5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Sel ve su baskınlarını önlemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmaz?
A
Ağaçlandırma
B
Kanal ve set
C
Kurtarma ekibi
D
Güvenli yerleşim
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Güneş’inde Dünya gibi katmanları vardır.
B
Güneş’in katmanları iç katmanlar ve Güneş Atmosferi olarak ikiye ayırabiliriz.
C
Güneş atmosferi Güneş’in en sıcak katmanıdır.
D
Çekirdek, Işınım Katmanıve Konveksiyon Katmanından oluşur.
Soru 3
Güneşle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Güneş 5 milyar yaşındadır.
B
Dünya’ya olan uzaklığı yaklaşık 50 milyon kilometredir.
C
Güneş’in oluşumu gaz ve toz bulutlarından meydana gelmiştir.
D
Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır.
Soru 4
Dünya kendi etrafında dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi? 
A
Dünya’da hep gündüz yaşanırdı.
B
Dünya’da yaşam olmazdı.
C
Dünya’nın bir yarısında sürekli gündüz, diğer yarısında sürekli gece yaşanırdı.
D
Dünya’da hep gece yaşanırdı.
Soru 5
Ay yüzeyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ay yüzeyindeki düzlükler Dünya’dan karanlık görülür.
B
Ay yüzeyindeki dağlıklar, tepeler Dünya’dan nispeten açık renkte görülür.
C
Dünyadan aydınlık olarak görülen yerler Ay Denizi olarak adlandırılır.
D
Dünyadan bakıldığında Ay Dağları nispeten daha aydınlık görülür.
Soru 6
Ay’ın hareketleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Ay, Dünya etrafında bir kez döndüğünde, kendi ekseni etrafında da dört kez dolanır.
B
Ay evreleri 29,5 günde tamamlanır.
C
Ay’ın kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafındaki hareketi 27 gün 8 saatte tamamlar.
D
Kendi ekseni etrafında, Dünya etrafında ve Güneş etrafında hareket eder.
Soru 7
Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir? 
A
Doğal afet
B
Heyelan
C
Yangın
D
Sel
Soru 8
Ay yüzeyinde çok fazla krater olmasının temel nedeni nedir?
A
Ay’ın atmosferinin olmaması.
B
Sönmüş volkanik dağlar.
C
Ay’ın yapısının kayaçlardan oluşması.
D
Ay’ın yüzeyinin kumlarla kaplı olması.
Soru 9
Ay, Dünya etrafındaki yerine göre farklı şekillerde görünmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın değişik şekillerde görünmesinin nedenlerinden birisidir?
A
Dünya’dan hep aynı yüzünün görülmesi.
B
Dünya ile dönüş hızlarının aynı olması.
C
Dünya’nın ve kendi çevresinde dönüş sürelerinin eşit olması.
D
Güneş’ten aldığı ışığı Dünya’ya yansıtması.
Soru 10
Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüş yapmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A
Mevsimler
B
24 saat
C
Gece – Gündüz
D
Bir gün
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın hareketlerinden birisi değildir?
A
Dünya ile birlikte Güneş etrafında dönmesi
B
Kendi çevresinde dönmesi
C
Dünyanın etrafında dönmesi
D
Güneş’in yörüngesinde dönmesi
Soru 12
Aşağıda verilen Güneş’in özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A
Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan 200.000 yıldızdan bir tanesidir.
B
Güneş’in şekli küredir. Şekli top gibi yuvarlaktır.
C
Güneş, uzayın merkezinde yer almaktadır.
D
Güneş ısı ve ışık kaynağımızdır.
Soru 13
Güneşin yapısında aşağıdaki gazlardan hangisi daha çok bulunur?
A
Helyum
B
Hidrojen
C
Karbon
D
Oksijen
Soru 14
Ay yüzeyine gök cisimlerinin düşmesi (çarpması) sonucunda oluşmuş çukurlara ne ad verilir?
A
Krater
B
Deniz
C
Kuyu
D
Göl
Soru 15
Güneş’in yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Güneş’in çok büyük bir kısmı hidrojen atomlarından oluşmaktadır.
B
Güneş’in yapısı gazlarda oluşmuştur.
C
Güneşin yapısında kayaçlar ve madensel mineraller bulunur.
D
% 71 Hidrojen, % 26,5 Helyum, % 2,5 diğerleri
Soru 16
Ay’ın hareketleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Ay’ın Güneş etrafındaki hareketi Dünya ile eş zamanlı olarak 365 gün 6 saattir.
B
Ay, Dünya ve kendi ekseni etrafında doğudan batıya doğru (Saat yönünün tersi) döner.
C
Dünya’dan Ay’a bakıldığında Ay’ın hep aynı tarafı görülür. Kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafında dönme süresi eşit olduğu için aynı yüzü görünmektedir.
D
Ay’ın Dünya’dan görülmeyen tarafına Ay’ın karanlık yüzü
Soru 17
Dünya’dan bakıldığında Ay’ın bazı kısımları karanlık bazı kısımları ise nispeten daha aydınlık görülmesinin nedeni nedir?
A
Ay yüzeyinin girintili çıkıntılı olması.
B
Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesi.
C
Ay yüzeyinin kumla kaplı olması.
D
Ayda atmosfer olmaması.
Soru 18
Ay’ın yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
Kaya
B
Krater
C
Taş ve kum
D
Toprak
Soru 19
Ay ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Ay’ın her evresi yaklaşık 4 hafta sürer.
B
Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir.
C
Ay’ın 4 ana, 4 ara evresi olmak üzere 8 evresi bulunur.
D
Ay, Dünya’nın doğal uydusudur.
Soru 20
Güneş’e baktığımızda farklı zamanlarda değişik yerlerde görürüz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
B
Güneş’in hareketli olması.
C
Güneş’in bizden uzakta olması
D
Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi

7.Ünite Elektrik Devre Elemanları

7.Ünite Elektrik Devre Elemanları

Başla

7.Ünite Elektrik Devre Elemanları

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Basit Elektrik Devresinde Ampüllerin Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

Basit Elektrik Devresinde Ampüllerin Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

Başla

Basit Elektrik Devresinde Ampüllerin Parlaklığını Etkileyen Değişkenler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Devre Elemanlarının Sembolle Gösterimi ve Devre Şemaları

Devre Elemanlarının Sembolle Gösterimi ve Devre Şemaları

Başla

Devre Elemanlarının Sembolle Gösterimi ve Devre Şemaları

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

İnsan ve Çevre Ünite Değerlendirme Testi

İnsan ve Çevre Ünitesi

Başla

İnsan ve Çevre Ünitesi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

İnsan ve Çevre İlişkisi Testi

İnsan ve Çevre İlişkisi

Başla

İnsan ve Çevre İlişkisi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Biyoçeşitlilik Testi

Biyoçeşitlilik

Başla

Biyoçeşitlilik

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Tam Gölge Testi

 

Tam Gölge

Başla

Tam Gölge

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Işığın Madde ile Karşılaşması Testi

Işığın Madde ile Karşılaşması

Başla

Işığın Madde ile Karşılaşması

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Işığın Yansıması Testi

Işığın Yansıması

Başla

Işığın Yansıması

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 2 3 9