4.Sınıf 3.Ünite Kuvvetin Etkileri

4.Sınıf 3.Ünite Kuvvetin Etkileri

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf 3.Ünite Kuvvetin Etkileri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Hareket hâlindeki cisme, kuvvetinin zıt yönünde bir kuvvet uygulanırsa kuvvetin
………………… etkisi gözlenir.”Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Hızlandırma
B) Durdurma
C) Yön değiştirme
D) Şekil değiştirme

2. “Sakızın şekil değiştirmesine uygulanan ………………………. neden olur.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Enerji
B) Basınç
C) Kuvvet
D) Sıvı

3. “Kuvvetin şekil değiştirici etkisi ……………………….. gibi maddelerde gözlemlenir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) taş gibi sert
B) sünger gibi yumuşak
C) cam gibi berk
D) su gibi akışkan

4. “Yuvarlanmakta olan bir topa, hareketi yönünde kuvvet uygulanınca kuvvetin
……………………….. etkisi gözlemlenir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Hızlanma
B) Durma
C) Yavaşlama
D) Yön değiştirme

5. “Süngere kuvvet uygulanınca kuvvetin ………………………. etkisi gözlemlenir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) yön değiştirme
B) şekil değiştirme
C) esneme
D) yaylanma

6. “Kuvvetin hızlandırıcı etkisi ……………………. kullanılırken fark edilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) bisiklet
B) kalem
C) paraşüt
D) el feneri

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet, duran cisimleri hareket ettirebilir.
B) Kuvvetin etkilerinden biri de cisimlerin şeklini değiştirebilmesidir.
C) Kuvvet uygulanınca şekli değişebilen cisimlerin tamamı, kuvvetin etkisi kalktığında eski hâline döner.
D) Kuvvet, hareket hâlindeki cisimleri durdurabilir.

8. “ Mıknatısların itme ve çekme kuvveti uyguladığı uç kısımlarına ………………………….
denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) nokta
B) yön
C) kutup
D) temas

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yapısında alüminyum, altın, gümüş gibi maddeler bulunan cisimler mıknatıs tarafından çekilir.
B) Doğada kendiliğinden oluşmuş mıknatıslara yapay mıknatıs denir.
C) Pusuladaki hareketli ibre, küçük bir mıknatıs çubuğudur.
D) Mıknatısların farklı kutupları birbirini çeker.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı dolap kapaklarının kolay kapanmasını sağlamak için mıknatıs kullanılır.
B) Mıknatıslar parçalarına ayrıldığında mıknatıslık özelliğini kaybeder.
C) Mıknatısların çubuk, at nalı gibi farklı şekilleri vardır.
D) Parçalara ayrılan mıknatısın bütün parçaları iki kutupludur.

11. “Hareket hâlindeki bir cisme hareket yönünde uygulanan kuvvetin ………………………….
bir etkisi vardır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) yavaşlatıcı
B) durdurucu
C) hızlandırıcı
D) biçimlendirici

12. “Uygulanan kuvvet, hareket hâlindeki cisimler üzerinde …………………………. bir etki
yapabilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) Hızlandırıcı
B) Yavaşlatıcı
C) Yön değiştirici
D) Şekil değiştirici

13.“Geri dönüşümü sağlamak için toplanan maddeler arasındaki metal parçalar
…………………………. yardımıyla ayrılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Elektromıknatıs
B) Manyetik rezonans
C) Mıknatıs
D) Pusula

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uygulanan her kuvvet, cisimleri hareket ettiremeyebilir.
B) Voleybolcular ve futbolcular hareket etmekte olan topa vurarak topun yönünü değiştirebilir.
C) Hoparlörün yapısında mıknatıs kullanılır.
D) Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.

15. Otomobilin direksiyonunu çevirmek için uyguladığımız kuvvetin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şekil değiştirici
B) Yön değiştirici
C) Hızlandırıcı
D) Yavaşlatıcı

16. Aşağıdakilerin hangisinde kuvvetin şekli değiştirici etkisi gözlemlenir?
A) Yaprağın dalından düşmesi
B) Topun kale direğine çarpması
C) Taşın yontulması
D) Arabanın frenine basılması

17. Cevizin kırılmasında kuvvetin hangi etkisi gözlenir?
A) Hızlandırıcı
B) Şekil değiştirici
C) Yön değiştirici
D) Yavaşlatıcı

18. Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker?
A) Altın yüzük
B) Gümüş kolye
C) Demir çivi
D) Bakır tel

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mıknatısların aynı kutupları birbirini iter.
B) İki parçaya ayrılan mıknatısların kutupları kaybolur.
C) Mıknatıslar madenî paraları çeker.
D) Mıknatıslar tek kutuplu olabilir.

