8. Sınıf Fiilimsiler

8. Sınıf türkçe fiilimsiler

TEBRİKLER.

8. Sınıf türkçe fiilimsiler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek fiille çekimlenmiş bir fiilimsidir?
A
Şehre gidip ekmeğini kazanacaktı.
B
Yumuşak bir sesle arkadaşını ikna etmeye çalıştı.
C
Konuşmak, erkekler için üzüntüden kurtulmaktır.
D
Bizim çocuktan başka dikkat eden olmadı.
Soru 2
El elin eşeğini türkü -çağırarak- arar. Bu atasözündeki belirtilen fiilimsinin özdeşi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A
Gelirken arkadaşıma uğradım.
B
Bir zamanlar mektuplaşma vardı.
C
Dallarda yine çiçekler açacak.
D
Anlaşma metni çoktan hazırlanmış.
Soru 3
Hayatta elde edeceğim şeylerin büyüklüğünü, hayallerinin büyüklüğü belirler. Bu cümlede kullanılan fiilimsinin özdeşi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A
Bu hayata, yaşamak için geldik.
B
Ellerini kaldırıp dua etti.
C
Seninle görüşeli biraz rahatladım.
D
Olaylara beklenmedik tepkiler veriyordu.
Soru 4
''Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri geliştirmeyi başardık. Buna rağmen kaç kere anne kızıyla, baba oğluyla, siyah beyazla, işçi işverenle konuşamıyor.'' Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır?
A
1
B
3
C
2
D
4
Soru 5
Her gün doğa baharın uyanışıyla şenlenir. Kuşlar ötüşür, ağaçlar şenlenir, gökyüzü keyiflenir. Yorgunluğu unutuverir insan. Biz gökyüzüne bakarken dalgalar durulur. Gün uzayarak üzüntüleri unutturur. Bu parçada kaç fiilimsi vardır?
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yüklem görevinde kullanılmıştır?
A
Yeni bir hayata başlayacaksın artık.
B
Hatırladıkça göz yaşlarımı tutamıyorum.
C
Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır.
D
İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak, mutluluğun bir parçasıdır.
Soru 7
1. Herkes etrafına toplanmış, heyecanla anlatılacakları bekliyordu. 2. Kısa bir durgunluğun ardından hafif bir ses tonuyla anlatmaya başladı. 3. Anlattıkça herkes gülmekten yerlere yatıyordu. 4. Sonunda herkes yorgun ve bitkin düşmüştü. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi yoktur?
A
4
B
2
C
3
D
1
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen sözcük fiilimsi değildir?
A
Çakmakla, ateşi (tutuşturmaya) çalışıyordu.
B
Yapılan (görüşmeler) sonucunda düşünmek için zaman istedi.
C
Annesi ; (bakkaldan) bir ekmek al da gel, dedi.
D
Yazın sıcağında (çalışmak) gibisi yok.
Soru 9
Sen bilmezsin, çaresizlik nasıl boğar insanı. Yaşamak bir yerde nasıl çekilmezdir. Tutunacak bir dal aramaktan, koşmaktan, özlemekten El yorulur, ayak yorulur, yürek yorulur. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi vardır?
A
5
B
6
C
3
D
4
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A
Bu dönem okunacak kitapların listesi yapıldı
B
Kırılanları yerden yavaş yavaş topladı.
C
Satıcı "Batan geminin malları bunlar!" diye avazı çıktığı kadar bağırarak dolaşıyordu.
D
Gelen, gideni aratır derler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

8.sınıf Çarpanlara Ayırma Testi

8.Sınıf Çarpanlara Ayırma

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Çarpanlara Ayırma

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. 12a + 18 ifadesini çarpanları hangisidir?
 2. A) 6 (2a + 3)
 3. B) 9 (2a + 3)
 4. C) 3 (2a + 6)
 5. D) 6 (3a + 2)

 

 1. 9x2 + Ax + 16 ifadesi iki terimin toplamının karesi ise A’nın değeri hangisidir?
 2. A) 6
 3. B) 12
 4. C) 18
 5. D) 24

 

 1. (x – 7) = 5 ise x2 – 14x + 49 ifadesinin değeri hangisidir?
 2. A) 5
 3. B) 7
 4. C) 9
 5. D) 11

 

 1. 100 – 10a + 25a2 ifadesini çarpanlarına ayırarak yapılan işlemin sonucu hangisidir?
 2. A) 100a
 3. B) –100a
 4. C) 1000a
 5. D) –1000a

 

 1. x2– 6xy + 9y2 ifadesini çarpanlarına ayırarak hangi sonuca ulaşabiliriz?
 2. A) –3xy
 3. B) 3xy
 4. C) –6xy
 5. D) 6xy

 

 1. 9a2 + 36a + 36 ifadesini çarpanlarına ayırma işleminin sonucu hangisidir?
 2. A) 36a
 3. B) 18a
 4. C) 24a
 5. D) 72a

 

 1. 4m2 + 12mn + 9n2 ifadesini çarpanlarına ayırma işleminin sonucu hangisidir?
 2. A) 4 mn
 3. B) 9 mn
 4. C) 12 mn
 5. D) 36 mn

 

 1. x2 + 4xy +4y2 işleminin sonucu hangisidir?
 2. A) 2xy
 3. B) 8xy
 4. C) 6xy
 5. D) 4xy

 

 1. 10052 – 52 işleminin sonucu hangisidir?
 2. A) 110 000
 3. B) 101 000
 4. C) 1 010 000
 5. D) 10 010 000

 

 1. 36x2 – 9y2 ifadesinin çarpanları çarpanları hangisi olur?
 2. A) (6x – 3y) · (6x + 3y) olur.
 3. B) (9x – 3y) · (9x + 3y) olur.
 4. C) (6x – 9y) · (6x + 9y) olur.
 5. D) (3x – 6y) · (3x + 6y) olur.

