8.Sınıf Matematik 1.Dönem 3.Değerlendirme Testleri

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

8.Sınıf Doğrusal Denklemler Testi

 

Doğrusal Denklemler

Başla

Doğrusal Denklemler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Konuyla İlgili Diğer Testler

8.Sınıf Matematik Testleri

Sayılar ve İşlemler

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Çarpanlar Ve Katlar

Ondalık Gösterimleri Çözümlem.

Sayıları 10 Un Farklı Tam Sayı.

Tam Kare Doğal Sayılar

Kareköklü İfadelerle Çarpma Bölme İşlemi

Kareköklü Sayılarla Toplama Ve Çıkarma İşlemi.

Tam Sayıların Pozitif Ve Negatif Kuvvetleri

EKOK EBOB Problemleri

En Küçük Ortak Kat EKOK

En Büyük Ortak Bölen EBOB

Çarpanlar Ve Katlar

Örüntüler Ve İlişkiler

Gerçek Sayılar

Kareköklü Sayılar 4

Kareköklü Sayılar 3

Kareköklü Sayılar 2

Kareköklü Sayılar

Üslü Sayılar 3

Üslü Sayılar 2

Üslü Sayılar

Tam Sayıların Ve Ondalık Kesirl.

Üslü Sayılarla İşlemler

Kareköklü Toplama Ve Çıkarma İşlemi

Çarpanlarına Ayırma

Rasyonel Cebirsel İfadeler

Kareköklü Sayılar

Sayı Örüntüleri

Kareköklü Çarpma Ve Bölme İşlemi

Üslü Sayılar

Üslü Sayılar

Üslü Sayılar 2

Üslü Sayılar 1

Kareköklü Sayılar

 

Cebir

Eşlik Ve Benzerlik Kazanım

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikle.

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikle.

Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikle.

Denklem Sistemleri

Eşitsizlikler

Denklemler

 

Geometri ve Ölçme

Dik Üçgen Ve Pisagor Bağıntısı

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Üçgenler Ve Üçgenlerde Ölçme.

Dik Üçgenler

Üçgen Çizimleri

Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik

Eğimi Tanıyalım

Koniyi Tanıyalım

Küreyi Tanıyalım

Piramitleri Tanıyalım

Prizmaları Tanıyalım

Ara Kesitler

Perspektif Çizimi

Prizma, Piramit, Koni Ve Kürenin Hacmi

Geometrik Cisimler Ve Simetri

Çok Yüzlüler

Eğim

Çok Küplü Yapılar

Çok Yüzlüler Ve Simetri

Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılara

Dik Üçgende Oranlar

Dik Üçgende Oranlar

Geometrik Cisimlerde Ölçme

Üçgenler

Özdeşikler

Üçgende Eşitlik Ve Benzerlik

Geometrik Cisimler

Fraktallar

Yansıma, Öteleme Ve Dönme

Özdeşlik

Sayı Örüntüleri

Fraktallar

Yansıyan Ve Dönen Şekiller

 

Veri İşleme

Histogram

Standart Sapma

Histogram

Histogram

 

Olasılık

Olasılık Ve Olay Çeşitleri

Kombinasyon

Olasılık

Kombinasyon

Kazanım Testleri

Aralarında Asal Sayılar Kazanım

Ebob Ekok Kazanım

Çarpanlar Ve Katlar Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Kareköklü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü İfadeler Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Üslü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Kareköklü Sayılar Kazanım

Gerçek Sayılar Kazanım

Eşitsizlikler Kazanım

Eşitsizlikler Kazanım

Denklem Sistemleri Kazanım

Denklem Sistemleri Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Doğrusal Denklemler Kazanım

Eşlik Ve Benzerlik Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Geometrik Cisimler Kazanım

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Veri Analizi Kazanım

Veri Analizi Kazanım

Olasılık Kazanım

Olasılık Kazanım

 

Ünite Değerlendirme Testleri

1.Ünite Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılar

1.Ünite Geometriden Olasılığa

2.Ünite Olasılık, İstatistik ve Sayılar

2.Ünite Sayıların Dünyası

3.Ünite Üçgenler Ve Cebir

3.Ünite Üçgenlerde Kenarlar Ve Açılar.

