8.sınıf Çarpanlara Ayırma Testi

8.Sınıf Çarpanlara Ayırma

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Çarpanlara Ayırma

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. 12a + 18 ifadesini çarpanları hangisidir?
 2. A) 6 (2a + 3)
 3. B) 9 (2a + 3)
 4. C) 3 (2a + 6)
 5. D) 6 (3a + 2)

 

 1. 9x2 + Ax + 16 ifadesi iki terimin toplamının karesi ise A’nın değeri hangisidir?
 2. A) 6
 3. B) 12
 4. C) 18
 5. D) 24

 

 1. (x – 7) = 5 ise x2 – 14x + 49 ifadesinin değeri hangisidir?
 2. A) 5
 3. B) 7
 4. C) 9
 5. D) 11

 

 1. 100 – 10a + 25a2 ifadesini çarpanlarına ayırarak yapılan işlemin sonucu hangisidir?
 2. A) 100a
 3. B) –100a
 4. C) 1000a
 5. D) –1000a

 

 1. x2– 6xy + 9y2 ifadesini çarpanlarına ayırarak hangi sonuca ulaşabiliriz?
 2. A) –3xy
 3. B) 3xy
 4. C) –6xy
 5. D) 6xy

 

 1. 9a2 + 36a + 36 ifadesini çarpanlarına ayırma işleminin sonucu hangisidir?
 2. A) 36a
 3. B) 18a
 4. C) 24a
 5. D) 72a

 

 1. 4m2 + 12mn + 9n2 ifadesini çarpanlarına ayırma işleminin sonucu hangisidir?
 2. A) 4 mn
 3. B) 9 mn
 4. C) 12 mn
 5. D) 36 mn

 

 1. x2 + 4xy +4y2 işleminin sonucu hangisidir?
 2. A) 2xy
 3. B) 8xy
 4. C) 6xy
 5. D) 4xy

 

 1. 10052 – 52 işleminin sonucu hangisidir?
 2. A) 110 000
 3. B) 101 000
 4. C) 1 010 000
 5. D) 10 010 000

 

 1. 36x2 – 9y2 ifadesinin çarpanları çarpanları hangisi olur?
 2. A) (6x – 3y) · (6x + 3y) olur.
 3. B) (9x – 3y) · (9x + 3y) olur.
 4. C) (6x – 9y) · (6x + 9y) olur.
 5. D) (3x – 6y) · (3x + 6y) olur.

8.sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Testi

8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. x2y + xy2 – 3x + 2y – 8 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İki farklı değişkeni vardır.
  B) Katsayılar toplamı –7’dir.
  C) Terim sayısı 5’tir.
  D) Sabit terimi  8’dir.

 

 1. –4x  5 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  A) – 45x
 2. B) –20x
 3. C) –9x
 4. D) x

 

 1. x2 – 5x + 3 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır?
  A) –2
 2. B) –1
 3. C) 8
 4. D) 9

 

 1. 12a2b ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?
  A) 12a ⋅a ⋅b
 2. B) 6a ⋅a ⋅2b
  C) 4a ⋅b ⋅3a
 3. D) 2ab ⋅6b

 

 1. (2x + 5) ⋅ (x – 3) çarpımında x’li terimin katsayısı kaçtır?
  A) 2
 2. B) –1
 3. C) –6
 4. D) –15

 

 1. ax + bx = 24 ve a + b = 6 olduğuna göre x kaçtır?
  A) 2
 2. B) 3
 3. C) 4
 4. D) 6
 5. Aşağıdakilerden hangisi 4x + 2y – 2xy – 4 ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
  A) 2
 6. B) 2 – y
 7. C) x – 1
 8. D) 2y + 4

 

 1. Bir sayının 2 eksiğinin 3 katını gösteren cebirsel ifade hangisidir?
 2. A) 3x – 6
 3. B) 5x – 6
 4. C) 3x + 6
 5. D) 3x – 5

 

 1. I. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin toplamının karesi özdeşliği denir.
  II. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin farkının karesi özdeşliği denir.
  III. a2 – b2 = (a – b) · (a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 1. A) I ve II
 2. B) I ve III
 3. C) II ve III
 4. D) I, II ve III

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi x2 – 4 olur?
 2. A) (x – 1)(x + 1)
 3. B) (x – 2)(x + 2)
 4. C) (x + 1)2
 5. D) (x – 5y) · (x + 5y)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu x2 – 25y2dir?
  A) (x – 1)(x + 1)
 2. B) (x – 2)(x + 2)
 3. C) (x + 1)2
 4. D) (x – 5y) · (x + 5y)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 9x2 – 16 + y2 + 6xy ifadesinin çarpanlarından biridir?
  A) 3x – y – 4
 2. B) 3x + y – 4
  C) 3x – 2y + 4
 3. D) 3x + 2y – 4

