8.sınıf Basınç Testi

8.Sınıf Basınç

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Basınç

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. Varlıkların birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete ne ad verilir?
 2. A) Kuvvet
 3. B) Basınç
 4. C) Etki
 5. D) Yer çekimi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi basıncın etkisini artırmak için yapılır?
 2. A) Körelmiş ekmek bıçağının ucunun bilenmesi,
 3. B) Uçaktan paraşütle atlanması,
 4. C) Dağcıların dağda yürürken ayaklarına kar paleti takmaları,
 5. D) Kışın koyu renkli giysilerin giyilmesi,

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
  A) Pascal
  B) Bari
  C) Atmosfer
  D) Barometre

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Bir kap içerisindeki sıvı, kabın her yerine basınç uygular.
 3. B) Su dolu bir pet şişeye suyun uyguladığı basınç her yerde aynı değildir.
 4. C) Su dolu bir pet şişenin tabanındaki suyun basıncı üst kısımlara göre daha azdır.
 5. D) Farklı şekillerdeki kaplara aynı sıvıdan, aynı yükseklikte doldurulursa kapların şekli nasıl olursa olsun, sıvıların kapların tabanlarına yaptıkları basınçlar birbirine eşit olur.

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.
 3. B) Eşit kaplara aynı yükseklikte, yoğunlukları farklı sıvılar doldurulursa kabın tabanına yaptıkları basınç eşit olur.
 4. C) Sıvının uyguladığı basınç yoğunluğuna göre değişir.
 5. D) Sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynı şekilde iletilir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Sıvı basıncı yer çekimine bağlıdır.
 3. B) Sıvı basıncı sıvının cinsine bağlıdır.
 4. C) Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.
 5. D) Sıvı basıncı kabın cinsine bağlıdır.

 

 1. Sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynı şekilde iletir. Bu prensip hangisi tarafından açıklanmış ve bir genellemeye varılmıştır?
 2. A) Blaise Pascal (Bleyz Paskal)
 3. B) Torricelli (Toriçelli)

C) Ebu Sulh Kuhi

 1. D) Galileo Galilei

 

 1. Açık hava basıncını tanımlayan bilim adamı hangisidir?
 2. A) Blaise Pascal (Bleyz Paskal)
 3. B) Torricelli (Toriçelli)

C) Ebu Sulh Kuhi

 1. D) Galileo Galilei

 

 1. Aşağıdaki araçların hangisinde yüzey basıncını azaltmak hedeflenmektedir?
 2. A) Mutfak bıçağı
 3. B) Buz pateni
 4. C) Traktör lastiği
 5. D) Çivi ve iğne

 

 1. Bazen basıncın küçük olması kolaylık sağlarken bazen de büyük olması işleri kolaylaştırır. Aşağıdakilerden hangisi basıncın büyük olmasına örnektir?
 2. A) Kepçelerin ve iş makinelerinin paletleri.
 3. B) Karda yürümeyi sağlayan kar ayakkabıları.
 4. C) Paraşütler.
 5. D) Uçakların ön kısımlarının sivri olması.

 

 1. “Ağır iş makinelerinin bazılarının ve tankların paletlerinin geniş yüzey alanına sahip olması zemine etki eden basıncın daha ……….. olmasına neden olur.” Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmak uygun olur?
 2. A) az
 3. B) çok
 4. C) fazla
 5. D) büyük

 

 1. “Araba tamircileri arabayı havaya kaldırmak için özel pistonlar kullanırlar. Bu pistonların içerisinde sıvı bulunur. Sıvının basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak geliştirilen pistonlar arabayı havaya kaldırır. Benzer şekilde berber koltukları, itfaiye merdivenleri de sıvı basıncı ile hareket eder. Hidrolik kaldırma sistemleri Pascal
  Prensibi’nin uygulamalarından biridir.” Yukarıdaki anlatıma uygun Pascal Prensibi hangisidir?
 2. A) Kapalı bir kapta bulunan sıvıya uygulanan kuvvet her yöne eşit olarak iletilir.
 3. B) Kabın derinliği arttıkça sıvıların uyguladığı basınç ta artar.
 4. C) Sıvılar kabın her yerine eşit basınç uygular.
 5. D) Sıvıların basıncı yer çekimi ve hava basıncından etkilenir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi gazların basıncına örnektir?
 2. A) Hidrolik kaldırma sistemleri,
 3. B) Araçlardaki fren sitemleri,
 4. C) LPG tüpleri,
 5. D) Akaryakıt tankları,

