6.sınıf Çevremizde Kimler Yaşıyor Testi

6.Sınıf Çevremizde Kimler Yaşıyor

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Çevremizde Kimler Yaşıyor

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir?
A) İklim özellikleri
B) Tarım ürünleri
C) Bitki örtüsü
D) Ekonomik faaliyetleri

2. Aşağıdakilerden hangi bölgeler diğerlerine göre daha tenhadır?
A) Deniz ve göl kıyıları
B) Ovalar ve tarım alanları
C) Kuzey ve Güney kutup bölgeleri
D) Çok yağış alan bölgeler.

3. Hangi iklimin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü yoktur. Aynı zamanda tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık insanların önemli geçim kaynağıdır?
A) Çöl iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Kutup iklimi

4. Kanada’nın kuzeyi, Alaska, Grönland ve Sibirya’nın doğusunda yaşayan yerli halka ne denir?
A) Buz adam
B) Eskimo
C) Kutuplu
D) Aborjin

5.” ABD, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görülür. Yazları sıcak ve kurak,
kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Yağışlar en fazla kış mevsiminde olur. Yıllık ortalama sıcaklık 15 °C – 20 °C arasındadır. Kışın sıcaklık 0 °C’nin altına nadiren düşer. Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanabilen bodur çalılardan oluşan makidir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen iklim çeşidi hangisidir?
A) Akdeniz iklimi
B) kutup iklimi
C) Muson iklimi
D) Tundra iklimi

6. Hangi iklimin görüldüğü yerlerde yaz sıcaklığının fazla olması yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Kış mevsiminin ılık geçmesi seracılık yapılmasına imkan sağlar. Turunçgiller, zeytin, incir, pamuk, yer fıstığı önemli tarım ürünleridir?
A) Çöl iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Akdeniz iklimi

7. “Toros Dağları’nda geçimini hayvancılıkla sağlayan yörük adı verilen konargöçer bir topluluk yaşamaktadır. En büyük geçim kaynakları hayvancılıktır. Yazın hayvanlarını otlatmak için yaylalara giderek çadırlarda kalırlar. Sonbahar olunca da sahile inerek maki alanlarında hayvanlarını otlatırlar.” Bu paragrafa göre Yörüklerin yaşamını aşağıdakilerden hangisi etkilemektedir?
A) Bitki örtüsü
B) İklim
C) Tarım faaliyetleri
D) Turizm

8. Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür?
A) Çöl iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Kutup iklimi

9. “Muson iklimi pirinç üretimini kolaylaştırır. Pirinç su dolu tarlalarda yetişir. Bu bölgede geçmişten günümüze kadar tarımın yaygın olması nüfusun yoğunlaşmasında etkili olmuştur.” Yukarıdaki anlatımda Muson ikliminin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Yağış
B) Rüzgar
C) Sıcaklık
D) Toprak yapısı

10. “Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç
topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür?
A) Kutup iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Ekvator iklimi

11. “Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.”
Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir?
A) Ekvatoral iklim
B) Kutup iklimi
C) Akdeniz iklimi
D) Muson iklimi

12. İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?
A) Bitki örtüsü
B) İklim
C) Ekonomik faaliyetler
D) Yeryüzü şekilleri

6.sınıf Ülkemin Zenginlikleri Haritada Testi

 

6.Sınıf Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) fiziki coğrafya
B) siyasi coğrafya
C) yerel coğrafya
D) beşerî coğrafya

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir?
A) yeryüzü şekilleri
B) bitki örtüsü
C) tarım ürünleri
D) yerleşme şekilleri

3. “Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi en fazladır?
A) yeryüzü şekilleri
B) bitki örtüsü
C) iklim özellikleri
D) tarım ürünleri

4. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu belirleyen beşeri unsurlardan birisidir?
A) yeryüzü şekilleri
B) iklim
C) toprak yapısı
D) tarım

5. Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
A) Tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır.
B) Ülkemizde çıkarılan maden çeşitliliğini artırmıştır.
C) Turizm faaliyetlerini ve gelirlerini artırmıştır.
D) Ulaşım çeşitlerini artırmış ve kolaylaştırmıştır.

