7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.
B
Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.
C
Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.
D
Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.
Soru 2
Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan ve hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekirdek
B
Hücre zarı
C
Hücre duvarı
D
Klorofil
Soru 3
Kalıtım özelliklerini taşıyan ve hücreyi yöneten hücrenin hangi bölümüdür?
A
Sitoplazma
B
Koful
C
Çekirdek
D
Hücre zarı
Soru 4
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir.
B
Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.
C
Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.
D
Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.
Soru 5
Tüm hücreler kaç bölümden oluşur?
A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 6
Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?
A
Golgi
B
Ribozom
C
Lizozom
D
Mitokondri
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanmak için, meteorolojik olayları gözlemlemek için, uzaydaki gök cisimlerini incelemek için ve askeri operasyonlarda istihbarat toplamak için casus kullanılır?
A
Roket
B
Teleskop
C
Füze
D
Uydu
Soru 8
Hücrede beslenme, solunum, boşaltım gibi olayların gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sitoplazma
B
Koful
C
Hücre zarı
D
Çekirdek
Soru 9
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?
A
Galaksi tozu
B
Nova
C
Bulutsu
D
Yengeç bulutu
Soru 10
Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A
Endoplazmik retikulum
B
Lizozom
C
Sentriyol
D
DNA
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yer atmosferi, yıldızlardan gelen ışığın bir kısmını soğurmakta, yıldız ışığının titreşim yapıyor gibi gözükmesine neden olmaktadır.
B
Teknoloji ise uzay çalışmalarını ilerletmiştir. Teknoloji ürünü olan insansız uzay araçları gibi birçok ürün bunu sağlamıştır.
C
Yer atmosferinin dışına çıkılarak daha sağlıklı gözlemler yapılabilir.
D
İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği denir.
Soru 12
Hücreye şeklini veren ve süzgeç görevi yapan hücre bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koful
B
Hücre zarı
C
Sitoplazma
D
Çekirdek
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hücreleri çepeçevre saran canlı, esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir?
A
Sitoplazma
B
Kromozom
C
Hücre duvarı
D
Çekirdek
Soru 14
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?
A
Kara delik
B
Çekirdek tepkimesi
C
Moleküler tepkime
D
Atom tepkimesi
Soru 15
Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sistem
B
Doku
C
Molekül
D
Hücre
Soru 16
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?
A
Süpernovalar
B
Nova
C
Yengeç bulutu
D
Kara delik
Soru 17
Uzay teknolojisi sayesinde aşağıdakilerden hangisi geliştirilmemiştir?
A
Uzayda araştırma yapmak için uzay istasyonları.
B
Uzay seyahatleri ve uyduları yörüngelere oturtmak için uzay gemileri.
C
Gezegenlerin çok önemli görüntülerini çeken uzay sondası.
D
Haberleşme amaçlı kullanılan yapay uydular.
Soru 18
Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan birisi değildir?
A
Uçak
B
Streç film
C
Diş teli, alüminyum folyo
D
Dijital saatler
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin bölümlerinden birisi değildir?
A
Hücre duvarı
B
Kromozom
C
Çekirdek
D
Sitoplazma
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir?
A
Uzay teknolojisi
B
Mekik teknolojisi
C
Uydu teknolojisi
D
Roket teknolojisi

 

7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre ve Bölünmeler Testini Çöz

Kaynak: 7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre ve Bölünmeler Testini Çöz

1- 1674 yılında ilk canlı hücreyi mikroskop ile gözlemleyen kişi kimdir?

A) Theodar Schwann

B) Robert Hooke

C) Zacharias Janssen

D) Anton Van Leeuwenhoek

2-

I- Lam

II- Lamel

III- Makas

IV- Damlalık

Mikroskop kullanırken yukarıdaki malzemelerden hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır?

A) I – II – III

B) I – II – IV

C) I – II

D) I – II – III – IV

3- Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli canlılar kısmına girmemektedir?

