5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Melis, sınıfımızın ve okulumuzun en sevilen öğrencisidir. Her zaman sınıf birincisidir. Bu yıl da sınıfımızın birincisi Melis olacak. Sınıfta hiçbirimiz onunla yarışamıyoruz. O, her zaman çevresinde üstün yetenekleriyle tanınmıştır. Matematikte, Türkçede, sosyal bilgilerde, fen bilgisinde ve diğer tüm derslerde hep birincidir. Her şeyi şaşılacak kolaylıkta anlar ve aklında tutar. Bunu, dersi iyi dinlemesine, düzenli çalışmasına, araştırma yapmasına, sağlığına dikkat etmesine borçlu olduğunu söyler. Melis, aynı zamanda herkesle iyi geçinir ve bildiklerini bizlerle paylaşır.
(1 ve 2. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayın.)
1. Melis, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) Okulda ve sınıfta en sevilen öğrencidir.
B) Okulda ve sınıfta pek sevilmeyen bir öğrencidir.
C) Öğretmenin çok kızdığı bir öğrencidir.
D) Öğrencilerin sevmediği bir öğrencidir.
2. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Arkadaşları Melis’i sevmektedir.
B) Melis gerçekten zeki ve pratiktir.
C) Sınıfta Melis’in dışındaki herkes kötü not alır.
D) Melis sınıf içinde uyumlu bir insandır.
3. “İhtiyar bekçi yolda köşkün tarihini kısaca anlattı.” cümlesindeki “ihtiyar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) genç B) delikanlı
C) yaşlı D) zayıf
4- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?
A) gemi B) yat
C) kayık D) liman

5- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur?
A) çay B) ekmek
C) gemi D) yol

6- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?
A) kedi B) martı
C ) inek D) at
7. “babacan, bacaksız, babalık, babayiğit” sözcüklerini alfabetik sıraya koyarsak en başta hangi sözcük yer alır?
A) babalık
B) babacan
C) babayiğit
D) bacaksız
8. “cimri, ciltçi, ciklet, ciltli” sözcüklerini sözlük sırasına göre sıralarsak hangisi en sonda yer alır?
A) ciltli B) ciklet
C) cimri D) ciltçi
9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?
A) çerçeve
B) Çerkez
C) çerez
D) çeşitli
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Üzüntümüz zamanla sevince döndü.
B) Hamur katı olmuş, biraz yumuşak olmalı.
C) Eve gelip ailesinin hâlini hatırını sorar.
D) Ağlamaya başlayınca üzüldüm, güldürmeye çalıştım.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?
A) Eve gelmektense keşke okula gitseydim.
B) Hayat acı-tatlı anılarla doludur.
C) Merdivenden çıkarken aniden yığılıvermiş.
D) Dost başa düşman ayağa bakar.

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır?
A) akıllı – akılsız
B) mazi – gelecek
C) verimli – verimsiz
D) acı – tatsız

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük yer almamaktadır?
A) Birden, kovanda ne kadar arı varsa ortaya çıktı.
B) Saz çalmayı öğrenmek istiyorum.
C) Bu kapının dili bozulmuştu.
D) Bahçedeki kazları kovalıyordu.
14. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
A) imtihan – sınav B) imkân – olanak
C) zayıf – şişman D) hâl – durum
15. Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Çay kenarında oynayan çocuklar gördük.
B) Bakkaldan ekmek alıp gelir misin?
C) Havalar ısınsa da yüzmeye gitsek…
D) Gülünce yanaklarında güller açıyordu.
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Er ya da geç bu yaptığından pişman olacak.
B) Bu işin iyi mi, kötü mü olduğu sonra anlaşılacak.
C) Sahilde irili ufaklı bir sürü taş vardı.
D) Dur durak bilmeden bunun için çalıştı.
17. “Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt.” atasözündeki altı çizili sözcükler için ne söylenebilir?
A) Eş anlamlıdır. B) Zıt anlamlıdır.
C) Eş seslidir. D) Anlamları birbirine yakındır.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?
A) Hırsız, polisi görünce ellerini kaldırdı.
B) Kadın, elindeki çeki vezneye uzattı.
C) Ağacın dallan yere eğiliyordu.
D) Odamdaki masanın ayağı kırıldı.
19. Hey benim
Boydan boya cömert denizlerle çevrili
Güzel memleketim,
Bu yaz tenha denizlerinde yıkanmadım.
İnsan eli değmemiş ormanlar gibi vahşi.
Dağ başında unutulmuş küçük kundaklar gibi yetim.
Yukarıdaki şiirde kaç tane eş sesli sözcük bulunmaktadır?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2
20. “Bu iş için büyük bir özveriyle çalıştı.” cümlesindeki “özveri” sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) sabırsız davranmak
B) yaptığı işten sıkılmak
C) elinden geleni yapmak
D) son hazırlıkları yapmak

