Mevsimlerin Oluşumu

 

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunu tam olarak açıklar?

A) Mevsimler Dünyanın kendi ekseninde dönmesiyle oluşur.

B) Mevsimler Güneş ışınlarının geliş açısına göre oluşur.

C) Mevsimler Dünyanın Güneş’e yakınlaşıp uzaklaşması ile oluşur.

D) Mevsimler eliptik hareketi ve eksen eğikliği sonucu oluşur.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkili değildir?

A) Dünyanın kendi ekseninde dönmesi.

B) Dünyanın yörünge düzleminin eliptik olması.

C) Dünyanın ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açı.

D) Eksen eğikliği.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?

A) Gece-gündüz sıcaklık farkları çok azdır.

B) Yaz mevsiminde basınç merkezleri farklılık gösterir.

C) Yaz mevsimi sıcak ve bol yağışlıdır.

D) Yaz mevsiminde geceler kısa ve gündüzler uzundur.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?

A) Denizlerde git gel dönemi başlar.

B) Geceler uzamaya başlayıp gündüzler kısalır.

C) Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir.

D) Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir.

 

5. “Ağaçlar yaprak açmaya başlar. Soğuklar gider sıcak havalar gelir. Geceler kısalmaya başlayıp gündüzler uzar. Kar ve yağmur azalır. Kuşlar soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç etmeye başlar. Güneş ışınları ekvatora dik gelmeye başlar. Denizlerde git gel dönemi başlar. Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir. Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir. Aynı meridyen üzerinde güneşin açıları eşit olup aynı anda doğar aynı anda batar.” Yukarıda özellikleri sıralanan mevsim hangisidir?

A) Yaz

B) Sonbahar

C) Kış

D) İlkbahar

 

6. Kış mevsimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kış mevsiminde hava sıcaklıkları çok ani olarak düşmektedir.

B) Kış mevsiminde basınç farklılıkları yaşanmaz.

C) Kış mevsiminde yağışlar çok yoğun olarak yaşanmaktadır.

D) Kış mevsiminde ani hava değişimleri görülmektedir.

 

7. “Havalar soğumaya başlar. Yapraklar sararır ve yaprak dökümü başlar. Kuşlar göç etmek için uçmaya başlarlar. Gündüzler kısalıp geceler daha uzun olur. Yağmurlar daha sık yağar gökyüzü genellikle bulutlu geçer. Ekinler ekilmeye başlanır. Okullar açılır tatil biter. Tatil dönemi biter iş hayatı başlar.” Yukarıda özellikleri sıralanan mevsim hangisidir?

A) Yaz

B) Sonbahar

C) Kış

D) İlkbahar

 

8. “Güneş ışınlarının öğle vakti Kuzey Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem Yengeç dönencesi olarak adlandırılır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Ayrıca Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya; Güney Yarım Küre’de ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.” Yukarıdaki olay hangi tarihte meydana gelmeye başlar?

A) 21 Haziran

B) 23 Eylül

C) 21 Aralık

D) 21 Mart

 

9. “Güneş ışınlarının öğle vakti Güney Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem Oğlak dönencesi olarak adlandırılır. Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz, en kısa gece; Kuzey Yarım Küre’de ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra Güney Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya; Kuzey Yarım Küre’de ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de yaz, Kuzey Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanır.” Yukarıdaki olay hangi tarihte meydana gelmeye başlar?

A) 21 Haziran

B) 23 Eylül

C) 21 Aralık

D) 21 Mart

 

10. “Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açıyla düşer. Ekvator’da öğle vakti düz zeminlerdeki aynı
meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda Güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Dünya’nın her
yerinde gece-gündüz eşitliği yaşanır.” Yukarıda anlatılan olaya ne ad verilir?

A) Ekinoks

B) Eliptik

C) Paradoks

D) Metafor

 

11. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde gece-gündüz süreleri eşittir?

A) 21 Aralık – 21 Haziran

B) 21 Mart – 23 Eylül

C) 21 Mart –21 Aralık

D) 23 Eylül– 21 Haziran

 

12. “Güneş ışınları Dünya yüzeyindeki farklı bölgelere farklı açılarda gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi eğik geldiği yüzeye bıraktığı enerji miktarından fazladır. Güneş ışınlarının geliş açışına ve aydınlanan bölgelere göre aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Örneğin Kuzey Yarım Küre’ye dik gelen Güneş ışınları sayesinde burada yaz mevsimi yaşanırken Güneş ışınlarının eğik geldiği Güney Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanmaktadır. Aynı şekilde bir yarım kürede sonbahar yaşanırken diğerinde ilkbahar yaşanır.” Bu olayın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyamızın kutuplardan basık olması.

B) Dünyanın Güneş etrafında dönmesi.

C) Dünyanın kendi etrafında dönmesi.

D) Dünya eksenini yörünge düzlemine eğik olması.

İklim ve Hava Hareketleri

 

8.Sınıf İklim ve Hava Hareketleri

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf İklim ve Hava Hareketleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 . “Great Lakes (Grit Leyks) Bölgesi’nin tarihinde ilk kez yaşanan aşırı soğuk hava 5 gölün donmasına neden oldu. Bir yük gemisi bu göllerden biri olan Erie (Eri) Gölü’nde suyun donması sonucu sıkışıp kaldı.” Bu olay hangi mevsimde görülebilir?

A) Yaz

B) Kış

C) Sonbahar

D) İlkbahar

 

2. Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi olayların ortalamasına ne denir?

A) Hava durumu

B) Mevsim

C) İklim

D) Yağış durumu

 

3. Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar. Artan hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Yüksek hava basıncı.

B) Alçak hava basıncı.

C) Basınç farkı.

D) Sıcaklık farkı

 

4. Yüksek hava basıncı aşağıdaki durumların hangisinde görülür?

A) Mevsim geçişlerinde

B) Yüksek sıcaklıklarda

C) İklim değişikliklerinde

D) Düşük sıcaklıklarda

 

5. “Nem, yeryüzündeki canlıların terlemesi ve suların buharlaşması ile havaya katılan su buharı miktarıdır.” Buna göre nem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıcaklık arttıkça buharlaşma ve terleme artacağından nem de artar.

B) Havadaki nem nemölçer ile ölçülür.

C) Yüksek basınç alanlarında nem fazladır.

D) Soğuk günlerde havanın nemi düşük, sıcak günlerde ise yüksektir.

 

6. “Rüzgâr bazen yavaş, bazen de şiddetli ve zarar verici şekilde esebilir. Farklı şiddette esen rüzgârlar fırtına, kasırga, tayfun ve hortum gibi yeni adlar alır. Yüksek hızlara ulaşabilen bu tür rüzgârlar yaşamı ve çevreyi olumsuz etkileyebilir.” Rüzgarın oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Rüzgârın oluşum nedeni havadaki nem faktörüdür.

