4.sınıf Besinler ve Özellikleri Testi

 

4.Sınıf Besinler ve Özellikleri

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Besinler ve Özellikleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Canlılar büyüme, gelişme, üreme ve solunum gibi yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmek için enerjiye ihtiyaç duyar. İhtiyaç duydukları bu enerjiyi nasıl elde ederler?

A) Havadan
B) Sudan
C) Besinlerden
D) Minerallerden

2. Günlük hayatta koşma, oynama, yazı yazma gibi birçok faaliyeti gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyarız?
A) Enerji
B) Spor
C) Uyku
D) Dinlenme

3. Aşağıdakilerden hangisi hayvansal besin değildir?
A) bal
B) süt
C) yoğurt
D) Zeytin

4. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel besin değildir?
A) Pirinç
B) Zeytin yağ
C) Tere yağ
D) Mercimek

5. Besinlerin içinde vücudumuz için gerekli olan maddeler vardır. Bu maddelere besin içerikleri denir. Besin içeriklerinin vücudumuzda belirli görevleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi besin içeriklerinden birisi değildir?
A) Yağlar
B) Tahıllar
C) Proteinler
D) Vitaminler
6. “Makarna, pilav, ekmek gibi besinler enerji sağlar ve bol miktarda içerir. Bunlar temel besin maddelerimizdendir. Bunlar vücudumuzda kısa sürede enerjiye dönüşür.”Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?
A) Yağlar
B) Karbonhidratlar
C) Vitaminler
D) Mineraller

7. “Fazla enerji gerektiren işler yaptığımızda karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda gereksinim duyduğumuz enerjiyi diğer bir enerji kaynağı olan bu içerikten sağlarız. Bunlar, bitki ve hayvanlardan elde edilir.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?
A) Proteinler
B) Vitaminler
C) Mineraller
D) Yağlar

8. “Vücudumuzda yapıcı-onarıcı olarak görev yaparlar.Büyüme,gelişme,yaraların iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı direnci için gerek vardır.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?
A) Proteinler
B) Karbonhidratlar
C) Mineraller
D) Yağlar

9. “Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Vücudumuzu hastalıklardan korurlar. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?
A) Proteinler
B) Vitaminler
C) Mineraller
D) Yağlar

10. “Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Yediğimiz yiyecek ve içeceklerle alırız.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?
A) Proteinler
B) Karbonhidratlar
C) Mineraller
D) Yağlar

11. Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinden vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi almayız?
A) Proteinler
B) Karbonhidratlar
C) Mineraller
D) Yağlar

12. Şeker ve şekerli yiyecekler, ekmek, makarna, unlu besinler, patates, tahıllar gibi besin maddelerinde en çok hangi besin içeriği bulunur?
A) Yağlar
B) Karbonhidratlar
C) Vitaminler
D) Mineraller

13. Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Proteinler vücudumuzun büyümesi, gelişmesi, onarılması gibi önemli görevler üstlenmiştir.
B) Proteinler vücudumuzun anlık enerji ihtiyacını karşılar.
C) Mineraller ve su bu görevleri sırasında proteinlere yardımcı olur.
D) Proteinler; et, süt, tavuk, balık, peynir, tahıllar, (buğday, arpa, mısır, pirinç) ve baklagiller (fasulye, nohut, mercimek, bakla) gibi besinlerde bulunur.

14. Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi vücudumuzda düzenleyici görev üstlenmemişlerdir?
A) Vitaminler
B) Su
C) Mineraller
D) Karbonhidratlar

15. Vitaminlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Vücudumuzda; vitaminler, mineraller ve su düzenleyici bir görev üstlenmiştir.
B) Vitaminler her çeşit besinde bulunur. Fakat sebze ve meyvelerde daha azdır.
C) Vitaminlerin; A, B, C, D, E, K gibi çeşitleri olup, her vitamin çeşidinin vücudumuzda farklı bir işlevi vardır.
D) Vitaminler sağlıklı olmamızı ve büyümemizi sağlar, eksikliği vücudumuzu olumsuz yönde etkiler.

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Su, vücut sıcaklığının korunmasında görev alan besin içeriğidir.
B) Yağlar yapıcı onarıcı besin içeriğidir.
C) Paketi yırtılmış besinleri tüketmemeliyiz.
D) Besinlerin ihtiyaç duyulduğundan daha fazla tüketilmesi obezitenin nedenlerindendir.

17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Besin israfını önlemek için alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi yapmalıyız.
B) Sigara sağlığa zararlı maddelerdendir.
C) Pasif içiciler, sigara içmeyip sigara içilen ortamda bulunan kişilerdir.
D) Alkol, en fazla akciğerleri etkiler.

