Eylemde Zaman Testi

Eylemde Zaman Testi

Başla

Eylemde Zaman Testi

Tebrikler.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Konuyla İlgili Diğer Testler

 3. Sınıf Eylemler

 3. Sınıf Eylemler

3. Sınıf Fiiller (Eylemler)

Eylemde Kişi Testi

Eylemde Kişi Testi

Başla

Eylemde Kişi Testi

Tebrikler.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Konuyla İlgili Diğer Testler

 3. Sınıf Eylemler

 3. Sınıf Eylemler

3. Sınıf Fiiller (Eylemler)

Fiiller (Eylemler) Testi

Fiiller (Eylemler) Testi

Başla

Fiiller (Eylemler) Testi

Tebrikler.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Konuyla İlgili Diğer Testler

 3. Sınıf Eylemler

 3. Sınıf Eylemler

3. Sınıf Fiiller (Eylemler)

3.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Birey ve Toplum

1.Tema: Birey Ve Toplum

Cümle Yapma

Adları Tanıma

Eş Anlamlı Sözcükler

Türemiş Sözcükler

1.Tema Birey Ve Toplum

Eş Anlamlı Kelimeler

Sesteş Sözcükler

Tümce Bilgisi

Sözlük Bilgisi

Eş Sesli Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Cümle Bilgisi

2.Tema Atatürk

2.Tema: Atatürk

Duygusal Ve Abartılı İfadeler

Karşılaştırma

Noktalama İşaretleri

Adların Hâlleri

Cümle Oluşturma

Adlar

Türemiş Sözcükler

Okuduğunu Anlama

Eş Sesli Kelimeler

Eş Sesli Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

2.Tema Atatürk

3.Tema Hayal Gücü

3.Tema: Hayal Gücü

Okuduğunu Anlama

Destekleyici Ve Açıklayıcı İf.

Ön Adlar

Farklı Düşünmeye Yönlendiren .

Yazım Kuralları

Eylemler

Karşılaştırma

Eş Anlamlı Sözcükler

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretler
Sınıf Anlamdaş Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Sesteş Sözcükler

İmla Kuralları

3.Tema Hayal Gücü Çalışmalar�.

4.Tema Oyun Ve Spor

4.Tema: Oyun Ve Spor

Eş Sesli Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Önem Belirten İfadeler

Sözcükte Anlam

Zamirler Testi 2

Zamirler Testi

Sıfatlar

Anlamdaş Sözcükler

Anlama Anlatım 1

4.Tema Oyun Ve Spor

Tema Testleri

1.Tema Birey Ve Toplum

2.Tema Atatürk

3.Tema Hayal Gücü

4.Tema Oyun Ve Spor

5.Tema Sağlık Ve Çevre

6.Tema Değerlerimiz
7.
Tema Dünya’mız Ve Uzay Çal.
8.
Tema Üretim, Tüketim Ve Verim.

Kavrama Testleri

Anlamdaş Sözcükler

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Türkçe Sözcükte Anlam Bilgisi

Türkçe Sözcük Bilgisi

Türkçe Hece Bilgisi

Türkçe Cümle Bilgisi

Türkçe Kurallı Cümle Oluşturm.

Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

Türkçe Parçada Anlam

Türkçe Metinde Anlam

Türkçe Anlama Anlatım

Türkçe Okuma Anlama

Türkçe İsimler Ve İsim Çeşit.

Türkçe Adlar

Türkçe Sözcük Bilgisi 1

Türkçe Kelime Bilgisi 2

Türkçe Tümce Bilgisi

Türkçe Cümle Oluşturma

5.Tema Sağlık Ve Çevre

5.Tema: Sağlık Ve Çevre

Eş Sesli Sözcükler

Noktalama İşaretleri

Sıfatlar

İmla Kuralları

Olayların Oluş Sırası

Gerçek Hayal Ürünü

Türemiş Sözcükler

Tümce Bilgisi

Adlar İsimler

Anlama Anlatım 1

Anlama Anlatım 2

Anlama Anlatım 3

Cümle Bilgisi

5.Ünite Değerlendirme

5.Ünite Değerlendirme

5.Tema Sağlık Ve Çevre Çalış.

6.Tema Değerlerimiz

6.Tema Değerlerimiz

Ön Adlar (Sıfatlar)

Atasözleri Ve Deyimler

Metinde Anlam

Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

Parçada Anlam

Sözcükte Anlam

Eş Anlamlı Anlamdaş Sözcükler

Hece Bilgisi 1

İsim Ad Bilgisi

Noktalama İşaretleri 1

Ünlüler Sesli Harfler

Noktalama İşaretleri

Zıt Anlamlılık

7.Tema Dünya’mız Ve Uzay

7.Tema Dünya’mız Ve Uzay

Harf Ve Hece Bilgisi

Zamirler

Ses Bilgisi

Cümle Bilgisi

Cümlede Anlam
Sözcük Ve Hece Bilgisi

8.Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlilik
8.Tema Üretim, Tüketim Ve Verim.

Sıfatlar

Tekil Ve Çoğul Adlar
4. 
Sınıf Adıllar

Noktalama İşaretleri

Önem Belirten İfadeler

Farklı Düşünmeye Yönlendiren .

Destekleyici Ve Açıklayıcı İf.

Eylemler

İsmin Halleri

Ön Adlar Sıfatlar

Duygusal Ve Abartılı Ögeler

Genel Değerlendirmeler

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testleri

Online Test Çöz

3.Sınıf Türkçe Seviye Tespit Sınavı

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 1

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 2

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 3

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 4

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 5

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 6

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 7

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 8

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 9

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 10

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 1

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme

3.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım

Online Test Çöz

3.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım 1

3.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım 1

3.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım 2

3.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım 3

3.Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi

Online Test Çöz

3.Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi 1

3.Sınıf Türkçe Kelime Bilgisi 2

3.Sınıf Türkçe Karşıt Anlamlı Sözcükler

Online Test Çöz

3.Sınıf Türkçe Karşıt Anlamlı Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Anlamdaş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Anlamdaş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Zıt Anlamlılık

3.Sınıf Türkçe Tekil Ve Çoğul Adlar

Online Test Çöz

3.Sınıf Türkçe Tekil Ve Çoğul Adlar

3.Sınıf Türkçe İsimler Ve İsim Çeşitleri

3.Sınıf Türkçe 8. Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlilik

Online Test Çöz

3.Sınıf Türkçe 8. Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlilik

3.Sınıf Türkçe 8. Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlilik

1 2 3 8