6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
12³ sayısının değeri hangisidir?
A
144
B
436
C
1728
D
849
Soru 2
Bir sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısının 2 katıdır. Kızların yarısı folklor takımına katıldığında sınıfta 5 kız kalmaktadır. Bu sınıfın mevcudu kaçtır?
A
30
B
35
C
20
D
40
Soru 3
18 : 3 + 3 .2 – 1 İşleminin sonucu kaçtır?
A
6
B
18
C
12
D
11
Soru 4
435△ sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre ” yerine hangi sayılar gelebilir?
A
6,7,8,9
B
3,4,6,9
C
1,3,6,9
D
0,3,6,9
Soru 5
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A
(8 – 5) = 3.8 + 9.5
B
8 + 6.9 = 6.(8 + 9)
C
(7+ 13) = 8.7 + 7.13
D
8 – 3.5 = 4.(8 – 5)
Soru 6
8² sayısının değeri hangisidir?
A
64
B
16
C
72
D
32
Soru 7
24-5.3+4:2=? İşleminin sonucu hangisidir?
A
11
B
15
C
9
D
17
Soru 8
8□2 sayısının 4’e kalansız bölünebilmesi için “□” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi getirilebilir?
A
5
B
6
C
3
D
9
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A
54
B
41
C
12
D
42
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi 75’in çarpanlarından birisidir?
A
7
B
8
C
5
D
6
Soru 11
5.6 + 5.4 İşleminin ortak çarpan parantezine alarak yapılışı hangisidir?
A
5.(6.4)
B
6.(5+4)
C
5.(6+5)
D
5.(6+4)
Soru 12
4³sayısının değeri hangisidir?
A
64
B
76
C
84
D
12
Soru 13
Ezgi bir kitabın her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 2 katını okumaktadır. İlk gün 5 sayfa kitap okuyan Ezgi 6.gün kaç sayfa kitap okumuştur?
A
456
B
160
C
245
D
315
Soru 14
24- 2 . 6=? İşleminin sonucu kaçtır?
A
36
B
132
C
48
D
12
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi 36’nın çarpanlarından birisi değildir?
A
7
B
3
C
6
D
9
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi 24’ün çarpanlarından birisi değildir?
A
6
B
4
C
7
D
2
Soru 17
3 katının 5 fazlası 38 olan sayı kaçtır?
A
13
B
11
C
12
D
14
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?
A
3
B
1
C
2
D
5
Soru 19
125A sayısı 2 ile kalansız bölünebildiğine göre “A” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez?
A
4
B
3
C
2
D
0
Soru 20
32.(13+17)=32.A+32.17 işleminde A yerine hangisi yazılmalıdır?
A
17
B
36
C
13
D
32

Kümeler

6.Sınıf Kümeler

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Kümeler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Bir kümeyi oluşturan her nesne o kümenin elemanıdır.” A= {a,b,c,d,e} kümesinin kaç tane elemanı vardır?

A)  2

B) 3

C) 4

D) 5

 

2. B= {elma, limon, armut, kiraz, erik} Buna göre aşağıdakilerden hangisi “B” kümesinin elemanı değildir?

A)  Limon

B) Portakal

C) Erik

D) Kiraz

 

3. “Kümeye ait tüm elemanlar, küme parantezi olan “{ }” şekli içerisine aralarına virgül konularak gösterilir. Her eleman, küme parantezi içine yalnız bir kez yazılır ve elemanların yer değiştirmesi yeni bir küme oluşturmaz.”  Bu gösterim nasıl adlandırılır?

A)  Liste yöntemi

B) Ortak özellik yöntemi

C) Venn şeması yöntemi

D) Parantez yöntemi

 

4. “Kümeye ait her elemanın sağladığı özelliğin küme parantezi içine yazılmasıyla yapılan gösterim, kümenin ortak özellik yöntemi ile gösterimidir.” Aşağıdaki kümelerden hangisi ortak özellik yöntemiyle gösterilmiştir?

A)  D={1, 2, 3, 4, 5, 6 }

B) E={ k, l, m, n, o}

C) G={Uçamayan kuşlar }

D) H={Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma }

 

5. A = {ilkbahar, yaz, sonbahar, kış} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Mevsimler kümesidir.

B) 5 elemanlı bir kümedir.

C) Liste yöntemi ile gösterilmiştir.

D) Bu küme “A” harfi ile adlandırılmıştır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi A = {Uçamayan kuşlar} kümesinin elemanı değildir?

