7.sınıf Denklem Kurma Problemleri Testi

7.Sınıf Problem Çözme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Problem Çözme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Ezgi Hanım, İnternet’ten satış yapan bir mağazadan fiyatları aynı olan 2 çift ayakkabı satın alıyor. Siparişi kargo ile gelen Ezgi Hanım, kargo ücreti 14 TL olmak üzere toplam 254 TL ödeme yapıyor. Bir çift ayakkabının fiyatı kaç Türk lirasıdır?
A) 100 TL
B) 120 TL
C) 150 TL
D) 160 TL

2. Elif 18, babası 42 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı, Elif’in yaşının 2 katı olur?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

3. İki karenin birer kenarlarının uzunlukları farkı 8 cm’dir. Bu karelerin çevrelerinin uzunlukları toplamı 128 cm olduğuna göre her birinin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?
A) 12 cm
B) 16 cm
C) 18 cm
D) 24 cm

4. Hangi sayının 5 katının 12 eksiği 33 eder?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12

5. Bir anne ile kızının yaşları toplamı 44’tür. Annenin yaşı, kızının yaşının 2 katından 8 fazla olduğuna göre anne kaç yaşındadır?
A) 24
B) 26
C) 28
D) 32

6. 48 bilyeyi Mert ile Can paylaşıyor. Mert, Can’ın aldığı bilyelerin 2 katından 3 fazla bilye alıyor. Mert kaç tane bilye almıştır?
A) 15
B) 18
C) 25
D) 33

7. Fuat 12, annesi 38 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı, Fuat’ın yaşının 3 katı olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

8. Üç kardeşin yaşları toplamı 42’dir. Ortanca kardeş, en küçükten 5 yaş büyüktür. En büyük kardeşin yaşı, en küçüğün yaşının 2 katından 1 fazla olduğuna göre büyük kardeş kaç yaşındadır?
A) 14
B) 19
C) 21
D) 24

9. Ardışık üç tek sayının toplamı 45 ise büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 17
B) 15
C) 13
D) 11

10. Hangi sayının 5 eksiğinin yarısı o sayının üçte birine eşittir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
11. Ayşe ile annesinin yaşları toplamı 44 tür. 2 yıl sonra annenin yaşı Ayşe’nin yaşının 3 katı ise annenin şimdiki yaşı kaçtır?
A) 32
B) 34
C) 36
D) 38
12. Bir babanın yaşı 26, iki çocuğunun yaşları toplamı 12 dir. Kaç yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3 katı idi?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7.sınıf Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Testi

7.Sınıf Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Ahmet’in bilyelerine 6 bilye daha katarsak toplam 24 bilyesi oluyor. Ahmet’in başlangıçta kaç bilyesi vardı?
A) 8
B) 16
C) 18
D) 20

2. Zeynep’in tokalarının 9 eksiği 16’ya eşittir. Zeynep kaç tokası vardır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 25

3. Bir kutudaki topların sayısının 5 katına 3 eklenince 123 olmaktadır. Bu kutuda kaç top vardır?
A) 8
B) 12
C) 16
D) 24

4. 8n – 2n = 18 denkleminde “n”sayısı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

5. Bir sayının 4 eksiğinin 6 katından 3 çıkarılınca 45 sayısı elde ediliyor. Bu sayı kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

6. 4 . (x – 5) + 11 = 8x – 1 denkleminde bilinmeyen hangisidir?
A) 2
B) -2
C) 3
D) -3

7. “Hangi sayının 5 eksiğinin 7 katı 28’e eşittir.”ifadesi hangi denkleme eşittir?
A) 5y – 3 = 62
B) (a – 5) . 7 = 28
C) 3x + 2 = 47
D) 2x + 3 = 47

8. “5 katından 3 çıkarılınca 62 eden sayı kaçtır?” ifadesi hangi denkleme eşittir?
A) 5y – 3 = 62
B) (a – 5) . 7 = 28
C) 3x + 2 = 47
D) 2x + 3 = 47

9. X + y = 7 ve x – y = 13 olduğuna göre x.y kaçtır?
A) -30
B) -15
C) 24
D) 36

10. 2x – y = -20 ve x = 3y denklem sistemini sağlayan y kaçtır?
A) -2
B) -4
C) -6
D) -12

