6.sınıf Çevremizde Kimler Yaşıyor Testi

6.Sınıf Çevremizde Kimler Yaşıyor

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Çevremizde Kimler Yaşıyor

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir?
A) İklim özellikleri
B) Tarım ürünleri
C) Bitki örtüsü
D) Ekonomik faaliyetleri

2. Aşağıdakilerden hangi bölgeler diğerlerine göre daha tenhadır?
A) Deniz ve göl kıyıları
B) Ovalar ve tarım alanları
C) Kuzey ve Güney kutup bölgeleri
D) Çok yağış alan bölgeler.

3. Hangi iklimin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü yoktur. Aynı zamanda tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık insanların önemli geçim kaynağıdır?
A) Çöl iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Kutup iklimi

4. Kanada’nın kuzeyi, Alaska, Grönland ve Sibirya’nın doğusunda yaşayan yerli halka ne denir?
A) Buz adam
B) Eskimo
C) Kutuplu
D) Aborjin

5.” ABD, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görülür. Yazları sıcak ve kurak,
kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Yağışlar en fazla kış mevsiminde olur. Yıllık ortalama sıcaklık 15 °C – 20 °C arasındadır. Kışın sıcaklık 0 °C’nin altına nadiren düşer. Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanabilen bodur çalılardan oluşan makidir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen iklim çeşidi hangisidir?
A) Akdeniz iklimi
B) kutup iklimi
C) Muson iklimi
D) Tundra iklimi

6. Hangi iklimin görüldüğü yerlerde yaz sıcaklığının fazla olması yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Kış mevsiminin ılık geçmesi seracılık yapılmasına imkan sağlar. Turunçgiller, zeytin, incir, pamuk, yer fıstığı önemli tarım ürünleridir?
A) Çöl iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Akdeniz iklimi

7. “Toros Dağları’nda geçimini hayvancılıkla sağlayan yörük adı verilen konargöçer bir topluluk yaşamaktadır. En büyük geçim kaynakları hayvancılıktır. Yazın hayvanlarını otlatmak için yaylalara giderek çadırlarda kalırlar. Sonbahar olunca da sahile inerek maki alanlarında hayvanlarını otlatırlar.” Bu paragrafa göre Yörüklerin yaşamını aşağıdakilerden hangisi etkilemektedir?
A) Bitki örtüsü
B) İklim
C) Tarım faaliyetleri
D) Turizm

8. Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür?
A) Çöl iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Kutup iklimi

9. “Muson iklimi pirinç üretimini kolaylaştırır. Pirinç su dolu tarlalarda yetişir. Bu bölgede geçmişten günümüze kadar tarımın yaygın olması nüfusun yoğunlaşmasında etkili olmuştur.” Yukarıdaki anlatımda Muson ikliminin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Yağış
B) Rüzgar
C) Sıcaklık
D) Toprak yapısı

10. “Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç
topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür?
A) Kutup iklimi
B) Muson iklimi
C) Bozkır iklimi
D) Ekvator iklimi

11. “Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.”
Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir?
A) Ekvatoral iklim
B) Kutup iklimi
C) Akdeniz iklimi
D) Muson iklimi

12. İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?
A) Bitki örtüsü
B) İklim
C) Ekonomik faaliyetler
D) Yeryüzü şekilleri

6.sınıf Ülkemin Zenginlikleri Haritada Testi

 

6.Sınıf Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) fiziki coğrafya
B) siyasi coğrafya
C) yerel coğrafya
D) beşerî coğrafya

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir?
A) yeryüzü şekilleri
B) bitki örtüsü
C) tarım ürünleri
D) yerleşme şekilleri

3. “Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi en fazladır?
A) yeryüzü şekilleri
B) bitki örtüsü
C) iklim özellikleri
D) tarım ürünleri

4. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu belirleyen beşeri unsurlardan birisidir?
A) yeryüzü şekilleri
B) iklim
C) toprak yapısı
D) tarım

5. Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
A) Tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır.
B) Ülkemizde çıkarılan maden çeşitliliğini artırmıştır.
C) Turizm faaliyetlerini ve gelirlerini artırmıştır.
D) Ulaşım çeşitlerini artırmış ve kolaylaştırmıştır.

