7.sınıf Denklem Kurma Problemleri Testi

7.Sınıf Problem Çözme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Problem Çözme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Ezgi Hanım, İnternet’ten satış yapan bir mağazadan fiyatları aynı olan 2 çift ayakkabı satın alıyor. Siparişi kargo ile gelen Ezgi Hanım, kargo ücreti 14 TL olmak üzere toplam 254 TL ödeme yapıyor. Bir çift ayakkabının fiyatı kaç Türk lirasıdır?
A) 100 TL
B) 120 TL
C) 150 TL
D) 160 TL

2. Elif 18, babası 42 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı, Elif’in yaşının 2 katı olur?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

3. İki karenin birer kenarlarının uzunlukları farkı 8 cm’dir. Bu karelerin çevrelerinin uzunlukları toplamı 128 cm olduğuna göre her birinin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?
A) 12 cm
B) 16 cm
C) 18 cm
D) 24 cm

4. Hangi sayının 5 katının 12 eksiği 33 eder?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12

5. Bir anne ile kızının yaşları toplamı 44’tür. Annenin yaşı, kızının yaşının 2 katından 8 fazla olduğuna göre anne kaç yaşındadır?
A) 24
B) 26
C) 28
D) 32

6. 48 bilyeyi Mert ile Can paylaşıyor. Mert, Can’ın aldığı bilyelerin 2 katından 3 fazla bilye alıyor. Mert kaç tane bilye almıştır?
A) 15
B) 18
C) 25
D) 33

7. Fuat 12, annesi 38 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı, Fuat’ın yaşının 3 katı olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

8. Üç kardeşin yaşları toplamı 42’dir. Ortanca kardeş, en küçükten 5 yaş büyüktür. En büyük kardeşin yaşı, en küçüğün yaşının 2 katından 1 fazla olduğuna göre büyük kardeş kaç yaşındadır?
A) 14
B) 19
C) 21
D) 24

9. Ardışık üç tek sayının toplamı 45 ise büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 17
B) 15
C) 13
D) 11

10. Hangi sayının 5 eksiğinin yarısı o sayının üçte birine eşittir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
11. Ayşe ile annesinin yaşları toplamı 44 tür. 2 yıl sonra annenin yaşı Ayşe’nin yaşının 3 katı ise annenin şimdiki yaşı kaçtır?
A) 32
B) 34
C) 36
D) 38
12. Bir babanın yaşı 26, iki çocuğunun yaşları toplamı 12 dir. Kaç yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3 katı idi?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7.sınıf Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Testi

7.Sınıf Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Ahmet’in bilyelerine 6 bilye daha katarsak toplam 24 bilyesi oluyor. Ahmet’in başlangıçta kaç bilyesi vardı?
A) 8
B) 16
C) 18
D) 20

2. Zeynep’in tokalarının 9 eksiği 16’ya eşittir. Zeynep kaç tokası vardır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 25

3. Bir kutudaki topların sayısının 5 katına 3 eklenince 123 olmaktadır. Bu kutuda kaç top vardır?
A) 8
B) 12
C) 16
D) 24

4. 8n – 2n = 18 denkleminde “n”sayısı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

5. Bir sayının 4 eksiğinin 6 katından 3 çıkarılınca 45 sayısı elde ediliyor. Bu sayı kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

6. 4 . (x – 5) + 11 = 8x – 1 denkleminde bilinmeyen hangisidir?
A) 2
B) -2
C) 3
D) -3

7. “Hangi sayının 5 eksiğinin 7 katı 28’e eşittir.”ifadesi hangi denkleme eşittir?
A) 5y – 3 = 62
B) (a – 5) . 7 = 28
C) 3x + 2 = 47
D) 2x + 3 = 47

8. “5 katından 3 çıkarılınca 62 eden sayı kaçtır?” ifadesi hangi denkleme eşittir?
A) 5y – 3 = 62
B) (a – 5) . 7 = 28
C) 3x + 2 = 47
D) 2x + 3 = 47

9. X + y = 7 ve x – y = 13 olduğuna göre x.y kaçtır?
A) -30
B) -15
C) 24
D) 36

10. 2x – y = -20 ve x = 3y denklem sistemini sağlayan y kaçtır?
A) -2
B) -4
C) -6
D) -12

11. 2 x + 3 y = 19 ve 3 x – y = 12 denklem sistemini sağlayan (x,y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2, 5
B) -1, 7
C) 5, 3
D) 3,5

