Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım

4.Sınıf Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.        I.Saç rengi          II. Giysi rengi         III. Boy

IV. Kilo         V.Göz rengi

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kişisel özelliklerdendir?

A) I-III-IV-V

B) I-II-III

C) II-III-IV-V

D) Yalnız l

 

2. “Bireyler arasındaki ………….Farklılıklarını kabul etmek……………..olmanın gereğidir.”

Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?

A) düşünce / hoşgörülü

B) fikir / duyarlı

C) İhtiyaç / merhametli

D) yetenek / cesur

 

3. Kendine özgü nitelikleri olan, toplumu oluşturan birbirlerinden farklı insanlardan her birine ne denir?

A) birey                         B) halk

C) millet                        D) dost

4. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?

A) saç rengimiz

B) boyumuz

C) parmak izimiz

D) yeteneklerimiz

5.”Yiğit,sarı saçlı,mavi gözlü, uzun boylu, bir çocuktur.”Bu durumda Yiğit’in hangi özellikleri anlatılmıştır?

A) Toplumsal özellikleri

B) Duygusal özellikleri

C) Fiziksel özellikleri

D) Sosyal özellikleri

 

6.Kıvırcık saçlı olmak……….özelliklerden biridir?

A) fiziksel

B) kişisel

C) acıma

D) duygusal

 

7. Aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?

A) Farklılıklar her bireyi kendine özgü yapar.
B) Cinsiyet insanlar arasındaki farklılıklardan biridir.
C) Toplumu oluşturan tüm bireyler benzer yeteneklere sahiptir.
D) Bedensel özelliklerimiz diğer insanlardan farklıdır.

 

8.”Kadir çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor.”
Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz?

A) Herkesin fiziksel yetenekleri birbirinden farklıdır.
B) Herkes farklı yeteneklere sahiptir.
C) İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
D) Kardeşlerden birinin yapabildiğini diğeri de yapabilir.

 

9. Zeynep, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
B) Farklılıklar, insanları birbirinden ayırır.
C) İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
D) İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yönünden birbirinden farklıdır.

 

10. İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?
A) Futbol oynamaktan hoşlanma
B) Beslenme ihtiyacı
C) Resim çizmekten hoşlanma
D) İyi dercede piyano çalabilme

Nelerden hoşlanıyorum? Neleri yapabilirim

4.Sınıf Nelerden hoşlanıyorum? Neleri yapabilirim

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Nelerden hoşlanıyorum? Neleri yapabilirim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?

A) Elektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak

B) Öğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek

C) Muhtaç birini gördüğümüzde ona acımak

D) Arkadaşlarımızın başarılarına sevinmek

 

2. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırmalıdır?

A) sevinç

B) şaşkınlık

C) kıskançlık

D) üzüntü

3. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?

A) şaşkınlık

B) Sevinç

C) kıskançlık

D) Hoşgörü

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.

B) Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.

C) Tüm insanlar sevgi, saygı merhamet gibi ortak duygular taşır.

D) Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.

 

5. “Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim, insanlara karşı ………………olduğumuzu gösterir. “

Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?

A) hoşgörülü

B) Duyarsız

C) duyarlı

D) Temkinli

6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A) Arkadaşlarımızın duygularını paylaşmak

B) Öfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek

C) Farklılıkları anlayışla karşılamak

D) Kendi hatamızı kabul etmek

7. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?

A) Başkalarının fikirlerine saygı göstermek

B) Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak

C) Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek

D) Yapıcı eleştirileri kabul etmek

8. İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?
A) Futbol oynamaktan hoşlanma
B) Beslenme ihtiyacı
C) Resim çizmekten hoşlanma
D) İyi dercede piyano çalabilme

 

 

9. “Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen doğal afetler, başka ülkelerde yas ilan edilmesine neden olabiliyor. Bu durum, insanların …………… davrandıklarını gösterir.”

Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) Duyarlı

B) tedbirli

C) hoşgörülü

D) önyargılı

10. Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

A) iyi niyettir

B) hoşgörüdür

C) Duyarlılıktır

D) İyimserliktir

 

11.”Kadir çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor.”
Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz?

A) Herkesin fiziksel yetenekleri birbirinden farklıdır.
B) Herkes farklı yeteneklere sahiptir.
C) İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
D) Kardeşlerden birinin yapabildiğini diğeri de yapabilir.

 

12. Zeynep, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
B) Farklılıklar, insanları birbirinden ayırır.
C) İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
D) İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yönünden birbirinden farklıdır.

Herkesin Bir Öyküsü Var

4.Sınıf Herkesin Bir Öyküsü Var

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Herkesin Bir Öyküsü Var

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Ezgi, bebekliğinden başlayarak çekilmiş olan fotoğraflarını tarih sırasına göre dizip albüme yerleştirdi. Ezgi’nin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Anket yapma

B)  Fotoğrafçılık

C)  Kronolojik sıralama

D)  Farklılıkları tanıma

2.  “Kronolojik sıralama yaparken olaylar …….. olarak sıralanmalıdır.” ifadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)  rastgele

B)  görsel

C)  gelişigüzel

D)  tarihsel

3.  I.Olaylar oluş tarihine göre sıralamadır.

II.18 yaşından küçük bireyler yapamazlar.

