7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
“Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamında kullanılmıştır?
A
Hava ısınınca karıncalar ortaya çıktı.
B
Yeni gelen öğretmen bize ısındı.
C
Tenceredeki su ısındı.
D
Şömineyi yakınca salon hemen ısındı.
Soru 2

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55’ini, kulaktan gelen mesajlar %38’ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7’sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

 Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tanıştığımız biriyle yaptığımız konuşmada kullandığımız kelimeler büyük bir öneme sahiptir.
B
Gözümüzün verdiği mesajlar esas anlatmak istediklerimizi gösterir.
C
İletişimde beden dili sözlü iletişimden daha önemlidir.
D
Bir insanın kişiliğini anlamak istersek o kişinin tavır ve davranışlarına bakmalıyız.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?
A
Yaz tatili boyunca yirmi kitap okudum.
B
Suçlarını bildiğinden sessizce bekledi.
C
Ağaçların yapraklarını tek tek incelemiş.
D
Evimizin bahçesi bu yıl çok güzelleşti.
Soru 4

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55’ini, kulaktan gelen mesajlar %38’ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7’sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi “sözsüz mesaj” ifadesinin içinde değildir?

A
Yüz ifademiz
B
Nasıl göründüğümüz
C
Nasıl konuştuğumuz
D
Ne söylediğimiz
Soru 5
Hangi seçenekteki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A
tercüme – çeviri
B
siyah- kara
C
özgürlük – barış
D
fayda – yarar
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Gökyüzüne gönderilen dumanlar, mağara duvarlarına çizilen resimler, haber ulaştırmak için kullanılan güvercinler, gemicilere yol gösteren fenerler iletişim yollarından bazılarıdır.
B
Kitle iletişim araçları çok sayıda insana aynı mesajı, aynı anda ulaştırabilme özelliğine sahiptir.
C
Bir hayvan beslemek veya bitki yetiştirmek insanlarla iletişim kuramamanın bir sonucudur.
D
İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resme karikatür denir.
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde büyük harfin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A
Bu yaz sefiller adlı kitabı okudum.
B
Liseye Anıttepe Lisesi’nde okumuş.
C
Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.
D
Kışın Akdeniz sahillerinde pek turist olmaz.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?
A
Anadolu’nun bitmez tükenmez madenleri vardır.
B
Bu davranışı ne ilk ne de sondu.
C
Üçüncü kata inip çıkmaktan yorulmuştu.
D
Sığ sularda yüzen, derinlerin güzelliğini keşfedemez.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan bir sözcük yer almıştır?
A
Benim canım arkadaşım nasıl?
B
Dost dost diye nicesine sarıldım.
C
Küçükler büyüklere saygılı olmalıdır.
D
Ay tutulmasını izledik.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
A
Bu konuda kendin karar vermelisin.
B
O, her zaman bana saygılı davranır.
C
Öyle hızlı koşar ki kimse ona yetişemez.
D
Benim çantam kardeşiminkinden büyük.
Soru 11
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamdaşı vardır?
A
hava
B
çehre
C
dut
D
bulut
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde sayının yazılışı yanlıştır?
A
Annem onüç yaşındayken Ankara’ya gelmiş.
B
Cebimde yüz yetmiş liram vardı.
C
Kitabı yirmi dört liraya aldım.
D
Buralar iki yüz yıl önce ormanlıkmış.
Soru 13
“Mevsim yazdı” cümlesinde geçen “yaz” sözcüğü ile “yaz-” fiilinin aralarındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Zıt anlamlılık
B
Deyim
C
Anlamdaşlık
D
Sesteşlik
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde fiil, farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A
Keşke şimdi o şehirde olsam.
B
Yeni örtüyü masaya serdik.
C
En son o bindi otobüse.
D
Çamaşır balkondan aşağı düştü.
Soru 15

Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır?

A
4
B
6
C
7
D
5
Soru 16

“İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın.” (Sâdi Şirazî)

Yukarıda anlatılmak istenen fikirle örtüşmeyen cümle hangisidir?