8.sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Testi

8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. x2y + xy2 – 3x + 2y – 8 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İki farklı değişkeni vardır.
  B) Katsayılar toplamı –7’dir.
  C) Terim sayısı 5’tir.
  D) Sabit terimi  8’dir.

 

 1. –4x  5 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  A) – 45x
 2. B) –20x
 3. C) –9x
 4. D) x

 

 1. x2 – 5x + 3 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır?
  A) –2
 2. B) –1
 3. C) 8
 4. D) 9

 

 1. 12a2b ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?
  A) 12a ⋅a ⋅b
 2. B) 6a ⋅a ⋅2b
  C) 4a ⋅b ⋅3a
 3. D) 2ab ⋅6b

 

 1. (2x + 5) ⋅ (x – 3) çarpımında x’li terimin katsayısı kaçtır?
  A) 2
 2. B) –1
 3. C) –6
 4. D) –15

 

 1. ax + bx = 24 ve a + b = 6 olduğuna göre x kaçtır?
  A) 2
 2. B) 3
 3. C) 4
 4. D) 6
 5. Aşağıdakilerden hangisi 4x + 2y – 2xy – 4 ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
  A) 2
 6. B) 2 – y
 7. C) x – 1
 8. D) 2y + 4

 

 1. Bir sayının 2 eksiğinin 3 katını gösteren cebirsel ifade hangisidir?
 2. A) 3x – 6
 3. B) 5x – 6
 4. C) 3x + 6
 5. D) 3x – 5

 

 1. I. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin toplamının karesi özdeşliği denir.
  II. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin farkının karesi özdeşliği denir.
  III. a2 – b2 = (a – b) · (a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 1. A) I ve II
 2. B) I ve III
 3. C) II ve III
 4. D) I, II ve III

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi x2 – 4 olur?
 2. A) (x – 1)(x + 1)
 3. B) (x – 2)(x + 2)
 4. C) (x + 1)2
 5. D) (x – 5y) · (x + 5y)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu x2 – 25y2dir?
  A) (x – 1)(x + 1)
 2. B) (x – 2)(x + 2)
 3. C) (x + 1)2
 4. D) (x – 5y) · (x + 5y)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 9x2 – 16 + y2 + 6xy ifadesinin çarpanlarından biridir?
  A) 3x – y – 4
 2. B) 3x + y – 4
  C) 3x – 2y + 4
 3. D) 3x + 2y – 4

8.sınıf Olasılık Testi

8.Sınıf Olasılık

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Olasılık

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. Bir çift zarın atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların çarpımlarının 12 olduğu olası durumların sayısı kaçtır?
 2. A) 2
 3. B) 4
 4. C) 6
 5. D) 8

 

 1. Hilesiz bir zar ve bir madeni paranın atılması deneyinde olası durumların sayısı kaçtır?
 2. A) 15
 3. B) 12
 4. C) 8
 5. D) 6

 

 1. 2 farklı kırmızı kalem ve 3 farklı kurşun kalem arasından 1 kırmızı kalem ve 1 kurşun kalem seçilmesi olayında olası durumların sayısı kaçtır?
  A) 2
 2. B) 3
 3. C) 5
 4. D) 6

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde kırmızı gelme olasılığı daha fazladır?
 2. A) 4 kırmızı, 3 sarı
 3. B) 2 kırmızı, 4 beyaz
  C) 3 kırmızı, 7 sarı
 4. D) 5 kırmızı, 5 beyaz

 

 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi imkânsız olaya örnek olarak verilebilir?
  A) Haftanın günlerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan günün 4 harfli olması.
  B) Rastgele seçilen bir ortaokul öğrencisinin 15 yaşından küçük olması .
 2. C) Rakamlar arasından rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı olması.
  D) Akdeniz Bölgesi’nin illerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ilin A harf ile başlaması.

 

 1. “Bir buketteki 20 çiçekten 5 tanesi kırmızı diğerleri sarı veya beyaz renklidir.”
  Buketten rastgele seçilen bir çiçeğin kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşit olduğuna göre bukette kaç tane beyaz renkli çiçek vardır?
  A) 5
 2. B) 10
 3. C) 15
 4. D) 20

 

 1. 30 kişilik bir sınıfta 15 erkek, 15 kız öğrenci vardır. Öğrencilerden 4 tanesi gözlüklüdür. Buna göre sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olmaması ihtimali hangisidir?
 2. A) 4
 3. B) 15
 4. C) 26
 5. D) 30

 

 1. Bir zar atma işleminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Zarın 3 gelme olayının çıktı sayısı 1’dir.
 3. B) Zarın 0 gelme olayının çıktısı 6’dır.
 4. C) Zarın tek sayı gelme olayının çıktıları 1, 3 ve 5 olur. Olayın çıktı sayısı 3’tür.
 5. D) Zarın 1’den 6’ya kadar herhangi bir sayı gelme olayının çıktıları; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’dır.

 

 1. Bir zarın atılması işleminde gelen sayının 2’den büyük asal sayı olma olasılığı hangisidir?
 2. A) 1/2
 3. B) 1/3
 4. C) 1/4
 5. D) 1/6

 

 1. Bir torbada aynı büyüklükte 3 mavi, 4 yeşil, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele bir topun seçildiği bir işlemde seçilen topun mavi olma olasılığı hangisidir?
 2. A) 1/3
 3. B) 2/9
 4. C) 4/9
 5. D) 5/9

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) İmkânsız bir olayın olasılık değeri sıfırdır.
 3. B) Bir olayın olasılık değeri 1 ise kesin olaydır.
 4. C) Bir olayın olasılık değeri 1’den büyük olabilir.
 5. D) Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olmama olasılığı hesaplanabilir.

