biz
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde ” o ” zamir olarak kullanılmıştır?
A) O takımı ok severdi.
B) O, geçen yaz Antalya’ya gitti.
C) Ben o evi görmüştüm.

Ses Bilgisi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma sesi kullanılmamıştır?
A) Bu bağ, suyunu şu pınardan alır.
B) Bu konuyu seninle tartışamam.
C) Sesini duyamadım senin.
D) Odayı bugün de düzenleyemedin.
Soru 2
Dilimizde sert(tonsuz) ünsüzle biten sözcüklere gelen ekler sert(tonsuz) ünsüzle başlar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?
A) Beni anlaşılmaz bir üçgen içine aldılar.
B) Bana düşkün olduğunu bilirsin.
C) Burada seçkin insanlar bulunur.
D) Çevreme baktım ama seni göremedim.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması örneklenemez?
A) Artık böbreği iflas etmişti.
B) Sütü çanağa boşalttı.
C) Kitapları dolaba yerleştirdi.
D) Anıta akın akın gidiyor insanlar
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisindekaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
A) Ona kadar saydık.
B) Babasının durumu belli değil.
C) Her sevginin bir gözyaşı vardır.
D) Sorunun çözümlenmesi için para istedi.
Soru 5
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama görülmez?
A) Gökler esmer ve derin .. Kimden sorayım kimi?
B) Sararmış bahçesiyle tenha bir yalı ..
C) Bir sonbahar akşamı .. Sahillerdeyim.
D) Rüzgarların elinde kırık bir neyim ..
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi örneklenemez?
A) Oğlunuzun başarısı herkesi imrendiriyor.
B) Bu gidişle eve sabaha ancak varırız.
C) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
D) Son yıllarda teknoloji iyice ilerledi.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcükler tümüyle büyük ünlü uyumuna uyar?
A) Dudakları iyice büzülüp kaldı.
B) Bu terazinin ayarı iyice bozuktu.
C) Bahçeye yeni fidanlar dikildi.
D) Meydan yine hınca hınç doluydu.
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde uluma yoktur?
A) Çardak altında uzanıp yattı.
B) Hemen bayrak altında toplandık.
C) Başarısıyla milletin alnını agartmıştır.
D) Arabacı neşeyle kırbacı şaklattı.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçük ünlü uyumuna uymaz?
A) Yorgunluk gözlerine iyice çökmüştü.
B) Görüşmek burada tutkuydu.
C) Yağmur bütün gece hiç dinmedi.
D) Günler bizi iyice etkisine almıştı.
Soru 10
Alnında nurdan bir ışık, Geceyi aydınlattı her dem Yüreğin sevgi yumağı Kötülüklerden arınmış İyilik meleği Dizelerinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Ünlü Düşmesi
B) Ünsüz Düşmesi
C) Ulama
D) Ünsüz Yumuşaması

Cümle Bilgisi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hanginin sonuna noktalama işareti koyulmalıdır?
A) Gözlerini çok beğendim
B) Nereye gidiyorsun
C) Eyvah parmağım kesildi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi cümledir?
A) Gidiyorum
B) Nereden geldin böyle
C) Tek
Soru 3
”Kaptan …….. oldukça ……. sürüyordu” İfadesinde noktalı yere hangi kelimeler gelir?
A) Otobüslü-Dikkatli
B) Taksiyi-Dertli
C) Arabayı-Kesin
Soru 4
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cümlelerin ilk harfi büyük yazılır
B) Cümlelerde gereksiz kelime kullanabilirsiniz
C) Her cümlenin sonuna nokta konulmaz
Soru 5
”Yatarken televizyonu kapatmayı sakın unutma! Cümlesindehangi sorunun cevabı yoktur?
A) Ne zaman
B) Nasıl
C) Neyi
Soru 6
”Yeleğini()gömleğini()pantolonunu güzelce katladı()” bu cümlede parantez içine uygun gelecek işaretler hangisidir?
A) (.) (.) (,)
B) (,) (,) (.)
C) (,) (.) (?)
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur?
A) Yaşlı kadın ağlamaya başladı.
B) Hava karanlık olmadan dönmelisin?
C) Yarın erken yola çıkmalıyız.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta koyulmalıdır?
A) Ali nereye gidiyorsun
B) Eyvah arabayı vurduk
C) Gömleğin çok hoş
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hem hece hemde kelimedir?
A) Yarım
B) Mavi
C) Gül
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte önce gelir?
A) Ayı
B) Lale
C) Kitap