18. “Makarna, arpa, buğday, patates …….. bakımından zengin besinlerdir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) su
B) yağ
C) karbonhidrat
D) protein

19. Kolu kırılan Beren iyileşmek için hangi besin içeriğini içeren besinleri daha fazla tüketmelidir?
A) Protein
B) Mineral
C) Vitamin
D) Yağ

20. Paketlenmiş besinleri alırken;
I. Paketinin üzerinde TSE damgasının olmasına,
II. Paketinin renkli olmasına,
III. Paketin yırtık olmamasına
ifadelerinden hangilerine dikkat edilmelidir?
A) Yalnız III
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve III

Basit Elektrik Devreleri

Basit Elektrik Devreleri

Başla

Basit Elektrik Devreleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün elektrik devreleri anahtarla kontrol edilir.

B) Devre açıkken ampul ışık verir.

C) Bütün elektrikli aletler bir devreyle çalışır.

D) Asansörün çalışmasını sağlayan bir elektrik devresi vardır.

 

Devrenin enerji ihtiyacını karşılayan yapıya ne ad verilir?

A) Pil

B) Anahtar

C) Duy

D) Bağlantı kablosu

 

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devrelerinde kullanılan enerji kaynaklarından birisi değildir?

A) Batarya

B) Kablo

C) Akü

D) Şehir cereyanı

 

Aşağıdakilerden hangisi pille çalışır?

A) Televizyon

B) Bilgisayar

C) Kumanda

D) Fırın

 

Otomobillerin elektrik ihtiyacı aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

A) Pil

B) Batarya

C) Panel

D) Akü

Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde ampulün takıldığı kısımdır?

A) Duy B) Pil

C) Anahtar D) Kablo

 

Basit elektrik devresini kontrol etmeye yarayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil

B) Anahtar

C) Ampul

D) Duy

 

Basit elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi ile çevreye ışık verir?

A) Duy

B) Kablo

C) Ampul

D) Anahtar

 

Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde düşük güçte enerji üreten elektrik kaynağıdır?

A) Duy

B) Ampul

C) Kablo

D) Pil

 

Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde elektriğin iletilmesini sağlar?

A) Pil B) Kablo

C) Anahtar D) Duy

 

Yukarıdaki devreye göre “1” numara ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil B) Anahtar

C) Kablo D) Duy

 

Yukarıdaki resme göre “2” numara ile gösterilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil B) Anahtar

C) Kablo D) Duy

 

Yukarıdaki resme göre “5” numara ile gösterilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil B) Kablo

C) Anahtar D) Duy

 

Yukarıdaki resme göre “3” numara ile gösterilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil B) Anahtar

C) Kablo D) Duy

 

 

Yukarıdaki resme göre ampul kaç numara ile gösterilmiştir?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

 

Bir elektrik devresinde ampulün parlaklığını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Devreye ikinci bir pil eklenir.

B) Devreyi tamamlayan kablolar kısaltılır.

C) Anahtar sayısı artırılır.

D) Ampul sayısı artırılır.

 

Basit bir elektrik devresinde ampul sayısı artırılırsa aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir?

A) Devre daha çok ışık yayar.

B) Devre daha az ışık yayar.

C) Devrenin yaydığı ışık değişmez.

D) Devre çalışmaz.

 

Basit elektrik devresinde ışığı artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Anahtar sayısı artırılmalıdır.

B) Ampul sayısı artırılmalıdır.

C) Pil sayısı artırılmalıdır.

D) Kablo uzatılmalıdır.

 

Aşağıdaki devrelerden hangisi daha çok ışık verir?

A) 2 duy, 1 pil ve 2 ampulle oluşan devre

B) 2 duy, 2 pil ve 2 ampulle oluşan devre

C) 2 duy, 2 anahtar ve 2 ampulle oluşan devre

D) 2 duy, 3 pil ve 2 ampulle oluşan devre

 

Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde ışık miktarını etkiler?

A) Kablo B) Ampul

C) Anahtar D) Duy

İnsan ve Çevre

İnsan ve Çevre

Başla

İnsan ve Çevre

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ve etkileşimde bulunduğu ortama ne ad verilir?

A) Doğa

B) Çevre

C) Ortam

D) Tabiat

 

Çevreyi oluşturan unsurlardan hangisi farklıdır?

A) Canlı

B) Hava

C) Su

D) Toprak

 

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi daha çok etkilemektedir?

A) Doğal afetler

B) İnsanlar

C) Hayvanlar

D) İklim

 

Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?

A) Orman

B) Deniz

C) Tarla

D) Tepe

 

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan cansız unsurlardır?

A) Hava

B) Su

C) Toprak

D) Hepsi

 

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örenektir?

