6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
“Vücuda hava giriş çıkışının yapıldığı yerdir. Buradaki kıllar havayla gelen toz parçalarını tutar. Buradan geçerken havanın sıcaklığı vücut sıcaklığına uyumlu hâle getirilir.” Yukarıda görevi ve çalışması anlatılan solunum organı hangisidir?
A
Ağız
B
Gırtlak
C
Burun
D
Soluk borusu
Soru 2
İç Gezegenler (Karasal);

 • Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.
 • Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.
 • Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden birisi değildir?

A
Uranüs
B
Dünya
C
Venüs
D
Merkür
Soru 3
İskelet sistemimiz vücudumuzun çatısını oluşturan üç bölümden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden birisi değildir?
A
Kafatası
B
Kollar ve bacaklar
C
Gövde iskeleti
D
Omurga
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından birisi değildir?
A
Akciğerler
B
Göğüs kafesi
C
Diyafram
D
Kalp
Soru 5
Dış Gezegenler (Gazsal) ;

 • Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
 • Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.
 • Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi dış gezegenlerden birisi değildir?

A
Neptün
B
Mars
C
Uranüs
D
Satürn
Soru 6
“Bazı geceler Ay’ı gökyüzünde göremeyiz. Bunun nedeni Ay’ın, Güneş ile Dünya arasında yer almasıdır. Ay, Güneş ve Dünya arasında olduğunda Dünya üzerinden görünmeyen yüzü ışık alır. Bu nedenle biz de Ay’ı göremeyiz.” Yukarıdaki anlatımda Ay’ın hangi evresi belirtilmiştir?
A
Yeni ay
B
Hilal
C
İlk dördün
D
Dolunay
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinde solunuma yardımcı organlar birlikte verilmiştir?
A
Soluk borusu – burun
B
Bronş – bronşçuk
C
Diyafram – göğüs kafesi
D
Alveol – bronş
Soru 8
Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne denir?
A
Uydu
B
Göktaşı
C
Asteroit
D
Gezegen
Soru 9
Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sisteme ne denir?
A
Solunum sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 10
Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasına girmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A
Güneş tutulması
B
Yıldız kayması
C
Meteor düşmesi
D
Ay tutulması
Soru 11
Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Güneş sisteminde gezegenlerin yanı sıra bir çok yıldız da vardır.
B
Gezegenlerin yapıları, büyüklükleri, Güneş’e olan uzaklıkları ve Güneş etrafındaki dönme süreleri birbirinden farklıdır
C
Gezegenler farklı hızlarda Güneş’in çevresinde dönerler.
D
Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunmaktadır.
Soru 12
Gün içerisinde yaptığımız yürüme, koşma, yazma ve konuşma gibi hareketlerimiz destek ve hareket sistemi tarafından gerçekleştirilir. Hangi seçenekte destek ve hareket sistemimizi oluşturan yapılar birlikte verilmiştir?
A
İskelet – Kas sistemi.
B
Kas – Solunum sitemi.
C
İskelet – Dolaşım sistemi.
D
Kas – Sindirim sistemi.
Soru 13
Güneş tutulması Ay’ın hangi evresinde gelişir?
A
Dolunay
B
Yeni ay
C
Son dördün
D
Hilal
Soru 14
İskeletle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kıkırdak dokular zamanla sertleşerek kemiklere dönüşür ve eklemler oluşur.
B
Yeni doğan bebeklerin kafatasının üst kısmı bıngıldakadı verilen yumuşak bir kıkırdak dokudan oluşur.
C
İnsan iskeleti kemik ve kıkırdaktan oluşmaktadır.
D
Kemiklerimiz kıkırdak dokunun sertleşmesi ile oluşur.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi iskelet sistemini oluşturan yapılardan birisi değildir?
A
Eklem
B
Lif
C
Kemik
D
Kıkırdak
Soru 16
“Güneş’in çevresinde dönüp duran birçok gök cismi vardır. Bu gök cisimlerinin Güneş’e uzaklıkları, yapıları ve izledikleri yollar birbirinden farklıdır. Bu gök cisimleri; gezegenler ve uyduları, asteroitler (gezegenimsi gök cisimleri) ve kuyruklu yıldızlar olarak sınıflandırılabilir.” Güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu bu sisteme ne ad verilir?
A
Yıldız sistemi
B
Uzay sistemi
C
Gezegen sistemi
D
Güneş sistemi
Soru 17
Gök cisimleri Güneş-Ay-Dünya şeklinde bir doğruda sıralandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A
Dünyada geceye benzer bir karanlık yaşanır.
B
Ay ışık alamaz.
C
Dünyada güneş tutulması yaşanır.
D
Dünya ışık alamaz.
Soru 18
Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A
Ay, Güneş’in arkasında kalır.
B
Dünya, Ay’ın gölgesinde kalır.
C
Dünya, Ay’ın ışık almasına engel olur.
D
Dünyadan Ay’ı göremeyiz.
Soru 19
“Bütün canlılar, vücut yapılarına uygun şekilde nefes alır. Vücudunuz milyarlarca hücreden oluşur. Bu hücrelerin her biri, havadaki oksijene ihtiyaç duyar. Bu durumda vücut dışındaki havanın, hücrelere ulaştırılması gerekir. Ayrıca bu hücrelerde oluşan atık, karbondioksit gazının dışarı atılması gerekir. Bu görevi akciğerler, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve alveolden oluşan sistem gerçekleştirir. Diyafram ve kaburgalar arasındaki kaslar da bu görevde yardımcı olur.” Yukarıdaki anlatım vücudumuzdaki sistemlerden hangisi ile ilgilidir?
A
Boşaltım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 20
Kaburga ve omurga kemikleri iskeletimizin hangi bölümün oluşturur?
A
Kollar ve bacaklar
B
Kafatası
C
Gövde
D
Omurga

