Gök Cisimleri

7.Sınıf Gök Cisimleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Gök Cisimleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl  adlandırılır?

A) Kara delik

B) Moleküler tepkime

C) Atom tepkimesi

D) Çekirdek tepkimesi

 

2. Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların  doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok
olduğu bilinmektedir.

B) Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.

C) Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.

D) Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.

B) Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.

C) Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.

D) Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.

 

4. Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?

A) Nova

B) Süpernovalar

C) Yengeç bulutu

D) Kara delik

 

5. Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?

A) Bulutsu

B) Nova

C) Galaksi tozu

D) Yengeç bulutu

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?

A) Karanlık bulutsusu

B) Salma bulutsusu

C) Yansıma bulutsusu

D) Yıldız bulutsusu

 

7. Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?

A) Kara delik

B) Süper nova

C) Galaksi

D) Bulutsu

 

8. Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?

A) Samanyolu

B) Takımyıldızları

C) Yıldız bulutu

D) Gurup yıldızları

 

9. “Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?

A) Galaksi

B) Bulutsu

C) Samanyolu

D) Takımyıldızı

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?

A) Eliptik

B) Sarmal

C) Düzensiz

D) Yüzeysel

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.

B) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.

C) Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.

D) Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A) Düzensiz

B) Dairesel

C) Sarmal

D) Eliptik

 

13. Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
A) Hidrojenin helyuma

B) Helyumun hidrojene
C) Hidrojenin demire

D) Demirin hidrojene

 

14. Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) Kara delik – Bulutsu

B) Bulutsu – Gök ada
C) Gök ada – Kara delik

D) Bulutsu – Kara delik

 

15. Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
A) Gezegenimsi bulutsu

B) Salma bulutsu
C) Karanlık bulutsu

D) Süpernova kalıntıları

Uzay Araştırmaları

7.Sınıf Uzay Araştırmaları

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Uzay Araştırmaları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir?

A) Mekik teknolojisi

B) Uzay teknolojisi

C) Roket teknolojisi

D) Uydu teknolojisi

 

2. Uzay teknolojisi sayesinde aşağıdakilerden hangisi geliştirilmemiştir?

A) Gezegenlerin çok önemli görüntülerini çeken uzay sondası.

B) Haberleşme amaçlı kullanılan yapay uydular.

C) Uzayda araştırma yapmak için uzay istasyonları.

D) Uzay seyahatleri ve uyduları yörüngelere oturtmak için uzay gemileri.

 

3. Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan birisi değildir?

A) Diş teli, alüminyum folyo

B) Uçak

C) Streç film

D) Dijital saatler

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir
gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği
denir.

B) Yer atmosferinin dışına çıkılarak  daha sağlıklı gözlemler yapılabilir.

C) Yer atmosferi, yıldızlardan gelen ışığın bir kısmını soğurmakta, yıldız ışığının titreşim yapıyor gibi gözükmesine neden olmaktadır.

D) Teknoloji ise uzay çalışmalarını ilerletmiştir. Teknoloji ürünü olan insansız uzay araçları gibi birçok ürün bunu sağlamıştır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanmak için, meteorolojik olayları gözlemlemek için, uzaydaki gök cisimlerini incelemek için ve askeri operasyonlarda istihbarat toplamak için casus kullanılır?

A) Roket

B) Füze

C) Uydu

D) Teleskop

 

6. İnsanoğlu eskiden beri araştırma yapmak amacıyla Ay’a
gitmek istemiştir. Bu konuda yapılan çalışmalardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Ay’a ilk kez 1959 yılında insansız uzay aracı Sovyet Luna 2 uzay sondası Ay’dan ilk görüntüleri almıştır.

B) 1966 yılında gönderilen Luna 9 uzay sondası ile Ay yüzeyinin ilk görüntüleri Dünya’ya gönderilmiştir.

C) Ay’a ilk insanlı uçuş ise 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 uzay aracı ile gerçekleşmiştir.

D) Ay’a ayak basan ilk insan Anthony Quinn’dir.

 

7. “Dünya’nın çevresi de kendisi gibi insanoğlu tarafından azımsanmayacak ölçüde kirletildi. Öyle ki yörüngede dolanan ve çapı 1 cm’den büyük olan cisim sayısı yaklaşık 700000’i buldu. Bu nesnelerin içinde roketlerin itiş takımları, modüller, eskimiş ve artık kullanılmayan uyduların yanında; astronot eldivenleri, konserve kutuları, küçük metal parçaları gibi nesneler de bulunabilmektedir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Çevre kirliliği

B) Uzay kirliliği

C) Bilgi kirliliği

D) Hava kirliliği

 

8. “İnsanların gökyüzündeki merakları asırlar öncesine dayanır. İnsanlar gökyüzünü inceledikten sonra gördükleri cisimleri taşlara veya mağara duvarlarına çizmişlerdir. “ Uzayı incelemek için aşağıdakilerden hangisi geliştirilmiştir?

A) Dürbün

B) Uydu

C) Teleskop

D) Mikroskop

 

9. •  Optik teleskoplardır.
• Işığı toplayan aynalar kullanılır.
• Hubble (Habıl) uzay teleskobu  bu türün en gelişmiş olanıdır.

Yukarıda özellikleri sıralanan teleskop çeşidi hangisidir?

A) Aynalı Teleskop

B) Mercekli Teleskop

C) Radyo Teleskop

D) Uydu Teleskop

 

10. Aşağıdaki teleskoplardan hangisi uzaydan gelen radyo dalgalarını toplayıp elektrik sinyaline dönüştürerek görüntü oluşturur?

A) Aynalı Teleskop

B) Mercekli Teleskop

C) Radyo Teleskop

D) Uydu Teleskop

 

11. Aşağıdakilerden hangisi teleskopların çalışmasını daha çok engellemektedir?

A) Su kirliliği

B) Uzay kirliliği

C) Çevre kirliliği

D) Işık kirliliği

 

12. Astronomların, gökyüzü ile ilgili araştırma
ve çalışmalarını yürüttükleri yerlere ne ad verilir?

A) Astronot evi

B) Rasathane

C) Uzay mekiği

D) Uydu

 

13. “Ülkemizde en geliş miş optik gözlemevi Antalya’da Toros Dağları’nda kurulmuştur. Teleskop 360 derece dönebilen, tepesinde açılır bir kapağın olduğu büyük bir kubbe altına yerleştirilir.” Rasathane kurulma yerleri seçilirken hangisine dikkat edilmez?

A) Hava kirliliği

B) Işık kirliliği

C) Hava durumu ve iklim şartları

D) Yerleşim yerlerine yakın olması

 

14. “Cebir bilimiyle ilgilenen ilk Türk bilim insanı olarak bilinir. Çocukluğunda eğitim almak için dönemin önemli bilim merkezi olan Bağdat’a gitmiş ve Bağdat’ta kendisine kütüphane idaresi verilince astronomi ve matematik dalında incelemeler yapmıştır.” Bu bilim adamı hangisidir?

