Güneş ve Ay Tutulmaları

 

6.Sınıf Güneş ve Ay Tutulmaları

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Güneş ve Ay Tutulmaları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasına girmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Ay tutulması

B) Güneş tutulması

C) Yıldız kayması

D) Meteor düşmesi

 

“Bazı geceler Ay’ı gökyüzünde göremeyiz. Bunun nedeni Ay’ın, Güneş ile Dünya arasında yer almasıdır. Ay, Güneş ve Dünya arasında olduğunda Dünya üzerinden görünmeyen yüzü ışık alır. Bu nedenle biz de Ay’ı göremeyiz.” Yukarıdaki anlatımda Ay’ın hangi evresi belirtilmiştir?

A) Yeni ay

B) Hilal

C) Dolunay

D) İlk dördün

 

Güneş tutulması Ay’ın hangi evresinde gelişir?

A) Hilal

B) Dolunay

C) Yeni ay

D) Son dördün

 

Gök cisimleri Güneş-Ay-Dünya şeklinde bir doğruda sıralandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Dünya ışık alamaz.

B) Ay ışık alamaz.

C) Dünyada geceye benzer bir karanlık yaşanır.

D) Dünyada güneş tutulması yaşanır.

 

Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

A) Dünyadan Ay’ı göremeyiz.

B) Dünya, Ay’ın ışık almasına engel olur.

C) Ay, Güneş’in arkasında kalır.

D) Dünya, Ay’ın gölgesinde kalır.

 

Her yeni ay evresinde Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olsaydı 1 yılda kaç kez Güneş tutulması
gözlenirdi?

A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

 

Güneş tutulmasının Dünya’nın küçük bir bölgesinden izlenebilmesinin temel nedeni nedir?

A) Dünya yüzeyinin Ay’ın yüzeyinden büyük olması.

B) Güneş’in Dünya’dan çok uzak olması.

C) Ay’ın Güneş’e daha yakın olması.

D) Dünya”nın Güneş’ten büyük olması.

 

Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş tutulmaları bir yıl içerisinde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde birkaç defa gözlenebilir.

B) Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olduğu dönemlerde Güneş tutulması gözlenir.

C) Güneş tutulmalarında Güneş’e çıplak gözle bakmak çok tehlikelidir.

D) Güneş tutulmasını ancak teleskopla gözlemleyebiliriz.

 

 

“Ay’ın dolunay olarak gözlendiği bazı gecelerde doğu kenarından başlayarak Ay ağır ağır kararır. Kısa bir süre sonra Ay, koyu bir gölge ile kaplanır.”Bu olaya ne ad verilir?

A) Güneş tutulması

B) Ay tutulması

C) Ay’ın evreleri

D) Karanlık ay

 

 

Ay tutulması Ay’ın hangi evresinde gözlenir?

A) Hilal

B) Dolunay

C) Yeni ay

D) Son dördün

 

Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ay tutulması olarak adlandırılan bu olay, Dünya’nın, Güneş etrafında dolanırken Güneş ile Ay arasına girmesi ile gerçekleşir.

B) Ay, Dünya’nın gölge konisi içerisinde kaldığında Dünya’nın geceyi yaşayan bölgelerinde Ay gözlenemez.

C) Ay tutulması sırasında sıralama Güneş-Ay-Dünya şeklinde olur.

D) Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir.

 

Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ay tutulması bir yıl içerisinde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde birkaç defa ve birkaç saat izlenebilir.

B) Güneş tutulmalarını izlerken kullanılması gereken özel koruyucu gözlükleri Ay tutulmalarını izlerken de
kullanmak gerekir.

C) Dünya, Ay tutulması sırasında Güneş’e daha yakındır.

D) Güneş ve Ay tutulmalarında kullanılan görsellerdeki mesafeler ve büyüklükler gerçek mesafeler ve
büyüklüklerle örtüşmeyebilir.

 

Güneş ve Ay tutulmalarının temel nedeni hangisidir?