III.Kendimize ait kronolojik sıralama özgeçmişimizi oluşturur.

Kronolojik sıralamayla ilgili yukarıdaki ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  II ve III

4.  Yaren, özgeçmişini hazırlamak istiyor.

Bunun için aşağıdakilerden hangisinden yararlanamaz?

A)  Nüfus cüzdanlarından

B)  Anne ve babasından

C)  Ders kitaplarından

D)  Takvimden

5. Burç, kendisi ile ilgili birtakım olayları oluş sırasına göre günlüğüne yazmak istiyor. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi ilk sırada yer alır?

A)  Anaokuluna başlaması.

B)  Okumayı öğrenmesi.

C)  4.Sınıfta okuyorum.
D)  İlkokula başlaması.

6. Berat, babasının geçmiş yıllara ait fotoğraflarını oluş sırasına göre dizmek istiyor. Buna göre hangi olayın resmi ilk sırada olmalıdır?

A)  Düğününde çekilen resmi

B)  Lise yıllığındaki resmi

C)  İlkokula başlama resmi

D)  Askerlik resmi

7. Aşağıdakilerden hangisi kronolojik bir bilgi değildir?

A)  2007 yılında doğdum

B)  4.Sınıfta okuyorum

C)  5 Yaşında yüzmeyi öğrendim

D)  Ailemizde 4 birey vardır

8. 1- 7 yaşında ilkokula başladım.

2- 8 yaşında satranç kursuna gittim.

3- 9 yaşında 4.sınıfa başladım.

4- 10 yaşında ……………… .

Arda, noktalı yerde hangi seçenekte verileni söylerse yaşamındaki olayları doğru sıralamış olur?

A)  Yürümeye başladım.

B)  Ortaokula başladım.

C)  Okuma yazmayı öğrendim.

D)  Liseye başladım.

9. İnsanların hayatındaki dönemlerden hangisi kronolojik sıraya konulduğunda en sonda yer alır?
A) Bebeklik dönemi

B) Yaşlılık dönemi
C) Gençlik dönemi

D) Çocukluk dönemi

 

10. Ayşe’nin albümünde yer alan fotoğraflardan hangisi daha önce çekilmiştir?

A)  Benden 5 yaş büyük ağabeyimin 14. yaş gününde çekilmiş fotoğrafı.

B)  Benim 6. yaş günümde çekilmiş fotoğrafım.

C)  Ağabeyimin ilkokul 3. sınıfa başladığı gün çekilen fotoğrafı.

D)  Benim ilkokul 3. sınıfı bitirdiğim gün çekilen fotoğrafım.

 

Herkesin Bir Kimliği Var

 

4.Sınıf Herkesin Bir Kimliği Var

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Herkesin Bir Kimliği Var

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Her insan doğuştan getirdiği özelliklerin yanı sıra kendisine ait resmî kimlik belgesiyle de biriciktir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 15. Maddesinde herkesin vatandaşlık hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Buna göre her insana doğduğu andan itibaren geçerli olmak üzere vatandaşı olduğu devlet tarafından resmî bir kimlik belgesi verilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu anlatıma uygun bir kimlik belgesidir?

A) Öğrenci kimliği

B) Sürücü belgesi

C) Nüfus cüzdanı

D) Bankamatik kartı

 

2. “Bu kimlik belgemiz her şeyden önce bizim kim olduğumuzu gösterir. Bizler okulumuza kayıt olurken, hastanede sağlık hizmeti alırken veya pasaport başvurusu yaparken varlığımızı bu kimlik belgesi ile kanıtlarız. Hayatımız boyunca bütün resmî iş ve işlemlerimizi sadece bize ait olan bilgilerin yer aldığı bu belgeyle yaparız. Böylece başka insanlarla karıştırılmayız.” Bu paragrafta aşağıdaki belgelerden hangisinin önemi belirtilmiştir?

A) Resmi kimlik belgesi

B) Öğrenci kimlik belgesi

C) Sürücü kimlik belgesi

D) Dijital kimlik belgesi

 

 

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanlarımızda yer almaz?