6. Doğu illerimizde yükseltinin fazla olması olumlu etkilemiştir?
A) Ulaşımın gelişmesini, ticaret ve sanayi tesislerini
B) Seracılık ve yaz turizminin gelişmesini
C) Kış turizmini ve hayvancılık faaliyetlerini
D) Deniz ve deniz ürünlerine dayalı sanayinin gelişmesini

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ayvancılığın gelişmesi et ve süt ürünlerine bağlı tesislerin açılmasını sağlamıştır.
B) Marmara’da ulaşımın gelişmesi ticaret ve sanayi tesislerini de artırmıştır.
C) Akdeniz ve Ege kıyılarımızda iklimin elverişli olması seracılık ve yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır.
D) Karadeniz bölgesinin çok yağış alması tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi tarıma bağlı bir sanayi değildir?
A) Meyve Suyu Tesisi
B) Demir-Çelik Fabrikası
C) Un Fabrikası
D) Süt Entegre Tesisi

9. “Dünyada en çok Türkiye’de bulunmaktadır. Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’da rezervi bulunmaktadır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre yapımı ve roket yakıt gibi çok geniş kullanım alanları vardır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?
A) bor minerali
B) taş kömürü
C) linyit
D) bakır

10. “Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde çıkartılır. Demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?
A) bor minerali
B) taş kömürü
C) linyit
D) bakır

11. “Türkiye’de en çok bulunan madenlerimizdendir. Rezervi en çok bulunan illerimiz Manisa, Kütahya, Sivas ve Kahramanmaraş’tır. Termik santrallerde, elektrik üretiminde ve konutlarda yakıt olarak da kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?
A) bor minerali
B) taş kömürü
C) linyit
D) bakır

12. “Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?
A) bor minerali
B) taş kömürü
C) linyit
D) bakır

6.sınıf Ülkemin Güzellikleri Haritada Testi

 

6.Sınıf Ülkemin Güzellikleri Haritada

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Ülkemin Güzellikleri Haritada

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi dört taraf sularla çevrili olan
kara parçasıdır?
A) ada
B) göl
C) burun
D) koy

2. Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan yeryüzü şeklidir?
A) ova
B) dağ
C) vadi
D) plato

3. Aşağıdakilerden hangisi karaların su kütlelerine doğru uzanmış bölümüdür?
A) koy
B) ada
C) burun
D) körfez

4. aşağıdakilerden hangisi karaların üzerindeki çukurlukları dolduran tatlı ya da
tuzlu su kütlesidir?
A) okyanus
B) deniz
C) göl
D) nehir

5. Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafından
derin olarak yarılmış geniş düzlüklere verilen addır?
A) ova
B) vadi
C) çöl
D) plato

6. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların denize döküldükleri yerlerde, taşıdıkları
alüvyonların biriktirmesi sonucunda oluşan yeryüzü şeklidir?
A) ova
B) vadi
C) plato
D) tepe

7. Deniz sularının karaların içine doğru sokulduğu bölümüne ne ad verilir?
A) vadi
B) ova
C) burun
D) koy

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir yatak içinde akan su kütlesidir?
A) göl
B) deniz
C) boğaz
D) nehir

9. Üç taraf sularla çevrili kara parçasına ne ad verilir?
A) kıta
B) burun
C) koy
D) körfez

10. Türkiye’deki en yaygın yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) dağ
B) plato
C) ova
D) adi

11. Türkiye, Alplerden başlayıp Himalaya’ya kadar uzanan dağ kuşağının geçtiği bir ülkedir. Bu durum hangisine sebep olmuştur?
A) Ülkemiz topraklarının verimli olmasına ve tarım ürünleri çeşitliliğine.
B) Ülkemizde yükseltinin artmasında ve engebeli arazilerin geniş yer kaplamasına.
C) Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına.
D) Ülkemizde karasal iklimin daha çok görülmesine.

12. Ülkemizin fiziki yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bat Anadolu’da alçak ve ovalık yerler fazladır.
B) Anadolu’nun içlerine doğru gidildikçe yükseltinin artığını ve geniş plato alanlarının da yaygınlaştığını görürüz.
C) Yükseltinin artması düz arazilerin dana geniş yer kaplamasında neden olmuştur.
D) Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki sıradağlar ülkemizin doğusunda birleşmesi yükseltinin artmasına neden olmuştur.