 

 1. Sıvı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir?
 2. A) Sıvının yoğunluğu ve sıvının derinliğidir.
 3. B) Sıvının miktarı ve kabın şeklidir.
 4. C) Yer çekimi ve açık hava basıncıdır.
 5. D) Sıvı dolu kaba uygulanan kuvvettir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi katıların basınç özelliklerinin uygulamalarından değildir?
 2. A) Kar ayakkabısı
 3. B) Hidrolik kaldırıcı
 4. C) Paten
 5. D) Tank

 

 1. Hangisi sıvıların basınç özelliklerinin uygulamalarından değildir?
 2. A) Hidrolik kaldırıcı
 3. B) Hidrolik fren sistemi
  C) Piknik tüpü
 4. D) Berber koltuğu

 

 1. Hangisi gazların basınç özelliklerinin uygulamalarındandır?
 2. A) Hidrolik kaldırıcı
 3. B) Bisiklet pompası
 4. C) Kar ayakkabısı
 5. D) Paletli iş makinesi

 

 1. “Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ……………… denir. Birimi …………………dır. “ Verilen ifadeyi doğru tamamlayan bir öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Kuvvet-Newton
 3. B) Kuvvet-Pascal
 4. C) Basınç-Pascal
 5. D) Basınç-Newton

 

 1. Katı basıncı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 2. A) Temas yüzeyi arttıkça basınç azalır.
 3. B) Yüzeye etki eden kuvvet artarsa basınç azalır.
 4. C) Temas yüzeyi azaldıkça basınç azalır.
 5. D) Yüzeye etki eden kuvvet, basıncı etkilemez.

 

 1. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri basıncın etkisi sonucu oluşmaz?
 2. A) Dağa tırmanan dağcının kulaklarında ağrı hissetmesi
 3. B) Bir arabanın lastiğinin kumda iz bırakması
 4. C) Dalgıcın su altındayken vücudunda değişiklik hissetmesi
 5. D) Cismin ağırlığının kutuplarda Ekvator’dan farklı olması

8.sınıf Basınç Testi

8.Sınıf Basınç

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Basınç

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.Çivinin yapılma amacı aşağıdaki cisimlerden hangisinin yapılma amacıyla aynı değildir?
A ) çatal
B ) Bıçak
C ) Kar ayakkabısı
D ) İğne

2. Tek ayağının üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağınıda yer koyarsa basınç ve ağırlık nasıl etkilenir?
A) Basınç artar, ağırlık azalır.
B) Basınç aynı kalır, ağırlık azalır.
C) Basınç azalır, ağırlık aynı kalır.
D) Basınç azalır, ağırlık artar.

3.Aşağıdakilerden hangisi ile açık hava basıncı ölçülür?
A ) Barometre
B ) Higrometre
C ) Termometre
D ) Manometre

4.Taban alanı 1.2 m2 olan bir cismin yaptığı basınç 400 Pa’dır. cismin ağırlığı kaç N’dur?
A ) 480
B ) 600
C ) 200
D ) 300

5.-Ördekler, tavuklara göre bataklıkta daha rahat yürüyebilirler.
-paletli iş makineleri yumuşak zeminlerde tekerli iş makinalarına göre daha rahat çalışabilirler.
-karda, kar paletleriyle yürümek ayakkabılarla yürümekten kolaydır.
Yukarıdaki olaylar hangi ilke ile açıklanabilir?
A ) Basıncın artması bir cismin zemine batıcılığını azaltır.
B ) Bir yüzeye etki uygulandığında yüzey de ters yönde tepki uygular.
C ) Yüzey alanının büyütülmesi sürtünme kuvvetini azaltır.
D ) Kuvvet uygulanan bir yüzeyin alanı büyüdükçe basınç azalır.