A) doğum tarihimiz

B) vatandaşlık numaramız

C) nüfusa kayıtlı olduğumuz il

D) Oturduğumuz mahalle

 

 

4. Nüfus cüzdanının rengine bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenebiliriz?

A) doğum tarihini

B) cinsiyetini

C) anne adını

D) Doğum yerini

 

 

5.  “Araba almayı istiyorduk. Ancak babamın ya da annemin araba kullanabilmesi için bir belge alması gerekiyormuş. O belge olmadan araba kullanamıyormuşlar. “

Bu belge aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Pasaport

B) Kulüp kartı

C) Sürücü belgesi

D) Şoför kartı

 

 

6. Nüfus cüzdanımızda aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

A) Doğum yerimiz

B) annemizin adı

C) kardeşimizin adı

D)  babamızın adı

 

 

7. Yabancı ülkelere gitmek isteyen birisi aşağıdaki belgelerden hangisini bulundurmak zorundadır?

A) Sürücü belgesi

B) Pasaport

C) Askerlik cüzdanı

D) Pasaport

 

8. Nüfus cüzdanımızı kaybettiğimizde veya değiştirmek istediğimizde aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurmamız gerekir?

A) Askerlik Şubesine

B) Sağlık Ocağına

C) Nüfus Müdürlüğüne

D) Okul Müdürlüğüne

 

9.Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik belgesinde bulunmaz?

A)doğum tarihi

B)doğum yeri

C)baba adı

D)duygusal özellik

 

10. Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?

A) Adını

B) Yaşını
C) İlgi alanlarını

D) Doğum yerini

 

11. Nüfus cüzdanında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

A) Kişinin mensup olduğu din

B) Kişinin kan grubu

C) Kişinin mesleği

D) Kişinin doğum yeri

12.        I.Seri numarası

II.Vatandaşlık numarası

III.Okul numarası

IV.Veriliş tarihi

 

Bir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri bulunur?

A) I-II-III

B) II-III-IV

C) I -II -III -IV

D) I-II-IV

Birey ve Toplum

Birey ve Toplum

Başla

Birey ve Toplum

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.
B) Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.
C)Tüm insanlar sevgi, saygı gibi ortak duygular taşır.
D) Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.

2. Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.
B) Bireyler arasında bazı farklılıklar vardır.
C) Toplum, bireylerden oluşur.
D) Bireysiz toplum düşünülemez.

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumu, bireyler meydana getirir.
B) Bütün insanların ilgi alanları aynıdır.
C) Barınma ve beslenme, temel ihtiyaçlarımızdandır.
D) Bazı yönlerimizle birbirimize benzeriz.

4. Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?
A) Adını
B) Yaşını
C) İlgi alanlarını
D) Doğum yerini

5. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?
A) şaşkınlık
C) sevinç
B) kıskançlık
D) Hoşgörü

6. Arkadaşımızın doğum gününde ona hediye almak, insanlara karşı………….olduğumuza bir örnektir.
Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) hoşgörülü
B) saygılı
C) soğuk kanlı
D) duyarlı

7. İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?
A) Futbol oynamaktan hoşlanma
B) Beslenme ihtiyacı
C) Resim çizmekten hoşlanma
D) İyi derecede piyano çalabilme

8. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?
A) Başkalarının fikirlerine saygı göstermek
B) Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak
C) Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek
D) Yapıcı eleştirileri kabul etmek

9. Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim,insanlara karşı……..olduğumuzu gösterir.
Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?
A) hoşgörülü B) duyarsız
C) duyarlı D) temkinli

10. Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak
Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
A) iyi niyettir
B) hoşgörüdür
C) duyarlılıktır
D) iyimserliktir
11. …………zihinsel faaliyetler sonucunda ortaya çıkar.
Bu cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile tamamlanabilir?
A) His B) Düşünce
C) Davranış D) Duygu

12.Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?
A) Elektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak
B) Öğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek
C) Muhtaç birini gördüğümüzde ona acımak
D) Arkadaşlarımızın başarılarına sevinmek

13. Bireyler arasındaki …………farklılıklarını kabul etmek……………..olmanın gereğidir.
Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?
A) düşünce / hoşgörülü
B) fikir / duyarlı
C) İhtiyaç / merhametli
D) yetenek / cesur

14. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A) Arkadaşlarımızın duygularını paylaşmak
B) Öfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek
C) Farklılıkları anlayışla karşılamak
D) Kendi hatamızı kabul etmek

15. I. 1995 yılında doğdum.
II. 2002 yılında ilköğretime başladım.
III. 2004 yılında abla oldum.
Yukarıdaki olayların doğru kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III
B) III-II-I
C) I-III-II
D) II-I-III
16. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Barınmak insanların ortak özelliklerindendir.
B) İnsanların benzerliklerinin yanında farklılıkları da vardır.
C) Toplumda, farklı bireyler yok denecek kadar azdır.
D) Farklılıklara saygı hoşgörülü davranmaktır.

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Hepimizin bazı ortak özellikleri olsa da aslında birçok yönden birbirimizden farklıyız.
B) Bireysel farklılıklara saygılı olmalıyız.
C) Farklılıklar toplum için zenginliktir.
D) Toplumda farklılıkları azaltmaya çalışmalıyız.