A) Harezmi

B) Uluğ Bey

C) Biruni

D) Ömer Hayyam

 

15. “Dünya’nın döndüğünü belirten ilk bilim insanıdır. Japonya ve Amerika’nın varlığından ilk bahseden bilim insanıdır. Güneş ve gezegenlerin hareket yönleri ve meyillerini tespit etmiştir.” Bu bilim adamı hangisidir?

A) Harezmi

B) Uluğ Bey

C) Biruni

D) Ömer Hayyam

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın ilk rasathanesini kuran, Celali Takvimini hazırlayan İranlı bilim insanıdır?

A) Harezmi

B) Uluğ Bey

C) Biruni

D) Ömer Hayyam

 

17. “Büyük patlama teorisini ilk ortaya atan bilim insanıdır. Evrenin bir zamanlar atomun içinde sıkışmış olduğunu ve atomun patlamasıyla evrenin oluştuğunu öne sürmüştür.” Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Georges Lemaître  (Jorş Lemetra)

B) Edwin Hubble (Edvin Habıl)

C) Jan Hendrik Oort(Jen Hendirek Ort)

D) Edmond Halley (Edmın Heyli)

18. “Samanyolu Galaksisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bilim insanı, galaksinin dönme hareketini açıklamış, sarmal yapıda olduğunu keşfetmiştir.” Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Georges Lemaître  (Jorş Lemetra)

B) Edwin Hubble (Edvin Habıl)

C) Jan Hendrik Oort(Jen Hendirek Ort)

D) Edmond Halley (Edmın Heyli)

 

19. Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmalarında kullanılan bir araç değildir?
A) Projeksiyon

B) Yapay uydular

C) Uzay sondası

D) Uzay istasyonları

 

20. Aşağıdakilerden hangisi rasathanelerin kurulması için uygun olan yerlerden biri değildir?
A) Şehir ışıklarından uzak olan yerler

B) Bulutların çok olduğu yerler
C) Hava kirliliğinin az olduğu yerler

D) Yüksek yerler

İletişim Özgürlüğü

7.Sınıf İletişim Özgürlüğü

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf İletişim Özgürlüğü

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?

A) Basın özgürlüğü

B) Yayın özgürlüğü

C) Bilgi özgürlüğü

D) Düşünce özgürlüğü

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla
serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.

B) Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi
anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.

C) Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.

D) Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.

 

3. İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

B) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

C) Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

D) Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

 

4. Kitle iletişim araçlarını kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?

A) İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanmaya.

B) Kişisel bilgilerimizi paylaşmamaya.

C) Kitle iletişim araçlarının çeşidine.

D) Kitle iletişim araçlarının yeniliğine.

 

5. Medyanın kitle iletişiminde önemli görevleri ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Doğru haber yapma ve yayma.

B) Tarafsız olmak ve özel hayata saygılı olmak.

C) Medya doğru olmak şartıyla her türlü haberi yayabilir.

D) Medya yayınları çocukların yaşına uygun olmalıdır.

 

6. Medya yayınları çocukların gelişimine ve aile yaşamına zarar verecek olursa medya yayını engellenir. Bu engellemeye ne ad verilir?

A) Sansür

B) Boykot

C) Kısıtlama

D) Ceza

 

7. “RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından hazırlanan bu işaretler bize sorumluluk yükler. Bu sorumluluk gelişimimize ve yaşımıza uygun olmayan programları izlememektir.” Yukarıdaki paragrafta ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayın yasağı

B) Akıllı işaretler

C) Uyarı işaretleri

D) İzinsiz yayın işaretleri

 

8. “İletişim araçlarıyla düşüncelerimizi özgürce açıklarken başkalarının özel hayatına
müdahale edemeyiz. Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalayamayız. Bize ait hak ve özgürlüklerin tüm bireyler içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız.” Yukarıdaki paragrafta basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Haklarımız

B) Özgürlüklerimiz

C) Sorumluluklarımız

D) Yasaklar

 

9. “Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.”
Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?

A) Doğru bilgi alma hakkının
B) Özel hayatın gizliliğinin

C) Kitle iletişim özgürlüğünün

D) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün

 

10. “Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçları, kamuoyunun oluşturulmasında ve fikirlerin serbestçe ifadesinde önemli rol oynamaktadır.”

Bu açıklamadan kitle iletişim araçları ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Fikir paylaşımını sağladıkları

B) Yargının kararlarını etkiledikleri

C) Toplumu yönlendiren bilgiler verdikleri

D) Özgür düşünce ortamını oluşturdukları

 

11. Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden birisidir?

A) Günlük gazete çıkarmak

B) Yarışma programları düzenlemek

C) Eurovision yarışmaları düzenlemek

D) Radyo ve Televizyon yayınlarını denetlemek

 

12. Anayasası’mızın 20. maddesi “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” şeklindedir

Buna göre Anayamızın 20. maddesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

A) Ekonomik hakların korunması

B) Ülke güvenliğinin sağlanması

C) Kişilik haklarının korunması

D) Basın özgürlüğünün sınırlanması

Hızlı İletişim Güçlü Toplum

7.Sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.

B) Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.

C) Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.

D) Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.

 

2. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?

A) Sempati

B) Telepati

C) Terapi

D) Empati

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.

B) Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.

C) “Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.

D) Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak
kabul ettirmeye çalışır.

 

4. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?

A) Biraz daha çalışırsan daha başarılı olabilirsin.

B) Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun!

C) Benimle her zaman bağırarak konuşuyorsun.

D) Kardeşinle sürekli kavga ediyorsun.

 

5. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?

A) Derslerine hiç çalışmıyorsun!

B) Beni hiç dinlemiyorsun.

C) Boş zamanlarında telefonunla oynayabilirsin.

D) Hiçbir zaman yemeğini bitirmiyorsun!

 

6. Aşağıdakilerden hangisi eski iletişim araç ya da yöntemlerinden birisi değildir?

A) Papirüs

B) Tellal

C) Duman

D) Gazete

 

7. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan terim hangisidir?

A) Medya

B) Haberleşme

C) İletişim

D) Etkileşim

 

8. Aşağıdakilerden hangisi medyanın özelliklerinden birisi değildir?

A) Genel Ağ’ın getirdiği özgür ve geniş alan kitlelerin seslerini duyurmasını kolaylaştırmıştır.

B) Sosyal iletişim ve etkileşim gücü artmıştır.

C) Teknolojik gelişmeler günümüzde “sosyal medya” ve “dijital medya” kavramlarını ortaya çıkarmıştır.

D) Cep telefonları medyanın gelişmesini en çok etkileyen temel unsurdur.

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Günümüz toplumunda medya araçlarının iletileri işitsel ve görsel olarak aktarması medyanın etkisini artırmaktadır.