6. Doğu illerimizde yükseltinin fazla olması olumlu etkilemiştir?
A) Ulaşımın gelişmesini, ticaret ve sanayi tesislerini
B) Seracılık ve yaz turizminin gelişmesini
C) Kış turizmini ve hayvancılık faaliyetlerini
D) Deniz ve deniz ürünlerine dayalı sanayinin gelişmesini

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ayvancılığın gelişmesi et ve süt ürünlerine bağlı tesislerin açılmasını sağlamıştır.
B) Marmara’da ulaşımın gelişmesi ticaret ve sanayi tesislerini de artırmıştır.
C) Akdeniz ve Ege kıyılarımızda iklimin elverişli olması seracılık ve yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır.
D) Karadeniz bölgesinin çok yağış alması tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi tarıma bağlı bir sanayi değildir?
A) Meyve Suyu Tesisi
B) Demir-Çelik Fabrikası
C) Un Fabrikası
D) Süt Entegre Tesisi

9. “Dünyada en çok Türkiye’de bulunmaktadır. Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’da rezervi bulunmaktadır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre yapımı ve roket yakıt gibi çok geniş kullanım alanları vardır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?
A) bor minerali
B) taş kömürü
C) linyit
D) bakır

10. “Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde çıkartılır. Demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?
A) bor minerali
B) taş kömürü
C) linyit
D) bakır

11. “Türkiye’de en çok bulunan madenlerimizdendir. Rezervi en çok bulunan illerimiz Manisa, Kütahya, Sivas ve Kahramanmaraş’tır. Termik santrallerde, elektrik üretiminde ve konutlarda yakıt olarak da kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?
A) bor minerali
B) taş kömürü
C) linyit
D) bakır

12. “Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?
A) bor minerali
B) taş kömürü
C) linyit
D) bakır

6.sınıf Ülkemin Güzellikleri Haritada Testi

 

6.Sınıf Ülkemin Güzellikleri Haritada

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Ülkemin Güzellikleri Haritada

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi dört taraf sularla çevrili olan
kara parçasıdır?
A) ada
B) göl
C) burun
D) koy

2. Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan yeryüzü şeklidir?
A) ova
B) dağ
C) vadi
D) plato

3. Aşağıdakilerden hangisi karaların su kütlelerine doğru uzanmış bölümüdür?
A) koy
B) ada
C) burun
D) körfez

4. aşağıdakilerden hangisi karaların üzerindeki çukurlukları dolduran tatlı ya da
tuzlu su kütlesidir?
A) okyanus
B) deniz
C) göl
D) nehir

5. Aşağıdakilerden hangisi çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafından
derin olarak yarılmış geniş düzlüklere verilen addır?
A) ova
B) vadi
C) çöl
D) plato

6. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların denize döküldükleri yerlerde, taşıdıkları
alüvyonların biriktirmesi sonucunda oluşan yeryüzü şeklidir?
A) ova
B) vadi
C) plato
D) tepe

7. Deniz sularının karaların içine doğru sokulduğu bölümüne ne ad verilir?
A) vadi
B) ova
C) burun
D) koy

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir yatak içinde akan su kütlesidir?
A) göl
B) deniz
C) boğaz
D) nehir

9. Üç taraf sularla çevrili kara parçasına ne ad verilir?
A) kıta
B) burun
C) koy
D) körfez

10. Türkiye’deki en yaygın yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) dağ
B) plato
C) ova
D) adi

11. Türkiye, Alplerden başlayıp Himalaya’ya kadar uzanan dağ kuşağının geçtiği bir ülkedir. Bu durum hangisine sebep olmuştur?
A) Ülkemiz topraklarının verimli olmasına ve tarım ürünleri çeşitliliğine.
B) Ülkemizde yükseltinin artmasında ve engebeli arazilerin geniş yer kaplamasına.
C) Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına.
D) Ülkemizde karasal iklimin daha çok görülmesine.