 

 1. 24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 1/3 olduğuna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
  A) 16
 2. B) 14
 3. C) 12
 4. D) 8

8.sınıf Basınç Testi

8.Sınıf Basınç

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Basınç

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. Varlıkların birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete ne ad verilir?
 2. A) Kuvvet
 3. B) Basınç
 4. C) Etki
 5. D) Yer çekimi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi basıncın etkisini artırmak için yapılır?
 2. A) Körelmiş ekmek bıçağının ucunun bilenmesi,
 3. B) Uçaktan paraşütle atlanması,
 4. C) Dağcıların dağda yürürken ayaklarına kar paleti takmaları,
 5. D) Kışın koyu renkli giysilerin giyilmesi,

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
  A) Pascal
  B) Bari
  C) Atmosfer
  D) Barometre

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Bir kap içerisindeki sıvı, kabın her yerine basınç uygular.
 3. B) Su dolu bir pet şişeye suyun uyguladığı basınç her yerde aynı değildir.
 4. C) Su dolu bir pet şişenin tabanındaki suyun basıncı üst kısımlara göre daha azdır.
 5. D) Farklı şekillerdeki kaplara aynı sıvıdan, aynı yükseklikte doldurulursa kapların şekli nasıl olursa olsun, sıvıların kapların tabanlarına yaptıkları basınçlar birbirine eşit olur.

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.
 3. B) Eşit kaplara aynı yükseklikte, yoğunlukları farklı sıvılar doldurulursa kabın tabanına yaptıkları basınç eşit olur.
 4. C) Sıvının uyguladığı basınç yoğunluğuna göre değişir.
 5. D) Sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynı şekilde iletilir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Sıvı basıncı yer çekimine bağlıdır.
 3. B) Sıvı basıncı sıvının cinsine bağlıdır.
 4. C) Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.
 5. D) Sıvı basıncı kabın cinsine bağlıdır.

 

 1. Sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynı şekilde iletir. Bu prensip hangisi tarafından açıklanmış ve bir genellemeye varılmıştır?
 2. A) Blaise Pascal (Bleyz Paskal)
 3. B) Torricelli (Toriçelli)

C) Ebu Sulh Kuhi

 1. D) Galileo Galilei

 

 1. Açık hava basıncını tanımlayan bilim adamı hangisidir?
 2. A) Blaise Pascal (Bleyz Paskal)
 3. B) Torricelli (Toriçelli)

C) Ebu Sulh Kuhi

 1. D) Galileo Galilei

 

 1. Aşağıdaki araçların hangisinde yüzey basıncını azaltmak hedeflenmektedir?
 2. A) Mutfak bıçağı
 3. B) Buz pateni
 4. C) Traktör lastiği
 5. D) Çivi ve iğne

 

 1. Bazen basıncın küçük olması kolaylık sağlarken bazen de büyük olması işleri kolaylaştırır. Aşağıdakilerden hangisi basıncın büyük olmasına örnektir?
 2. A) Kepçelerin ve iş makinelerinin paletleri.
 3. B) Karda yürümeyi sağlayan kar ayakkabıları.
 4. C) Paraşütler.
 5. D) Uçakların ön kısımlarının sivri olması.

 

 1. “Ağır iş makinelerinin bazılarının ve tankların paletlerinin geniş yüzey alanına sahip olması zemine etki eden basıncın daha ……….. olmasına neden olur.” Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmak uygun olur?
 2. A) az
 3. B) çok
 4. C) fazla
 5. D) büyük

 

 1. “Araba tamircileri arabayı havaya kaldırmak için özel pistonlar kullanırlar. Bu pistonların içerisinde sıvı bulunur. Sıvının basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak geliştirilen pistonlar arabayı havaya kaldırır. Benzer şekilde berber koltukları, itfaiye merdivenleri de sıvı basıncı ile hareket eder. Hidrolik kaldırma sistemleri Pascal
  Prensibi’nin uygulamalarından biridir.” Yukarıdaki anlatıma uygun Pascal Prensibi hangisidir?
 2. A) Kapalı bir kapta bulunan sıvıya uygulanan kuvvet her yöne eşit olarak iletilir.
 3. B) Kabın derinliği arttıkça sıvıların uyguladığı basınç ta artar.
 4. C) Sıvılar kabın her yerine eşit basınç uygular.
 5. D) Sıvıların basıncı yer çekimi ve hava basıncından etkilenir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi gazların basıncına örnektir?
 2. A) Hidrolik kaldırma sistemleri,
 3. B) Araçlardaki fren sitemleri,
 4. C) LPG tüpleri,
 5. D) Akaryakıt tankları,

 

 1. Sıvı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir?
 2. A) Sıvının yoğunluğu ve sıvının derinliğidir.
 3. B) Sıvının miktarı ve kabın şeklidir.
 4. C) Yer çekimi ve açık hava basıncıdır.
 5. D) Sıvı dolu kaba uygulanan kuvvettir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi katıların basınç özelliklerinin uygulamalarından değildir?
 2. A) Kar ayakkabısı
 3. B) Hidrolik kaldırıcı
 4. C) Paten
 5. D) Tank

 

 1. Hangisi sıvıların basınç özelliklerinin uygulamalarından değildir?
 2. A) Hidrolik kaldırıcı
 3. B) Hidrolik fren sistemi
  C) Piknik tüpü
 4. D) Berber koltuğu

 

 1. Hangisi gazların basınç özelliklerinin uygulamalarındandır?
 2. A) Hidrolik kaldırıcı
 3. B) Bisiklet pompası
 4. C) Kar ayakkabısı
 5. D) Paletli iş makinesi

 

 1. “Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ……………… denir. Birimi …………………dır. “ Verilen ifadeyi doğru tamamlayan bir öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Kuvvet-Newton
 3. B) Kuvvet-Pascal
 4. C) Basınç-Pascal
 5. D) Basınç-Newton

 

 1. Katı basıncı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 2. A) Temas yüzeyi arttıkça basınç azalır.
 3. B) Yüzeye etki eden kuvvet artarsa basınç azalır.
 4. C) Temas yüzeyi azaldıkça basınç azalır.
 5. D) Yüzeye etki eden kuvvet, basıncı etkilemez.