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A
Üzüntüsünden ağlayarak yürümeye başladı.
B
Şimdi gel de ayıkla pirincin taşını!
C
Paraların yerinde yeller esiyordu.
D
Hemen koşup Pav Kong’un eteğine yapıştı.
Soru 2
Cümlelerde koyu yazılan kelimelerden hangisinin kökü “Yaralarındaki sargılar bugün açılacaktı.” cümlesinde koyu yazılan kelimenin kökünden farklı türdedir?
A
Eskiden bu sokak -demirci- dükkânlarıyla doluydu.
B
Evlerinin önündeki çamlıkta -yangın- çıktı.
C
-Açık- bıraktığı defterini birden kapatıverdi.
D
Okuduğu romanlar onu -duygulandırdı.-
Soru 3
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ince ünlülerden oluşmuştur?
A
Düzenli
B
Kalınca
C
Beyazlık
D
Biliyor
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır?
A
Ağaçta bir kedi vardı.
B
Bu günlerde onun da burnu büyümüş.
C
Küçücük çocuk nasıl da çalışıyordu.
D
Elbisenin rengi iyice açıldı.
Soru 5
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A
Kapıyı
B
Kalemin
C
Yedişer
D
Masanın
Soru 6

           Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın ana fikri olabilir?

A
Kitap, okuyucusunu kendi içine almaya hazırdır.
B
İyi bir sırdaş olmak için kitap okumalısın.
C
Kitap en iyi dosttur.
D
Farklı duyguları hissetmek istiyorsan kitap oku.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır?
A
Ağacın kökü
B
Sobanın kapağı
C
Beşer kavanoz
D
Kalemin rengi
Soru 8

Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates: “Bir kitap, bir çiçek, bir kuş… ne büyük saadetğ” derken bunu anlatmıyor mu?

Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

A
Örnekleme
B
Karşılaştırma
C
Tanık gösterme
D
Benzetme
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A
Bu konuda bir şey bilmiyorum.
B
Buraya çöp dökülmez.
C
Söze böyle başlayan birini duymadım.
D
Söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
Soru 10
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uyumu kuralı aranmaz?
A
Sandalye
B
Hanımeli
C
Çekmece
D
Papatya
Soru 11
Hangi seçenekte yer alan kelimeler hem yapım hem çekim eki almıştır?
A
Annesi – Evde – Defterin
B
İşçiler – Yazarı – Gözlükçünün
C
Geldim – Toprak – Balıkçıl
D
Sergi – Kışlık – Kazı
Soru 12

     Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Paragrafla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

A
Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır.
B
Birden fazla duyudan yararlanılmıştır.
C
Düşünceyi geliştirmek için örneklere yer verilmiştir.
D
Zıt anlamlı kelimelere yer verilmiştir.
Soru 13
“Sabah olunca Nasrettin hoca erkenden bahçeye çıkmış.” cümlesinde kalınlık incelik uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A
4
B
2
C
1
D
3
Soru 14
Bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerin giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde yazılmasına ne ad verilir?
A
Anı
B
Hikâye
C
Kompozisyon
D
Paragraf
Soru 15
“ Nehrin karşı yakasına geçmek için kayığa bindik. ” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünlü düşmesi
B
Ünsüz yumuşaması
C
Kaynaştırma harfi
D
Ünlü daralması
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım yoktur?
A
Sütçü her gün aynı saatte sokağımızdan geçerdi.
B
Kitaplıktaki bütün kitapları numaralamıştı.
C
Seninle aynı semtte oturuyormuş.
D
Akşamki filmi severek izlemiş.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
“Olaylar aniden gelişti.” Cümlesinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır.
B
“Bu konudaki fikrim hâlâ değişmedi.” cümlesinde ünlü düşmesi vardır.
C
“Dünyada hiç bir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” cümlesinde “hiç bir” doğru yazılmıştır.
D
“Toplantıda yanlız senin görüşün beğenildi.” cümlesinde yazım yanlışı yapılmıştır.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
A
Yazarı bellidir.
B
Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır.
C
Olağanüstü olaylara yer verilir.
D
Gerçeğe uygun olaylara da rastlanır.
Soru 19

     Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Yukarıdaki paragrafın yazarı için aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