B) Rüzgârın oluşum nedeni havadaki basınç farkıdır.

C) Rüzgârın oluşum nedeni iklim değişikliğidir.

D) Rüzgârın oluşum nedeni dünyanın hareketlerinin bir sonucudur.

 

7. “Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su, yükseklere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak yoğuşur ve küçük su damlacıkları hâline gelir. Gökyüzünde birleşip büyüyen bu su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne iner.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Sis

B) Dolu

C) Kar

D) Yağmur

 

8. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Sis

B) Tipi

C) Kar

D) Yağmur

 

9. “Kar” nasıl oluşur?

A) Havanın içindeki soğumuş su damlacıkları soğuk hava ile karşılaşınca aniden donmasıyla.

B) Hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu kar oluşur.

C) Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle kristalleşerek kar oluşur.

D) Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su, yükseklere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak yoğuşur ve kar oluşur.

 

10. Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde kristaller oluşturur. Buna ne ad verilir?

A) Çiğ

B) Kırağı

C) Sis

D) Tipi

 

11. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen, bu hava olaylarının canlılar ve Dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına ne denir?

A) Arkeoloji

B) Biyoloji

C) Astroloji

D) Meteoroloji

 

12. Aşağıdakilerden hangisine “klimatolog” denir?

A) Uzay bilimci

B) İklim bilimci

C) Meteoroloji uzmanı

D) Bitki bilimci

 

13. Aşağıdakilerden hangisi iklimin özelliklerinden birisi değildir?

A) Geniş bir bölgede, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır.

B) Değişkenlik azdır.

C) Günlük, değişken atmosfer olaylarını inceler.

D) Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı klimatolojidir.

 

14. Hava durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dar bir alanda, kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır.

B) Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı klimatolojidir

C) Günlük, değişken atmosfer olaylarını inceler.

D) Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı meteorolojidir.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hava olayları, yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir.

B) Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği, mevsimleri oluşturur.

C) İklim bilimi, günlük değişken hava olaylarını inceler.

D) İklim değişiklikleri canlı sağlığını olumsuz etkiler.

Mevsimler ve İklim

 

Mevsimler ve İklim

Başla

Mevsimler ve İklim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması ve bu açıyla birlikte Dünya’nın Güneş etrafındaki
hareketinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır. “ Yukarıdaki anlatıma göre mevsimlerin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Dünyanın ekseni
B) Dönme ekseni
C) Yörünge düzlemi
D) Dönenceler
2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın hareketlerinden birisi değildir?
A) Eksen Hareketi
B) Yörünge Hareketi
C) Eliptik Hareketi
D) Dönence Hareketi
3. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki açının değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Gece-Gündüz
B) Mevsimler
C) İklim
D) Isı enerjisi
4. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaydan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Yıllık hareket sırasında Dünya’nın 21 Haziran günü geldiği konumda, Kuzey Yarım Küre Güneş’e dönüktür.
B) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’un 23derece 27 dakika kuzeyindeki Yengeç dönencesine dik açıyla düşer.
C) Bu tarih Kuzey Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
D) Güney Yarım Küre’de ise sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
– Kuzey Yarım Kürede Yaz başlangıcıdır.
– En uzun gündüz yaşanır.
– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.
– Kuzey Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.
– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.
– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.
5. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
– Güney Yarım Kürede Kış başlangıcıdır.
– En uzun gece yaşanır.
– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.
– Güney Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.
– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.
– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.
6. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
7. 21 Aralık tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 21 Aralık günü Dünya’nın Kuzey Yarım Küresi Güneş’e dönüktür.
B) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’un 23 derece  27 dakika güneyindeki Oğlak
dönencesine dik açıyla düşer.
C) Bu tarih Güney Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
D) Kuzey Yarım Küre’de ise kış mevsiminin başlangıcı yani kış gün dönümü (solstis)dür.
– Güney Yarım Küre Yaz başlangıcıdır.
– En uzun gündüz yaşanır.
– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.
– Güney Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.
– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.
– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.
8. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
– Kuzey Yarım Küre Kış başlangıcıdır.
– En uzun gece yaşanır.
– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.
– Kuzey Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.
– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.
– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.
9. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
10. 21 Mart tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’nın 21 Mart günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’a dik açıyla düşer.
B) 21 Mart günü her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
C) 21 Mart  Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks),  Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
D) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
– Kuzey Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,
– Kuzey Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.
– Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar
– Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.
– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.
11. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
– Güney Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.
– Güney Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.
– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.
– Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.
– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.
12. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
13. 23 Eylül tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’nın 23 Eylül günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla düşer.
B) 23 Eylül’de her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
C) Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır. Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
D) Aydınlama çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
– Güney Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,
– Güney Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.
– Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.
– Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.
– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.
14. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
– Kuzey Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.
– Kuzey Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.
– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.
– Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.
– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.
15. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
16. Kuzey Yarım Küre’de yere dik olarak dikilen çubuğun gölgesinden faydalanarak o yer ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?
A) Yükseltisine
B) Yerel saatine
C) Boylam derecesine
D) Güneş ışınlarının düşme açısına
17. “Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Hava Durumu
B) Hava Olayı
C) İklim
D) Hava Tahmini
18. Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimidir?
A) sismoloji
B) biyoloji
C) arkeoloji
D) klimatoloji
19. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Atmosferin yapısı
B) Bir bölgenin denize yakınlığı
C) Bir bölgenin enlemi
D) Bir bölgedeki dağlar ve diğer fiziki faktörler
20. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim tiplerinden birisi değildir?
A) Karasal iklim
B) Akdeniz iklimi
C) Ilıman iklim
D) Sıcak iklim

DNA ve Genetik Kod

DNA ve Genetik Kod

Başla

DNA ve Genetik Kod

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Canlıların en küçük yapı birimi olan hücrenin yönetim merkezi çekirdektir.
B) Çekirdek içerisinde de hücrenin yönetimini gerçekleştiren, canlıya ait kalıtsal bilgileri taşıyan yapılar yer alır.
C) Çekirdek içerisindeki en karmaşık başka bir deyişle en büyük yapı kromozomdur.
D) Sitoplazma DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.

2. DNA ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) DNA kromozomlar ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
B) DNA üzerinde kalıtsal özelliklere etki eden genler bulunur.
C) DNA hücre çekirdeğinde kromozomların yapısında bulunur.
D) Genler de nükleotid adı verilen moleküllerden oluşur

3. DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
B) Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
C) Dört çeşit nükleotitten oluşur.
D) İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.