B) Olaylardan haberdar olmak, toplumsal gelişmelere uzak kalmamak veya eğlenmek için
medya sürekli takip edilmektedir.

C) Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolü, her geçen gün azalmaktadır.

D) Medya, doğal olarak insanların düşüncelerini, kararlarını ve davranışlarını etkilemektedir.

 

10. Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan Genel Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık sağlamaktadır. Bu durum Genel Ağ üzerinden hangi eğitim anlayışını ortaya çıkarmıştır?

A) e-eğitim

B) e-okul

C) e-müfredat

D) e-devlet

 

11. Günümüzde Genel Ağ, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkânı sunmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?

A) Üretimin artmasında katkı sağlamıştır.

B) Bireylerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağlamıştır.

C) Teknolojik gelişmelerin hızlanmasını sağlamıştır.

D) Bilgi alış-verişini yavaşlatmıştır.

 

12. “Medya sosyal, ekonomik ve eğitim yaşantımızda köklü değişimler meydana getirdiği gibi kültürümüzü de etkilemiştir. Medyanın görsel, işitsel yayınları kültürel değişimlere neden olduğu gibi farklı kültürler arasındaki etkileşimi de arttırmaktadır. İletişimin dünyada yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum kültürel alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yolunu açmıştır.” Yukarıdaki anlatımdan hangi sonuca ulaşamayız?

A) Medya kültürel gelişmelere katkı sağlar.

B) Medya ekonomik alanda katkı sağlar.

C) Medya, sosyal yönden yalnızlaşmaya neden olur.

D) Medya, eğitim yaşantımıza katkı sağlar.

İletişimin Gücü

 

7.Sınıf İletişimin Gücü

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf İletişimin Gücü

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Sözlü iletişim.

B) Görsel iletişim.

C) Sözsüz iletişim.

D) Yazılı iletişim.

 

2. İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde
etkileyebilir.

B) Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir.

C) Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.

D) Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez.

 

 

 

3.  Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe’nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.

·       Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.

·       Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.

·       Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.

·       Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.

Buna göre Efe’nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?

A.  1                 B. 2                    C. 3                      D. 4

 

4.   Ezgi Sosyal Bilgiler dersinde  ” Konuşmak gümüşse sükut altındır. ” atasözünü öğreniyor.

Buna göre bu atasözünde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A.   Altın      B. Dinlemek      C. Susmak     D. Konuşmak

5. Aşağıda iki arkadaşın diyalogu verilmiştir.

Elif: Ece’nin sınavı hiç iyi geçmemiş.

Duygu: Neden iyi geçmemiş ki, Sorular gayet basitti?

Elif: Ama birde onun bakış açısından bakmamız gerek, kendini onun yerine koymalısın. İşte buna ………………. denir.

Duygu: Haklısın Pelinsu.

Buna göre Elif’in bahsettiği tanımda noktalı yere hangi kelime gelmelidir?

A.   Anlayış      B. Empati     C.  Uzlaşma     D. Haklılık

 

Uzlaşma, Aralarındaki düşünce veya çıkar ayrılığını, karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuşmak, karşılıklı anlaşmak

Çatışma, Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.

6.  Buna göre hangisi yukarıdaki tanıma uygun bir uzlaşma örneğidir?

A.   Eda’nın arkadaşı ile iyi anlaşmaması

B. Furkan’ın arkadaşlarına hakaret etmemesi

C. Ahmet’in oyuncaklarını kardeşi ile paylaşmaması

D. Hilal’in arkadaşlarına vurması

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi bir çatışma örneğidir?

A.   Deniz’in arkadaşı ile aynı görüşte olmaması fakat fikirlerine saygı gösterilmesi.

B.    Polislerin hırsızlar ile çatışması.

C.    Utku’nun iş arkadaşı ile aynı görüşte olmaması ve kavga çıkması.

D.   Burak Bey ile Afet Hanım’ın aynı görüşte olmaması ve kaba bir münazara göstermeleri.

8. Mustafa Kemal Atatürk hangi gazete kuruluşu için ” Benim gazetem. ” ifadesini kullanmıştır?

A.   İrade-i Milliye Gazetesi

B. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

C. Albayrak Gazetesi

D. Açıksöz Gazetesi

 

9.  Aşağıdaki kişilerden hangisi Anadolu Ajansı’nın (AA) kuruluşuna öncülük eden isimlerden değildir?

A. Mustafa Kemal Atatürk

B. Halide Edip Adıvar

C. Yusuf Nadi Abalıoğlu

D. İsmet İnönü

 

 

Ali: Dinlemek konuşmaktan da önemlidir.

Mehmet: İletişimde en etkili yol konuşmaktır

Arda: Son sözü söylemek çok önemlidir.

Cemil: Konuşmacı ile göz odağı kurmak daima önemsizdir.

10.  Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin veya hangisinin cümlesi doğrudur.

A.  Hepsinin

B. Sadece Cemil’in

C. Ali, Mehmet ve Arda’nın

D. Hiçbirinin

 

 

I- Telgraf

II- Gazete

III- Dergi

IV- Akıllı Telefon

11.  Yukarıda verilen kitle iletişim araçlarının kronolojik sıralamaları şıklarda verilmiştir. Buna göre hangi sırlama doğrudur? (en önce çıkandan en son çıkana şeklinde sıralama yapınız.)

A.  I-II-III-IV

B.  IV-I-II-III

C.  III-II-I-IV

D.  II-III-I-IV

 

12.  Afrika kıtasına yiyecek göndermek için bağış toplayan Didem Hanım hangi kitle iletişim aracını seçer ise duyuru daha çabuk öğrenilir?

A.  İnternet

B. Televizyon

C.  Radyo

D.  Dergi

İnsandan İnsana Giden Yol

7.Sınıf İnsandan İnsana Giden Yol

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf İnsandan İnsana Giden Yol

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?

A) Haber

B) İletişim

C) Etkileşim

D) Basın

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.

B) İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.

C) İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.

D) İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.

 

3. Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?

A) Yazılı iletişim

B) Sözlü iletişim

C) Sözsüz iletişim

D) Görsel iletişim

 

4. “Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız. Toplantılardaki konuşmalar bu iletişim şekillerine örnek olarak verilebilir.” Yukarıdaki anlatımda hangi iletişim şekline dikkat çekilmiştir?

A) Sözsüz iletişim

B) Vücut dili

C) Sözlü iletişim

D) Yazılı iletişim

 

5. Mektuplar, faks mesajları, elektronik postalar, bültenler hangi iletişim şekline örnek oluşturur?

A) Yazılı iletişim

B) Sözlü iletişim

C) Sözsüz iletişim

D) Görsel iletişim

 

6. Aşağıdaki iletişim şekillerinden hangisi beden hareketleri, jestler, mimikler, ses tonu, fiziksel görüntü ve kıyafetler gibi unsurları içermektedir?

