Gök Cisimleri

7.Sınıf Gök Cisimleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Gök Cisimleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl  adlandırılır?

A) Kara delik

B) Moleküler tepkime

C) Atom tepkimesi

D) Çekirdek tepkimesi

 

2. Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların  doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok
olduğu bilinmektedir.

B) Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.

C) Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.

D) Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.

B) Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.

C) Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.

D) Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.

 

4. Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?

A) Nova

B) Süpernovalar

C) Yengeç bulutu

D) Kara delik

 

5. Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?

A) Bulutsu

B) Nova

C) Galaksi tozu

D) Yengeç bulutu

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?

A) Karanlık bulutsusu

B) Salma bulutsusu

C) Yansıma bulutsusu

D) Yıldız bulutsusu

 

7. Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?

A) Kara delik

B) Süper nova

C) Galaksi

D) Bulutsu

 

8. Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?

A) Samanyolu

B) Takımyıldızları

C) Yıldız bulutu

D) Gurup yıldızları

 

9. “Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?

A) Galaksi

B) Bulutsu

C) Samanyolu

D) Takımyıldızı

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?

A) Eliptik

B) Sarmal

C) Düzensiz

D) Yüzeysel

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.

B) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.

C) Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.

D) Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A) Düzensiz

B) Dairesel

C) Sarmal

D) Eliptik

 

13. Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
A) Hidrojenin helyuma

B) Helyumun hidrojene
C) Hidrojenin demire

D) Demirin hidrojene

 

14. Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) Kara delik – Bulutsu

B) Bulutsu – Gök ada
C) Gök ada – Kara delik

D) Bulutsu – Kara delik

 

15. Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
A) Gezegenimsi bulutsu

B) Salma bulutsu
C) Karanlık bulutsu

D) Süpernova kalıntıları

Uzay Araştırmaları

7.Sınıf Uzay Araştırmaları

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Uzay Araştırmaları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir?

A) Mekik teknolojisi

B) Uzay teknolojisi

C) Roket teknolojisi

D) Uydu teknolojisi

 

2. Uzay teknolojisi sayesinde aşağıdakilerden hangisi geliştirilmemiştir?

A) Gezegenlerin çok önemli görüntülerini çeken uzay sondası.

B) Haberleşme amaçlı kullanılan yapay uydular.

C) Uzayda araştırma yapmak için uzay istasyonları.

D) Uzay seyahatleri ve uyduları yörüngelere oturtmak için uzay gemileri.

 

3. Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan birisi değildir?

A) Diş teli, alüminyum folyo

B) Uçak

C) Streç film

D) Dijital saatler

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir
gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği
denir.

B) Yer atmosferinin dışına çıkılarak  daha sağlıklı gözlemler yapılabilir.

C) Yer atmosferi, yıldızlardan gelen ışığın bir kısmını soğurmakta, yıldız ışığının titreşim yapıyor gibi gözükmesine neden olmaktadır.

D) Teknoloji ise uzay çalışmalarını ilerletmiştir. Teknoloji ürünü olan insansız uzay araçları gibi birçok ürün bunu sağlamıştır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanmak için, meteorolojik olayları gözlemlemek için, uzaydaki gök cisimlerini incelemek için ve askeri operasyonlarda istihbarat toplamak için casus kullanılır?

A) Roket

B) Füze

C) Uydu

D) Teleskop

 

6. İnsanoğlu eskiden beri araştırma yapmak amacıyla Ay’a
gitmek istemiştir. Bu konuda yapılan çalışmalardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Ay’a ilk kez 1959 yılında insansız uzay aracı Sovyet Luna 2 uzay sondası Ay’dan ilk görüntüleri almıştır.

B) 1966 yılında gönderilen Luna 9 uzay sondası ile Ay yüzeyinin ilk görüntüleri Dünya’ya gönderilmiştir.

C) Ay’a ilk insanlı uçuş ise 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 uzay aracı ile gerçekleşmiştir.

D) Ay’a ayak basan ilk insan Anthony Quinn’dir.

 

7. “Dünya’nın çevresi de kendisi gibi insanoğlu tarafından azımsanmayacak ölçüde kirletildi. Öyle ki yörüngede dolanan ve çapı 1 cm’den büyük olan cisim sayısı yaklaşık 700000’i buldu. Bu nesnelerin içinde roketlerin itiş takımları, modüller, eskimiş ve artık kullanılmayan uyduların yanında; astronot eldivenleri, konserve kutuları, küçük metal parçaları gibi nesneler de bulunabilmektedir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Çevre kirliliği

B) Uzay kirliliği

C) Bilgi kirliliği

D) Hava kirliliği

 

8. “İnsanların gökyüzündeki merakları asırlar öncesine dayanır. İnsanlar gökyüzünü inceledikten sonra gördükleri cisimleri taşlara veya mağara duvarlarına çizmişlerdir. “ Uzayı incelemek için aşağıdakilerden hangisi geliştirilmiştir?

A) Dürbün

B) Uydu

C) Teleskop

D) Mikroskop

 

9. •  Optik teleskoplardır.
• Işığı toplayan aynalar kullanılır.
• Hubble (Habıl) uzay teleskobu  bu türün en gelişmiş olanıdır.

Yukarıda özellikleri sıralanan teleskop çeşidi hangisidir?

A) Aynalı Teleskop

B) Mercekli Teleskop

C) Radyo Teleskop

D) Uydu Teleskop

 

10. Aşağıdaki teleskoplardan hangisi uzaydan gelen radyo dalgalarını toplayıp elektrik sinyaline dönüştürerek görüntü oluşturur?