18. Düşündüklerimizi gerçek hayatta uyguladığımızda …………… ortaya çıkar.
Bu cümleyi tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) düşüncelerimiz
B) duygularımız
C) hislerimiz
D) davranışlarımız

19………………….ifade etmek, bireyin……….. becerisini geliştirir. İyi iletişim kurabilen bireyler de kendilerine güven duyarlar.
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirir-sek cümleyi anlamlı hale getirmiş oluruz?
A) duygularını / iletişim
B) davranışlarını / iletişim
C) düşüncelerini / sportif
D) davranışlarını / sportif

20. Bir olay karşısında bizden farklı tepki gösteren insanlar olabilir. Bu durumda onları doğal karşılamak, ……………olmanın gereğidir.
Bu metin, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) duyarlı C) duygulu
B) hoşgörülü D) merhametli

Kültür ve Miras

Kültür ve Miras

Başla

Kültür ve Miras

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimize ait bir bilgi verir?
A) Aile doktoru
B) Aile albümü
C)Okuduğumuz okul
D) Evimizin bölümleri

2. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdakilerden hangisinden alacağımız bilgi bizleri daha eski dönemlere götürür?
A) dede
B) baba
C) hala
D) anne

3. I- Aile fotoğrafları
II- Eski eşyalar
III- Ailedeki en yaşlı kişi
Ailemizin tarihi hakkında araştırma yaparken hangilerinden yararlanırız?
A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

4. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış eşyalardandır?
A) Bilgisayar
B) Cep telefonu
C) Radyo
D) Laptop

5. Sözlü tarih çalışması yapan Berat aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinemez?
A) Köy yaşamı
B) Düğünler
C) Askerlik yılları
D) Gelecek yıllar

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Oyunlar daha çok eğlence amaçlı olarak oynanmaktadır.
B) Sadece çocuklar değil büyükler de oyun oynarlar.
C) Oyunların tamamında önce “ebe” seçilir.
D) Yurdumuzun farklı bölgelerinde farklı oyunlar da oynanmaktadır.
7. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış bir oyun değildir?
A) Meddah
B) Mendil kapmaca
C) Körebe
D) Yakan top

8. “Türk tiyatrosunda gölge oyunu olarak adlandırılır. Gölge oyunu Türklerin Orta Asya’dan beri oynadıkları oyunlardan biridir. Deri üzerine çizilmiş figürler, çubuklara tutturulmuş olarak beyaz perde arkasında oynatılır.” Anlatımda aşağıdaki oyunlardan hangisi anlatılmaktadır?
A) Sessiz sinema
B) Kukla
C) Meddah
D) Karagöz ile Hacivat

9. Eskiden oynanan, bir kişinin topluluk önünde çeşitli hikâyeler anlatması, bu hikâyeleri anlatırken hikâyedeki kişileri taklit
ederek canlandırması şeklinde gerçekleşen oyun hangisidir?
A) İbiş
B) Meddah
C) Hacivat ile Karagöz
D) Orta oyunu

10. Aşağıdakilerden hangisi milli oyunlarımızdan birisi değildir?
A) Körebe
B) Cirit
C) Güreş
D) Futbol

11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin başlangıcı sayılabilir?
A) Kongrelerin yapılması
B) Düzenli ordunun kurulması
C) TBMM’nin açılması
D) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması

12. I- Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
II- Yurdumuzun işgal edilmesi
III- Sivas Kongresi’nin düzenlenmesi
IV- Erzurum Kongresi’nin toplanması
Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?
A) III- II- IV- I
B) I-II-III-IV
C) II-I-IV-III
D) IV-III-II-I

13. Aşağıdakilerden hangisi Mili Mücadele’nin amaçları arasında yer almaz?
A) Ülkenin bağımsızlığını sağlama
B) Sınırları genişletmek
C) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek
D) Ülkeyi işgalden kurtarmak

14. Milli cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde tek çatı altında toplanmıştır?
A) Havza Genelgesi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Erzurum Kongresi
15. Milli sınırlarımız hangi belge ile belirlenmiştir?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Samsun Bildirgesi
D) Misakımillî

16. Milletin egemenliğin temelinin atıldığı TBMM ne zaman açılmıştır?
A) 29 Ekim 1923
B) 29 Ekim 1918
C) 23 Nisan 1920
D) 23 Nisan 1923

İnsanlar Yerler ve Çevreler

İnsanlar Yerler ve Çevreler

Başla

İnsanlar Yerler ve Çevreler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Yönler neye göre belirlenir?
A) Denize göre
B) Yıldızlara göre
C) Güneşe göre
D) Ağaçlara göre

2. Yönümüzü belirlemek için hangi aletten yararlanırız?
A) Saat B) Stetoskop
C) Dürbün D) Pusula

3. Önümüzü güneşin doğduğu yöne dönersek sağ kolumuz hangi yönü gösterir?
A) Güney B) Kuzey
C) Doğu D) Batı