20. “Ezgi; bir kâseye metal ataşlar, toplu iğneler, kâğıt parçaları ve tahta küpler
koyup mıknatısı yaklaştırıyor.”
Buna göre, mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangilerini çekmez?
A) Metal ataşlar – toplu iğneler
B) Metal ataşlar – tahta küpler
C) Kâğıt parçaları – toplu iğneler
D) Kâğıt parçaları – tahta küpler

4.Sınıf Neredeyim Bul Beni

4.Sınıf Neredeyim? Bul Beni

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Neredeyim? Bul Beni

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Yönler neye göre belirlenmiştir?
A) Yıldızlara
B) Ay’a
C) Güneş’e
D) Dünya’ya

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönlerimizi bulurken güneşten faydalanırız.
B) Dört tane ana yön vardır.
C) Ara yönler isimlerini ana yönlerden almıştır.
D) Kuzeydoğu ana yönlerimizden biridir.

3. Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerimizden birisidir?
A) Kuzeydoğu
B) Güney
C) Kuzeybatı
D) Güney batı

4. “Güneşin doğduğu yöne sağ kolumuzu güneşin doğduğu yere uzatırsak ……….., sol kolumuz …………, önümüz …………, arkamız ………….. gösterir. Bunlara ana yönler denir.” Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi
B) kuzeyi, güneyi, doğuyu, batıyı
C) batıyı, doğuyu, kuzeyi, güneyi
D) doğuyu, batıyı, güneyi, kuzeyi

5. Aşağıdakilerden hangisi en güvenilir yön bulma aracıdır?
A) stetoskop
B) teleskop
C) dürbün
D) pusula

6. Pusulanın ibresinin renkli ucu hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney

7. aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönler günlük hayatta özellikle uçaklarda ve gemilerde kullanılır.
B) Yönümüzü belirtirken sadece ana yönleri kullanmak yeterlidir.
C) Ana yönlerin arasında kalan yönlere ara yönler denir
D) Coğrafi yönlerin belirlenmesinde güneşin doğuşu ve batışı esas alınmıştır.

8. Gökyüzünün bulutsuz ve açık olduğu bir gecede kutup yıldızı hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Kuzey
C) Batı
D) Güney

9. Güneş öğle vakti tam tepedeyken çubuğun gölgesinin en kısa olduğu zamandır ve çubuğun yönü her zaman hangi yönü gösterir?
A) Batı
B) Doğu
C) Güney
D) Kuzey

10. Güneşli bir günde, kol saatimizin akrebini Güneş’i gösterecek şekilde tutarsak akrep ile 12 arasındaki açının tam ortası hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey

11. “Karıncalar, yuvalarının ağzını hep ………… doğru yaparlar. Karıncalar, yuvalarından çıkardıkları toprakları da …………… yığarlar.” Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi yazılmalıdır?
A) Doğu’ya, Batı’ya
B) Güney’e, Kuzey’e
C) Doğu’ya, Kuzey’e
D) Batı’ya, Güney’e

12. Aşağıdaki mesleklerden hangisi yönleri etkin bir şekilde kullanır?
A) Doktorlar
B) Pilotlar
C) Hakimler
D) Öğretmenler

4.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler

 

4.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Pusulanın renkli ucu her zaman ……………………………………. yönünü gösterir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Güneyi
B) Kuzeyi
C) Doğuyu
D) Batıyı

2.” Gökyüzünün bulutsuz olduğu bir gecede …………………………………. yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Kutup yıldızı
B) Ay
C) Gezegenler
D) Ufuk çizgisi

3. “Bir yerin ………………………………. görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine
çizilmesine kroki denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Kartal gözü
B) Gökyüzü
C) Aydan
D) Kuşbakışı

4. “Hava sıcaklığı …………………………………. ile ölçülür.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Barometre
B) Kilometre
C) Termometre
D) Pusula

5. “Ülkemizde hava tahminleri Devlet …………………………. İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) Rasathane
B) Meteoroloji
C) Havacılık
D) Ulaştırma

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dik yamaçların teraslanması sel baskınlarına karşı alınan önlemlerden biridir.
B) Akdeniz’in kıyı kesiminde en fazla görülen doğal afetlerden biri de heyelandır.
C) Deprem sırasında bina dışına çıkılırken asansör kullanılmamalıdır.
D) Ülkemizde birinci derece deprem bölgeleri vardır.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Fiziki haritalarda yeşil rengin tonları doğal bitki örtüsünü gösterir.
B) Kara yolları beşerî unsurlardandır.
C) Trafik kazaları önemli doğal afetlerden biridir.
D) Krokilerde gerçek boyutları küçültme işlemi belli bir ölçeğe göre yapılır.