A) Aynalı Teleskop

B) Mercekli Teleskop

C) Radyo Teleskop

D) Uydu Teleskop

 

11. Aşağıdakilerden hangisi teleskopların çalışmasını daha çok engellemektedir?

A) Su kirliliği

B) Uzay kirliliği

C) Çevre kirliliği

D) Işık kirliliği

 

12. Astronomların, gökyüzü ile ilgili araştırma
ve çalışmalarını yürüttükleri yerlere ne ad verilir?

A) Astronot evi

B) Rasathane

C) Uzay mekiği

D) Uydu

 

13. “Ülkemizde en geliş miş optik gözlemevi Antalya’da Toros Dağları’nda kurulmuştur. Teleskop 360 derece dönebilen, tepesinde açılır bir kapağın olduğu büyük bir kubbe altına yerleştirilir.” Rasathane kurulma yerleri seçilirken hangisine dikkat edilmez?

A) Hava kirliliği

B) Işık kirliliği

C) Hava durumu ve iklim şartları

D) Yerleşim yerlerine yakın olması

 

14. “Cebir bilimiyle ilgilenen ilk Türk bilim insanı olarak bilinir. Çocukluğunda eğitim almak için dönemin önemli bilim merkezi olan Bağdat’a gitmiş ve Bağdat’ta kendisine kütüphane idaresi verilince astronomi ve matematik dalında incelemeler yapmıştır.” Bu bilim adamı hangisidir?

A) Harezmi

B) Uluğ Bey

C) Biruni

D) Ömer Hayyam

 

15. “Dünya’nın döndüğünü belirten ilk bilim insanıdır. Japonya ve Amerika’nın varlığından ilk bahseden bilim insanıdır. Güneş ve gezegenlerin hareket yönleri ve meyillerini tespit etmiştir.” Bu bilim adamı hangisidir?

A) Harezmi

B) Uluğ Bey

C) Biruni

D) Ömer Hayyam

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın ilk rasathanesini kuran, Celali Takvimini hazırlayan İranlı bilim insanıdır?

A) Harezmi

B) Uluğ Bey

C) Biruni

D) Ömer Hayyam

 

17. “Büyük patlama teorisini ilk ortaya atan bilim insanıdır. Evrenin bir zamanlar atomun içinde sıkışmış olduğunu ve atomun patlamasıyla evrenin oluştuğunu öne sürmüştür.” Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Georges Lemaître  (Jorş Lemetra)

B) Edwin Hubble (Edvin Habıl)

C) Jan Hendrik Oort(Jen Hendirek Ort)

D) Edmond Halley (Edmın Heyli)

18. “Samanyolu Galaksisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bilim insanı, galaksinin dönme hareketini açıklamış, sarmal yapıda olduğunu keşfetmiştir.” Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Georges Lemaître  (Jorş Lemetra)

B) Edwin Hubble (Edvin Habıl)

C) Jan Hendrik Oort(Jen Hendirek Ort)

D) Edmond Halley (Edmın Heyli)

 

19. Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmalarında kullanılan bir araç değildir?
A) Projeksiyon

B) Yapay uydular

C) Uzay sondası

D) Uzay istasyonları

 

20. Aşağıdakilerden hangisi rasathanelerin kurulması için uygun olan yerlerden biri değildir?
A) Şehir ışıklarından uzak olan yerler

B) Bulutların çok olduğu yerler
C) Hava kirliliğinin az olduğu yerler

D) Yüksek yerler

Güneş Sistemi ve Ötesi

Güneş Sistemi ve Ötesi

Başla

Güneş Sistemi ve Ötesi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- Evrenin yer atmosferi dışında kalan kısmı ………… olarak adlandırılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. A) Gök cismi
 2. B) Karadelik
 3. C) Gök ada
 4. D) Uzay

2- Yıldızlar, çok fazlasıyla sıcak gazlardan oluşmuş dev, parlak toplardır. Yıldızlar büyüklüklerine ve sıcaklıklarına göre çeşitlilik gösterir. Daha küçük ve soğuk olan yıldızların rengi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Beyaz
 2. B) Sarı
 3. C) Kırmızı
 4. D) Mavi

3- Yıldız ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Yıldızlar ve gezegenler kendi eksenlerinde dönerler.
 2. B) Yıldızlar kendi ışıklarını yayarken, gezegenler yıldızlardan aldıkları ışıkları yansıtırlar.
 3. C) Genellikle iki ya da daha fazla sayıda yıldız yörüngede birlikte dolanır.
 4. D) Güneş, orta büyüklükte bir yıldızdır.

4- Güneş sisteminde bulunan ve de en çok uyduya sahip olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Jüpiter
 2. B) Venüs
 3. C) Mars
 4. D) Dünya

 

 

 

 

5- Yıldızlar ve gezegenlerle ilgili bazı kavram yanılgıları da vardır. Halk arasında “Çoban Yıldızı” olarak bilinen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Plüton
 2. B) Merkür
 3. C) Mars
 4. D) Venüs

6- Aşağıda verilen gezegenlerden hangisi Dünya ile Güneş arasında bulunan bir gezegendir?

 1. A) Mars
 2. B) Venüs
 3. C) Jüpiter
 4. D) Satürn

7- Görüş alanımızda olan yıldızlar gözlem zamanına ve yerine bağlı olarak değişir. Dolayısıyla gözlemcinin konumu, yıldız yardımıyla belirlenebilir. Özellikle açık denizlerde ve ormanlık alanda yön bulmak için yıldızlar kullanılabilir. Örneğin küçük ayı takımyıldızının en parlak yıldızı, Kutup Yıldızı’dır. Kutup Yıldızı’nın yönü nereyi göstermektedir?