4. “ Burç, ormanda gezintiye çıkmıştı. Gökyüzü bulutlu olduğu için Güneş’i göremiyordu. Bir süre sonra yolunu kaybetti. Geri dönmek için yönünü bulması gerekiyordu.” Burç, yönünü bulmak için aşağıdakilerden hangisinden faydalanamaz?
A) Ağaç ve taşların yosunlu yüzlerinden,
B) Karınca yuvalarından,
C) Yere dikeceği çubuğun gölgesinden,
D) Pusuladan,

5. “Güneşli bir günde öğle vakti gölgemiz en kısa olur. “ Bu ifadeye göre gölgemiz hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney

6. Bir nesne ya da yerin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimdeki kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine ölçüsüz çizimine ne denir?
A) Harita B) Pusula
C) Plan D) Kroki

7. “Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeklendirmeden kabataslak çizilmesine ………….. denir.”
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) Plan B) Harita
C) Kroki D) Proje

8. “Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, ……….. görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.” Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Kuş bakışı B) Kabataslak
C) Gelişi güzel D) Rastgele

9. Kroki ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Krokiyi günlük yaşamımızda çok sık kullanırız.
B) Kroki çizilmiş kâğıdın yukarısı her zaman batıyı göstermelidir.
C) Krokide şekiller ve semboller kullanılıyorsa şekillerin neyi ifade ettiği ile ilgili açıklama, kâğıdın boş bir yerinde belirtilmelidir.
D) Sınıfımızdaki yerimizi, sınıfımızın okuldaki yerini, okulumuzun yerini, ya da belirli bir yeri tarif etmek için krokiyi kullanırız.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir yerin kuş bakışı görünümünün kabataslak çizimine kroki denir.
B) Ev ya da sınıfın krokisi çizilmez.
C) Bir yerin üstten görünümüne kuş bakışı görünümü denir.
D) Bir yerin ölçü kullanmadan göz kararı çizimine kabataslak çizim denir.

11. “Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde olumsuzluklar yaşatmaya başladı. Deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi.”
Yukarıdaki internet haberi aşağıdaki hava olaylarından hangisini anlatmaktadır?
A) Sis B) Fırtına
C) Yağmur D) Sıcaklık

12. I- Hava olayları günlük yaşantımızı etkiler.
II- Gün içinde farklı hava olayları görülebilir.
III-Fırtına, rüzgâr etkisiyle oluşan bir hava olayıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)I-II B) I-III
C)II-III D) I-II-III

13. I- Okulların tatil olması,
II- Yolların kapanması,
III- Uçak seferlerinin iptal edilmesi
Yukarıdaki hava olayları daha çok hangi mevsimde görülür?
A) İlkbahar B) Kış
C) Yaz D) Sonbahar

14. Hava durumu aşağıdaki mesleklerden hangisini daha az etkiler?
A) Doktor B) Pilot
C) Çiftçi D) Kaptan

15. “Antalya ilinde yazları uzun ve sıcak geçer. Kış mevsimi kısa ve ılımandır.”
Yukarıda Antalya’nın nesinden bahsedilmiştir?
A)hava durumundan
B) hava olaylarından
C)doğal güzelliklerinden
D) ikliminden

16. Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde diğerlerine göre beşeri unsurlar daha fazladır?
A) ormanlar B) şehirler
C) yaylalar D) denizler

17. “İnsanların ¬yaşamlarını¬ kolaylaştırmak ¬ve doğadan¬ verimli¬ bir¬ şekilde ¬yararlanmak¬ için bazı değişiklikler yaparlar.” Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden birisi değildir?
A) Köprü B) Tarla
C) Bahçe D) Ova

18. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?
A) Plaj B) Havuz
C) Orman D) Bulut

19. I- Bir yerde doğal ve beşeri unsurların tamamı çevreyi oluşturur.
II- Beşeri unsurlar oluşturulurken insanlar doğayı etkiler ve değiştirir.
III- Beşeri unsurların çoğalması doğal unsurların yok olmasına neden olabilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III

20. Aşağıdaki barınaklardan hangisi beşeri unsurdur?
A) Mağara
B) Hava
C) Toprak
D) Barınak

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

 

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

Başla

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Teknolojik ürünler bilimsel araştırmalar sonucunda açığa çıkmıştır.
B) Teknolojik gelişmeler insanlar arasındaki ilişkileri etkilemez.
C) Teknolojik ürünler her alanda hayatımızı kolaylaştırır.
D) Teknolojik icatlar zamanın daha verimli kullanılmasını sağlamıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir ürün değildir?
A) Su
B) Ekmek
C) Çorba
D) Kaşık

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yapımında araç-gereç kullanılan her şey teknolojik bir üründür.
B) İnsan zekası teknolojinin gelişmesini sağlayan temel unsurdur.
C) Teknolojik gelişmeler insan ömrünü kısaltmıştır.
D) Teknolojik gelişmeler beraberinde çevre sorunlarını da getirmiştir.

