5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Melis, sınıfımızın ve okulumuzun en sevilen öğrencisidir. Her zaman sınıf birincisidir. Bu yıl da sınıfımızın birincisi Melis olacak. Sınıfta hiçbirimiz onunla yarışamıyoruz. O, her zaman çevresinde üstün yetenekleriyle tanınmıştır. Matematikte, Türkçede, sosyal bilgilerde, fen bilgisinde ve diğer tüm derslerde hep birincidir. Her şeyi şaşılacak kolaylıkta anlar ve aklında tutar. Bunu, dersi iyi dinlemesine, düzenli çalışmasına, araştırma yapmasına, sağlığına dikkat etmesine borçlu olduğunu söyler. Melis, aynı zamanda herkesle iyi geçinir ve bildiklerini bizlerle paylaşır.
(1 ve 2. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayın.)
1. Melis, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) Okulda ve sınıfta en sevilen öğrencidir.
B) Okulda ve sınıfta pek sevilmeyen bir öğrencidir.
C) Öğretmenin çok kızdığı bir öğrencidir.
D) Öğrencilerin sevmediği bir öğrencidir.
2. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Arkadaşları Melis’i sevmektedir.
B) Melis gerçekten zeki ve pratiktir.
C) Sınıfta Melis’in dışındaki herkes kötü not alır.
D) Melis sınıf içinde uyumlu bir insandır.
3. “İhtiyar bekçi yolda köşkün tarihini kısaca anlattı.” cümlesindeki “ihtiyar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) genç B) delikanlı
C) yaşlı D) zayıf
4- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?
A) gemi B) yat
C) kayık D) liman

5- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur?
A) çay B) ekmek
C) gemi D) yol

6- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?
A) kedi B) martı
C ) inek D) at
7. “babacan, bacaksız, babalık, babayiğit” sözcüklerini alfabetik sıraya koyarsak en başta hangi sözcük yer alır?
A) babalık
B) babacan
C) babayiğit
D) bacaksız
8. “cimri, ciltçi, ciklet, ciltli” sözcüklerini sözlük sırasına göre sıralarsak hangisi en sonda yer alır?
A) ciltli B) ciklet
C) cimri D) ciltçi
9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?
A) çerçeve
B) Çerkez
C) çerez
D) çeşitli
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Üzüntümüz zamanla sevince döndü.
B) Hamur katı olmuş, biraz yumuşak olmalı.
C) Eve gelip ailesinin hâlini hatırını sorar.
D) Ağlamaya başlayınca üzüldüm, güldürmeye çalıştım.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?
A) Eve gelmektense keşke okula gitseydim.
B) Hayat acı-tatlı anılarla doludur.
C) Merdivenden çıkarken aniden yığılıvermiş.
D) Dost başa düşman ayağa bakar.

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır?
A) akıllı – akılsız
B) mazi – gelecek
C) verimli – verimsiz
D) acı – tatsız

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük yer almamaktadır?
A) Birden, kovanda ne kadar arı varsa ortaya çıktı.
B) Saz çalmayı öğrenmek istiyorum.
C) Bu kapının dili bozulmuştu.
D) Bahçedeki kazları kovalıyordu.
14. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
A) imtihan – sınav B) imkân – olanak
C) zayıf – şişman D) hâl – durum
15. Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Çay kenarında oynayan çocuklar gördük.
B) Bakkaldan ekmek alıp gelir misin?
C) Havalar ısınsa da yüzmeye gitsek…
D) Gülünce yanaklarında güller açıyordu.
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Er ya da geç bu yaptığından pişman olacak.
B) Bu işin iyi mi, kötü mü olduğu sonra anlaşılacak.
C) Sahilde irili ufaklı bir sürü taş vardı.
D) Dur durak bilmeden bunun için çalıştı.
17. “Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt.” atasözündeki altı çizili sözcükler için ne söylenebilir?
A) Eş anlamlıdır. B) Zıt anlamlıdır.
C) Eş seslidir. D) Anlamları birbirine yakındır.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?
A) Hırsız, polisi görünce ellerini kaldırdı.
B) Kadın, elindeki çeki vezneye uzattı.
C) Ağacın dallan yere eğiliyordu.
D) Odamdaki masanın ayağı kırıldı.
19. Hey benim
Boydan boya cömert denizlerle çevrili
Güzel memleketim,
Bu yaz tenha denizlerinde yıkanmadım.
İnsan eli değmemiş ormanlar gibi vahşi.
Dağ başında unutulmuş küçük kundaklar gibi yetim.
Yukarıdaki şiirde kaç tane eş sesli sözcük bulunmaktadır?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2
20. “Bu iş için büyük bir özveriyle çalıştı.” cümlesindeki “özveri” sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) sabırsız davranmak
B) yaptığı işten sıkılmak
C) elinden geleni yapmak
D) son hazırlıkları yapmak