 1. A) Kuzey
 2. B) Güney
 3. C) Doğu
 4. D) Batı

8- Güneşe en yakın ve en uzak olan gezegen sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Venüs – Neptün
 2. B) Merkür – Satürn
 3. C) Venüs – Uranüs
 4. D) Merkür – Neptün

 

 

 

 

 

9-

 1. Takımyıldızlarını oluşturan yıldızlar, birbirine çok uzaktır.
 2. Yıldızlar gökyüzünde grup hâlinde bazı şekiller oluşturur.

III. Yıldızlar gökyüzünden çok uzak değildir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 1. A) I ve II
 2. B) I ve III
 3. C) II ve III
 4. D) I – II – III

10- Aşağıda verilenlerden hangisi bir gök cismi değildir?

 1. A) Galaksi
 2. B) Asteroit
 3. C) Meteor
 4. D) Evren

11-

 1. Güneş sisteminin tüm üyeleri kendi eksenlerinde dönerken Güneş’in çevresinde dolanır.
 2. Bütün gezegenlerin toplam kütlesi Güneş’in toplam kütlesinden büyüktür.

III. Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alır.

Güneş sistemi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 1. A) II ve III
 2. B) I ve II
 3. C) I ve III
 4. D) I – II – III

12-  Samanyolu gök adasının birkaç sarmal kolu vardır. Bu kolların parlak görünmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Güneş’ten yansıdığından dolayı
 2. B) Dış yüzeyinden dolayı
 3. C) Düzenli olmasından dolayı
 4. D) Genç olmasından dolayı

13- Kaya ve metalden oluşmuş yersel gezegenler aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Merkür – Venüs – Dünya – Mars
 2. B) Jüpiter – Satürn – Uranüs – Neptün
 3. C) Mars – Satürn – Uranüs – Neptün
 4. D) Dünya – Merkür – Jüpiter – Uranüs

14- Çevresinde halka bulunan, kalın ve bulutsu bir atmosfer ve birçok uydusu bulunan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Mars
 2. B) Jüpiter
 3. C) Venüs
 4. D) Merkür

 

15- Güneş sistemi, sarmal kollu milyarlarca yıldızı barındıran bir yıldız ailesinin üyesidir. Aşağıda verilenlerden hangisi büyük yıldız ailesidir?

 1. A) Kuyrukluyıldız
 2. B) Asteroitler
 3. C) Galaksiler
 4. D) Takımyıldız

16-

 1. Güneş, Dünya da bulunan canlıların en önemli yaşam kaynağıdır.
 2. Güneş, Dünya etrafında elips şeklinde döner.

III. Güneş, Dünya ile birlikte dönmektedir.

Güneş ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 1. A) Yalnız I
 2. B) Yalnız II
 3. C) I ve II
 4. D) I ve III

17- Aşağıda verilenlerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında dönmesinin sonuçlarından birisi değildir?

 1. A) Gün içerisinde gölge oluşumu.
 2. B) Gece ve gündüzün oluşması.
 3. C) Bir yılın dört mevsim olması.
 4. D) Gün içerisinde sıcaklık farklılıkları.

 

18- Aşağıda verilenlerden hangisi galaksilere örnek olarak gösterilemez?

 1. A) Centaurus
 2. B) Orion
 3. C) Samanyolu
 4. D) Merkür

 

19- Aşağıda verilenlerden hangisi bir yıldız değildir ya da içerisinde bir yıldız bulunmaz?

 1. A) Takımyıldız
 2. B) Gök ada
 3. C) Güneş sistemi
 4. D) Kuyrukluyıldız

 

20- Aşağıda verilen gezegenlerden hangisinin doğal uydusu yoktur?

 1. A) Venüs
 2. B) Mars
 3. C) Neptün
 4. D) Dünya

Hücre ve Bölünmeler

Hücre ve Bölünmeler

Başla

Hücre ve Bölünmeler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- 1674 yılında ilk canlı hücreyi mikroskop ile gözlemleyen kişi kimdir?

 1. A) Theodar Schwann
 2. B) Robert Hooke
 3. C) Zacharias Janssen
 4. D) Anton Van Leeuwenhoek

2-

I- Lam

II- Lamel

III- Makas

IV- Damlalık

Mikroskop kullanırken yukarıdaki malzemelerden hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır?

 1. A) I – II – III
 2. B) I – II – IV
 3. C) I – II
 4. D) I – II – III – IV

3- Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli canlılar kısmına girmemektedir?

 1. A) Bitki
 2. B) Mantarlar
 3. C) Bakteriler
 4. D) Hayvanlar

4- Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlarda bulunan dokulardan birisi değildir?

 1. A) İletim
 2. B) Epitel
 3. C) Sinir
 4. D) Yağ

 

5- Çok yapıdaki hücrelerin organizmayı oluşturabilmesi için aşağıdaki yapılardan hangisi sırayla gerçekleşmelidir?

 1. A) Doku – Hücre – Sistem – Organ
 2. B) Hücre – Doku – Sistem – Organ
 3. C) Doku – Hücre – Organ – Sistem
 4. D) Hücre – Doku – Organ – Sistem

6- Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında hücre bulunmaz?

 1. A) Kartal
 2. B) Şeker
 3. C) Nane
 4. D) Elma

7- Aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek hangi yapıyı oluşturmaktadır?

 1. A) Sistemler
 2. B) Hücreler
 3. C) Organlar
 4. D) Dokular

8- Hücrelerin kendilerine özgü organelleri üretebilmesi için gerekli bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

 1. A) DNA
 2. B) Lizozom
 3. C) Mitokondri
 4. D) Golgi Cisimciği

9- Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?

 1. A) Üreme
 2. B) Sindirim
 3. C) Yer Değiştirme
 4. D) Gelişme

 

10- Aşağıda verilen organellerden hangisi nane bitkisinin yapraklarında bulunmamaktadır?