4. Aşağıdakilerden hangisinin icadı ulaşım teknolojisinin başlangıcı sayılır?
A) Tekerlek
B) Ampul
C) Motor
D) Araba

5. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma teknolojisinin gelişmesini sağlayan en önemli icattır?
A) Pil
A) Tekerlek
C) Kablo
D) Ampul

6. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım teknolojisinin gelişmesine bir katkı sağlamamıştır?
A) Ateşin bulunması
B) Buharlı makinenin bulunması
C) Tekerleğin bulunması
D) Elektriğin bulunması

7. Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi en gelişmiş olanıdır?
A) Hızlı tren
B) Uzay mekiği
C) Feribot
D) Fayton

8. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım alanında kullanılan bir enerji türü değildir?
A) Elektrik B) Güneş
C) Ses D) Yakıt

9. Aşağıdakilerden hangisi evde hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünlerden birisi değildir?
A) Buzdolabı
B) Mutfak robotu
C) Elektrikli süpürge
D) Emniyet kemeri

10. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi birden çok alanda kullanılmaktadır?
A) Telefon
A) Otomobil
C) Televizyon
D) Bilgisayar

11. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin sonucu ile ilgili doğru bilgi vermiştir?
A) Bilgi alışverişinde kolaylık sağlanmıştır.
B) İnsanların ihtiyaçlarının azalmasına neden olmuştur.
C) İnsanlar ekonomik durumları bozulmuştur.
D) Doğal kaynakların artmasına neden olmuştur.

12. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan teknolojik bir ürün değildir?
A) Tomografi cihazı B) Fotoğraf makinesi
C) Aşı ve serum D) Stetoskop

13. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi iletişim alanında yaptığı icat ile tanınmaktadır?
A) Louis Pasteur B) Wright Kardeşler
C) Graham Bell D) Thomas Edison

14. Ulaşım alanında yapılan icatlardan birisi de uçaklardır. Aşağıdakilerden hangisi uçağı icat etmiştir?
A) Thomas Edison B) Louis Pasteur
C) Graham Bell D) Wright Kardeşler

15. I. Tekerlek
II. Uçak
III. Bisiklet
IV. Araba
Yukarıda verilen teknolojik icatları icat ediliş tarihlerine göre sıralarsak sıralama nasıl olur?
A) II, IV, III, I A) III, IV, II, I
C) I, IV, III, II D) I, III, IV, II

16. Teknolojik ürünlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Teknolojik ürünler kullanma kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır.
B) Bilgisayar başında çok zaman geçirmek çocuk gelişimine iyi gelir.
C) Çocuklar ve gençler en çok bilgisayar başında vakit geçirmeliler.
D) Teknolojik ürünler bize ve doğaya zarar vermez.

17. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Zararlı olduğu için eve bilgisayar alınmamalıdır.
B) Pillerde bulunan bazı maddeler insan sağlığına ve çevreye zararlıdır.
C) Çocuklar elektrikli ev aletlerini kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
D) Teknolojik ürünler çevreye zarar verilmediği için kullanılmamalıdır.

18. Aşağıdakilerden hangisi televizyon izlerken uymamız gereken kurallardan değildir?
A) Televizyonu yakından izlememek.
B) Uzun süre televizyon izlememek.
C) Televizyonu her zaman açık tutmak.
D) Aile bireylerine ve arkadaşlarımıza zaman ayırmak.

19. Aşağıdakilerden hangisi televizyon izlemenin zararlarından birisi değildir?
A) Göz sağlığımızı olumsuz etkileyebilir.
B) Aile bireyleriyle bağların zayıflaması.
C) Arkadaşlarımıza yeterince zaman ayırmamak.
D) Yakın ve uzak çevremizde olup bitenlerden haberdar olmak.

20. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanmanın olumsuz etkilerinden birisi değildir?
A) Uzun süreli hareketsiz kalmak.
B) Göz sağlığını olumsuz etkilemek.
C) Arkadaşlarımıza ayrılan zamanın azalması.
D) Ödevlerimizle ilgili araştırma yapmak.

Üretim Dağıtım Ve Tüketim

Üretim Dağıtım Ve Tüketim

Başla

Üretim Dağıtım Ve Tüketim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi karşılanmadıkları zaman yaşamımızı devam ettirmede zorlukla karşılaşacağımız ihtiyaçlardan değildir?
A) ayakkabı
B) kazak
C) ev
D) forma

2. Reklamını izlediğimiz bir ürünü satın almamız için gereken en önemli neden aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Çok tanınan bir marka olması.
B) İhtiyacımızı karşılıyor olması.
C) İndirimde olması.
D) Güzel görünmesi.