11. 2 x + 3 y = 19 ve 3 x – y = 12 denklem sistemini sağlayan (x,y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2, 5
B) -1, 7
C) 5, 3
D) 3,5

12. 15 x + 6 y = 84 ve 3 x + 2 y = 12 denklem sistemini sağlayan (x, y) sırasıyla hangisidir?
A) 2, 9
B) 4, 4
C) -6, 8
D) 8, -6

7.Sınıf Eşitlik ve Denklem Testi

7.Sınıf Eşitlik ve Denklem

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Eşitlik ve Denklem

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. ▲ + 8 = 6 + 4 eşitliğinde ▲ yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

2. ■ – 12 = (–35) – (–8) eşitliğinde ■ yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) -12
B) -15
C) -27
D) -35

3. 3x = –36 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) -12
B) -24
C) -32
D) -36

4. –8y = +48 eşitliğinde y yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 12
B) 24
C) 6
D) 48

5. x + 28 = 4 + 37 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 15

6. (–29) + y = –1 eşitliğinde y yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 9
B) 14
C) 21
D) 28

7. x + 23 = 14 + 75 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 66
B) 89
C) 46
D) 36

8. (–61) + y = –18 eşitliğinde y yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 42
B) 43
C) 44
D) 45

9. 5 . x = 45 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 9
B) 12
C) 15
D) 13

10. (–7) . x = 49 + 7 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 7
B) 8
C) -7
D) -8

11. A. 18 = 30 + 42 eşitliğinde A yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

12. 4 . x = –84 eşitliğinde x yerine yazılacak sayı hangisidir?
A) -21
B) 21
C) -42
D) 42

7.sınıf Örüntüler ve İlişkiler Testi

7.Sınıf Örüntüler ve İlişkiler

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Örüntüler ve İlişkiler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Ezgi, kumbarasında para biriktirmeye başladı. Ezgi, kumbarasına birinci hafta 10 TL attı. Sonraki her hafta kumbarasına 5 TL ekledi. Para miktarının hafta sayısı ile ilişkisini inceleyelim. Ezgi’nin 10. haftada kumbarasında kaç Türk lirası birikir?
A) 25 TL
B) 35 TL
C) 45 TL
D) 55 TL

2. Kuralı 4n + 8 olan sayı örüntüsünün 7. adımında hangi sayıya ulaşırız?
A) 24
B) 36
C) 42
D) 56
3. 2. Kuralı 4n + 8 olan sayı örüntüsünün 12. adımında hangi sayıya ulaşırız?
A) 56
B) 64
C) 72
D) 124

4. 11-15-19-23-27-31-35-… sayı örüntüsünde kaçıncı sayı 55’tir?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15

5. 5-8-11-14-17-20-…. (3n+2) sayı dizisinde 10.terim hangisidir?
A) 29
B) 32
C) 35
D) 38
6. 11-13-15-17-19-21-23-25-…. Sayı örüntüsünün kuralı hangisidir?
A) A2n+5
B) Bn+10
C) C2n+9
D) D10n+1

7. 7, 12, 17, 22 … sayı örüntüsü veriliyor. Örüntünün 48. adımındaki sayıyı buluruz?
A) 48
B) 64
C) 126
D) 242

8. 40-35-42-37-44-… sayı örüntüsünü devam ettirdiğimizde 7.terim kaç olur?
A) 42
B) 44
C) 45
D) 46

9. Kuralı 7n olan sayı örüntüsünün 15. adımındaki sayı kaçtır?
A) 105
B) 115
C) 125
D) 205

10. Kuralı 6n – 1 olan sayı örüntüsünün 9. adımındaki sayı kaçtır?
A) 52
B) 53
C) 54
D) 64

11. Kuralı 3n + 3 olan sayı örüntüsünün 16. adımındaki sayı kaçtır?
A) 45
B) 49
C) 51
D) 63

12. Kuralı 8n – 5 olan sayı örüntüsünün 36. adımındaki sayı kaçtır?
A) 128
B) 164
C) 224
D) 283

7.sınıf Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi Testi

7.Sınıf Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.3 . (x + 2) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 6x
B) 3x+2
C) 3x+6
D) x+6

2. (4m – 3) + (4m – 3) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 8m – 6
B) 8m + 6
C) 16m – 6
D) 8m – 9

3. 9 . (3x + 5) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 27x + 5
B) 3x + 45
C) 27x + 45
D) 27x + 14

4. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
A) 12 . (5x + 6) = 60x + 72
XB) 7 . (3x + 2y + 4) = 21x + 14y + 21
C) 7 . (x + 1) = 7x + 7
D) 6 . (2x + 5) = 12x + 30

5. Bir kenarının uzunluğu 2a olan eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğuna ait cebirsel ifade hangisidir?
A) 4a
B) 6a
C) 8a
D) 3a

6. Bir market, x TL’ye aldığı bir teneke zeytinyağını 4 TL kâr ekleyerek satıyor. Bu markette satılan 6 teneke zeytinyağından elde edilecek para miktarını gösteren cebirsel ifade hangisidir?
A) 6x+10
B) 24x+6
C) 6x+24
D) 4x+24

7. 5 . (9c + 2d) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 45c+10d
B) 10c+45d
C) 14c+7d
D) 35c+15d

8. 15 . (x + y + 2) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 5x+15y+30
B) 15x+15y+30
C) 15x+15y+15
D) 15x+10y+30

9. 12 . (5 + 3y + k) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 36+60y+12k
B) 60+36y+24k
C) 60+36y+12k
D) 40+24y+32k

10. (m + 3n + 4) . 12= ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 12m+26n+12
B) 12m+24n+36
C) 12m+26n+48
D) 12m+36n+48

11. 3 . (k + 2m + 5) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 3k+3m+5
B) 3k+6m+15
C) 3k+6m+8
D) 6k+6m+15

12. (2d + 3e + 7) . 8= ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 16d+24e+56
B) 24d+24e+64
C) 16d+16e+56
D) 16d+24e+15

7.sınıf Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Testi

7.Sınıf Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

(3x – 2) + (2x + 6) =? işleminin sonucu hangisidir?
A) 5x + 4
B) 4x + 5
C) 5x – 4
D) 5x + 6

2. 8x + (7x – 1) =? işleminin sonucu hangisidir?
A) 1x – 1
B) x – 15
C) 15x + 1
D) 15x – 1

3. (–16x + 3) + (9x + 5) =? işleminin sonucu hangisidir?
A) 7x – 8
B) –7x + 8
C) –8x + 7
D) –7x + 12

4. (13y – 10) + (–8y – 6) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 5y – 8
B) 16y – 5
C) 5y – 16
D) 5y – 12

5. (–26x – 3) – (14x – 3) =? işleminin sonucu hangisidir?
A) –40x
B) 40x
C) –20x
D) 20x

6. –3x + 5y + 8 + 9x – y cebirsel ifadesinde kaç terim vardır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

7. –3x + 5y + 8 + 9x – y cebirsel ifadesinde sabit terim hangisidir?
A) 3
B) 5
C) 8
D) 9

8. –3x + 5y + 8 + 9x – y cebirsel ifadesinde hangisi katsayılarından birisi değildir?
A) 1
B) 5
C) 7
D) 8

9. (16x – 11) + (–5x – 3) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) 11x-14
B) 21x-14
C) -11x +14
D) 5x-8

10. (36y + 7) – 8y=? İşleminin sonucu hangisidir?
A) 44y+7
B) 28y+7
C) 36y+15
D) 15y+36

11. (21t – 4) – (10t – 9) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) 31t-5
B) 31t-13
C) 11t+5
D) 11t-13

12. (13n – 8) – (–19n + 8) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) -6n
B) -6n+16
C) 32n
D) 32n-16