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A
Üzüntüsünden ağlayarak yürümeye başladı.
B
Şimdi gel de ayıkla pirincin taşını!
C
Paraların yerinde yeller esiyordu.
D
Hemen koşup Pav Kong’un eteğine yapıştı.
Soru 2
Cümlelerde koyu yazılan kelimelerden hangisinin kökü “Yaralarındaki sargılar bugün açılacaktı.” cümlesinde koyu yazılan kelimenin kökünden farklı türdedir?
A
Eskiden bu sokak -demirci- dükkânlarıyla doluydu.
B
Evlerinin önündeki çamlıkta -yangın- çıktı.
C
-Açık- bıraktığı defterini birden kapatıverdi.
D
Okuduğu romanlar onu -duygulandırdı.-
Soru 3
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ince ünlülerden oluşmuştur?
A
Düzenli
B
Kalınca
C
Beyazlık
D
Biliyor
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır?
A
Ağaçta bir kedi vardı.
B
Bu günlerde onun da burnu büyümüş.
C
Küçücük çocuk nasıl da çalışıyordu.
D
Elbisenin rengi iyice açıldı.
Soru 5
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A
Kapıyı
B
Kalemin
C
Yedişer
D
Masanın
Soru 6

           Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın ana fikri olabilir?

A
Kitap, okuyucusunu kendi içine almaya hazırdır.
B
İyi bir sırdaş olmak için kitap okumalısın.
C
Kitap en iyi dosttur.
D
Farklı duyguları hissetmek istiyorsan kitap oku.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır?
A
Ağacın kökü
B
Sobanın kapağı
C
Beşer kavanoz
D
Kalemin rengi
Soru 8

Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates: “Bir kitap, bir çiçek, bir kuş… ne büyük saadetğ” derken bunu anlatmıyor mu?

Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

A
Örnekleme
B
Karşılaştırma
C
Tanık gösterme
D
Benzetme
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A
Bu konuda bir şey bilmiyorum.
B
Buraya çöp dökülmez.
C
Söze böyle başlayan birini duymadım.
D
Söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
Soru 10
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uyumu kuralı aranmaz?
A
Sandalye
B
Hanımeli
C
Çekmece
D
Papatya
Soru 11
Hangi seçenekte yer alan kelimeler hem yapım hem çekim eki almıştır?
A
Annesi – Evde – Defterin
B
İşçiler – Yazarı – Gözlükçünün
C
Geldim – Toprak – Balıkçıl
D
Sergi – Kışlık – Kazı
Soru 12

     Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Paragrafla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

A
Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır.
B
Birden fazla duyudan yararlanılmıştır.
C
Düşünceyi geliştirmek için örneklere yer verilmiştir.
D
Zıt anlamlı kelimelere yer verilmiştir.
Soru 13
“Sabah olunca Nasrettin hoca erkenden bahçeye çıkmış.” cümlesinde kalınlık incelik uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A
4
B
2
C
1
D
3
Soru 14
Bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerin giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde yazılmasına ne ad verilir?
A
Anı
B
Hikâye
C
Kompozisyon
D
Paragraf
Soru 15
“ Nehrin karşı yakasına geçmek için kayığa bindik. ” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünlü düşmesi
B
Ünsüz yumuşaması
C
Kaynaştırma harfi
D
Ünlü daralması
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım yoktur?
A
Sütçü her gün aynı saatte sokağımızdan geçerdi.
B
Kitaplıktaki bütün kitapları numaralamıştı.
C
Seninle aynı semtte oturuyormuş.
D
Akşamki filmi severek izlemiş.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
“Olaylar aniden gelişti.” Cümlesinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır.
B
“Bu konudaki fikrim hâlâ değişmedi.” cümlesinde ünlü düşmesi vardır.
C
“Dünyada hiç bir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” cümlesinde “hiç bir” doğru yazılmıştır.
D
“Toplantıda yanlız senin görüşün beğenildi.” cümlesinde yazım yanlışı yapılmıştır.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
A
Yazarı bellidir.
B
Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır.
C
Olağanüstü olaylara yer verilir.
D
Gerçeğe uygun olaylara da rastlanır.
Soru 19

     Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Yukarıdaki paragrafın yazarı için aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

A
İnsanları kitap okumaya davet etmektedir.
B
Yeni şeyler keşfetmek için okumaktadır.
C
Dünyasını zenginleştirmek için okumaktadır.
D
Yalnızlığını unutmak için kitaplara sığınmıştır.
Soru 20
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiştir?
A
Araba tozlu yollara bir şeyler anlatıyordu.
B
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
C
Yeter ki gün eksilmesin penceremden.
D
Bir yer düşünüyorum yemyeşil.

5. Sınıf Türkçe Hikaye Unsurları Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Hikaye Unsurları Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Hikaye Unsurları Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Araba tozlu ve bozuk yolda sarsılarak ilerliyordu. Güneş tam tepedeydi. Bir yandan
sıcak, bir yandan toz toprak insanı bunaltıyordu.
“Of. Çok sıcak. Nereden çıktık bu yolculuğa?” diye söylendi Sevgi. Yanına duran
kardeşi Çetin ona ters ters baktı. “Neden şikâyet ediyorsun? Bu yolculuğa çıkmayı sen de çok istemiştin.” dedi.
Önde, Mehmet’in yanında oturan Aydın da söze karıştı. “Evet. Hem Metin ağabey bu
yolculuğun yorucu olacağını söylemişti bize.”
Sevgi, somurtarak sustu ama içinden onlara hak verdi. Metin ağabeyi, babasına
çocukları gezdirmek istediğini söylediğinde çok sevinmişti. Hatta babasını razı etmek için en çok kendisi yalvarmıştı. Bunu anımsayınca somurtmaktan vazgeçti ve yanındaki
Ufacık’ı okşadı. Ufacık, neşeyle kuyruğunu salladı.
“Daha ne kadar yolumuz var Metin ağabey?” diye sordu Aydın.
Metin, önündeki haritaya baktıktan sonra:
“Az kaldı.” dedi. “Nasıl, eğleniyor musun? Gördüklerin hoşuna gidiyor mu?”
“Hem de nasıl. Güzel yurdumuzu ilk kez görüyorum. Öyle sevinçliyim ki. Beni bu
geziye çıkardığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Almanya’ya dönünce gördüklerimi kardeşime ve arkadaşlarıma anlatacağım.”
Gülsüm CENGiZ
Taş Devrine Yolculuk
(Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
Yukarıdaki metinde anlatılan olay nedir?
A) Bir yolculuk
B) Köy yolculuğu
C) Yurt gezisi
D) Otobüs yolculuğu
Soru 2
Metnin ana karakteri hangisidir?
A) Mehmet
B) Aydın
C) Sevgi
D) Metin
Soru 3
Metnin yardımcı karakterlerinden birisi değildir?
A) Ufacık
B) Aydın
C) Metin
D) Baba
Soru 4
Olayın geçtiği yer neresidir?
A) Köy
B) Arabanın içi
C) Yol kenarı
D) Almanya
Soru 5
Olay ne zaman yaşanmıştır?
A) İlkbahar
B) Yaz
C) Sonbahar
D) Kış
Soru 6
Genç ve başarılı bir iş adamı, lüks arabasıyla bir caddeden hızla geçiyordu. Birden bir ses duydu ve yavaşladı. Etrafına baktı ama kimseyi göremedi. Arabasına baktı bir tuğla izi vardı. Arabasıyla tuğlanın atıldığı yere doğru geri geri geldi. Orada bir çocuk gördü.
“Bunu neden yaptın ? Ne yaptığının farkında mısın? Bu arabanın ne kadar pahalı olduğunu biliyor musun. Bana çok pahalıya mal olacak” dedi.
Küçük çocuk : “ Lütfen efendim. Başka çarem yoktu. Eğer tuğla atmasam durmazdınız. ” Sonra ağlayarak şöyle devam etti:
“Kardeşim kaldırımın kenarında yuvarlandı ve tekerlekli sandalyeden düştü. Ben onu kaldıramadım. Lütfen bana yardım eder misiniz ?” dedi.
Adam söyledikleri için çok pişman oldu. Hemen yerde yatan engelli çocuğa yardım etti. Çocuğu yerden kaldırdı, elini yüzünü sildi, ciddi bir sorunu var mı diye kontrol etti. Küçük çocuk :
“Çok teşekkür ederim efendim, Allah sizden razı olsun ” dedi ve oradan ayrıldılar. Adam ise onları gözden kaybolana kadar izledi.
Genç iş adamı ise o kapıyı hiç tamir ettirmedi. Kapıda oluşan çöküğü , hayatını birinin kendisine tuğla atmasını gerektirecek kadar hızlı yaşamaması gerektiğini hatırlatması için öylece bıraktı.
(Aşağıdaki ilk 5 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
Yukarıdaki metinde anlatılan olay nedir?