6.Taban alanı 30S olan cisim ters çevriliyor. Ters çevrilince alta gelen yüzeyin taban alanı 20S oluyor.I. ve II. durumların basınçlarının karşılaştırması (bilgi yelpazesi) yapıldığında oranın 4/6 olduğu bilindiğine göre bu olayla ilgili hangisi doğrudur?
A ) Bu cismin ağırlığı kesin olarak 600’dür
B ) Cismin taban alanı küçüldüğü ve ağırlık değişmediği için basınç artmıştır.
C ) Cismin basıncının değişmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.
D ) Cisim ters çevrilince ağırlığı artar.

7.Hangisi basınçla ilgili bir terim değildir?
A ) N/m
B ) Atm
C ) Pascal
D ) Dyn/cm2

8. Aşağıdakilerden hangisindeki amaç katılarda basıncı azaltmaktır?
A) Toplu iğnenin ucunun sivri olması
B) Bıçağın keskin tarafının ince olması
C) Kar araçlarının paletli olması
D) Vidaların ucunun sivri olması

9.Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaçgram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)
A ) 60
B ) 40
C ) 50
D ) 125

10.Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır.
buna göre 40 N ‘luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?
A ) 300 N’luk çocuk
B ) 250 N’luk masa
C ) 450 N’luk koyun
D ) 400 N’luk motorsiklet

11.Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?
A ) Barometre
B ) Termometre
C ) Dinomometre
D ) Manometre

12.Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeniaşağıdakilerden hangisidir?
A ) Balonun içindeki gazın ısınması
B ) Balondaki gazın havadan hafif olması
C ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
D ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması

14.Açık hava basıncının 2,25 atmosfer olduğu yerde basınçkaç cm-hg’ye eşit olur?
A ) 76
B ) 33,8
C ) 171
D ) 38

15.Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncının varlığını ispatlayan belirti değildir?
A ) Teneke kutunun, içindeki hava boşaltılınca büzülmesi
B ) Lastik kısmi sıkıştırılmıştır damlalığın sıvı İle dolması
C ) Pipetle meyve suyu İçerken pipetin sıvı İle dolması
D ) Denizlerin yükselmesi ve alçalması

16.Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A ) Bar
B ) Atmosfer
C ) Joule
D ) Pa

17.Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
A ) Borunun boyunu uzatmak
B ) Boruyu sola doğru eğmek
C ) Boruyu sağa doğru eğmek
D ) Deneyi başka bir yerde yapmak

18.Açık hava basıncı olmasaydı aşağıdaki olayların hangisiya da hangileri gerçekleşmezdi?
I. enjektördeki aşının koldan vücuda geçirilmesi
II. kuyudaki suyun tulumbayla yukarı çıkarılması
III.hareket halindeki otomobilin frenine basıldığında hızının azalması
A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve III
D ) II ve III

19.Havada 150 N,sivi içinde 90 N gelen bİr cisme sivi tarafindan uygulanan kaldirma kuvvetİ kaç Newtondur?
A ) 90
B ) 70
C ) 60
D ) 150

20.Hava cisimler üzerine,her doğrultuda basınç uygulamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu basıncın nedenlerinden değildir?
A ) Havanın hareketli olması
B ) Havanın hacminin olması
C ) Havanın akıcı olması
D ) Havanın ağırlığının olması