A) Yazılı iletişim

B) Sözlü iletişim

C) Sözsüz iletişim

D) Görsel iletişim

7. İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etkili iletişim kurmak çevremizdeki insanlarla ilişkilerimiz açısından çok önemlidir.

B) İletişim sırasında bulunduğumuz ortamdaki eşyaları düzenleme şeklimiz, giysilerimiz de iletişimin bir parçasıdır.

C) Sözlü iletişim sırasında, içinde bulunduğumuz duygu durumuna ilişkin ses tonumuz, vücut hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz, konuşmanın içeriği fazla etkilemez.

D) Kimi zaman beden dilimiz, söyleyeceğimiz sözlerden daha fazla mesaj verir.

 

8. Kullanacağımız ifadeleri bilinçli ve samimi bir şekilde aktaramamız aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Etkili iletişim kuramayız.

B) İnandırıcı olamayız.

C) Sözlü iletişim kuramayız.

D) Karşımızdakini anlayamayız.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken konuşmacıdan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?

A) İyi hazırlanmamış konuşma metni

B) Eksik bilgi ve mesaj verme

C) Geri bildirim yapmama

D) Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler kullanma

 

10. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken konuşmacıdan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?

A) Yetersiz algılama, yanlış yorumlama

B) Aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma

C) Dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama

D) Dinleyiciye karşı ön yargılı olma

 

11. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dinleyiciden kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?

A) Dikkatsiz dinleme

B) Bilgi eksikliği

C) Ön yargılı dinleme

D) Eksik bilgi ve mesaj verme

 

12. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dinleyiciden kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?

A) Geri bildirim yapmama

B) Yetersiz algılama, yanlış yorumlama

C) Dinleyiciye karşı ön yargılı olma

D) Soru sormama

Küresel Bağlantılar

 

Küresel Bağlantılar

Başla

Küresel Bağlantılar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

barış anlaşmaları için görüşmeler başlamıştır. Ülkeler arasında kalıcı barış sağlamak için Paris’te bir konferans düzenlenmiştir. Ancak bu konferansta bütün ka­rarlar yenen devletlerin istekleri doğrultusunda alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında bu durumun etkili olduğu söylenebilir?

A) Yenilen devletlerin anlaşmalara tepki göstermelerinin

B) Dünya barışının sağlanmasına ağırlık verilmesinin

C) Yenen devletler arasında anlaşmazlıkların yaşanmasının

D) Barış anlaşmalarının evrensel hükümler taşımasının

Soru 2

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında ordunun ihtiyacı olan erzak, araç ve gerece “Tekalif-i Harbiye” adı altında bedeli sonradan ödenmek üzere el koymuş, ancak tüm tedbirlere rağmen masraflar karşılanamayınca Almanya’dan borç alınmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin gös­tergesi değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan dışa bağlılığının arttığının

B) Osmanlı Devleti’nin savaşa girecek ekonomik güçten yoksun olduğunun

C) Almanya’nın ekonomik açıdan güç kaybettiğinin

D) Osmanlı halkının devletin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla topyekün seferber olduğunun

Soru 3

Avrupa devletleri, 19. yüzyılda Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasını çıkarlarına uygun olarak görmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durum ile ilgili değildir?

A) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’ni desteklemesi

B) Rusya’nın Boğazlara yerleşmek istemesi

C) Osmanlı Devleti’nin açık pazar ve ham madde kaynağı olarak görülmesi

D) Osmanlı Devleti’nin, 1856’da Avrupa devletler topluluğuna kabul edilmesi

Soru 4

Tarihin belki en kanlı, en dramatik ve Türk kahramanlıkları ile dolu olan Çanakkale cephesi, İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransız birliklerinin amaçlarına ulaşamayıp geri çekilmesiyle son bulmuştur. Bu durum,

I.ABD’nin savaşa girmesi

II.Türk ordusuna güvenin artması

III.İtilaf Devletlerinin prestij kaybetmesi Sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) Yalnız II

D) II ve III

Soru 5

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avusturya – Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkıldı. Türkiye, Çekoslavakya, Macaristan, Avusturya, Polonya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu. Sömürgeciliğin adı manda sistemi oldu. Arabistan, Suriye, Irak gibi Osmanlı topraklarında İngiliz ve Fransız manda yönetimleri kuruldu. Bu bilgilerde Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından hangisine değinilmemiştir?

A) Sınırların değiştiğine

B) Çok uluslu devletlerin parçalandığına

C) Yenilen devletlere ağır mali yükümlülükler getirildiğine

D) Sömürge düzeninin manda sistemi adı altında devam ettirildiğine

Soru 6

Mustafa Kemal, savaşan askerin psikolojisini ve emrindeki bütün subayların, önemli anlardaki davranışlarını tek tek biliyor veya tahmin edebiliyordu. Orduda bulunan hiçbir subayla kıyaslanamayacak arazi bilgisine sahipti. Harita okuma ve alan araştırması konularında çok detaylı düşünüyordu. Karşı taraf komutanlarının zekâsını küçümsemiyor, kendini onların yerine koyarak ne yapabileceklerini önceden kestirebiliyordu. Bu yüzdende girdiği her savaşta başarılı oluyordu. Bu bilgilerde Mustafa Kemal’in askeri başarılarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğundan söz edilmemiştir?

A) Emrindeki askerleri çok iyi tanıması

B) Askerlik bilgisinin çok iyi olması

C) Düşmanını iyi tanıması

D) İstediği her türlü yardıma zamanında ulaşması

Soru 7

1,2 milyon asker sayısı ile I. Dünya Savaşana İtilaf blokunda katılan Rusya, savaşta umdu­ğunu bulamamış, ülkesinde iç ihtilalin çıkması üzerine savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak kayıplarının azalması

B) İtilaf Devletleri’nin Rusya’nın boşalttığı toprakları paylaşma konusunda anlaşmazlık yaşamaları

C) İtlaf Devletleri’nin Rusya’nın boşluğunu doldurmak için Amerika’nın desteğini sağlamaya çalışması

D) Çanâkkale Cephesi’nin kapanması

Soru 8

Çanakkale Cephesinde görev yapan Mustafa Kemal’in aldığı kararlar ve uygulamalar hem savaşın hem de Türk milletinin kaderini belirledi. Bu başarının ardındaki iki temel etken askeri ve araziyi tanımasıydı. Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Başarının temelinde bulunulan durumu iyi kavrama yatar.

B) Mustafa Kemal bu cephedeki başarısının ardından generalliğe yükseltilmiştir.

C) Asker ve arazinin iyi tanınması savaşın kazanılmasında önemli bir etkendir.

D) Mustafa Kemal’in yaptığı uygulamalar Çanakkale Cephesi’nin kaderini belirlemiştir.