A
İnsanları kitap okumaya davet etmektedir.
B
Yeni şeyler keşfetmek için okumaktadır.
C
Dünyasını zenginleştirmek için okumaktadır.
D
Yalnızlığını unutmak için kitaplara sığınmıştır.
Soru 20
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiştir?
A
Araba tozlu yollara bir şeyler anlatıyordu.
B
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
C
Yeter ki gün eksilmesin penceremden.
D
Bir yer düşünüyorum yemyeşil.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Sokağımızdaki çöpler toplanmadığı zaman aşağıdaki kurumların hangisini ararız?
A
Polis
B
Belediye
C
Valilik
D
Zabıta
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Bulunduğumuz her grupta farklı rollerimizden söz edebiliriz.
B
Gruplarda herkesin görevleri olur.
C
İçinde bulunduğumuz gruplarda her grup üyesinin görevleri aynıdır.
D
Grupta görevlerin yerine getirilmesi önemlidir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi gelişme ile ilgili çocuk haklarından değildir?
A
Haber alma ve yayma olanakları.
B
Görüş bildirebilmek.
C
Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.
D
Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
Soru 4
Resmi kurumlara şikâyetlerimizi bildirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıyız?
A
Dilekçe vermek
B
Telefon etmek
C
Sözleşme yapmak
D
Mektup yazmak
Soru 5

Yörelerin kendine has kültürel özellikleri vardır. Bu farklılıklar kültürümüzü zenginleştirir.”

Aşağıdakilerden hangisi yörelere göre farklılık gösteren kültürel özelliklerimizden biri değildir?

A
Türküler
B
Millî Bayramlar
C
Yemekler
D
Halk oyunları
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin sahip olduğu tarihi güzelliklerden birisi değildir?
A
Müze
B
Şelale
C
Kale
D
Antik kent
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin sahip olduğu doğal güzelliklerden birisi değildir?
A
Köprü
B
Yayla
C
Orman
D
Deniz
Soru 8
Yaşadığımız ya da tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına ne denir?
A
Çok Boyutluluk
B
Geniş Yönlülük
C
Genellik
D
Çok Anlamlılık
Soru 9
“Ulaşımın temel taşı olan tekerleğin ne zaman icat edildiği bilinmiyor. Ancak ilk tekerlek resimlerine günümüzden 5200 yıl öncesinde rastlanmaktadır.” İlk tekerlek resimlerine aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde rastlanmıştır?
A
Sümerler
B
Babiller
C
Urartular
D
Asurlar
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Korunma ile İlgili çocuk haklarından değildir?
A
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
B
Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
C
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
D
Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yaşama haklarından birisi değildir?
A
Sıcak bir yuva.
B
Yeterli bir yaşam düzeyi.
C
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
D
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerle ilgili yanlış bir ifadedir?
A
Kültürel özellikler bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
B
Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.
C
Mimari, yemek çeşitleri, giyim tarzı vb. kültürün parçalarıdır.
D
Kültürel özellikler sık sık değişir.
Soru 13
Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Bu olay çok boyutlu bir olaydır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın boyutlarından birisi olamaz?
A
Deprem nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar.
B
İnsanların sosyal ve psikolojik sorunlar yaşaması.
C
Depremin ülke ekonomisine verdiği zarar.
D
Depremde binaların yıkılması ve insanların ölmesi.
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ülkemiz doğal güzelliklerden çok tarihi eserlerle öne çıkmaktadır.
B
Ülkemizde Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi birçok devlete ait eserler bulunmaktadır.
C
Doğal güzelliklerimizin yanında tarihî eserler yönünden de oldukça zengin bir mirasa sahibiz.
D
Ülkemiz; çok çeşitli doğal güzelliklere sahiptir.
Soru 15
Tarihte yazıyı bulan ve kullanan ilk medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Asurlar
B
Sümerler
C
Frigler
D
Babiller
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya Medeniyetlerinden birisi değildir?
A
Asurlar
B
Sümerler
C
Frigler
D
Babiller
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ailede üstlendiğimiz rollerden birisidir?
A
Çalışan
B
Çocuk
C
Nöbetçi
D
Öğrenci
Soru 18
İnsanlar olayları yorumlarken düşüncelerini, bazen bir olguya bazen de bir görüşe göre ifade ederler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olgudur?
A
Doğu Anadolu Bölgesi, yüz ölçümü en büyük olan bölgedir.
B
Türkiye’de yasalar TBMM tarafından çıkarılır.
C
Erzurum, Ankara’nın doğusunda yer alır.
D
Kırsal kesimde atık kağıtların toplanmasına gerek yoktur.
Soru 19
Resmi kurumlar yaptığımız şikayetleri ne kadar zamanda inceleyip çözmek ya da cevaplamak zorundadır?
A
7 gün
B
3 ay
C
1 ay
D
3 gün
Soru 20
Çocukların içinde yer aldığı ilk ve en önemli grup hangisidir?
A
Okul
B
Kulüp
C
Aile
D
Sınıf