A) Bitki

B) Mantarlar

C) Bakteriler

D) Hayvanlar

4- Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlarda bulunan dokulardan birisi değildir?

A) İletim

B) Epitel

C) Sinir

D) Yağ

 

5- Çok yapıdaki hücrelerin organizmayı oluşturabilmesi için aşağıdaki yapılardan hangisi sırayla gerçekleşmelidir?

A) Doku – Hücre – Sistem – Organ

B) Hücre – Doku – Sistem – Organ

C) Doku – Hücre – Organ – Sistem

D) Hücre – Doku – Organ – Sistem

6- Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında hücre bulunmaz?

A) Kartal

B) Şeker

C) Nane

D) Elma

7- Aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek hangi yapıyı oluşturmaktadır?

A) Sistemler

B) Hücreler

C) Organlar

D) Dokular

8- Hücrelerin kendilerine özgü organelleri üretebilmesi için gerekli bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

A) DNA

B) Lizozom

C) Mitokondri

D) Golgi Cisimciği

9- Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?

A) Üreme

B) Sindirim

C) Yer Değiştirme

D) Gelişme

 

10- Aşağıda verilen organellerden hangisi nane bitkisinin yapraklarında bulunmamaktadır?

A) Ribozom

B) Lizozom

C) Golgi Cisimciği

D) Sentrozom

Canlıların Temel Yapı Birimi: Hücre

11- Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarı ile ilgili bir özellik değildir?

A) Sitoplazma ve hücreyi en dıştan sarar.

B) Hücre zarı seçici geçirgendir.

C) Hücre çeperi canlıdır.

D) Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.

12- Aşağıdaki organellerden hangisi protein üretmektedir?

A) Lizozom

B) Endoplazmik Retikulum

C) Golgi Cisimciği

D) Ribozom

13- Hücre içerisinde bulunan çekirdek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir hücrede yalnızca bir tane çekirdek bulunmaktadır.

B) Hücrenin bütün yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıdır.

C) Hayvanlarda göz rengi ve kan grubu gibi özellikleri nesilden nesile aktarılmasını sağlar.

D) Bazı hücrelerde çekirdek bulunmayabilir.

14- Aşağıda verilen hücrelerden hangisi basit yapılı bir hücredir?

A) Kalp Hücresi

B) Akciğer Hücresi

C) Bağırsak Hücresi

D) Bakteri Hücresi

15- Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunmamaktadır?

A) Mitokondri

B) Koful

C) Lökoplast

D) Golgi Cisimciği

16- Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ribozom

B) Golgi Cisimciği

C) Lizozom

D) Mitokondri

17- Aşağıda verilenlerden hangisi lizozom ile ilgili bir bilgidir?

A) Maddelerin taşınmasını sağlar.

B) Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur.

C) En çok kas ve karaciğer hücrelerinde bulunur.

D) Hücre içerisinde ki maddeleri depolar.

18- Golgi cisimciğinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre bölünmesi sırasında görev alır.

B) Hücre içerisinde fazla olan maddeleri depolar.

C) Maddelerin taşınmasını sağlar.

D) Salgı paketlerini üretir ve paketler.

19- Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardan birisi değildir?

A) Hayvan hücresinde golgi cisimciği bulunur.

B) Hayvan hüresin de lizozom bulunur.

C) Bitki hücresinde kromoplast bulunur.

D) Hayvan hücresinde snetrozom bulunur.

20- Yeşil bitkilerde bulunan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kloroplast

B) Kromoplast

C) Lökoplast

D) Sentrozom

7.Sınıf Mayoz Bölünme

7.Sınıf Mayoz Bölünme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Mayoz Bölünme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?
2 I. Üreme ana hücrelerinde görülür.

II. Parça değişimi gerçekleşir.

III.  İki yavru hücre oluşur.

IV. Kromozom sayısı yarıya iner.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?      

3 I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?

4 Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır?
5 Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?
6 Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;

I. DNA’nın eşlenmesi

II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması

III. Krossing over yapılması

Olaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?  