A) Nehir

B) Köprü

C) Baraj

D) Yol

 

Aşağıdakilerden hangisi daha geniş bir çevreyi ifade eder?

A) Şehir B) Bölge

C) Köy D) Mahalle

 

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan unsurlardan birisi değildir?

A) Hava

B) Bitki

C) Işık

D) Hayvanlar

 

Yaşadığımız çevre ile sürekli etkileşim halindeyiz. Bu etkileşim çevreyi bazen olumlu bazen de olumsuz yönde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkileyen bir faaliyettir?

A) Yol yapmak

B) Baraj yapmak

C) Bahçe yapmak

D) Ağaç dikmek

 

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak için yapılan faaliyetlerden birisi değildir?

A) Erozyonla mücadele etmek.

B) Yeni tarım alanları açmak.

C) Tarımsal ilaç kullanımını kısıtlamak.

D) Güneş enerjisi kullanımını artırmak.

 

Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması sonucu çevrede oluşan sorunlara ne denir?

A) Çevre koruma

B) Çevre sorunu

C) Çevre temizliği

D) Çevre değişimi

 

En başta gelen çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre kirliliği

B) Çarpık kentleşme

C) Hızlı sanayileşme

D) Nüfus artışı

 

Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?

A) Su kirliliği

B) Bilgi kirliliği

C) Hava kirliliği

D) Toprak kirliliği

 

Yakacak olarak katı yakıtların kullanılması öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olur?

A) Su kirliliği

B) Toprak kirliliği

C) Hava kirliliği

D) Işık kirliliği

 

Tarım alanlarında aşırı ilaç ve gübre kullanılması sonucu öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi görülür?

A) Hava kirliliği

B) Tarla kirliliği

C) Ses kirliliği

D) Toprak kirliliği

 

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

A) Tarım alanlarında bulunan bitki ve hayvan atıkları.

B) Tarımda zirai ilaçlama yapılması.

C) Kimyasal atıkların toprağa atılması.

D) Tarımda zirai gübre kullanımı.

 

Kimyasal atıkların toprağa karışması sonucu toprak kirliliğinin yanı sıra aşağıdakilerden hangisi de görülür?

A) Hava kirliliği

B) Su kirliliği

C) Ses kirliliği

D) Işık kirliliği

 

Su kirliliği aşağıdaki ortamların hangisinde görülmez?

A) Denizlerde

B) Göllerde

C) Ormanlarda

D) Akarsularda

 

Doğal bir yaşam alanı olan ormanların korunması ve çoğaltılması aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur?

A) Su kirliliği

B) Toprak kayması

C) Hava kirliliği

D) Canlı çeşitliliği

 

Aşağıdakilerden hangisi öncelikle hava kirliliğine neden olmaz?

A) Orman yangınları

B) Aşırı kuraklık

C) Araba egzozları

D) Fabrika bacaları

Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

Başla

Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

 

Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretiminde kullanılan kaynaklardan birisi değildir?

A) Demir B) Kömür C) Petrol       D) Doğal gaz

 

Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretiminde kullanılan kaynakların tasarruflu kullanılmasının nedenlerinden birisidir?

A) Bu kaynakların yenilenebilir olması.

B) Bu kaynakların hızla azalması.

C) Bu kaynakların verimsiz olması.

D) Bu kaynakların gereksiz olması.

 

Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretiminde kullanılan kaynaklardan birisi değildir?

A) Su B) Güneş C) Hava        D) Rüzgar

 

Aşağıdakilerden hangisi elektriğin tasarruflu kullanılmasının nedenlerinden birisi değildir?

A) Kaynakların sınırlı ve tükenebilir olması.

B) Elektrik üretiminde kullanılan kaynakların çevre kirliliğine neden olması.

C) Elektrik üretimini yüksek maliyetli bir iş olması.

D) Elektriği çok kullanmanın bütçeye katkı sağlaması.

 

Elektrik üretimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elektrik üretimi oldukça maliyetlidir.

B) Ülkemizin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümü yurt dışından sağlanmaktadır.

C) Yakıtlardan elektrik enerjisi üretmek çevre kirliliğine neden olmaktadır.

D) Elektrik enerjisini kullanmak sadece çalışanların sorumluluğudur.

 

“Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış yönde ve yanlış miktarda yapılan aydınlatma ………… …………. Olarak adlandırılır.”cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Işık Kirliliği

B) Ses Kirliliği

C) Çevre kirliliği

D) Aydınlatma Kirliliği

 

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ışık kirliliğine neden olmaz?

A) Aydınlatma araçlarını gökyüzüne çevirme.

B) Aydınlatma araçlarını uygun yüzeye yöneltme.

C) Aydınlatma araçlarını göz seviyesinde tutmak.