A) Gölge oluşumu

B) Dünya’nın kendi ekseninde dönmesi

C) Ay’ın Dünya çevresinde dönmesi

D) Güneş’in ışık yayması

 

Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.

B) Dünya’nın belirli bir bölgesi güneş ışığını alamaz.

C) Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir.

D) Gece yaşanan bölgelerde gözlenir.

 

Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı Ay’ın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.

B) Birkaç dakikalığına gözlenebilir.

C) Ay tutulmasına göre daha geniş bir alanda gözlenebilir.

D) Ay, güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını engeller.

 

Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.

Gece yaşanan bölgelerde gözlenir.

B) Dünya, Ay’ın gölge konisi içerisinde kalır.

C) Ay’ın dolunay evresinde meydana gelir.

D) Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.

 

Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş tutulmasından daha az bir süre gözlenebilir.

B) Daha geniş bir alanda gözlenebilir.

C) Dünya, güneş ışınlarının Ay’a ulaşmasını engeller.

D) İzlenirken koruyucu ekipman kullanmaya gerek duyulmaz.

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Güneş tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.

B) Güneş tutulması her ay gerçekleşir.

C) Ay tutulmasında Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultular üzerinde konumlanır.

D) Güneş tutulmasında Dünya tamamen Ay’ın gölgesinde kalır.

 

Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş
hem de Ay tutulması için ortak bir özellik
değildir?
A) Ay’ın yeni ay evresindeyken gerçekleşmesi

B) Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olması

C) Her ay gerçekleşmemesi

D) Bir doğa olayı olması

 

Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A) Ay, Dünya’dan gözlenmez.

B) Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.

C) Gözlendiği bölgede gece yaşanır.

D) Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.

Güneş Sistemi ve Tutulmalar

6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Testi

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne denir?
Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
İç Gezegenler (Karasal);

  • Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.
  • Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.
  • Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden birisi değildir?

Dış Gezegenler (Gazsal) ;

  • Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
  • Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.
  • Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi dış gezegenlerden birisi değildir?

Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?
“Güneş’e en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş’e çok yakın olmasından ve kendi etrafında çok yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Atmosferi yoktur.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?
“Güneş’e en yakın ikinci gezegendir. Büyüklük bakımından altıncı sırada yer alır. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzünde gözlemlenebilen en parlak gök cismidir. Gece ilk parlayan, sabah son sönen gezegen, yıldız gibi algılandığından halk arasında Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kalın atmosfer tabakasıyla kaplıdır. Dünya’ya en yakın gezegen olmasına rağmen, yüzey yapısı kalın atmosferinden dolayı Dünya’dan gözlemlenememektedir. Yapısındaki karbon gazları nedeniyle yüzeyi oldukça sıcaktır.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?
“Güneş sistemindeki gezegenler içinde; Güneş’e yakınlıkta dördüncü sırada, büyüklük bakımından yedinci sırada yer alır. Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegenin yüzeyi kırmızımsı bir görünüşe sahiptir. Bu nedenle “Kızıl Gezegen” olarak da bilinir. 2 doğal uydusu vardır. Kütlesi, Dünya’nın kütlesinin onda biri kadardır. Gezegenin çevresinde, Dünya atmosferine benzeyen fakat daha seyrek olan bir atmosfer vardır. Yüzeyinde su yoktur ama kutuplarında su ulunabileceği tahmin edilmektedir. Yaşam olup olmadığı hâlâ araştırılıyor. Dünya’dan çıplak gözle görülebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?
“Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 67 doğal uydusu keşfedilmiştir. Bu gezegenin en büyük dört uydusunu, kendi yaptığı basit teleskopla 1610 yılında ilk gözlemleyen, Galileo Galilei olmuştur. Çıplak gözle gözlenebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?
Güneş ve Ay tutulmalarının temel nedeni hangisidir?
Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş hem de Ay tutulması için ortak bir özellik değildir?
Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

Güneş Sistemi

6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Testi

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Güneş Sistemi Testi

 

“Güneş’in çevresinde dönüp duran birçok gök cismi vardır. Bu gök cisimlerinin Güneş’e uzaklıkları, yapıları ve izledikleri yollar birbirinden farklıdır. Bu gök cisimleri; gezegenler ve uyduları, asteroitler (gezegenimsi gök cisimleri) ve kuyruklu yıldızlar olarak sınıflandırılabilir.” Güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu bu sisteme ne ad verilir?