12. 15 x + 6 y = 84 ve 3 x + 2 y = 12 denklem sistemini sağlayan (x, y) sırasıyla hangisidir?
A) 2, 9
B) 4, 4
C) -6, 8
D) 8, -6

7.Sınıf Eşitlik ve Denklem Testi

7.Sınıf Eşitlik ve Denklem

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Eşitlik ve Denklem

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. ▲ + 8 = 6 + 4 eşitliğinde ▲ yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

2. ■ – 12 = (–35) – (–8) eşitliğinde ■ yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) -12
B) -15
C) -27
D) -35

3. 3x = –36 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) -12
B) -24
C) -32
D) -36

4. –8y = +48 eşitliğinde y yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 12
B) 24
C) 6
D) 48

5. x + 28 = 4 + 37 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 15

6. (–29) + y = –1 eşitliğinde y yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 9
B) 14
C) 21
D) 28

7. x + 23 = 14 + 75 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 66
B) 89
C) 46
D) 36

8. (–61) + y = –18 eşitliğinde y yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 42
B) 43
C) 44
D) 45

9. 5 . x = 45 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 9
B) 12
C) 15
D) 13

10. (–7) . x = 49 + 7 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 7
B) 8
C) -7
D) -8

11. A. 18 = 30 + 42 eşitliğinde A yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

12. 4 . x = –84 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) -21
B) 21
C) -42
D) 42

7.sınıf Örüntüler ve İlişkiler Testi

7.Sınıf Örüntüler ve İlişkiler

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Örüntüler ve İlişkiler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Ezgi, kumbarasında para biriktirmeye başladı. Ezgi, kumbarasına birinci hafta 10 TL attı. Sonraki her hafta kumbarasına 5 TL ekledi. Para miktarının hafta sayısı ile ilişkisini inceleyelim. Ezgi’nin 10. haftada kumbarasında kaç Türk lirası birikir?
A) 25 TL
B) 35 TL
C) 45 TL
D) 55 TL

2. Kuralı 4n + 8 olan sayı örüntüsünün 7. adımında hangi sayıya ulaşırız?
A) 24
B) 36
C) 42
D) 56
3. 2. Kuralı 4n + 8 olan sayı örüntüsünün 12. adımında hangi sayıya ulaşırız?
A) 56
B) 64
C) 72
D) 124

4. 11-15-19-23-27-31-35-… sayı örüntüsünde kaçıncı sayı 55’tir?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15

5. 5-8-11-14-17-20-…. (3n+2) sayı dizisinde 10.terim hangisidir?
A) 29
B) 32
C) 35
D) 38
6. 11-13-15-17-19-21-23-25-…. Sayı örüntüsünün kuralı hangisidir?
A) A2n+5
B) Bn+10
C) C2n+9
D) D10n+1

7. 7, 12, 17, 22 … sayı örüntüsü veriliyor. Örüntünün 48. adımındaki sayıyı buluruz?
A) 48
B) 64
C) 126
D) 242

8. 40-35-42-37-44-… sayı örüntüsünü devam ettirdiğimizde 7.terim kaç olur?
A) 42
B) 44
C) 45
D) 46

9. Kuralı 7n olan sayı örüntüsünün 15. adımındaki sayı kaçtır?
A) 105
B) 115
C) 125
D) 205

10. Kuralı 6n – 1 olan sayı örüntüsünün 9. adımındaki sayı kaçtır?
A) 52
B) 53
C) 54
D) 64

11. Kuralı 3n + 3 olan sayı örüntüsünün 16. adımındaki sayı kaçtır?
A) 45
B) 49
C) 51
D) 63

12. Kuralı 8n – 5 olan sayı örüntüsünün 36. adımındaki sayı kaçtır?
A) 128
B) 164
C) 224
D) 283

7.sınıf Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi Testi

7.Sınıf Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.3 . (x + 2) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 6x
B) 3x+2
C) 3x+6
D) x+6

2. (4m – 3) + (4m – 3) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 8m – 6
B) 8m + 6
C) 16m – 6
D) 8m – 9

3. 9 . (3x + 5) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 27x + 5
B) 3x + 45
C) 27x + 45
D) 27x + 14

4. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
A) 12 . (5x + 6) = 60x + 72
XB) 7 . (3x + 2y + 4) = 21x + 14y + 21
C) 7 . (x + 1) = 7x + 7
D) 6 . (2x + 5) = 12x + 30