13. Türkiye, dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat bat ve güney kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde karasal, kuzey kesimlerde de Karadeniz iklimi görülür. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?
A) denizlere göre konumu
B) bitki örtüsü
C) yeryüzü şekilleri
D) ekonomik faaliyetler

14. Nem (su buharı) bir yerdeki sıcaklığın fazla artmasını ve azalmasını engeller. Böylece sıcaklığın dengede kalmasını sağlar. Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar, doğu batı yönünde uzandığı için kıyı kesimlerdeki nemin iç kesimlere doğru girmesini engeller. İç kesimlerde nemin az olması günlük ve yıllık sıcaklık farkını artırır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Daha geniş alanlarda karasal iklim görülmesine.
B) Ülkemizde çok çeşitli iklim görülmesine,
C) Tarım alanlarının daha geniş olmasını,
D) Ülkenin iç kesimlerinde daha çok yağış görülmesine,

15. Ülkemizde aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez?
A) Karadeniz iklimi
B) Akdeniz iklimi
C) Muson iklimi
D) Karasal iklim

6.sınıf Dünyanın Neresindeyim Testi

 

6.Sınıf Dünyanın Neresindeyim

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Dünyanın Neresindeyim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Haritalar üzerinde sağdan sola, yukarıdan aşağıya uzanan çizgilerin olduğunu görürsünüz. Bu çizgiler, dünya üzerindeki bir yerin coğraf konumunu belirlemede bize yardımcı olur. Doğu-batı doğrultusunda uzanan çizgilere ne ad verilir?
A) Paralel
B) Meridyen
C) İzohips
D) Grinviç

2. Haritalarda kuzey-güney doğrultusunda uzanan çizgilere ne ad verilir?
A) Paralel
B) Meridyen
C) İzohips
D) Grinviç

3. Dünya üzerinde kaç tane paralel dairesi vardır?
A) 90
B) 120
C) 180
D) 360

4. Dünya üzerinde kaç tane meridyen vardır?
A) 90
B) 120
C) 180
D) 360

5. Dünyayı iki yarım küreye ayıran ve 0 olarak gösterilen paralele ne denir?
A) Kutup
B) Ekvator
C) Dönence
D) Meridyen

6. Paraleller arasındaki uzaklık kaç km’dir?
A) 111 km
B) 90 km
C) 180 km
D) 360 km

7. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır?
A) 111 dk
B) 90 dk
C) 120 dk
D) 4 dk

8. Paralel ve meridyen çizgilerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?
A) Coğrafi koordinat sistemi
B) Doğal koordinat sistemi
C) Harita koordinat sistemi
D) Küresel koordinat sistemi

9. Dünya üzerinde bir yerin coğrafi konumunu belirlemek için öncelikle hangisini belirlemeliyiz?
A) Bulunduğu yarım küreyi
B) Bulunduğu paralelleri
C) Bulunduğu paralelleri
D) Ekvatora uzaklığını

10. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi koordinatlarını belirtmektedir?
A) 36-42 derece güney paralelleri, 26-45 derece batı meridyenleri
B) 26-45 derece kuzey paralelleri, 36-42 derece doğu meridyenleri
C) 36-42 derece kuzey paralelleri, 26-45 derece doğu meridyenleri
D) 36-45 derece kuzey paralelleri, 26-42 derece güney meridyenleri

11. “Türkiye, Ekvator’un …………….. , Greenwich’in ……………… yer almaktadır.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Kuzeyinde- Batısında
B) Kuzeyinde-Doğusunda
C) Güneyinde-Kuzeyinde
D) Doğusunda –Kuzeyinde
12. Ülkemizin coğrafi konumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır.
B) Ülkemize kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır.
C) Ülkemizin kuzeyi güneyine göre daha sıcaktır.
D) Ülkemizin güneyden kuzeye doğru sıcaklık değerleri azalır.

13. “Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanuslara, geçitlere, su yollarına ve kentlere olan uzaklığı o yerin ……………….. konumunu verir.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) matematiksel
B) Jeopolitik
C) mutlak
D) göreceli

14. Aşağıdakilerden hangisi göreceli konum değildir?
A) yer alt kaynakları
B) siyasi ilişkileri
C) iklim çeşitliliği
D) yer şekilleri

15. Bir yerin mutlak ve göreceli konumunun ülkeler arasındaki siyasi ilişkilere yansımasına ne denir?
A) matematiksel konum
B) Jeopolitik konum
C) mutlak konum
D) göreceli konum

16. “Ülkemiz dünya siyasetinde gündemde olan Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu üçgeninin merkezinde yer almaktadır. Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazları, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü vazifesi görmektedir.” Yukarıdaki anlatımda ülkemizin hangi konumuna dikkat çekilmiştir?
A) matematiksel
B) Jeopolitik
C) mutlak
D) göreceli
17. “Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ……. denir. Yeryüzünde Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Okyanusya olmak üzere yedi …….. bulunmaktadır.” Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?
A) kıta
B) kara
C) ada
D) okyanus