A) Yıldız sistemi

B) Güneş sistemi

C) Uzay sistemi

D) Gezegen sistemi

Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne denir?

A) Asteroit

B) Uydu

C) Göktaşı

D) Gezegen

Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş sisteminde gezegenlerin yanı sıra bir çok yıldız da vardır.

B) Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunmaktadır.

C) Gezegenlerin yapıları, büyüklükleri, Güneş’e olan uzaklıkları ve Güneş etrafındaki dönme süreleri birbirinden farklıdır

D) Gezegenler farklı hızlarda Güneş’in çevresinde dönerler.

İç Gezegenler (Karasal);

Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.

Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.

Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden birisi değildir?

A) Merkür

B) Venüs

C) Uranüs

D) Dünya

Dış Gezegenler (Gazsal) ;

Güneş sistemindeki son dört gezegendir.

Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.

Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi dış gezegenlerden birisi değildir?

A) Satürn

B) Neptün

C) Uranüs

D) Mars

Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir?

A) Uydu

B) Yıldız

C) Asteroit

D) Göktaşı

 

Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?

A) Uranüs

B) Merkür

C) Jüpiter

D) Neptün

Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?

A) Dünya

B) Satürn

C) Mars

D) Venüs

“Güneş’e en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş’e çok yakın olmasından ve kendi etrafında çok yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Atmosferi yoktur.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Dünya

B) Mars

C) Venüs

D) Merkür

“Güneş’e en yakın ikinci gezegendir. Büyüklük bakımından altıncı sırada yer alır. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzünde gözlemlenebilen en parlak gök cismidir. Gece ilk parlayan, sabah son sönen gezegen, yıldız gibi algılandığından halk arasında Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kalın atmosfer tabakasıyla kaplıdır. Dünya’ya en yakın gezegen olmasına rağmen, yüzey yapısı kalın atmosferinden dolayı Dünya’dan gözlemlenememektedir. Yapısındaki karbon gazları nedeniyle yüzeyi oldukça sıcaktır.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Neptün

B) Venüs

C) Mars

D) Merkür

“Güneş sistemindeki gezegenler içinde; Güneş’e yakınlıkta dördüncü sırada, büyüklük bakımından yedinci sırada yer alır. Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegenin yüzeyi kırmızımsı bir görünüşe sahiptir. Bu nedenle “Kızıl Gezegen” olarak da bilinir. 2 doğal uydusu vardır. Kütlesi, Dünya’nın kütlesinin onda biri kadardır. Gezegenin çevresinde, Dünya atmosferine benzeyen fakat daha seyrek olan bir atmosfer vardır. Yüzeyinde su yoktur ama kutuplarında su ulunabileceği tahmin edilmektedir. Yaşam olup
olmadığı hâlâ araştırılıyor. Dünya’dan çıplak gözle görülebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Satürn

B) Uranüs

C) Mars

D) Neptün

“Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 67 doğal uydusu keşfedilmiştir. Bu gezegenin en büyük dört uydusunu, kendi yaptığı basit teleskopla 1610 yılında ilk gözlemleyen, Galileo Galilei olmuştur. Çıplak gözle gözlenebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Jüpiter

B) Satürn

C) Uranüs

D) Neptün

“Güneş sisteminin Güneş’ten uzaklık sırasına göre altıncı gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir. Çıplak gözle izlenebilen beş gezegenden biridir. Kalın ve karmaşık bir atmosfer tabakası ile çevrilidir. Halkaları oldukça dikkat çekicidir. Yakın zamanlarda belirlenenlerle birlikte 62 uydusu vardır.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Satürn