5. Bir kenarının uzunluğu 2a olan eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğuna ait cebirsel ifade hangisidir?
A) 4a
B) 6a
C) 8a
D) 3a

6. Bir market, x TL’ye aldığı bir teneke zeytinyağını 4 TL kâr ekleyerek satıyor. Bu markette satılan 6 teneke zeytinyağından elde edilecek para miktarını gösteren cebirsel ifade hangisidir?
A) 6x+10
B) 24x+6
C) 6x+24
D) 4x+24

7. 5 . (9c + 2d) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 45c+10d
B) 10c+45d
C) 14c+7d
D) 35c+15d

8. 15 . (x + y + 2) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 5x+15y+30
B) 15x+15y+30
C) 15x+15y+15
D) 15x+10y+30

9. 12 . (5 + 3y + k) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 36+60y+12k
B) 60+36y+24k
C) 60+36y+12k
D) 40+24y+32k

10. (m + 3n + 4) . 12= ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 12m+26n+12
B) 12m+24n+36
C) 12m+26n+48
D) 12m+36n+48

11. 3 . (k + 2m + 5) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 3k+3m+5
B) 3k+6m+15
C) 3k+6m+8
D) 6k+6m+15

12. (2d + 3e + 7) . 8= ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 16d+24e+56
B) 24d+24e+64
C) 16d+16e+56
D) 16d+24e+15

7.sınıf Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Testi

7.Sınıf Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

(3x – 2) + (2x + 6) =? işleminin sonucu hangisidir?
A) 5x + 4
B) 4x + 5
C) 5x – 4
D) 5x + 6

2. 8x + (7x – 1) =? işleminin sonucu hangisidir?
A) 1x – 1
B) x – 15
C) 15x + 1
D) 15x – 1

3. (–16x + 3) + (9x + 5) =? işleminin sonucu hangisidir?
A) 7x – 8
B) –7x + 8
C) –8x + 7
D) –7x + 12

4. (13y – 10) + (–8y – 6) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 5y – 8
B) 16y – 5
C) 5y – 16
D) 5y – 12

5. (–26x – 3) – (14x – 3) =? işleminin sonucu hangisidir?
A) –40x
B) 40x
C) –20x
D) 20x

6. –3x + 5y + 8 + 9x – y cebirsel ifadesinde kaç terim vardır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

7. –3x + 5y + 8 + 9x – y cebirsel ifadesinde sabit terim hangisidir?
A) 3
B) 5
C) 8
D) 9

8. –3x + 5y + 8 + 9x – y cebirsel ifadesinde hangisi katsayılarından birisi değildir?
A) 1
B) 5
C) 7
D) 8

9. (16x – 11) + (–5x – 3) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) 11x-14
B) 21x-14
C) -11x +14
D) 5x-8

10. (36y + 7) – 8y=? İşleminin sonucu hangisidir?
A) 44y+7
B) 28y+7
C) 36y+15
D) 15y+36

11. (21t – 4) – (10t – 9) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) 31t-5
B) 31t-13
C) 11t+5
D) 11t-13

12. (13n – 8) – (–19n + 8) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) -6n
B) -6n+16
C) 32n
D) 32n-16

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?
A
Askeri ve siyasi güçle
B
Baskıcı yönetimle
C
Hoşgörüyle
D
Baskıyla
Soru 2
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?
A
Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması
B
Anadolu beyliklerinin isteği
C
Anadolu’nun geleneğine uygun olması
D
Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?
A
Süleyman Şah
B
Orhan Bey
C
Osman Bey
D
Ertuğrul Bey
Soru 4
Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?  
A
Basın
B
İletişim
C
Haber
D
Etkileşim
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.
B
İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.
C
Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.
D
İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.
Soru 6
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?
A
Bursa
B
Edirne
C
İstanbul
D
İzmit
Soru 7
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
B
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
C
Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
D
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Soru 8
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?
A
Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.
B
Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.
C
Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.
D
Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.
Soru 9
Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?
A
Sözlü iletişim
B
Sözsüz iletişim
C
Görsel iletişim
D
Yazılı iletişim
Soru 10
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?
A
Kösedağ Savaşı
B
Koyunhisar Savaşı
C
Malazgirt Savaşı
D
Ankara Savaşı
Soru 11
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.
B
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.
C
Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.
D
Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.
Soru 12
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A
Ekonomik avantaj
B
Coğrafi avantaj
C
Siyasi avantaj
D
Psikolojik avantaj
Soru 13
Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe’nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.

  • Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.
  • Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.

Buna göre Efe’nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?

A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 14
“Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.
B
Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.
C
Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.
D
Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.
B
Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.
C
Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.
D
Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak kabul ettirmeye çalışır.
B
Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.
C
Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.
D
“Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.
Soru 17
İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?
A
Terapi
B
Sempati
C
Empati
D
Telepati
Soru 18
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
B
Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez.
C
İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde
D
Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir.
Soru 19
İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?
A
Basın özgürlüğü
B
Yayın özgürlüğü
C
Bilgi özgürlüğü
D
Düşünce özgürlüğü
Soru 20
Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A
Sözsüz iletişim.
B
Sözlü iletişim.
C
Görsel iletişim.
D
Yazılı iletişim.

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.
B
Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.
C
Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.
D
Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.
Soru 2
Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan ve hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekirdek
B
Hücre zarı
C
Hücre duvarı
D
Klorofil
Soru 3
Kalıtım özelliklerini taşıyan ve hücreyi yöneten hücrenin hangi bölümüdür?
A
Sitoplazma
B
Koful
C
Çekirdek
D
Hücre zarı
Soru 4
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir.
B
Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.
C
Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.
D
Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.
Soru 5
Tüm hücreler kaç bölümden oluşur?
A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 6
Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?
A
Golgi
B
Ribozom
C
Lizozom
D
Mitokondri
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanmak için, meteorolojik olayları gözlemlemek için, uzaydaki gök cisimlerini incelemek için ve askeri operasyonlarda istihbarat toplamak için casus kullanılır?
A
Roket
B
Teleskop
C
Füze
D
Uydu
Soru 8
Hücrede beslenme, solunum, boşaltım gibi olayların gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sitoplazma
B
Koful
C
Hücre zarı
D
Çekirdek
Soru 9
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?
A
Galaksi tozu
B
Nova
C
Bulutsu
D
Yengeç bulutu
Soru 10
Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A
Endoplazmik retikulum
B
Lizozom
C
Sentriyol
D
DNA
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yer atmosferi, yıldızlardan gelen ışığın bir kısmını soğurmakta, yıldız ışığının titreşim yapıyor gibi gözükmesine neden olmaktadır.
B
Teknoloji ise uzay çalışmalarını ilerletmiştir. Teknoloji ürünü olan insansız uzay araçları gibi birçok ürün bunu sağlamıştır.
C
Yer atmosferinin dışına çıkılarak daha sağlıklı gözlemler yapılabilir.
D
İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği denir.
Soru 12
Hücreye şeklini veren ve süzgeç görevi yapan hücre bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koful
B
Hücre zarı
C
Sitoplazma
D
Çekirdek
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hücreleri çepeçevre saran canlı, esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir?
A
Sitoplazma
B
Kromozom
C
Hücre duvarı
D
Çekirdek
Soru 14
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?
A
Kara delik
B
Çekirdek tepkimesi
C
Moleküler tepkime
D
Atom tepkimesi
Soru 15
Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sistem
B
Doku
C
Molekül
D
Hücre
Soru 16
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?
A
Süpernovalar
B
Nova
C
Yengeç bulutu
D
Kara delik
Soru 17
Uzay teknolojisi sayesinde aşağıdakilerden hangisi geliştirilmemiştir?
A
Uzayda araştırma yapmak için uzay istasyonları.
B
Uzay seyahatleri ve uyduları yörüngelere oturtmak için uzay gemileri.
C
Gezegenlerin çok önemli görüntülerini çeken uzay sondası.
D
Haberleşme amaçlı kullanılan yapay uydular.
Soru 18
Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan birisi değildir?
A
Uçak
B
Streç film
C
Diş teli, alüminyum folyo
D
Dijital saatler
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin bölümlerinden birisi değildir?
A
Hücre duvarı
B
Kromozom
C
Çekirdek
D
Sitoplazma
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir?
A
Uzay teknolojisi
B
Mekik teknolojisi
C
Uydu teknolojisi
D
Roket teknolojisi

 