3. Aşağıdaki hangisi en öncelikli ihtiyaçlarımız arasında yer alır?
A) ekmek
B) okul önlüğü
C) defter
D) pantolon
4. Aşağıdakilerden hangisinin ihtiyaçlarımızın belirlenmesinde ve çeşitlenmesinde etkisi yoktur?
A) Yaşadığımız yer
B) Yaşımız
C) İklim
D) Arkadaşlarımızın

5. Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi diğerlerinden daha önceliklidir?
A) Beslenme
B) Oyun oynama
C) Seyahat etme
D) Spor yapma

6. Aşağıdakilerden hangisi alışverişten sonra almamız gereken belgelerden birisi değildir?
A) Fiş B) Fatura
C) Garanti belgesi D) Liste

7. Aşağıdakilerden hangisi aldığımız ürünlerde sorun yaşadığımızda izlememiz gereken yollardandır?
A) Ürünü atıp yensin satın almak.
B) Ürünü tamir etmek.
C) Karşılaştığımız sorunu arkadaşlarımızla çözmek.
D) Karşılaştığımız sorunu ürünü aldığımız yere bildirmek.

8. Tüketici hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Satıcı şikâyetimizi dinlemezse yenisini almamız gerekir.
B) Yasal tüketici haklarımızı kullanmalıyız .
C) Yapılan şikâyet satıcıya zor kullanarak kabul ettirilmelidir.
D) Ürünü satın aldıktan sonra tüketici haklarımızı kaybederiz.

9. Bozuk bir malı satıcı geriye almazsa nereye başvururuz?
A) Tüketici Koruma Derneğine
B) Mahkemeye
C) Hayvanları Koruma Derneğine
D) İnsan Hakları Derneğine

10. Aldığımız ürün ile ilgili bir sorun yaşadığımızda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamız yanlış olur?
A) Satıcıya ürünü götürerek değiştirmek.
A) Resmi kurumlardan yardım istemek.
C) Ürünü atarak başka yerden yenisini almak.
D) Tüketici Haklarını Koruma Derneklerine başvurmak.
11. Aşağıdakilerden hangisi, satın alınan bir ürün bozulduğunda belirli bir süre ücretsiz tamir hakkı sağlar?
A) Fatura B) Garanti Belgesi
C) Kullanma Kılavuzu D) Fiyat Etiketi

12. Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; beslenme, barınma, temel sağlık koşul ve hizmetlerinden yararlanabilme, ısınma, aydınlanma, ulaşım, haberleşme gibi haklar hangi hakları oluşturur?
A) Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı
B) Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
C) Ürün seçebilme hakkı
D) Ürün seçebilme hakkı

13. “Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; her türlü mal ve hizmet güvenilir olmalı, sağlık açı¬ sından tüketicileri korumalıdır. Mal ve hizmetlerin, kullanılmaları esnasında insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi gerekir.” İfadesi hangisi ile ilgilidir?
A) Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı
B) Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
C) Ürün seçebilme hakkı
D) Ürün seçebilme hakkı

14. “Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; farklı kalitede ve fiyatta mal ile hizmetlerin tüketiciye sunulması, haksız uygulamalara karşı korunma tüketicinin hakkıdır.”İfadesi hangisi ile ilgilidir?
A) Eğitilme hakkı
B) Bilgilendirilme hakkı
C) Ürün seçebilme hakkı
D) Tazmin edilme (zararın karşılanması) hakkı

15. Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre; satın alınan ürünlerin bozuk, eksik veya hatalı çıkması durumunda zararın ödenmesi hangi tüketici haklarındandır?
A) Eğitilme hakkı
B) Bilgilendirilme hakkı
C) Ürün seçebilme hakkı
D) Tazmin edilme (zararın karşılanması) hakkı

16. Belirli bir süre için tasarlanan gelir ve giderlerin tümüne ne denir?
A) Tasarruf
B) Bütçe
C) Denge
D) Maaş

17. Para ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsanlar para kazanmak için çalışırlar.
B) Para ile istek ve ihtiyaçlarını karşılarlar.
C) Para tasarruflu kullanılmalıdır.
D) Para, sınırsız bir kaynaktır.

18. Bütün ihtiyaçlarımızın kaynağı para olmayabilir. Örneğin temizlik için gerekli olan en önemli kaynak sudur. Su nasıl bir kaynaktır?
A) Yapay kaynak
B) Doğal kaynak
C) Parasal kaynak
D) Sınırsız kaynak

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Alışveriş işlemimizi gerçekleştirebilmek için paraya ihtiyaç duyarız.
B) Ailemizde yapacağımız harcamalar aile bütçesini oluşturur.
C) Bütçe oluştururken gelir ve giderlerimiz planlanmalıdır.
D) İhtiyaçlarımızdan fazla olan parayı biriktirmeye tasarruf denir.

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İhtiyaçlarımızın birçoğunu parayla satın alırız.
B) Ailemizin istek ve ihtiyaçları karşılanırken ailenin gelir ve giderleri göz önünde bulundurulur.
C) Ailemizin kazandığı paralar gider, harcadığı paralar gelir olarak adlandırılır.
D) Bir kişinin veya bir ailenin belirli bir süre için giderlerini gelirlerine göre ayarlama planına bütçe denir.