5.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

5.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

5.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
( 46 x 32) +(65 x 23 ) =? işleminin sonucu kaçtır?
A
1967
B
1367
C
1267
D
2967
Soru 2
“7654321” sayısının milyonlar bölüğünün birler basamağındaki rakam nedir?
A
8
B
5
C
6
D
7
Soru 3
Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 15, kalan 7 ise bölünen kaçtır?
A
133
B
130
C
134
D
127
Soru 4
Yapılan bir alışveriş 12 eşit taksite bölündüğünde her bir taksit 50 TL olursa toplam kaç TL’lik alışveriş yapılmış olur?
A
500
B
300
C
600
D
400
Soru 5
Hikâye kitabından her gün 15 sayfa okuyan Pelin, 135 sayfalık hikâye kitabını kaçıncı günün sonunda bitirir?
A
6
B
8
C
7
D
9
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir?
A
3/6
B
2/6
C
1 tam 2/6
D
1/6
Soru 7
5/6 kesri kaç tane birim kesrin birleşmesinden oluşmuştur?
A
5
B
3
C
1
D
6
Soru 8
” Sekiz yüz milyon üç yüz yedi bin on yedi” sayısının rakamlar ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
800 307 017
B
8 307 017
C
80 307 17
D
800 330 007
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir?
A
Bütün kesirler.
B
Payı 1 olan kesir.
C
Paydası 1 olan kesir.
D
Payı paydası eşit olan kesir.
Soru 10
Bir araç 9876 km yol gittikten sonra 124 km daha giderse toplam kaç km yol gitmiş olur?
A
19862
B
19901
C
19900
D
10000
Soru 11
Bir bölme işleminde bölen 8 olduğuna göre kalan olabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?
A
26
B
28
C
32
D
30
Soru 12
Aralarında 10 fark olan iki sayının toplamı 80 olduğuna göre , büyük sayı kaçtır?
A
55
B
60
C
45
D
35
Soru 13
Yapılan bir alışveriş tutarındaki 600 TL 12 eşit taksite bölünürse her bir taksit kaç TL olur?
A
25
B
40
C
60
D
50
Soru 14
700 005 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kırk milyon yedi yüz beş bin
B
Yedi bin yüz beş
C
Yedi yüz bin beş
D
Dört milyon yedi yüz bin beş
Soru 15
28 x —–= 476 işleminde boş bırakılan yere ne gelmelidir?
A
17
B
18
C
16
D
19
Soru 16
Bir sınıfın mevcudu 30’dur.sınıfın 3/5 ‘ İ kızdır. Kızlar kaç kişidir?
A
18
B
14
C
12
D
16
Soru 17
5/B sınıfın mevcudu 48’dir. Sınıfın 5/8′ İ kızdır. Kaç tane erkek vardır?
A
18
B
24
C
16
D
12
Soru 18
450 km’ lik yolu 5 saatte giden araç saatteki hızını 20 km artırırsa, 8 saatte kaç km yol alır?
A
780 km
B
580 km
C
880 km
D
680 km
Soru 19
Bir bölme işleminde kalan 16 ise bölen aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
15
B
19
C
18
D
20
Soru 20
Toplamları 500 olan 4 sayıdan 3 ‘ü 20 artırılır, 1 ‘i 8 azaltılırsa yeni toplam ne kadar değişir?
A
değişmez
B
51 azalır
C
52 artar
D
52 azalır