7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
 (–35) + (+17) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
18
B
52
C
-52
D
-18
Soru 2
Erzurum’da Şubat ayının son 3 gününün hava sıcaklıkları ardışık tam sayılardır. Bu sıcaklıkların toplamı –24°C’tur. Üç günlük sıcaklıktan ilk günün sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?
A
-9 °C
B
-7 °C
C
-6 °C
D
-8 °C
Soru 3
(–19) + (–28) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
47
B
9
C
-9
D
–47
Soru 4
(+7) + (–2) = ve (–2) + (+7) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
9
B
5
C
-9
D
-5
Soru 5
(–2)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
+4
B
-4
C
+8
D
-8
Soru 6
(–52) – (–16) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
36
B
-68
C
68
D
-36
Soru 7
(+27) – (+15) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-42
B
-12
C
12
D
42
Soru 8
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A
(+4) . (+4) . (+4) . (+4) . (+4) = (+4)5
B
(–9) . (–9) . (–9) = (–9)3
C
(+12) . (+12) . (+12) . (+12) = (+12)4
D
(–3) . (–3) . (–3) . (–3) . (–3) . (–3) = (–3)7
Soru 9
48 + (–15) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-63
B
-33
C
33
D
63
Soru 10
Toplama işleminde toplananların yerleri değiştirildiğinde toplam değişmez. Bu özelliğe toplama işleminin değişme özelliği denir.(–3) + (–4) = (–4) + (–3) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
7
B
-1
C
1
D
-7
Soru 11
(–28) + (+13) = ve (+13) + (–28) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
15
B
41
C
-41
D
-15
Soru 12
(–6) + (–9) + (+11) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
4
B
2
C
-2
D
-4
Soru 13
(–14) + (–8) = ve (–8) + (–14) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
22
B
6
C
-6
D
-22
Soru 14
Hava sıcaklığı Ankara’da pazartesi günü 12°C olarak ölçülüyor. Sıcaklık, salı günü pazartesi gününün sıcaklığının yarısı kadar oluyor. Çarşamba günü ise sıcaklığın salı günü sıcaklığından 4°C daha fazla olduğu görülüyor. Ankara’da çarşamba gününün sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?
A
16°C
B
10°C
C
-10°C
D
8°C
Soru 15
(+2)2 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
+5
B
+4
C
-4
D
-5
Soru 16
Bir bahçede sondaj makinesi ile su kuyusu kazdırılmıştır. Her gün 10 m derinliğe inen sondaj makinesi 12 gün sonunda suyun olduğu derinliğe ulaşmıştır. Su kuyusunun derinliğini tam sayı ile kaç metredir?
A
100 m
B
80 m
C
120 m
D
210 m
Soru 17
(+5)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
25
B
225
C
125
D
75
Soru 18
Deniz seviyesinin 45 m üzerinde uçan martı ile deniz seviyesinin 28 m altında bulunan balık arasındaki uzaklık kaç metredir?
A
67 m
B
17 m
C
53 m
D
73 m
Soru 19
(+7)4 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
1343
B
2401
C
343
D
4201
Soru 20
Hanife Hanım ayda 3750 TL maaş almaktadır. Yılbaşında 280 TL zam alan Hanife Hanım, Ocak ayında 2950 TL harcama yapmıştır. Ocak ayı sonunda Hanife Hanım’ın kaç Türk lirası kalmıştır?
A
1080 TL
B
2080 TL
C
1800 TL
D
180 TL

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
“Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamında kullanılmıştır?
A
Hava ısınınca karıncalar ortaya çıktı.
B
Yeni gelen öğretmen bize ısındı.
C
Tenceredeki su ısındı.
D
Şömineyi yakınca salon hemen ısındı.
Soru 2

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55’ini, kulaktan gelen mesajlar %38’ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7’sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

 Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tanıştığımız biriyle yaptığımız konuşmada kullandığımız kelimeler büyük bir öneme sahiptir.
B
Gözümüzün verdiği mesajlar esas anlatmak istediklerimizi gösterir.
C
İletişimde beden dili sözlü iletişimden daha önemlidir.
D
Bir insanın kişiliğini anlamak istersek o kişinin tavır ve davranışlarına bakmalıyız.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?
A
Yaz tatili boyunca yirmi kitap okudum.
B
Suçlarını bildiğinden sessizce bekledi.
C
Ağaçların yapraklarını tek tek incelemiş.
D
Evimizin bahçesi bu yıl çok güzelleşti.
Soru 4

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55’ini, kulaktan gelen mesajlar %38’ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7’sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi “sözsüz mesaj” ifadesinin içinde değildir?