D) Değişik yönlerde aydınlatma yapmak.

 

Işık kirliliği sonucu aşağıdaki organlarımızdan hangisi zarar görür?

A) Deri B) Kulak

C) Göz D) Burun

 

Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin olumsuz etkilerinden birisi değildir?

A) Göçmen kuşların göç yollarını şaşırası.

B) Su kablumbağlarının yolunu bulamaması.

C) Enerji israfına neden olması.

D) Elektrik üretimi için büyük barajların yapılması.

 

Geceleri insanların kullanmadığı sadece sürücülerin kullandığı şehirlerarası yolların aydınlatılması nasıl ışık kirliliğine neden olur?

A) Yanlış miktarda aydınlatılması,

B) Yanlış yönde aydınlatılması,

C) Yanlış zamanda aydınlatılması,

D) Yanlış yerini aydınlatılması,

 

“Thomas Edison tarafından geliştirildi. Hassas iğneli bir uçla metal silindir üzerinde iz oluşturarak ses kaydediyordu. Bu cihaz sayesinde ses tekrar dinlenebiliyordu.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki icatlardan hangisi anlatılmaktadır?

A) Fonograf

B) Gramofon

C) Piyano rulo

D) Manyetik bant

 

Aşağıdakilerden hangisi ses kaydetmek için icat edilen ilk araçtır?

A) Gramofon

B) Fonotograf

C) Kaset

D) Plak

 

Aşağıdaki ses teknolojisi ürünlerinden hangisi en eski olanıdır?

A) Manyetik bant

B) Piyano rulo

C) Gramofon

D) Mp 3

 

Aşağıdakilerden hangisi ses kaydetmede kullanılan araçlardan birisi değildir?

A) CD

B) Manyetik bantlı kaset

C) Piyano rulo

D) Megafon

 

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan ses kayıt araçlarından birisi değildir?

A) Mp 3

B) CD

C) DVD

D) Fonograf

 

İnsanların hoşuna gitmeyen ve onları rahatsız eden şiddetli seslere ne denir?

A) Gürültü

B) Müzik

C) Fırtına

D) Gök gürültüsü

 

Düzensiz ve yüksek ses olarak açıklanan gürültü sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Su kirliliği

B) Ses kirliliği

C) Çevre kirliliği

D) Işık kirliliği

 

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine neden olur?

A) Ses

B) Işık

C) Gürültü

D) Çöp

 

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine neden olmaz?

A) Araba kornası

B) Araç sesi

C) İş makineleri

D) Kuş sesi

 

Ses kirliliğinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müzikli gösteriler

B) Doğal sesler

C) Hayvan sesleri

D) Teknolojik gelişmeler

 

Maddenin Özellikleri

Maddenin Özellikleri

Başla

Maddenin Özellikleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Maddenin Özellikleri

Maddenin aşağıdaki özelliklerinden hangisini dokunma duyumuzla algılayamayız?

A) Pürüzlü-Pürüzsüz

B) Sert-Yumuşak

C) Esnek-Kırılgan

D) Kokulu-Kokusuz

 

Bir maddenin hissedilebilir özelliklerini nasıl anlarız?

A) Duyu organlarımızla.

B) Düşüncelerimizle.

C) Çözme yöntemiyle.

D) Süzmeyle.

 

Tahta parçaları, plastik şişe, pinpon topu gibi maddelerin ortak özelliği hangisidir?

A) Kırılgan olmaları

B) Suda yüzmeleri

C) Esnek olmaları

D) Hafif olmaları

 

Bir maddenin suda yüzüp yüzmediğini hangi duyu organımızla algılarız?

A) Kulak

B) Burun

C) dokunma

D) Göz

 

Bazı maddeler suda yüzer,bazı maddeler suda batar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Madde miktarı

B) Madde büyüklüğü

C) Madde yapısı

D) Madde yüzeyi

 

Kütle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir cismin sahip olduğu madde miktarına KÜTLE denir.

B) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

C) Kütle birimi kilogramdır.Kısaca kg ile gösterilir.

D) Kütle zamana ve bulunduğu mekana göre değişir.

 

Katıların kütlesi nasıl ölçülür ?

A) Eşit kollu terazi ile ölçülür.

B) Litre ile ölçülür.

C) Metre ile ölçülür.

D) Dereceli kap ile ölçülür.

 

Sıvıların ölçülmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Boş kabın kütlesi ölçülür. buna( dara ) denir.

B) Sıvı ile boş kap birlikte tartılır.buna brüt kütle denir.

C) Brüt kütleden boş kabın kütlesi çıkarılır kalın ise net kütledir.

D) Net kütle ile brüt kütlenin toplamı daradır.