4. Canlılara ait saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlayan (taşıyan) yapılara ne denir?
A) Hücre
B) Gen
C) DNA
D) Kromozom

5. Bitki hücresinde bulunan organellerden hangisinde RNA bulunmaz?
A) çekirdek
B) ribozom
C) mitokondri
D) kloroplast

6. 8000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotitleri sayısı, 1500 olduğuna göre bu DNA molekülündeki T/C oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 /5
B) 2/ 5
C) 3 /5
D) 4 /5

7. Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?
A) toplam deoksiriboz şekeri sayısı
B) toplam hidrojen bağı sayısı
C) toplam pürin bazı sayısı
D) toplam fosforik asit sayısı

8. 2400 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotit sayısı sitozinlerin üç katı kadar olduğuna göre, bu DNA molekülündeki timin nükleotitleri sayısı nedir?
A) 300
B) 600
C) 900
D) 1200

9. Yapısındaki deoksiriboz şekeri sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?
A) toplam fosforik asit sayısı
B) hidrojen bağı sayısı
C) toplam pirimidin baz sayısı
D) toplam nükleotit sayısı

10. DNA sentezi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) DNA kendini sadece hücre bölüneceği zaman eşler.
B) DNA kendini eşleyeceği zaman, hidrojen bağlarının kopması ile DNA’nın iki ipliği birbirinden ayrılır.
C) Sentezinde iki çeşit beş karbonlu şeker kullanılır.
D) Sentezinde dört çeşit nükleotit kullanılır.

11. Kromozomlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kromozomlar hücre çekirdeğinde yer alırlar. Çekirdeği bulunmayan hücrelerde kromozomlar sitoplazma içerisine dağılmış halde bulunurlar.
B) Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı canlı türlerinde farklı ve sabittir. Yani aynı türe ait tüm canlılarda aynı sayıda kromozom bulunur.
C) İnsanda 46 kromozom varken, köpekte 78, eğrelti otu bitkisinde 500 kromozom vardır.
D) Benzer şekilde Fakat insan köpeğe ve eğrelti otu bitkisine göre daha gelişmiş bir canlıdır. O halde; kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi arasında hiçbir ilişki vardır.

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kromozom sayısı canlıdaki hücre çeşidine göre farklılık gösterir.
B) Canlılarda iki çeşit hücre vardır. Bunlar vücut hücresi ve üreme hücresidir.
C) Canlılardaki üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayısı vücut hücrelerindeki kromozom sayısının iki katı kadardır.
D) Canlıların vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı(n) anneden, diğer yarısı(n) da babadan gelir.

13. Biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan ve aynı karaktere etki eden kromozomlara ne denir?
A) Homolog kromozom
B) Metasentrik kromozom
C) Akrosentrik kromozom
D) Submetasentrik kromozom

14. Homolog kromozom içeren 2n sayıda (yani çift sayıda) kromozom bulunan hücrelere ne ad verilir?
A) haploit hücre
B) diploit hücre
C) homolog hücre
D) Prokaryot hücre

15. Canlıların üreme hücrelerinde n sayıda (yani tek sayıda) kromozom bulunur. n sayıda kromozom içeren hücrelere ne ad verilir?
A) haploit hücre
B) diploit hücre
C) homolog hücre
D) Prokaryot hücre

16. Kromozomlar üzerinde yer alan ve canlının özelliklerinin nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi yapıdaki kalıtım molekülüne ne ad verilir?
A) RNA
B) DRN
C) DNA
D) Nükleik Asit

17. “Bir canlı türünün bütün bireylerinde görülen, canlının yaşama şansını arttıran, ortama uyumunu sağlayan kazanılmış kalıtsal karakterlerine adaptasyon denir.”
Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?
A) Bukalemunun renk değiştirmesi
B) Develerin hörgüçlü olması
C) Nemli bölge bitkilerinin geniş yapraklı olması
D) Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda değişik renklerde açması

18. Radyasyon, kimyasal maddeler, katkı maddeleri, yüksek sıcaklık genlerin yapısını değiştirir. Bu tür değişikliklere ne ad verilir?
A) Adaptasyon
B) Seleksiyon
C) Modifikasyon
D) Mutasyon

19. “Çevre şartlarının değişmesi sonucu ortaya çıkarlar ve kalıtsal değişikliğe neden olmazlar. Yani nesilden nesile aktarılmazlar. Çevre koşulları (ısı, sıcaklık, besin) bazı genlerin çalışmasını değiştirebilir. Bundan dolayı ortam koşulları eski haline dönünce canlıda eski haline döner veya oluşan karakter yavru bireylere aktarılmaz.”Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Adaptasyon
B) Seleksiyon
C) Modifikasyon
D) Mutasyon

20. Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için gerçekleştirdikleri her türlü değişimlere ne ad verilir?
A) Adaptasyon
B) Seleksiyon
C) Modifikasyon
D) Mutasyon

Basınç

 

Basınç

Başla

Basınç

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Katı,sıvı ve gaz(açık hava) halindeki maddeler temas ettikleri bütün yüzeylere kuvvet uygularlar, birim yüzeye dik olarak etki eden bu kuvvete ne denir?
A) Kuvvet
B) Basınç
C) Yerçekimi
D) Merkezkaç

2. “Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Karda araçlara zincir takılması.
B) Kesmeyen bıçağın bilenmesi.
C) Yazın açık renkli giysiler giyilmesi.
D) Ayakkabıların altının tırtıklı yapılması.

3. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A) Pascal
B) Bari
C) Atmosfer
D) Barometre

4. Bir bıçağın bilenmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basıncı artırmak
B) Basıncı azaltmak
C) Sürtünmeyi artırmak
D) Yüzeye basınç uygulamak

5. Aşağıdakilerden hangisi yüzeye daha fazla basınç uygular?
A) Bıçak
B) İğne
C) Balta
D) Çekiç

6. Atmosfer basıncını canlıların hissetmemesinin temel nedeni nedir?
A) Canlıların derisinin basıncı iletmemesi
B) Canlı vücudunun iç basıncının dış basıncı dengelemesi
C) Canlılarda vücut sıcaklığının iç basıncı artırması
D) Atmosferdeki gaz yoğunluğunun fazla olmaması
7. Trenlerde tekerlek sayısın çok olmasının nedeni nedir?
A) Basıncı artırmak
B) Basıncı düşürmek
C) Basıncı kaldırmak
D) Basıncı etkisizleştirmek

8. Bir gazete haberinde sivri topuklu ayakkabı giyen bir ayanın bir filden daha fazla basınç uyguladığı yazılmıştı. Buna göre katıların basıncının artması neye bağlıdır?
A) Cismin büyüklüğüne
B) Yüzey alanına
C) Uygulanan kuvvete
D) Kuvvetin yönüne

9. Basıncın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Madde miktarı
B) Madde cinsi
C) Yer çekimi
D) Merkezkaç kuvveti

10. Katıların basıncını bulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Basınç = Kuvvet Birimi/Yüzey Alan Birimi
B) Basınç = Yüzey Alan Birimi / Kuvvet Birimi
C) Basınç = Kuvvet Birimi/Yer Çekimi
D) Basınç = Kuvvet Çeşidi/Yüzey Alan Birimi

11. Bir sünger parçasının üzerine kitabımızı değişik şekillerde koyuyoruz. Kitabı nasıl koyarsak daha çok basınç oluştuğunu gözlemleriz?
A) Yatay koyarsak
B) Uzunluğuna dik koyarsak
C) Enine dik koyarsak
D) Eğik koyarsak

12. Sıvıların basıncı hangisine bağlı değildir?
A) Sıvının çeşidi
B) Sıvının derinliği
C) Yüzey alanın genişliği
D) Sıvının sıcaklığı

13. Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıvının derinliği artarsa sıvı basıncı artar, derinlik azalırsa sıvı basıncı azalır.
B) Aynı şekilde sıvının yoğunluğu artarsa sıvı basıncı artar, yoğunluk azalırsa sıvı basıncı azalır.
C) Sıvıların basıncı madde yüzeyinden etkilenmez.
D) Kapalı bir kaptaki sıvının basıncı her yerinde aynıdır.