8.sınıf Olasılık Testi

8.Sınıf Olasılık

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Olasılık

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

 1. Bir çift zarın atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların çarpımlarının 12 olduğu olası durumların sayısı kaçtır?
 2. A) 2
 3. B) 4
 4. C) 6
 5. D) 8

 

 1. Hilesiz bir zar ve bir madeni paranın atılması deneyinde olası durumların sayısı kaçtır?
 2. A) 15
 3. B) 12
 4. C) 8
 5. D) 6

 

 1. 2 farklı kırmızı kalem ve 3 farklı kurşun kalem arasından 1 kırmızı kalem ve 1 kurşun kalem seçilmesi olayında olası durumların sayısı kaçtır?
  A) 2
 2. B) 3
 3. C) 5
 4. D) 6

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde kırmızı gelme olasılığı daha fazladır?
 2. A) 4 kırmızı, 3 sarı
 3. B) 2 kırmızı, 4 beyaz
  C) 3 kırmızı, 7 sarı
 4. D) 5 kırmızı, 5 beyaz

 

 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi imkânsız olaya örnek olarak verilebilir?
  A) Haftanın günlerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan günün 4 harfli olması.
  B) Rastgele seçilen bir ortaokul öğrencisinin 15 yaşından küçük olması .
 2. C) Rakamlar arasından rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı olması.
  D) Akdeniz Bölgesi’nin illerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ilin A harf ile başlaması.

 

 1. “Bir buketteki 20 çiçekten 5 tanesi kırmızı diğerleri sarı veya beyaz renklidir.”
  Buketten rastgele seçilen bir çiçeğin kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşit olduğuna göre bukette kaç tane beyaz renkli çiçek vardır?
  A) 5
 2. B) 10
 3. C) 15
 4. D) 20

 

 1. 30 kişilik bir sınıfta 15 erkek, 15 kız öğrenci vardır. Öğrencilerden 4 tanesi gözlüklüdür. Buna göre sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olmaması ihtimali hangisidir?
 2. A) 4
 3. B) 15
 4. C) 26
 5. D) 30

 

 1. Bir zar atma işleminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Zarın 3 gelme olayının çıktı sayısı 1’dir.
 3. B) Zarın 0 gelme olayının çıktısı 6’dır.
 4. C) Zarın tek sayı gelme olayının çıktıları 1, 3 ve 5 olur. Olayın çıktı sayısı 3’tür.
 5. D) Zarın 1’den 6’ya kadar herhangi bir sayı gelme olayının çıktıları; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’dır.

 

 1. Bir zarın atılması işleminde gelen sayının 2’den büyük asal sayı olma olasılığı hangisidir?
 2. A) 1/2
 3. B) 1/3
 4. C) 1/4
 5. D) 1/6

 

 1. Bir torbada aynı büyüklükte 3 mavi, 4 yeşil, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele bir topun seçildiği bir işlemde seçilen topun mavi olma olasılığı hangisidir?
 2. A) 1/3
 3. B) 2/9
 4. C) 4/9
 5. D) 5/9

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) İmkânsız bir olayın olasılık değeri sıfırdır.
 3. B) Bir olayın olasılık değeri 1 ise kesin olaydır.
 4. C) Bir olayın olasılık değeri 1’den büyük olabilir.
 5. D) Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olmama olasılığı hesaplanabilir.

 

 1. 24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 1/3 olduğuna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
  A) 16
 2. B) 14
 3. C) 12
 4. D) 8

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
48 ile 72 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?
A
12
B
24
C
18
D
30
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisini çarpan diğerlerinden daha azdır?
A
10
B
17
C
12
D
15
Soru 3
Aşağıdakilerden hangileri 75in asal çarpanlarıdır?
A
7 ve 13
B
3 ve 25
C
5 ve 15
D
3 ve 5
Soru 4
18 sayısını bölen pozitif tam sayıların toplamı kaçtır?
A
28
B
39
C
32
D
36
Soru 5
 B maddesinin başlangıçtaki sıcaklığı –1 °C iken 8 dk. sonunda sıcaklığı kaç derece olmuştur?
A
4°C
B
6°C
C
5°C
D
7°C
Soru 6
 sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?
A
10 ile 11
B
9 ile 10
C
9 ile 11
D
11 ile 12
Soru 7
2–3 ve (–2)–3 ifadesinin değerleri hangisidir?
A
-1/6
B
-1/8
C
1/6
D
1/8
Soru 8
 Bu müzeleri Mayıs ayı içerisinde toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?
A
700
B
1400
C
400
D
300
Soru 9

Verilerin yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu düzlemde bir nokta ile gösterildikten sonra bu noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafik türüne çizgi grafiği denir.” Aşağıdaki grafikte aynı ortamdaki iki farklı maddenin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimi verilmiştir.

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

A maddesinin sıcaklığı başlangıçtan 8 dk. sonunda kaç derece olmuştur?