 

 1. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri basıncın etkisi sonucu oluşmaz?
 2. A) Dağa tırmanan dağcının kulaklarında ağrı hissetmesi
 3. B) Bir arabanın lastiğinin kumda iz bırakması
 4. C) Dalgıcın su altındayken vücudunda değişiklik hissetmesi
 5. D) Cismin ağırlığının kutuplarda Ekvator’dan farklı olması

8.sınıf Basınç Testi

8.Sınıf Basınç

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Basınç

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.Çivinin yapılma amacı aşağıdaki cisimlerden hangisinin yapılma amacıyla aynı değildir?
A ) çatal
B ) Bıçak
C ) Kar ayakkabısı
D ) İğne

2. Tek ayağının üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağınıda yer koyarsa basınç ve ağırlık nasıl etkilenir?
A) Basınç artar, ağırlık azalır.
B) Basınç aynı kalır, ağırlık azalır.
C) Basınç azalır, ağırlık aynı kalır.
D) Basınç azalır, ağırlık artar.

3.Aşağıdakilerden hangisi ile açık hava basıncı ölçülür?
A ) Barometre
B ) Higrometre
C ) Termometre
D ) Manometre

4.Taban alanı 1.2 m2 olan bir cismin yaptığı basınç 400 Pa’dır. cismin ağırlığı kaç N’dur?
A ) 480
B ) 600
C ) 200
D ) 300

5.-Ördekler, tavuklara göre bataklıkta daha rahat yürüyebilirler.
-paletli iş makineleri yumuşak zeminlerde tekerli iş makinalarına göre daha rahat çalışabilirler.
-karda, kar paletleriyle yürümek ayakkabılarla yürümekten kolaydır.
Yukarıdaki olaylar hangi ilke ile açıklanabilir?
A ) Basıncın artması bir cismin zemine batıcılığını azaltır.
B ) Bir yüzeye etki uygulandığında yüzey de ters yönde tepki uygular.
C ) Yüzey alanının büyütülmesi sürtünme kuvvetini azaltır.
D ) Kuvvet uygulanan bir yüzeyin alanı büyüdükçe basınç azalır.

6.Taban alanı 30S olan cisim ters çevriliyor. Ters çevrilince alta gelen yüzeyin taban alanı 20S oluyor.I. ve II. durumların basınçlarının karşılaştırması (bilgi yelpazesi) yapıldığında oranın 4/6 olduğu bilindiğine göre bu olayla ilgili hangisi doğrudur?
A ) Bu cismin ağırlığı kesin olarak 600’dür
B ) Cismin taban alanı küçüldüğü ve ağırlık değişmediği için basınç artmıştır.
C ) Cismin basıncının değişmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.
D ) Cisim ters çevrilince ağırlığı artar.

7.Hangisi basınçla ilgili bir terim değildir?
A ) N/m
B ) Atm
C ) Pascal
D ) Dyn/cm2

8. Aşağıdakilerden hangisindeki amaç katılarda basıncı azaltmaktır?
A) Toplu iğnenin ucunun sivri olması
B) Bıçağın keskin tarafının ince olması
C) Kar araçlarının paletli olması
D) Vidaların ucunun sivri olması

9.Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaçgram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)
A ) 60
B ) 40
C ) 50
D ) 125

10.Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır.
buna göre 40 N ‘luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?
A ) 300 N’luk çocuk
B ) 250 N’luk masa
C ) 450 N’luk koyun
D ) 400 N’luk motorsiklet

11.Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?
A ) Barometre
B ) Termometre
C ) Dinomometre
D ) Manometre

12.Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeniaşağıdakilerden hangisidir?
A ) Balonun içindeki gazın ısınması
B ) Balondaki gazın havadan hafif olması
C ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
D ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması

14.Açık hava basıncının 2,25 atmosfer olduğu yerde basınçkaç cm-hg’ye eşit olur?
A ) 76
B ) 33,8
C ) 171
D ) 38

15.Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncının varlığını ispatlayan belirti değildir?
A ) Teneke kutunun, içindeki hava boşaltılınca büzülmesi
B ) Lastik kısmi sıkıştırılmıştır damlalığın sıvı İle dolması
C ) Pipetle meyve suyu İçerken pipetin sıvı İle dolması
D ) Denizlerin yükselmesi ve alçalması

16.Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A ) Bar
B ) Atmosfer
C ) Joule
D ) Pa

17.Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
A ) Borunun boyunu uzatmak
B ) Boruyu sola doğru eğmek
C ) Boruyu sağa doğru eğmek
D ) Deneyi başka bir yerde yapmak

18.Açık hava basıncı olmasaydı aşağıdaki olayların hangisiya da hangileri gerçekleşmezdi?
I. enjektördeki aşının koldan vücuda geçirilmesi
II. kuyudaki suyun tulumbayla yukarı çıkarılması
III.hareket halindeki otomobilin frenine basıldığında hızının azalması
A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III
D ) II ve III

19.Havada 150 N,sivi içinde 90 N gelen bİr cisme sivi tarafindan uygulanan kaldirma kuvvetİ kaç Newtondur?
A ) 90
B ) 70
C ) 60
D ) 150

20.Hava cisimler üzerine,her doğrultuda basınç uygulamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu basıncın nedenlerinden değildir?
A ) Havanın hareketli olması
B ) Havanın hacminin olması
C ) Havanın akıcı olması
D ) Havanın ağırlığının olması