18. Kıtalar arasındaki derin çukurlukları dolduran tuzlu su kütlelerine ne ad verilir?
A) deniz
B) göl
C) kıta
D) okyanus

19. Aşağıdakilerden hangisi okyanuslardan birisi değildir?
A) Büyük okyanus
B) Antarktika okyanusu
C) Atlas okyanusu
D) Hint okyanusu

20. Ülkemiz hangi kıtalarda yer alır?
A) Avrupa-Asya
B) Afrika-Asya
C) Amerika-Afrika
D) Amerika-Antartika

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiştir?
A
Araba tozlu yollara bir şeyler anlatıyordu.
B
Bir yer düşünüyorum yemyeşil.
C
Yeter ki gün eksilmesin penceremden.
D
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
Soru 2
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uyumu kuralı aranmaz?
A
Hanımeli
B
Çekmece
C
Papatya
D
Sandalye
Soru 3
“Sabah olunca Nasrettin hoca erkenden bahçeye çıkmış.” cümlesinde kalınlık incelik uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A
4
B
2
C
3
D
1
Soru 4
Cümlelerde koyu yazılan kelimelerden hangisinin kökü “Yaralarındaki sargılar bugün açılacaktı.” cümlesinde koyu yazılan kelimenin kökünden farklı türdedir?
A
Evlerinin önündeki çamlıkta yangın çıktı.
B
Eskiden bu sokak demirci dükkânlarıyla doluydu.
C
Okuduğu romanlar onu duygulandırdı.
D
Açık bıraktığı defterini birden kapatıverdi.
Soru 5
“ Nehrin karşı yakasına geçmek için kayığa bindik. ” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Kaynaştırma harfi
B
Ünlü düşmesi
C
Ünsüz yumuşaması
D
Ünlü daralması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
A
Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır.
B
Yazarı bellidir.
C
Olağanüstü olaylara yer verilir.
D
Gerçeğe uygun olaylara da rastlanır.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A
Üzüntüsünden ağlayarak yürümeye başladı.
B
Paraların yerinde yeller esiyordu.
C
Şimdi gel de ayıkla pirincin taşını!
D
Hemen koşup Pav Kong’un eteğine yapıştı.
Soru 8

Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates: “Bir kitap, bir çiçek, bir kuş… ne büyük saadetğ” derken bunu anlatmıyor mu?

Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

A
Tanık gösterme
B
Örnekleme
C
Karşılaştırma
D
Benzetme
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
“Bu konudaki fikrim hâlâ değişmedi.” cümlesinde ünlü düşmesi vardır.
B
“Dünyada hiç bir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” cümlesinde “hiç bir” doğru yazılmıştır.
C
“Toplantıda yanlız senin görüşün beğenildi.” cümlesinde yazım yanlışı yapılmıştır.
D
“Olaylar aniden gelişti.” Cümlesinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır?
A
Bu günlerde onun da burnu büyümüş.
B
Küçücük çocuk nasıl da çalışıyordu.
C
Ağaçta bir kedi vardı.
D
Elbisenin rengi iyice açıldı.
Soru 11

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Yukarıdaki paragrafın yazarı için aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

A
Yeni şeyler keşfetmek için okumaktadır.
B
İnsanları kitap okumaya davet etmektedir.
C
Yalnızlığını unutmak için kitaplara sığınmıştır.
D
Dünyasını zenginleştirmek için okumaktadır.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım yoktur?
A
Kitaplıktaki bütün kitapları numaralamıştı.
B
Akşamki filmi severek izlemiş.
C
Seninle aynı semtte oturuyormuş.
D
Sütçü her gün aynı saatte sokağımızdan geçerdi.
Soru 13

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın ana fikri olabilir?

A
İyi bir sırdaş olmak için kitap okumalısın.
B
Farklı duyguları hissetmek istiyorsan kitap oku.
C
Kitap en iyi dosttur.
D
Kitap, okuyucusunu kendi içine almaya hazırdır.
Soru 14
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ince ünlülerden oluşmuştur?
A
Kalınca
B
Biliyor
C
Düzenli
D
Beyazlık
Soru 15

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Paragrafla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