12. Ülkemizin fiziki yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bat Anadolu’da alçak ve ovalık yerler fazladır.
B) Anadolu’nun içlerine doğru gidildikçe yükseltinin artığını ve geniş plato alanlarının da yaygınlaştığını görürüz.
C) Yükseltinin artması düz arazilerin dana geniş yer kaplamasında neden olmuştur.
D) Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki sıradağlar ülkemizin doğusunda birleşmesi yükseltinin artmasına neden olmuştur.

13. Türkiye, dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat bat ve güney kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde karasal, kuzey kesimlerde de Karadeniz iklimi görülür. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?
A) denizlere göre konumu
B) bitki örtüsü
C) yeryüzü şekilleri
D) ekonomik faaliyetler

14. Nem (su buharı) bir yerdeki sıcaklığın fazla artmasını ve azalmasını engeller. Böylece sıcaklığın dengede kalmasını sağlar. Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar, doğu batı yönünde uzandığı için kıyı kesimlerdeki nemin iç kesimlere doğru girmesini engeller. İç kesimlerde nemin az olması günlük ve yıllık sıcaklık farkını artırır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Daha geniş alanlarda karasal iklim görülmesine.
B) Ülkemizde çok çeşitli iklim görülmesine,
C) Tarım alanlarının daha geniş olmasını,
D) Ülkenin iç kesimlerinde daha çok yağış görülmesine,

15. Ülkemizde aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez?
A) Karadeniz iklimi
B) Akdeniz iklimi
C) Muson iklimi
D) Karasal iklim

6.sınıf Dünyanın Neresindeyim Testi

 

6.Sınıf Dünyanın Neresindeyim

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Dünyanın Neresindeyim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Haritalar üzerinde sağdan sola, yukarıdan aşağıya uzanan çizgilerin olduğunu görürsünüz. Bu çizgiler, dünya üzerindeki bir yerin coğraf konumunu belirlemede bize yardımcı olur. Doğu-batı doğrultusunda uzanan çizgilere ne ad verilir?
A) Paralel
B) Meridyen
C) İzohips
D) Grinviç

2. Haritalarda kuzey-güney doğrultusunda uzanan çizgilere ne ad verilir?
A) Paralel
B) Meridyen
C) İzohips
D) Grinviç

3. Dünya üzerinde kaç tane paralel dairesi vardır?
A) 90
B) 120
C) 180
D) 360

4. Dünya üzerinde kaç tane meridyen vardır?
A) 90
B) 120
C) 180
D) 360

5. Dünyayı iki yarım küreye ayıran ve 0 olarak gösterilen paralele ne denir?
A) Kutup
B) Ekvator
C) Dönence
D) Meridyen

6. Paraleller arasındaki uzaklık kaç km’dir?
A) 111 km
B) 90 km
C) 180 km
D) 360 km

7. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır?
A) 111 dk
B) 90 dk
C) 120 dk
D) 4 dk

8. Paralel ve meridyen çizgilerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?
A) Coğrafi koordinat sistemi
B) Doğal koordinat sistemi
C) Harita koordinat sistemi
D) Küresel koordinat sistemi

9. Dünya üzerinde bir yerin coğrafi konumunu belirlemek için öncelikle hangisini belirlemeliyiz?
A) Bulunduğu yarım küreyi
B) Bulunduğu paralelleri
C) Bulunduğu paralelleri
D) Ekvatora uzaklığını

10. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi koordinatlarını belirtmektedir?
A) 36-42 derece güney paralelleri, 26-45 derece batı meridyenleri
B) 26-45 derece kuzey paralelleri, 36-42 derece doğu meridyenleri
C) 36-42 derece kuzey paralelleri, 26-45 derece doğu meridyenleri
D) 36-45 derece kuzey paralelleri, 26-42 derece güney meridyenleri

11. “Türkiye, Ekvator’un …………….. , Greenwich’in ……………… yer almaktadır.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Kuzeyinde- Batısında
B) Kuzeyinde-Doğusunda
C) Güneyinde-Kuzeyinde
D) Doğusunda –Kuzeyinde
12. Ülkemizin coğrafi konumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır.
B) Ülkemize kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır.
C) Ülkemizin kuzeyi güneyine göre daha sıcaktır.
D) Ülkemizin güneyden kuzeye doğru sıcaklık değerleri azalır.