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki terimlerin hangisi dil bilgisiyle ilgili değildir?
A
Çarpma
B
Sıfat
C
Yüklem
D
Tümleç
Soru 2
“Kafasının içi bomboştu.” cümlesinin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A
Onun için her şey anlamsızdı.
B
Hiçbir şey düşünemez hâldeydi.
C
Hiçbir şeyden zevk almıyordu.
D
Kendine hiç güveni kalmamıştı.
Soru 3
“Geleceksin” fiilinin kişisi ve zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Gelecek zaman, 2. çoğul kişi
B
Geniş zaman, 2. tekil kişi
C
Şimdiki zaman, 1. tekil kişi
D
Gelecek zaman, 2. tekil kişi
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A
Öğle yemeğinden gelen _rehavetin tadı,_ hiçbir gece uykusunda bulunmaz.
B
Bu ortamın _tadı kaçtı,_ daha fazla kalamam, dedi.
C
Aldığı domatesi pazarcının _tartmasını_ bekliyordu.
D
Başlarını ellerinin arasına alarak _davranışlarını tarttı_.
Soru 5

                    YOZGAT

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa'ya "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?
A
Yozgat Ömer Cabbar Ağa’nın yaşadığı yerdir.
B
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın iyi kalpliliği sonucu verilmiştir.
C
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın sütü ikram etmesi sonucu verilmiştir.
D
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın Hızır’a yakınlığından dolayı verilmiştir.
Soru 6

YOZGAT

 

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa'ya "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

 “İkram” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde metindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A
Yaşlı adam ikramiyesini almak için bankaya uğradı.
B
Bu ay içinde beyaz eşyada % 50’ye varan ikram yapılacak.
C
Market sahibi, yaşlı kadına aldığı mallardan epey ikram etti.
D
Ev sahibi komşusunu memnun etmek için ikramda bulundu.
Soru 7
“Giyecek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem olarak kullanılmıştır?
A
Tatile giderken yanıma fazladan giyecek aldım.
B
Bu terliği annem giyecek.
C
Giyeceklerimi dolaba kaldırdım.
D
Giyecek temiz bir çorabım kalmamış.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öfke duygusu anlatılıyor?
A
Vay be ne hoş bir manzara!
B
Haydi arkadaşlar buraya gelin...
C
Aman ne güzel çiçekler!
D
Aman sen de, yettin artık...
Soru 9
“Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.” ata sözündeki kullanılan zaman aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şimdiki zaman
B
Geniş zaman
C
Gelecek zaman
D
Geçmiş zaman
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil isimleşmiştir?
A
Bahçeye ekilenlerin hepsi zamanından önce yeşerdi.
B
Senin yazdığın mektubu hâlâ saklıyorum.
C
Onun çizdiği resim yarışmada ikinci geldi.
D
Şehrimizin tarihî eserlerini gezen kafile nereden gelmiş?
Soru 11
“Adam işe erkenden gelince kimseyi bulamadı.” cümlesinde altı çizili kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı şekilde kullanılmıştır?
A
Küçük kız masaya oturup yemeğini yedi.
B
Kitabın içine bırakılan notu gördün mü?
C
Karşıdan gelen adam aniden yere düştü.
D
Sokağın başında duran çocuk nereye gideceğini şaşırdı.
Soru 12
Aşağıdaki parçada kaç yerde yazım yanlışı yapılmıştır?

“– Arkadaş, Çatalca nerede?

– Ta şu karşı tepelerin ardın da.

– Arabalar, otomobiller nerede durur?

– Karşı da durur ama bu gün yok... Yol fena olduğu için otomobiller yanlız güzel havalarda işler.

– Ben şimdi ne yapacağım?

– Şimdi de bir tane var.”

A
4
B
5
C
6
D
3
Soru 13
“yazarım-yazacağım-yazdım” çekimli fiillerinin zamanları aşağıdakilerden hangisidir?
A
Geniş zaman-geçmiş zaman-gelecek zaman
B
Geçmiş zaman-gelecek zaman-geniş zaman
C
Gelecek zaman- geniş zaman- geniş zaman
D
Geniş zaman-gelecek zaman-geçmiş zaman
Soru 14
Aşağıdaki numaralanmış ifadeleri hangi seçenekteki gibi sıralarsak anlamlı ve kurallı bir cümle olur?

I. dağlarla çevrili bir vadiye kurulmuş

II. dünyanın çatısı Himalaya sıradağlarının himayesindeki bu küçük ülke,

III. “Ana Kraliçe” anlamına gelen Everest Dağı'nı içeren,

IV. Katmandu'ya iner inmez gülen gözlerle karşılıyor bizi…

A
III-II-I-VI
B
II- III -IV-I
C
IV-III-II-I
D
I-II-III-IV
Soru 15

YOZGAT

 

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa'ya "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangileri büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A
IV, V ve VI
B
III, V ve VI
C
I, III ve V
D
II, III ve VII
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A
Etrafıma bakınarak bir delik beşlik arıyorum.
B
Tren Kumkapı'ya yaklaşırken pencereden hafif bir serinlik geliyor.
C
Trenle Çatalca'ya şöyle bir gidiş geliş…
D
Arkamda ipincecik bir elbise, ayağımda bir yazlık iskarpin…
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi şimdiki zamanlı bir fiildir?
A
Bugün gökyüzü iyice bulutlanmış.
B
Bana hediye aldığın kitabı bulamadım.
C
Rüzgâr çok şiddetli esiyor.
D
Yağmur şimdi ha yağdı ha yağacak.
Soru 18
“Sıra benim konuşmama gelince dudak büküp geçti”. cümlesinde “dudak büküp geçmek” hangi anlamda kullanılmıştır?
A
Önemsememek
B
Şaşırmak
C
Gülümsemek
D
Darılmak
Soru 19
Aşağıdaki şiirde hangi duygu hâkimdir?

Ne ekmek kaygısı ne para derdi

Ana kucağıydı bizce mutluluk

O günlerden kalan bugüne bize

Bir tatlı hatıra, acı burukluk...

