6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiştir?
A
Araba tozlu yollara bir şeyler anlatıyordu.
B
Bir yer düşünüyorum yemyeşil.
C
Yeter ki gün eksilmesin penceremden.
D
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
Soru 2
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uyumu kuralı aranmaz?
A
Hanımeli
B
Çekmece
C
Papatya
D
Sandalye
Soru 3
“Sabah olunca Nasrettin hoca erkenden bahçeye çıkmış.” cümlesinde kalınlık incelik uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A
4
B
2
C
3
D
1
Soru 4
Cümlelerde koyu yazılan kelimelerden hangisinin kökü “Yaralarındaki sargılar bugün açılacaktı.” cümlesinde koyu yazılan kelimenin kökünden farklı türdedir?
A
Evlerinin önündeki çamlıkta yangın çıktı.
B
Eskiden bu sokak demirci dükkânlarıyla doluydu.
C
Okuduğu romanlar onu duygulandırdı.
D
Açık bıraktığı defterini birden kapatıverdi.
Soru 5
“ Nehrin karşı yakasına geçmek için kayığa bindik. ” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Kaynaştırma harfi
B
Ünlü düşmesi
C
Ünsüz yumuşaması
D
Ünlü daralması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
A
Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır.
B
Yazarı bellidir.
C
Olağanüstü olaylara yer verilir.
D
Gerçeğe uygun olaylara da rastlanır.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A
Üzüntüsünden ağlayarak yürümeye başladı.
B
Paraların yerinde yeller esiyordu.
C
Şimdi gel de ayıkla pirincin taşını!
D
Hemen koşup Pav Kong’un eteğine yapıştı.
Soru 8

Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates: “Bir kitap, bir çiçek, bir kuş… ne büyük saadetğ” derken bunu anlatmıyor mu?

Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

A
Tanık gösterme
B
Örnekleme
C
Karşılaştırma
D
Benzetme
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
“Bu konudaki fikrim hâlâ değişmedi.” cümlesinde ünlü düşmesi vardır.
B
“Dünyada hiç bir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” cümlesinde “hiç bir” doğru yazılmıştır.
C
“Toplantıda yanlız senin görüşün beğenildi.” cümlesinde yazım yanlışı yapılmıştır.
D
“Olaylar aniden gelişti.” Cümlesinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır?
A
Bu günlerde onun da burnu büyümüş.
B
Küçücük çocuk nasıl da çalışıyordu.
C
Ağaçta bir kedi vardı.
D
Elbisenin rengi iyice açıldı.
Soru 11

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Yukarıdaki paragrafın yazarı için aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

A
Yeni şeyler keşfetmek için okumaktadır.
B
İnsanları kitap okumaya davet etmektedir.
C
Yalnızlığını unutmak için kitaplara sığınmıştır.
D
Dünyasını zenginleştirmek için okumaktadır.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım yoktur?
A
Kitaplıktaki bütün kitapları numaralamıştı.
B
Akşamki filmi severek izlemiş.
C
Seninle aynı semtte oturuyormuş.
D
Sütçü her gün aynı saatte sokağımızdan geçerdi.
Soru 13

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın ana fikri olabilir?

A
İyi bir sırdaş olmak için kitap okumalısın.
B
Farklı duyguları hissetmek istiyorsan kitap oku.
C
Kitap en iyi dosttur.
D
Kitap, okuyucusunu kendi içine almaya hazırdır.
Soru 14
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ince ünlülerden oluşmuştur?
A
Kalınca
B
Biliyor
C
Düzenli
D
Beyazlık
Soru 15

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Paragrafla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

A
Düşünceyi geliştirmek için örneklere yer verilmiştir.
B
Zıt anlamlı kelimelere yer verilmiştir.
C
Birden fazla duyudan yararlanılmıştır.
D
Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır.
Soru 16
Bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerin giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde yazılmasına ne ad verilir?
A
Anı
B
Hikâye
C
Paragraf
D
Kompozisyon
Soru 17
Hangi seçenekte yer alan kelimeler hem yapım hem çekim eki almıştır?
A
Sergi – Kışlık – Kazı
B
Annesi – Evde – Defterin
C
İşçiler – Yazarı – Gözlükçünün
D
Geldim – Toprak – Balıkçıl
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır?
A
Sobanın kapağı
B
Beşer kavanoz
C
Kalemin rengi
D
Ağacın kökü
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A
Söze böyle başlayan birini duymadım.
B
Söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
C
Bu konuda bir şey bilmiyorum.
D
Buraya çöp dökülmez.
Soru 20
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A
Masanın
B
Kalemin
C
Kapıyı
D
Yedişer