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Sel ve su baskınlarını önlemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmaz?
A
Ağaçlandırma
B
Kanal ve set
C
Kurtarma ekibi
D
Güvenli yerleşim
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Güneş’inde Dünya gibi katmanları vardır.
B
Güneş’in katmanları iç katmanlar ve Güneş Atmosferi olarak ikiye ayırabiliriz.
C
Güneş atmosferi Güneş’in en sıcak katmanıdır.
D
Çekirdek, Işınım Katmanıve Konveksiyon Katmanından oluşur.
Soru 3
Güneşle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Güneş 5 milyar yaşındadır.
B
Dünya’ya olan uzaklığı yaklaşık 50 milyon kilometredir.
C
Güneş’in oluşumu gaz ve toz bulutlarından meydana gelmiştir.
D
Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır.
Soru 4
Dünya kendi etrafında dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi? 
A
Dünya’da hep gündüz yaşanırdı.
B
Dünya’da yaşam olmazdı.
C
Dünya’nın bir yarısında sürekli gündüz, diğer yarısında sürekli gece yaşanırdı.
D
Dünya’da hep gece yaşanırdı.
Soru 5
Ay yüzeyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ay yüzeyindeki düzlükler Dünya’dan karanlık görülür.
B
Ay yüzeyindeki dağlıklar, tepeler Dünya’dan nispeten açık renkte görülür.
C
Dünyadan aydınlık olarak görülen yerler Ay Denizi olarak adlandırılır.
D
Dünyadan bakıldığında Ay Dağları nispeten daha aydınlık görülür.
Soru 6
Ay’ın hareketleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Ay, Dünya etrafında bir kez döndüğünde, kendi ekseni etrafında da dört kez dolanır.
B
Ay evreleri 29,5 günde tamamlanır.
C
Ay’ın kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafındaki hareketi 27 gün 8 saatte tamamlar.
D
Kendi ekseni etrafında, Dünya etrafında ve Güneş etrafında hareket eder.
Soru 7
Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir? 
A
Doğal afet
B
Heyelan
C
Yangın
D
Sel
Soru 8
Ay yüzeyinde çok fazla krater olmasının temel nedeni nedir?
A
Ay’ın atmosferinin olmaması.
B
Sönmüş volkanik dağlar.
C
Ay’ın yapısının kayaçlardan oluşması.
D
Ay’ın yüzeyinin kumlarla kaplı olması.
Soru 9
Ay, Dünya etrafındaki yerine göre farklı şekillerde görünmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın değişik şekillerde görünmesinin nedenlerinden birisidir?
A
Dünya’dan hep aynı yüzünün görülmesi.
B
Dünya ile dönüş hızlarının aynı olması.
C
Dünya’nın ve kendi çevresinde dönüş sürelerinin eşit olması.
D
Güneş’ten aldığı ışığı Dünya’ya yansıtması.
Soru 10
Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüş yapmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A
Mevsimler
B
24 saat
C
Gece – Gündüz
D
Bir gün
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın hareketlerinden birisi değildir?
A
Dünya ile birlikte Güneş etrafında dönmesi
B
Kendi çevresinde dönmesi
C
Dünyanın etrafında dönmesi
D
Güneş’in yörüngesinde dönmesi
Soru 12
Aşağıda verilen Güneş’in özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A
Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan 200.000 yıldızdan bir tanesidir.
B
Güneş’in şekli küredir. Şekli top gibi yuvarlaktır.
C
Güneş, uzayın merkezinde yer almaktadır.
D
Güneş ısı ve ışık kaynağımızdır.
Soru 13
Güneşin yapısında aşağıdaki gazlardan hangisi daha çok bulunur?
A
Helyum
B
Hidrojen
C
Karbon
D
Oksijen
Soru 14
Ay yüzeyine gök cisimlerinin düşmesi (çarpması) sonucunda oluşmuş çukurlara ne ad verilir?
A
Krater
B
Deniz
C
Kuyu
D
Göl
Soru 15
Güneş’in yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Güneş’in çok büyük bir kısmı hidrojen atomlarından oluşmaktadır.
B
Güneş’in yapısı gazlarda oluşmuştur.
C
Güneşin yapısında kayaçlar ve madensel mineraller bulunur.
D
% 71 Hidrojen, % 26,5 Helyum, % 2,5 diğerleri
Soru 16
Ay’ın hareketleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Ay’ın Güneş etrafındaki hareketi Dünya ile eş zamanlı olarak 365 gün 6 saattir.
B
Ay, Dünya ve kendi ekseni etrafında doğudan batıya doğru (Saat yönünün tersi) döner.
C
Dünya’dan Ay’a bakıldığında Ay’ın hep aynı tarafı görülür. Kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafında dönme süresi eşit olduğu için aynı yüzü görünmektedir.
D
Ay’ın Dünya’dan görülmeyen tarafına Ay’ın karanlık yüzü
Soru 17
Dünya’dan bakıldığında Ay’ın bazı kısımları karanlık bazı kısımları ise nispeten daha aydınlık görülmesinin nedeni nedir?
A
Ay yüzeyinin girintili çıkıntılı olması.
B
Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesi.
C
Ay yüzeyinin kumla kaplı olması.
D
Ayda atmosfer olmaması.
Soru 18
Ay’ın yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
Kaya
B
Krater
C
Taş ve kum
D
Toprak
Soru 19
Ay ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Ay’ın her evresi yaklaşık 4 hafta sürer.
B
Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir.
C
Ay’ın 4 ana, 4 ara evresi olmak üzere 8 evresi bulunur.
D
Ay, Dünya’nın doğal uydusudur.
Soru 20
Güneş’e baktığımızda farklı zamanlarda değişik yerlerde görürüz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
B
Güneş’in hareketli olması.
C
Güneş’in bizden uzakta olması
D
Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi

5. Sınıf Türkçe Hikaye Unsurları Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Hikaye Unsurları Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Hikaye Unsurları Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Araba tozlu ve bozuk yolda sarsılarak ilerliyordu. Güneş tam tepedeydi. Bir yandan
sıcak, bir yandan toz toprak insanı bunaltıyordu.
“Of. Çok sıcak. Nereden çıktık bu yolculuğa?” diye söylendi Sevgi. Yanına duran
kardeşi Çetin ona ters ters baktı. “Neden şikâyet ediyorsun? Bu yolculuğa çıkmayı sen de çok istemiştin.” dedi.
Önde, Mehmet’in yanında oturan Aydın da söze karıştı. “Evet. Hem Metin ağabey bu
yolculuğun yorucu olacağını söylemişti bize.”
Sevgi, somurtarak sustu ama içinden onlara hak verdi. Metin ağabeyi, babasına
çocukları gezdirmek istediğini söylediğinde çok sevinmişti. Hatta babasını razı etmek için en çok kendisi yalvarmıştı. Bunu anımsayınca somurtmaktan vazgeçti ve yanındaki
Ufacık’ı okşadı. Ufacık, neşeyle kuyruğunu salladı.
“Daha ne kadar yolumuz var Metin ağabey?” diye sordu Aydın.
Metin, önündeki haritaya baktıktan sonra:
“Az kaldı.” dedi. “Nasıl, eğleniyor musun? Gördüklerin hoşuna gidiyor mu?”
“Hem de nasıl. Güzel yurdumuzu ilk kez görüyorum. Öyle sevinçliyim ki. Beni bu
geziye çıkardığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Almanya’ya dönünce gördüklerimi kardeşime ve arkadaşlarıma anlatacağım.”
Gülsüm CENGiZ
Taş Devrine Yolculuk
(Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
Yukarıdaki metinde anlatılan olay nedir?
A) Bir yolculuk
B) Köy yolculuğu
C) Yurt gezisi
D) Otobüs yolculuğu
Soru 2
Metnin ana karakteri hangisidir?
A) Mehmet
B) Aydın
C) Sevgi
D) Metin
Soru 3
Metnin yardımcı karakterlerinden birisi değildir?
A) Ufacık
B) Aydın
C) Metin
D) Baba
Soru 4
Olayın geçtiği yer neresidir?
A) Köy
B) Arabanın içi
C) Yol kenarı
D) Almanya
Soru 5
Olay ne zaman yaşanmıştır?
A) İlkbahar
B) Yaz
C) Sonbahar
D) Kış
Soru 6
Genç ve başarılı bir iş adamı, lüks arabasıyla bir caddeden hızla geçiyordu. Birden bir ses duydu ve yavaşladı. Etrafına baktı ama kimseyi göremedi. Arabasına baktı bir tuğla izi vardı. Arabasıyla tuğlanın atıldığı yere doğru geri geri geldi. Orada bir çocuk gördü.
“Bunu neden yaptın ? Ne yaptığının farkında mısın? Bu arabanın ne kadar pahalı olduğunu biliyor musun. Bana çok pahalıya mal olacak” dedi.
Küçük çocuk : “ Lütfen efendim. Başka çarem yoktu. Eğer tuğla atmasam durmazdınız. ” Sonra ağlayarak şöyle devam etti:
“Kardeşim kaldırımın kenarında yuvarlandı ve tekerlekli sandalyeden düştü. Ben onu kaldıramadım. Lütfen bana yardım eder misiniz ?” dedi.
Adam söyledikleri için çok pişman oldu. Hemen yerde yatan engelli çocuğa yardım etti. Çocuğu yerden kaldırdı, elini yüzünü sildi, ciddi bir sorunu var mı diye kontrol etti. Küçük çocuk :
“Çok teşekkür ederim efendim, Allah sizden razı olsun ” dedi ve oradan ayrıldılar. Adam ise onları gözden kaybolana kadar izledi.
Genç iş adamı ise o kapıyı hiç tamir ettirmedi. Kapıda oluşan çöküğü , hayatını birinin kendisine tuğla atmasını gerektirecek kadar hızlı yaşamaması gerektiğini hatırlatması için öylece bıraktı.
(Aşağıdaki ilk 5 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
Yukarıdaki metinde anlatılan olay nedir?

A) Çocuğun yardım istemesi
B) İş adamının kızgınlığı
C) Engelli çocuğun düşmesi
D) Arabaya tuğla atılması
Soru 7
Metnin ana karakteri hangisidir?
A) Yolda yürüyen adam
B) Tuğla atan çocuk
C) Zengin iş adamı
D) Engelli çocuk
Soru 8
Metnin yardımcı karakterlerinden birisidir?
A) İşçi
B) Çocuk
C) İş adamı
D) Polis
Soru 9
Olayın geçtiği yer neresidir?
A) Sokak
B) Cadde
C) Kaldırım
D) Anayol
Soru 10
Olay ne zaman yaşanmıştır?
A) Akşam
B) Gece
C) Sabah
D) Gündüz