A
Düşünceyi geliştirmek için örneklere yer verilmiştir.
B
Zıt anlamlı kelimelere yer verilmiştir.
C
Birden fazla duyudan yararlanılmıştır.
D
Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır.
Soru 16
Bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerin giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde yazılmasına ne ad verilir?
A
Anı
B
Hikâye
C
Paragraf
D
Kompozisyon
Soru 17
Hangi seçenekte yer alan kelimeler hem yapım hem çekim eki almıştır?
A
Sergi – Kışlık – Kazı
B
Annesi – Evde – Defterin
C
İşçiler – Yazarı – Gözlükçünün
D
Geldim – Toprak – Balıkçıl
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır?
A
Sobanın kapağı
B
Beşer kavanoz
C
Kalemin rengi
D
Ağacın kökü
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A
Söze böyle başlayan birini duymadım.
B
Söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
C
Bu konuda bir şey bilmiyorum.
D
Buraya çöp dökülmez.
Soru 20
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A
Masanın
B
Kalemin
C
Kapıyı
D
Yedişer

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
B
Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor.
C
Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir.
D
Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür.
Soru 2
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?
A
iş birliği
B
hak
C
sorumluluk
D
rol
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?
A
Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
B
Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
C
Ailemizin bize verdiği eğitim.
D
Okulumuzda tanınan her şey.
Soru 4
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
A
Meclisi
B
Okulu
C
Alile
D
Devlet
Soru 5
“Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?
A
Tarih
B
Gelenk ve görenekler
C
Örf ve adetler
D
Kültür
Soru 6
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?
A
Edebiyat
B
Bilim
C
Dil
D
Gelenek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?
A
Çocuk Hakları
B
İnsan Hakları
C
Üretici Hakları
D
Vatandaşlık Hakları
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir
B
Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.
C
Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler
D
Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.
Soru 9
Görevler:Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.” Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
B
Hafta sonu pikniğe gitmek,
C
Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
D
Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,
Soru 10
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A
Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır.
B
Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.
C
Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.
D
Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
Soru 11
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Olgu
B
Görüş
C
Rol
D
Oyun
Soru 12
“Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?
A
Ön yargı
B
Bireysel farklılıklar
C
Kültürel farklılık
D
İletişim
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
A
Askerlik
B
Cumhurbaşkanlığı
C
Öğrencilik
D
Sporculuk
Soru 14
Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?
A
Hukuk üstünlüğünü sağlamak.
B
Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.
C
İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.
D
Toplumsal temas artırmak.
Soru 15
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?
A
İletişimi
B
Sanatı
C
Toplumu
D
Kültürü
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
A
İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
B
İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
C
İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
D
İnsan hakları kişilere aittir.
Soru 17
Roller:Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlererol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Aile – anne
B
Futbol takımı – kaleci
C
Sınıf – yazar
D
Okul – öğretmen
Soru 18
“İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Hoşgörü
B
Ön yargılı olmak
C
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
D
Güzel ahlak
Soru 19
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
B
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
C
Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
D
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
Soru 20
“İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?
A
Hoşgörülü olmalıyız.
B
Yardımsever olmalıyız.
C
Sabırlı olmalıyız.
D
Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
12³ sayısının değeri hangisidir?
A
144
B
436
C
1728
D
849
Soru 2
Bir sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısının 2 katıdır. Kızların yarısı folklor takımına katıldığında sınıfta 5 kız kalmaktadır. Bu sınıfın mevcudu kaçtır?
A
30
B
35
C
20
D
40
Soru 3
18 : 3 + 3 .2 – 1 İşleminin sonucu kaçtır?
A
6
B
18
C
12
D
11
Soru 4
435△ sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre ” yerine hangi sayılar gelebilir?
A
6,7,8,9
B
3,4,6,9
C
1,3,6,9
D
0,3,6,9
Soru 5
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A
(8 – 5) = 3.8 + 9.5
B
8 + 6.9 = 6.(8 + 9)
C
(7+ 13) = 8.7 + 7.13
D
8 – 3.5 = 4.(8 – 5)
Soru 6
8² sayısının değeri hangisidir?
A
64
B
16
C
72
D
32
Soru 7
24-5.3+4:2=? İşleminin sonucu hangisidir?
A
11
B
15
C
9
D
17
Soru 8
8□2 sayısının 4’e kalansız bölünebilmesi için “□” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi getirilebilir?
A
5
B
6
C
3
D
9
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A
54
B
41
C
12
D
42
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi 75’in çarpanlarından birisidir?
A
7
B
8
C
5
D
6
Soru 11
5.6 + 5.4 İşleminin ortak çarpan parantezine alarak yapılışı hangisidir?
A
5.(6.4)
B
6.(5+4)
C
5.(6+5)
D
5.(6+4)
Soru 12
4³sayısının değeri hangisidir?
A
64
B
76
C
84
D
12
Soru 13
Ezgi bir kitabın her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 2 katını okumaktadır. İlk gün 5 sayfa kitap okuyan Ezgi 6.gün kaç sayfa kitap okumuştur?
A
456
B
160
C
245
D
315
Soru 14
24- 2 . 6=? İşleminin sonucu kaçtır?
A
36
B
132
C
48
D
12
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi 36’nın çarpanlarından birisi değildir?
A
7
B
3
C
6
D
9
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi 24’ün çarpanlarından birisi değildir?
A
6
B
4
C
7
D
2
Soru 17
3 katının 5 fazlası 38 olan sayı kaçtır?
A
13
B
11
C
12
D
14
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?
A
3
B
1
C
2
D
5
Soru 19
125A sayısı 2 ile kalansız bölünebildiğine göre “A” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez?
A
4
B
3
C
2
D
0
Soru 20
32.(13+17)=32.A+32.17 işleminde A yerine hangisi yazılmalıdır?
A
17
B
36
C
13
D
32

