4.Sınıf Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Testi

 

4.Sınıf Kısa Yoldan Çarpma İşlemi

TEBRİKLER.

4.Sınıf Kısa Yoldan Çarpma İşlemi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
128 X 100=12 800
B
184 X 100 = 1 840
C
320 X 10 = 3200
D
102 X 1000 = 102 000
Soru 2
812 x 200=? işleminin sonucu hangisidir?
A
162 4
B
162 400
C
1 624 000
D
162 40
Soru 3

12 x 100 = 1200

1200 ÷ 2 = 600

Yukarıda kısa yoldan yapılışı verilen çarpma işlemi hangisidir?  
A
12 x 100
B
12 x 50
C
12 x 10
D
12 x 25
Soru 4
18 x 25 = işlemini kısa yoldan yaparken aşağıdakilerden hangisini yaparız?
A
1800 ÷ 2
B
100 ÷ 4
C
100 ÷ 2
D
18 x 100
Soru 5

40 x 100 = 4000

4000 ÷ 4 = 1000

Yukarıda kısa yoldan yapılışı verilen işlem hangisidir?
A
40 x 50
B
50 x 25
C
20 x 50
D
40 x 25
Soru 6
521 x 400=? işleminin sonucu hangisidir?
A
2 084 000
B
20840
C
208 400
D
2084
Soru 7
105 x 5000=? işleminin sonucu hangisidir?
A
52 500
B
525 000
C
525
D
5 250
Soru 8
140 x 70 =? işleminin sonucu hangisidir?
A
98 000
B
9800
C
1400
D
980
Soru 9
14 x 5 = ? işlemini kısa yoldan yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmayız?
A
10 ÷ 2 = 5
B
14 x 10 = 140
C
14 ÷ 2 = 7
D
140 ÷ 2 = 70
Soru 10
824 x 30 = ? işlemini kısa yoldan yapmak için aşağıdakilerden hangisini yaparız?
A
824'ü 3 ile çarparız.
B
30'u 2'ye böleriz.
C
824'ü 2'ye böleriz.
D
824'ü 10 ile çarparız.
Soru 11
73 x 3000 =? işleminin sonucu hangisidir?  
A
2190
B
21 900
C
219
D
219 000
Soru 12
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlış yapılmıştır?
A
325X100=3250
B
45X10=450
C
56X100=5600
D
87X1000=87000
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Soru 1
812 x 200=? işleminin sonucu hangisidir?
A) 162 400
B) 1 624 000
C) 162 40
D) 162 4
Soru 2
18 x 25 = işlemini kısa yoldan yaparken aşağıdakilerden hangisini yaparız?
A) 1800 ÷ 2
B) 18 x 100
C) 100 ÷ 4
D) 100 ÷ 2
Soru 3
105 x 5000=? işleminin sonucu hangisidir?
A) 5 250
B) 525 000
C) 52 500
D) 525
Soru 4
40 x 100 = 4000
4000 ÷ 4 = 1000
Yukarıda kısa yoldan yapılışı verilen işlem hangisidir?
A) 40 x 50
B) 50 x 25
C) 40 x 25
D) 20 x 50
Soru 5
521 x 400=? işleminin sonucu hangisidir?
A) 2084
B) 208 400
C) 20840
D) 2 084 000
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 184 X 100 = 1 840
B) 102 X 1000 = 102 000
C) 320 X 10 = 3200
D) 128 X 100=12 800
Soru 7
12 x 100 = 1200
1200 ÷ 2 = 600
Yukarıda kısa yoldan yapılışı verilen çarpma işlemi hangisidir?
A) 12 x 100
B) 12 x 50
C) 12 x 10
D) 12 x 25
Soru 8
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlış yapılmıştır?
A) 87X1000=87000
B) 45X10=450
C) 56X100=5600
D) 325X100=3250
Soru 9
824 x 30 = ? işlemini kısa yoldan yapmak için aşağıdakilerden hangisini yaparız?
A) 824’ü 10 ile çarparız.
B) 30’u 2’ye böleriz.
C) 824’ü 3 ile çarparız.
D) 824’ü 2’ye böleriz.
Soru 10
73 x 3000 =? işleminin sonucu hangisidir?
A) 21 900
B) 219
C) 219 000
D) 2190
Soru 11
14 x 5 = ? işlemini kısa yoldan yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmayız?
A) 14 ÷ 2 = 7
B) 140 ÷ 2 = 70
C) 10 ÷ 2 = 5
D) 14 x 10 = 140
Soru 12
140 x 70 =? işleminin sonucu hangisidir?
A) 9800
B) 98 000
C) 980
D) 1400

4.Sınıf Çarpma İşlemi Testi

 

4.Sınıf Çarpma İşlemi

TEBRİKLER.