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?
A
Geceler uzamaya başlayıp gündüzler kısalır.
B
Denizlerde git gel dönemi başlar.
C
Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir.
D
Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir.
Soru 2
Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi olayların ortalamasına ne denir?
A
Mevsim
B
İklim
C
Hava durumu
D
Yağış durumu
Soru 3
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
fenotip
B
heterozigot
C
çekinik gen
D
homozigot
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?
A
Yaz mevsiminde geceler kısa ve gündüzler uzundur.
B
Yaz mevsimi sıcak ve bol yağışlıdır.
C
Gece-gündüz sıcaklık farkları çok azdır.
D
Yaz mevsiminde basınç merkezleri farklılık gösterir.
Soru 5
“Nem, yeryüzündeki canlıların terlemesi ve suların buharlaşması ile havaya katılan su buharı miktarıdır.” Buna göre nem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Havadaki nem nemölçer ile ölçülür.
B
Sıcaklık arttıkça buharlaşma ve terleme artacağından nem de artar.
C
Soğuk günlerde havanın nemi düşük, sıcak günlerde ise yüksektir.
D
Yüksek basınç alanlarında nem fazladır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkili değildir?
A
Dünyanın ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açı.
B
Dünyanın kendi ekseninde dönmesi.
C
Eksen eğikliği.
D
Dünyanın yörünge düzleminin eliptik olması.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunu tam olarak açıklar?
A
Mevsimler Dünyanın kendi ekseninde dönmesiyle oluşur.
B
Mevsimler Güneş ışınlarının geliş açısına göre oluşur.
C
Mevsimler Dünyanın Güneş’e yakınlaşıp uzaklaşması ile oluşur.
D
Mevsimler eliptik hareketi ve eksen eğikliği sonucu oluşur.
Soru 8
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
A
genotip
B
heterozigot
C
homozigot
D
fenotip
Soru 9
DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
urasil
B
guanin
C
sitozin
D
adenin
Soru 10
“Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir?
A
Gen
B
Nükleotid
C
Kromozom
D
Protein
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir?
A
guanin
B
timin
C
riboz
D
sitozin
Soru 12
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
A
homozigot
B
çekinik gen
C
fenotip
D
heterozigot
Soru 13
Yüksek hava basıncı aşağıdaki durumların hangisinde görülür?
A
Düşük sıcaklıklarda
B
Mevsim geçişlerinde
C
İklim değişikliklerinde
D
Yüksek sıcaklıklarda
Soru 14
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Mutasyon
B
Adaptasyon
C
Kalıtım
D
Modifikasyon
Soru 15
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
homozigot
B
çekinik gen
C
fenotip
D
heterozigot
Soru 16
Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar. Artan hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A
Basınç farkı.
B
Yüksek hava basıncı.
C
Sıcaklık farkı
D
Alçak hava basıncı.
Soru 17
“Ağaçlar yaprak açmaya başlar. Soğuklar gider sıcak havalar gelir. Geceler kısalmaya başlayıp gündüzler uzar. Kar ve yağmur azalır. Kuşlar soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç etmeye başlar. Güneş ışınları ekvatora dik gelmeye başlar. Denizlerde git gel dönemi başlar. Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir. Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir. Aynı meridyen üzerinde güneşin açıları eşit olup aynı anda doğar aynı anda batar.” Yukarıda özellikleri sıralanan mevsim hangisidir?
A
Sonbahar
B
Kış
C
Yaz
D
İlkbahar
Soru 18
DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir?
A
Nükleotid
B
Deoksiriboz
C
Gen
D
Timin
Soru 19
Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir?
A
Adaptasyon ve mutasyon.
B
Modifikasyon
C
Hücrede bulunan deoksiribo nükleik asit.
D
Hücre çekirdeğinin farklı olması.
Soru 20
“Great Lakes (Grit Leyks) Bölgesi’nin tarihinde ilk kez yaşanan aşırı soğuk hava 5 gölün donmasına neden oldu. Bir yük gemisi bu göllerden biri olan Erie (Eri) Gölü’nde suyun donması sonucu sıkışıp kaldı.” Bu olay hangi mevsimde görülebilir?
A
Yaz
B
Kış
C
Sonbahar
D
İlkbahar