A) Çocuğun yardım istemesi
B) İş adamının kızgınlığı
C) Engelli çocuğun düşmesi
D) Arabaya tuğla atılması
Soru 7
Metnin ana karakteri hangisidir?
A) Yolda yürüyen adam
B) Tuğla atan çocuk
C) Zengin iş adamı
D) Engelli çocuk
Soru 8
Metnin yardımcı karakterlerinden birisidir?
A) İşçi
B) Çocuk
C) İş adamı
D) Polis
Soru 9
Olayın geçtiği yer neresidir?
A) Sokak
B) Cadde
C) Kaldırım
D) Anayol
Soru 10
Olay ne zaman yaşanmıştır?
A) Akşam
B) Gece
C) Sabah
D) Gündüz

5. Sınıf Türkçe Duygusal ve Abartılı İfadeler Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Duygusal Ve Abartılı İfadeler Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Duygusal ve Abartılı İfadeler Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade kullanılmıştır?
A) Akşam film izlerken ikimiz de çok korktuk.
B) Bir hafta okula gelmeyince onun için endişelenmeye başlamıştık.
C) Öyle uzun boyluydu ki neredeyse bulutları tutacaktı.
D) Onu çok seviyorum çünkü o benim en iyi arkadaşım.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir öge vardır?
A) Karıncalar yuvalarını toprağın altına yaparlar.
B) Kuşlar ağacın yüksek dallarına yuva yapmışlardı.
C) Ördekler havuzun içinde neşe içinde yüzdüler.
D) Aslan öyle bir kükredi ki karşı ki dağlar sallandı.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde korkuyla ilgili abartılı bir öge vardır?
A) Bence bu çok komik, neden korktuğunu anlayamadım.
B) Bu kadar korkacağını bilseydik sana bu şakayı yapmazdık.
C) Filmi izlerken korkudan yürekleri ağızlarına geldi.
D) Çocuk, korkuyla yatağından kalkıp annesinin yanına gitti.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur?
A) Bebeğin minicik elleri ve ayakları vardı.
B) Ayakkabıları bir sandal kadar büyüktü.
C) Öyle şaşırdı ki ağzı bir karış açık kaldı.
D) Kızgınlıktan gözlerinin içinden ateş fışkırıyordu.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır?
A) Meraktan çatladım.
B) Köyümü çok özlüyorum.
C) Beni görünce havalara uçtu.
D) Dev gibi elleri vardı.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem duygusal hem de abartılı ifade vardır?
A) Üzüntüsünden kimseyle konuşmuyor.
B) Beni aramayınca merak ettim.
C) İşler önümde dağ gibi birikti.
D) Korkudan gözleri fal taşı gibi açıldı.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arabayla ilgili duygusal bir öge kullanılmıştır?
A) Çocuğun gözleri fal taşı gibi açıldı.
B) Sinirden küplere binmişti.
C) Arkadaşından aldığı hediyeyi görünce çok sevindi.
D) Köpek birden karşısına çıkınca ödü patladı.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır?
A) Ailemi çok seviyorum.
B) Beni o kadar güldürdü ki gülmekten kırıldım.
C) Ezgi’nin hareketlerinden hoşlanmıyorum.
D) Bu hareketiyle beni oldukça şaşırttı.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade yoktur?
A) İstediği olmazsa kıyameti koparır.
B) Babası gelince havalara uçtu.
C) Karnemi görünce çok sevindi.
D) Açlıktan midem sırtıma yapıştı.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir öge vardır?
A) Seni çok merak ettik.
B) Kolu kırılan arkadaşımıza çok üzüldük.
C) Adam utancından yerin dibine girdi.
D) Yarışmaya katılacağımız için çok heyecanlıyız.