B) Venüs

C) Neptün

D) Uranüs

“Güneş sisteminde, Güneş’e uzaklıkta yedinci, büyüklük açısından üçüncü sırada yer alır. 13 Mart 1781’de William Herschel’in (Vilyım Herşel) gerçekleştirdiği bir dizi gözlem sonunda gezegen olduğu anlaşılmıştır. Dönüşü yan yatmış bir varile benzetilebilir. 27 uydusu bulunan gezegenin yüzeyi çok soğuktur.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Satürn

B) Venüs

C) Neptün

D) Uranüs

“Güneş’e en uzak gezegendir. Büyüklük açısından dördüncü sırada yer alır. Çok uzakta bulunduğu için Dünya’dan çıplak gözle görülmez. Uranüs’ün ikizi olarak bilinir. Bugüne kadar 13 uydusu gözlemlenebilmiştir. Teleskopla bakıldığında küçük, yeşilimsi, yuvarlak bir cisim olarak
görünür.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Satürn

B) Jüpiter

C) Mars

D) Neptün

“Atmosfere yüksek hızla girerek atmosferi oluşturan maddelere sürtünmesi sonucunda ortaya çıkan yüksek ısı nedeniyle yanmaya başlamaları, akkor hâle gelip çevrelerine ışık saçmaları söz konusu olur. Bu doğa olayı, aslında yıldızlarla ilgisi olmadığı hâlde halk arasında akan yıldız veya yıldız kayması olarak bilinir. Daha sonra atmosferde yüksek ısı nedeniyle gaz hâline geçerek görünmez olur ya da yanma sonucu kalan parçası yeryüzüne düşer.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Yıldız

B) Asteroit

C) Meteor

D) Göktaşı

“Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan büyük kaya ve metal parçaları oluşturur. Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alır ve iç gezegenlerle dış gezegenler arasındaki sınırı oluşturur. Buradaki gök cisimleri Güneş çevresinde dolandıkları için “gezegenimsi gök cisimleri” veya “küçük gezegenler” olarak adlandırılır. Ancak bunlar gezegenler gibi küresel değildir.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Yıldız

B) Asteroit

C) Meteor

D) Göktaşı

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Merkür – Güneş sistemine en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.

B) Venüs – Yapısındaki karbon gazları nedeniyle sıcaklığı çok yüksektir.

C) Mars – Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.

D) Dünya – Üzerinde yaşadığımız gezegendir.

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Mars – Toprak renginden dolayı “Kızıl Gezegen” olarak bilinir.

B) Satürn – Dönüşü yan yatmış bir varile benzetilen gezegendir.

C) Neptün – Uranüs’ün ikizi olarak bilinir.

D) Jüpiter – Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.

Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan, Mars ile Jüpiter arasında bulunan, kaya ve metal parçalarına ne denir?

A) Asteroit

B) Meteorit

C) Gök taşı

D) Meteor

 

 

Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

6.Sınıf Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?
A) Çocuk Hakları
B) Vatandaşlık Hakları
C) İnsan Hakları
D) Üretici Hakları

2. İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?
A) rol
B) hak
C) sorumluluk
D) iş birliği

3. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
A) Meclisi
B) Okulu
C) Devlet
D) Alile

4. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
A) İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
B) İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
C) İnsan hakları kişilere aittir.
D) İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.

5. Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?
A) Ailemizin bize verdiği eğitim.
B) Okulumuzda tanınan her şey.
C) Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
D) Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.

6. İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?
A) İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye
B) Sorumluluklarını yerine getirmeye
C) Tasarruflu olmaya
D) Başkalarının haklarını zarar vermemeye