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, geçmiş uygarlıklardan kalan ve insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen eserlerin korunması amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur?

A) Doğal Yaşamı Koruma Vakfı

B) Şehir tiyatroları

C) İl Genel Meclisi

D) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

Soru 10

Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyememiştir. Bu durum Milletler Cemiyeti’nin,

I.Tarafsızlığını koruyamaması

II.İleri gelen devletlerin etkisinde kalması

III.Bazı devletlerin çıkarlarına uygun hareket etmesi faaliyetlerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve lI

D) Hepsi

Soru 11

1750 li yıllarda İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılâbı, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan en önemli nedenlerden birisidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Köyden kente göçün arttığını

B) Sömürgecilik yarışının uluslararası rekabete dönüştüğünü

C) İnsan gücüne duyulan ihtiyacın azaldığını

D) Büyük fabrikaların kurulduğunu

Soru 12

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda Balkanlar ve Ege’deki üstünlüğünü kaybetmiştir. Balkan Savaşlarının aşağıdaki sonuçlarından hangisinin bu duruma yol açtığı savunulamaz?

A) Ege Adalarının Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin

B) Osmanlı Devleti’nin Meriç nehrinin batısındaki toprakları kaybetmesinin

C) II.Balkan Savaşı’nda Bulgarların yenilmesinin

D) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesinin

Soru 13

Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı sonucunda Uşi Antlaşması’nı imzalayıp bölgeyi İtalyanlara bırakmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu antlaşmayı imzalamasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Yerli halkın İtalyanlara karşı direnmesi

B) İtalya’nın çok güçlü olması

C) Balkan Savaşlarının başlaması

D) Avrupa devletlerinin tarafsız kalması

Soru 14

Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin arka arkaya I. Dünya Savaşı’na girmeleri üzerine İtilaf Devletleri ile ittifak girişimlerinde bulundu. Ancak İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’nin bu teklifini kabul etmemiştir. Bunun üzerine de Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girmiştir. Yalnız bu bilgilere göre, I.Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemektedir. II.Almanya ile Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda birlikte hareket etmişlerdir. III.Savaş, İtilaf Devletleri’nin üstünlüğü ile so­na ermiştir. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız II

D) Hepsi

Soru 15

Dünya Savaşı’na katılan devletler maddi ve manevi büyük zararlara uğramışlardır. Bu durum devletleri aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

A) Uluslararası barış teşkilatlarının kurulmasına

B) Yeni sömürgelerin bulunmasına

C) Devletler arası ittifakların güçlendirilmesine

D) Demokratik yönetim anlayışının güçlenmesine

Soru 16

Birleşmiş Milletler fikri, ilk olarak II. Dünya Savaşı’nın sonunda savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek bir savaşın önüne geçebilmek amacıyla ortaya atılmıştır Buna göre Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının, I.Barış ortamının korunması II.Devletlerarası sorunların çözülmesi III.Devletlerin yeni ekonomik kazançlar elde etmeleri durumlarından hangisi ya da hangilerine katkı sağlaması beklenir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve lI

D) I ve III

Soru 17

Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı büyük zararlar devletleri barış arayışına yöneltti. Dünyada barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasındaki sorunlara barışçı yollardan çözüm bu­labilmek amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. Buna göre Milletler Cemiyeti’nin, I.Yeni bir savaş çıkmasını önleme II.Ülkelerin demokratikleşme çabalarına des­tek olma III.Üye ülkelere ekonomik destek sağlama çalışmalarından hangilerini doğrudan yapması beklenir?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

D) Yalnız I

Soru 18

Amerikan, İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları, hazırladıkları ortak bir raporla dünyanın 10 yıl sonra çevre felaketleri açısından geri dönülmez noktaya geleceğini duyurmuşlardır. Bilim insanlarını kaygılandıran bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı ileri sürülemez?

A) Kış sıcaklarının artmasından

B) Bitkilerin erken çiçek açmasından

C) Karbondioksit oranının artmasından

D) Trafik kazalarının artmasından

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin sonuçlarından biri  değildir?

A) Rusya’nın müttefiklerinden yardım alma olanağının azalması

B) Cephe sayısının artması

C) Almanya’nın savaş yükünün azalması

D) Almanya’nın denizlerde üstünlüğü ele geçirmesi

Soru 20

Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir.

Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

A) Laik Devlet

B) Sosyal Devlet

C) Demokratik Devlet

D) Hukuk Devleti

 

Etkin Vatandaşlık

Etkin Vatandaşlık

Başla

Etkin Vatandaşlık

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

Soru 1

Demokratik yönetimlerde ayrıcalıklı toplum ve­ya kişiler yoktur. Kanunları uygularken din. dil, cins, ırk ayrımı yapılmaz. Yukarıda demokratik yönetimlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

 1. A) Milli egemenlik
 2. B) Eşitlik
 3. C) Çoğulculuk
 4. D) Hürriyet

Soru 2

Yasalar toplumun huzuru içindir. Toplum hayatının düzenlenmesi ve devam etmesi yasaların işlemesine bağlıdır. Yasalara uyulmadığı za­man, toplumda karışıklıklar ve huzursuzluklar meydana gelir. Yöneticilerin işleri zorlaşır. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisin ulaşılamaz?

 1. A) Toplumun huzuru yasalara uyulmasına bağlıdır.
 2. B) Yasalara uyulması toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı azaltır.
 3. C) Toplumun devamlılığı yasalara uyulmasına bağlıdır.
 4. D) Yasalara uyulması devlet organlarının görevlerini daha rahat yapmasını sağlar.

Soru 3

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın,

-Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

-Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.

-Herkes kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir. maddeleri aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu göstermektedir?

 1. A) İnsan haklarına saygılı olma
 2. B) Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseme
 3. C) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
 4. D) Halkoyu ile kabul edilme

Soru 4

Bir şehirde Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 0 – 6 yaş çocuk yuvasında, bakıcıların çocukları döverken çekilen görüntüleri basın ve yayın organlarında yer alınca halk yuvada yaşanan olaylara tepki göstermiştir. Ayrıca ilgili bakanlık yuvada inceleme başlatmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. A) Çocuk yuvalarının kapatılması gerektiği
 2. B) Çocuk yuvalarında denetimler yapılmasının önemli olduğu
 3. C) Çocuk yuvasının yöneticilerinin incelemeye alındığı
 4. D) Medyanın, kamuoyunun oluşmasında etkili olduğu

Soru 5

Ülkemizde, sivil toplum kuruluşlarının öncülü­ğünde kanunlara uygun olarak yürüyüşler düzenlenmekte, hükümetin bazı uygulamaları protesto edilebilmektedir. Bu yürüyüşler sırasında insanlar, düşüncelerini özgürce dile getirerek yöneticilere duyurabilmektedir. Bu durum ülkemizde daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerleşmekte olduğunun göstergesidir?