Güneş ve Ay Tutulmaları

 

6.Sınıf Güneş ve Ay Tutulmaları

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Güneş ve Ay Tutulmaları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasına girmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Ay tutulması

B) Güneş tutulması

C) Yıldız kayması

D) Meteor düşmesi

 

“Bazı geceler Ay’ı gökyüzünde göremeyiz. Bunun nedeni Ay’ın, Güneş ile Dünya arasında yer almasıdır. Ay, Güneş ve Dünya arasında olduğunda Dünya üzerinden görünmeyen yüzü ışık alır. Bu nedenle biz de Ay’ı göremeyiz.” Yukarıdaki anlatımda Ay’ın hangi evresi belirtilmiştir?

A) Yeni ay

B) Hilal

C) Dolunay

D) İlk dördün

 

Güneş tutulması Ay’ın hangi evresinde gelişir?

A) Hilal

B) Dolunay

C) Yeni ay

D) Son dördün

 

Gök cisimleri Güneş-Ay-Dünya şeklinde bir doğruda sıralandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Dünya ışık alamaz.

B) Ay ışık alamaz.

C) Dünyada geceye benzer bir karanlık yaşanır.

D) Dünyada güneş tutulması yaşanır.

 

Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

A) Dünyadan Ay’ı göremeyiz.

B) Dünya, Ay’ın ışık almasına engel olur.

C) Ay, Güneş’in arkasında kalır.

D) Dünya, Ay’ın gölgesinde kalır.

 

Her yeni ay evresinde Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olsaydı 1 yılda kaç kez Güneş tutulması
gözlenirdi?

A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

 

Güneş tutulmasının Dünya’nın küçük bir bölgesinden izlenebilmesinin temel nedeni nedir?

A) Dünya yüzeyinin Ay’ın yüzeyinden büyük olması.

B) Güneş’in Dünya’dan çok uzak olması.

C) Ay’ın Güneş’e daha yakın olması.

D) Dünya”nın Güneş’ten büyük olması.

 

Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş tutulmaları bir yıl içerisinde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde birkaç defa gözlenebilir.

B) Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olduğu dönemlerde Güneş tutulması gözlenir.

C) Güneş tutulmalarında Güneş’e çıplak gözle bakmak çok tehlikelidir.

D) Güneş tutulmasını ancak teleskopla gözlemleyebiliriz.

 

 

“Ay’ın dolunay olarak gözlendiği bazı gecelerde doğu kenarından başlayarak Ay ağır ağır kararır. Kısa bir süre sonra Ay, koyu bir gölge ile kaplanır.”Bu olaya ne ad verilir?