7 Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?
8 Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir?
9 Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez?
10 Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
11 Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?
12 Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?  
13 Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?
14 Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?
15 Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer?

7.Sınıf Mitoz Bölünme

7.Sınıf Mitoz Bölünme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Mitoz Bölünme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Hücre büyüdükçe daha fazla maddeye ihtiyaç duyar ve hücrede gerçekleşen canlılık olaylarının kontrolünün zorlaşır.”Bunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?
2 Hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
3 Vücut hücrelerinde meydana gelen bölünmeye ne ad verilir?
4 Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5 Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşmaz?
6 Gelişim dönemini tamamladıktan sonra bölünme özelliğini kaybetmiş hücrelerimiz bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
7 Bir hücrenin bölünmeye başlaması için öncelikle hazırlık aşamasını tamamlaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında görülmez?
8 “Eşlenen sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder ve aralarında iğ iplikleri oluşur. Çekirdek zarı tamamen erir. İnce, uzun ve dağınık haldeki kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. İğ iplikleri kromozomlara tutunur. İğ ipliklerine rastgele tutunmuş olan kromozomlar hücrenin orta kısmına tek sıra halinde dizilir.”Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir?
9 Mitozun hangi evresinde kromozomlar orta kısımlarından bölünerek kardeş kromatitlerine ayrılırlar?
10 Mitozun hangi evresinde iğ ipliklerinin kısalmasıyla kardeş kromatitler hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir?
11 “Zıt kutuplara çekilen kardeş kromatitler hazırlık evresindeki ince, uzun ve dağınık kromatin iplikler haline geri dönerler. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. Sitoplazma bölünmesi başlar. Bu evre sonunda sitoplazma bölünmesi sona erer.” Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir?
12 Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?
13 Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?
14 Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?
15 “Bitki hücresinde, hücre zarından sonra sert yapılı bir hücre duvarı vardır. Hücre duvarı nedeniyle bitki hücresinde boğumlanma gerçekleşmez. Bitki hücresinde sitoplazma, ortada oluşan sert ve cansız bir yapı yardımıyla birbirinden ayrılır.”Bu olaya ne ad verilir?

7.Sınıf Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri

7.Sınıf Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
2 Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
3 Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
4 Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5 Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde ortak bulunur?
6 Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?
7 Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?
8 Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
9 Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur?

I- Kuş

II- Çiçek

III- Küf mantarı

IV- Yaprak

10 Hücre ile ilgili

I.Tüm hücrelerde hücre zarı vardır.

II.Tüm hücrelerde çekirdek vardır.

III.Tüm hücrelerde kloroplast vardır.

IV.Tüm hücrelerde stoplazma vardır.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

11 Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz?
12 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

7.Sınıf Hücre Organelleri

7.Sınıf Hücre Organelleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Hücre Organelleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir? 
2 Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur? 
3 “Hücrenin enerji merkezidir. Hücre içinde besin maddelerini parçalayarak enerji üretir. Hücredeki enerji ihtiyacına göre sayıları değişiklik gösterir. Enerjiye daha çok ihtiyaç duyan kas ve sinir hücrelerinde sayısı fazladır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
4  Hücrenin depo merkezidir. Hücre içerisinde bulunan besinleri ve bu besinler kullanıldıktan sonra geriye kalan atık maddeleri depolar. Bitki hücrelerinde büyüktür ve az sayıdadır. Hayvan hücrelerinde ise küçüktür ve çok sayıdadır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
5 Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar? 
6 Aşağıdakilerdenhangisi hücrede protein sentezi yapar ve Sitoplazmadaki en küçük organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur?  
7 Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?  
8 Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Bulunduğu hücrelerde büyük yapılı besinleri parçalayarak kullanıma hazır hale getirir, hücre içi sindirimi gerçekleştirir?
9 “Hücre içindeki maddelerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Hücre zarı ile çekirdek arasında bağlantı kurar. Ayrıca hücrede bazı maddelerin depolanmasında görev alır. Golgi cisimciğini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
10  Salgı maddelerini üretir, salgılar ve depolar. Ter bezlerinde, süt bezlerinde ve tükürük bezlerinde sayısı fazladır. Hayvan hücrelerinde lizozom organellerini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?  
11 Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır?
12 Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir?