 

 

Sıvıların ölçülmesinde boş kabın ağırlığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Net kütle

B) Dara

C) Brüt kütle

D) Toplam kütle

 

Aşağıdaki maddelerden hangisinin kütlesi özel bir yöntemle ölçülür?

A) Katı

B) Sıvı

C) Gaz

D) Isı

 

Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden birisi değildir?

A) Katı

B) Sıvı

C) Su

D) Gaz

 

Maddenin halleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddelerin belirli bir şekilleri vardır.

B) Katı maddeler Bulundukları kabın şeklini alırlar.

C) Sıvıların belirli bir şekilleri yoktur bulundukları kabın şeklini alırlar ve akışkandırlar.

D) Gazlarda sıvılar gibi belli bir şekile sahip değillerdir, bulundukları ortama yayılırlar.

 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İçtiğimiz su, yağan yağmur, meyve suları, süt ve ayranda sıvı maddelere örnektir.

B) Soluduğumuz hava, gökyüzündeki bulutlar, kaynayan sudan çıkan buhar gaz maddelere örnek olarak verilebilir.

C) Tabaktaki elma katı olduğu için, tabağın şeklini almış kendine ait şeklini kaybetmiştir.

D) Bardaktaki su, sıvı bir madde olduğu için, kendine ait bir şekli yoktur ve bardağın şeklini almıştır.

 

Katılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Belirli bir şekilleri yoktur.

B) Belirli bir hacmi ve kütlesi vardır.

C) Bulundukları kabın şeklini alırlar.

D) Renksiz ve kokusuzdurlar.

 

Aşağıdaki katı maddelerden hangisine sıvılara benzer bir özellik görülmez?

A) Cam

B) Kum

C) tuz

D) Un

 

Sıcaklıkları ölçmek için kullanılan araca ne ad verilir?

A) Derece

B) Termometre

C) Barometre

D) Dinamometre

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Buzdolabından çıkardığımız suyu mutfak tezgâhının üzerinde bıraktığımızda suyun sıcaklığı zamanla artar.

B) Sıcaklıkları farklı iki madde birbiriyle temas ettiğinde sıcak olan madde, soğuk olan maddeye ısı verir.

C) Maddeler arasında ısı alış verişi, ısı akışı, soğuk maddeden sıcak maddeye doğrudur.

D) İki maddenin sıcaklıkları eşitleninceye kadar ısı alışverişi devam eder.

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Isı alışverişi maddeler arasında ısınma ve soğuma olayını gerçekleştirir.

B) Sıcaklıkları birbirinden farklı iki madde arasında, ısı alışverişi gerçekleşir.

C) Isı alışverişi sırasında termometrenin gösterdiği değer “ısı” iken alınıp verilen “sıcaklık”tır.

D) Üretilen bazı ürünler sayesinde sıcak ya da soğuk içeceklerimizin sıcaklığının aynı kalması sağlanır.

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Isı alan soğuk maddenin sıcaklığı azalır. Isı veren sıcak maddenin ise sıcaklığı artar.

B) Maddelerin ısı alış verişi, maddelerin ısıları eşitlendiğinde son bulur.

C) Isı ve sıcaklık birbirinden farklı kavramlardır.

D) Isının kütlesi ve hacmi yoktur. Bu nedenle madde değildir.

 

“Üretilen bazı ürünler sayesinde sıcak ya da soğuk içeceklerimizin sıcaklığının aynı kalması sağlanır.” Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden birisidir?

A) Fırın

B) Aspiratör

C) Klima

D) Termos

Kuvvetin Etkileri

Kuvvetin Etkileri

Başla

Kuvvetin Etkileri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Kuvvetin Etkileri

Aşağıdaki örnek olayların hangisinde yavaşlama söz konusudur?

A) Evimizin bahçesindeki kulübe.

B) 5. kattan aşağıya bırakılan top.

C) Düdük sesiyle koşmaya başlayan koşucu.

D) Yeşil ışıkta harekete geçen otomobil.

 

Aşağıdaki durumların hangisinde farklı bir hareket söz konusudur?
A) Rüzgârda sağa sola giden ağacın hareketi.

B) Dünyamızın hareketleri.

C) Çalışan saatte akrep ve yelkovanın hareketi.

D) Hareket halindeki otomobilin tekerleğinin hareketi.

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarı atılan bir topun yere düşünceye kadar yaptığı hareketlerden biri değildir?
A) hızlanma

B) yön değiştirme
C) yavaşlama

D) sallanma

 

Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapar?

A) Kapı menteşesinin yaptığı hareket.

B) Yokuş aşağı bırakılan topun hareketi.

C) Rüzgarda dalgalanan bayrağın hareketi.

D) Durağa yaklaşan dolmuşun hareketi.