8.Sınıf Adaptasyon ve Biyoteknoloji

8.Sınıf Adaptasyon ve Biyoteknoloji

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Adaptasyon ve Biyoteknoloji

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadır. Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına ne ad verilir?
2 “Kaktüs, suyun az bulunduğu ortamda yaşayabilen bir bitkidir. Bu nedenle su kaybını önlemesi ve suyu depo etmesi gerekir. Kalın ve dar yüzeyli yaprakları sayesinde kaktüs bu ortama uyum sağlamıştır. Ayrıca köklerinde su depo edebilme özelliğine sahiptir.” Kaktüsün bu özelliği hangisine örnektir?
3 Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek oluşturmaz?
4 “Canlılar hayatta kalabilmek için çevreleriyle ve birbirleriyle sürekli mücadele eder. Bu mücadele sonunda yaşadığı ortama uyum sağlayabilen canlılar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlayamayanlar yaşamını devam ettiremez. Bu kendiliğinden ve yavaş yavaş gerçekleşir. Böylece yeni nesiller, uyum yeteneği gelişmiş daha güçlü canlılardan oluşur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan olay hangisidir?
5 “Doğal seçilim sonucu hayatta kalan bireyler, taşıdıkları özellikleri gelecek nesillere aktarmışlardır. Bu nedenle günümüze kadar gelebilen canlılar, atalarından farklı bazı özellikler taşırlar. Böylece tür içinde çeşitlilik oluşur.” Bu oluşuma ne ad verilir?
6 “İki tilkiden soğuk bölgelerde yaşayanın kulakları kısa ve burnu küçük; sıcak bölgelerde yaşayanın ise kulakları daha uzun ve burnu daha büyüktür. Benzer şekilde kutupta yaşayan ayılar beyaz, ormanda yaşayan boz ayılar ise kahverengi kıl rengine sahiptir.” Bu durum hangisine örnek oluşturur?
7 Teknolojinin günlük hayattaki birçok uygulaması sonucu robotlar, navigasyon cihazları ve akıllı telefonlar geliştirilmiştir. Teknolojinin biyoloji üzerindeki uygulamaları nasıl adlandırılır?
8 Biyoteknolojik uygulamalar hangisi tarafından gerçekleştirilir?
9 İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi ne ad verilir?
10 Bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulması işlemine ne denir?
11 Klonlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
12 Aşılama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.Sınıf Mutasyon Ve Modifikasyon

8.Sınıf Mutasyon Ve Modifikasyon

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Mutasyon Ve Modifikasyon

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Çevresel olayların bazıları, canlıların hem dış görünüşünü hem genetik yapısını etkileyebilir. Çevresel etkilerle canlının DNA’sında meydana gelen değişimlere ne ad verilir?
2 Aşağıdakilerden hangisi, mutasyon ve modifikasyon için ortak özelliktir?
3 Kalıtsal olma ve genlerin yapısında bir değişikliğe neden olma hangisinin bir özelliğidir?
4 Aşağıdakilerden hangisi genlerin yapısında değil, sadece işleyişinde bir değişikliğe neden olur?
5 Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olan mutajenlerdendir?
6 Mutasyon ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
7 “Bir anne adayının özellikle hamileliğinin ilk aylarında röntgen flmi çektirmesi doğacak bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Çünkü röntgen sırasında yayılan radyasyon, bebeğe zarar verebilir. Bunun sonucunda bebek sakat ya da ölü doğabilir. Bu nedenle uzmanlar hamileliğin özellikle ilk üç ayında röntgen çektirilmesini uygun görmemektedir.”Bu anlatıma göre sık radyasyona maruz kalan annenin bebeğinde aşağıdakilerden hangisi görülebilir?
8 Mutasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9 Çevresel etkenlerin bazıları genlerin yapısını değil, genlerin fenotip üzerine etkisini değiştirir. Sadece dış görünüşü etkileyen ve kalıtsal olmayan bu değişimlere ne ad verilir?
10 Aşağıda verilenlerden hangisi, bir modifikasyon örneği değildir?
11 Aşağıdakilerden hangisi modifikasyona örnek oluşturmaz?
12 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

8.Sınıf Kalıtım

 

8.Sınıf Kalıtım

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Kalıtım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 “Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
2 Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
3 Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
4 Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
5 Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
6 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
7 Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir?
8 Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
9 “Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
10 “Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
11 Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
12 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

8. Sınıf DNA ve Genetik Kod

8. Sınıf DNA ve Genetik Kod

Başla

TEBRİKLER.

8. Sınıf DNA ve Genetik Kod

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir?
2 DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir?
3 DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
4 Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir?
5 “Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir?
6 DNA, hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır ve etrafı özel bir protein kılıfla kaplanır.Bu hâldeki DNA’ya ne ad verilir?
7 DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
8 Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde DNA bulunmaz?
9 Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanmaz?
10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
11 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
12 “Bir yangın merdiveninin basamakları üst üste dizilerek sarmal bir yapı oluşturur. DNA da tıpkı dönen bir yangın merdiveni gibi sarmal yapıdadır. DNA, merdiven gibi birbirine bağlı iki zincirden oluşur. Bir zincirdeki her nükleotidin karşısındaki zincirde ona uyumlu bir nükleotid bulunur. Karşılıklı iki nükleotidin yan yana gelmesiyle zincirler arasında bağ kurulur.” Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki nükleotidlerden hangisi karşı karşıya gelir?