7.Sınıf Hücrenin Temel Kısımları

 

7.Sınıf Hücrenin Temel Kısımları

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Hücrenin Temel Kısımları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Tüm hücreler kaç bölümden oluşur?
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin bölümlerinden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hücreleri çepeçevre saran canlı, esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir?
Aşağıdakilerden hangisi seçici geçirgen özelliği ile hücreye giren ve hücreden çıkan maddelerin denetimini yapar?
“Temel yapısı; protein, yağ ve karbonhidrattan oluşur. Hücreyi korur ve hücreye şekil verir.” Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yarı akışkan, yarı saydam ve tanecikli bir yapıya sahiptir?
“Büyük bir bölümü sudan oluşur. İçerisinde enzimler, hormonlar, mineraller, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler bulunur.” Yukarıda yapısal özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinde hücredeki yaşamsal faaliyetler için uygun ortam oluşur ve hücre organelleri, hücredeki yaşam faaliyetlerini gerçekleştirir?
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin yaşamsal faaliyetlerinin yönetim merkezidir?
“Bitki ve hayvan gibi gelişmiş canlıların hücrelerinde, hücrenin merkezinde veya merkeze yakın bölgelerde bulunur. Hücrede çekirdek sayısı genellikle bir tanedir. Tüm hücresel faaliyetlerin yönetimi birada gerçekleştirir.” Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
Hücre çekirdeğindeki ipliksi yapılara ne ad verilir?
Kromozomlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

7.Sınıf Hücre ve Bölümleri

7.Sınıf Hücre ve Bölümleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Hücre ve Bölümleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?
Kalıtım özelliklerini taşıyan ve hücreyi yöneten hücrenin hangi bölümüdür?
Hücreye şeklini veren ve süzgeç görevi yapan hücre bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Hücrede beslenme, solunum, boşaltım gibi olayların gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan ve hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Hücre sitoplazmasında yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılara ne ad verilir?
Yalnızca bitki hücresinde bulunan, besin ve oksijen üretmekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
Hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri depo etmekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
Hücreye enerji veren organel aşağıdakilerden hangisidir?
Hücre içerisinde maddelerin taşınmasını sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Hücrede salgı maddelerinin oluşumunda ve paketlenmesinde görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
Hücre içerisinde sindirimle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
Hayvan hücresinde bulunan ve hücre bölünmesiyle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
Hücrede protein sentezlemekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hücresel bir yapı değildir?
Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücresinde bulunmaz?
Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hayvan Hücresi Bitki Hücresi
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin üretilmesinden sorumlu organeldir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde golgi cisimciği görevli değildir?

Gök Cisimleri

7.Sınıf Gök Cisimleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Gök Cisimleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl  adlandırılır?

A) Kara delik

B) Moleküler tepkime

C) Atom tepkimesi

D) Çekirdek tepkimesi

 

2. Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların  doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok
olduğu bilinmektedir.

B) Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.

C) Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.

D) Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.

B) Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.

C) Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.

D) Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.

 

4. Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?

A) Nova

B) Süpernovalar

C) Yengeç bulutu

D) Kara delik

 

5. Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?

A) Bulutsu

B) Nova

C) Galaksi tozu

D) Yengeç bulutu

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?

A) Karanlık bulutsusu

B) Salma bulutsusu

C) Yansıma bulutsusu

D) Yıldız bulutsusu

 

7. Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?

A) Kara delik

B) Süper nova

C) Galaksi

D) Bulutsu

 

8. Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?

A) Samanyolu

B) Takımyıldızları

C) Yıldız bulutu

D) Gurup yıldızları

 

9. “Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?

A) Galaksi

B) Bulutsu

C) Samanyolu

D) Takımyıldızı

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?