A) Güneş tutulması

B) Ay tutulması

C) Ay’ın evreleri

D) Karanlık ay

 

 

Ay tutulması Ay’ın hangi evresinde gözlenir?

A) Hilal

B) Dolunay

C) Yeni ay

D) Son dördün

 

Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ay tutulması olarak adlandırılan bu olay, Dünya’nın, Güneş etrafında dolanırken Güneş ile Ay arasına girmesi ile gerçekleşir.

B) Ay, Dünya’nın gölge konisi içerisinde kaldığında Dünya’nın geceyi yaşayan bölgelerinde Ay gözlenemez.

C) Ay tutulması sırasında sıralama Güneş-Ay-Dünya şeklinde olur.

D) Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir.

 

Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ay tutulması bir yıl içerisinde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde birkaç defa ve birkaç saat izlenebilir.

B) Güneş tutulmalarını izlerken kullanılması gereken özel koruyucu gözlükleri Ay tutulmalarını izlerken de
kullanmak gerekir.

C) Dünya, Ay tutulması sırasında Güneş’e daha yakındır.

D) Güneş ve Ay tutulmalarında kullanılan görsellerdeki mesafeler ve büyüklükler gerçek mesafeler ve
büyüklüklerle örtüşmeyebilir.

 

Güneş ve Ay tutulmalarının temel nedeni hangisidir?

A) Gölge oluşumu

B) Dünya’nın kendi ekseninde dönmesi

C) Ay’ın Dünya çevresinde dönmesi

D) Güneş’in ışık yayması

 

Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.

B) Dünya’nın belirli bir bölgesi güneş ışığını alamaz.

C) Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir.

D) Gece yaşanan bölgelerde gözlenir.

 

Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı Ay’ın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.

B) Birkaç dakikalığına gözlenebilir.

C) Ay tutulmasına göre daha geniş bir alanda gözlenebilir.

D) Ay, güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını engeller.

 

Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.

Gece yaşanan bölgelerde gözlenir.

B) Dünya, Ay’ın gölge konisi içerisinde kalır.

C) Ay’ın dolunay evresinde meydana gelir.

D) Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.

 

Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş tutulmasından daha az bir süre gözlenebilir.

B) Daha geniş bir alanda gözlenebilir.

C) Dünya, güneş ışınlarının Ay’a ulaşmasını engeller.

D) İzlenirken koruyucu ekipman kullanmaya gerek duyulmaz.

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Güneş tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.

B) Güneş tutulması her ay gerçekleşir.

C) Ay tutulmasında Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultular üzerinde konumlanır.

D) Güneş tutulmasında Dünya tamamen Ay’ın gölgesinde kalır.

 

Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş
hem de Ay tutulması için ortak bir özellik
değildir?
A) Ay’ın yeni ay evresindeyken gerçekleşmesi

B) Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olması

C) Her ay gerçekleşmemesi

D) Bir doğa olayı olması

 

Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A) Ay, Dünya’dan gözlenmez.

B) Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.

C) Gözlendiği bölgede gece yaşanır.

D) Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.

Güneş Sistemi ve Tutulmalar

6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Testi

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne denir?
Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
İç Gezegenler (Karasal);

 • Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.
 • Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.
 • Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden birisi değildir?

Dış Gezegenler (Gazsal) ;

 • Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
 • Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.
 • Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi dış gezegenlerden birisi değildir?

Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?
“Güneş’e en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş’e çok yakın olmasından ve kendi etrafında çok yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Atmosferi yoktur.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?
“Güneş’e en yakın ikinci gezegendir. Büyüklük bakımından altıncı sırada yer alır. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzünde gözlemlenebilen en parlak gök cismidir. Gece ilk parlayan, sabah son sönen gezegen, yıldız gibi algılandığından halk arasında Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kalın atmosfer tabakasıyla kaplıdır. Dünya’ya en yakın gezegen olmasına rağmen, yüzey yapısı kalın atmosferinden dolayı Dünya’dan gözlemlenememektedir. Yapısındaki karbon gazları nedeniyle yüzeyi oldukça sıcaktır.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?
“Güneş sistemindeki gezegenler içinde; Güneş’e yakınlıkta dördüncü sırada, büyüklük bakımından yedinci sırada yer alır. Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegenin yüzeyi kırmızımsı bir görünüşe sahiptir. Bu nedenle “Kızıl Gezegen” olarak da bilinir. 2 doğal uydusu vardır. Kütlesi, Dünya’nın kütlesinin onda biri kadardır. Gezegenin çevresinde, Dünya atmosferine benzeyen fakat daha seyrek olan bir atmosfer vardır. Yüzeyinde su yoktur ama kutuplarında su ulunabileceği tahmin edilmektedir. Yaşam olup olmadığı hâlâ araştırılıyor. Dünya’dan çıplak gözle görülebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?
“Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 67 doğal uydusu keşfedilmiştir. Bu gezegenin en büyük dört uydusunu, kendi yaptığı basit teleskopla 1610 yılında ilk gözlemleyen, Galileo Galilei olmuştur. Çıplak gözle gözlenebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?
Güneş ve Ay tutulmalarının temel nedeni hangisidir?
Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş hem de Ay tutulması için ortak bir özellik değildir?
Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