4.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Matematikte Yolculuk

5.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Geometrik Cisimleri Tanıma

6.Ünite Değerlendirme Testi
6.Ünite Geometrik Cisimlerin Hacimleri ve Çizimler

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirm.

 

 

Genel Değerlendirme Testleri

Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Online Çöz

Soru 1
Şekildeki daire dilimi bir dik koninin yanal yüzünü oluşturduğuna göre bu koninin taban yarıçapı kaç cm dir?

A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 2
Taban ayrıt uzunlukları 4 cm ve 6 cm, yüksekliği 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3 tür?
A
216
B
192
C
168
D
144
Soru 3
Yanda yüksekliği 12 cm olan kare dik prizma biçimindeki su kabını, aynı tabana sahip ve yüksekliği 4 cm olan kare dik piramit ile doldurmak isteyen bir kişi, kaç piramit dolusu su kullanmalıdır?

A
6
B
7
C
8
D
9
Soru 4
Yanda verilen tabloya göre a + b + c toplamı kaçtır?
A
30
B
31
C
32
D
33
Soru 5
Yanda verilen üçgen dik prizmanın yüzey alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
256
B
230
C
216
D
200
Soru 6
Yanda verilen şekle göre |AE| kaç cm dir?
A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 7
• Küre ile düzlemin kesişimi karedir.• Kürenin merkezinden geçen dairelerin yarıçapları eşittir.

• Küre yüzeyindeki her noktanın küre merkezine uzaklıkları eşittir.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A
3
B
2
C
1
D
0
Soru 8
Yanda verilen tabloda 4 tane koninin yarıçap ve yükseklikleri verilmiştir. Buna göre hangilerinin hacimleri eşittir?
A
I ile II
B
I ile III
C
II ile III
D
III ile IV
Soru 9
Şekildeki taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 4 cm olan koninin yüzey alanı kaç cm2 dir?
A
22π
B
23π
C
24π
D
25π
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Bir prizmanın alt tabanı ile üst tabanı eştir.
B
Küpün cisim köşegeni yoktur.
C
Prizmaların tabanı karedir.
D
Küpün yanal alanı taban alanına eşittir.
Soru 11
Yanda verilen “d doğrusunun” eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
-2
B
-1
C
1
D
2
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yamaç eğimi arttıkça heyelan oluşumu hızlanır.
B
Akarsu yatağının eğimi azaldıkça akış hızı azalır.
C
Güneş ışınının eğimi arttıkça sabit cismin gölge boyu büyür.
D
Eğimin arttığı yerlerde akarsu aşındırması artar.
Soru 13
tanx = 2,4 ise cosx değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi trigonometrik oranlardan biri değildir?
A
Sinüs
B
Cosinüs
C
Pisagor
D
Tanjant
Soru 15
Yanal yüzü yanda verilen dik koninin ana doğrusunun uzunluğu 18 cm dir. Koninin taban alanı 36π cm2 olduğuna göre s(AOB) açısı = x kaç derecedir?
A
60
B
90
C
120
D
150
Soru 16
denklemini sağlayan “x” değeri kaçtır?

A
-5
B
-4
C
-3
D
-2
Soru 17
olduğuna göre “a” sayısı kaçtır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 18
Şekildeki kare dik piramit, tabanına paralel bir düzlemle kesiliyor.|TM| = |MC| olduğuna göre kesik piramidin hacmi (T, KLMN) piramidinin hacminin kaç katıdır?

A
2
B
4
C
7
D
8
Soru 19
Noktalı kağıt üzerinde verilen dik dairesel koninin hacmi kaç br3 tür?
A
16π
B
22π
C
28π
D
32π
Soru 20
Boyacı Uğur Usta ile duvar arasındaki mesafe 1 m iken fırçanın yatayla yaptığı açı 60 derecedir. Buna göre, fırçanın uzunluğu kaç m dir?
A
2
B
2,5
C
3
D
3,5

 

8.Sınıf Matematik Üslü İfadeler

Üslü İfadeler

Online Çöz

 • 1.Soru

  4.23 + 8.23 + 12.23 + 23 işleminin sonucu kaçtır?