5. Sınıf Türkçe Önem Belirten İfadeler Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Önem Belirten İfadeler Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten ifade vardır?
A) Dedemin küçükken bize en çok anlattığı masal Keloğlan masallarıydı.
B) Yola çıkmadan birkaç gün önce hava bozdu.
C) Her ne kadar sizinle gelmek istesem de evde işlerimi bitirmem gerekiyor.
D) Dışarıda esen rüzgarın uğultusuyla uykularım kaçtı.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten ifade vardır?
A) Bir ayda yedikleri dut yapraklarının miktarı kendi ağırlıklarının en az dokuz bin katını bulur.
B) İpek böceği tırtılları, dut ağacının yapraklarını yiyerek büyürler.
C) Tırtılların yumurtadan çıkması, ilkbaharda dut ağacının yapraklanma zamanına rastlar.
D) İyice büyüyünce ergin bir tırtıl hâline gelirler.
Soru 3
“Başlıca amacımız daha iyi bir takım olabilmektir.” Cümlesinde hangi sözcük önem belirten ifadedir?
A) başlıca
B) takım
C) amacımız
D) iyi
Soru 4
“Okuduklarımızı daha iyi anlamak için …………….………………………………” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak uygun olur?
A) kimseyi dinlememeliyiz.
B) dikkatimizi okuduğumuz metne vermeliyiz.
C) başka şeylerle ilgilenmeliyiz.
D) derslerimize çalışmalıyız.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten bir ifade vardır?
A) Tepelerin arasında bir düzlük varmış.
B) Günde mutlaka iki kere dişlerini fırçalamalısın.
C) Ocak ayında yarıyıl tatili başlıyor.
D) Kardeşim artık yemeğini kendisi yiyebiliyor.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi önem belirten bir ifade değildir?
A) Daha iyisi
B) En iyisi
C) En kötüsü
D) Kötüsü
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi önem belirten bir ifade değildir?
A) Özellikle
B) Başlıca
C) En önemlisi
D) İleride
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten ifade yoktur?
A) O kadar çok su içti ki neredeyse çatlayacaktı.
B) Vitaminlerin başlıca yararı vücudumuzun direncini artırmasıdır.
C) Annemin en iyi yaptığı yemek mantıdır.
D) Arda da en az Baran kadar hızlı koşar.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten ifade yoktur?
A) Bize gelmiyor, daha kötüsü bizi aramıyordu.
B) Ezgi’nin en iyi yaptığı iş resimdir.
C) Türkiye’nin in önemli müzelerinden birisi de Topkapı’dadır.
D) İyilik eden iyilik bulur.
Soru 10
“Başınıza gelebilecek en önemli olaylardan birisi dostluk kurmaktır.” Cümlesinde hangisi önem belirten ifadedir?
A) dostluk kurmak
B) en önemli
C) başımıza gelen
D) önemli olay

5. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır?
A) Yarın sinemaya gideceğiz.
B) Rüzgâr ağaçların dalını kırdı.
C) Türkler çok çalışkandır.
D) Ali topunu sınıfa getirmiş.
Soru 2
“Kurşun kalemimi az önce buldum.” Cümlesinde hangi sözcük tümleç görevindedir?
A) az önce
B) buldum
C) kalemimi
D) Kurşun
Soru 3
Cümlede işi, hareketi, yargıyı, bildiren sözcüğe ne denir?
A) Özne
B) Nesne
C) Tümleç
D) Yüklem
Soru 4
“Buğlem bugün okulda çok ağladı.” cümlesinin öznesi hangisidir?
A) ağladı
B) okulda
C) bu gün
D) Buğlem
Soru 5
Tümcelerin hangisinde “anne” özne görevindedir?
A) Annem akşamüzeri pazara gitti.
B) Annemi çok seviyorum.
C) Annemle sahile dolaşmaya gittik.
D) Anneler günü için hediye aldım.
Soru 6
“Annemle bugün erkenden okula gittik.” Cümlesinin yüklemi hangisidir?
A) okula
B) bugün
C) Annemle
D) gittik
Soru 7
Cümlenin anlamını yer,zaman,yön,biçim,neden yönlerinden tamamlayan kelime ya da kelime gruplarına ne denir?
A) Nesne
B) Özne
C) Tümleç
D) Yüklem
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi cümlede sorulan kim, ne soruları ile bulunur?
A) Nesne
B) Özne
C) Tümleç
D) Yüklem
Soru 9
Cümlenin bildirdiği işi, hareketi yapan veya yargının gerçekleşmesine araç olan unsura ne denir?
A) Özne
B) Nesne
C) Yüklem
D) Tümleç
Soru 10
“Annem odamı dağınık görünce bana çok kızdı.” Cümlesinde hangi sözcük tümleç görevindedir?
A) odamı dağınık görünce
B) Annem
C) çok kızdı
D) bana
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi cümlede sorulan neyi,kimi,ne, nereye,ne zaman,nasıl,neyi,niçin soruları ile bulunur?
A) Tümleç
B) Nesne
C) Özne
D) Yüklem
Soru 12
“Yarın her zamanki gibi erkenden okula gideceğim.” cümlesinin öznesi hangisidir?
A) yarın
B) ben
C) okula
D) gideceğim