7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?
A) Fırında ekmek sırasına girmek
B) Ödevleri zamanında yapmak
C) Bol bol kitap okumak
D) Bilgi yarışmasında birinci olmak
8. “Tüm dünya çocukları çocuk haklarından din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.”
Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yukarıdaki maddesi verilenlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Her çocuk bir işte çalışmalıdır.
B) Çocuklar oyun oynama hakkına sahiptirler.
C) Tüm çocuklar sınıf gözetmeksizin eşittir.
D) Çocuklar eğitim görmelidirler.
9. Kaç yaşına kadar Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin sağladığı haklardan yararlanabiliriz?
A) 14
B) 16
C) 18
D) 20
10. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?
A) Eğitim
xB) Askerlik
C) Barınma
D) Sağlık
11. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların “güvenlik hakkı” kapsamında değildir?
A) Hiçbir çocuğa insanlık dışı işlem ve ceza uygulanamaz.
B) Çocukların, doğal çevreye saygıları geliştirilir.
C) Çocukların kaçırılmalarına karşı gerekli önlemler alınır.
D) Devlet, gerekli durumlarda çocuğu gözetim ve koruma altına alır.

12. UNICEF ile ilgili aşağıdaki anlatımların hangisi yanlıştır?
A) Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Fonu‘dur.
B) Çocuk haklarını korumak için etkinlikler yapar.
C) Savaş hâlinde olmayan ülkelerin çocuklarına yardım eder.
D) Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapar.

Ön Yargıları Kırıyorum

 

6.Sınıf Ön Yargıları Kırıyorum

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Ön Yargıları Kırıyorum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?

A) İletişim

B) Ön yargı

C) Bireysel farklılıklar

D) Kültürel farklılık

 

2. Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?

A) Toplumsal temas artırmak.

B) İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.

C) Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.

D) Hukuk üstünlüğünü sağlamak.

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.

B) Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.

C) İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir

D) Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler

 

4. “İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?

A) Sabırlı olmalıyız.

B) Hoşgörülü olmalıyız.

C) Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.

D) Yardımsever olmalıyız.

 

5. “İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma

B) Hoşgörü

C) Güzel ahlak

D) Ön yargılı olmak

 

6. Hangi değerler kapsamında yapılan faaliyetler artıkça toplumun refah düzeyi ve toplumsal huzur artar?

A) Gelenek ve görenekler

B) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma

C) Örf ve adetler

D) Kültürel

 

7. Aşağıdakilerden hangisi gönüllülük esasına dayalı olarak yaptıkları çalışmalarla toplumda dayanışmanın oluşmasına katkı sunarlar?

A) Eğitim kuruluşları

B) Sosyal yardımlaşma kuruluşları

C) Resmi kurum ve kuruluşlar

D) Sivil toplum kuruluşları

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulmuştur?

A) Milli Eğitim Vakfı

B) Türk Kızılay Vakfı

C) Türk Eğitim Vakfı

D) Türk Kültür Vakfı

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmet esnasında şehit olan
veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla faaliyet göstermektedir?

A) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

B) Mehmetçik Vakfı

C) Türk Hava Kurumu Vakfı

D) Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı

 

10. “Ülkemizde farklı alanlarda hizmet veren birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının temeli eski Türk devletlerindeki vakıf geleneğine dayanmaktadır.” Aşağıdaki vakıflardan hangisi farklıdır?

A) Çağdaş Eğitim Vakfı,

B) Milli Eğitim Vakfı,

C) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı,

D) Türkiye Mehmetçik Vakfı,

Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz

 

6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?

A) Sanatı

B) Toplumu

C) Kültürü

D) İletişimi

 

2. Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A) Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.

B) Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.

C) Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.

D) Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır.

 

3. Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?

A) Dil

B) Gelenek

C) Edebiyat

D) Bilim

 

4. “Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?

A) Gelenk ve görenekler

B) Örf ve adetler

C) Kültür

D) Tarih

 

5.  Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor.
B) Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir.
C) Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
D) Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür.

 

6.  “Elazığ yöresinde oynanan,  Her iki elde mumlu bir tabakla yürütülen zarif bir gösteridir.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur?

A) Horon
B) Halay
C) Hora
D) Çayda çıra

 

7. “Ele ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynanır. Baştan ayağa dalgalanma figürleri ile fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur?

A) Horon
B) Halay
C) Hora
D) Çayda çıra

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kıyafetlerimiz de yöreler arasında farklılık gösterir.