6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
“Vücuda hava giriş çıkışının yapıldığı yerdir. Buradaki kıllar havayla gelen toz parçalarını tutar. Buradan geçerken havanın sıcaklığı vücut sıcaklığına uyumlu hâle getirilir.” Yukarıda görevi ve çalışması anlatılan solunum organı hangisidir?
A
Ağız
B
Gırtlak
C
Burun
D
Soluk borusu
Soru 2
İç Gezegenler (Karasal);

  • Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.
  • Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.
  • Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden birisi değildir?

A
Uranüs
B
Dünya
C
Venüs
D
Merkür
Soru 3
İskelet sistemimiz vücudumuzun çatısını oluşturan üç bölümden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden birisi değildir?
A
Kafatası
B
Kollar ve bacaklar
C
Gövde iskeleti
D
Omurga
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından birisi değildir?
A
Akciğerler
B
Göğüs kafesi
C
Diyafram
D
Kalp
Soru 5
Dış Gezegenler (Gazsal) ;

  • Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
  • Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.
  • Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi dış gezegenlerden birisi değildir?

A
Neptün
B
Mars
C
Uranüs
D
Satürn
Soru 6
“Bazı geceler Ay’ı gökyüzünde göremeyiz. Bunun nedeni Ay’ın, Güneş ile Dünya arasında yer almasıdır. Ay, Güneş ve Dünya arasında olduğunda Dünya üzerinden görünmeyen yüzü ışık alır. Bu nedenle biz de Ay’ı göremeyiz.” Yukarıdaki anlatımda Ay’ın hangi evresi belirtilmiştir?
A
Yeni ay
B
Hilal
C
İlk dördün
D
Dolunay
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinde solunuma yardımcı organlar birlikte verilmiştir?
A
Soluk borusu – burun
B
Bronş – bronşçuk
C
Diyafram – göğüs kafesi
D
Alveol – bronş
Soru 8
Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne denir?
A
Uydu
B
Göktaşı
C
Asteroit
D
Gezegen
Soru 9
Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sisteme ne denir?
A
Solunum sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 10
Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasına girmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A
Güneş tutulması
B
Yıldız kayması
C
Meteor düşmesi
D
Ay tutulması
Soru 11
Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Güneş sisteminde gezegenlerin yanı sıra bir çok yıldız da vardır.
B
Gezegenlerin yapıları, büyüklükleri, Güneş’e olan uzaklıkları ve Güneş etrafındaki dönme süreleri birbirinden farklıdır
C
Gezegenler farklı hızlarda Güneş’in çevresinde dönerler.
D
Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunmaktadır.
Soru 12
Gün içerisinde yaptığımız yürüme, koşma, yazma ve konuşma gibi hareketlerimiz destek ve hareket sistemi tarafından gerçekleştirilir. Hangi seçenekte destek ve hareket sistemimizi oluşturan yapılar birlikte verilmiştir?
A
İskelet – Kas sistemi.
B
Kas – Solunum sitemi.
C
İskelet – Dolaşım sistemi.
D
Kas – Sindirim sistemi.
Soru 13
Güneş tutulması Ay’ın hangi evresinde gelişir?
A
Dolunay
B
Yeni ay
C
Son dördün
D
Hilal
Soru 14
İskeletle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kıkırdak dokular zamanla sertleşerek kemiklere dönüşür ve eklemler oluşur.
B
Yeni doğan bebeklerin kafatasının üst kısmı bıngıldakadı verilen yumuşak bir kıkırdak dokudan oluşur.
C
İnsan iskeleti kemik ve kıkırdaktan oluşmaktadır.
D
Kemiklerimiz kıkırdak dokunun sertleşmesi ile oluşur.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi iskelet sistemini oluşturan yapılardan birisi değildir?
A
Eklem
B
Lif
C
Kemik
D
Kıkırdak
Soru 16
“Güneş’in çevresinde dönüp duran birçok gök cismi vardır. Bu gök cisimlerinin Güneş’e uzaklıkları, yapıları ve izledikleri yollar birbirinden farklıdır. Bu gök cisimleri; gezegenler ve uyduları, asteroitler (gezegenimsi gök cisimleri) ve kuyruklu yıldızlar olarak sınıflandırılabilir.” Güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu bu sisteme ne ad verilir?
A
Yıldız sistemi
B
Uzay sistemi
C
Gezegen sistemi
D
Güneş sistemi
Soru 17
Gök cisimleri Güneş-Ay-Dünya şeklinde bir doğruda sıralandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A
Dünyada geceye benzer bir karanlık yaşanır.
B
Ay ışık alamaz.
C
Dünyada güneş tutulması yaşanır.
D
Dünya ışık alamaz.
Soru 18
Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A
Ay, Güneş’in arkasında kalır.
B
Dünya, Ay’ın gölgesinde kalır.
C
Dünya, Ay’ın ışık almasına engel olur.
D
Dünyadan Ay’ı göremeyiz.
Soru 19
“Bütün canlılar, vücut yapılarına uygun şekilde nefes alır. Vücudunuz milyarlarca hücreden oluşur. Bu hücrelerin her biri, havadaki oksijene ihtiyaç duyar. Bu durumda vücut dışındaki havanın, hücrelere ulaştırılması gerekir. Ayrıca bu hücrelerde oluşan atık, karbondioksit gazının dışarı atılması gerekir. Bu görevi akciğerler, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve alveolden oluşan sistem gerçekleştirir. Diyafram ve kaburgalar arasındaki kaslar da bu görevde yardımcı olur.” Yukarıdaki anlatım vücudumuzdaki sistemlerden hangisi ile ilgilidir?
A
Boşaltım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 20
Kaburga ve omurga kemikleri iskeletimizin hangi bölümün oluşturur?
A
Kollar ve bacaklar
B
Kafatası
C
Gövde
D
Omurga