A)  Tavuk

B) Deve kuşu

C) Penguen

D) Kırlangıç

 

7. “B = {Arda, Emre, Hakan, Erdem, Mete} kümesi okulun basketbol takımında oynayanları göstermektedir. C = {Murat, Alper, Mehmet, Arda, Erdem, Mete} kümesi ise okulun voleybol takımında oynayanları temsil etmektedir.” Bu iki kümenin eleman sayıları kaçtır?

A)  11

B) 9

C) 8

D) 7

 

8. “B = {Arda, Emre, Hakan, Erdem, Mete} kümesi okulun basketbol takımında oynayanları göstermektedir. C = {Murat, Alper, Mehmet, Arda, Erdem, Mete} kümesi ise okulun voleybol takımında oynayanları temsil etmektedir.”Aşağıdakilerden hangisi her iki kümede de yer almaktadır?

A)  Arda

B) Emre

C) Alper

D) Hakan

 

9. “B = {Arda, Emre, Hakan, Erdem, Mete} kümesi okulun basketbol takımında oynayanları göstermektedir. C = {Murat, Alper, Mehmet, Arda, Erdem, Mete} kümesi ise okulun voleybol takımında oynayanları temsil etmektedir.” B∩C kümesi hangisidir?

A)  B∩C = {Arda, Mete, Murat}

B) B∩C = {Emre, Hakan, Murat, Alper, Mehmet}

C) B∩C = {Arda, Erdem, Mete}

D) B∩C = { Arda, Erdem, Mete, Mehmet}

 

10. A= {7,8,9,11,13,15}, B={11,12,14,15,16,17} olduğuna göre A∩B=? kümesi hangisidir?

A)  A∩B={8,9,11,14}

B) A∩B={11,15}

C) A∩B={7,8,9,11,12,13,14,15,16,17}

D) A∩B={7,8,9,12,13,14,16,17}

11. A= {7,8,9,11,13,15}, B={11,12,14,15,16,17} olduğuna göre AUB=? kümesi hangisidir?

A)  AUB={8,9,11,14}

B) AUB={11,15}

C) AUB={7,8,9,11,12,13,14,15,16,17}

D) AUB={7,8,9,12,13,14,16,17}

 

12. “KELEBEK” sözcüğünün harflerinin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır?

A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

 

13. Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?

A) Uçamayan kuşlar.

B) Uçan balıklar.

C) Uçan kediler.

D) Uçan memeliler.

 

14. A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 10’dan küçük doğal sayılar.

B) Sayıları oluşturan rakamlar.

C) 10 elemanlı bir küme.

D) 10’a kadar sayma sayıları.

 

15. K = {s, t, {p, r}, m} kümesi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. s(K) = 5

II. p ∈ K

III. s ∈ K

IV. r ∉ K

V. {p, r} ∈ K

A) Hepsi

B) I, II ve III ve V

C) I, II ve III

D) III, IV ve V

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 3.Değerlendirme Testleri

 6. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

 6. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

 6. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

6.Sınıf Kesirlerde Bölme İşlemi Testi

 

Kesirlerle Bölme İşlemi

Başla

Kesirlerle Bölme İşlemi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Konuyla İlgili Diğer Testler

 

6.Sınıf Kesirlerde Çarpma İşlemi Testi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Başla

Kesirlerle Çarpma İşlemi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Konuyla İlgili Diğer Testler

6.Sınıf Kesirlerde Çıkarma İşlemi Testi

 

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Başla

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Tebrikler.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Konuyla İlgili Diğer Testler

6.Sınıf Kesirlerde Toplama İşlemi Testi

 

Kesirlerle Toplama İşlemi

Başla

Kesirlerle Toplama İşlemi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Konuyla İlgili Diğer Testler

6.Sınıf Kesirleri Karşılaştırma Testi

Kesirleri Karşılaştırma

Başla

Kesirleri Karşılaştırma

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Konuyla İlgili Diğer Testler

6.Sınıf Oran ve Orantı Testi

 

Oran ve orantı

Başla

Oran ve orantı

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Konuyla İlgili Diğer Testler

 6. Sınıf Oran Ve Orantı

 6. Sınıf Oran

 6. Sınıf Oran

 6. Sınıf Oran

 6. Sınıf Oran Kazanım Testi

 6. Sınıf Oran Ve Orantı

 6. Sınıf Oran Ve Orantı Konu Testi

6.Sınıf Oranları Karşılaştırma Testi

 

Oram ve orantı

Başla

Oram ve orantı

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Konuyla İlgili Diğer Testler

1 2 3 10