13. “Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanuslara, geçitlere, su yollarına ve kentlere olan uzaklığı o yerin ……………….. konumunu verir.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) matematiksel
B) Jeopolitik
C) mutlak
D) göreceli

14. Aşağıdakilerden hangisi göreceli konum değildir?
A) yer alt kaynakları
B) siyasi ilişkileri
C) iklim çeşitliliği
D) yer şekilleri

15. Bir yerin mutlak ve göreceli konumunun ülkeler arasındaki siyasi ilişkilere yansımasına ne denir?
A) matematiksel konum
B) Jeopolitik konum
C) mutlak konum
D) göreceli konum

16. “Ülkemiz dünya siyasetinde gündemde olan Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu üçgeninin merkezinde yer almaktadır. Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazları, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü vazifesi görmektedir.” Yukarıdaki anlatımda ülkemizin hangi konumuna dikkat çekilmiştir?
A) matematiksel
B) Jeopolitik
C) mutlak
D) göreceli
17. “Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ……. denir. Yeryüzünde Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Okyanusya olmak üzere yedi …….. bulunmaktadır.” Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?
A) kıta
B) kara
C) ada
D) okyanus

18. Kıtalar arasındaki derin çukurlukları dolduran tuzlu su kütlelerine ne ad verilir?
A) deniz
B) göl
C) kıta
D) okyanus

19. Aşağıdakilerden hangisi okyanuslardan birisi değildir?
A) Büyük okyanus
B) Antarktika okyanusu
C) Atlas okyanusu
D) Hint okyanusu

20. Ülkemiz hangi kıtalarda yer alır?
A) Avrupa-Asya
B) Afrika-Asya
C) Amerika-Afrika
D) Amerika-Antartika

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
B
Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor.
C
Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir.
D
Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür.
Soru 2
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?
A
iş birliği
B
hak
C
sorumluluk
D
rol
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?
A
Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
B
Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
C
Ailemizin bize verdiği eğitim.
D
Okulumuzda tanınan her şey.
Soru 4
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
A
Meclisi
B
Okulu
C
Alile
D
Devlet
Soru 5
“Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?
A
Tarih
B
Gelenk ve görenekler
C
Örf ve adetler
D
Kültür
Soru 6
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?
A
Edebiyat
B
Bilim
C
Dil
D
Gelenek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?
A
Çocuk Hakları
B
İnsan Hakları
C
Üretici Hakları
D
Vatandaşlık Hakları
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir
B
Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.
C
Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler
D
Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.
Soru 9
Görevler:Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.” Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
B
Hafta sonu pikniğe gitmek,
C
Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
D
Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,
Soru 10
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A
Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır.
B
Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.
C
Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.
D
Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
Soru 11
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Olgu
B
Görüş
C
Rol
D
Oyun
Soru 12
“Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?
A
Ön yargı
B
Bireysel farklılıklar
C
Kültürel farklılık
D
İletişim
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?
A
Askerlik
B
Cumhurbaşkanlığı
C
Öğrencilik
D
Sporculuk
Soru 14
Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?
A
Hukuk üstünlüğünü sağlamak.
B
Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.
C
İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.
D
Toplumsal temas artırmak.
Soru 15
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?
A
İletişimi
B
Sanatı
C
Toplumu
D
Kültürü
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
A
İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
B
İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
C
İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
D
İnsan hakları kişilere aittir.
Soru 17
Roller:Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlererol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Aile – anne
B
Futbol takımı – kaleci
C
Sınıf – yazar
D
Okul – öğretmen
Soru 18
“İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Hoşgörü
B
Ön yargılı olmak
C
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
D
Güzel ahlak
Soru 19
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
B
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
C
Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
D
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
Soru 20
“İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?
A
Hoşgörülü olmalıyız.
B
Yardımsever olmalıyız.
C
Sabırlı olmalıyız.
D
Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.

Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

6.Sınıf Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?
A) Çocuk Hakları
B) Vatandaşlık Hakları
C) İnsan Hakları
D) Üretici Hakları

2. İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?
A) rol
B) hak
C) sorumluluk
D) iş birliği

3. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
A) Meclisi
B) Okulu
C) Devlet
D) Alile

4. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
A) İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
B) İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
C) İnsan hakları kişilere aittir.
D) İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.

5. Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?
A) Ailemizin bize verdiği eğitim.
B) Okulumuzda tanınan her şey.
C) Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
D) Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.

6. İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?
A) İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye
B) Sorumluluklarını yerine getirmeye
C) Tasarruflu olmaya
D) Başkalarının haklarını zarar vermemeye

7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?
A) Fırında ekmek sırasına girmek
B) Ödevleri zamanında yapmak
C) Bol bol kitap okumak
D) Bilgi yarışmasında birinci olmak
8. “Tüm dünya çocukları çocuk haklarından din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.”
Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yukarıdaki maddesi verilenlerden hangisi ile ilgilidir?
A) Her çocuk bir işte çalışmalıdır.
B) Çocuklar oyun oynama hakkına sahiptirler.
C) Tüm çocuklar sınıf gözetmeksizin eşittir.
D) Çocuklar eğitim görmelidirler.
9. Kaç yaşına kadar Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin sağladığı haklardan yararlanabiliriz?
A) 14
B) 16
C) 18
D) 20
10. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?
A) Eğitim
xB) Askerlik
C) Barınma
D) Sağlık
11. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların “güvenlik hakkı” kapsamında değildir?
A) Hiçbir çocuğa insanlık dışı işlem ve ceza uygulanamaz.
B) Çocukların, doğal çevreye saygıları geliştirilir.
C) Çocukların kaçırılmalarına karşı gerekli önlemler alınır.
D) Devlet, gerekli durumlarda çocuğu gözetim ve koruma altına alır.

12. UNICEF ile ilgili aşağıdaki anlatımların hangisi yanlıştır?
A) Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Fonu‘dur.
B) Çocuk haklarını korumak için etkinlikler yapar.
C) Savaş hâlinde olmayan ülkelerin çocuklarına yardım eder.
D) Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapar.

Ön Yargıları Kırıyorum

 

6.Sınıf Ön Yargıları Kırıyorum

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Ön Yargıları Kırıyorum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?

A) İletişim

B) Ön yargı

C) Bireysel farklılıklar

D) Kültürel farklılık

 

2. Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?

A) Toplumsal temas artırmak.

B) İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.

C) Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.

D) Hukuk üstünlüğünü sağlamak.

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.

B) Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.

C) İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir

D) Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler

 

4. “İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?

A) Sabırlı olmalıyız.

B) Hoşgörülü olmalıyız.

C) Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.

D) Yardımsever olmalıyız.

 

5. “İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma

B) Hoşgörü

C) Güzel ahlak

D) Ön yargılı olmak

 

6. Hangi değerler kapsamında yapılan faaliyetler artıkça toplumun refah düzeyi ve toplumsal huzur artar?

A) Gelenek ve görenekler

B) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma

C) Örf ve adetler

D) Kültürel

 

7. Aşağıdakilerden hangisi gönüllülük esasına dayalı olarak yaptıkları çalışmalarla toplumda dayanışmanın oluşmasına katkı sunarlar?

A) Eğitim kuruluşları

B) Sosyal yardımlaşma kuruluşları

C) Resmi kurum ve kuruluşlar

D) Sivil toplum kuruluşları

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulmuştur?