B) Kıyafetler iklimlerden etkilenmez.

C) Denize yakın yerlerde kıyafetler açık renklidir.

D) Düğünler, bayramlar ve özel günlerde yöresel kıyafetler giyilir.

9. “Doğdukları yerin özelliklerini taşırlar.  Halkın kültürünü anlatır, yaşayışını aktarır. Sevinçler, üzüntüler, istekler müziğe dönüşür. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır ve halka mal olur.” Yukarıda anlatılan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkralar
B) Müzik aletleri
C) Türküler
D) Masallar

 

10. Kültürel özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

B) Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.

C) Giyim tarzı, mimari, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır.

D) Kültürel özellikler hiçbir zaman değişmezler.

Değişen Rollerim

 

6.Sınıf Değişen Rollerim

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Değişen Rollerim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olgu

B) Görüş

C) Rol

D) Oyun

 

2.  Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
B) İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
C) Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
D) Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.

3. “Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Futbol takımı – kaleci
B) Okul – öğretmen
C) Aile – anne
D) Sınıf – yazar

4. “Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.”  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Hafta sonu pikniğe gitmek,
B) Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
C) Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
D) Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?

A) Cumhurbaşkanlığı

B) Sporculuk

C) Askerlik

D) Öğrencilik

6. Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A) Düzenli olmak
B) Okul kurallarına uymak

C) Bir işte çalışmak
D) Beslenmek

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?

A) Sınıfta söz almadan ve yüksek sesle konuşmak

B) Derslerine iyi çalışmak

C) Ailesine karşı sorumluluklarını bilmek

D) Öğretmenlerine karşı saygılı olmak

 

8. “Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?

A) Sınıf başkanı seçilmek

B) Okulu temizlemek

C) Okulun öğrencisi olmak

D) Bayram törenlerinde sunuculuk yapmak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?

A) Annelik

B) Mudur yardımcılığı

C) Kişilik

D) Kardeşlik

 

10. Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yapmak zorundadır.

B) İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.

C) Toplumda bütün insanların rolleri aynıdır.

D) Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.

 

11. Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?

A) Hak

B) Özgürlük

C) Çalışma

D) Sorumluluk

 

12. Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaşımız ilerledikçe bazı rollerimiz değişse de sorumluluklarımız değişmez.

B) Eğitim öğretim hayatımızı tamamladıktan sonra meslek grupları içinde yer alan bir birey oluruz.

C) Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir.

D) İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir.

Küresel Bağlantılar

Küresel Bağlantılar

Başla

Küresel Bağlantılar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
B) Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını
değiştirirler.
C) Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız.
D) Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır.
B) Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.
C) Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez.
D) Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır.
3. “Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ………… adı verilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İhracat
B) İthalat
C) Takas
D) Etkileşim

4. “İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Turizm
B) Ticaret
C) Seyahat
D) Ulaşım

5.”……… dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) NATO
B) BM
C) UNESCO
D) UNİCEF
6. ………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) NATO
B) BM
C) UNESCO
D) UNİCEF

7. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına……………… …denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İhracat
B) İthalat
C) Takas
D) Etkileşim

8. ‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?
A) Ticaretin kolaylaşmasını sağlar
B) malların kolay taşınmasını sağlar
C) üretimin yavaşlamasını sağlar
D) kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar

9. Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?
A) Bilim
B) Sanat
C) Edebiyat
D) Müzik

10. Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaretle uğraşanların artması
B) Ulaşım araçlarının artması
C) Ülkeler arası dostluğun gelişmesi
D) Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması

11. İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?
A) Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.
B) İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.
C) İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.
D) İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.

12. Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır,
karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;
I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması
II. Ön yargıların ortadan kalkması
III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I,II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?
A) İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.
B) İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.
C) İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.
D) İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
14. Dünya kültür mirası listesinde bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi ülkemizdedir?
A) Mostar Köprüsü
B) Piramitler
C) Özgürlük Anıtı
D) Kapadokya

15. Mısır Piramitlerinin yapılış amacı hangisidir?
A) “Firavun” adı verilen kralları için mezar olarak yapılmıştır.
B) Mısır hazinelerini saklamak için yapılmıştır.
C) Yapıldıkları dönemde otel olarak kullanılmak amacıyla yapılmıştır.
D) Firavunlar için konut olarak yapılmıştır.

16. Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı İnsanların hayatlarını devam ettirmeler için gereksinim duydukları ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bu ihtiyaçların bir kısmını iç ticaret ile kendi ülkelerinde üretilen ürünlerden karşılayan insanlar, bir kısmını da farklı ülkelerde üretilen ürünlerle karşılamışlardır. Böylece farklı ülkelerden ihtiyaçların karşılanmasıyla ülkeler arası ticaret doğmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanların ihtiyaçlarının tamamen birbirine benzediği
B) Ülkelerin birbirinden farklı ürünler ürettiği
C) Ticaretin hem ülke içinde hem ülke dışında yapıldığı
D) Ticaretin insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıktığı

17. Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İletişim araçlarının insanların hayatına kolaylıklar sağladığı
B) Ticarette yaşanan gelişmelerin iletişim ile paralel olduğu
C) İletişim sorunlarının tamamıyla çözüme kavuştuğu
D) İnsanların ürün ya da hizmete ulaşmasının iletişim araçlarıyla kolaylaştığı

18. Ortak miras, bütün insanlık tarihin ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerler bütünüdür İnsanlığın Ortak Mirası . Tek bir ulusa at olmayan ortak mirasın bütün insanlığa at olduğu kabul edilmektedir. Bu bilgiye göre ortak miras ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yüzyıllar boyu süren birikimlerin sonucunda oluştuğu
B) Tüm insanlığın ortak ürünü olduğu
C) Bütün insanların ortak mirastan yararlanamadığı
D) Maddi ve manevi ögeleri içinde barındırdığı

19. Dünya ortak miras eserlerinden biri olan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisinin İnsanlığın Ortak Mirası sınırları içerisinde yer almaktadır?
A) Mısır
B) Suriye
C) Çin
D) Hindistan

20. Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülkelere sağladığı faydalar arasında Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor değerlendirilemez?
A) Ülkelerin ekonomisini geliştirir.
B) Kültürel alışveriş yaşanır.
C) Devletler arası ilişkiler artar.
D) Tüm toplumları birbirine yakınlaştırır.

Etkin Vatandaşlık

 

Etkin Vatandaşlık

Başla

Etkin Vatandaşlık

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Toplumsal sorunların çözümünün hak, sorum¬luluk ve özgürlükler temelinde olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kanunlar
B) Gelenek ve görenekleri
C) Örf ve adetlere
D) Gizliliğe

2. Tüketici Hakların Koruma Yasası’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tüketici bir ay içerisin¬de itiraz edebilir.
B) Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir.
C) Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve il¬çelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır.
D) Üretici; hakem heyetinin kararından memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.

3. Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanana ne denir?
A) Aracı
B) Üretici
C) Tüketici
D) Tüccar

4. Tüketici haklarını korumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden birisidir?
A) Üretilen malın kaliteli, sağlığa uygun ve ucuz olmasını sağlamak.
B) Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zarar¬larını giderici, önlemler almak,
C) Üretilen malın tüketiciye ulaşmasını sağlamak.
D) Hakem heyeti kararlarının yasalara uygunluğunu sağlamak.

5. Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula¬bilecek yerlerden birisi değildir?
A) Belediyeler,
B) Tüketici Hakları Derneği,
C) Sağlık Bakanlığı
D) Tüketici Haklan Merkezi,

6. Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula¬bilecek yerlerden birisi değildir?
A) Tüketici Mahkemesi,
B) Reklam Kurulu,
C) Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
D) Bölge İdare Mahkemesi,

7. Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son¬rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku¬rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?
A) Belediyeler,
B) Kaymakamlıklar,
C) Defterdarlık
D) Muhtarlıklar,

8. Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?
A) Dilekçe verme hakkı,
B) Vergi verme hakkı,
C) İtiraz etme hakkı,
D) Tüketici Hakları Hakem Heyeti,

9. Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama¬cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
B) Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya¬salarla güvence altına alınmıştır.
C) Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so¬runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
D) Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.

• Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
• Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy-gusunu artırır.
• Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an¬laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş¬mesini sağlar.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
• Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
• Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı¬zı sağlar.
• Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
• Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar¬dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
• İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
• Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha¬yatı üzerindeki etkilerini öğretir.
10. Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Bilgiler Dersi öğrenmenin bize sağladığı faydalardandır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

 

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Başla

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. 1. İnsan gücü
2. Hammadde
3. Kapital
Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir?
A) 1
B) 1 ve 2
C) 1,2 ve 3
D) 1 ve 3

2. İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim özellikleri
B) Ekonomik faaliyetler
C) Bitki örtüsü
D) Nüfus yoğunluğu

3. Bir ülkede tarımsal üretimin yoğun olması aşağıdakilerden hangisini göstermez?
A) Ülkede tarım işçilerinin sayısının çok olduğunu.
B) Toprağın, pek çok yerde tarıma elverişli olduğunu.
C) İklimin farklı tarım ürünlerinin üretimine elverişli olduğunu.
D) Ülkede sanayinin geliştiğini

4. 1. Çiftçi
2. Ekmek
3. Buğday
4. Fırın
5. Un
Yukarıda verilenler üretim aşamasına göre sıralandığında en doğru sıralama hangisi olur?
A) 1- 3 – 5 – 4 – 2
B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
C) 1 – 3 – 2 – 5 – 4
D) 1 – 3 – 2 – 4 – 5

5. Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması; 1. Yağış düzeni 2. Tarım alanlarının azalması 3. Tarım teknolojilerinin Yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) Yalnız 3

6. Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir?
A) ithalat
B) ihracat
C) ekonomi
D) ticaret

7. Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?
A) sermaye
B) toprak
C) hammadde
D) güç

8. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir?
A) pirinç
B) arpa
C) buğday
D) zeytin

9. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
A) para, yol, zaman
B) insan gücü, sermaye, hammadde
C) iklim, enerji, sermaye
D) sermaye, hammadde, zaman

10. Bir ülkenin dış ülkelere ürün satmasına ne ad verilir?
A) ticaret
B) ithalat
C) ihracat
D) ekonomi

11. Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?
A) Baharda yağmurun bol olduğu
B) Kışların ılık olduğu
C) Kışların kar yağışlı olduğu
D) Yazların kurak olduğu

12. Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir?
A) Tarım
B) Ticaret
C) Balıkçılık
D) Madencilik

13. Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir?
A) Çiftçi
B) Satıcı
C) Girişimci
D) Üretici

14. Batı Akdeniz kıyılarımızda ……………… dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu yöre, tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir.
Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarıma
B) Ticarete
C) Turizme
D) Balıkçılığa

15. Bir bölgenin iklim özellikleri, yeryüzü, şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir?
A) İstanbul
B) Hakkari
C) Amasya
D) Artvin

16. Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir.Bunların hangisi doğrudur?
A) Pamuk-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B) Tütün-Karadeniz Bölgesi
C) Mercimek-Akdeniz Bölgesi
D) Zeytin-Karadeniz Bölgesi

17. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir?
A) Pamuk
B) Susam
C) Zeytin
D) Buğday

18. Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?
A) Marmara Bölgesi
B) Doğu Anadolu Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi

19. Aşağıda bazı meslekler ile yapıldığı bölgeler verilmiştir. Doğru olanı bulunuz.
A) Balıkçılık-Urfa
B) İpekböcekçiliği-Bursa
C) Taşkömürü-Rize
D) Çay -Zonguldak

20. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
A) İnsan gücü, hammadde ve sermaye
B) İnsan gücü, iklim ve deniz
C) Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin
D) Sermaye turizm ve tarım

1 2 3 43