 1. A) Demokratik yaşamın
 2. B) Laik devlet anlayışının
 3. C) Parlamenter yönetim şeklinin
 4. D) Anarşi ve terörün

Soru 6

– Yasama – Kanunları oluşturma.

– ….. – Kanunları uygulamaya koyma.

– Yargı – Kanunların uygunluğunu denetleme.

 Şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 1. A) Yürütme
 2. B) Seçme
 3. C) Temsil
 4. D) Ordu

Soru 7

Millî Egemenlik; bir milletin kendi kaderine hâkim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendini yönetmesi, kendini yönetecek kişileri seçmesi anlamına gelir. Buna göre milli egemenlik neyi gerektirir?

 1. A) Dış güçlerin ülke yönetimine karışmasını
 2. B) Yönetimde azınlıkların etkili olmasını
 3. C) Halkın yönetimde karar sahibi olmasını
 4. D) Din adamlarının yönetim kurallarını belirlemesini

Soru 8

Anayasamızın 88. maddesine göre, kanun teklif etmeye aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde verilenlerin ikisi de yetkilidir?

 1. A) Bakanlar kurulu – Milletvekilleri
 2. B) Cumhurbaşkanı – Anayasa Mahkemesi
 3. C) Danıştay – Milletvekilleri
 4. D) Cumhurbaşkanı – Bakanlar Kurulu

Soru 9

Meclis tarafından yapılan yasaların uygulanması gerekir. Bu uygulama işini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

 1. A) Danıştay
 2. B) Anayasa Mahkemesi
 3. C) Bakanlar Kurulu
 4. D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Soru 10

Meclis tarafından çıkartılan kanun Cumhurbaş­kanının onayına sunulur. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar ya da ya­yımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanının, bir kanunu yeniden görüşülmek üzere meclise geri göndermesi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

 1. A) Tartışmak
 2. B) Veto etmek
 3. C) Yargılamak
 4. D) Yürürlüğe koymak

Soru 11

Meclisteki Genel Kurul görüşmelerinde, kanun tasarısı veya teklifinin önce tümü hakkında siyasî parti gruplarına, hükümete ve milletvekillerine belli sürelerde söz verilir. Bu söz vermenin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 1. A) Tasarı ve teklif üzerine başka teklifler yapılamayacağını göstermek.
 2. B) Tasarı ve teklifle ilgili farklı düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak.
 3. C) Tasarı ve teklifle ilgili aynı görüşteki milletvekillerine söz vermek.
 4. D) Tasarı ve teklifi inceleyen komisyonu engellemek.

Soru 12

Bazı çocuklar hayatlarını evlerinden başka yerde, devlet himayesinde devam ettirmek durumunda kalabilir. I. Bazı çocuklar diğer çocuklardan farklı niteliklere sahip olabilirler. Bu farklılıklar onların özel eğitim görmelerini gerektirebilir. II. Bazı büyüklerimiz yaşlandıklarında bakıma muhtaç kalabilirler. İşte bu durumda insanlar devlete başvurabilirler; devlet onların elinden tutar. yukarıda devletimizin yerine getirdiği bazı görevleri okudunuz. Buna göre devletimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. A) Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmektedir.
 2. B) Adaleti temel alan bir görev anlayışını benimsemiştir.
 3. C) Üstlendiği hizmetleri yerine getirebilmek için vergi toplamak zorundadır.
 4. D) Ekonomik kalkınmayı sosyal devletin gereklerini yerine getirmeye bağlamıştır.

Soru 13

“Bir yurdun en değerli varlığı, vatandaşlar ara­sındaki milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur.” Atatürk bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

 1. A) Bilimi kalkınmaya rehber yapmanın
 2. B) Bölünmez bütünlüğün
 3. C) Demokrasinin insan haklarına katkısının
 4. D) Sosyal devletin yurttaşına sahip çıkmasın

Soru 14

Halkımız kendisini yönetecek olan kişileri se­çimle işbaşına getirir. Genel seçimler dört yılda bir yapılırken, Cumhurbaşkanını da halk seçer ve görev süresi 5 yıldır. Seçimlerde aday olarak ya da oy kullanarak vatandaşlar yönetimde söz sahibi olurlar. Bu durum ülkemizle ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 1. A) Egemenliğin millete ait olduğunu
 2. B) Yöneticileri bir meclisin seçtiğini
 3. C) Yöneticilerin hep aynı aileden olduğunu
 4. D) Meclisin halk egemenliğini sınırladığını

Soru 15

Devletimizin sınırlarında yaşayan üç dinin mensupları da kendi ibadethanelerinde, kendi inançlarını istedikleri gibi yaşamaktadırlar. Devlet, bu inanç mensuplarına eşit mesafede durmaktadır. Bu durum devletimizin hangi niteliğinin bir gereğidir?

 1. A) Sosyal olma
 2. B) Lâik olma
 3. C) Hukuk devleti olma
 4. D) Milli olma

 

Soru 16

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ni açarak Modern Türkiye’nin temellerini atan Atatürk, milli egemenlik ilkesini, devletin temel öğelerinden biri haline getirmiştir. Böylece tek kişinin hakimiyeti ve bu hakimiyetin babadan oğula geçiş ilkesine dayanan yönetim biçimini ifade eden saltanat son bulmuştur. Metne göre Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin yolunu açmıştır?

 1. A) Milletin kendi kendini yönetmesinin
 2. B) Saltanat yönetiminin güçlenmesinin
 3. C) Seçkinlerin egemenliği ele geçirmesinin
 4. D) Monarşik yönetim anlayışının gelişmesinin

Soru 17

Ülkemizde sorunların çözümünde tüm kişiler, adaletin eşit dağıtıldığı mahkemelere başvurabilirler. Bu mahkemelerde haklarını arayabilirler veya haklarının ihlâl edilmesini önleyebilirler. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliğinin gereğidir?

 1. A) Sosyal devlet
 2. B) Üniter devlet
 3. C) Lâik devlet
 4. D) Hukuk devleti

Soru 18

Ülkemizde yapılan seçimler aşağıdaki sözlerden hangisinin gereğidir?

 1. A) Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.
 2. B) Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.
 3. C) İstiklâl, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir.
 4. D) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Soru 19

Türkiye Cumhuriyeti’nde ülkeyi yönetecek kişiler belli aralıklarla, eşit ve genel oy esaslarına dayanan, serbest, çok partili ve yargı denetiminde yapılan seçimlerle halk tarafından belirlenir. Metinden, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 1. A) Tek kişinin egemenliği söz konusudur.
 2. B) Demokratik yönetim anlayışı egemendir.
 3. C) Yönetimde din kuralları etkindir.
 4. D) Ordunun himayesinde bir yönetim vardır.