Güneş Sistemi

6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Testi

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Güneş Sistemi Testi

 

“Güneş’in çevresinde dönüp duran birçok gök cismi vardır. Bu gök cisimlerinin Güneş’e uzaklıkları, yapıları ve izledikleri yollar birbirinden farklıdır. Bu gök cisimleri; gezegenler ve uyduları, asteroitler (gezegenimsi gök cisimleri) ve kuyruklu yıldızlar olarak sınıflandırılabilir.” Güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu bu sisteme ne ad verilir?

A) Yıldız sistemi

B) Güneş sistemi

C) Uzay sistemi

D) Gezegen sistemi

Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne denir?

A) Asteroit

B) Uydu

C) Göktaşı

D) Gezegen

Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş sisteminde gezegenlerin yanı sıra bir çok yıldız da vardır.

B) Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunmaktadır.

C) Gezegenlerin yapıları, büyüklükleri, Güneş’e olan uzaklıkları ve Güneş etrafındaki dönme süreleri birbirinden farklıdır

D) Gezegenler farklı hızlarda Güneş’in çevresinde dönerler.

İç Gezegenler (Karasal);

Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.

Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.

Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden birisi değildir?

A) Merkür

B) Venüs

C) Uranüs

D) Dünya

Dış Gezegenler (Gazsal) ;

Güneş sistemindeki son dört gezegendir.

Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.

Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.

Aşağıdakilerden hangisi dış gezegenlerden birisi değildir?

A) Satürn

B) Neptün

C) Uranüs

D) Mars

Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir?

A) Uydu

B) Yıldız

C) Asteroit

D) Göktaşı

 

Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?

A) Uranüs

B) Merkür

C) Jüpiter

D) Neptün

Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?

A) Dünya

B) Satürn

C) Mars

D) Venüs

“Güneş’e en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş’e çok yakın olmasından ve kendi etrafında çok yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Atmosferi yoktur.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Dünya

B) Mars

C) Venüs

D) Merkür

“Güneş’e en yakın ikinci gezegendir. Büyüklük bakımından altıncı sırada yer alır. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzünde gözlemlenebilen en parlak gök cismidir. Gece ilk parlayan, sabah son sönen gezegen, yıldız gibi algılandığından halk arasında Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kalın atmosfer tabakasıyla kaplıdır. Dünya’ya en yakın gezegen olmasına rağmen, yüzey yapısı kalın atmosferinden dolayı Dünya’dan gözlemlenememektedir. Yapısındaki karbon gazları nedeniyle yüzeyi oldukça sıcaktır.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Neptün

B) Venüs

C) Mars

D) Merkür

“Güneş sistemindeki gezegenler içinde; Güneş’e yakınlıkta dördüncü sırada, büyüklük bakımından yedinci sırada yer alır. Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegenin yüzeyi kırmızımsı bir görünüşe sahiptir. Bu nedenle “Kızıl Gezegen” olarak da bilinir. 2 doğal uydusu vardır. Kütlesi, Dünya’nın kütlesinin onda biri kadardır. Gezegenin çevresinde, Dünya atmosferine benzeyen fakat daha seyrek olan bir atmosfer vardır. Yüzeyinde su yoktur ama kutuplarında su ulunabileceği tahmin edilmektedir. Yaşam olup
olmadığı hâlâ araştırılıyor. Dünya’dan çıplak gözle görülebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Satürn