Cümlede Anlam

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
1-verdiği
2-yaşıyordu
3-baharın
4-sevinci
Yukarıda numaralandırılmış kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulursa aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur?
A) 3-4-1-2
B) 3-1-4-2
C) 3-2-1-4
Soru 2
”Çıkan/Korkutmuştu/Ali’yi/Köpek/Çalıların/Arasından” Kelimeleriyle oluşturulabilecek anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali’yi çalıların arasından çıkan köpek korkutmuştu.
B) Çalıların arasından köpek çıkan Ali’yi korkutmuştu.
C) Ali’yi çalıların arasından köpek çıkan korkutmuştu.
Soru 3
”Ece bir bardak ……………… içti.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Su
B) Ayran
C) Pilav
Soru 4
”Herkes/bekliyordu/Güneş/olacak/tutulmasını /bugün/olan” Karışık olarak verilen kelimelerden oluşturulacak olananlamlı cümle aşağıdkilerden hangisidir?
A) Güneş tutulmasını olan olacak herkes bugün bekliyordu.
B) Herkes bugün olacak olan Güneş tutulmasını bekliyordu.
C) Güneş tutulmasını olacak olan bugün herkes bekliyordu.
Soru 5
”Ders çalışmayı …………severdi.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
A) Pek çok
B) Hiç
C) Biraz
Soru 6
1-Eve geldim
2-Yemeğimi yedim
3-Üzerimi çıkardım
4-Yemek yaptım
5-Ellerimi yıkadım
Cümlelerinin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1-4-2-3-5
B) 1-3-4-2-5
C) 1-3-5-4-2
Soru 7
1-sonucunu
2-heyecanla
3-sınav
4-bekliyordu
Cümlelerinin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2-3-1-4
B) 2-4-1-3
C) 3-1-4-2
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinin eş seslisi yoktur?
A) At
B) Aç
C) Arkadaş
Soru 9
”Serin” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Halıyı misafir odasına serin.
B) Bugün hava çok serin.
C) Örtüyü buraya serin.
Soru 10
”At” sözcüğü aşağıdakilerden hagisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Babası ona at aldı.
B) Sepetteki çürümüş meyveleri çöpe at.
C) Topu hızlıca kaleye attı.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur?
A) Çocuk ağlamaktan çok yoruldu.
B) Anneme anneler gününde gül götürdüm.
C) Serhat süt şişesinin kapağını açtı.
Soru 12
Söylenişleri aynı, anlamları farklı olan sözcüklere ne ad verilir?
A) Eş anlamlı
B) Eş sesli
C) Karşıt anlamlı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinde ”dokunmak” sözcüğü hasta etmek anlamında kullanılmıştır?
A) Bu yemek bana dokundu.
B) Ali Eren’in omzuna dokundu.
C) Ayşe kediye dokundu.
Soru 14
”yaz” sözcüğü aşağıdakilerden hagisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Öğretmenim, Ali’ ye güzel yaz dedi.
B) Bu yaz tatilde Antalya’ya gideceğiz.
C) Yaz tatili çsbuk bitti.
Soru 15
Bu montu yüz yeni liraya aldım.
Sabahları ilk önce yüzümü yıkarım.
Su çok güzel, haydi sen de yüz.
”yüz” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 3
B) 2
C) 1
Soru 16
Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.
Bu mevsimde buralarda dolu yağar.
Dolu caddeleri esir eldı.
”dolu” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 3
B) 2
C) 1
Soru 17
”Köylü kadınlar çayın kenarında çamaşır yıkıyorlar ” cümlesindeki ”çay” sözcüğüne sesteş olabilecek cümleaşağıdaklerden hangisidir?
A) Yemeğin üzerine bir bardak demli çay iyi gider.
B) Çay kenarı oldukça kirlenmiş.
C) Geyikler çayın yakınlarına yerleşmiş.
Soru 18
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur?
A) Kır
B) El
C) bilgisayar
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi yönündendiğerlerinden farklıdır?
A) Öğrenci-Talebe
B) Okul-Mektep
C) Gel-Git
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi yönündendiğerlerinden farklıdır?
A) Görüş-Öneri
B) Aydınlık-Karanlık
C) Çarpma-Bölme

Sözcük Ve Hece Bilgisi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
”Birey,Beril,Baskı,Biz,Ben” sözcükleri alfabetik sıraya konulursa sondan 2. hangisi olur?
A) Birey
B) Biz
C) Ben
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sıraya uygun olarak yazılmıştır?
A) Aslan-Abla-Amca
B) Arkadaş-Altı-Anıl
C) Aydın-Aylık-Ayna
Soru 3
Hangi kelimenin hece sayısı diğerlerinden fazladır?
A) Asansör
B) Medeni
C) Teknoloji
Soru 4
”Karadeniz Bölgesi en çok yağış alan bölgedir.”Cümlesindekaç tane 2 heceli kelime vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
Soru 5
Aşağıdakilerden hangsi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A) Tek-no-lo-ji
B) Tek-no-lo-ji-k
C) Ge-ce-lik
Soru 6
”paragraf” kelimesinde kaç tane ünsüz harf vardır?
A) 5
B) 4
C) 3
Soru 7
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinki hece sayısı diğerlerinden fazladır?
A) Elbiseyi dün yıkadım.
B) Bugün işyerleri tatile girdi.
C) Hava sıcaklıkları artıyor.
Soru 8
Hangi sözcuük alfabede diğerlerinden daha önce gelir?
A) Acı
B) Ak
C) Asıl
Soru 9
Aşağıda verilen kelimelerden hangisi alfabeye göre sıralandığında en sonda yer alır?
A) Aritmetik
B) Reklam
C) Şırnak
Soru 10
Aşağıda verilen kelimelerden hangisi alfabeye göre sıralandığında 2. sırada yer alır?
A) Sarışın
B) Sarmak
C) Sarmaşık

8. Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlilik Testi

Bu Testi Online Çöz

Soru 1
Bir çocuk olsam,
Sarılırdım annemin kollarına.
Koşardım samanyolunda.
Koşardım hiç durmadan
Nice güzel oyunlara…
Bir çocuk olsam,
En güzel şekilde
Sarılırdım kitaplara.
Koşardım umut yolunda.
Koşardım hiç durmadan
Nice güzel yıllara!
Derya ALTINTREN
1, 2, 3 ve 4. soruları şiire göre cevaplayınız.Aşağıdakilerden hangisi şairin çocuk olsa sarılacaklarından değildir?
A) annesi
B) kitaplar
C) arkadaşları
Soru 2
Şair bir çocuk olsa aşağıdakilerden hangisine koşarmış?
A) oyunlara
B) gökyüzüne
C) çiçeklere
Soru 3
Şiire en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir Çocuk Olsam
B) Canım Annem
C) Nice Mutlu Yıllara
Soru 4
Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitapların önemi
B) Çocukluk özlemi
C) Anne sevgisi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yazma öncesi yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Araç ve gereçlerini hazırlama
B) Noktalama işaretlerine dikkat etme
C) Konu ve plan belirleme
Soru 6
1.) Müdür bey konuştu.
2.) İstiklâl Marşı’nı okuduk.
3.) Şiirler okuduk.
4.) Saygı duruşunda bulunduk.
Bir ulusal bayramda yapılanlar yukarıda verilmiştir. Bunların doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 2 – 3 – 4 – 1
B) 1 – 2 – 3 – 4
C) 4 – 2 – 1 – 3
Soru 7
Hangi seçenekteki cümlede duygusal bir anlatım vardır?
A) Çanakkale içinde bir dolu testi
B) Of gençliğim eyvah!
C) Çanakkale içinde aynalı çarşı
Soru 8
“ Gök” sözcüğü hangi seçenekte bir renk anlamında kullanılmıştır?
A) Yağmurda yer gök birbirine karıştı.
B) Güzel kız boynuna gök boncuklar takmış.
C) Gelecek göklerdedir.
Soru 9
Güzel kitaplar burada
Birçok arkadaş burada.
İnsan nasıl sevinmez
Böyle yerde okur da? Yukarıdaki dörtlükte sözü edilen yer neresidir?
A) ev
B) çocuk parkı
C) okul
Soru 10
Yiğit, akıcı konuşmaya çok önem verir. Buna göre Yiğit, hangi seçenekteki davranışı yapmamalıdır?
A) Gereksiz sözcük ve ses tekrarı ile duraklamalar yapmalı
B) Soru sormak isteyenlere söz vermeli
C) Vurgu ve tonlamalara dikkat etmeli
Soru 11
Begüm eli açık bir arkadaşımızdır. Yukarıdaki cümlede altı çizili deyimin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir ?
A) cömert
B) cimri
C) savurgan
Soru 12
Azra, pireyi deve yapmaktan bıkmadı. Cümlesinde koyu yazılı deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir ?
A) önemsememek
B) mutlu olmak
C) abartmak
Soru 13
Aşağıdaki kelimeleri alfabetik olarak sıraladığımızda hangisi ilk sırada yer alır?
A) para
B) pabuç
C) petek
Soru 14
“Bisikletinin patlak tekerini tek başına onardı.“ cümlesinde altı çizili kelimeyle aşağıdaki kelimelerden hangisi aynı ya da benzer anlamda kullanılmıştır?
A) Babaannesi yırtık pantolonunu hemen yamadı.
B) Yağ dökülen elbisesini güzelce temizledi.
C) İşini bitirdikten sonra gömleğini değiştirdi.
Soru 15
Aşağıdaki kelimeleri düzgün bir cümle oluşturacak şekilde sıralarsak sıralama ne olur?
1.) yemek
2.) emek
3.) olmaz
4.) olmadan
A) 1, 4, 2, 3
B) 2, 4, 1, 3
C) 3, 2, 1, 4
Soru 16
“Uzak-yakın” kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) cılız ‐ zayıf
B) ilk ‐ son
C) ön ‐ arka
Soru 17
“Hafif” kelimesinin zıttı aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Hamal ağır çuvalları kamyona yükledi.
B) Yaren ağır çantasını taşıyamıyordu.
C) Ahmet Bey sinirlenince çok ağır sözler söyledi.
Soru 18
I. Sabah – akşam
II. Sıcak – soğuk
III. Hazan – Güz
IV. Birey – fert
Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangileri zıt anlamlıdır?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve IV
Soru 19
Aşağıda zıt anlamlı sözcükler eşleştirilmiştir. Buna göre hangi eşleştirmede yanlışlık yapılmıştır?
A) zengin ‐ fakir
B) armağan‐ ödül
C) ödül ‐ ceza
Soru 20
“Kent – beyaz – şehir – ak – yanıt” sözcük grubu içerisinde eş anlamlısı olamayan sözcük hangisidir?
A) yanıt
B) ak
C) kent

1 21 22 23 24