8. “Evler, fabrikalar, yollar, oyun parkları, köprüler ve otomobiller yaşadığımız yerde görebileceğimiz başlıca …… unsurlardır.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) tabii
B) doğal
C) farklı
D) beşerî

9. “Denizler, göller, akarsular, hava, toprak, bitkiler ve hayvanlar çevremizdeki
başlıca …… unsurlardır. Dağ, ova, plato, vadi, ada, yarımada, körfez ve burun gibi yeryüzü şekilleri de bu unsurlar arasında sayılabilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) insani
B) doğal
C) farklı
D) beşerî

10. “Ha¬va,¬ at¬mos¬fe¬ri¬ mey¬da¬na¬ ge¬ti¬ren¬ ve¬ için¬de¬ çe¬şit¬li¬ gaz¬la¬rın bu¬lun¬du¬ğu ¬mad¬ de¬dir.¬ Ha¬vada¬ meydana¬ gelen¬ ısın¬ma,¬so¬ğu¬ma,¬rüz¬gâr,¬ya¬ğış,¬ sis gi¬bi¬ değişimlere …… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) iklim
B) meteoroloji
C) hava olayları
D) mevsim

11. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A) Astroloji
B) Meteoroloji
C) Sismoloji
D) Arkeoloji

12. “Kübra ve arkadaşları öğretmenleriyle coğrafya atlasındaki Türkiye haritasını incelediler. Harita üzerinde önce yaşadıkları yer olan Çarşamba ilçesinin bağlı bulunduğu Samsun’u gösterdiler. Ardından da ayrıntılı bir harita bularak akıllı tahtada Çarşamba ilçesiyle birlikte Samsun’a bağlı diğer ilçelerin merkezlerini ve sınırlarını tespit ettiler. Çarşamba’nın doğuda Terme ve Salıpazarı, batıda Tekkeköy, güneyde Ayvacık ilçeleri, kuzeyde ise Karadeniz ile komşu olduğunu gördüler.” Kübra ve arkadaşlarının incelediği harita hangisidir?
A) Siyasi Harita
B) Fiziki Harita
C) Ticari Harita
D) Jeoloji Haritası

13. “Bu haritalar yeryüzündeki kabartı ve çukurlukları göstermekte kullanılır. Bu haritalarda yükseltiler koyu yeşilden kahverengiye, derinlikler ise açık maviden koyu maviye doğru değişen renk tonlarıyla ifade edilir. Bu haritalardaki renklerin kesin olarak hangi değere karşılık geldiği haritaların sağ alt köşesinde yer alan renk basamaklarına bakılarak bulunabilir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen harita hangisidir?
A) Siyasi Harita
B) Fiziki Harita
C) Doğal Harita
D) Çevre Haritası

14. Hava gözlem grafiği incelenerek aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilemez?
A) Bulutlu gün sayısı
B) Yeryüzü şekilleri
C) Yağışların şekli
D) Güneşli gün sayısı

15. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?
A) GPS cihazı kullanmak
B) Bulutlara bakmak
C) Gölgeden yararlanmak
D) Kutup Yıldızı’na bakmak

16. Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?
A) Barajlar inşa etmek
B) Enerji tasarrufu yapmak
C) Köprü yapmak
D) Az katlı binalar yapmak

17. Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
A) Kalem
B) Çikolata
C) Düdük
D) Islak mendil

18. Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?
A) orman
B) Deniz
C) Baraj
D) Köpek

19. Aşağıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?
A) Mobilyaları duvara sabitlemek
B) Deprem çantası hazırlamak
C) Acil servisten yardım istemek
D) Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar.
B) Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
C) Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batıya bakar.
D) Öğle vaktinde gölgemizin yönü kuzeyi gösterir.

Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım

4.Sınıf Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.        I.Saç rengi          II. Giysi rengi         III. Boy

IV. Kilo         V.Göz rengi

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kişisel özelliklerdendir?

A) I-III-IV-V

B) I-II-III

C) II-III-IV-V

D) Yalnız l

 

2. “Bireyler arasındaki ………….Farklılıklarını kabul etmek……………..olmanın gereğidir.”

Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?

A) düşünce / hoşgörülü

B) fikir / duyarlı

C) İhtiyaç / merhametli

D) yetenek / cesur

 

3. Kendine özgü nitelikleri olan, toplumu oluşturan birbirlerinden farklı insanlardan her birine ne denir?

A) birey                         B) halk

C) millet                        D) dost

4. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?

A) saç rengimiz

B) boyumuz

C) parmak izimiz

D) yeteneklerimiz

5.”Yiğit,sarı saçlı,mavi gözlü, uzun boylu, bir çocuktur.”Bu durumda Yiğit’in hangi özellikleri anlatılmıştır?