İhsan SEZAL

A
Pişmanlık
B
Sevinç
C
Korku
D
Özlem
Soru 20
Bir sözcüğün anlamını öğrenmek için aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmalıyız?
A
Ansiklopedi
B
Dil dergileri
C
Sözlük
D
Yazım kılavuzu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
“Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.” ata sözündeki kullanılan zaman aşağıdakilerden hangisidir?
A
Geçmiş zaman
B
Gelecek zaman
C
Geniş zaman
D
Şimdiki zaman
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A
Etrafıma bakınarak bir delik beşlik arıyorum.
B
Arkamda ipincecik bir elbise, ayağımda bir yazlık iskarpin…
C
Trenle Çatalca’ya şöyle bir gidiş geliş…
D
Tren Kumkapı’ya yaklaşırken pencereden hafif bir serinlik geliyor.
Soru 3
Aşağıdaki numaralanmış ifadeleri hangi seçenekteki gibi sıralarsak anlamlı ve kurallı bir cümle olur?I. dağlarla çevrili bir vadiye kurulmuş

II. dünyanın çatısı Himalaya sıradağlarının himayesindeki bu küçük ülke,

III. “Ana Kraliçe” anlamına gelen Everest Dağı’nı içeren,

IV. Katmandu’ya iner inmez gülen gözlerle karşılıyor bizi…

A
II- III -IV-I
B
III-II-I-VI
C
I-II-III-IV
D
IV-III-II-I
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A
Bu ortamın _tadı kaçtı,_ daha fazla kalamam, dedi.
B
Öğle yemeğinden gelen _rehavetin tadı,_ hiçbir gece uykusunda bulunmaz.
C
Aldığı domatesi pazarcının _tartmasını_ bekliyordu.
D
Başlarını ellerinin arasına alarak _davranışlarını tarttı_.
Soru 5

                    YOZGAT

) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa’nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa’dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa’ya “Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun” der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?

A
Yozgat Ömer Cabbar Ağa’nın yaşadığı yerdir.
B
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın Hızır’a yakınlığından dolayı verilmiştir.
C
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın iyi kalpliliği sonucu verilmiştir.
D
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın sütü ikram etmesi sonucu verilmiştir.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil isimleşmiştir?
A
Şehrimizin tarihî eserlerini gezen kafile nereden gelmiş?
B
Bahçeye ekilenlerin hepsi zamanından önce yeşerdi.
C
Onun çizdiği resim yarışmada ikinci geldi.
D
Senin yazdığın mektubu hâlâ saklıyorum.
Soru 7
“Sıra benim konuşmama gelince dudak büküp geçti”. cümlesinde “dudak büküp geçmek” hangi anlamda kullanılmıştır?
A
Şaşırmak
B
Gülümsemek
C
Önemsememek
D
Darılmak
Soru 8
“Giyecek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem olarak kullanılmıştır?
A
Bu terliği annem giyecek.
B
Giyeceklerimi dolaba kaldırdım.
C
Giyecek temiz bir çorabım kalmamış.
D
Tatile giderken yanıma fazladan giyecek aldım.
Soru 9
Bir sözcüğün anlamını öğrenmek için aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmalıyız?
A
Dil dergileri
B
Ansiklopedi
C
Sözlük
D
Yazım kılavuzu
Soru 10
Aşağıdaki terimlerin hangisi dil bilgisiyle ilgili değildir?
A
Yüklem
B
Sıfat
C
Çarpma
D
Tümleç
Soru 11
“Adam işe erkenden gelince kimseyi bulamadı.” cümlesinde altı çizili kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı şekilde kullanılmıştır?
A
Sokağın başında duran çocuk nereye gideceğini şaşırdı.
B
Karşıdan gelen adam aniden yere düştü.
C
Küçük kız masaya oturup yemeğini yedi.
D
Kitabın içine bırakılan notu gördün mü?
Soru 12
Aşağıdaki şiirde hangi duygu hâkimdir?Ne ekmek kaygısı ne para derdi

Ana kucağıydı bizce mutluluk

O günlerden kalan bugüne bize

Bir tatlı hatıra, acı burukluk…

İhsan SEZAL

A
Sevinç
B
Pişmanlık
C
Korku
D
Özlem
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öfke duygusu anlatılıyor?
A
Vay be ne hoş bir manzara!
B
Haydi arkadaşlar buraya gelin…
C
Aman ne güzel çiçekler!
D
Aman sen de, yettin artık…
Soru 14
“Geleceksin” fiilinin kişisi ve zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şimdiki zaman, 1. tekil kişi
B
Gelecek zaman, 2. tekil kişi
C
Gelecek zaman, 2. çoğul kişi
D
Geniş zaman, 2. tekil kişi
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi şimdiki zamanlı bir fiildir?
A
Bana hediye aldığın kitabı bulamadım.
B
Rüzgâr çok şiddetli esiyor.
C
Bugün gökyüzü iyice bulutlanmış.
D
Yağmur şimdi ha yağdı ha yağacak.
Soru 16
Aşağıdaki parçada kaç yerde yazım yanlışı yapılmıştır?“– Arkadaş, Çatalca nerede?

– Ta şu karşı tepelerin ardın da.

– Arabalar, otomobiller nerede durur?

– Karşı da durur ama bu gün yok… Yol fena olduğu için otomobiller yanlız güzel havalarda işler.

– Ben şimdi ne yapacağım?

– Şimdi de bir tane var.”

A
5
B
6
C
4
D
3
Soru 17
“yazarım-yazacağım-yazdım” çekimli fiillerinin zamanları aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gelecek zaman- geniş zaman- geniş zaman
B
Geniş zaman-geçmiş zaman-gelecek zaman
C
Geniş zaman-gelecek zaman-geçmiş zaman
D
Geçmiş zaman-gelecek zaman-geniş zaman
Soru 18

YOZGAT

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa’nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa’dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa’ya “Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun” der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

 “İkram” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde metindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A
Yaşlı adam ikramiyesini almak için bankaya uğradı.
B
Market sahibi, yaşlı kadına aldığı mallardan epey ikram etti.
C
Bu ay içinde beyaz eşyada % 50’ye varan ikram yapılacak.
D
Ev sahibi komşusunu memnun etmek için ikramda bulundu.
Soru 19

YOZGAT

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa’nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa’dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa’ya “Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun” der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangileri büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A
I, III ve V
B
II, III ve VII
C
III, V ve VI
D
IV, V ve VI
Soru 20
“Kafasının içi bomboştu.” cümlesinin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kendine hiç güveni kalmamıştı.
B
Hiçbir şey düşünemez hâldeydi.
C
Onun için her şey anlamsızdı.
D
Hiçbir şeyden zevk almıyordu.