Mevsimlerin Oluşumu

 

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Mevsimlerin Oluşumu

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunu tam olarak açıklar?

A) Mevsimler Dünyanın kendi ekseninde dönmesiyle oluşur.

B) Mevsimler Güneş ışınlarının geliş açısına göre oluşur.

C) Mevsimler Dünyanın Güneş’e yakınlaşıp uzaklaşması ile oluşur.

D) Mevsimler eliptik hareketi ve eksen eğikliği sonucu oluşur.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkili değildir?

A) Dünyanın kendi ekseninde dönmesi.

B) Dünyanın yörünge düzleminin eliptik olması.

C) Dünyanın ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açı.

D) Eksen eğikliği.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?

A) Gece-gündüz sıcaklık farkları çok azdır.

B) Yaz mevsiminde basınç merkezleri farklılık gösterir.

C) Yaz mevsimi sıcak ve bol yağışlıdır.

D) Yaz mevsiminde geceler kısa ve gündüzler uzundur.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?

A) Denizlerde git gel dönemi başlar.

B) Geceler uzamaya başlayıp gündüzler kısalır.

C) Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir.

D) Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir.

 

5. “Ağaçlar yaprak açmaya başlar. Soğuklar gider sıcak havalar gelir. Geceler kısalmaya başlayıp gündüzler uzar. Kar ve yağmur azalır. Kuşlar soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç etmeye başlar. Güneş ışınları ekvatora dik gelmeye başlar. Denizlerde git gel dönemi başlar. Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir. Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir. Aynı meridyen üzerinde güneşin açıları eşit olup aynı anda doğar aynı anda batar.” Yukarıda özellikleri sıralanan mevsim hangisidir?

A) Yaz

B) Sonbahar

C) Kış

D) İlkbahar

 

6. Kış mevsimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kış mevsiminde hava sıcaklıkları çok ani olarak düşmektedir.

B) Kış mevsiminde basınç farklılıkları yaşanmaz.

C) Kış mevsiminde yağışlar çok yoğun olarak yaşanmaktadır.

D) Kış mevsiminde ani hava değişimleri görülmektedir.

 

7. “Havalar soğumaya başlar. Yapraklar sararır ve yaprak dökümü başlar. Kuşlar göç etmek için uçmaya başlarlar. Gündüzler kısalıp geceler daha uzun olur. Yağmurlar daha sık yağar gökyüzü genellikle bulutlu geçer. Ekinler ekilmeye başlanır. Okullar açılır tatil biter. Tatil dönemi biter iş hayatı başlar.” Yukarıda özellikleri sıralanan mevsim hangisidir?

A) Yaz

B) Sonbahar

C) Kış

D) İlkbahar

 

8. “Güneş ışınlarının öğle vakti Kuzey Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem Yengeç dönencesi olarak adlandırılır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Ayrıca Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya; Güney Yarım Küre’de ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.” Yukarıdaki olay hangi tarihte meydana gelmeye başlar?

A) 21 Haziran

B) 23 Eylül

C) 21 Aralık

D) 21 Mart

 

9. “Güneş ışınlarının öğle vakti Güney Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem Oğlak dönencesi olarak adlandırılır. Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz, en kısa gece; Kuzey Yarım Küre’de ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra Güney Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya; Kuzey Yarım Küre’de ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de yaz, Kuzey Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanır.” Yukarıdaki olay hangi tarihte meydana gelmeye başlar?

A) 21 Haziran

B) 23 Eylül

C) 21 Aralık

D) 21 Mart

 

10. “Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açıyla düşer. Ekvator’da öğle vakti düz zeminlerdeki aynı
meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda Güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Dünya’nın her
yerinde gece-gündüz eşitliği yaşanır.” Yukarıda anlatılan olaya ne ad verilir?

A) Ekinoks

B) Eliptik

C) Paradoks

D) Metafor

 

11. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde gece-gündüz süreleri eşittir?