A) Toplumsal özellikleri

B) Duygusal özellikleri

C) Fiziksel özellikleri

D) Sosyal özellikleri

 

6.Kıvırcık saçlı olmak……….özelliklerden biridir?

A) fiziksel

B) kişisel

C) acıma

D) duygusal

 

7. Aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?

A) Farklılıklar her bireyi kendine özgü yapar.
B) Cinsiyet insanlar arasındaki farklılıklardan biridir.
C) Toplumu oluşturan tüm bireyler benzer yeteneklere sahiptir.
D) Bedensel özelliklerimiz diğer insanlardan farklıdır.

 

8.”Kadir çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor.”
Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz?

A) Herkesin fiziksel yetenekleri birbirinden farklıdır.
B) Herkes farklı yeteneklere sahiptir.
C) İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
D) Kardeşlerden birinin yapabildiğini diğeri de yapabilir.

 

9. Zeynep, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
B) Farklılıklar, insanları birbirinden ayırır.
C) İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
D) İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yönünden birbirinden farklıdır.

 

10. İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?
A) Futbol oynamaktan hoşlanma
B) Beslenme ihtiyacı
C) Resim çizmekten hoşlanma
D) İyi dercede piyano çalabilme

Nelerden hoşlanıyorum? Neleri yapabilirim

4.Sınıf Nelerden hoşlanıyorum? Neleri yapabilirim

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Nelerden hoşlanıyorum? Neleri yapabilirim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?

A) Elektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak

B) Öğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek

C) Muhtaç birini gördüğümüzde ona acımak

D) Arkadaşlarımızın başarılarına sevinmek

 

2. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırmalıdır?

A) sevinç

B) şaşkınlık

C) kıskançlık

D) üzüntü

3. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?

A) şaşkınlık

B) Sevinç

C) kıskançlık

D) Hoşgörü

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.

B) Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.

C) Tüm insanlar sevgi, saygı merhamet gibi ortak duygular taşır.

D) Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.

 

5. “Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim, insanlara karşı ………………olduğumuzu gösterir. “

Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?

A) hoşgörülü

B) Duyarsız

C) duyarlı

D) Temkinli

6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A) Arkadaşlarımızın duygularını paylaşmak

B) Öfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek

C) Farklılıkları anlayışla karşılamak

D) Kendi hatamızı kabul etmek

7. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?

A) Başkalarının fikirlerine saygı göstermek

B) Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak

C) Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek

D) Yapıcı eleştirileri kabul etmek

8. İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?
A) Futbol oynamaktan hoşlanma
B) Beslenme ihtiyacı
C) Resim çizmekten hoşlanma
D) İyi dercede piyano çalabilme

 

 

9. “Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen doğal afetler, başka ülkelerde yas ilan edilmesine neden olabiliyor. Bu durum, insanların …………… davrandıklarını gösterir.”

Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) Duyarlı

B) tedbirli

C) hoşgörülü

D) önyargılı

10. Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak

Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

A) iyi niyettir

B) hoşgörüdür

C) Duyarlılıktır

D) İyimserliktir

 

11.”Kadir çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor.”
Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz?

A) Herkesin fiziksel yetenekleri birbirinden farklıdır.
B) Herkes farklı yeteneklere sahiptir.
C) İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
D) Kardeşlerden birinin yapabildiğini diğeri de yapabilir.

 

12. Zeynep, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
B) Farklılıklar, insanları birbirinden ayırır.
C) İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
D) İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yönünden birbirinden farklıdır.

Herkesin Bir Öyküsü Var

4.Sınıf Herkesin Bir Öyküsü Var

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Herkesin Bir Öyküsü Var

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Ezgi, bebekliğinden başlayarak çekilmiş olan fotoğraflarını tarih sırasına göre dizip albüme yerleştirdi. Ezgi’nin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Anket yapma

B)  Fotoğrafçılık

C)  Kronolojik sıralama

D)  Farklılıkları tanıma

2.  “Kronolojik sıralama yaparken olaylar …….. olarak sıralanmalıdır.” ifadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)  rastgele

B)  görsel

C)  gelişigüzel

D)  tarihsel

3.  I.Olaylar oluş tarihine göre sıralamadır.

II.18 yaşından küçük bireyler yapamazlar.

III.Kendimize ait kronolojik sıralama özgeçmişimizi oluşturur.

Kronolojik sıralamayla ilgili yukarıdaki ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  II ve III

4.  Yaren, özgeçmişini hazırlamak istiyor.

Bunun için aşağıdakilerden hangisinden yararlanamaz?

A)  Nüfus cüzdanlarından

B)  Anne ve babasından

C)  Ders kitaplarından

D)  Takvimden

5. Burç, kendisi ile ilgili birtakım olayları oluş sırasına göre günlüğüne yazmak istiyor. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi ilk sırada yer alır?