5. Sınıf Türkçe Bağlaçlar Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Bağlaçlar Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Bağlaçlar Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Çocuklar kuşlar gibi özgürce hayatın tadını çıkarıyor. Cümlesinde “gibi” edatı hangi anlam ilgisini kurmuştur.
A) Benzetme
B) Miktar
C) Zaman
D) Karşılaştırma
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi edat değildir?
A) de
B) ve
C) ki
D) bu
Soru 3
“Çok demli koyduğu …………………çayı içemediler. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ilgeçlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) için
B) kadar
C) gibi
D) daha
Soru 4
“Senin kadar duygusal bir insan tanımadım.” Cümlesinde hangi sözcük edat görevindedir?
A) Duygusal
B) Kadar
C) Bir
D) Senin
Soru 5
“Bu ……….. çalışkan bir öğrenci görmedim.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ilgeçlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) gibi
B) dair
C) kadar
D) gayri
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi edat değildir?
A) için
B) göre
C) doğru
D) dair
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi edat değildir?
A) çünkü
B) kadar
C) diğer
D) gibi
Soru 8
“Doğruluk ……………………dürüstlük vazgeçilmez şartlarımdandır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ilgeçlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) için
B) ki
C) de
D) ve
Soru 9
“Arkadaşım Alper aslan gibi yürekli bir adamdır?” Cümlesinde hangi sözcük edat görevindedir?
A) Arkadaşım
B) Aslan
C) Gibi
D) Yürekli
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda edat kullanılmıştır?
A) Sınava kadar hiç uyumadı.
B) Ders çalışmak için kahve içti.
C) Okula geç kalacak diye acele ediyordu.
D) Eve gitmek için yola çıktı
Soru 11
“Ayşe ile annesi pazardan lahana ile marul aldı.” Cümlesinde hangi sözcük edat görevindedir?
A) ile
B) marul
C) lahana
D) aldı
Soru 12
Cümle içinde sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kuran ve cümleye değişik anlamlar katan, tek başına bir anlamı olmayan sözcüklere ne denir?
A) Zarf
B) Edat
C) Sıfat
D) Fiil