  • A180
  • B200
  • C220
  • D240
 • 2.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 3.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 4.Soru

  3 – 2 + 3 – 2 + 3 – 2 + 3 – 2 sayısının  1/4‘ ü kaçtır?

  • A3 – 2
  • B3 – 3
  • C3 – 4
  • D3 – 5
 • 5.Soru

  işleminin sonucu kaçtır?
  • A1
  • B2
  • C3
  • D4
 • 6.Soru

  57. 83 işleminin sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

  • A8
  • B9
  • C10
  • D11
 • 7.Soru

  Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  • A32.33 = 36
  • B32 = 23
  • C22 + 22 = 24
  • D33 + 33 + 33 = 34
 • 8.Soru

   işleminin sonucu kaçtır?
  • A1/4
  • B1/2
  • C4
  • D2
 • 9.Soru

   işleminin sonucu kaçtır?
  • A-2 – 12
  • B-2 12
  • C2 – 12
  • D2 12
 • 10.Soru

  34 × 94 × 8112işleminin sonucu kaçtır?

  • A310
  • B320
  • C340
  • D360
 • 11.Soru

  x= 2 × 10 – 2

  y= 3 × 10 8

  z=  5 × 103

  İse x . y . z işleminin sonucu kaçtır?

  • A3. 109
  • B3. 1010
  • C3. 1011
  • D3. 1012
 • 12.Soru

  x= 2a ve y= 3b ise 72a ‘in x ve y cinsinden değeri nedir?

  • Ax3y2
  • Bxy
  • Cxy3
  • Dx3y3
 • 13.Soru

  84 sayısının  1/32‘si aşağıdakilerden hangisidir?

  • A26
  • B27
  • C28
  • D29
 • 14.Soru

  (-2)3 : (-2)2 işleminin sonucu kaçtır?

  • A1
  • B-2
  • C-4
  • D4
 • 15.Soru

  a0,25 = 2 olduğuna göre a kaçtır?

  • A0,5
  • B0,25
  • C4,5
  • D16
 • 16.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 17.Soru

  (-2)2 × (-2)3 × (-2)4 işleminin sonucu kaçtır?

  • A2 – 9
  • B– 29
  • C29
  • D– 2 – 9
 • 18.Soru

  59 – 58 işleminin sonucu kaçtır?

  • A56
  • B2.55
  • C517
  • D4.58
 • 19.Soru

  2 × 4 x – 1 = 2 x + 4 olduğuna göre x kaçtır?
  • A1
  • B2
  • C3
  • D4
 • 20.Soru

  811 × 2516 işleminin sonucu kaç basamaklıdır?

  • A21
  • B26
  • C33
  • D38

8.Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Online Çöz

 • 1.Soru

  işleminin sonucu kaçtır?

  • A10
  • B11
  • C12
  • D13
 • 2.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 3.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 4.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 5.Soru

  Kareköklü tam sayı olan iki basamaklı en büyük tam sayı ile en küçük tam sayı arasındaki fark kaçtır?

  • A53
  • B65
  • C77
  • D81
 • 6.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 7.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 8.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 9.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 10.Soru

   işleminin sonucu kaçtır?
  • A10
  • B11
  • C12
  • D13
 • 11.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 12.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 13.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 14.Soru

  • A0
  • B1
  • C2
  • D3
 • 15.Soru

  işleminin sonucu kaçtır?
  • A10
  • B11
  • C12
  • D13
 • 16.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 17.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 18.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 19.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D
 • 20.Soru

  • A
  • B
  • C
  • D

8.Sınıf Matematik Çarpanlar Ve Katlar

Çarpanlar Ve Katlar

Online Çöz

 • 1.Soru

  30 sayısının doğal sayı çarpanları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  • A1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 10 – 15 – 30
  • B1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 15 – 30
  • C1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 10 – 15 – 30
  • D1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 15 – 30
 • 2.Soru

  24 ve 40 sayılarının ortak çarpanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  • A23
  • B2 × 3
  • C22 × 3
  • D32 × 22
 • 3.Soru

  a ve b doğal sayılar, 2a-5 ve 3b+3 aralarında asal sayılardır.

  Olduğuna göre a – b kaçtır?