A) Milli Eğitim Vakfı

B) Türk Kızılay Vakfı

C) Türk Eğitim Vakfı

D) Türk Kültür Vakfı

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmet esnasında şehit olan
veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla faaliyet göstermektedir?

A) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

B) Mehmetçik Vakfı

C) Türk Hava Kurumu Vakfı

D) Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı

 

10. “Ülkemizde farklı alanlarda hizmet veren birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının temeli eski Türk devletlerindeki vakıf geleneğine dayanmaktadır.” Aşağıdaki vakıflardan hangisi farklıdır?

A) Çağdaş Eğitim Vakfı,

B) Milli Eğitim Vakfı,

C) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı,

D) Türkiye Mehmetçik Vakfı,

Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz

 

6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?

A) Sanatı

B) Toplumu

C) Kültürü

D) İletişimi

 

2. Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A) Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.

B) Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.

C) Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.

D) Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır.

 

3. Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?

A) Dil

B) Gelenek

C) Edebiyat

D) Bilim

 

4. “Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?

A) Gelenk ve görenekler

B) Örf ve adetler

C) Kültür

D) Tarih

 

5.  Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor.
B) Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir.
C) Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
D) Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür.

 

6.  “Elazığ yöresinde oynanan,  Her iki elde mumlu bir tabakla yürütülen zarif bir gösteridir.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur?

A) Horon
B) Halay
C) Hora
D) Çayda çıra

 

7. “Ele ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynanır. Baştan ayağa dalgalanma figürleri ile fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur?

A) Horon
B) Halay
C) Hora
D) Çayda çıra

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kıyafetlerimiz de yöreler arasında farklılık gösterir.

B) Kıyafetler iklimlerden etkilenmez.

C) Denize yakın yerlerde kıyafetler açık renklidir.

D) Düğünler, bayramlar ve özel günlerde yöresel kıyafetler giyilir.

9. “Doğdukları yerin özelliklerini taşırlar.  Halkın kültürünü anlatır, yaşayışını aktarır. Sevinçler, üzüntüler, istekler müziğe dönüşür. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır ve halka mal olur.” Yukarıda anlatılan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkralar
B) Müzik aletleri
C) Türküler
D) Masallar

 

10. Kültürel özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

B) Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.

C) Giyim tarzı, mimari, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır.

D) Kültürel özellikler hiçbir zaman değişmezler.

Değişen Rollerim

 

6.Sınıf Değişen Rollerim

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Değişen Rollerim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olgu

B) Görüş

C) Rol

D) Oyun

 

2.  Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
B) İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
C) Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
D) Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.

3. “Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Futbol takımı – kaleci
B) Okul – öğretmen
C) Aile – anne
D) Sınıf – yazar

4. “Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.”  Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Hafta sonu pikniğe gitmek,
B) Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
C) Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
D) Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?

A) Cumhurbaşkanlığı

B) Sporculuk

C) Askerlik

D) Öğrencilik

6. Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A) Düzenli olmak
B) Okul kurallarına uymak

C) Bir işte çalışmak
D) Beslenmek

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?

A) Sınıfta söz almadan ve yüksek sesle konuşmak

B) Derslerine iyi çalışmak

C) Ailesine karşı sorumluluklarını bilmek

D) Öğretmenlerine karşı saygılı olmak

 

8. “Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?

A) Sınıf başkanı seçilmek

B) Okulu temizlemek

C) Okulun öğrencisi olmak

D) Bayram törenlerinde sunuculuk yapmak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?

A) Annelik

B) Mudur yardımcılığı

C) Kişilik

D) Kardeşlik

 

10. Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yapmak zorundadır.

B) İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.

C) Toplumda bütün insanların rolleri aynıdır.

D) Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.

 

11. Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?

A) Hak

B) Özgürlük

C) Çalışma

D) Sorumluluk

 

12. Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaşımız ilerledikçe bazı rollerimiz değişse de sorumluluklarımız değişmez.

B) Eğitim öğretim hayatımızı tamamladıktan sonra meslek grupları içinde yer alan bir birey oluruz.

C) Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir.

D) İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir.