5. Sınıf Türkçe Belirteçler Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Belirteçler Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Belirteçler Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Cümlelerde eylem, sıfat veya başka bir zarftan önce gelerek onların anlamlarını güçlendiren, niteleyen, sınırlandıran kelimelere ne denir?
A) belirteç
B) zamir
C) edat
D) bağlaç
Soru 2
“Yapılan işin anlamını soru yoluyla kuvvetlendirir ya da sınırlandıran kelimelere “soru zarfı “ denir.” Aşağıdakilerin hangisinde soru zarfı yoktur?
A) Sevinç bu gün niçin üzüntülüydü?
B) Evden ne zaman çıkıyorsun?
C) Köpek bana doğru geliyordu.
D) Bu ödevi tek başına nasıl yapacaksın ?
Soru 3
“Kamyon yokuş yukarı yavaş yavaş çıkıyordu.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
A) Durumu bakımından
B) Azlık – çokluk bakımından
C) Zaman bakımından
D) Yer – yön bakımından
Soru 4
“Yapılan işin ve sıfatların anlamlarını azlık-çokluk bakımından belirten kelimelere “ azlık – çokluk zarfları” denir. Cümlenin eylemine ”ne kadar?” sorusu sorularak bulunur.” Aşağıdakilerin hangisinde azlık-çokluk zarfı yoktur?
A) Bu gün gerçekten çok yoruldum.
B) Gece çok fazla gürültü vardı.
C) Yaptığın resimleri oldukça beğendim.
D) Arabalar ağır ağır ilerliyordu.
Soru 5
“Hafta sonu piknik güzel geçmişti.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
A) Zaman bakımından
B) Azlık – çokluk bakımından
C) Yer – yön bakımından
D) Durumu bakımından
Soru 6
“Ailecek sana çok kızdık.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
A) Zaman bakımından
B) Durumu bakımından
C) Yer – yön bakımından
D) Azlık – çokluk bakımından
Soru 7
“Sınavdaki en yüksek not seninkiydi.” Cümlesinde hangisi zarftır?
A) seninkiydi
B) not
C) en yüksek
D) sınavdaki
Soru 8
“Yapılan işi zaman bakımından belirten kelimelere “zaman zarfları” denir.. Cümlenin eylemine “ ne zaman?” sorusu sorularak bulunur.” Aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı yoktur?
A) Haftaya tatile çıkacağız.
B) Konya otobüsü şimdi gitti.
C) Adam hızlı hızlı yürüyordu.
D) Pikniğe akşam üstü gittiler.
Soru 9
“Yapılan işin anlamını yer-yön bakımından tamamlayan kelimelere “yer – yön zarfları” denir. Cümlenin eylemine “nereye?, nereye doğru ?” sorusu sorularak bulunur.” Aşağıdakilerin hangisinde yer-yön zarfı yoktur?
A) Çocuklar sağa sola kaçışıyordu.
B) Annesinin anlattıklarını sessizce dinledi.
C) Yağmur yağınca içeri girdim.
D) Merdivenlerden hızlı aşağı indi.
Soru 10
“İşin nasıl yapıldığını ya da gerçekleştiğini belirten zarflara “ durum zarfları “ denir. Cümlenin eylemine ”nasıl?” sorusu sorularak bulunur.” Aşağıdakilerin hangisinde durum zarfı yoktur?
A) Geç kalınca koşa koşa gitti.
B) Ortak sınav yarın yapılacak.
C) Yatağına usulca uzanıverdi.
D) Küçük kız hıçkırarak ağlıyordu.
Soru 11
“Otoparktaki taksi geri geri geliyordu.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
A) Zaman bakımından
B) Azlık – çokluk bakımından
C) Yer – yön bakımından
D) Durumu bakımından
Soru 12
“Ezgi, akşam erkenden uyumuştu.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
A) Durumu bakımından
B) Yer – yön bakımından
C) Azlık – çokluk bakımından
D) Zaman bakımından

5. Sınıf Türkçe Eylemler Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Eylemler Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Eylemler Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdaki eylemlerden hangisi iş bildirmez?
A) Annem elbise dikiyor.
B) Elif denizde yüzüyor.
C) Usta kaynak yapıyor.
D) Ezgi yazı yazıyor.
Soru 2
Aşağıdaki eylemlerden hangisi oluş bildirmez?
A) Havalar çok soğudu.
B) Bütün vadi yeşerdi.
C) Balıkçı ağı çekiyor.
D) Ağaçtaki elmalar kızarmış.
Soru 3
“Eylemin bildirdiği iş, hareket, oluş, sözün söylendiği anda yapılıyorsa buna şimdiki zaman denir. ” Aşağıdakilerden hangisi “gelmek” fiilinin şimdiki zaman çekimidir?
A) gelecek
B) geliyor
C) gelir
D) geldi
Soru 4
“Eylemin, herhangi bir zaman yapılabileceğini bildiren zamana geniş zaman denir.” Aşağıdakilerden hangisi “yazmak” fiilinin geniş zaman çekimidir?
A) yazarız
B) yazacağız
C) yazıyoruz
D) yazdık
Soru 5
Aşağıdaki eylemlerden hangisi hareket bildirmez?
A) Babamla okula gideceğiz.
B) Arkadaşlarımla koştum.
C) Çiçeğin yaprakları soldu.
D) Sabahtan beri seni bekledim.
Soru 6
“Eylemin bildirdiği iş, hareket, oluş eylemin bildirildiği andan daha sonra yapılacaksa, bunu bildiren zamana gelecek zaman denir.” Aşağıdakilerden hangisi “yüzmek” fiilinin gelecek zaman çekimidir?
A) yüzdünüz
B) yüzeceksiniz
C) yüzüyorsunuz
D) yüzersiniz
Soru 7
Aşağıdaki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?
A) bakacağız
B) görürsünüz
C) yeriz
D) okuyoruz
Soru 8
“yazar mıyım” fiilinin zamanı ve kişisi için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A) geniş zaman, I. tekil kişi
B) geniş zaman, tekil kişi
C) gelecek zaman, III. teki kişi
D) gelecek zaman, II. tekil kişi
Soru 9
Şimdiki zamanın 1. çoğul şahısla çekilmiş olan fiil hangisidir?
A) kaçıyorlar
B) okuyorum
C) bakıyor
D) geliyoruz
Soru 10
Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri, durumları veya onlarla ilgili oluşları zamana ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere ne denir?
A) fiil
B) zamir
C) edat
D) adıl
Soru 11
Aşağıdaki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?
A) yaparsın
B) geliyorum
C) oynayacağım
D) okurum
Soru 12
“Eylemin, anlatıldığı andan daha önce yapıldığını bildiren zamana geçmiş zaman denir.” Aşağıdakilerden hangisi “okumak” fiilinin geçmiş zaman çekimidir?
A) okudum
B) okuyacağım
C) okuyorum
D) okurum