A)  Anaokuluna başlaması.

B)  Okumayı öğrenmesi.

C)  4.Sınıfta okuyorum.
D)  İlkokula başlaması.

6. Berat, babasının geçmiş yıllara ait fotoğraflarını oluş sırasına göre dizmek istiyor. Buna göre hangi olayın resmi ilk sırada olmalıdır?

A)  Düğününde çekilen resmi

B)  Lise yıllığındaki resmi

C)  İlkokula başlama resmi

D)  Askerlik resmi

7. Aşağıdakilerden hangisi kronolojik bir bilgi değildir?

A)  2007 yılında doğdum

B)  4.Sınıfta okuyorum

C)  5 Yaşında yüzmeyi öğrendim

D)  Ailemizde 4 birey vardır

8. 1- 7 yaşında ilkokula başladım.

2- 8 yaşında satranç kursuna gittim.

3- 9 yaşında 4.sınıfa başladım.

4- 10 yaşında ……………… .

Arda, noktalı yerde hangi seçenekte verileni söylerse yaşamındaki olayları doğru sıralamış olur?

A)  Yürümeye başladım.

B)  Ortaokula başladım.

C)  Okuma yazmayı öğrendim.

D)  Liseye başladım.

9. İnsanların hayatındaki dönemlerden hangisi kronolojik sıraya konulduğunda en sonda yer alır?
A) Bebeklik dönemi

B) Yaşlılık dönemi
C) Gençlik dönemi

D) Çocukluk dönemi

 

10. Ayşe’nin albümünde yer alan fotoğraflardan hangisi daha önce çekilmiştir?

A)  Benden 5 yaş büyük ağabeyimin 14. yaş gününde çekilmiş fotoğrafı.

B)  Benim 6. yaş günümde çekilmiş fotoğrafım.

C)  Ağabeyimin ilkokul 3. sınıfa başladığı gün çekilen fotoğrafı.

D)  Benim ilkokul 3. sınıfı bitirdiğim gün çekilen fotoğrafım.

 

Herkesin Bir Kimliği Var

 

4.Sınıf Herkesin Bir Kimliği Var

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Herkesin Bir Kimliği Var

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Her insan doğuştan getirdiği özelliklerin yanı sıra kendisine ait resmî kimlik belgesiyle de biriciktir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 15. Maddesinde herkesin vatandaşlık hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Buna göre her insana doğduğu andan itibaren geçerli olmak üzere vatandaşı olduğu devlet tarafından resmî bir kimlik belgesi verilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu anlatıma uygun bir kimlik belgesidir?

A) Öğrenci kimliği

B) Sürücü belgesi

C) Nüfus cüzdanı

D) Bankamatik kartı

 

2. “Bu kimlik belgemiz her şeyden önce bizim kim olduğumuzu gösterir. Bizler okulumuza kayıt olurken, hastanede sağlık hizmeti alırken veya pasaport başvurusu yaparken varlığımızı bu kimlik belgesi ile kanıtlarız. Hayatımız boyunca bütün resmî iş ve işlemlerimizi sadece bize ait olan bilgilerin yer aldığı bu belgeyle yaparız. Böylece başka insanlarla karıştırılmayız.” Bu paragrafta aşağıdaki belgelerden hangisinin önemi belirtilmiştir?

A) Resmi kimlik belgesi

B) Öğrenci kimlik belgesi

C) Sürücü kimlik belgesi

D) Dijital kimlik belgesi

 

 

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanlarımızda yer almaz?

A) doğum tarihimiz

B) vatandaşlık numaramız

C) nüfusa kayıtlı olduğumuz il

D) Oturduğumuz mahalle

 

 

4. Nüfus cüzdanının rengine bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenebiliriz?

A) doğum tarihini

B) cinsiyetini

C) anne adını

D) Doğum yerini

 

 

5.  “Araba almayı istiyorduk. Ancak babamın ya da annemin araba kullanabilmesi için bir belge alması gerekiyormuş. O belge olmadan araba kullanamıyormuşlar. “

Bu belge aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Pasaport

B) Kulüp kartı

C) Sürücü belgesi

D) Şoför kartı

 

 

6. Nüfus cüzdanımızda aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

A) Doğum yerimiz

B) annemizin adı

C) kardeşimizin adı

D)  babamızın adı

 

 

7. Yabancı ülkelere gitmek isteyen birisi aşağıdaki belgelerden hangisini bulundurmak zorundadır?

A) Sürücü belgesi

B) Pasaport

C) Askerlik cüzdanı

D) Pasaport

 

8. Nüfus cüzdanımızı kaybettiğimizde veya değiştirmek istediğimizde aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurmamız gerekir?