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
48 ile 72 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?
A
12
B
24
C
18
D
30
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisini çarpan diğerlerinden daha azdır?
A
10
B
17
C
12
D
15
Soru 3
Aşağıdakilerden hangileri 75in asal çarpanlarıdır?
A
7 ve 13
B
3 ve 25
C
5 ve 15
D
3 ve 5
Soru 4
18 sayısını bölen pozitif tam sayıların toplamı kaçtır?
A
28
B
39
C
32
D
36
Soru 5
 B maddesinin başlangıçtaki sıcaklığı –1 °C iken 8 dk. sonunda sıcaklığı kaç derece olmuştur?
A
4°C
B
6°C
C
5°C
D
7°C
Soru 6
 sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?
A
10 ile 11
B
9 ile 10
C
9 ile 11
D
11 ile 12
Soru 7
2–3 ve (–2)–3 ifadesinin değerleri hangisidir?
A
-1/6
B
-1/8
C
1/6
D
1/8
Soru 8
 Bu müzeleri Mayıs ayı içerisinde toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?
A
700
B
1400
C
400
D
300
Soru 9

Verilerin yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu düzlemde bir nokta ile gösterildikten sonra bu noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafik türüne çizgi grafiği denir.” Aşağıdaki grafikte aynı ortamdaki iki farklı maddenin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimi verilmiştir.

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

A maddesinin sıcaklığı başlangıçtan 8 dk. sonunda kaç derece olmuştur?

A
1°C
B
4°C
C
2°C
D
3°C
Soru 10
Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?
A
128
B
27
C
8
D
24
Soru 11
“Yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu bir düzlemde, verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafik türüne sütun grafiği denir. Sütun grafiğinde dikdörtgenlerin (sütunların) genişlikleri eşittir. Sütunlar arasında eşit uzunlukta boşluklar bulunur.” Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.  En fazla ziyaretçi alan müzeler hangileridir?
A
1. ve 2. Müze
B
1. Müze
C
2. ve 3. Müze
D
1. ve 3. Müze
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir?
A
48
B
28
C
32
D
16
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Karekök alma işlemi bir sayının hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir.
B
Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tamamına gerçek sayılar denir
C
Pozitif bir tam kare sayının karekökü negatif tam sayı olabilir.
D
Tam kare sayıların karekökü tam sayıdır.
Soru 14
(–2)–3 ifadesinin değerleri hangisidir?
A
-1/8
B
-1/6
C
1/6
D
1/8
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi 24ün asal çarpanlarından birisidir?
A
4
B
7
C
6
D
3
Soru 16
1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan 1’den büyük doğal sayılara ne denir?
A
gerçek sayı
B
tam sayı
C
asal sayı
D
pozitif sayı
Soru 17
 Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
dakikada maddelerin sıcaklıkları eşit ve 3 °C olur.
B
A maddesinin sıcaklığı 5 ve 6. dakikalar arasında sabittir.
C
B maddesinin düşerken A maddesinin sıcaklığı artmaştır.
D
B maddesinin sıcaklığı 3 ile 4. dakikalar arasında ve 6 ile 7. dakikalar arasında sabittir.
Soru 18
2’nin ve –3’ün sıfırıncı kuvvetleri hangisine eşittir?
A
2
B
0
C
1
D
3
Soru 19
“Bir doğal sayı, birden fazla doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu doğal sayıların her birine o sayının çarpanı denir. Bir doğal sayının çarpanı aynı zamanda sayının bölenidir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi 25 sayısının çarpanlarından birisi değildir?  
A
15
B
25
C
5
D
1
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi 910 sayısının çarpanlarından biri değildir?
A
7
B
13
C
11
D
5