7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
 (–35) + (+17) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
18
B
52
C
-52
D
-18
Soru 2
Erzurum’da Şubat ayının son 3 gününün hava sıcaklıkları ardışık tam sayılardır. Bu sıcaklıkların toplamı –24°C’tur. Üç günlük sıcaklıktan ilk günün sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?
A
-9 °C
B
-7 °C
C
-6 °C
D
-8 °C
Soru 3
(–19) + (–28) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
47
B
9
C
-9
D
–47
Soru 4
(+7) + (–2) = ve (–2) + (+7) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
9
B
5
C
-9
D
-5
Soru 5
(–2)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
+4
B
-4
C
+8
D
-8
Soru 6
(–52) – (–16) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
36
B
-68
C
68
D
-36
Soru 7
(+27) – (+15) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-42
B
-12
C
12
D
42
Soru 8
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A
(+4) . (+4) . (+4) . (+4) . (+4) = (+4)5
B
(–9) . (–9) . (–9) = (–9)3
C
(+12) . (+12) . (+12) . (+12) = (+12)4
D
(–3) . (–3) . (–3) . (–3) . (–3) . (–3) = (–3)7
Soru 9
48 + (–15) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-63
B
-33
C
33
D
63
Soru 10
Toplama işleminde toplananların yerleri değiştirildiğinde toplam değişmez. Bu özelliğe toplama işleminin değişme özelliği denir.(–3) + (–4) = (–4) + (–3) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
7
B
-1
C
1
D
-7
Soru 11
(–28) + (+13) = ve (+13) + (–28) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
15
B
41
C
-41
D
-15
Soru 12
(–6) + (–9) + (+11) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
4
B
2
C
-2
D
-4
Soru 13
(–14) + (–8) = ve (–8) + (–14) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
22
B
6
C
-6
D
-22
Soru 14
Hava sıcaklığı Ankara’da pazartesi günü 12°C olarak ölçülüyor. Sıcaklık, salı günü pazartesi gününün sıcaklığının yarısı kadar oluyor. Çarşamba günü ise sıcaklığın salı günü sıcaklığından 4°C daha fazla olduğu görülüyor. Ankara’da çarşamba gününün sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?
A
16°C
B
10°C
C
-10°C
D
8°C
Soru 15
(+2)2 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
+5
B
+4
C
-4
D
-5
Soru 16
Bir bahçede sondaj makinesi ile su kuyusu kazdırılmıştır. Her gün 10 m derinliğe inen sondaj makinesi 12 gün sonunda suyun olduğu derinliğe ulaşmıştır. Su kuyusunun derinliğini tam sayı ile kaç metredir?
A
100 m
B
80 m
C
120 m
D
210 m
Soru 17
(+5)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
25
B
225
C
125
D
75
Soru 18
Deniz seviyesinin 45 m üzerinde uçan martı ile deniz seviyesinin 28 m altında bulunan balık arasındaki uzaklık kaç metredir?
A
67 m
B
17 m
C
53 m
D
73 m
Soru 19
(+7)4 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
1343
B
2401
C
343
D
4201
Soru 20
Hanife Hanım ayda 3750 TL maaş almaktadır. Yılbaşında 280 TL zam alan Hanife Hanım, Ocak ayında 2950 TL harcama yapmıştır. Ocak ayı sonunda Hanife Hanım’ın kaç Türk lirası kalmıştır?
A
1080 TL
B
2080 TL
C
1800 TL
D
180 TL

7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Testi

7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Testini Çöz

1. (–35) + (+17) =? İşleminin sonucu hangisidir?

A) 18

B) -18

C) 52

D) -52

 

2. (–19) + (–28) =? İşleminin sonucu hangisidir?

A) 9

B) -9

C) 47

D) –47

 

3. 48 + (–15) =? İşleminin sonucu hangisidir?

A) 33

B) -33

C) 63

D) -63

 

4. (+27) – (+15) =? İşleminin sonucu hangisidir?

A) 12

B) -12

C) 42

D) -42

 

5. (–52) – (–16) =? İşleminin sonucu hangisidir?

A) 36

B) -36

C) 68

D) -68

 

6. (+33) – (–14) =? İşleminin sonucu hangisidir?

A) 19

B) -19

C) 47

D) -47

 

7. (–41) – (+23) =? İşleminin sonucu hangisidir?

A) 18

B) -18

C) 64

D) -64

 

8. (–18) – (–18) =? İşleminin sonucu hangisidir?

A) 0

B) 36

C) -36

D) -1

 

9. (–164) + (–126) = ? İşleminin sonucu hangisidir?

A) 38

B) -38

C) 290

D) –290

 

10. Bir termometre akşam +2 °C’u göstermekteydi. Gece ise akşam sıcaklığından 6 °C daha az olan sıcaklığı göstermiştir. Gece sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?

A) 4 °C

B) -4 °C

C) 8 °C

D) -8 °C

 

11. Bir dağcı grubu, 1260 m tırmanıp mola veriyor. Daha sonra 1815 m daha tırmanarak dağın zirvesine varıyor. Bu dağın yerden yüksekliği kaç metredir?