Küresel Bağlantılar

Küresel Bağlantılar

Başla

Küresel Bağlantılar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
B) Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını
değiştirirler.
C) Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız.
D) Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır.
B) Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.
C) Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez.
D) Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır.
3. “Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ………… adı verilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İhracat
B) İthalat
C) Takas
D) Etkileşim

4. “İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Turizm
B) Ticaret
C) Seyahat
D) Ulaşım

5.”……… dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) NATO
B) BM
C) UNESCO
D) UNİCEF
6. ………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) NATO
B) BM
C) UNESCO
D) UNİCEF

7. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına……………… …denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İhracat
B) İthalat
C) Takas
D) Etkileşim

8. ‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?
A) Ticaretin kolaylaşmasını sağlar
B) malların kolay taşınmasını sağlar
C) üretimin yavaşlamasını sağlar
D) kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar

9. Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?
A) Bilim
B) Sanat
C) Edebiyat
D) Müzik

10. Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaretle uğraşanların artması
B) Ulaşım araçlarının artması
C) Ülkeler arası dostluğun gelişmesi
D) Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması

11. İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?
A) Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.
B) İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.
C) İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.
D) İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.

12. Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır,
karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;
I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması
II. Ön yargıların ortadan kalkması
III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I,II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?
A) İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.
B) İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.
C) İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.
D) İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
14. Dünya kültür mirası listesinde bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi ülkemizdedir?
A) Mostar Köprüsü
B) Piramitler
C) Özgürlük Anıtı
D) Kapadokya

15. Mısır Piramitlerinin yapılış amacı hangisidir?
A) “Firavun” adı verilen kralları için mezar olarak yapılmıştır.
B) Mısır hazinelerini saklamak için yapılmıştır.
C) Yapıldıkları dönemde otel olarak kullanılmak amacıyla yapılmıştır.
D) Firavunlar için konut olarak yapılmıştır.

16. Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı İnsanların hayatlarını devam ettirmeler için gereksinim duydukları ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bu ihtiyaçların bir kısmını iç ticaret ile kendi ülkelerinde üretilen ürünlerden karşılayan insanlar, bir kısmını da farklı ülkelerde üretilen ürünlerle karşılamışlardır. Böylece farklı ülkelerden ihtiyaçların karşılanmasıyla ülkeler arası ticaret doğmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanların ihtiyaçlarının tamamen birbirine benzediği
B) Ülkelerin birbirinden farklı ürünler ürettiği
C) Ticaretin hem ülke içinde hem ülke dışında yapıldığı
D) Ticaretin insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıktığı

17. Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İletişim araçlarının insanların hayatına kolaylıklar sağladığı
B) Ticarette yaşanan gelişmelerin iletişim ile paralel olduğu
C) İletişim sorunlarının tamamıyla çözüme kavuştuğu
D) İnsanların ürün ya da hizmete ulaşmasının iletişim araçlarıyla kolaylaştığı

18. Ortak miras, bütün insanlık tarihin ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerler bütünüdür İnsanlığın Ortak Mirası . Tek bir ulusa at olmayan ortak mirasın bütün insanlığa at olduğu kabul edilmektedir. Bu bilgiye göre ortak miras ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yüzyıllar boyu süren birikimlerin sonucunda oluştuğu
B) Tüm insanlığın ortak ürünü olduğu
C) Bütün insanların ortak mirastan yararlanamadığı
D) Maddi ve manevi ögeleri içinde barındırdığı

19. Dünya ortak miras eserlerinden biri olan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisinin İnsanlığın Ortak Mirası sınırları içerisinde yer almaktadır?
A) Mısır
B) Suriye
C) Çin
D) Hindistan

20. Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülkelere sağladığı faydalar arasında Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor değerlendirilemez?
A) Ülkelerin ekonomisini geliştirir.
B) Kültürel alışveriş yaşanır.
C) Devletler arası ilişkiler artar.
D) Tüm toplumları birbirine yakınlaştırır.

1 2 3 10