A) Eliptik

B) Sarmal

C) Düzensiz

D) Yüzeysel

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.

B) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.

C) Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.

D) Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A) Düzensiz

B) Dairesel

C) Sarmal

D) Eliptik

 

13. Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
A) Hidrojenin helyuma

B) Helyumun hidrojene
C) Hidrojenin demire

D) Demirin hidrojene

 

14. Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) Kara delik – Bulutsu

B) Bulutsu – Gök ada
C) Gök ada – Kara delik

D) Bulutsu – Kara delik

 

15. Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
A) Gezegenimsi bulutsu

B) Salma bulutsu
C) Karanlık bulutsu

D) Süpernova kalıntıları

Uzay Araştırmaları

7.Sınıf Uzay Araştırmaları

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Uzay Araştırmaları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir?

A) Mekik teknolojisi

B) Uzay teknolojisi

C) Roket teknolojisi

D) Uydu teknolojisi

 

2. Uzay teknolojisi sayesinde aşağıdakilerden hangisi geliştirilmemiştir?

A) Gezegenlerin çok önemli görüntülerini çeken uzay sondası.

B) Haberleşme amaçlı kullanılan yapay uydular.

C) Uzayda araştırma yapmak için uzay istasyonları.

D) Uzay seyahatleri ve uyduları yörüngelere oturtmak için uzay gemileri.

 

3. Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan birisi değildir?

A) Diş teli, alüminyum folyo

B) Uçak

C) Streç film

D) Dijital saatler

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir
gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği
denir.

B) Yer atmosferinin dışına çıkılarak  daha sağlıklı gözlemler yapılabilir.

C) Yer atmosferi, yıldızlardan gelen ışığın bir kısmını soğurmakta, yıldız ışığının titreşim yapıyor gibi gözükmesine neden olmaktadır.

D) Teknoloji ise uzay çalışmalarını ilerletmiştir. Teknoloji ürünü olan insansız uzay araçları gibi birçok ürün bunu sağlamıştır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanmak için, meteorolojik olayları gözlemlemek için, uzaydaki gök cisimlerini incelemek için ve askeri operasyonlarda istihbarat toplamak için casus kullanılır?

A) Roket

B) Füze

C) Uydu

D) Teleskop

 

6. İnsanoğlu eskiden beri araştırma yapmak amacıyla Ay’a
gitmek istemiştir. Bu konuda yapılan çalışmalardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Ay’a ilk kez 1959 yılında insansız uzay aracı Sovyet Luna 2 uzay sondası Ay’dan ilk görüntüleri almıştır.

B) 1966 yılında gönderilen Luna 9 uzay sondası ile Ay yüzeyinin ilk görüntüleri Dünya’ya gönderilmiştir.

C) Ay’a ilk insanlı uçuş ise 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 uzay aracı ile gerçekleşmiştir.

D) Ay’a ayak basan ilk insan Anthony Quinn’dir.

 

7. “Dünya’nın çevresi de kendisi gibi insanoğlu tarafından azımsanmayacak ölçüde kirletildi. Öyle ki yörüngede dolanan ve çapı 1 cm’den büyük olan cisim sayısı yaklaşık 700000’i buldu. Bu nesnelerin içinde roketlerin itiş takımları, modüller, eskimiş ve artık kullanılmayan uyduların yanında; astronot eldivenleri, konserve kutuları, küçük metal parçaları gibi nesneler de bulunabilmektedir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Çevre kirliliği

B) Uzay kirliliği

C) Bilgi kirliliği

D) Hava kirliliği

 

8. “İnsanların gökyüzündeki merakları asırlar öncesine dayanır. İnsanlar gökyüzünü inceledikten sonra gördükleri cisimleri taşlara veya mağara duvarlarına çizmişlerdir. “ Uzayı incelemek için aşağıdakilerden hangisi geliştirilmiştir?

A) Dürbün

B) Uydu

C) Teleskop

D) Mikroskop

 

9. •  Optik teleskoplardır.
• Işığı toplayan aynalar kullanılır.
• Hubble (Habıl) uzay teleskobu  bu türün en gelişmiş olanıdır.