A)1815 m

B) 2715 m

C) 2835 m

D) 3075 m

 

12. Bir apartman görevlisi, apartmanın giriş katından başlayarak merdivenin 48 basamağını çıkıyor. Sonra aşağı doğru 23 basamak iniyor. Bu görevlinin, merdivenin kaçıncı basamağındadır?

A) 25.

B) 35.

C) 71.

D) 75.

Tam Sayıların Kuvveti

 

7.Sınıf Tam Sayıların Kuvveti

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Tam Sayıların Kuvveti

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1

 

Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?

I- (+4) . (+4) . (+4) . (+4) . (+4) = (+4)5

II- (–9) . (–9) . (–9) = (–9)3

III-  (+12) . (+12) . (+12) . (+12) = (+12)4

VI-  (–3) . (–3) . (–3) . (–3) . (–3) . (–3) = (–3)7

2 (+2)2 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
3 (+5)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
4 (+7)4 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
5 (–2)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
6 (–2)4=? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
7 (–6)=? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
8 (+1)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
9 (–1)3=? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
10 (–1)4=? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
11 (–6)3 . (+8)1 =? işleminin sonucu hangisidir?
12 (+10)3 ÷ (–5)2 =? işleminin sonucu hangisidir?

 

Tam Sayılar Problemleri

7.Sınıf Tam Sayılar Problemleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Tam Sayılar Problemleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Deniz seviyesinin 45 m üzerinde uçan martı ile deniz seviyesinin 28 m altında bulunan balık arasındaki uzaklık kaç metredir?
2 Erzurum’da Şubat ayının son 3 gününün hava sıcaklıkları ardışık tam sayılardır. Bu sıcaklıkların toplamı –24°C’tur. Üç günlük sıcaklıktan ilk günün sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?
3 Hava sıcaklığı Ankara’da pazartesi günü 12°C olarak ölçülüyor. Sıcaklık, salı günü pazartesi gününün sıcaklığının yarısı kadar oluyor. Çarşamba günü ise sıcaklığın salı günü sıcaklığından 4°C daha fazla olduğu görülüyor. Ankara’da çarşamba gününün sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?
4 Hanife Hanım ayda 3750 TL maaş almaktadır. Yılbaşında 280 TL zam alan Hanife Hanım, Ocak ayında 2950 TL harcama yapmıştır. Ocak ayı sonunda Hanife Hanım’ın kaç Türk lirası kalmıştır?
5 Bir bahçede sondaj makinesi ile su kuyusu kazdırılmıştır. Her gün 10 m derinliğe inen sondaj makinesi 12 gün sonunda suyun olduğu derinliğe ulaşmıştır. Su kuyusunun derinliğini tam sayı ile kaç metredir?
6 Bir yunus balığı, deniz seviyesinin 3 m altında iken sıçrayarak deniz seviyesinden 3 m yukarı çıkıyor. Yunus balığı bulunduğu yerden kaç metre sıçramıştır?
7 Şekilde verilen termometre +5°C’u gösterirken ani bir soğuma sonucunda sıcaklık 2 kez 3°C düşmüştür. Buna göre son sıcaklık kaç derece Celcius’tur?
8 Yeni çalıştırılan bir derin dondurucuda sıcaklık her saatte 6°C düşmektedir. Dondurucunun çalıştırıldığındaki sıcaklığı +3°C’tur. 4 saat sonra dondurucunun sıcaklığı kaç derece Celcius olur?
9 Kuzey, su seviyesinden 4 m yükseklikteki bir tramplenden 1 m yükseğe sıçrayıp 4 m derinlikteki havuzun yarısına kadar dalmıştır. Buna göre, Kuzey kaç metrelik bir atlama yapmıştır?
10 Bir dalgıç denize 10 m dalarak burada iki balık avladı. Başka bir yerdeki balıkları avlamak için ilk dalışının yarısı kadar daha dalış yaptı. Balık avcısının son dalışta bulunduğu yer, deniz seviyesinden kaç metre aşağıdadır?
11 Bir yarışmada doğru cevaplanan her soru 5 puan kazandırmakta, yanlış cevaplanan her soru 4 puan kaybettirmektedir. Bu yarışmada 4 doğru, 6 yanlış cevap veren bir yarışmacının aldığı puan kaçtır?
12 İki tam sayının toplamı –35’tir. Toplananlardan biri +25 olduğuna göre diğer toplanan kaçtır?
1 2 3 9