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?
A
Geceler uzamaya başlayıp gündüzler kısalır.
B
Denizlerde git gel dönemi başlar.
C
Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir.
D
Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir.
Soru 2
Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi olayların ortalamasına ne denir?
A
Mevsim
B
İklim
C
Hava durumu
D
Yağış durumu
Soru 3
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
fenotip
B
heterozigot
C
çekinik gen
D
homozigot
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?
A
Yaz mevsiminde geceler kısa ve gündüzler uzundur.
B
Yaz mevsimi sıcak ve bol yağışlıdır.
C
Gece-gündüz sıcaklık farkları çok azdır.
D
Yaz mevsiminde basınç merkezleri farklılık gösterir.
Soru 5
“Nem, yeryüzündeki canlıların terlemesi ve suların buharlaşması ile havaya katılan su buharı miktarıdır.” Buna göre nem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Havadaki nem nemölçer ile ölçülür.
B
Sıcaklık arttıkça buharlaşma ve terleme artacağından nem de artar.
C
Soğuk günlerde havanın nemi düşük, sıcak günlerde ise yüksektir.
D
Yüksek basınç alanlarında nem fazladır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkili değildir?
A
Dünyanın ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açı.
B
Dünyanın kendi ekseninde dönmesi.
C
Eksen eğikliği.
D
Dünyanın yörünge düzleminin eliptik olması.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunu tam olarak açıklar?
A
Mevsimler Dünyanın kendi ekseninde dönmesiyle oluşur.
B
Mevsimler Güneş ışınlarının geliş açısına göre oluşur.
C
Mevsimler Dünyanın Güneş’e yakınlaşıp uzaklaşması ile oluşur.
D
Mevsimler eliptik hareketi ve eksen eğikliği sonucu oluşur.
Soru 8
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
A
genotip
B
heterozigot
C
homozigot
D
fenotip
Soru 9
DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
urasil
B
guanin
C
sitozin
D
adenin
Soru 10
“Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir?
A
Gen
B
Nükleotid
C
Kromozom
D
Protein
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir?
A
guanin
B
timin
C
riboz
D
sitozin
Soru 12
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
A
homozigot
B
çekinik gen
C
fenotip
D
heterozigot
Soru 13
Yüksek hava basıncı aşağıdaki durumların hangisinde görülür?
A
Düşük sıcaklıklarda
B
Mevsim geçişlerinde
C
İklim değişikliklerinde
D
Yüksek sıcaklıklarda
Soru 14
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Mutasyon
B
Adaptasyon
C
Kalıtım
D
Modifikasyon
Soru 15
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
homozigot
B
çekinik gen
C
fenotip
D
heterozigot
Soru 16
Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar. Artan hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A
Basınç farkı.
B
Yüksek hava basıncı.
C
Sıcaklık farkı
D
Alçak hava basıncı.
Soru 17
“Ağaçlar yaprak açmaya başlar. Soğuklar gider sıcak havalar gelir. Geceler kısalmaya başlayıp gündüzler uzar. Kar ve yağmur azalır. Kuşlar soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç etmeye başlar. Güneş ışınları ekvatora dik gelmeye başlar. Denizlerde git gel dönemi başlar. Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir. Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir. Aynı meridyen üzerinde güneşin açıları eşit olup aynı anda doğar aynı anda batar.” Yukarıda özellikleri sıralanan mevsim hangisidir?
A
Sonbahar
B
Kış
C
Yaz
D
İlkbahar
Soru 18
DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir?
A
Nükleotid
B
Deoksiriboz
C
Gen
D
Timin
Soru 19
Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir?
A
Adaptasyon ve mutasyon.
B
Modifikasyon
C
Hücrede bulunan deoksiribo nükleik asit.
D
Hücre çekirdeğinin farklı olması.
Soru 20
“Great Lakes (Grit Leyks) Bölgesi’nin tarihinde ilk kez yaşanan aşırı soğuk hava 5 gölün donmasına neden oldu. Bir yük gemisi bu göllerden biri olan Erie (Eri) Gölü’nde suyun donması sonucu sıkışıp kaldı.” Bu olay hangi mevsimde görülebilir?
A
Yaz
B
Kış
C
Sonbahar
D
İlkbahar

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Soru 1
18. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?
A
Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,
B
Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,
C
Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
D
Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,
Soru 2
Mustafa Kemal’in görev aldığı ilk askeri faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trablusgarp Savaşı
B
Balkan Savaşları
C
31 Mart Olayı
D
Picardie (Pikardi) Manevraları
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi  Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendinin yaptığı mesleklerden birisi değildir?  
A
Tüccarlık
B
Subaylık
C
Katiplik
D
Denizcilik
Soru 4
Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
C
Pontus Cemiyeti
D
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Soru 5
18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?
A
Yüzyıl Savaşları
B
Sömürgecilik yarışı
C
Fransız İhtilali
D
Haçlı Seferleri
Soru 6
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?
A
Avusturya-Macaristan
B
Rusya
C
İtalya
D
Almanya
Soru 7
Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A
İngiliz Muhipler Cemiyeti
B
Kilikyalılar Cemiyeti
C
İslam Teali Cemiyeti
D
Kürt Teali Cemiyeti
Soru 8
Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?  
A
Fransız İhtilali
B
Rönesans Hareketleri
C
Reform Hareketleri
D
Coğrafi Keşifler
Soru 9
Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için 3 Kasım 1839da aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?
A
Tanzimat Fermanı
B
Düyun-u Umumiye Fermanı
C
Meşrutiyet Fermanı
D
Islahat Fermanı
Soru 10
Mustafa Kemal’in katıldığı hangi savaşta teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıkmasını ve onun halk tarafından tanınmasına katkı sağlamıştır?
A
31 Mart Olayı
B
Çanakkale Savaşı
C
Trablusgarp Savaşı
D
Balkan Savaşları
Soru 11
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Trakya Paşaeli Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 12
“Mustafa Kemal’in eğitim hayatında, pedagojik ilkeleri bilen ve uygulayan bir öğretmenle karşılaşmış olması yenilikçi, özgürlükçü olmasında, okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.”Yukarıdaki anlatımda hangi okula vurgu yapılmıştır?
A
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B
Selanik Askeri Rüştiyesi
C
Manastır Askeri İdadisi
D
Şemsi Efendi İlkokulu
Soru 13
“Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün“Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.” Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?
A
Çok yönlülük
B
İleri görüşlülük
C
Liderlik
D
Teşkilatçılık
Soru 14
Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Pontus Cemiyeti
B
Mavri Mira Cemiyeti
C
Kürt Tali Cemiyeti
D
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Soru 15
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
A
Kafkas
B
Çanakkale
C
Suriye
D
Kanal
Soru 16
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
A
Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
B
İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
C
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
D
Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?
A
İngiltere
B
Avusturya-Macaristan
C
Osmanlı Devleti
D
Almanya
Soru 18
18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?
A
Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.
B
Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
C
Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.
D
Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.
Soru 19
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A
Meşrutiyetin ilanı
B
Fransız ihtilali
C
31 Mart olayı
D
Coğrafi keşifler
Soru 20
Mustafa Kemal’in küçük yaşta yaşadığı bazı olaylar onun daha mücadeleci olmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan birisidir?
A
Küçük yaşta babasını kaybetmesi,
B
Farklı okullarda okuması,
C
Çok uluslu bir ortamda yetişmesi,
D
Dayısının yanında çiftlik işleriyle uğraşması,
1 2 3 38