4.Sınıf Çarpma İşlemi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?
A
(4 x 25) x 8 = 100 x 8 = 800
B
(25 x 8) x 4 = 200 x 4 = 800
C
(16 x 4) x 20 = 64 x 20 = 1280
D
(35 x 8) x 4 = 200 x 8 = 1360
Soru 2
225 x 28 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
6450
B
6300
C
1800
D
4550
Soru 3
İşleminin sonucu hangisidir?
A
2720
B
1260
C
6340
D
6120
Soru 4
513 x 11 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
2564
B
5643
C
1643
D
1513
Soru 5
İşleminin sonucu hangisidir?
A
5486
B
3486
C
5346
D
6345
Soru 6
120 X 15 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
1800
B
1120
C
1600
D
800
Soru 7
İşleminin sonucu hangisidir?
A
2168
B
2450
C
2840
D
2520
Soru 8
125 X32 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
3625
B
1250
C
2375
D
4000
Soru 9
325 X 21 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
5460
B
4650
C
6825
D
6325
Soru 10
223 X 82 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
8286
B
18286
C
1446
D
1784
Soru 11
204 X 18 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
3672
B
4204
C
1342
D
1632
Soru 12
142 X 13 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
1746
B
1142
C
1846
D
1426
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

125 X32 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
120 X 15 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
142 X 13 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
223 X 82 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
513 x 11 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
204 X 18 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
325 X 21 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
225 x 28 = ? İşleminin sonucu hangisidir?
İşleminin sonucu hangisidir?
İşleminin sonucu hangisidir?
İşleminin sonucu hangisidir?
Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?

Doğal Sayı Problemleri

4.Sınıf Doğal Sayı Problemleri

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Doğal Sayı Problemleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.  3 basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük doğal sayı ile 2 basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır?

A) 222

B) 212

C) 209

D) 200

 

2.  4, 9, 0 ve 5 rakamları ile yazılabilecek, 4 basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük ve en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?

A) 13599

B) 14130

C) 12699

D) 14596

 

3. 1, 7, 0, 6 ve 9 rakamları ile yazılabilecek 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

A) 984

B) 1082

C) 1136

D) 1269

 

4. _ 9 _ 0 _ yandaki 5 basamaklı rakamları birbirinden farklı olan doğal sayının en büyük ve en küçük değerleri arasındaki fark kaçtır?

A) 82503

B) 84503

C) 70503

D) 79503

 

5. 6 basamaklı en küçük doğal sayı ile 5 basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?

A) 110000

B) 112579

C) 101000

D) 200000

 

6.  2 binlik 5 yüzlük ve 6 birlikten oluşan 4 basamaklı doğal sayı ile 1 binlik 7 onluk ve 9 birlikten oluşan 4 basamaklı doğal sayının farkı kaçtır?

A) 670

B) 770

C) 840

D) 790

 

7.  “ 4,0,8,5” rakamlarını birer kere kullanarak yazılan 6000 den küçük en büyük sayı nedir?

A)4085

B)5408

C)8540

D)5840

 

8.  “4 , 0 ,3 , 1 “ rakamlarıyla yazılabilecek rakamları farklı en büyük üç basamaklı sayı ile en küçük üç  basamaklı sayının toplamı kaçtır?

A)  534

B)  561

C)  560

D)  580

 

9.  Rakamları farklı dört basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayıların farkı kaçtır?

A)8972

B)8853

C)9853

D)8999

 

10. _ 2 _ 1 _ 0 yandaki 6 basamaklı rakamları birbirinden farklı sayının en büyük değeri ile en küçük değerinin farkı kaçtır?

A) 566040

B) 406078

C) 642080

D) 604020

4, 5 ve 6 Basamaklı Sayıları Çözümleme

4.Sınıf 4, 5 ve 6 Basamaklı Sayıları Çözümleme

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf 4, 5 ve 6 Basamaklı Sayıları Çözümleme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. 3000 + 400 + 20 + 6 olarak çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3426

B) 30 426

C) 304 026

D) 34 260

2. 10 000 + 5000 + 700 + 10 + 6 olarak çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 105 716

B) 157 016

C) 15 716

D) 157 160

3. 100 000 + 50 000 + 2000 + 800 + 30 + 4 olarak çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 152 384

B) 153 284

C) 152 834

D) 152 348

4. 4 on binlik + 5 binlik + 2 yüzlük + 8 onluk + 4 birlik olarak çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 45 284

B) 450 284

C) 405 284

D) 452 840

 

5. “50 + 10 000 + 8 + 300 + 6000” olarak çözümlenmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 836

B) 16 358

C) 61 385

D) 18 536

6.  (5 x 100 000) + (5 x 1000) + (5 + 100) + (5 x 1) şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 555 510

B) 550 550

C) 505 505

D) 505 500

 

7. “4 on binlik + 6 binlik + 8 onluk” şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 406 800

B) 406 080

C) 46 800

D) 46 080

8. “65 603” sayısının çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 on binlik + 5 binlik + 6 yüzlük + 1 onluk + 3 birlik

B) 60 000 + 5000 + 600 + 3

C) 6000 + 5000 + 60 + 3

D) 6000 + 500 + 60 + 3

 

9. 4 on binlik + 8 binlik + 2 yüzlük + 3 onluk + 2 birlik

Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 48 232

B) 480 232
C) 408 232

D) 480 223

 

10. 450 290 Yandaki sayı hangi seçenekte doğru olarak çözümlenmiştir?