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her cismi iterek harekete geçire biliriz.

B) Açık pencereyi kapatırken itme kuvveti uygularız.

C) Halat çekme yarışında ipe her iki yönden itme kuvveti uygulanır.

D) Hareket halindeki cisimleri durdurmaya çalışmak tehlikeli olabilir.

 

Kuvvetin etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet cisimlerin rengini değiştirebilir.

B) Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir.

C) Kuvvet cisimlerin hızını azaltabilir.

D) Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir.

 

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Rüzgar gülünü döndüren kuvvet – itme
B) Pencereyi açarken uygulanan kuvvet – çekme
C) Telefon tuşuna uygulanan kuvvet – itme
D) Çiviyi çakarken uygulanan kuvvet – çekme

 

Aşağıdaki cisimlere uygulanan kuvvet örnekleri verilmiştir. Hangilerinde cisimlerin dönmesini sağlayan kuvvet uygulanmamıştır?
A) Çekiçle çiviyi duvara çakarken.

B) Bozuk lambayı yuvasından çıkarırken.

C) Dolabın kapağını açarken.

D) Kapıyı açarken anahtara uygulanan kuvvet.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca esnek cisimler eski haline döner.

B) Hareketsiz varlıkları itme ve çekme ile harekete geçirebiliriz.

C) Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesine kuvvet denir.

D) Hareket halindeki cisimlere hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygularsak cisim yavaşlar.

 

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir?

A) Buharlaşma

B) Hızlanma

C) Yön değiştirme

D) Sallanma

 

Mıknatıslar aşağıdaki maddelerden hangisini çekmez?

A) Bakır

B) Kobalt

C) Nikel

D) Demir

 

Mıknatısın uyguladığı kuvvet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sürtünme kuvveti uygular.

B) Temas gerektiren kuvvettir.

C) Mıknatıslarda itme ve çekme etkisi görülmez.

D) Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvet uygular.

 

Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mıknatısların iki kutbu vardır.

B) Değişik şekillerde mıknatıslar yapılabilir.

C) Mıknatıslar her zaman kuzey ve güney yönünü gösterir.

D) Mıknatısın kutupları “N” ve ”S” olarak adlandırılır.

 

Mıknatısların çekim güçlerinin en fazla olduğu kısımları hangisidir?

A) Kutupları

B) Ortası

C) Yan yüzleri

D) Altı

 

Mıknatısın kuzeyi hangi harfle adlandırılır?

A) N

B) S

C) A

D) Y

 

Mıknatısın güneyi hangi harfle adlandırılır?

A) N

B) S

C) A

D) Y

 

Aşağıda mıknatısın kutupları karşılaştırılmıştır. Hangi karşılaştırmalar birbirini iter?

I- N-S                    II- S-N                   III- N-N                IV- S-S

A) I-II

B) II-III

C) I-III

D) III-IV

 

Buzdolaplarının kapaklarında da mıknatıs kullanılır. Dolaptaki demir mıknatıs tarafından çekilir ve kapak kapanır. Aynı şekilde bazı çantaların kapaklarında ve cep telefonu kılıflarının kapaklarında da aynı sistem mevcuttur.

Buzdolabı süslerinin arkasında da mıknatıs bulunur. Bu şekilde süsler dolap kapağında düşmeden durabilir.

Terziler kullandıkları çok sayıda iğneyi tekrar tekrar kullanabilmek ve bir arada tutabilmek için mıknatıs kullanırlar.

Hurdalıklarda büyük metal parçalarını ve hurda otomobilleri kaldırmak için de mıknatıs kullanılır.

18.Yukarıda mıknatısların kullanıldığı yerler verilmiştir. Kaç tanesi doğrudur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

Mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar vermez?

A) Cep telefonu

B) Çamaşır makinesi

C) Kredi kartı

D) Bilgisayar ekranı

 

Mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar verir?

A) Televizyon

B) Ütü

C) Ocak

D) Bulaşık makinesi

 

 

Besinlerimiz

Besinlerimiz

Başla

Besinlerimiz

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

“Makarna, pilav, ekmek gibi besinler enerji sağlar ve bol miktarda içerir. Bunlar temel besin maddelerimizdendir. Bunlar vücudumuzda kısa sürede enerjiye dönüşür.”Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?

A) Yağlar

B) Karbonhidratlar

C) Vitaminler

D) Mineraller

 

“Fazla enerji gerektiren işler yaptığımızda karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda gereksinim duyduğumuz enerjiyi diğer bir enerji kaynağı olan bu içerikten sağlarız. Bunlar, bitki ve hayvanlardan elde edilir.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?