B) Uranüs

C) Mars

D) Neptün

“Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 67 doğal uydusu keşfedilmiştir. Bu gezegenin en büyük dört uydusunu, kendi yaptığı basit teleskopla 1610 yılında ilk gözlemleyen, Galileo Galilei olmuştur. Çıplak gözle gözlenebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Jüpiter

B) Satürn

C) Uranüs

D) Neptün

“Güneş sisteminin Güneş’ten uzaklık sırasına göre altıncı gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir. Çıplak gözle izlenebilen beş gezegenden biridir. Kalın ve karmaşık bir atmosfer tabakası ile çevrilidir. Halkaları oldukça dikkat çekicidir. Yakın zamanlarda belirlenenlerle birlikte 62 uydusu vardır.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Satürn

B) Venüs

C) Neptün

D) Uranüs

“Güneş sisteminde, Güneş’e uzaklıkta yedinci, büyüklük açısından üçüncü sırada yer alır. 13 Mart 1781’de William Herschel’in (Vilyım Herşel) gerçekleştirdiği bir dizi gözlem sonunda gezegen olduğu anlaşılmıştır. Dönüşü yan yatmış bir varile benzetilebilir. 27 uydusu bulunan gezegenin yüzeyi çok soğuktur.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Satürn

B) Venüs

C) Neptün

D) Uranüs

“Güneş’e en uzak gezegendir. Büyüklük açısından dördüncü sırada yer alır. Çok uzakta bulunduğu için Dünya’dan çıplak gözle görülmez. Uranüs’ün ikizi olarak bilinir. Bugüne kadar 13 uydusu gözlemlenebilmiştir. Teleskopla bakıldığında küçük, yeşilimsi, yuvarlak bir cisim olarak
görünür.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A) Satürn

B) Jüpiter

C) Mars

D) Neptün

“Atmosfere yüksek hızla girerek atmosferi oluşturan maddelere sürtünmesi sonucunda ortaya çıkan yüksek ısı nedeniyle yanmaya başlamaları, akkor hâle gelip çevrelerine ışık saçmaları söz konusu olur. Bu doğa olayı, aslında yıldızlarla ilgisi olmadığı hâlde halk arasında akan yıldız veya yıldız kayması olarak bilinir. Daha sonra atmosferde yüksek ısı nedeniyle gaz hâline geçerek görünmez olur ya da yanma sonucu kalan parçası yeryüzüne düşer.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Yıldız

B) Asteroit

C) Meteor

D) Göktaşı

“Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan büyük kaya ve metal parçaları oluşturur. Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alır ve iç gezegenlerle dış gezegenler arasındaki sınırı oluşturur. Buradaki gök cisimleri Güneş çevresinde dolandıkları için “gezegenimsi gök cisimleri” veya “küçük gezegenler” olarak adlandırılır. Ancak bunlar gezegenler gibi küresel değildir.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Yıldız

B) Asteroit

C) Meteor

D) Göktaşı

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Merkür – Güneş sistemine en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.

B) Venüs – Yapısındaki karbon gazları nedeniyle sıcaklığı çok yüksektir.

C) Mars – Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.

D) Dünya – Üzerinde yaşadığımız gezegendir.

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Mars – Toprak renginden dolayı “Kızıl Gezegen” olarak bilinir.

B) Satürn – Dönüşü yan yatmış bir varile benzetilen gezegendir.

C) Neptün – Uranüs’ün ikizi olarak bilinir.

D) Jüpiter – Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.

Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan, Mars ile Jüpiter arasında bulunan, kaya ve metal parçalarına ne denir?

A) Asteroit

B) Meteorit

C) Gök taşı

D) Meteor

 

 

Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı

 

Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı

Başla

Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Elektriğin İletimi

Elektriğin İletimi

Başla

Elektriğin İletimi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Ses ve Özellikleri

 

Ses ve Özellikleri

Başla

Ses ve Özellikleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Kuvvet ve Hareket

 

Kuvvet ve Hareket

Başla

Kuvvet ve Hareket

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Ses ve Özellikleri

 

Ses ve Özellikleri

Başla

Ses ve Özellikleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Madde ve Isı

Madde ve Isı

Başla

Madde ve Isı

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 2 3 10