 1. A) Ribozom
 2. B) Lizozom
 3. C) Golgi Cisimciği
 4. D) Sentrozom

Canlıların Temel Yapı Birimi: Hücre

11- Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarı ile ilgili bir özellik değildir?

 1. A) Sitoplazma ve hücreyi en dıştan sarar.
 2. B) Hücre zarı seçici geçirgendir.
 3. C) Hücre çeperi canlıdır.
 4. D) Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.

12- Aşağıdaki organellerden hangisi protein üretmektedir?

 1. A) Lizozom
 2. B) Endoplazmik Retikulum
 3. C) Golgi Cisimciği
 4. D) Ribozom

13- Hücre içerisinde bulunan çekirdek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Bir hücrede yalnızca bir tane çekirdek bulunmaktadır.
 2. B) Hücrenin bütün yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıdır.
 3. C) Hayvanlarda göz rengi ve kan grubu gibi özellikleri nesilden nesile aktarılmasını sağlar.
 4. D) Bazı hücrelerde çekirdek bulunmayabilir.

14- Aşağıda verilen hücrelerden hangisi basit yapılı bir hücredir?

 1. A) Kalp Hücresi
 2. B) Akciğer Hücresi
 3. C) Bağırsak Hücresi
 4. D) Bakteri Hücresi

15- Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunmamaktadır?

 1. A) Mitokondri
 2. B) Koful
 3. C) Lökoplast
 4. D) Golgi Cisimciği

16- Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organel aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Ribozom
 2. B) Golgi Cisimciği
 3. C) Lizozom
 4. D) Mitokondri

17- Aşağıda verilenlerden hangisi lizozom ile ilgili bir bilgidir?

 1. A) Maddelerin taşınmasını sağlar.
 2. B) Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur.
 3. C) En çok kas ve karaciğer hücrelerinde bulunur.
 4. D) Hücre içerisinde ki maddeleri depolar.

18- Golgi cisimciğinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Hücre bölünmesi sırasında görev alır.
 2. B) Hücre içerisinde fazla olan maddeleri depolar.
 3. C) Maddelerin taşınmasını sağlar.
 4. D) Salgı paketlerini üretir ve paketler.

19- Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardan birisi değildir?

 1. A) Hayvan hücresinde golgi cisimciği bulunur.
 2. B) Hayvan hüresin de lizozom bulunur.
 3. C) Bitki hücresinde kromoplast bulunur.
 4. D) Hayvan hücresinde snetrozom bulunur.

20- Yeşil bitkilerde bulunan organel aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Kloroplast
 2. B) Kromoplast
 3. C) Lökoplast
 4. D) Sentrozom

Kuvvet ve Enerji

Kuvvet ve Enerji

Başla

Kuvvet ve Enerji

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Cisimlerin yere düşmesi onlara bir hacmin etki ettiğini gösterir.

B) Dünya, yeryüzündeki tüm varlıklara itme kuvveti uygular.

C) Ağırlık bir hacimdir.

D) Kütle Ve Ağırlık Farklı Kavramlardır.

2- Yer çekimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlere etki eden kuvvetlerin dinamometre ile ölçülür.

B) Dünya, yeryüzündeki bütün varlıklara itme kuvveti uygular.

C) Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir.

D) Yer çekim kuvveti Dünya’nın her yerinde, yerin merkezine doğrudur.

3- Ağırlığın birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Newton

B) Hertz

C) Viskozite

D) Ohm

4- Kütle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Birimi kilogramdır.

B) Bir cismin kütlesi bulunduğu yere göre değişir.

C) Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür.

D) Kütle değişmeyen madde miktarıdır.

5- Eşit kollu terazi ile kütlesi 2 kg ölçülen cisim dinamometre ile ölçüldüğünde ağırlık yaklaşık olarak kaç olur?

A) 5

B) 10

C) 20

D) 30

 

6- Dünya’da ağırlığı 24 N olarak ölçülen cisim Ay’da kaç N olarak ölçülür?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

7-  Dünya’da 1 kilogramlık cisme etki eden kütle çekim kuvveti ……….. N iken Jüpiter’de bu değer ………. N’dur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 10 – 23

B) 9,81 – 23,3

C) 10 – 24

D) 9,81 – 24,3

8- Dünya ile kütle – ağırlık ilişkisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya’nın yüzeyinden uzaklaşıldıkça Dünya’nın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti artar.

B) Dünya’dan Ay’a doğru yol alan bir cismin Dünya’nın yörüngesinden çıkana kadar ağırlığı azalır.

C) Belli bir noktadan sonra cisme, Ay’ın çekim kuvveti etki etmeye başlar.

D) Bir cismin ağırlığı, Dünya’nın şekli kutuplardan basık olduğundan kutuplarda en çok, ekvatorda en az ölçülür.

9- ……………. değişmeyen madde miktarı, …………… ise Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetinin ölçüsüdür. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hacim – Yer çekimi

B) Hacim – Kütle

C) Kütle – Ağırlık

D) Kütle – Yer çekimi

10- Kütle aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?

A) Multimetre

B) Tek kollu terazi

C) Dinamometre

D) Eşit kollu terazi

11- Bir cismin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekmektedir?

A) Cismin hareket ettirilmesi.

B) Cisim bir araç ile taşınmalıdır.

C) Cisim kuvvet yönünde hareket ettirilmelidir.

D) Cisme herhangi bir kuvvet uygulanmadan bir yere taşınması.

12- Bir cisme aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa o cisim fiziksel anlamda iş yapmamış olur?

A) Telefonu iten kişi.

B) Koltuğu iten kişi.

C) Bebek arabasını iten kişi.

D) Yürürken çanta taşıyan kişi.

13- 5 N ‘lik kuvvet sonucunda cisim 10 m yol aldığına göre kaç joule’lik iş yapılmış olur.