A
Yüz ifademiz
B
Nasıl göründüğümüz
C
Nasıl konuştuğumuz
D
Ne söylediğimiz
Soru 5
Hangi seçenekteki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A
tercüme – çeviri
B
siyah- kara
C
özgürlük – barış
D
fayda – yarar
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Gökyüzüne gönderilen dumanlar, mağara duvarlarına çizilen resimler, haber ulaştırmak için kullanılan güvercinler, gemicilere yol gösteren fenerler iletişim yollarından bazılarıdır.
B
Kitle iletişim araçları çok sayıda insana aynı mesajı, aynı anda ulaştırabilme özelliğine sahiptir.
C
Bir hayvan beslemek veya bitki yetiştirmek insanlarla iletişim kuramamanın bir sonucudur.
D
İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resme karikatür denir.
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde büyük harfin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A
Bu yaz sefiller adlı kitabı okudum.
B
Liseye Anıttepe Lisesi’nde okumuş.
C
Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.
D
Kışın Akdeniz sahillerinde pek turist olmaz.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?
A
Anadolu’nun bitmez tükenmez madenleri vardır.
B
Bu davranışı ne ilk ne de sondu.
C
Üçüncü kata inip çıkmaktan yorulmuştu.
D
Sığ sularda yüzen, derinlerin güzelliğini keşfedemez.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan bir sözcük yer almıştır?
A
Benim canım arkadaşım nasıl?
B
Dost dost diye nicesine sarıldım.
C
Küçükler büyüklere saygılı olmalıdır.
D
Ay tutulmasını izledik.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
A
Bu konuda kendin karar vermelisin.
B
O, her zaman bana saygılı davranır.
C
Öyle hızlı koşar ki kimse ona yetişemez.
D
Benim çantam kardeşiminkinden büyük.
Soru 11
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamdaşı vardır?
A
hava
B
çehre
C
dut
D
bulut
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde sayının yazılışı yanlıştır?
A
Annem onüç yaşındayken Ankara’ya gelmiş.
B
Cebimde yüz yetmiş liram vardı.
C
Kitabı yirmi dört liraya aldım.
D
Buralar iki yüz yıl önce ormanlıkmış.
Soru 13
“Mevsim yazdı” cümlesinde geçen “yaz” sözcüğü ile “yaz-” fiilinin aralarındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Zıt anlamlılık
B
Deyim
C
Anlamdaşlık
D
Sesteşlik
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde fiil, farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A
Keşke şimdi o şehirde olsam.
B
Yeni örtüyü masaya serdik.
C
En son o bindi otobüse.
D
Çamaşır balkondan aşağı düştü.
Soru 15

Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır?

A
4
B
6
C
7
D
5
Soru 16

“İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın.” (Sâdi Şirazî)

Yukarıda anlatılmak istenen fikirle örtüşmeyen cümle hangisidir?

A
Yaşamda yalnız kalmış kimse mutsuz olur.
B
İnsan sosyal bir varlıktır ve herkesle samimi olmalıdır.
C
Çok muhabbet tez ayrılık getirir.
D
Kapıyı hızlı çarpıp çıkma, geri dönmek zorunda kalabilirsin.
Soru 17

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55’ini, kulaktan gelen mesajlar %38’ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7’sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
İlk izlenimler
B
Kişilik tahmini
C
Beden dili
D
Sözsüz mesaj
Soru 18

İki insan birbirinin farkına varırsa iletişim başlar. Bir göndericiden gelen mesajı alan alıcı, mesajın algılandığını gösteren tepkiler verir. Bu şekilde bir iletişim gerçekleşir.

Paragrafa göre hangisi iletişim eylemi sayılmaz?

A
Yaramazlık yapan çocuğun gülümseyen annesini görmesi
B
Bir oyunu izleyenlerin oyun sonundaki alkışları
C
Dışarı çıkan çocuğa babasının “Hırkanı giy.” demesi ve çocuğun cevap vermesi
D
Bir konferansa dinleyici olarak katılmak
Soru 19

Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.

Yukarıdaki paragrafta hangi bildirme kipi yoktur?

A
Şimdiki zaman
B
Gelecek zaman
C
Geniş zaman
D
Görülen geçmiş zaman
Soru 20
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A
Sergi, saat 17.00’de açılacakmış.
B
Onaltılık notayı çalmakta zorlanıyorum.
C
Bir gurup yabancı üniversitede okumak için başvurdu.
D
Karma karışık bir odada ders çalışamam.

 

1 2 3 47