A) 400 000 + 50 000 + 2 000 + 90
B) 400 000 + 5 000 + 200 + 90
C) 400 000 + 50 000 + 2 000 + 90
D) 400 000 + 50 000 + 200 + 90

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıların Bölükleri ve Basamakları

4.Sınıf 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıların Bölükleri ve Basamakları

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıların Bölükleri ve Basamakları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “yüzler basamağı : 4

birler basamağı : 9

onlar basamağı : 5

binler basamağı : 2” basamakları verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 529                   B) 2 549

C) 2 954                   D) 2 459

 

2. “binler basamağı : 6

yüzler basamağı : 0

birler basamağı : 7

onlar basamağı : 3

on binler basamağı : 5” basamakları verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 670                         B) 56 037

C) 63 070                         D) 37 060

 

3. “onlar basamağı : 4

binler basamağı : 5

yüz binler basamağı : 2

birler basamağı : 1

on binler basamağı : 0

yüzler basamağı : 8” basamakları verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 205 841                        B) 208 541

C) 205 841                               D) 250 841

 

4. “306 498” sayısı ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) yüzler basamağı= 4
B) on binler basamağı= 3
C) onlar basamağı= 9
D) binler basamağı= 6

 

5. “803 672” sayısı ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) birler basamağı= 2
B) yüz binler basamağı= 8
C) on binler basamağı= 0
D) yüzler basamağı= 3

6. Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler basamağındaki rakam “5”’tir?
A) 27 501                  B) 84 625

C) 65 183                  D) 52 126

 

7. “817 032” sayısının on binler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3          B) 7           C) 8          D) 1

 

8. “275 618” sayısının on binler ve yüzler basamağındaki rakamların çarpımı kaçtır?
A) 42                B) 28                 C) 35                D) 56

 

9. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüz binler ve onlar basamağındaki rakamlar aynıdır?
A) 412 553

B) 647 685
C) 704 871

D) 350 259

 

10. Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler basamağı ile yüzler basamağındaki sayıların çarpımı “28” dir?
A) 426 704

B) 127 543
C) 904 712

D) 574 926

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

4.Sınıf 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 8704 sayısının okunuşudur?
A) Sekiz bin dört yüz yedi

B) Sekiz bin yetmiş dört
C) Sekiz bin yedi yüz dört

D) Sekiz bin kırk yedi

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dört basamaklı en küçük doğal sayı 111’dir.
B) Beş basamaklı en büyük doğal sayı 99 999’dur.
C) Altı basamaklı en küçük doğal sayı 100 000’dir.
D) Beş basamaklı en küçük doğal sayı 10 000’dir

 

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) 6204 = Altmış iki bin dört
B) 39 518 = Otuz dokuz bin beş yüz on sekiz
C) 400 216= Dört yüz bin iki yüz on altı
D) 5014 = Beş bin on dört

 

4. “Üç yüz bin üç” sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3003

B) 30 003

C) 300 003

D) 300 033

5. “72 516” sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi yüz yirmi beş bin on altı

B) Yedi bin beş yüz on altı
C) Yetmiş iki bin beş yüz on altı

D) Yedi yüz yirmi beş

 

6. “54 087” sayısının binler basamağındaki rakamın basa­mak değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ara­sındaki fark kaçtır?

A) 4000

B) 3990

C) 3920

D) 3900

 

7. “608 302” sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)  altmış bin üç yüz iki

B)  altı yüz sekiz bin üç yüz iki

C)  altı yüz sekiz bin yüz iki

D)  altı yüz bin üç yüz iki

 

8. “600 012″ sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) altı yüz bin on iki

B) altmış bin on iki

C) altı yüz bin yüz iki

D) altı bin yüz on iki

 

9.”Yüz bin on bir” sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100 111

B) 101 101

C) 101111

D) 100 011

 

10. “6418 – 30 514 – 909 – 348 504”aşağıdakilerden hangisi yandaki sayılardan birinin okunuşu değildir?
A) Dokuz yüz dokuz

B) Üç yüz kırk sekiz bin beş yüz dört

C) Altmış dört bin on sekiz

D) Otuz bin beş yüz on dört

4.Sınıf Matematik 1.Dönem 3.Değerlendirme Testleri

 4. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

 4. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

Açıları Ölçme Testi

Açıları Ölçme Testi

Başla

Açıları Ölçme Testi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Konuyla İlgili Diğer Testler

 4. Sınıf Üçgen Ve Açıları

 4. Sınıf Uzunluk Ölçme Problemleri

 4. Sınıf 5.Ünite Ondalık Kesirler Ve Uzunluk Ölçme

 4. Sınıf Açıları Ölçme

 4. Sınıf Açıları Tanıma

 4. Sınıf Uzunluk Ölçme İle İlgili Problemler Çözme

 4. Sınıf Açıları Ölçme

Çıkarma İşlemi Problemleri Konu Anlatımı

1 2 3 22