A) 1/2

B) 5

C) 2

D) 50

14- İşin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) N × m

B) m × s

C) kg × m

D) g × s

15- Kinetik enerjinin büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız – Alınan yol

B) Sürat – Kütle

C) Yer çekimi – Hacim

D) Mesafe – Yük

 

16- Bir bisikletin ağırlığı 30 kg dir. Bisikletin sürati ise 10 km/s dir. Bu bisikletin kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3

B) 100

C) 300

D) 1/3

17- Potansiyel enerji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir.

B) Belirli yükseklikte bulunan cisimler, yer çekimi kuvvetinin etkisi ile çekim potansiyel enerjisine sahip olur.

C) Esnek cisimlerde, esneklik potansiyel enerjisi bulunur.

D) Cisimlerin sahip oldukları çekim potansiyel enerjisi yükseklik arttıkça azalır.

18-

Havaya doğru atılan top.

Yokuştan aşağı doğru yuvarlanan top.

Balkondan aşağı doğru atılan top.

Yukarıda verilenlerden hangisinde kinetik enerji artmaktadır? (Ortam sürtünmesiz bir haldedir.)

A) I ve III

B) I ve II

C) II ve III

D) I – II – III

19-

Enerji, kısaca iş yapabilme yeteneğidir.

Bir iş yapılıyorsa mutlaka enerji harcanıyordur.

Enerji harcanması, iş yapıldığı anlamına gelir.

Enerji ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I –II – III

20- Aşağıda verilen işlemlerin hangisi gerçekleşirse potansiyel enerji gerçekleşmiş olur?

A) Esen rüzgarın.

B) Koşarak top oynayan çocuğun.

C) Denizdeki dalgalar.

D) Elmanın dalından koparak yere düşmesi.

Saf Madde ve Karışımlar

Saf Madde ve Karışımlar

Başla

Saf Madde ve Karışımlar

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Atomlar aynı büyüklüklerde ve kütlelerde olup çok aynı özelliklere sahiptir.

B) Sadece tek tür atom içeren maddelere element denir.

C) Atomlar bir araya gelerek nesneleri ve etrafımızdaki diğer malzemeleri oluşturur.

D) Atomların hepsi aynı değildir.

2- Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Elektron – Çekirdek – Proton

B) Proton – Çekirdek – İyon

C) Proton – Nötron – Elektron

D) Elektron – İyon – Çekirdek

3- Kütle numarası 40 olan  elementinin nötr halde elektron sayısı 23 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?

A) 11

B) 13

C) 15

D) 17

4-  Madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Fikrini öne atan modeli aşağıdakilerden hangisi öne sürmüştür?

A) Democrutis

B) John Dalton

C) John Joseph Thomson

D) Ernest Rutherford

 

 

5- Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa …………….. kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa ……………. kuralına uymuştur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Oktel – Dubtel

B) Oktet – Dublet

C) Dubtel – Ok tel

D) Dublet – Oktet

6- Aşağıda verilenlerden hangisi çok atomlu bir iyona örnektir?

A)O2

B) SO4 -2

C) SO2

D) O3

7- Moleküllerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Her molekülün benzersiz şekli ve büyüklüğü vardır.

B) Etrafımızdaki pek çok varlık farklı birkaç element atomunun birleşmesiyle oluşur.

C) Farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküle glikoz ve su molekülleri örnek verilebilir.

D) Bir adet klor atomu klor molekülünü oluşturur.

8-

-1 iyonunda elementi 2 iyon almıştır.

Y iyonunda Y elementi nötrdür.

Z+3 iyonunda Z elementi 3 iyon almıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

 

 

9-Sofra tuzu hangi bileşiklerin birleşmesiyle oluşmuştur?

A) C6 + O6

B) H2 + O4

C) Na + Cl

D) H12 + Fe

10- C6H12O6 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir şeker molekülüdür.

B) Bileşiktir.

C) Karbon/oksijen oranı üçtür.

D) On iki adet hidrojen atomundan oluşmuştur.

11- Aşağıda verilenlerden hangisi atomik yapılı elemente verilebilecek bir örnektir?

A) NaCl

B) H2O

C) O2

D) Fe

12- Aynı cins atomlar bir araya gelerek …………. molekülünü, farklı cins atomlar bir araya gelerek ………………. molekülünü oluşturur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İyon – Çekirdek

B) Bileşik – Element

C) Element – Bileşik

D) Çekirdek – İyon

13- Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Berilyum – Br

B) Bor – B

C) Lityum – Li

D) Helyum – He

14- Fosfor’un kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Cam

B) Deterjan

C) Kibrit

D) Gübre

15- Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)KNO3 – Potasyum Nitrat

B) K2CO3 – Potasyum Karbonat

C) AlPO4 – Alüminyum Sülfat

D) Na2SO3 – Sodyum Sülfit

 

16- Oksijen molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) O

B) O2

C) SO2

D) H2O

17-

Canlıların temel yapı elementlerinden biridir.

İki farklı formu bulunur.

Çelik ve plastik üretiminde çok fazla kullanılır.

Yukarıda özelliği verilen element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azot

B) Silisyum

C) Hidrojen

D) Karbon

18- Aşağıda verilenlerden hangisi tek atomlu bir iyondur?

A) NO3

B) NH4+

C) OH

D) Br

19- Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı cins element atomları ve aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelere ise bileşik denir.

B) Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşursa element adını alır.

C) Moleküller farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşabileceği gibi aynı cins atomların bir araya gelmesiyle de oluşabilir.

D) Doğada bulunan bazı maddelerin yapısında yalnızca çift cins atom molekülü bulunur.

 

20- Aşağıda verilenlerden hangisi iyonik yapılı bir saf maddeye örnektir?