A
Yaşamda yalnız kalmış kimse mutsuz olur.
B
İnsan sosyal bir varlıktır ve herkesle samimi olmalıdır.
C
Çok muhabbet tez ayrılık getirir.
D
Kapıyı hızlı çarpıp çıkma, geri dönmek zorunda kalabilirsin.
Soru 17

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55’ini, kulaktan gelen mesajlar %38’ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7’sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
İlk izlenimler
B
Kişilik tahmini
C
Beden dili
D
Sözsüz mesaj
Soru 18

İki insan birbirinin farkına varırsa iletişim başlar. Bir göndericiden gelen mesajı alan alıcı, mesajın algılandığını gösteren tepkiler verir. Bu şekilde bir iletişim gerçekleşir.

Paragrafa göre hangisi iletişim eylemi sayılmaz?

A
Yaramazlık yapan çocuğun gülümseyen annesini görmesi
B
Bir oyunu izleyenlerin oyun sonundaki alkışları
C
Dışarı çıkan çocuğa babasının “Hırkanı giy.” demesi ve çocuğun cevap vermesi
D
Bir konferansa dinleyici olarak katılmak
Soru 19

Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.

Yukarıdaki paragrafta hangi bildirme kipi yoktur?

A
Şimdiki zaman
B
Gelecek zaman
C
Geniş zaman
D
Görülen geçmiş zaman
Soru 20
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A
Sergi, saat 17.00’de açılacakmış.
B
Onaltılık notayı çalmakta zorlanıyorum.
C
Bir gurup yabancı üniversitede okumak için başvurdu.
D
Karma karışık bir odada ders çalışamam.

 

7.sınıf Deyimler Testi

7.Sınıf Deyimler

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Deyimler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A) Geçende gördüğüm kırmızı otomobilde aklım kaldı.
B) Evde her şey aynı, eski tas eski hamam.
C) Nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyorsun?
D) Olur olmaz masraflarıyla borca battı.
2. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) gönlü açık
B) borusu ötmek
C) kan ağlamak
D) dert etmek

3. “Boğaz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
A) Siz gelmeden boğazımdan yemek geçmedi.
B) İstanbul Boğazı bugün çok sisli.
C) Boğazına balık kılçığı takılınca doktora gitti.
D) Soğuk su içince boğazım şişti.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır?
A) İşleyen demir pas tutmaz.
B) Gülme komşuna, gelir başına.
C) Söylenenlere kulak misafiri olmuş.
D) Damlaya damlaya göl olur.

5. Aşağıdakilerden hangisi “Bir kişiyi kötülemeye çalışmak” anlamına gelen deyimdir?
A) Ağzından bal damlamak
B) Dişiyle, tırnağı ile kazımak
C) Çamur atmak
D) Esen yelden nem kapmak

6. “Çok öfkeli olmak” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Burnundan solumak
B) Gözden düşmek
C) Burun kıvırmak
D) Göze kakmak

7. Aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir?
A) Soran dağları aşmış,sormayan düz yolda şaşmış.
B) At binenin, kılıç kuşananındır.
C) Onu görünce etekleri tutuştu.
D) Taşıma suyla değirmen dönmez.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü deyim içerisinde kullanılmamıştır?
A) İki gündür çok sinirli, burnundan kıl aldırmıyor.
B) Köyümü o kadar çok özledim ki, burnumda tütüyor.
C) Hiç kimseyi dinlemez, burnunun dikine gider.
D) Ne olursa olsun “Burun yüzden düşmez” diyerek bütün akrabalarına sahip çıkardı.

9. Aşağıdakilerden hangisinde deyim yoktur?
A) Bir anlık bir kızgınlıkla ona iyi bir meydan dayağı çekmek istedim.
B) Dır dır bütün gün başımın etini yedi.
C) Arkadaşı düşünce gözünü kıpmadan suya daldı.
D) Dişlerinin her sabah titizlikle fırçalar.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A) İki elim kanda olsa gelirim.
B) Her söylediğine baş eğdim.
C) Kendi aralarında fısır fısır konuşuyorlar.
D) Bize talih gülmedi, ne yapalım.

11. “Burun kıvırmak” deyiminin anlamı hangisidir?
A) umursamamak
B) onaylamamak
C) beğenmemek
D) önemsememek

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A) Sevinçten gözleri parlıyordu.
B) Yaptığı hareketle benim gözünden düştü.
C) İmam bayıldı yemeğini çok severim.
D) Bu adam şeytana pabucunu ters giydirir.