5. Sınıf Türkçe Duygusal ve Abartılı İfadeler Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Duygusal Ve Abartılı İfadeler Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Duygusal ve Abartılı İfadeler Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade kullanılmıştır?
A) Akşam film izlerken ikimiz de çok korktuk.
B) Bir hafta okula gelmeyince onun için endişelenmeye başlamıştık.
C) Öyle uzun boyluydu ki neredeyse bulutları tutacaktı.
D) Onu çok seviyorum çünkü o benim en iyi arkadaşım.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir öge vardır?
A) Karıncalar yuvalarını toprağın altına yaparlar.
B) Kuşlar ağacın yüksek dallarına yuva yapmışlardı.
C) Ördekler havuzun içinde neşe içinde yüzdüler.
D) Aslan öyle bir kükredi ki karşı ki dağlar sallandı.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde korkuyla ilgili abartılı bir öge vardır?
A) Bence bu çok komik, neden korktuğunu anlayamadım.
B) Bu kadar korkacağını bilseydik sana bu şakayı yapmazdık.
C) Filmi izlerken korkudan yürekleri ağızlarına geldi.
D) Çocuk, korkuyla yatağından kalkıp annesinin yanına gitti.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur?
A) Bebeğin minicik elleri ve ayakları vardı.
B) Ayakkabıları bir sandal kadar büyüktü.
C) Öyle şaşırdı ki ağzı bir karış açık kaldı.
D) Kızgınlıktan gözlerinin içinden ateş fışkırıyordu.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır?
A) Meraktan çatladım.
B) Köyümü çok özlüyorum.
C) Beni görünce havalara uçtu.
D) Dev gibi elleri vardı.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem duygusal hem de abartılı ifade vardır?
A) Üzüntüsünden kimseyle konuşmuyor.
B) Beni aramayınca merak ettim.
C) İşler önümde dağ gibi birikti.
D) Korkudan gözleri fal taşı gibi açıldı.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arabayla ilgili duygusal bir öge kullanılmıştır?
A) Çocuğun gözleri fal taşı gibi açıldı.
B) Sinirden küplere binmişti.
C) Arkadaşından aldığı hediyeyi görünce çok sevindi.
D) Köpek birden karşısına çıkınca ödü patladı.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır?
A) Ailemi çok seviyorum.
B) Beni o kadar güldürdü ki gülmekten kırıldım.
C) Ezgi’nin hareketlerinden hoşlanmıyorum.
D) Bu hareketiyle beni oldukça şaşırttı.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade yoktur?
A) İstediği olmazsa kıyameti koparır.
B) Babası gelince havalara uçtu.
C) Karnemi görünce çok sevindi.
D) Açlıktan midem sırtıma yapıştı.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir öge vardır?
A) Seni çok merak ettik.
B) Kolu kırılan arkadaşımıza çok üzüldük.
C) Adam utancından yerin dibine girdi.
D) Yarışmaya katılacağımız için çok heyecanlıyız.

5. Sınıf Türkçe Önem Belirten İfadeler Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Önem Belirten İfadeler Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten ifade vardır?
A) Dedemin küçükken bize en çok anlattığı masal Keloğlan masallarıydı.
B) Yola çıkmadan birkaç gün önce hava bozdu.
C) Her ne kadar sizinle gelmek istesem de evde işlerimi bitirmem gerekiyor.
D) Dışarıda esen rüzgarın uğultusuyla uykularım kaçtı.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten ifade vardır?
A) Bir ayda yedikleri dut yapraklarının miktarı kendi ağırlıklarının en az dokuz bin katını bulur.
B) İpek böceği tırtılları, dut ağacının yapraklarını yiyerek büyürler.
C) Tırtılların yumurtadan çıkması, ilkbaharda dut ağacının yapraklanma zamanına rastlar.
D) İyice büyüyünce ergin bir tırtıl hâline gelirler.
Soru 3
“Başlıca amacımız daha iyi bir takım olabilmektir.” Cümlesinde hangi sözcük önem belirten ifadedir?
A) başlıca
B) takım
C) amacımız
D) iyi
Soru 4
“Okuduklarımızı daha iyi anlamak için …………….………………………………” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak uygun olur?
A) kimseyi dinlememeliyiz.
B) dikkatimizi okuduğumuz metne vermeliyiz.
C) başka şeylerle ilgilenmeliyiz.
D) derslerimize çalışmalıyız.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten bir ifade vardır?
A) Tepelerin arasında bir düzlük varmış.
B) Günde mutlaka iki kere dişlerini fırçalamalısın.
C) Ocak ayında yarıyıl tatili başlıyor.
D) Kardeşim artık yemeğini kendisi yiyebiliyor.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi önem belirten bir ifade değildir?
A) Daha iyisi
B) En iyisi
C) En kötüsü
D) Kötüsü
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi önem belirten bir ifade değildir?
A) Özellikle
B) Başlıca
C) En önemlisi
D) İleride
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten ifade yoktur?
A) O kadar çok su içti ki neredeyse çatlayacaktı.
B) Vitaminlerin başlıca yararı vücudumuzun direncini artırmasıdır.
C) Annemin en iyi yaptığı yemek mantıdır.
D) Arda da en az Baran kadar hızlı koşar.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten ifade yoktur?
A) Bize gelmiyor, daha kötüsü bizi aramıyordu.
B) Ezgi’nin en iyi yaptığı iş resimdir.
C) Türkiye’nin in önemli müzelerinden birisi de Topkapı’dadır.
D) İyilik eden iyilik bulur.
Soru 10
“Başınıza gelebilecek en önemli olaylardan birisi dostluk kurmaktır.” Cümlesinde hangisi önem belirten ifadedir?
A) dostluk kurmak
B) en önemli
C) başımıza gelen
D) önemli olay

5. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır?
A) Yarın sinemaya gideceğiz.
B) Rüzgâr ağaçların dalını kırdı.
C) Türkler çok çalışkandır.
D) Ali topunu sınıfa getirmiş.
Soru 2
“Kurşun kalemimi az önce buldum.” Cümlesinde hangi sözcük tümleç görevindedir?
A) az önce
B) buldum
C) kalemimi
D) Kurşun
Soru 3
Cümlede işi, hareketi, yargıyı, bildiren sözcüğe ne denir?
A) Özne
B) Nesne
C) Tümleç
D) Yüklem
Soru 4
“Buğlem bugün okulda çok ağladı.” cümlesinin öznesi hangisidir?
A) ağladı
B) okulda
C) bu gün
D) Buğlem
Soru 5
Tümcelerin hangisinde “anne” özne görevindedir?
A) Annem akşamüzeri pazara gitti.
B) Annemi çok seviyorum.
C) Annemle sahile dolaşmaya gittik.
D) Anneler günü için hediye aldım.
Soru 6
“Annemle bugün erkenden okula gittik.” Cümlesinin yüklemi hangisidir?
A) okula
B) bugün
C) Annemle
D) gittik
Soru 7
Cümlenin anlamını yer,zaman,yön,biçim,neden yönlerinden tamamlayan kelime ya da kelime gruplarına ne denir?
A) Nesne
B) Özne
C) Tümleç
D) Yüklem
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi cümlede sorulan kim, ne soruları ile bulunur?
A) Nesne
B) Özne
C) Tümleç
D) Yüklem
Soru 9
Cümlenin bildirdiği işi, hareketi yapan veya yargının gerçekleşmesine araç olan unsura ne denir?
A) Özne
B) Nesne
C) Yüklem
D) Tümleç
Soru 10
“Annem odamı dağınık görünce bana çok kızdı.” Cümlesinde hangi sözcük tümleç görevindedir?
A) odamı dağınık görünce
B) Annem
C) çok kızdı
D) bana
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi cümlede sorulan neyi,kimi,ne, nereye,ne zaman,nasıl,neyi,niçin soruları ile bulunur?
A) Tümleç
B) Nesne
C) Özne
D) Yüklem
Soru 12
“Yarın her zamanki gibi erkenden okula gideceğim.” cümlesinin öznesi hangisidir?
A) yarın
B) ben
C) okula
D) gideceğim

5. Sınıf Türkçe Bağlaçlar Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Bağlaçlar Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Bağlaçlar Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Çocuklar kuşlar gibi özgürce hayatın tadını çıkarıyor. Cümlesinde “gibi” edatı hangi anlam ilgisini kurmuştur.
A) Benzetme
B) Miktar
C) Zaman
D) Karşılaştırma
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi edat değildir?
A) de
B) ve
C) ki
D) bu
Soru 3
“Çok demli koyduğu …………………çayı içemediler. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ilgeçlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) için
B) kadar
C) gibi
D) daha
Soru 4
“Senin kadar duygusal bir insan tanımadım.” Cümlesinde hangi sözcük edat görevindedir?
A) Duygusal
B) Kadar
C) Bir
D) Senin
Soru 5
“Bu ……….. çalışkan bir öğrenci görmedim.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ilgeçlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) gibi
B) dair
C) kadar
D) gayri
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi edat değildir?
A) için
B) göre
C) doğru
D) dair
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi edat değildir?
A) çünkü
B) kadar
C) diğer
D) gibi
Soru 8
“Doğruluk ……………………dürüstlük vazgeçilmez şartlarımdandır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ilgeçlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) için
B) ki
C) de
D) ve
Soru 9
“Arkadaşım Alper aslan gibi yürekli bir adamdır?” Cümlesinde hangi sözcük edat görevindedir?
A) Arkadaşım
B) Aslan
C) Gibi
D) Yürekli
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda edat kullanılmıştır?
A) Sınava kadar hiç uyumadı.
B) Ders çalışmak için kahve içti.
C) Okula geç kalacak diye acele ediyordu.
D) Eve gitmek için yola çıktı
Soru 11
“Ayşe ile annesi pazardan lahana ile marul aldı.” Cümlesinde hangi sözcük edat görevindedir?
A) ile
B) marul
C) lahana
D) aldı
Soru 12
Cümle içinde sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kuran ve cümleye değişik anlamlar katan, tek başına bir anlamı olmayan sözcüklere ne denir?
A) Zarf
B) Edat
C) Sıfat
D) Fiil

1 2 3 50