A) NaCl

B) H2O

C) O2

D)Fe

Işığın Madde ile Etkileşimi

Işığın Madde ile Etkileşimi

Başla

Işığın Madde ile Etkileşimi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1- Beyaz ışık ile aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Beyaz, bir renk değil tüm renklerin birleşimidir.
B) Beyaz ışığın tüm renklerin karışımından oluştuğunu İngiliz bilim insanı Isaac Newton keşfetmiştir.
C) Beyaz ışığın içerdiği renkler gökkuşağında görülmez.
D) Tüm renkler karıştığında ışığı beyaz renkte görürüz.
2- Aşağıda verilenlerden hangisi ışığın ana renklerinden birisi değildir?
A) Kırmızı
B) Yeşil
C) Mavi
D) Sarı
3- Kırmızı, yeşil ve mavi renklerinin karışımında aşağıdaki renklerden hangisi oluşmaktadır?
A) Beyaz
B) Turkuaz
C) Mor
D) Kahverengi
4- Bir cisim görülebilir ışınların hepsini yansıtıyorsa ……………, birini yansıtıyorsa yansıttığı renkte, hepsini soğuruyorsa ……………… renkte görünür. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Siyah – Beyaz
B) Beyaz – Siyah
C) Beyaz – Sarı
D) Siyah – Sarı
5- Domatesin siyah renkte görünmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) El fenerinin altına konulmalıdır.
B) Beyaz ışığın altına konulmalıdır.
C) Güneş ışığının altına konulmalıdır.
D) Mavi ışığın altına konulmalıdır.
6- Işıkla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bir cisim görülebilir ışınların birini yansıtıyorsa yansıttığı renkte görünür.
B) Bir cisim görülebilir ışınların ikisini yansıtıyorsa siyah renkte görünür.
C) Bir cisim görülebilir ışınların hepsini yansıtıyorsa beyaz renkte görünür.
D) Bir cisim görülebilir ışınların hepsini soğuruyorsa siyah renkte görünür.
7- Güneşten gelen ısı enerjisinden, evlerde ve yüzme havuzlarında kullanılan suyu ısıtmak için faydalanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş camları
B) Güneş panelleri
C) Güneş pilleri
D) Güneş tüpleri
8-
I. Güneş enerjisi, deniz suyundan içme suyu elde etmede kullanılabilir.
II. Güneş pilleri adı verilen sistemlerde güneş enerjisi, doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülebilir.
III. Güneş fırını adı verilen sistemlerde hareketli ayna kümeleri, ışığını eğimli büyük bir aynaya yansıtılmasını sağlamaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri güneşin faydalarından birisi değildir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I – II – III
9- Güneş pillerinin kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Sokak lambaları
B) Telefon
C) Saatler
D) Hesap makineleri
10-Güneş enerjisinin genel anlamda tercih edilmesindeki nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
A) Bina yapımında etkilidir.
B) Binalarda kullanımı ucuz ve verimlidir.
C) Mekândan bağımsız uzayda bile elektrik üretebilir.
D) Yenilenebilir bir enerjidir.
11- Aşağıda verilenlerden hangisi bir ayna çeşidi değildir?
A) Tümsek ayna
B) Çukur ayna
C) Düz ayna
D) Yansıtıcı ayna
12- Geniş açılı görüntü elde etmek için de kavşaklarda hangi ayna türü kullanılmaktadır?
A) Çukur ayna
B) Düz ayna
C) Tümsek ayna
D) Yansıtıcı ayna
13- Ayrıntılı görmeyi gerektiren teleskoplarda ve mikroskoplarda hangi tür ayna kullanılmaktadır?
A) Çukur ayna
B) Tümsek ayna
C) Düz ayna
D) Yansıtıcı ayna
14- Aşağıda verilenlerden hangisi tümsek aynanın kullanıldığı bir alandır?
A) Otomobil farları
B) Güneş ocakları
C) Otomobillerin dikiz aynası
D) El fenerleri
15- Düz aynanın görüntü özellikleri bakımından aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Cisim aynadan uzaklaştıkça görüntü aynaya yakınlaşır.
B) Cisim aynaya göre simetriktir.
C) Cismin aynaya uzaklığı, görüntünün aynaya uzaklığına eşittir.
D) Cismin boyu, görüntünün boyuna eşittir.
16- Çukur ayna ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Görüntü cisme göre ters ve boyu cismin boyuna eşit olabilir.
B) Görüntü cisme göre ters ve boyu cismin boyundan küçük olabilir.
C) Görüntü düz ve boyu cismin boyundan büyük olamaz.
D) Görüntü cisme göre ters ve boyu cismin boyundan büyük olabilir.
17- Aşağıda verilenlerden hangisi düz aynanın kullanıldığı bir yerdir?
A)Güvenlik kameraları
B) Periskop
C) Mikroskop
D) Makyaj aynaları
18- Çukur ve tümsek aynalar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çukur ve tümsek aynalara genel olarak dairesel aynalar adı verilir.
B) Tümsek aynada görüntü düz ve her zaman cisme göre küçüktür.
C) Bir metal kaşığının iç yüzeyi, çukur ayna örneğidir.
D) Bir metal kaşığının dış yüzeyi, tümsek ayna örneğidir.
19- Düz aynalar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Projeksiyon cihazı yapımında düz aynadan faydalanılır.
B) Düz aynalar, binaların dış yüzeyinde ısı yalıtımı sağlamak için de kullanılabilir.
C) Düz aynalarda cisimler olduğundan farklı görünür.
D) Yüzeyi çok iyi parlatılmış metaller de ayna olarak kullanılabilir.
20-
I. Düz aynalarda görüntü düz ve cisimle aynı boydadır.
II. Tümsek aynada görüntü düz ve her zaman cisme göre büyüktür.
III. Çukur aynada görüntü cismin bulunduğu yere göre ters küçük ya da düz büyük olabilir.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I – II – III