Soru 20

Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimler sonucunda çoğunluğu elde eden siyasi partinin kullanabi­leceği yetkiler sınırsız değildir. Bir kere, yasa yapma (yasama), bu yasaları uygulama (yürütme) ve bu yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalandırma (yargı) yetkilerinin tümü seçimi kazanan partinin elinde toplanamaz. Bu metinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. A) Yönetimi belirleyen çoğunluğun tercihidir.
 2. B) Çoğunluğun istediği herkesin yararınadır
 3. C) Yönetici yetkileri belirli bir alanla sınırlıdır.
 4. D) Güçler ayrılığı ilkesi uygulanmaktadır.

 

Üretim Dağıtım Ve Tüketim

 

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

Başla

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- Asya Kıtası’ndan satılmak üzere pazarlara getirilen mallar, Kral Yolu’yla uzun ve zor bir yolculuktan sonra Ege Denizi’ne ulaştırılır. Mallar gemilerle Akdeniz üzerinden Avrupa’nın önemli limanlarına taşınırdı. Kral Yolu üzerinde kurulan ticaretin kendilerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu ülkelere göre bilim, sanat ve teknolojide üstünlük kurmuş uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümerler
B) Asurlar
C) Lidyalılar
D) Hititler

2- I.Göçmen kuşlar için vakıflar kurulması
II.Medresede eğitim gören öğrencilere burs verilmesi
III.Toprak yönetiminde tımar sisteminin uygulanması
IV.Han, köprü ve kervansarayların ülke genelinde yaygın olması
Anadolu Selçuklularında görülen yukarıdaki özelliklerden hangileri, devletin ekonomik yapısı hakkında bilgi verir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV

3- -Geçmişte Kral Yolu, Baharat Yolu ve İpek Yolu’nun Türkiye’den geçmesi
-Günümüzde Akdeniz ve Karadeniz arasındaki bağlantının boğazlardan sağlanması
Günümüzde doğu ve güneydoğusundan büyük petrol üreticisi ülkelere komşu olması Yukarıda Türkiye’ye ait verilen özellikler,Türkiye’nin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Özel konumuyla
B) Jeolojik özelliğiyle
C) Eğitim faaliyetleriyle
D) Turizm etkinlikleriyle

4- Osmanlı Devleti’nde ticaretten ve kervanlardan elde edilen gelirin 15. ve 16. yüzyıl­lara kadar fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denizcilikte çok ileride olması
B) İstanbul’u elinde bulundurması
C) Topraktan elde edilen gelirin fazla olması
D) Baharat ve İpek yollarını kontrolünde tutması

5- Kral Yolu üzerinde kurulan, ticaretin kendi­lerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknolojide üstün uygarlık seviyesine çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidyalılar
B) Sümerler
C) Osmanlılar
D) Frigyalılar

6- Sanayi alanında yatırım yapan ülkelerin eko­nomileri hızla gelişmiştir. Sanayiciler, hem ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmakta, hem de ödedikleri vergilerle yeni yatırımların yapılmasına kaynak sağlamaktadırlar. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin günümüzde sanayileşme alanında yeterince gelişme gösterdiği söylenemez?
A) Japonya
B) Almanya
C) Suriye
D) İngiltere

7- Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının birçoğunun ham maddesi tarım ürünlerinden oluşur. Buna göre, aşağıdakilerin hangisindeki sanayi kuruluşlarının ham maddesini tarım ürünleri oluşturur?
A) Makine sanayii
B) Petrol rafinerisi
C) Dokuma sanayii
D) Demir çelik sanay

8- Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere “Vakıf denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların kuruluş amaçları arasında gösterilemez?
A) Dini ve sosyal hizmetlerin görülmesi
B) Yardıma muhtaç kişilerin yardımına koşulması
C) İnsanlara tarım ürünlerinin ekilmesinde yardımcı olunması
D) Sağlık giderlerini karşılayamayan insanlara vardım edilmesi

9- Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumlarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Medreselerin yüksek bölümlerinde eğitim ücrete tabiydi.
B) Ahilikte usta çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştirilirdi.
C) Enderunlar’da Hristiyan halkın zeki ve çalışkan çocukları eğitim görürdü.
D) Devletin idari teşkilatında görev alacak nitelikli insanlar enderunda eğitim görürdü.

10- İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla belirli tarihlerde çeşitli etkinlikler yapılır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliklerden biridir?
A) Yeşilay haftası
B) Vakıflar haftası
C) Orman haftası
D) Milli Egemenlik Çocuk Bayramı

11-Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları belirlenmiş, belli bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayanan faaliyetlerdir
Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken etkenlerden birisi değildir?
A) Mutlu olunabilecek mesleğin seçilmesi
B) Mesleğin getirdiği eğitimin iyi bilinmesi
C) En çok tercih edilen mesleğin seçilmesi
D) İlgi ve yeteneklerin gözardı edilmemesi

12- İyi bir meslek seçiminde, aşağıdaki sorulardan hangisini kendimize sormamıza çok gerek yoktur?
A) Ne istiyorum?
B) Neler yapabilirim?
C) Nasıl bir karaktere sahibim?
D) Ailem ve yakın çevrem benden ne olmamı bekliyor?

13- İnsanların mesleklerini ilgi ve kabiliyetlerine göre seçmeleri, başarılarını ve topluma faydalarını artırır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ilgi ve kabiliyetlerine uymayan mesleği seçen kişilerin içine düşebileceği bir durum değildir?
A) Çalışmaya karşı isteksiz olma
B) Mesleğinde kariyer yapma gayretinde olma
C) Mesleğini değiştirme gayreti içinde olma
D) İşe devamsızlık yapma ve düşük verimle çalışma

14-Ben bir bankada gişede çalışmaktayım. Bütün günüm masa başında oturarak geçiyor. Halbuki ben hareketli ve sportif bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden mesleğimi bir türlü sevemedim
Bu kişinin meslek seçiminde, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir?
A) İlgi ve yeteneklerine
B) İş bulma olanaklarına
C) Ailesinin beklentilerine
D) Mesleğin toplumdaki yerine

15- Meslek seçiminde;
I. İyi kazanç getiriyor olması
II. İlgi ve yeteneklerine uygun olması
III.Anne yada babasının mesleği olması
IV.Mesleğin herkesçe kabul görür olması
gibi özelliklerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir?
A) I B) II
C) III D) IV

16- Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara “Vakıf” denir. Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.
Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ticaret yaparak devlete gelir sağlamak
B) Yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak
C) İbadet yerlerinin bakım ve onarımını yapmak
D) Hastaların tedavi edilmesini sağlamak