7.sınıf Anlatım Çeşitleri Testi

7.Sınıf Anlatım Çeşitleri

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Anlatım Çeşitleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

“Okuyucuyu bir olay içinde yaşatma amacıyla kullanılan anlatım biçimidir.” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

2. “Bir yargıyı, bir düşünceyi ya da öneriyi çürütme, değiştirme amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. ” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

3. “Bilgilendirme ve bir düşünceyi aydınlatma amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. ” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

4. “Varlıkların, olayların, eşyaların en belirgin özellikleriyle tanıtılıp canlandırılması amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. ” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

5. “Bu teknikte yazarın amacı, okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Olay akışı vardır. Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan geçer. Genellikle haber kipleriyle çekimlenmiş yüklemler kullanılır. … geldi, … anlatmış, … maviydi v.b. ” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

6.
I-Bilgi vermek amacıyla yazılır.
II-Genel ayrıntılar üzerinde durulur.
III-Ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.
Yukarıda özellikleri verilen anlatım biçimi hangisidir?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

7. “Makale, fıkra, eleştiri ve deneme gibi öğretici özellikler gösteren türlere özgü bir anlatım biçimidir. Herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek, bir şeyler öğretmek amacına yöneliktir. Açıklama, bilinmeyeni bilinir kılmaktır. Amaç doğrudan bilgi vermek olduğundan yazar sanatlı söyleyişlere, imalı sözlere pek yer vermez. Açık, anlaşılır bir dil kullanır.”
Yukarıda özellikleri verilen anlatım biçimi hangisidir?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

8. Aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi okuyucuyu bir olay içinde yaşatma amacıyla kullanılan anlatım biçimidir?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

9. “Uzayda, ağırlıksız ortamda bulunmak hepimize çok çekici gelir. Belgesellerde bir duvardan ötekine zıplayan, hiç zorlanmadan çeşitli akrobatik hareketler yapan astronotlara imreniriz. Bunların, hepsi bize eğlenceli görünür. Aslında durum tam olarak düşündüğümüz gibi değil.” Yukarıdaki yazıda hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

10. “Kullandığınız aletleri, yerlerine takmazsanız koyduğunuz yerde bulamayabilirsiniz. Ne kadar kütleli olursa olsun küçük bir hava akımıyla bile uçabilir. Ayrıca yemek yeme alışkanlığınızı da tümüyle değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü yemeklerin tabakta, içeceklerin de bardakta durma gibi bir zorunluluğu yoktur.” Yukarıdaki yazıda hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

11. “Varlıkların, olayların, eşyaların en belirgin özellikleriyle tanıtılıp canlandırılması amacıyla kullanılan anlatım biçimidir.” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

12. “ Astronotların uzayda boyları birkaç santimetre uzar. Çünkü üzerinde herhangi bir ağırlık olmayan omurgadaki omurların arasındaki diskler genişler. Kaslar, kaldıracakları fazla bir yük olmadığı için kemiklere fazla baskı uygulamaz. Bu nedenle kemikler de kullanılmadıkça zayıflar.” Yukarıdaki yazıda hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
A) Öyküleyici Anlatım
B) Tartışmacı Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

7.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Sevgi

1.Tema Sevgi

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

 Yazım Kuralları Kazanım

Çok Anlamlılık Kazanım

 Söz Gruplarında Anlam Deyimler ve Atasözleri

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Öznel Ve Nesnel Anlatım

Sözcükte Anlam

Öznel Nesnel Anlatım

Cümlede Yapı

De Da Nın Yazımı

Noktalama İşaretleri

1.Tema Sevgi

 

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

Parçada Anlam 1

Parçada Anlam 2

Parçada Anlam 3

Anlatım Bozukluğu

Ses Bilgisi

Edebiyat Bilgisi

Anlam Bilgisi

Tümce Çeşitleri

Sözcükte Anlam 1

Sözcükte Anlam 2

Çekim Yapım Ekleri

Ek Kök Bilgisi

Cümlede Anlam 4

Sözcükte Anlam 3

Ses Bilgisi 2

Sözcükte Yapı

Deyimler

Noktalama İşaretleri

2.Tema Atatürk

 