A) Proteinler

B) Vitaminler

C) Mineraller

D) Yağlar

 

“Vücudumuzda yapıcı-onarıcı olarak görev yaparlar. Büyüme,gelişme,yaraların iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı direnci için gerek vardır.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?

A) Proteinler

B) Karbonhidratlar

C) Mineraller

D) Yağlar

 

“Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Vücudumuzu hastalıklardan korurlar. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?

A) Proteinler

B) Vitaminler

C) Mineraller

D) Yağlar

 

“Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Yediğimiz yiyecek ve içeceklerle alırız.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?

A) Proteinler

B) Karbonhidratlar

C) Mineraller

D) Yağlar

 

Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinden vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi almayız?

A) Proteinler

B) Karbonhidratlar

C) Mineraller

D) Yağlar

 

Şeker ve şekerli yiyecekler, ekmek, makarna, unlu besinler, patates, tahıllar gibi besin maddelerinde en çok hangi besin içeriği bulunur?

A) Yağlar

B) Karbonhidratlar

C) Vitaminler

D) Mineraller

 

Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Proteinler vücudumuzun büyümesi, gelişmesi, onarılması gibi önemli görevler üstlenmiştir.

B) Proteinler vücudumuzun anlık enerji ihtiyacını karşılar.

C) Mineraller ve su bu görevleri sırasında proteinlere yardımcı olur.

D) Proteinler; et, süt, tavuk, balık, peynir, tahıllar, (buğday, arpa, mısır, pirinç) ve baklagiller (fasulye, nohut, mercimek, bakla) gibi besinlerde bulunur.

 

Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi vücudumuzda düzenleyici görev üstlenmemişlerdir?

A) Vitaminler

B) Su

C) Mineraller

D) Karbonhidratlar

 

Vitaminlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vücudumuzda; vitaminler, mineraller ve su düzenleyici bir görev üstlenmiştir.

B) Vitaminler her çeşit besinde bulunur. Fakat sebze ve meyvelerde daha azdır.

C) Vitaminlerin; A, B, C, D, E, K gibi çeşitleri olup, her vitamin çeşidinin vücudumuzda farklı bir işlevi vardır.

D) Vitaminler sağlıklı olmamızı ve büyümemizi sağlar, eksikliği vücudumuzu olumsuz yönde etkiler.

 

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, büyüyüp gelişmeleri için tükettikleri yiyecek ve içeceklerin tümüne ne denir?

A) Beslenme

B) Mineral

C) Besin

D) Vitamin

 

Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su ve mineraller aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Enerji

B) Besin içerikleri

C) Dengeli beslenme

D) Düzenli beslenme

 

“Yaşamsal faaliyetlerimizin düzenlenmesinde rol alır. Yapıcı ve onarıcı besin grubuna girer. Vücudumuzun büyüyüp gelişmesi ve yaralarımızın iyileşmesi için gereklidir. Vücudun mikroplara karşı direncini artırarak vücudu hastalıklara karşı korurlar.” Yukarıdaki metinde bahsedilen besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vitaminler

B) Yağlar

C) Proteinler

D) Mineraller

 

“Saçların ve tırnakların uzamasını sağlar. Hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunur. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, baklagiller, tahıllar ve kuruyemişler bu içerik yönünden oldukça zengindir.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmaktadır?

A) Proteinler

B) Mineraller

C) Vitaminler

D) Yağlar

 

Meyve ve sebzelerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbonhidratlar

B) Proteinler

C) Vitaminler

D) Mineraller

 

Hangi besinlerde protein olup olmadığını anlamak için aşağıdaki asitlerden hangisinden faydalanırız?

A) Nitrik asit

B) Asetik asit

C) İyot çözeltisi

D) Amonyak.

 

Elif bazı besin maddelerine iyot çözeltisi damlatıyor. Bazı besinlerin renk değiştirdiğini gözlüyor. Aşağıdaki besinlerden hangisi renk değiştirmiş olabilir?

A) Yumurta

B) Ekmek

C) Patates

D) Fındık

 

“Ali, futbol oynarken sol kolunun üstüne düşer. Kolunun çok ağrıması üzerine ailesiyle hastaneye gittiğinde kolunun kırılmış olduğunu öğrenir. Kolunu alçıya alan doktor 21 gün sonra Ali’yi kontrole çağırır. Doktor, Ali’ye tedavisi boyunca bazı besinleri bol miktarda tüketmesini tavsiye eder.” Bu besinlerin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vitaminler

B) Yağlar

C) Proteinler

D) Mineraller

 

“Pirinç, bulgur, arpa, yulaf, mısır ve buğday gibi besinlerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbonhidratlar

B) Proteinler

C) Vitaminler

D) Mineraller

 

Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinin en temel görevi vücudumuzun direncini artırmaktır?