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Başla

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 

1-  Hücrenin yapısında bulunan kalıtsal madde, üreme olayının en temel kavramıdır. Bir canlının tüm özelliklerinin bilgisini içeren kalıtsal maddeye ne denir?
A) Mitoz
B) Nükleotid
C) DNA
D) RNA
2- İnsan vücudundaki kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 40
B) 42
C) 44
D) 46
3- DNA hücrelerin aşağıdaki özelliklerin hangisinde rol almaz?
A) Sindirim
B) Üreme
C) Boşaltım
D) Beslenme
4- Nükleotid i oluşturan moleküller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Organik baz
B) Şeker
C) DNA
D) Fosfat
5-
I. Hücre bölünmesi, birbirini takip eden çekirdek ve sitoplazma bölünmesi şeklinde oluşur.
II. Çekirdek bölünmesi hücrede profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evresi olarak aşamayla gerçekleşir.
III. Oluşan hücrelerin organel çeşitliği aynı olmakla birlikte organel sayısı ve büyüklüğü değişmez.
Mitoz bölünme ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) I – II – III
6- Mitoz bölünmede, sitoplazmanın bölünmesi hayvan hücreleri için hangi şekilde oluşur?
A) Boğumlanma
B) Lamel
C) Nükleotid
D) Ara lamel
7- Mayoz üreme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Biyolojik çeşitliliğe neden olan en önemli olay, mayozdur.
B) Döllenme sonucunda n kromozomlu üreme hücreleri, n kromozomlu yavru canlıyı oluşturur.
C) Mayoz sonucunda 2n kromozomlu üreme ana hücrelerinden n kromozomlu üreme hücreleri oluşur.
D) Bir hücre, iki takım kromozom içeriyorsa 2n, tek takım kromozom içeriyorsa n kromozomludur.
8- Aşağıda verilenlerden hangisi mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran özelliklerden birisidir?
A) Oluşan yavru hücreler ana canlı ile aynı genetik bilgiye sahiptir.
B) Kromozom sayısı değişmez.
C) Vücut hücrelerinin ve üreme ana hücrelerinin çoğalmasında görülür.
D) Dört yeni hücre oluşur.
9- Erkek ve dişi üreme hücrelerinin bir araya gelmesi ile yavru bireyler oluşur. Bu olaya döllenme, oluşan döllenmiş dişi üreme hücresine de …………. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Zigot
B) Döl
C) Nükleotid
D) Yumurtalık
10- Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek isteyen anne adayı aşağıdakilerden hangisini yapması sakıncalıdır?
A) Anne adayının istediği zamanda ilaç kullanması.
B) Anne adayının psikolojik olarak ani değişimler yaşamaması.
C) Anne adayının sağlıklı ve dengeli beslenmesi.
D) Anne adayının sigara kullanmaması.
11- Döllenmiş yumurta hücresinin zigotta tutunarak geliştiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vajina
B) Döl yolu
C) Döl yatağı
D) Yumurtalık
12- Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik döneminde erkeklerde ve kızlarda ortak görülen değişikliklerden birisi değildir?
A) Sivilce oluşumu
B) Aşırı sinirlenme
C) Karar vermede zorluk
D) Adet görme
13- Yumurtayla spermin birleşmesi sonucunda oluşan hücre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Çiftleşme – Mayoz
B) Döllenme – Zigot
C) Döllenme – Yumurta
D) Embriyo – Sperm
14- Aşağıda verilenlerden hangisi dişi üreme yapısında bulunan bir organ değildir?
A) Döl yatağı
B) Döl yolu
C) Yumurtalık
D) Salgı bezi
15- Aşağıda verilenlerden hangisi genlerde bulunan genetik kodlardan birisi değildir?
A) Kan grubu
B) Göz rengi
C) Cinsiyet
D) Saç rengi
16- Zigot ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Döl yatağına doğru ilerleyen embriyo, döl yatağına tutunarak gelişimine devam eder.
B) Ergenlikten sonra üreme organlarımızda neslin devamı için mitozla üreme hücreleri oluşmaya başlar.
C) Üreme hücrelerinin yumurta kanalında birleşmesi sonucu  oluşan zigot, mitoz sonucu gelişmeye başlar.
D) Zigot bir insanın kalıtsal bilgisini içermektedir.
17- Bir DNA zincirinde 100 adenin 200 de sitozin varsa toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
A) 300
B) 400
C) 500
D) 600
18- Aşağıda verilenlerden hangisi insandaki gelişimin doğru sıralanışıdır?
A) Bebeklik – ergenlik – yetişkinlik – yaşlılık
B) Bebeklik – çocukluk – ergenlik – yetişkinlik – yaşlılık
C) Bebeklik – yetişkinlik – yaşlılık
D) Ergenlik – çocukluk – yetişkinlik – yaşlılık
19- Aşağıdaki canlılardan hangisinde mayoz bölünme gerçekleşmez?
A) Hayvanlar
B) Tek hücreli canlılar
C) İnsanlar
D) Bitkiler
20- Ergenlik dönemi hangi yaş aralığını kapsamaktadır?
A) 12 – 21
B) 12 – 18
C) 9 – 18
D) 9 – 21