A) Askerlik Şubesine

B) Sağlık Ocağına

C) Nüfus Müdürlüğüne

D) Okul Müdürlüğüne

 

9.Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik belgesinde bulunmaz?

A)doğum tarihi

B)doğum yeri

C)baba adı

D)duygusal özellik

 

10. Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?

A) Adını

B) Yaşını
C) İlgi alanlarını

D) Doğum yerini

 

11. Nüfus cüzdanında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

A) Kişinin mensup olduğu din

B) Kişinin kan grubu

C) Kişinin mesleği

D) Kişinin doğum yeri

12.        I.Seri numarası

II.Vatandaşlık numarası

III.Okul numarası

IV.Veriliş tarihi

 

Bir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri bulunur?

A) I-II-III

B) II-III-IV

C) I -II -III -IV

D) I-II-IV

Birey ve Toplum

Birey ve Toplum

Başla

Birey ve Toplum

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireysel farklılıklarımız bizi eşsiz ve özel yapar.
B) Duygu ve düşüncelerimiz zamanla değişir.
C)Tüm insanlar sevgi, saygı gibi ortak duygular taşır.
D) Hiç kimse başkalarının farklılıklarını kabul etmek zorunda değildir.

2. Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.
B) Bireyler arasında bazı farklılıklar vardır.
C) Toplum, bireylerden oluşur.
D) Bireysiz toplum düşünülemez.

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumu, bireyler meydana getirir.
B) Bütün insanların ilgi alanları aynıdır.
C) Barınma ve beslenme, temel ihtiyaçlarımızdandır.
D) Bazı yönlerimizle birbirimize benzeriz.

4. Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?
A) Adını
B) Yaşını
C) İlgi alanlarını
D) Doğum yerini

5. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir duygudur?
A) şaşkınlık
C) sevinç
B) kıskançlık
D) Hoşgörü

6. Arkadaşımızın doğum gününde ona hediye almak, insanlara karşı………….olduğumuza bir örnektir.
Bu cümle aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) hoşgörülü
B) saygılı
C) soğuk kanlı
D) duyarlı

7. İnsanların tümünde rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir?
A) Futbol oynamaktan hoşlanma
B) Beslenme ihtiyacı
C) Resim çizmekten hoşlanma
D) İyi derecede piyano çalabilme

8. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz?
A) Başkalarının fikirlerine saygı göstermek
B) Hatalı davranışlarda bulunan arkadaşlarımızı uyarmak
C) Hatalı davranışları görmemezlikten gelmek
D) Yapıcı eleştirileri kabul etmek

9. Eğer bir konuda bizden farklı düşünen arkadaşımıza saygı duyarsak, bu durum bizim,insanlara karşı……..olduğumuzu gösterir.
Bu cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı hale getirebiliriz?
A) hoşgörülü B) duyarsız
C) duyarlı D) temkinli

10. Başkalarının sevinç ve üzüntülerini; kısacası duygularını paylaşmak
Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?
A) iyi niyettir
B) hoşgörüdür
C) duyarlılıktır
D) iyimserliktir
11. …………zihinsel faaliyetler sonucunda ortaya çıkar.
Bu cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile tamamlanabilir?
A) His B) Düşünce
C) Davranış D) Duygu

12.Aşağıdakilerden hangisi bazı olaylar karşısında hissettiğimiz duygulara örnek olamaz?
A) Elektrikler kesildiğinde karanlıktan korkmak
B) Öğretmenin sorduğu soruya en doğru cevabı vermek
C) Muhtaç birini gördüğümüzde ona acımak
D) Arkadaşlarımızın başarılarına sevinmek

13. Bireyler arasındaki …………farklılıklarını kabul etmek……………..olmanın gereğidir.
Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?
A) düşünce / hoşgörülü
B) fikir / duyarlı
C) İhtiyaç / merhametli
D) yetenek / cesur

14. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A) Arkadaşlarımızın duygularını paylaşmak
B) Öfkelenmiş birine öfkeyle karşılık vermek
C) Farklılıkları anlayışla karşılamak
D) Kendi hatamızı kabul etmek

15. I. 1995 yılında doğdum.
II. 2002 yılında ilköğretime başladım.
III. 2004 yılında abla oldum.
Yukarıdaki olayların doğru kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III
B) III-II-I
C) I-III-II
D) II-I-III
16. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Barınmak insanların ortak özelliklerindendir.
B) İnsanların benzerliklerinin yanında farklılıkları da vardır.
C) Toplumda, farklı bireyler yok denecek kadar azdır.
D) Farklılıklara saygı hoşgörülü davranmaktır.