14. Sıvıların basıncını nasıl hesaplarız?
A) Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) Yoğunluk
B) Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) / Yoğunluk
C) Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) + Yoğunluk
D) Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) = Yoğunluk

15. Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Derinliği(yüksekliği) eşit olan sıvılardan yoğunluğu fazla olanın kap tabanına uyguladığı basınç daha fazladır.
B) Sıvıların akışkandır ve hacim değişimleri(sıkışma miktarı) azdır. Bu durumlardan dolayı sıvılar Blaise Pascal (Bleys Paskal)’a göre farklı bir özelliğe sahiptir.
C) Dalgıçlar sıvı basıncını azaltmak için pürüzlü yüzeye sahip giysiler giyerler.
D) Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir.

16. “Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir. Sıvıların bu özelliği Paskal prensibi olarak adlandırılır.”Aşağıdakilerden hangisi sıvıların bu özelliğinin kullanıldığı yerlere örnek oluşturmaz?
A) Arabalarda hidrolik fren sistemi,
B) Boru içerisinden suyun geçmesi,
C) Emme basma tulumbalar,
D) Tamirhanelerde arabaların kaldırmada kullanılan krikolar,

17. “Sıvıların, içinde bulundukları kaba ve içerisindeki cisimlere basınç uygulaması gibi atmosfer de ağırlığından dolayı Dünya üzerindeki varlıklara bir kuvvet uygular. Bu kuvvet de cisimler üzerinde basınç oluşturur. Gazların basıncının sebebi katı ve sıvılardakinden biraz faklıdır. Katı ve
sıvı cisimlerin basıncını oluşturan kuvvetin kaynağı ağırlıklarıdır. Ancak gazlarda kuvvetin kaynağı ağırlıktan daha çok gaz taneciklerinin içerisinde bulundukları kabın yüzeyine çarpmasıdır.”Bu anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi gazların basıncını etkiler?
A) Maddenin cinsi
B) madde miktarı
C) Madde yüzeyi
D) Madde yapısı

18. Açıkhava basıncını ilk olarak hangi bilim adamı ölçmüştür?
A) Pascal(Paskal)
B) Torricelli(Toriçelli)
C) Isaac Newton
D) Vasco da Gama

19. Torricelli deneyini deniz seviyesinde 0 C sıcaklıkta gerçekleştirmiştir. Torricelli deneyi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Torricelli deneyinde cam borunun eğimli olması ve şeklinin farklı olması sonucu değiştirmez.
B) Cıva yüksekliğini açık hava basıncı etkiler. Ayrıca cıva yerine farklı bir sıvı kullanıldığında da yükseklik değişebilir.
C) Yoğunluğu cıvanın yoğunluğundan daha fazla olanlar daha az yükselirken yoğunluğu cıvanın yoğunluğundan daha az olan sıvılar çok fazla yükselir.
D) Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı artar.

20. Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?
A ) Barometre
B ) Termometre
C ) Dinomometre
D ) Manometre

Madde ve Endüstri

Madde ve Endüstri

Başla

Madde ve Endüstri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Doğada bulunan elementlerin daha kolay incelenebilmesi, arandığında daha kolay bulunabilmesi için belirli özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla oluşturulan tabloya ne ad verilir?
A) Listeleme
B) Periyodik Sistem
C) Sistematik
D) Elementler Sistemi

2. Periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Periyodik sistem oluşturulduktan sonra yeni bulunan elementlerin hangi özellik gösterebileceği tahmin edilebilmiştir.
B) Periyodik tablo elementleri proton sayısına göre düzenleyen bir tablodur.
C) Ayni kimyasal özelliğe sahip olan elementleri ayni grupta toplayarak element ve özelliklerini kolayca bulmamıza yardımcı olur.
D) Periyodik sistemde elementler elektron sayılarına göre sıralanırlar.

3. “Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı yapmıştır. Benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar oluşturmuştur. Lityum, sodyum, potasyum elementlerinin benzer özellik gösterir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen bilim adamı hangisidir?
A) Johann Döbereiner (Yohan Döbereynar)
B) Aleandre Beguyer de Chancourtois (Aleksandır Beguye dö Şankurtua)
C) John Newlands (Con Nivlends)
D) Lothar Meyer (Lotar Meyer)

4. “Periyodik sistemin babası olarak kabul edilmiştir. Elementleri kütle numaralarına (atom ağırlıklarına) göre sıralamıştır. Ancak bazı elementlerin yeri bulunması gereken yerden farklı olmuştur.” Hangi fizikçi ve bilim adamıdır?
A) Lothar Meyer (Lotar Meyer)
B) Dimitri İvanovic Mendeleyev (Dimitri İvanoviç Mendelyef)
C) Henry Moseley (Henri Mozeli)
D) Gleen Seaborg (Gılen Siborg)

5. Periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri guruplarda benzer özellik gösterir.
B) Periyodik sistemde elementlerin adı, sembolü, atom numarası gibi birçok özellik yer alır.
C) Periyodik tabloda benzer özellikler yan yana sıralıdır.
D) Elementler atom numaralarına göre sıralandıklarında bazı özelliklerin periyotlar halinde tekrar etmektedir.

6. Periyodik Sistemde grupların özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri (sertlik, parlaklık, iletkenlik, reaksiyona girme isteği vb.) genellikle benzerdir.
B) Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya doğru gittikçe; atom numarası (Proton sayısı) artar.
C) Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya metalik özellik azalır, ametalik özellik artar.
D) Son katmanında elektron sayıları değişmez.

7. Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya doğru gittikçe;
– Kütle numarası artar.
– Atom hacmi (çapı) artar.
– Katman sayısı (Periyot sayısı) artar.
– Elektron verme isteği artar.
– Bazlık özelliği artar.
Yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

8. Periyodik cetvelde aynı periyotlarda soldan sağa gittikçe;
– Atom numarası (Proton sayısı) artar.
– Kütle numarası azalır.
– Katman sayısı (Periyot sayısı) değişmez.
– Atom hacmi (çapı) azalır.
– Değerlik elektron sayısı (son yörüngedeki elektron sayısı) artar.
– Metalik özellik azalır, ametalik özellik azalır.
– Elektron alma isteği artar.
– Asitlik özelliği artar.
Yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5

9. “Maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişmelere değişime denir. Maddenin yapısı (kimliği )değişmez, sadece tanecikler arasındaki boşluk değişir. Madde yine aynı maddedir fakat görünümü değişmiştir.” Yukarıdaki anlatım maddenin hangi özeliği ile ilgilidir?
A) Fiziksel değişim
B) Kimyasal değişim
C) Başkalaşım
D) Hal değiştirme

10. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnek gösterilemez?
A) Buzun erimesi, suyun buharlaşması, yağın donması
B) Şekerin, tuzun suda çözünmesi
C) Kağıdın yanması, kömürün yanması, ekmeğin yanması
D) Peynirin rendelenmesi, buğdayın öğütülmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişim değildir?
A) Genleşme-Büzülme
B) Karışımlar
C) Hal değişimi
D) Paslanma

12. “Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelere denir. Maddenin yapısı (kimliği) değişir. Yeni özellikte maddeler oluşur. Değişim sırasında renk değişimi, gaz çıkışı, ısı veya ışık yayılması gibi belirtiler gözlenir.” Yukarıdaki anlatım maddenin hangi özeliği ile ilgilidir?
A) Fiziksel değişim
B) Kimyasal değişim
C) Başkalaşım
D) Hal değiştirme

13. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime örnek oluşturmaz?
A) Domatesin çürümesi, yaprakların çürümesi, tahtanın çürümesi
B) Çivinin paslanması, bakırın paslanması, gümüşün paslanması
C) Kum ve çakılın karışması, kokunun odaya karışması
D) Hamurun mayalanması, sütün mayalanması

14. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim değildir?
A) Çözünme
B) Sindirim
C) Küflenme
D) Fotosentez

15. Asitlerin genel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
B) Metaller ile tepkimeye girerek (H2) hidrojen gazının açığa çıkarır. Bu nedenle metal kaplarda saklanır.
C) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
D) Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.

16. “Madde cinsi, aldıkları ısı aynı olmak şartıyla kütlesi az olanın sıcaklığı fazla artacaktır. Özdeş ısıtıcılara beher içerisinde 50 g ve 100 g miktarında su koyalım. Eşit sürede ısıtalım. 50 g suyun sıcaklığı daha fazla artacaktır.” Yukarıdaki anlatımdan hangi sonuca ulaşabiliriz?
A) Kütle ve sıcaklık ters orantılıdır.
B) Kütle ve sıcaklık doğru orantılıdır.
C) Kütle ve sıcaklık arasında bir bağıntı kurulamaz.
D) Sıcaklık kütle miktarından etkilenmez.

17. “Aynı sıcaklıkta, aynı türden yapılmış maddelerin kütlesi arttıkça içerisindeki ısı miktarı da artar. Aynı sıcaklıkta bir bardak su ile bir sürahi suyu aynı sıcaklığa çıkarabilmek için, bir sürahi suya daha fazla ısı verilmelidir.” Yukarıdaki anlatımdan hangi çıkarımda bulunabiliriz?
A) Kütle ve ısı ters orantılıdır.
B) Kütle miktarı madde ısısını etkilemez.
C) Madde içerisinde ısı ve sıcaklık aynı etkiyi gösterir.
D) Kütle ve ısı doğru orantılıdır.

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Isı ve özısı doğru orantılıdır. Kütleleri aynı, özısıları farklı maddeleri aynı sıcaklığa getirebilmek için verilmesi geren ısılarda farklı olacaktır.
B) Özısısı yüksek olan maddelerin çevreye verebilecekleri ısı miktarı da az olacaktır.
C) Özısısı fazla olan maddeye daha fazla ısı verilmesi gerekmektedir.
D) Suyun özısısı alkolün özısısından fazla olduğu için her iki sıvıyı da aynı sıcaklığa getirebilmek için suya daha fazla ısı vermek gerekir.

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklıkları farklı iki madde arasında ısı alış-verişi gerçekleşir.
B) Sıcaklığı fazla olan madde ısı verirken, sıcaklığı az olan madde ısı alır.
C) Isı alış-verişi son sıcaklıkların eşitleninceye kadar devam eder.
D) Sıcaklıkları aynı olan iki madde arasında ısı alış-verişi süreklilik gösterir.

20. “Bir çok sektör için ihtiyaç duyulan ham maddelerin karşılandığı alana Kimya Endüstrisi denir. Kimya endüstrisi bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösterir. Yeni maddeler fabrikalarda kimyasal reaksiyonlarla üretilmektedir. Kullanmış olduğumuz malzemelerin çoğu kimya endüstrisi sayesinde oluşturulmuştur.” Yukarıdaki anlatımdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisinin bir ürünü değildir?
A) Kağıt
B) Demir
C) Boya
D) Plastik

Basit Makineler

Basit Makineler

Başla

Basit Makineler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Günlük yaşamda işlerimizi daha kolay yapabilmek için çeşitli makineler kullanırız. Ağır bir taşı yerinden kaldırabilmek için kas gücümüzün yetersiz kaldığı durumlarda, sağlam bir kalas kullanabiliriz. Bu kalası bir desteğe dayadığımızda yerinden oynatamadığımız taşı rahatlıkla kaldırabiliriz.” Böyle basit bir makaranın adı nedir?
A) Makara
B) Kaldıraç
C) Tulumba
D) Palanga

2. Basit makinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Günlük hayatta iş yapma kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılan makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, dişli çark, vida ve kasnak adı verilen araçlara genel olarak basit makineler denir.
B) Basit makineler, kendilerine bir noktalarından kuvvet uygulandığında bu kuvveti başka bir noktası ile temas hâlindeki cisme aktaran araçlardır.
C) Basit makinelerde uygulanan kuvvet giriş kuvveti veya uygulanan kuvvet, giriş kuvvetinden
dolayı basit makinelerden elde edilen ya da basit makinenin temas halinde olduğu cisme uyguladığı kuvvete ise çıkış kuvveti veya doğan kuvvet denir.
D) Basit makinelerde çıkış kuvveti giriş kuvvetinden büyük olabilir ancak çıkış kuvvetinin
yönü giriş kuvvetinin yönünden farklı olamaz.

3. Basit makinelerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Basit makineler bir veya iki parçadan oluşup tek bir kuvvetin etkisiyle çalışır.
B) Basit makineler İnsan gücüyle çalışırlar. Elektrik enerjisi gibi başka enerji türleriyle çalışan araçlar basit makine olarak kabul edilmez.
C) Bazıları uygulanan kuvvetin sadece yönünü değiştirirken bazıları da hem yönünü, hem büyüklüğünü değiştirir. Bu değişiklik sayesinde basit makineler kullanılarak işler daha kolay ve hızlı yapılabilir.
D) Basit makineler uygulanan kuvveti aynı oranda işe iletir. Giriş kuvveti ile çıkış kuvveti her zaman eşittir.

4. Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Uygulanan kuvvet tek yönlüdür.
B) İş kolaylığı sağlanır.
C) İş ve enerjiden kazanç sağlanır.
D) Uygulanan kuvvetin yönü değiştirilebilir.

5. Verilen basit makinelerden hangisi yalnızca iş kolaylığı sağlar?
A) Palanga
B) Eğik düzlem
C) Sabit makara
D) Hareketli makara

6. Yukarıdaki şekilde yük F kuvveti ile dengelenmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?
A) Kuvvet kazancı vardır.
B) İşten kazanç vardır.
C) F kuvvetinin değeri yükün değerinden büyüktür
D) Yükün değeri F kuvvetinden büyüktür.

7. Aşağıdakilerden hangisi sabit makara ve hareketli makaralar için ortak bir özelliktir?
A) Yoldan kayıp oluşturması.
B) İş kolaylığı sağlaması.
C) Kuvvetten kazanç sağlaması.
D) Uygulanacak kuvvetin yüke eşit olması.

8. Sabit makaralı düzenek ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İş kolaylığı sağlar.
B) Basit makine düzeneğidir.
C) Kuvvetin yönü değişmemiştir.
D) Kuvvet = Yük’tür.

9. Çıkrık düzeneğine göre; bir silindir, ona bağlı olan bir kolla daha büyük daireler oluşturacak şekilde döndürüldüğünde kuvvetten kazanç elde edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkrık düzeneğine göre çalışır?
A) Makas
B) Çekiç
C) El arabası
D) Kapı kolu

10. Yukarıda verilen makara sistemi dengededir. Buna göre makara sistemi ile ilgili;
I. 2 hareketli, 1 sabit makaradan oluşmuştur.
II. Yoldan kazanç vardır.
III. F kuvveti, P yükünden küçüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III

11. Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerine kolaylık sağlayan makaralara sabit makara denir. Sabit makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yükün ağırlığına (makara ağırlığı önemsiz ise) eşit büyüklükte kuvvet uygulamak gerekir
B) Yüke 1 m yol aldırabilmek için ipi de 1 m çekmek gerekir.
C) Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmez.
D) Kuvvetten ve yoldan kazanç veya kayıp yoktur.

12. Yükle birlikte hareket eden makaralara hareketli makara denir. Bu tür makaralarda yük, çekilen yönde (aşağı veya yukarı doğru) makarayla birlikte hareket eder. Hareketli makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uygulanan kuvvetin büyüklüğü (makara ağırlığı önemsiz ise) yükün ağırlığının yarısına eşittir. Yani yükün ağırlığı makaranın iki tarafındaki ipler arasında eşit olarak paylaşılır.
B) Uygulanan kuvvetin yönü aynıdır.
C) Yüke 1m yol aldırabilmek için ipi 2m çekmek gerekir. Yani yoldan 2 kat kayıp vardır.
D) Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp olduğu için işten kazanç vardır.

13. En az bir adet sabit makara ile en az bir adet hareketli makaradan ve bütün makaraların oluklarından geçen kesintisiz ipten oluşan makara sistemlerine palanga (bileşik makara sistemi) denir. Palangayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Palanga ile hem uygulanan kuvvetin yönü değiştirilebilir hem de yükü kaldırmak için uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğü azaltılabilir.
B) Palangalarda yükü üzerinde taşıyan ip sayısı arttıkça uygulanacak kuvvetin büyüklüğü aynı kalır.
C) Palangalarda yükü belirli bir yüksekliğe çıkarmak için çekilmesi gereken ip miktarı da yükü taşıyan ip sayısı oranında artar.
D) Palangalar kuvvetten kazanç sağlayarak iş yapma kolaylığı sağlar.

14. Bir çubuk ve çubuğun etrafında serbestçe dönebileceği bir destek noktasından oluşan basit makinelere kaldıraç denir. Kaldıraçların kullanım amaçlarından en önemlisi bir yükü, yükün ağırlığından daha az kuvvet uygulayarak kaldırmaktır. Kaldıraç kullanarak yük kaldırabilmek için kaldıraca kuvvet uygulanır. Kaldıraca kuvvet uygulanan noktanın, kaldıracın destek noktasına olan mesafesine ne denir?
A) Etki kolu
B) Destek
C) Yük kolu
D) Kaldırma kolu

15. Kaldıraçta yükün konulduğu yerin destek noktasına olan mesafesine ne denir?
A) Kuvvet kolu
B) Yük kolu
C) Destek
D) etki kolu

16. Desteği arada (kuvvet ve yükün arasında) olan kaldıraçlara çift taraflı kaldıraç denir. Aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kaldıraca örnek oluşturmaz?
A) Makas
B) Pense
C) Ceviz kırıcı
D) Kerpeten

17. Tek taraflı kaldıraçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Destek ve kuvvetin iki uçta, yük de bu ikisinin arasındadır.
B) Yük, uygulanan kuvvetle aynı yönde hareket eder.
C) Yük, daha az kuvvet ile hareket ettirilebilir.
D) Kuvvetten sağlanan kazanç oranında da yoldan da kazanç vardır.

18. Yükün arada (kuvvet ve destek arasında) olduğu kaldıraçlar tek taraflı kaldıraç denir. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı kaldıraçlara örnek oluşturmaz?
A) Keser
B) Fındık ya da ceviz kıracağı
C) El arabası
D) Gazoz açacağı

19. Bir kalas ya da levhanın bir ucunun yükün çıkarılacağı yüksek yere dayandırılmasıyla elde edilen basit makinelere eğik düzlem denir. Eğik düzlemler, kendisini oluşturan yüzeylerin iki ucu arasında belli bir yükseklik farkı oluşturularak elde edilir. Eğik düzlemi diğer basit makinelerden ayıran en önemli özellik hareketsiz olmasıdır. Eğik düzlemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kaldırılması zor olan yükleri belirli bir yüksekliğe çıkarmayı sağlar.
B) Eğik düzlemler kuvvet kazanç sağlarken yoldan kaybettiren basit makinelerdir.
C) Eğik düzlem kuvvetten kazandırdıkları oranda yoldan kaybettirirler. Bu nedenle yapılan iş
azalmaz yani işten kazanç sağlar.
D) Eğik düzlem kullanarak kuvvetten daha çok kazanç elde edebilmek için eğik düzlemin yüzeyindeki sürtünme kuvveti azaltılmalıdır.