A) 21 Aralık – 21 Haziran

B) 21 Mart – 23 Eylül

C) 21 Mart –21 Aralık

D) 23 Eylül– 21 Haziran

 

12. “Güneş ışınları Dünya yüzeyindeki farklı bölgelere farklı açılarda gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi eğik geldiği yüzeye bıraktığı enerji miktarından fazladır. Güneş ışınlarının geliş açışına ve aydınlanan bölgelere göre aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Örneğin Kuzey Yarım Küre’ye dik gelen Güneş ışınları sayesinde burada yaz mevsimi yaşanırken Güneş ışınlarının eğik geldiği Güney Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanmaktadır. Aynı şekilde bir yarım kürede sonbahar yaşanırken diğerinde ilkbahar yaşanır.” Bu olayın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyamızın kutuplardan basık olması.

B) Dünyanın Güneş etrafında dönmesi.

C) Dünyanın kendi etrafında dönmesi.

D) Dünya eksenini yörünge düzlemine eğik olması.

İklim ve Hava Hareketleri

 

8.Sınıf İklim ve Hava Hareketleri

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf İklim ve Hava Hareketleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1 . “Great Lakes (Grit Leyks) Bölgesi’nin tarihinde ilk kez yaşanan aşırı soğuk hava 5 gölün donmasına neden oldu. Bir yük gemisi bu göllerden biri olan Erie (Eri) Gölü’nde suyun donması sonucu sıkışıp kaldı.” Bu olay hangi mevsimde görülebilir?

A) Yaz

B) Kış

C) Sonbahar

D) İlkbahar

 

2. Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi olayların ortalamasına ne denir?

A) Hava durumu

B) Mevsim

C) İklim

D) Yağış durumu

 

3. Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar. Artan hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Yüksek hava basıncı.

B) Alçak hava basıncı.

C) Basınç farkı.

D) Sıcaklık farkı

 

4. Yüksek hava basıncı aşağıdaki durumların hangisinde görülür?

A) Mevsim geçişlerinde

B) Yüksek sıcaklıklarda

C) İklim değişikliklerinde

D) Düşük sıcaklıklarda

 

5. “Nem, yeryüzündeki canlıların terlemesi ve suların buharlaşması ile havaya katılan su buharı miktarıdır.” Buna göre nem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıcaklık arttıkça buharlaşma ve terleme artacağından nem de artar.

B) Havadaki nem nemölçer ile ölçülür.

C) Yüksek basınç alanlarında nem fazladır.

D) Soğuk günlerde havanın nemi düşük, sıcak günlerde ise yüksektir.

 

6. “Rüzgâr bazen yavaş, bazen de şiddetli ve zarar verici şekilde esebilir. Farklı şiddette esen rüzgârlar fırtına, kasırga, tayfun ve hortum gibi yeni adlar alır. Yüksek hızlara ulaşabilen bu tür rüzgârlar yaşamı ve çevreyi olumsuz etkileyebilir.” Rüzgarın oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Rüzgârın oluşum nedeni havadaki nem faktörüdür.

B) Rüzgârın oluşum nedeni havadaki basınç farkıdır.

C) Rüzgârın oluşum nedeni iklim değişikliğidir.

D) Rüzgârın oluşum nedeni dünyanın hareketlerinin bir sonucudur.

 

7. “Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su, yükseklere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak yoğuşur ve küçük su damlacıkları hâline gelir. Gökyüzünde birleşip büyüyen bu su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne iner.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Sis

B) Dolu

C) Kar

D) Yağmur

 

8. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Sis

B) Tipi

C) Kar

D) Yağmur

 

9. “Kar” nasıl oluşur?

A) Havanın içindeki soğumuş su damlacıkları soğuk hava ile karşılaşınca aniden donmasıyla.

B) Hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu kar oluşur.

C) Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle kristalleşerek kar oluşur.

D) Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su, yükseklere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak yoğuşur ve kar oluşur.

 

10. Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde kristaller oluşturur. Buna ne ad verilir?

A) Çiğ

B) Kırağı

C) Sis

D) Tipi

 

11. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen, bu hava olaylarının canlılar ve Dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına ne denir?

A) Arkeoloji

B) Biyoloji

C) Astroloji

D) Meteoroloji

 

12. Aşağıdakilerden hangisine “klimatolog” denir?

A) Uzay bilimci

B) İklim bilimci

C) Meteoroloji uzmanı

D) Bitki bilimci

 

13. Aşağıdakilerden hangisi iklimin özelliklerinden birisi değildir?

A) Geniş bir bölgede, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır.