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Hepimizin bazı ortak özellikleri olsa da aslında birçok yönden birbirimizden farklıyız.
B) Bireysel farklılıklara saygılı olmalıyız.
C) Farklılıklar toplum için zenginliktir.
D) Toplumda farklılıkları azaltmaya çalışmalıyız.

18. Düşündüklerimizi gerçek hayatta uyguladığımızda …………… ortaya çıkar.
Bu cümleyi tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) düşüncelerimiz
B) duygularımız
C) hislerimiz
D) davranışlarımız

19………………….ifade etmek, bireyin……….. becerisini geliştirir. İyi iletişim kurabilen bireyler de kendilerine güven duyarlar.
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirir-sek cümleyi anlamlı hale getirmiş oluruz?
A) duygularını / iletişim
B) davranışlarını / iletişim
C) düşüncelerini / sportif
D) davranışlarını / sportif

20. Bir olay karşısında bizden farklı tepki gösteren insanlar olabilir. Bu durumda onları doğal karşılamak, ……………olmanın gereğidir.
Bu metin, aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) duyarlı C) duygulu
B) hoşgörülü D) merhametli

Kültür ve Miras

Kültür ve Miras

Başla

Kültür ve Miras

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimize ait bir bilgi verir?
A) Aile doktoru
B) Aile albümü
C)Okuduğumuz okul
D) Evimizin bölümleri

2. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdakilerden hangisinden alacağımız bilgi bizleri daha eski dönemlere götürür?
A) dede
B) baba
C) hala
D) anne

3. I- Aile fotoğrafları
II- Eski eşyalar
III- Ailedeki en yaşlı kişi
Ailemizin tarihi hakkında araştırma yaparken hangilerinden yararlanırız?
A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

4. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış eşyalardandır?
A) Bilgisayar
B) Cep telefonu
C) Radyo
D) Laptop

5. Sözlü tarih çalışması yapan Berat aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinemez?
A) Köy yaşamı
B) Düğünler
C) Askerlik yılları
D) Gelecek yıllar

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Oyunlar daha çok eğlence amaçlı olarak oynanmaktadır.
B) Sadece çocuklar değil büyükler de oyun oynarlar.
C) Oyunların tamamında önce “ebe” seçilir.
D) Yurdumuzun farklı bölgelerinde farklı oyunlar da oynanmaktadır.
7. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış bir oyun değildir?
A) Meddah
B) Mendil kapmaca
C) Körebe
D) Yakan top

8. “Türk tiyatrosunda gölge oyunu olarak adlandırılır. Gölge oyunu Türklerin Orta Asya’dan beri oynadıkları oyunlardan biridir. Deri üzerine çizilmiş figürler, çubuklara tutturulmuş olarak beyaz perde arkasında oynatılır.” Anlatımda aşağıdaki oyunlardan hangisi anlatılmaktadır?
A) Sessiz sinema
B) Kukla
C) Meddah
D) Karagöz ile Hacivat

9. Eskiden oynanan, bir kişinin topluluk önünde çeşitli hikâyeler anlatması, bu hikâyeleri anlatırken hikâyedeki kişileri taklit
ederek canlandırması şeklinde gerçekleşen oyun hangisidir?
A) İbiş
B) Meddah
C) Hacivat ile Karagöz
D) Orta oyunu

10. Aşağıdakilerden hangisi milli oyunlarımızdan birisi değildir?
A) Körebe
B) Cirit
C) Güreş
D) Futbol

11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin başlangıcı sayılabilir?
A) Kongrelerin yapılması
B) Düzenli ordunun kurulması
C) TBMM’nin açılması
D) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması

12. I- Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
II- Yurdumuzun işgal edilmesi
III- Sivas Kongresi’nin düzenlenmesi
IV- Erzurum Kongresi’nin toplanması
Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?
A) III- II- IV- I
B) I-II-III-IV
C) II-I-IV-III
D) IV-III-II-I

13. Aşağıdakilerden hangisi Mili Mücadele’nin amaçları arasında yer almaz?
A) Ülkenin bağımsızlığını sağlama
B) Sınırları genişletmek
C) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek
D) Ülkeyi işgalden kurtarmak

14. Milli cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde tek çatı altında toplanmıştır?
A) Havza Genelgesi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Erzurum Kongresi
15. Milli sınırlarımız hangi belge ile belirlenmiştir?
A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Samsun Bildirgesi
D) Misakımillî

16. Milletin egemenliğin temelinin atıldığı TBMM ne zaman açılmıştır?
A) 29 Ekim 1923
B) 29 Ekim 1918
C) 23 Nisan 1920
D) 23 Nisan 1923