Özdeyişler

6.Sınıf Özdeyişler

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf Özdeyişler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok dikkatli ve uyanık olmak” anlamını taşıyan bir deyim vardır?
A
Ne yazık, Ekrem de iyi gün dostu çıktı.
B
Nihayet bu işin olacağına aklım yattı.
C
Bu gezide eğlencenin tadına varmak istiyorum.
D
Polis, gözünü dört açmış hırsızın çıkmasını bekliyordu.
Soru 2
“Kanı beynine çıkmak” deyiminin anlamı hangisidir?
A
Acımak
B
Korkmak
C
Heyecanlanmak
D
Çok kızmak
Soru 3
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “dikkatli olmak” anlamındadır?
A
Gözleri buğulanmak
B
Göze gelmek
C
Gözünü dört açmak
D
Gözleri fal taşı gibi açılmak
Soru 4
Göğsü kabarmak’ deyiminin anlamı nedir?  
A
Övmek
B
Başarılı olmak
C
Övünç duymak
D
Derin nefes almak
Soru 5
“Yaramazken çok uslanmış duruma gelmek” anlamına gelen deyim hangisidir?
A
Gözü dönmüş
B
Renk vermemek
C
Mum gibi olmak
D
Göze gelmek
Soru 6
“Çok tehlikeli bir işe girmek” anlamına giren deyim hangisidir?
A
Ateşten uzak olmak
B
Ateşle oynamak
C
Ateşi söndürmek
D
Ateş atmak
Soru 7
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “İyi olmayan bir şeyi, iyi gibi göstermek anlamına gelmektedir?
A
Göz dikme
B
Göz boyamak
C
Göze gelmek
D
Gözü tutmak
Soru 8
“Satışlar düşünce, fiyatı kırmak zorunda kaldılar” cümlesindeki deyimin anlamı hangisidir?
A
Bir şeyin kaça satılacağını söylemek
B
Fiyatın yükselmesini önlemek
C
Bir şeyin değerini tahmin etmek
D
Fiyatı indirmek, düşürmek
Soru 9
“Gözden düşmek” deyimin anlamı nedir?
A
Kendisine duyulan güveni yitirmek
B
Ortalıkta dolanmamak
C
Farkına varılmamak, görülmemek
D
Kötü bir şeyi iyi olarak göstermek
Soru 10
“Aldatılmak” anlamına gelen deyim aşağıda-kilerden hangisidir?
A
Ağzından kaçırmak
B
Oyuna gelmek
C
Çamura yatmak
D
Sözünde durmak

6.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Zaman Ve Mekan

1.Tema Zaman Ve Mekan

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam 1

Yazma

Konuşma

Dinleme İzleme

Okuma Anlama 2

Okuma Anlama 1

Okuma Kültürü

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

Zamirler Kazanım

Sözcükte Anlam

Biçim Bilgisi

1.Tema Zaman Ve Mekan

 

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

Parçada Anlam

Ek Kök Bilgisi

İsim Bilgisi

Ek Bilgisi

Hece Düşmesi

Sözcükte Yapı

Sözcük Türleri 1

Sözcük Türleri 2

Sözcükte Anlam 1

Parçada Anlam 1

Cümlede Anlam 1

Okuma Anlama

Sözcükte Anlam

Ses Bilgisi

Anlam Bilgisi 1

2.Tema Atatürk

Hece Düşmesi

Sözcükte Anlam

Sözcükte Yapı

Kök Ve Ek Bilgisi

 

3.Tema Sevgi

3.Tema Sevgi

Sebep Sonuç İlişkisi

Çekim Ekleri 1

Çekim Ekleri 2

Sözcükte Anlam 2

Sözcükte Anlam 3

Parçada Anlam 2

Cümlede Anlam 2

Anlam Bilgisi

Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

Ses Bilgisi

Okuma Anlama 2

Yazım Ve Noktalama İşaretleri

Ses Bilgisi

Anlam Bilgisi

Ek Kök Bilgisi

3.Tema Sevgi

 

4.Tema Duygular

4.Tema Duygular

Ek Bilgisi

Sebep Sonuç İlişkisi

Paragrafta Anlam

Çekim Ekleri

Metinde Anlam

Anlam Bilgisi Çalışma

Anlam Bilgisi 2

Anlam Bilgisi 3

Anlam Bilgisi 4

Cümlede Anlam

4.Tema Duygular

 

5.Tema Milli Kültür

5.Tema Milli Kültür

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Dinleme Ve İzleme

Deyimler Ve Atasözleri

Cümlede Anlam Bilgisi

Yapım Ekleri

Çekim Ekleri

Benzetme Konusu

Cümlenin Öğeleri

Parçada Anlam 3

Parçada Anlam 4

Benzetme
Paragrafta Anlam
Yazım Kuralları

Deyimler Ve Atasözleri

Öznel Ve Nesnel Yargı

İsim Bilgisi

İsim Ve Fiil Kökü

5.Tema Milli Kültür

6.Tema Okuma Kültürü

6.Tema Okuma Kültürü

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Zamirler

Sıfatlar

Cümlenin Öğeleri

Tür Ve Şekil Bilgisi

6.Tema Okuma Kültürü

Öznel Nesnel Yargı

İsim Ve Fiil Kökü

Mecaz Anlamlılık

Zamirler, Adıllar

Sıfatlar

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

Türkçe 2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

 

 

Kazanım Testleri

Yazım Kuralları Kazanım

Sözcükte Yapı Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sıfat Sıfat Tamlaması Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Edat Bağlaç Ünlem Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Biçim Bilgisi Kazanım

 

Genel Değerlendirme Testleri

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

Yazım Kuralları Testi

İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Yönelik İnteraktif Online KonuTestleri

Kaynak: Yazım Kuralları Testi

Sözcükte Yapı Testi

İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Yönelik İnteraktif Online KonuTestleri

Kaynak: Sözcükte Yapı Testi

1 2 3 7