B) Değişkenlik azdır.

C) Günlük, değişken atmosfer olaylarını inceler.

D) Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı klimatolojidir.

 

14. Hava durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dar bir alanda, kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır.

B) Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı klimatolojidir

C) Günlük, değişken atmosfer olaylarını inceler.

D) Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı meteorolojidir.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hava olayları, yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir.

B) Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği, mevsimleri oluşturur.

C) İklim bilimi, günlük değişken hava olaylarını inceler.

D) İklim değişiklikleri canlı sağlığını olumsuz etkiler.

Mevsimler ve İklim

 

Mevsimler ve İklim

Başla

Mevsimler ve İklim

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması ve bu açıyla birlikte Dünya’nın Güneş etrafındaki
hareketinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır. “ Yukarıdaki anlatıma göre mevsimlerin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Dünyanın ekseni
B) Dönme ekseni
C) Yörünge düzlemi
D) Dönenceler
2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın hareketlerinden birisi değildir?
A) Eksen Hareketi
B) Yörünge Hareketi
C) Eliptik Hareketi
D) Dönence Hareketi
3. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki açının değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Gece-Gündüz
B) Mevsimler
C) İklim
D) Isı enerjisi
4. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaydan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Yıllık hareket sırasında Dünya’nın 21 Haziran günü geldiği konumda, Kuzey Yarım Küre Güneş’e dönüktür.
B) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’un 23derece 27 dakika kuzeyindeki Yengeç dönencesine dik açıyla düşer.
C) Bu tarih Kuzey Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
D) Güney Yarım Küre’de ise sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
– Kuzey Yarım Kürede Yaz başlangıcıdır.
– En uzun gündüz yaşanır.
– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.
– Kuzey Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.
– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.
– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.
5. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
– Güney Yarım Kürede Kış başlangıcıdır.
– En uzun gece yaşanır.
– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.
– Güney Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.
– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.
– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.
6. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
7. 21 Aralık tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 21 Aralık günü Dünya’nın Kuzey Yarım Küresi Güneş’e dönüktür.
B) Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’un 23 derece  27 dakika güneyindeki Oğlak
dönencesine dik açıyla düşer.
C) Bu tarih Güney Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
D) Kuzey Yarım Küre’de ise kış mevsiminin başlangıcı yani kış gün dönümü (solstis)dür.
– Güney Yarım Küre Yaz başlangıcıdır.
– En uzun gündüz yaşanır.
– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.
– Güney Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.
– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.
– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.
8. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
– Kuzey Yarım Küre Kış başlangıcıdır.
– En uzun gece yaşanır.
– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.
– Kuzey Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.
– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.
– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.
9. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
10. 21 Mart tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’nın 21 Mart günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Ekvator’a dik açıyla düşer.
B) 21 Mart günü her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
C) 21 Mart  Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks),  Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
D) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
– Kuzey Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,
– Kuzey Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.
– Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar
– Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.
– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.
11. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
– Güney Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.
– Güney Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.
– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.
– Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.
– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.
12. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
13. 23 Eylül tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’nın 23 Eylül günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla düşer.
B) 23 Eylül’de her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
C) Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır. Güney Yarım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
D) Aydınlama çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
– Güney Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,
– Güney Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.
– Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.
– Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.
– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.
14. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
– Kuzey Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.
– Kuzey Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.
– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.
– Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.
– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.
15. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 23 Eylül
D) 21 Mart
16. Kuzey Yarım Küre’de yere dik olarak dikilen çubuğun gölgesinden faydalanarak o yer ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?
A) Yükseltisine
B) Yerel saatine
C) Boylam derecesine
D) Güneş ışınlarının düşme açısına
17. “Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Hava Durumu
B) Hava Olayı
C) İklim
D) Hava Tahmini
18. Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimidir?
A) sismoloji
B) biyoloji
C) arkeoloji
D) klimatoloji
19. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Atmosferin yapısı
B) Bir bölgenin denize yakınlığı
C) Bir bölgenin enlemi
D) Bir bölgedeki dağlar ve diğer fiziki faktörler
20. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim tiplerinden birisi değildir?
A) Karasal iklim
B) Akdeniz iklimi
C) Ilıman iklim
D) Sıcak iklim
1 2 3 10