3.Tema Kişisel Gelişim

3.Tema Kişisel Gelişim

Parçada Anlam 4

Parçada Anlam 5

Parçada Anlam 6

Deyimler

İsim Bilgisi

Tümcede Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam

Tümcede Anlam

Cümle Türleri

Yapım Ve Çekim Ekleri

Anlatım Bozukluğu

Metinde Anlam Bilgisi

Anlam Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Cümlede Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam

3.Tema Kişisel Gelişim

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı

 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

Türkçe 2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

4.Tema Toplum Hayatı

4.Tema Toplum Hayatı

Parçada Anlam 7

Parçada Anlam 8

Cümlede Anlam 1

Cümlede Anlam 2

Cümlede Anlam 3

Zamirler

Sıfatlar 2

Sıfatlar 1

Edat Bağlaç Ünlem
Anlam Bilgisi

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Yakın Anlamlı Cümle Tamamlama

Cümlede Anlatım Örtülü Anlama

4.Tema Toplum Hayatı

 

5.Tema Milli Kültür

5.Tema Milli Kültür

Zarflar 2

Fiil Çatısı

Eylem Fiil 1

Eylem Fiil 2

Eylem Fiil 3

Eylem Fiil 4

Zarflar

Cümlenin Öğeleri

Sıfatlar

Ek Kök Bilgisi

Ses Bilgisi

Cümle Çeşitleri

Zamirler

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Edat Bağlaç Ünlem

Sözcükte Yapı

Edebiyat Bilgisi

Anlam Bilgisi

Çekim Ve Yapım Ekleri

Anlatım Bozukluğu

İsim Bilgisi

 Parçada Anlam

Cümlede Anlam

Düşünceyi Geliştirme Yolları.

Parça Oluşturma, Parça Tamamlama

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Düşünce

Metin Türleri Kazanım

5.Tema Milli Kültür

 

6.Tema Doğa Ve Evren

6.Tema Doğa Ve Evren

Tümcenin Ögeleri

Tümcede Yapı

Cümlenin Öğeleri 1

Cümlenin Öğeleri 1

Cümlenin Öğeleri 2

Fiiller

Zarflar

Fiilde Çatı

Zarf Kazanım

Zarf Kazanım

Ek Fiil Fiilde Yapı Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiil

Anlam Kip Kişi

6.Tema Doğa Ve Evren

Genel Değerlendirme Testleri

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

7. Sınıf Türkçe Zarf Kazanım Testini Çöz

7.sınıf zarflar, zarflar 7.sınıf test, zarflar 7. sınıf örnek cümleler, 7.sınıf zarflar çalışma kağıdı, zarf nedir örnekler, zarflar test, zarflar 7.sınıf örnekleri, 7 sınıf zarf konusu testi, zarf belirteç nedir,

Online Çöz

7. Sınıf Türkçe Zarf Kazanım Testini Çöz

7.sınıf zarflar, zarflar 7.sınıf test, zarflar 7. sınıf örnek cümleler, 7.sınıf zarflar çalışma kağıdı, zarf nedir örnekler, zarflar test, zarflar 7.sınıf örnekleri, 7 sınıf zarf konusu testi, zarf belirteç nedir,

Online Çöz

7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Kazanım Testini Çöz

7.sınıf yazım kuralları, 7. sınıf yazım kuralları test, 7. sınıf yazım kuralları test, 7.sınıf yazım kuralları çalışma kağıdı, 7.sınıf türkçe yazım kuralları testleri ve cevapları, yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları nelerdir, yazım kuralları 8. sınıf, yazım kuralları örnekleri,

Online Çöz

7. Sınıf Türkçe Çok Anlamlılık Kazanım Testini Çöz

7.sınıf türkçe çok anlamlılık, 7.sınıf türkçe çok anlamlılık testleri, çok anlamlılık örnekleri, çok anlamlılık ile ilgili sorular, çok anlamlılık 5 örnek, 7 sınıf çok anlamlılık testi, çok anlamlılık ile ilgili sorular ve cevapları, çok anlamlılık ile ilgili test soruları, çok anlamlılık nasıl oluşur,

Online Çöz

1 2 3 10