Elektrik Devreleri


Elektrik Devreleri

Başla

Elektrik Devreleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1- Aşağıda verilenlerden hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren araçlardan birisidir?
A) Vana
B) Ampul
C) Elektrikli soba
D) Pil
2- Aşağıda verilenlerden hangisi nötr bir cisimdir?
A) (+) yük sayısı, (-) yük sayısından fazla olan cisim
B) (+) yük sayısı, (-) yük sayısından az olan cisim
C) (-) yük sayısı, (+) yük sayısından fazla olan cisim
D) (+) yük sayısı, (-) yük sayısına eşit olan cisim.
3-
I. Direnç – Ohm
II. Elektrik akım şiddeti – Amper
III. Gerilim – Volt
Yukarıda verilen birim eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) I – II – III
4- Aşağıda verilenlerden hangisi paralel bağlanmaya örnek olarak verilebilir?
A) Köprülerde süs için kullanılan aydınlatmalar.
B) Otomobillerde kullanılan elektrik sistemleri.
C) Kır düğünlerinde kullanılan aydınlatmalar.
D) Yollarda kullanılan aydınlatma sistemleri.
5- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi seri bağlanmaya ait bir özellik değildir?
A) Seri bağlı ampullerin hepsinin üzerinden aynı akım geçer.
B) Seri bağlı ampul sayısı arttıkça devrede aynı akımın geçmesi için daha fazla voltaj gerekir.
C) Seri bağlı ampullerin dirençleri birleşir.
D) Seri bağlı ampullerden birisi söndüğünde diğer ampuller yanmaya devam eder.
6- Paralel bağlanma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her bir koldan geçen akımın büyüklüğü şiddete bağlı olarak değişmektedir.
B) Paralel bağlı özdeş ampullerle oluşan devrede diğer değişkenler sabit tutulduğunda ampul sayısı arttıkça devrenin toplam direnci azalır.
C) Paralel bağlı ampullerin oluşturduğu devrede her bir ampul, pilin geriliminin hepsini kullanır.
D) Paralel bağlı devrelerde devrenin her bir kolundan geçen akım şiddeti, o koldaki dirençle ters orantılıdır.
7-
I. Ampermetrenin bir direnci vardır.
II. Ampermetre devreye seri bağlanır.
III. Ampermetre devreye paralel bağlanır.
Ampermetre ile yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I – II – III
8- Bir elektrik devresinde elektrik akım şiddeti olan I= 6A, elektrik devresindeki gerilim olan V=24V olduğuna göre Ohm yasası’nı uygulayarak ampulün direncini hesaplayınız?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
9-
I. Seri bağlanmış iki pil, lambadan iki kat potansiyel farkı geçirir.
II. Bir pil ve bir ampermetre bir lambayla seri bağlanırsa üçünden de aynı akım geçer.
III. İki lamba seri bağlandığında dirençleri tek bir lambanın direncinin iki katıdır.
Yukarıda verilen özelliklere sahip elektrik devresinde oluşan akımlar sırasıyla kaç amperdir?
A) 2 – 2 – 2
B) 2 – 4 – 2
C) 4 – 2 – 2
D) 4 – 4 – 2
10- İki lamba paralel bağlanmış, ancak her birinde iki pilden gelen potansiyel farkı var ise bu sistemdeki toplam amper kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
11- Elektrik akımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Direnci yüksek olan maddelerde ise elektrik akımı zorlanarak geçer.
B) Direnci küçük olan maddeden elektrik akımı zorlanmadan geçer.
C) Her maddenin yapısındaki düzensizlikler, elektrik akımının geçişini kolaylaştırır.
D) Elektrik akımı geçerken üretilen ısı, akımın içinden geçtiği maddenin direncini yenmesi nedeniyle oluşur.
12-
I. Dirençle ısınmanın en temel kullanımı aydınlanmadır.
II. Paralel bağlı devrelerde, direnç küçüldükçe iletkenden geçen akım artar.
III. Direnç sıfır değerine çok yaklaşırsa devredeki akımın tamamı o koldan geçer.
Direnç ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) I – II – III
13-  Elektrik enerjisindeki kısa devreyi ve fazla yük geçmesini engellemek için hangi devre elemanı kullanılır?
A) Akü
B) Sigorta
C) Pil
D) Ampul
14- Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmemektedir?
A) Buzdolabı
B) Çamaşır makinesi
C) Ütü
D) Fırın
15-Aşağıdaki araçlardan hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmektedir?
A) Televizyon
B) Elektrikli su ısıtıcısı
C) Radyo
D) Matkap
16- 15 Amper akım geçen bir elektrik motor sisteminin korunması amacıyla aşağıdaki sigortalardan hangisini kullanmak en uygundur?
A) 10 A
B) 12 A
C) 16 A
D) 28 A
17- 200 watt gücünde olan bir ampul bir günde 8 saat çalıştırılmaktadır. Bu ampul ayda kaç Kw saat enerji tüketir? ( 1 ay 30 gün kabul edilecektir.)
A) 36
B) 38
C) 40
D) 42
18- Aşağıdaki araçlardan hangileri elektrik enerjisinden hem ışık, hem de ses enerjisi oluşturur?
A) Radyo
B) Bilgisayar
C) Ampul
D) Kapı zili
19- Ampul, pil ve de anahtardan oluşan basit bir elektrik devresinde anahtar kapatılarak ampulün ışık vermesi sağlanmaktadır. Ampulün ışık vermesinde hangi enerji dönüşümünde rol oynamamıştır?
A) Kimyasal enerji
B) Elektrik enerji
C) Kinetik enerji
D) Işık enerji
20- Elektrik devre elemanlarından birisi olan sigortayla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sigortadan geçen bir akım değeri bulunmaktadır.
B) Elektrikli sistemli araçların güvenliğini sağlanmaktadır.
C) Otomatik ve de eriyen telli sigortalar da bulunmaktadır.
D) Devreye paralel olarak bağlanır.

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 3.Değerlendirme Testleri

 7. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

 7. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

 7. Sınıf 1.Dönem 2.Değerlendirme

1 2 3 9