7.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Sevgi

1.Tema Sevgi

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

 Yazım Kuralları Kazanım

Çok Anlamlılık Kazanım

 Söz Gruplarında Anlam Deyimler ve Atasözleri

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Öznel Ve Nesnel Anlatım

Sözcükte Anlam

Öznel Nesnel Anlatım

Cümlede Yapı

De Da Nın Yazımı

Noktalama İşaretleri

1.Tema Sevgi

 

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

Parçada Anlam 1

Parçada Anlam 2

Parçada Anlam 3

Anlatım Bozukluğu

Ses Bilgisi

Edebiyat Bilgisi

Anlam Bilgisi

Tümce Çeşitleri

Sözcükte Anlam 1

Sözcükte Anlam 2

Çekim Yapım Ekleri

Ek Kök Bilgisi

Cümlede Anlam 4

Sözcükte Anlam 3

Ses Bilgisi 2

Sözcükte Yapı

Deyimler

Noktalama İşaretleri

2.Tema Atatürk

 

3.Tema Kişisel Gelişim

3.Tema Kişisel Gelişim

Parçada Anlam 4

Parçada Anlam 5

Parçada Anlam 6

Deyimler

İsim Bilgisi

Tümcede Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam

Tümcede Anlam

Cümle Türleri

Yapım Ve Çekim Ekleri

Anlatım Bozukluğu

Metinde Anlam Bilgisi

Anlam Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Cümlede Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam

3.Tema Kişisel Gelişim

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı

 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

Türkçe 2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

4.Tema Toplum Hayatı

4.Tema Toplum Hayatı

Parçada Anlam 7

Parçada Anlam 8

Cümlede Anlam 1

Cümlede Anlam 2

Cümlede Anlam 3

Zamirler

Sıfatlar 2

Sıfatlar 1

Edat Bağlaç Ünlem
Anlam Bilgisi

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Yakın Anlamlı Cümle Tamamlama

Cümlede Anlatım Örtülü Anlama

4.Tema Toplum Hayatı

 

5.Tema Milli Kültür

5.Tema Milli Kültür

Zarflar 2

Fiil Çatısı

Eylem Fiil 1

Eylem Fiil 2

Eylem Fiil 3

Eylem Fiil 4

Zarflar

Cümlenin Öğeleri

Sıfatlar

Ek Kök Bilgisi

Ses Bilgisi

Cümle Çeşitleri

Zamirler

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Edat Bağlaç Ünlem

Sözcükte Yapı

Edebiyat Bilgisi

Anlam Bilgisi

Çekim Ve Yapım Ekleri

Anlatım Bozukluğu

İsim Bilgisi

 Parçada Anlam

Cümlede Anlam

Düşünceyi Geliştirme Yolları.

Parça Oluşturma, Parça Tamamlama

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Düşünce

Metin Türleri Kazanım

5.Tema Milli Kültür

 

6.Tema Doğa Ve Evren

6.Tema Doğa Ve Evren

Tümcenin Ögeleri

Tümcede Yapı

Cümlenin Öğeleri 1

Cümlenin Öğeleri 1

Cümlenin Öğeleri 2

Fiiller

Zarflar

Fiilde Çatı

Zarf Kazanım

Zarf Kazanım

Ek Fiil Fiilde Yapı Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiil

Anlam Kip Kişi

6.Tema Doğa Ve Evren

Genel Değerlendirme Testleri

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

7. Sınıf Türkçe Zarf Kazanım Testini Çöz

7.sınıf zarflar, zarflar 7.sınıf test, zarflar 7. sınıf örnek cümleler, 7.sınıf zarflar çalışma kağıdı, zarf nedir örnekler, zarflar test, zarflar 7.sınıf örnekleri, 7 sınıf zarf konusu testi, zarf belirteç nedir,

Online Çöz

7. Sınıf Türkçe Zarf Kazanım Testini Çöz

7.sınıf zarflar, zarflar 7.sınıf test, zarflar 7. sınıf örnek cümleler, 7.sınıf zarflar çalışma kağıdı, zarf nedir örnekler, zarflar test, zarflar 7.sınıf örnekleri, 7 sınıf zarf konusu testi, zarf belirteç nedir,

Online Çöz

7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Kazanım Testini Çöz

7.sınıf yazım kuralları, 7. sınıf yazım kuralları test, 7. sınıf yazım kuralları test, 7.sınıf yazım kuralları çalışma kağıdı, 7.sınıf türkçe yazım kuralları testleri ve cevapları, yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları nelerdir, yazım kuralları 8. sınıf, yazım kuralları örnekleri,

Online Çöz

7. Sınıf Türkçe Çok Anlamlılık Kazanım Testini Çöz

7.sınıf türkçe çok anlamlılık, 7.sınıf türkçe çok anlamlılık testleri, çok anlamlılık örnekleri, çok anlamlılık ile ilgili sorular, çok anlamlılık 5 örnek, 7 sınıf çok anlamlılık testi, çok anlamlılık ile ilgili sorular ve cevapları, çok anlamlılık ile ilgili test soruları, çok anlamlılık nasıl oluşur,

Online Çöz

7. Sınıf Türkçe Söz Gruplarında Anlam Deyimler ve Atasözleri Testini Çöz

7.sınıf deyimler ve atasözleri testi, 7.sınıf atasözleri ve deyimler testi indir, 7. sınıf atasözleri ve deyimler çalışma kağıdı, 7.sınıf atasözleri ve deyimler konu anlatımı, 7.sınıf türkçe atasözleri ve deyimler testi indir, 7.sınıf türkçe atasözleri ve deyimler testi, 7.sınıf türkçe deyimler ve atasözleri çalışma kağıdı, atasözleri ile ilgili sorular ve cevapları, 7.sınıf deyimler ve anlamları,

Online Çöz

7. Sınıf Türkçe Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Söz Sanatları Kazanım Testini Çöz

7.sınıf sözcükte anlam, 7.sınıf sözcükte anlam test, sözcükte anlam konu anlatımı, sözcükte anlam 7.sınıf test, sözcükte anlam 7.sınıf test, sözcükte anlam test 7. sınıf, sözcükte anlam 7. sınıf 100 soru, sözcükte anlam konu anlatımı 7. sınıf, sözcükte anlam teog,

Online Çöz

7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Kazanım Testini Çöz

7.sınıf sözcükte anlam, 7.sınıf sözcükte anlam test, sözcükte anlam konu anlatımı, sözcükte anlam 7.sınıf test, sözcükte anlam 7.sınıf test, sözcükte anlam test 7. sınıf, sözcükte anlam 7. sınıf 100 soru, sözcükte anlam konu anlatımı 7. sınıf, sözcükte anlam teog,

Online Çöz

1 2 3 9