A) Karbonhidratlar

B) Proteinler

C) Vitaminler

D) Mineraller

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri

Başla

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri
1.Aşağıdakilerden hangisi yapısında mineral bulunduran taş ve kayalara verilen ortak addır?
A) Maden
B) Kayaç
C) Tortu
D) Kömür
2. Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kayaçlar, ateş küredeki magmanın yer kabuğunun arasında katılaşması ya da yeryüzüne çıkıp soğumasıyla oluşur.
B) Topraktan daha sert ve sağlam olan kayaçlar, minerallerden ya da önceden oluşmuş kaya parçalarından oluşur.
C) Kayaçlar yer kabuğunun yapısında yer aldığı için ulaşmak tehlikelidir.
D) Kayaçlardan daha küçük kaya parçalarına ise taş denir.
3. “Bazı taş ve mineraller doğada az bulunduğu için çok değerlidir. Madenler doğada ne kadar az iseler o kadar değerlidirler.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi daha değerlidir?
A) Altın
B) Gümüş
C) Bakır
D) Krom
4. Ekonomik değeri olan taş ve minerallere ne denir?
A) Maden
B) Kömür
C) Linyit
D) Para
5. Toprakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yeryüzünün en üst tabakasını oluşturan ince örtüye toprak denir.
B) Toprak yeryüzündeki tüm canlıların besin ve hayat kaynağıdır.
C) Toprak her ne kadar yer kabuğunda yer alsa da maden olarak değerlendirilmez.
D) Toprağın ana kaynağı ufalanmış kayaçlardır.
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toprak uzun yıllar kayaların parçalanması ile oluşur.
B) Toprak oluşumuna canlıların hiçbir etkisi yoktur.
C) Toprağın rengini, toprağı oluşturan kayaçlar belirler.
D) Kayaçların rengini mineraller belirler.
7. Kayaçların parçalanması ile ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Bitki kökleri kayalardaki çatlakları genişleterek,
B) Yağan yağmur, kayalardaki yumuşak kısımları çözerek,
C) Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkları, kayaların parçalanıp ufalanması,
D) Kayalardaki çatlakların içine dolan kum kayaların parçalanmasına neden olur.
8. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?
A) Demir
B) Bakır
C) Elmas
D) Çakıl
9. Dünya’mızın katmanlarından olan magma tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?
A) Toprak
B) Kayaç
C) Kum
D) lav
10. Minerallerin en serti ve ne yumuşağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) elmas- pudra
B) elmas – cıva
C) demir – şeker
D) çelik – pamuk
11. Dünya kendi ekseninde aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar?
A) Dönme
B) Dolanma
C) Yuvarlanma
D) Eksen
12. Dünya Güneş etrafında aşağıdaki hareketlerdin hangisini yapar?
A) Eksen
B) Dolanma
C) Dönme
D) Ekliptik
13. Aşağıdakilerden hangisi eksen hareketi sonucunda oluşmaz?
A) Gece-gündüz
B) Mevsimler
C) 24 saat
D) Bir gün
14. Dünya kendi ekseni etrafında ne kadar zamanda döner?
A) 365 gün 6 saat
B) 12 ay
C) 52 hafta
D) 24 saat
15.Dünya Güneş’in çevresini ne kadar zamanda dolanır?
A) 24 saat
B) 4 Hafta
C) 365 gün
D) 6 saat
16. Dünyamız dolanma hareketini hangi gök cisminin etrafında yapar?
A) Güneş
B) Ay
C) Yıldız
D) Merkür
17.   Gece-Gündüz oluşumu aşağıdakilerden hangisinin doğal bir sonucudur?
A) Dünya’nın Güneş çevresinde dolanımı,
B) Ay’ın Dünya çevresinde dolanması,
C) Dünya’nın kendi ekseni çevresinde dönmesi,
D) Eksen’in yörünge düzlemine açı oluşturması.
18. Gece gökyüzüne baktığımızda Ay hareket ediyormuş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi,
B) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması,
C) Ay’ın kendi çevresinde dönmesi,
D) Ay’ın Dünya’nın çevresinde dolanması
19.  Dünyamızın aşağıdaki hareketlerinden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkilidir?
A) Eksenin yörünge düzlemine yaptığı açı,
B) Yörünge düzleminin Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması,
C) Ay’ın Dünya yüzeyini etkilemesi,
D) Dünyamızın Ay’ı çekim alanında tutması,
20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanır.
B) 23 Eylül’de gece ve gündüz birbirine eşittir.
C) 21 Mart’ta gece ve gündüz birbirine eşittir.
D) 21 Haziran’da geceler gündüzden daha uzundur.

4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Değerlendirme Testleri

 4. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

 4. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı

4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testleri

1 2 3 25