20. Dönme eksenleri çakışık(aynı), çapları birbirinden farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen, çapı küçük olan silindire iple bağlanan yükün, çapı büyük olan silindire kuvvet uygulanması sonucu oluşan dönme hareketi ile asılı olduğu ipin silindire dolanmasıyla yukarı çıkarılmasını sağlayan basit makinelere çıkrık denir. Aşağıdakilerden hangisi çıkrığa örnek oluşturmaz?
A) Kapı kolu
B) Kalemtıraş
C) El arabası
D) Direksiyon

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Başla

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdaki canlılardan hangisi bir besin zincirinin başlangıcında bulunur?
A) Alabalık
B) Yonca
C) Mantar
D) Çekirge

2. Fotosentezde aşağıdakilerden hangisi üretilir?
A) Glikoz
B) Karbon dioksit
C) Su
D) Güneş ışığı

3. Fotosentez için hangisi gerekli değildir?
A) Klorofil
B) Karbon dioksit
C) Güneş ışığı
D) Oksijen

4. Aşağıdakilerden hangisi ATP’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Tüm canlılık olaylarında kullanılır.
B) Glikoza dönüştürülerek kullanılır.
C) Hücresel enerjidir.
D) Adenin bazı içerir.

5. Oksijensiz solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Az enerji elde edilir.
B)Yorgunluk asidi oluşur.
C)Yoğurt yapımında faydalanılır.
D) Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.

6. Oksijenli solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Karbon dioksit kullanılır.
B) Işık gereklidir.
C) Glikoz kullanılır.
D) Az enerji elde edilir.

7. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanılmasını
sağlar?
A) Fotosentez
B) Şimşek
C) Solunum
D) Buharlaşma

8. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?
A) Doğal gaz
B) Jeotermal
C) Rüzgar
D) Biyokütle

9. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerindendir?
A) Havayı kirletir.
B) Ekosisteme zarar verir.
C) Ucuz yakıt sağlar.
D) Doğada sınırlı miktardadır.

10. Aşağıdaki enerji türlerinin hangisinin kökeninde fotosentez vardır?
A) Jeotermal
B) Güneş
C) Biyokütle
D) Rüzgar

11. “Bütün canlıların yaşamsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyacı vardır.
Canlılar enerji ihtiyacını besinlerle karşılar. Bütün enerjilerin kaynağı güneştir. Güneş ışınları ile gelen enerji fotosentez olayı ile besinlere aktarılır. Canlılar bu enerjinin bir kısmını kullanır, bir kısmını depo eder. Besin zinciri sayesinde bir canlıdan diğer canlıya vücudunda depo ettiği bu enerji aktarılır.” Aşağıdaki besin zincirlerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ot -Çekirge – Kurbağa – Yılan – Kartal
B) Buğday – Fare – Yılan – Kartal
C) Su yosunu – plankton – küçük balık – alabalık – insan
D) Meşe ağacı – tırtıl – baykuş – fare
12. Üretici canlılar (Ototroflar) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece kendileri için besin yapan canlılardır.
B) Bitkiler, mavi-yeşil algler, siyano bakteriler, öglena ototrof canlılardır.
C) Üretici canlılar inorganik maddeler ve güneş enerjisi ile organik maddeye çevirerek besin üretir.
D) Üretici canlılar güneş enerjisindeki enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürür.

13. Tüketici canlılar (Heterotroflar) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır.
B) Tüketiciler etçil, otçul, hem otçul hem etçil olmak üzere üç çeşittir.
C) İnsanlar ve hayvanlar tüketici canlılardır.
D) Besin zincirinin ilk basamağında her zaman tüketiciler bulunur.

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Koyun, inek, keçi, zürafa, tavşan, geyik, eşek otçul canlıdır.
B) Bakteri ve mantarlar otçul canlıdır.
C) Ayı, insan, fare, tavuk, kedi, kurbağa, serçe, kaplumbağa hem otçul hem etçil (hepçil) canlıdır.
D) Kurt, akbaba, kartal, aslan etçil canlıdır.

15. Ayrıştırıcılar (Saprofit, çürükçül) canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemek doğru olmaz?
A) Ayrıştırıcılar bazı bakteri ve mantarlardır (Küf mantarı, şapkalı mantar, maya mantarı).
B) Ölü canlılar ve canlı atıklarını parçalayarak beslenirler.
C) Madde döngüsü tamamlanmış olur.
D) Ayrıştırıcı canlılar da üreticidirler.

16. Fotosentez ile ilgili:
I. Bitkiler fotosentez ile inorganik moleküllerden
organik besin moleküllerini sentezler.
II. Fotosentezde karbon kaynağı olarak
havadan alınan karbon dioksit kullanılır.
III. Fotosentez ile ışık enerjisi, kimyasal bağ
enerjisine dönüştürülerek besin molekülünde depolanır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I – II ve III

17. Aşağıdaki canlılardan hangisi, fotosentez yapabilen ototof bir canlı değildir?
A) Öglena (kamçılı hayvan)
B) Ökse otu
C) Şapkalı mantar
D) Eğrelti otu

18. Atmosferdeki nem miktarı aşağıdaki ölçü aletlerinden hangisi ile ölçülür?
A) Termometre
B) Sismograf
C) Barometre
D) Higrometre

19. Atmosferdeki nem oranı ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Atmosfer sıcaklığı azaldıkça nem oranı artar.
B) Atmosfer sıcaklığı arttıkça atmosferdeki nem oranı artar.
C) Atmosfer sıcaklığı arttıkça atmosferdeki nem oranı azalır.
D) Atmosferdeki nem oranı atmosfer sıcaklığına bağlı değildir.

20. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünü şekillendiren iç etkenlerden biri değildir?
A) Kıvrılma
B) Volkanizma
C) Kırılma
D) İklim

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Başla

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Elektriklenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elektriklenme atomdaki elektronlardan kaynaklanır.
B) Maddenin yapıtaşı atomdur. Atomlar proton, nötron ve elektronlardan oluşur.
C) Elektronların (- yükler) hızla hareket etmektedir, elektronlar bir atomdan diğerine geçebilir.
D) Protonlar (+ yükler) ise atomun çekirdeğinde bulunur, bir atomdan diğerine geçer.

2. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Elektrik yüklerinin (elektronların) bir cisimden başka bir cisme geçerek birikmesine elektriklenme denir.
B) Bir atomda + yük (proton) ve – yük (elektron) sayısı birbirine eşitse cisim nötr (yüksüz)’dür.
C) Elektron alan cisim pozitif yüklü olur. Kısaca – yük sayısı + yük sayısından fazla olan cisimlerdir.
D) Elektron kaybeden cisim pozitif yüklü olur. (+ yükler hareket etmez). Kısaca + yük sayısı – yük sayısından fazla olan cisimdir.

3. Elektriklenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı yükler birbirini çeker.
B) Yüklü cisimler nötr cisimleri çeker.
C) Nötr cisimler birbirini etkilemezler.
D) Zıt yükler birbirini çeker.