Özdeyişler

6.Sınıf Özdeyişler

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Özdeyişler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok dikkatli ve uyanık olmak” anlamını taşıyan bir deyim vardır?
A
Ne yazık, Ekrem de iyi gün dostu çıktı.
B
Nihayet bu işin olacağına aklım yattı.
C
Bu gezide eğlencenin tadına varmak istiyorum.
D
Polis, gözünü dört açmış hırsızın çıkmasını bekliyordu.
Soru 2
“Kanı beynine çıkmak” deyiminin anlamı hangisidir?
A
Acımak
B
Korkmak
C
Heyecanlanmak
D
Çok kızmak
Soru 3
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “dikkatli olmak” anlamındadır?
A
Gözleri buğulanmak
B
Göze gelmek
C
Gözünü dört açmak
D
Gözleri fal taşı gibi açılmak
Soru 4
Göğsü kabarmak’ deyiminin anlamı nedir?  
A
Övmek
B
Başarılı olmak
C
Övünç duymak
D
Derin nefes almak
Soru 5
“Yaramazken çok uslanmış duruma gelmek” anlamına gelen deyim hangisidir?
A
Gözü dönmüş
B
Renk vermemek
C
Mum gibi olmak
D
Göze gelmek
Soru 6
“Çok tehlikeli bir işe girmek” anlamına giren deyim hangisidir?
A
Ateşten uzak olmak
B
Ateşle oynamak
C
Ateşi söndürmek
D
Ateş atmak
Soru 7
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “İyi olmayan bir şeyi, iyi gibi göstermek anlamına gelmektedir?
A
Göz dikme
B
Göz boyamak
C
Göze gelmek
D
Gözü tutmak
Soru 8
“Satışlar düşünce, fiyatı kırmak zorunda kaldılar” cümlesindeki deyimin anlamı hangisidir?
A
Bir şeyin kaça satılacağını söylemek
B
Fiyatın yükselmesini önlemek
C
Bir şeyin değerini tahmin etmek
D
Fiyatı indirmek, düşürmek
Soru 9
“Gözden düşmek” deyimin anlamı nedir?
A
Kendisine duyulan güveni yitirmek
B
Ortalıkta dolanmamak
C
Farkına varılmamak, görülmemek
D
Kötü bir şeyi iyi olarak göstermek
Soru 10
“Aldatılmak” anlamına gelen deyim aşağıda-kilerden hangisidir?
A
Ağzından kaçırmak
B
Oyuna gelmek
C
Çamura yatmak
D
Sözünde durmak

Kümeler

6.Sınıf Kümeler

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Kümeler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Bir kümeyi oluşturan her nesne o kümenin elemanıdır.” A= {a,b,c,d,e} kümesinin kaç tane elemanı vardır?