İnsanlar Yerler ve Çevreler

İnsanlar Yerler ve Çevreler

Başla

İnsanlar Yerler ve Çevreler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Yönler neye göre belirlenir?
A) Denize göre
B) Yıldızlara göre
C) Güneşe göre
D) Ağaçlara göre

2. Yönümüzü belirlemek için hangi aletten yararlanırız?
A) Saat B) Stetoskop
C) Dürbün D) Pusula

3. Önümüzü güneşin doğduğu yöne dönersek sağ kolumuz hangi yönü gösterir?
A) Güney B) Kuzey
C) Doğu D) Batı

4. “ Burç, ormanda gezintiye çıkmıştı. Gökyüzü bulutlu olduğu için Güneş’i göremiyordu. Bir süre sonra yolunu kaybetti. Geri dönmek için yönünü bulması gerekiyordu.” Burç, yönünü bulmak için aşağıdakilerden hangisinden faydalanamaz?
A) Ağaç ve taşların yosunlu yüzlerinden,
B) Karınca yuvalarından,
C) Yere dikeceği çubuğun gölgesinden,
D) Pusuladan,

5. “Güneşli bir günde öğle vakti gölgemiz en kısa olur. “ Bu ifadeye göre gölgemiz hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Kuzey
D) Güney

6. Bir nesne ya da yerin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimdeki kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine ölçüsüz çizimine ne denir?
A) Harita B) Pusula
C) Plan D) Kroki

7. “Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeklendirmeden kabataslak çizilmesine ………….. denir.”
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) Plan B) Harita
C) Kroki D) Proje

8. “Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, ……….. görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir.” Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Kuş bakışı B) Kabataslak
C) Gelişi güzel D) Rastgele

9. Kroki ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Krokiyi günlük yaşamımızda çok sık kullanırız.
B) Kroki çizilmiş kâğıdın yukarısı her zaman batıyı göstermelidir.
C) Krokide şekiller ve semboller kullanılıyorsa şekillerin neyi ifade ettiği ile ilgili açıklama, kâğıdın boş bir yerinde belirtilmelidir.
D) Sınıfımızdaki yerimizi, sınıfımızın okuldaki yerini, okulumuzun yerini, ya da belirli bir yeri tarif etmek için krokiyi kullanırız.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir yerin kuş bakışı görünümünün kabataslak çizimine kroki denir.
B) Ev ya da sınıfın krokisi çizilmez.
C) Bir yerin üstten görünümüne kuş bakışı görünümü denir.
D) Bir yerin ölçü kullanmadan göz kararı çizimine kabataslak çizim denir.

11. “Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde olumsuzluklar yaşatmaya başladı. Deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi.”
Yukarıdaki internet haberi aşağıdaki hava olaylarından hangisini anlatmaktadır?
A) Sis B) Fırtına
C) Yağmur D) Sıcaklık

12. I- Hava olayları günlük yaşantımızı etkiler.
II- Gün içinde farklı hava olayları görülebilir.
III-Fırtına, rüzgâr etkisiyle oluşan bir hava olayıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)I-II B) I-III
C)II-III D) I-II-III

13. I- Okulların tatil olması,
II- Yolların kapanması,
III- Uçak seferlerinin iptal edilmesi
Yukarıdaki hava olayları daha çok hangi mevsimde görülür?
A) İlkbahar B) Kış
C) Yaz D) Sonbahar

14. Hava durumu aşağıdaki mesleklerden hangisini daha az etkiler?
A) Doktor B) Pilot
C) Çiftçi D) Kaptan

15. “Antalya ilinde yazları uzun ve sıcak geçer. Kış mevsimi kısa ve ılımandır.”
Yukarıda Antalya’nın nesinden bahsedilmiştir?
A)hava durumundan
B) hava olaylarından
C)doğal güzelliklerinden
D) ikliminden

16. Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde diğerlerine göre beşeri unsurlar daha fazladır?
A) ormanlar B) şehirler
C) yaylalar D) denizler

17. “İnsanların ¬yaşamlarını¬ kolaylaştırmak ¬ve doğadan¬ verimli¬ bir¬ şekilde ¬yararlanmak¬ için bazı değişiklikler yaparlar.” Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden birisi değildir?
A) Köprü B) Tarla
C) Bahçe D) Ova

18. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?
A) Plaj B) Havuz
C) Orman D) Bulut

19. I- Bir yerde doğal ve beşeri unsurların tamamı çevreyi oluşturur.
II- Beşeri unsurlar oluşturulurken insanlar doğayı etkiler ve değiştirir.
III- Beşeri unsurların çoğalması doğal unsurların yok olmasına neden olabilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III

20. Aşağıdaki barınaklardan hangisi beşeri unsurdur?
A) Mağara
B) Hava
C) Toprak
D) Barınak

1 2 3 21