4. Gücü 5 kW olan bir ütü günlük 8 saat çalıştırılmaktadır. Ütünün çalıştırılması ile
bir aylık elektrik enerjisinin tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğu
kabul edilecek)
A) 80
B) 240
C) 120
D) 300
5. Aşağıdaki birimlerden hangisi elektrik enerjisi birimi değildir?
A) Joule
B) Watt
C) Kilowatt- saat
D) Watt- saniye
6. Günlük hayatta kullandığımız elektrikli araçla rın harcadığı enerji aşağıda verilenlerden
hangisi ya da hangilerine bağlı değildir?
I. Elektrikli aracın gücüne
II. Elektrikli aracın boyutlarına
III. Elektrikli aracın kullanıldığı süreye
IV. Elektrikli aracın cinsine
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV
7. Bir öğrenci; bir çivi üzerine sardığı bakır telin uçlarına bir pil bağlayarak oluşturduğu
elektromıknatısı toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu
iğneleri sayıyor. Daha sonra çiviye sardığı telin uçlarına ikinci bir pili seri bağlayarak
yine toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu iğneleri sayıyor.
Öğrenci son olarak telin uçlarından pilleri çıkarıp toplu iğne dolu bir kaba
daldırarak mıknatısın çektiği toplu iğ neleri sayıyor. Bu öğrenci, yukarıdaki
denemelerle, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulmaya çalış maktadır?
A) Elektromıknatıs ne tür cisimleri çekmektedir?
B) Doğal bir mıknatıs ile yapay bir mıknatısın çekme etkileri arasında fark var mıdır?
C) Elektromıknatısın şekli, çekme etkisini değiştirir mi?
D) Elektromıknatısın üzerinden geçen akım şiddetinin çekme etkisi üzerindeki
rolü nedir?

8. Aşağıdaki araçlardan hangisi elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürebilen araçtır?
A) Dinamo
B) Elektrik motoru
C) Jeneratör
D) Akümülatör

9. Gücü 1500 W olan bir ısıtıcı 3 saatte kaç kWh değerinde elektrik enerjisi kullanır?
A) 1,5
B) 4,5
C) 500
D) 4500

10. Yüksek elektrik akımlarının oluşturabileceği tehlikelerden korunmak için aşağıdaki
araçlar dan hangisi kullanılır?
A) Reaktör
B) Akümülatör
C) Jeneratör
D) Sigorta
11. Gücü 3 kW olan bir klimanın günde 6 saat çalıştırılması ile bir aylık kullanılan
elektrik enerjisi miktarının tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğunu
düşünelim.)
A) 145
B) 220
C) 235
D) 108
12. Basit bir elektrik devresinde bulunan elektrik ampulü, enerjisinin % 5’ini ışığa.
% 95’ini ısıya dönüştürmektedir. Lambanın gücü 20 W ise 2 dakikada dışarıya
yayılan ışık enerjisi kaç J olur?
A) 400
B) 120
C) 180
D) 240
13. Elektromıknatısın manyetik çekme özelliği aşağıda verilenlerden hangisi ya da
hangilerine bağlı olarak değişir?
I. Akım şiddetine
II. Bobin telinin rengine
III. Sarım sayısına
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
14. Transformatör ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Alternatif akımın gerilimini değiştirir.
B) Alternatif akımı doğru akıma çevirir.
C) Elektromanyetik dalgaları sese çevirir.
D) Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.
15. “Nükleer elektrik santrallerinde………………, termik santrallerde ise
…………………. yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir.” cümlesindeki boşluğa
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) fosil yakıtlardan, barajlardaki sudan
B) radyoaktif maddelerden, fosil yakıtlardan
C) barajlardaki sudan, radyoaktif maddelerden
D) barajlardaki sudan, fosil yakıtlardan

16. “Bir manyetik alan içinde bulunan bir iletkenden elektrik akımı geçilirse iletken manyetik alan içinde hareket eder.”
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeden faydalanılarak yapılmıştır?
A) elektrik motoru
B) telgraf
C) elektrik zili
D) elektromıknatıs

17. “Plastik balonu yün kumaşa sürten bir öğrenci, elektriklenmiş balonla masa üzerindeki kağıt parçalarını çekebilir. Bu tarz elektriklenmeye sürtünme ile elektriklenme denir. Cam ve cam gibi davranan cisimler pozitif yüklü, ebonit çubuk ve ebonit çubuk gibi davranan cisimlerde negatif yüklü cisimlerdir.” Aşağıda verilen sürtünme ile elektriklenmenin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A) Cisimler eşit sayıda ve aynı yönde yükle yüklenir.
B) Sürtünen cisimler arasında alınan ve verilen yükler eşittir.
C) Negatif (-) yükler hareket eder.
D) Sürtünen cisimler birbirine temas ederse tekrar nötr hale geçer.

18. “Dokunma ile elektriklenme yüklü bir cisim, nötr veya yüklü bir başka iletken cisme dokundurulması sonucu aralarında yük alışverişi olur. Bu tür elektriklenmeye dokunma ile elektriklenme denir.” Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?

A) Dokunma ile elektriklenen cisimlerin yükleri aynı olur.
B) Dokunma ile elektriklenen cisimler birbirlerini çekerler.
C) Cisimler arasında sadece elektronlar hareket ederler.
D) Dokunma ile elektriklenen cisimlerin elektrik yükleri, cisimlerin büyüklüklerine göre paylaşılır.

19. “Yüklü bir cisme bir başka cisme yaklaştırıldığında, cisim etki ile elektriklenir.
Aynı yükler birbirini itmesi, zıt yüklerin birbirini çekmesinden dolayı nötr cisim üzerinde yük dengesizliği oluşur.
Bu tür elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir.” Etki ile elektriklenmenin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Etki ile elektriklenme de cisimlerin kazandıkları elektrik yükleri kalıcı değildir.
B) Yüklü cisim uzaklaştırdığında, nötr cisim tekrar eski haline döner.
C) Etki ile elektriklenmenin kalıcı olması için cismin topraklaması gerekir.
D) Etki ile elektriklenen cisim topraklama yapılırsa, elektriklenen cisim ile elektriklenmeyi sağlayan cisim aynı yüklerle yüklenirler.

20. Elektriklenme olayının teknolojide kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Otomobil ve beyaz eşyaların boyanmasında boyanacak yüzey pozitif, boya damlacıkları negatif yükle yüklenir.
B) Fabrika bacalarına takılan filtrelerde bacadan çıkan küçük toz parçaları (partiküller) elektriklenme ile tutularak havaya karışması engellenmiş olur.
C) Fotokopi makinesinin çalışmasında pozitif yüklenmiş kağıt üzerine negatif yüklenmiş toner tozları yapışır.
D) Parmak izinin alınmasında elektriklenmeden yararlanılır. Parmak izi elektriklenme özelliğine sahiptir.

Mevsimler ve İklim

 

Mevsimler ve İklim

Başla

Mevsimler ve İklim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 2 3 10