A)  2

B) 3

C) 4

D) 5

 

2. B= {elma, limon, armut, kiraz, erik} Buna göre aşağıdakilerden hangisi “B” kümesinin elemanı değildir?

A)  Limon

B) Portakal

C) Erik

D) Kiraz

 

3. “Kümeye ait tüm elemanlar, küme parantezi olan “{ }” şekli içerisine aralarına virgül konularak gösterilir. Her eleman, küme parantezi içine yalnız bir kez yazılır ve elemanların yer değiştirmesi yeni bir küme oluşturmaz.”  Bu gösterim nasıl adlandırılır?

A)  Liste yöntemi

B) Ortak özellik yöntemi

C) Venn şeması yöntemi

D) Parantez yöntemi

 

4. “Kümeye ait her elemanın sağladığı özelliğin küme parantezi içine yazılmasıyla yapılan gösterim, kümenin ortak özellik yöntemi ile gösterimidir.” Aşağıdaki kümelerden hangisi ortak özellik yöntemiyle gösterilmiştir?

A)  D={1, 2, 3, 4, 5, 6 }

B) E={ k, l, m, n, o}

C) G={Uçamayan kuşlar }

D) H={Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma }

 

5. A = {ilkbahar, yaz, sonbahar, kış} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Mevsimler kümesidir.

B) 5 elemanlı bir kümedir.

C) Liste yöntemi ile gösterilmiştir.

D) Bu küme “A” harfi ile adlandırılmıştır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi A = {Uçamayan kuşlar} kümesinin elemanı değildir?

A)  Tavuk

B) Deve kuşu

C) Penguen

D) Kırlangıç

 

7. “B = {Arda, Emre, Hakan, Erdem, Mete} kümesi okulun basketbol takımında oynayanları göstermektedir. C = {Murat, Alper, Mehmet, Arda, Erdem, Mete} kümesi ise okulun voleybol takımında oynayanları temsil etmektedir.” Bu iki kümenin eleman sayıları kaçtır?

A)  11

B) 9

C) 8

D) 7

 

8. “B = {Arda, Emre, Hakan, Erdem, Mete} kümesi okulun basketbol takımında oynayanları göstermektedir. C = {Murat, Alper, Mehmet, Arda, Erdem, Mete} kümesi ise okulun voleybol takımında oynayanları temsil etmektedir.”Aşağıdakilerden hangisi her iki kümede de yer almaktadır?

A)  Arda

B) Emre

C) Alper

D) Hakan

 

9. “B = {Arda, Emre, Hakan, Erdem, Mete} kümesi okulun basketbol takımında oynayanları göstermektedir. C = {Murat, Alper, Mehmet, Arda, Erdem, Mete} kümesi ise okulun voleybol takımında oynayanları temsil etmektedir.” B∩C kümesi hangisidir?

A)  B∩C = {Arda, Mete, Murat}

B) B∩C = {Emre, Hakan, Murat, Alper, Mehmet}

C) B∩C = {Arda, Erdem, Mete}

D) B∩C = { Arda, Erdem, Mete, Mehmet}

 

10. A= {7,8,9,11,13,15}, B={11,12,14,15,16,17} olduğuna göre A∩B=? kümesi hangisidir?

A)  A∩B={8,9,11,14}

B) A∩B={11,15}

C) A∩B={7,8,9,11,12,13,14,15,16,17}

D) A∩B={7,8,9,12,13,14,16,17}

11. A= {7,8,9,11,13,15}, B={11,12,14,15,16,17} olduğuna göre AUB=? kümesi hangisidir?

A)  AUB={8,9,11,14}

B) AUB={11,15}

C) AUB={7,8,9,11,12,13,14,15,16,17}

D) AUB={7,8,9,12,13,14,16,17}

 

12. “KELEBEK” sözcüğünün harflerinin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır?

A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

 

13. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?

A) Uçamayan kuşlar.

B) Uçan balıklar.

C) Uçan kediler.

D) Uçan memeliler.

 

14. A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 10’dan küçük doğal sayılar.

B) Sayılar