  • A1
  • B2
  • C3
  • D4
 • 4.Soru

  Aşağıda verilenlerden hangisi aralarında asal sayılardır?

  • A6 – 8 – 9
  • B5 – 7 – 21
  • C3 – 7 – 16
  • D4 – 6 – 10
 • 5.Soru

  288 sayısının asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir?

  • A2 ve 3
  • B2 ve 5
  • C3 ve 5
  • D3 ve 7
 • 6.Soru

  180 sayısının asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir?

  • A3 ve 7
  • B3, 5 ve 7
  • C2 ve 3
  • D2, 3 ve 5
 • 7.Soru

  36 sayısının kaç tane pozitif çarpanı vardır?

  • A8
  • B9
  • C10
  • D11
 • 8.Soru

  a pozitif bir tam sayıdır.

  İfadesi bir tam sayı olduğuna göre a kaç farklı değer alabilir?

  • A8
  • B9
  • C10
  • D11
 • 9.Soru

  a, b, c birer doğal sayı olmak üzere,

  520= 2a × 5b × 13c

  Eşitliğini sağlayan değerlere göre a+b+c kaçtır?

  • A3
  • B4
  • C5
  • D6
 • 10.Soru

  36 ve 45 sayılarının kaç tane pozitif ortak bölen sayısı vardır?
  • A1
  • B2
  • C3
  • D4
 • 11.Soru

  48 ve 54sayılarının en büyük ortak böleni aşağıdakilerden hangisidir?

  • A3
  • B4
  • C5
  • D6
 • 12.Soru

  EBOB ‘ları 10 olan farklı iki sayının toplamı en az kaç olur?
  • A10
  • B20
  • C30
  • D40
 • 13.Soru

  120 kg, 150 kg ve 180 kg ‘lık çuvallardaki pirinç birbirlerine karıştırılmadan ve hiç artmayacak bir şekilde eşit ağırlıktaki paketlere konulacaktır. Bu iş için en az kaç paket gerekir?
  • A10
  • B15
  • C20
  • D25
 • 14.Soru

  Eni 10m, boyu 22m olan bir bahçenin etrafına eşit ve en geniş aralıklarla fidanlar dikilecektir. Bu iş için kaç ağaç gerekir?

  • A28
  • B32
  • C35
  • D42
 • 15.Soru

  Eni 40cm, boyu 60cm olan dikdörtgen bir karton özdeş karelere ayrılacaktır. Hiç karton artmayacak bir şekilde kaç tane kare elde edilebilir?
  • A6
  • B8
  • C10
  • D12
 • 16.Soru

  3a ve 5b sayıları aralarında asal sayılar olmak üzere,

  EBOB(3a,5b) + EKOK(3a,5b) = 46

  İse a × b kaçtır?

  • A1
  • B2
  • C3
  • D4
 • 17.Soru

  30 ile c sayısının en büyük ortak böleni 5, en küçük ortak katı 120 dir. Buna göre c kaçtır?

  • A16
  • B20
  • C24
  • D28
 • 18.Soru

  Boyutları 4cm ve 6cm olan dikdörtgen şeklindeki karton parçaları bir araya getirilerek bir kare yapılmak istenmektedir. Bunun için en az kaç tane dikdörtgen karton parçasına ihtiyaç vardır?

  • A6
  • B10
  • C12
  • D15
 • 19.Soru

  En küçük ortak katları 24 olan farklı iki sayının toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?
  • A20
  • B24
  • C32
  • D36
 • 20.Soru

  3 araç yarış yapmaktadır. Bu araçlardan 1.si 4 dakikada 2.si 6 dakikada 3.sü 8 dakikada dairesel pistin etrafını dolanmaktadır. Aynı anda ve aynı noktada yarışa başladıktan en az kaç dakika sonra bu üç araç tekrar karşılaşırlar?

  • A18
  • B24
  • C32
  • D36

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Yazılı

Aşağıdaki Başlıklara Tıkla

Online Test Çöz

 8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Yazılı
8. Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme
8. Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme
8. Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme Testleri

Online Test Çöz

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 1

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 2

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 3

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 4

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 5

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 6

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 7

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 8

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 9

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 10

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 11

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 12

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 13

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 14

8.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme 15

1 2 3 8