Etkin Vatandaşlık

Etkin Vatandaşlık

Başla

Etkin Vatandaşlık

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yaşama haklarından birisi değildir?
A)  Yeterli bir yaşam düzeyi.
B) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
C) Sıcak bir yuva.
D) Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi gelişme ile ilgili çocuk haklarından değildir?
A) Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.
B) Haber alma ve yayma olanakları.
C) Görüş bildirebilmek.
D) Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
3. Aşağıdakilerden hangisi Korunma ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
B) Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.
C) Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
D) Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
4. Aşağıdakilerden hangisi Katılım ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A)  İçinde bulunduğum ortama, ülkeme katılımda bulunacak birey olarak yetiştirilmek.
B) Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
C) Kendimi ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek.
D) İleride sorumlu vatandaş olabilmek için toplum faaliyetlerinde yer alma haklarım vardır.
5. Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A) Düzenli olmak
B) Okul kurallarına uymak
C) Bir işte çalışmak
D) Beslenmek
6.İyi bir grup çalışması için ne gereklidir?
A) İş birliği
B) Kaynak
C) Pasiflik
D) Araç – gereç
7. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biridir?
A) Çöpleri dökmek
B) Camları silmek
C) Kütüphaneye kitap satın almak
D) Okulu temiz tutmak
8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
A) Öğrenci
B) Cumhurbaşkanı
C) Asker
D) Başbakan
9. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir?
A) Derslerine çalışmak
B) Bir işte çalışmak
C) Aile kurallarına uymak
D) Okulda öğretmenini dinlemek
10.Aşağıdakilerden hangisi gruptaki sorumluluklarımızdan değildir?
A) Grubun kararlarına uymak
B) Grupta aldığımız görevleri yerine getirmek
C) Gruptan yararlanmak
D) Grup üyelerine yardım etmek
11. Okulda ilgi ve yeteneklerimize göre katılabildiğimiz sosyal guruplara ne denir?
A) Öğrenci Kulübü
B) Spor Kulübü
C) Resmi Kurum
D) Sivil Toplum Örgütü
12. Okullarda oluşturulan eğitsel ve sosyal etkinlik yapma amaçlı kulüpler aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?
A) Resmi Kurum B) Sosyal Örgüt
C) Özel Kurum D) Devlet Kurumu
13. Okulda bir kulübe katılmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
A) Herkesin katılmasına
B) Okul dışı etkinliklere yer vermesine
C) İlgi ve yeteneklerimize
D) Daha ekonomik olmasına
14. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sosyal kulüplerin bize kazandırdıklarından birisi değildir?
A) Planlı çalışma alışkanlığı kazanmamızı sağlar.
B) Kendimize olan güvenimizin artmasını sağlar.
C) Yeteneklerimizi geliştirebilmemizi sağlar.
D) Boş vakitlerimizde ders çalışmamızı sağlar.
15. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sosyal kulüplerin bize kazandırdıklarından birisi değildir?
A) Duygu ve düşüncelerimizi başkalarına anlatma yeteneğimizin gelişmesini sağlar.
B) Sosyal ilişkilerimizde anlayışlı ve hoşgörülü olmamızı sağlar.
C) Takım hâlinde çalışıp, grubumuza karşı sorumluluk duygularımızın gelişmesini sağlar.
D) Bireysel çalışmalar yapmamıza olanak sağlar.
16. “Özgü, kaza ve ani hastalıklarda, savaş ve felaket günlerinde koruyucu ve kurtarıcı önlemler almayı bu kulüpte öğrendiğini belirtti.” Bu ifadeye göre Özgü hangi kulüpte görev almıştır?
A) Sivil Savunma Kulübü
B) Spor Kulübü
C) Sağlık ve Temizlik Kulübü
D) Trafik ve İlkyardım Kulübü
17. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi okulda kurulan satranç kulübü tarafından yapılan bir çalışmadır?
A) Atık pil toplamak B) Yarışma düzenlemek
C) Atık kağıt toplamak D) Sergi açmak
18. Aşağıdakilerden hangisi kültür ve edebiyat kulübünün faaliyetlerinden birisi olamaz?
A) Kitap toplama kampanyası B) Kütüphane gezisi
C) Futbol turnuvası D) Şiir sunusu
19. Aşağıdakilerden hangisi yeşilay kulübünün faaliyetlerinden birisidir?
A) Çevre koruma binci kazandırmak.
B) Okul ve çevresinin temizliğini sağlamak.
C) Yardıma muhtaç örencilere yardım toplamak.
D) Kötü alışkanlıklara karşı toplumu bilinçlendirmek.
20. Okullarda kurulan sosyal kulüplerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal etkinlikler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanıyıp bu yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olur.
B) Öğrencilerin kendilerine güven duymalarını ve başarılı olmalarını
sağlar.
C) Sosyal ilişkilerde saygılı ve anlayışlı olmalarına ve yaşama etkin bir şekilde katılmalarına hizmet eder.
D) Okula ekonomik katkı saylayarak ihtiyaçlarını karşılamak.
1 2 3 107