Yukarıda özellikleri sıralanan teleskop çeşidi hangisidir?

A) Aynalı Teleskop

B) Mercekli Teleskop

C) Radyo Teleskop

D) Uydu Teleskop

 

10. Aşağıdaki teleskoplardan hangisi uzaydan gelen radyo dalgalarını toplayıp elektrik sinyaline dönüştürerek görüntü oluşturur?

A) Aynalı Teleskop

B) Mercekli Teleskop

C) Radyo Teleskop

D) Uydu Teleskop

 

11. Aşağıdakilerden hangisi teleskopların çalışmasını daha çok engellemektedir?

A) Su kirliliği

B) Uzay kirliliği

C) Çevre kirliliği

D) Işık kirliliği

 

12. Astronomların, gökyüzü ile ilgili araştırma
ve çalışmalarını yürüttükleri yerlere ne ad verilir?

A) Astronot evi

B) Rasathane

C) Uzay mekiği

D) Uydu

 

13. “Ülkemizde en geliş miş optik gözlemevi Antalya’da Toros Dağları’nda kurulmuştur. Teleskop 360 derece dönebilen, tepesinde açılır bir kapağın olduğu büyük bir kubbe altına yerleştirilir.” Rasathane kurulma yerleri seçilirken hangisine dikkat edilmez?

A) Hava kirliliği

B) Işık kirliliği

C) Hava durumu ve iklim şartları

D) Yerleşim yerlerine yakın olması

 

14. “Cebir bilimiyle ilgilenen ilk Türk bilim insanı olarak bilinir. Çocukluğunda eğitim almak için dönemin önemli bilim merkezi olan Bağdat’a gitmiş ve Bağdat’ta kendisine kütüphane idaresi verilince astronomi ve matematik dalında incelemeler yapmıştır.” Bu bilim adamı hangisidir?

A) Harezmi

B) Uluğ Bey

C) Biruni

D) Ömer Hayyam

 

15. “Dünya’nın döndüğünü belirten ilk bilim insanıdır. Japonya ve Amerika’nın varlığından ilk bahseden bilim insanıdır. Güneş ve gezegenlerin hareket yönleri ve meyillerini tespit etmiştir.” Bu bilim adamı hangisidir?

A) Harezmi

B) Uluğ Bey

C) Biruni

D) Ömer Hayyam

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın ilk rasathanesini kuran, Celali Takvimini hazırlayan İranlı bilim insanıdır?

A) Harezmi

B) Uluğ Bey

C) Biruni

D) Ömer Hayyam

 

17. “Büyük patlama teorisini ilk ortaya atan bilim insanıdır. Evrenin bir zamanlar atomun içinde sıkışmış olduğunu ve atomun patlamasıyla evrenin oluştuğunu öne sürmüştür.” Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Georges Lemaître  (Jorş Lemetra)

B) Edwin Hubble (Edvin Habıl)

C) Jan Hendrik Oort(Jen Hendirek Ort)

D) Edmond Halley (Edmın Heyli)

18. “Samanyolu Galaksisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bilim insanı, galaksinin dönme hareketini açıklamış, sarmal yapıda olduğunu keşfetmiştir.” Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Georges Lemaître  (Jorş Lemetra)

B) Edwin Hubble (Edvin Habıl)

C) Jan Hendrik Oort(Jen Hendirek Ort)

D) Edmond Halley (Edmın Heyli)

 

19. Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmalarında kullanılan bir araç değildir?
A) Projeksiyon

B) Yapay uydular

C) Uzay sondası

D) Uzay istasyonları

 

20. Aşağıdakilerden hangisi rasathanelerin kurulması için uygun olan yerlerden biri değildir?
A) Şehir ışıklarından uzak olan yerler

B) Bulutların çok olduğu yerler
C) Hava kirliliğinin az olduğu yerler

D) Yüksek yerler

1 2 3 10