5. Sınıf Türkçe Zamirler Testini Çöz

5. Sınıf Türkçe Zamirler Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe Zamirler Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
“Bazısı, bazıları, biri, birileri, kimi, çoğu, hepsi, tümü, herkes” zamirlerinin çeşidi hangisidir?
A) Soru Zamirleri
B) İşaret Zamirleri
C) Belgisiz Zamirler
D) Şahıs ( Kişi ) Zamirler
Soru 2
Aşağıdakilerden hangileri işaret zamiridir?
A) Ben, sen, o, biz, siz, onlar
B) Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar
C) Bazısı, bazıları, biri, birileri, kimi, çoğu, hepsi, tümü, herkes
D) Kim, ne, hangisi, nerede, kaçı, kaçıncısı
Soru 3
“İsim veya isim soylu kelimelerin sonuna eklenerek onların kime veya neye, kaçıncı kişiye, ait olduğunu belirten eklere ………………… zamiri denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) iyelik
B) kişi
C) ilgi
D) belgisiz
Soru 4
“İnsan isimlerinin yerine kullanılan zamirlere şahıs ( kişi ) zamirleri denir. Kişi zamirleri üç tekil, üç çoğul olmak üzere altı tanedir.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kişi zamirleri birlikte verilmiştir?
A) Bazısı, bazıları, biri, birileri, kimi, çoğu, hepsi, tümü, herkes
B) Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar
C) Ben, sen, o, biz, siz, onlar
D) Kim, ne, hangisi, nerede, kaçı, kaçıncısı
Soru 5
Kendileri isim olmadığı halde ismin yerini tutan sözcüklere ne denir?
A) ön ad
B) zamir
C) sıfat
D) zarf
Soru 6
Yerlerini tuttukları varlığı kesin olarak belirtmeyen, hangi ismin yerine kullandıkları tam olarak belli olmayan zamirlere ne denir?
A) Belgisiz Zamirler
B) Soru Zamirleri
C) Şahıs ( Kişi ) Zamirler
D) İşaret Zamirleri
Soru 7
“İsimlerin yerini tutan “-ki” ekine ilgi zamiri denir. Kelimeye bitişik yazılır. Zamire “ –ki “ eki eklenir. “-ki “ eki aynı zamanda sıfat türetir. İlgi zamiri olan “–ki ” ile karıştırılmamalıdır.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmamıştır?
A) Elindekini, yere düşürdü.
B) Oya’nın kalemi mavi, Ayşe’ninki kırmızıdır.
C) Elindeki vazoyu yere düşürdü.
D) Kapıdaki kaybolmuş.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?
A) Onları temizleyip verebilirsin.
B) Birkaçı, okula geç geldi.
C) Öğrencilerden kaçı derse girmedi?
D) Kendi düşen ağlamaz.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?
A) Bazı arkadaşlarımla anlaşamıyorum.
B) O adam, sana ne söyledi.
C) Şunlar, en sevdiğim eşyalarımdır.
D) O, en sevdiğim şemsiyemdir.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?
A) Birkaç öğrenci, okula geç geldi.
B) Şunu çekmeceme kim koydu?
C) Bu soruyu biri çözsün.
D) Bu işin sorumlusu onlardır.
Soru 11
“Kim, ne, hangisi, nerede, kaçı, kaçıncısı” zamirlerinin çeşidi hangisidir?
A) Şahıs ( Kişi ) Zamirler
B) Belgisiz Zamirler
C) Soru Zamirleri
D) İşaret Zamirleri
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır?
A) Geziye diğerleri de gelecek.
B) Seçimi kim kazanacak?
C) Bunu cebine koyar mısın ?
D) Bu oyunu biz kazanırız.

1 2 3 12