17-Ben ki İstanbul fatihi, aciz kul Fatih Sultan Mehmed, alın terim ile kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde bulunan 136 dükkânımı aşağıdaki şartlar dâhilinde vakfeylerim
Buna göre;
I. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teşvikinde
Padişahlarda etkin rol almıştır.
II. Kişiler şahsi mallarını vakıfa bağışlayabilirler.
III.Vakıflar sadece istanbul’da faaliyet göstermiştir.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

18- Osmanlı döneminde varlıklı olan kişiler imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler gibi çeşitli vakıflar yapmıştır.
Bu vakıflar aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?
A) Eğitim B) Sağlık
C) Ticaret D) Sanayi

19- Osmanlı Devleti’nde medreselerde eğitim öğretim ücretsizdi. Çeşitli vakıflar aracılığı ile öğrencilerin yeme içme ve barınma ihtiyaçları karşılanırdı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlıda parasız eğitim anlayışı gelişmiştir
B) Müderrislerin maaşları vakıflar tarafından karşılanırdı..
C) Vakıflar eğitim faaliyetlerine destek vermişlerdir.
D) Osmanlı’da eğitim faaliyetlerine önem verilmiştir

20- Günümüzde vakılar ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmalar yapmaktadır
Aşağıdakllerden hangisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biridir?
A) Şehirlerde park ve bahçe düzenlemeleri yapmak
B) Ormanlık alanların yangına karşı korunmasını sağlamak
C) Fakir ve garip hastalara ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti vermek
D) Konut yapımlarının deprem yönetmeliğine uygun olmasını sağlamak

Bilim Teknoloji Ve Toplum

Bilim Teknoloji Ve Toplum

Başla

Bilim Teknoloji Ve Toplum

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

Bilim Teknoloji Ve Toplum
1. Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.
Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Teknolojik gelişmenin
B) Toplumların yönetim şeklinin
C) Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin
D) Kent kültürünün yaygın olmasının

2. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbni Sina’dır.(980–1037) Orta Çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa Üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) İbni Sina kimdir?
B) Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C) Hangi alanda eserler yazmıştır?
D) Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

3. 15 yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir
Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
B) Bilim alanında ilerleme görülmüştür
C) Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
D) Pozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır

4. Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri eski Ön Asya’da kullanılmakta olan hece yazısını ve harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır.
Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde
I. Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler
II. Eğitimin gelişmişlik düzeyi
III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri
IV. Farklı Uygarlıkların katkıları
unsurlarından hangisi etkilidir?
A) l
B) II
C) III
D) IV

5. (1) Rönesans hareketi 15 yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.
(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.
(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır.
(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6. Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır?
A) Bilim
B) Sanat
C) Ulaşım
D) Hayvancılık

7. Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayan ilk çağ uygarlıklarının kurulduğu bölgelerde iklimin yaşamaya elverişli, toprakların tarıma uygun olduğu ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynakların bol olduğu görülmüştür
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Çevre şartlarının bilim ve teknolojinin gelişmesini etkilediği
B) Önemli buluşların Çinliler tarafından gerçekleştirildiği
C) İhtiyaçların bilimsel çalışmaları yönlendirdiği
D) Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısını kolaylaştırdığı

8. M.Ö. Mısır’ da ;
-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması
-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi
-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi
Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?
A) Geometri
B) Astronomi
C) Matematik
D) Tıp

9. Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.
Bu medeniyetlerin,
I. Krallıkla yönetiliyor olmaları
II. Coğrafi koşulları bakımından yaşamaya uygun olmaları
III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları
özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

10. Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?
A) İstanbul’un Fethi ile bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi
B) Fenikeli denizcilerin camı bulması
C) Çinlilerin eğlencelerde havai fişek kullanması
D) Ağır yüklerin taşınması için tekerleğin ve devamında at arabalarının yapılması

11. 8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Birunî, Harezmî, İbni Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
B) İslam dini bilimi teşvik etmiştir.
C) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
D) Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.

12. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in açtırdığı Sahn-ı Seman Medresesi’nde dersler veren matematik bilginidir?
A) Batlamyus
B) Takıyyüddin
C) Ali Kuşçu
D) Nasreddin Tusi

13. Birûnî; matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji gibi değişik alanlarda çok sayıda eser vermiştir. Eski Yunan medeniyetini ve bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.
Parçada verilen bilgiye göre Birûnî hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çok yönlü bir bilim insanıdır.
B) Dünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.
C) Batı medeniyetine ait eserlerden yararlanmıştır.
D) Buluşlarının doğruluğu yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.

14. • Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmî, en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Sıfırı matematiğe kazandırdı. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutuldu.
• İbn-i Sina; tıp, felsefe ve diğer bilimlerdeki çalışmalarıyla tanınır. Özellikle tıp alanında yazmış olduğu “El Kanun-Fi’t Tıp” (Tıp Kanunu) adlı eseri, Doğu ve Batı ülkelerinde uzun yıllar okutulmuştur.
Bu bilgilere göre; aşağıdaki yargılardan hangileri Harezmî ve İbn-i Sina’nın ortak özelliklerindendir?
I- Aynı dönemde yaşamış olmaları
II- Çalışmalarının evrensel nitelik taşımaları
III- Benzer alanlarda eserler vermeleri
IV- Çok yönlü çalışmalar yapmaları
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) II ve IV

15. Abbasi halifelerinden Me’mun bir grup bilgini dünya haritası çizdirmek ve coğrafya kitabı yazdırmak için görevlendirdi. Bilginler Marinos’un haritasından ve Batlamyus’un kitabından yararlandılar ve bu kaynaklardaki bir çok yanlışı da düzelttiler.
Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam dünyasında Sosyal Bilimler de çalışmalar yapılmıştır
B) Halife bilimsel çalışmaları desteklemektedir
C) Coğrafya bilgisinde Avrupalılar İslam dünyasından daha ileridedir
D) İslam bilginleri yabancıların kaynaklarından yararlanmıştır

16. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “ İbni Sina”dır.(980–1037) Orta çağ batı dünyasında Avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) İbni Sina kimdir?
B) Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C) Hangi alanda eserler yazmıştır?
D) Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

17. Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu’nun bulunduğunu öğrenince, törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, “Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın elçisi değil, bilginin güneşidir.” demişti
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Fatih Akkoyunlularla dost ilişki kurmak için elçilere iyi davrandı.
B) Fatih bu elçi heyetinin Uzun Hasan tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.
C) Elçi karşılamaları hep törenle olmaktadır.
D) Fatih bilime ve bilim adamlarına önem vermektedir.

18. Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?
A) Araştırmacı
B) Sorgulayıcı
C) Meraklı
D) Karamsar

19. El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisaya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi’ye borçluyuz..
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Matematik biliminin temelleri sadece batılı bilginler tarafından atılmıştır.
B) Türk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.
C) Coğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim dallarıdır.
D) Sıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadığı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.

20. 16. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane’ de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
B) Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
C) Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
D) Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin

1 2 3 43