A
1°C
B
4°C
C
2°C
D
3°C
Soru 10
Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?
A
128
B
27
C
8
D
24
Soru 11
“Yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu bir düzlemde, verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafik türüne sütun grafiği denir. Sütun grafiğinde dikdörtgenlerin (sütunların) genişlikleri eşittir. Sütunlar arasında eşit uzunlukta boşluklar bulunur.” Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.  En fazla ziyaretçi alan müzeler hangileridir?
A
1. ve 2. Müze
B
1. Müze
C
2. ve 3. Müze
D
1. ve 3. Müze
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir?
A
48
B
28
C
32
D
16
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Karekök alma işlemi bir sayının hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir.
B
Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tamamına gerçek sayılar denir
C
Pozitif bir tam kare sayının karekökü negatif tam sayı olabilir.
D
Tam kare sayıların karekökü tam sayıdır.
Soru 14
(–2)–3 ifadesinin değerleri hangisidir?
A
-1/8
B
-1/6
C
1/6
D
1/8
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi 24ün asal çarpanlarından birisidir?
A
4
B
7
C
6
D
3
Soru 16
1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan 1’den büyük doğal sayılara ne denir?
A
gerçek sayı
B
tam sayı
C
asal sayı
D
pozitif sayı
Soru 17
 Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
dakikada maddelerin sıcaklıkları eşit ve 3 °C olur.
B
A maddesinin sıcaklığı 5 ve 6. dakikalar arasında sabittir.
C
B maddesinin düşerken A maddesinin sıcaklığı artmaştır.
D
B maddesinin sıcaklığı 3 ile 4. dakikalar arasında ve 6 ile 7. dakikalar arasında sabittir.
Soru 18
2’nin ve –3’ün sıfırıncı kuvvetleri hangisine eşittir?
A
2
B
0
C
1
D
3
Soru 19
“Bir doğal sayı, birden fazla doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu doğal sayıların her birine o sayının çarpanı denir. Bir doğal sayının çarpanı aynı zamanda sayının bölenidir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi 25 sayısının çarpanlarından birisi değildir?  
A
15
B
25
C
5
D
1
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi 910 sayısının çarpanlarından biri değildir?
A
7
B
13
C
11
D
5

Verilerin Grafik ile Gösterimi

8.Sınıf Verilerin Grafik ile Gösterimi

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Verilerin Grafik ile Gösterimi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

4


 “Verilerin yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu düzlemde bir nokta ile gösterildikten sonra bu noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafik türüne çizgi grafiği denir.” Aşağıdaki grafikte aynı ortamdaki iki farklı maddenin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimi verilmiştir.

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

A maddesinin sıcaklığı başlangıçtan 8 dk. sonunda kaç derece olmuştur?

2 B maddesinin başlangıçtaki sıcaklığı –1 °C iken 8 dk. sonunda sıcaklığı kaç derece olmuştur?
3 Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
4 “Yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu bir düzlemde, verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafik türüne sütun grafiği denir. Sütun grafiğinde dikdörtgenlerin (sütunların) genişlikleri eşittir. Sütunlar arasında eşit uzunlukta boşluklar bulunur.” Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

 

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

En fazla ziyaretçi alan müzeler hangileridir?

5 Bu müzeleri Mayıs ayı içerisinde toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?
6 Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
7 “Verilerin bütün veriler içindeki oranının daire dilimleri yardımıyla gösterildiği grafik türüne daire grafiği denir. Daire grafiğinde verilerin oranı yüzde olarak veya bu orana karşılık gelen merkez açının ölçüsüyle belirtilir.”

Yukarıdaki grafikte bir ailenin bir aylık gideri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ilk üç soruyu cevaplayalım.

Ev kirası için merkez açının ölçüsü kaç derecedir?

8 En az gider için merkez açı ölçümü kaç derece olur?
9 Mutfak giderleri kaç derecelik bir açıyla gösterilmiştir?
10 Bir hava yolu şirketinin yıllara göre taşıdığı yolcu sayısı yandaki çizgi grafiğinde verilmiştir. Bu grafiği daire grafiğine göre yorumlayıp aşağıdaki soruları cevaplayalım.

2010 için merkez açının ölçüsü kaç derece olur?

Matematik 1.Ünite Değerlendirme

 

8.Sınıf Matematik 1.Ünite Değerlendirme

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik 1.Ünite Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1.

Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir?

A) 16

B) 28

C) 32

D) 48

 

2. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?

A) 8

B) 24

C) 27

D) 128

 

3. Aşağıdakilerden hangisi 910 sayısının çarpanlarından biri değildir?

A) 13

B) 11

C) 7

D) 5

 

4. 18 sayısını bölen pozitif tam sayıların toplamı kaçtır?

A) 39

B) 36

C) 32

D) 28

 

5. 48 ile 72 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?

A) 12

B) 18

C) 24

D) 30

 

6. Ortak katlarınn en küçüğü 120 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır?

A) 23

B) 22

C) 21

D) 20

 

7. 24 ve A sayılarının en büyük ortak böleni 12 olduğuna göre en küçük üç basamaklı A sayısı kaçtır?

A) 102

B) 108

C) 120

D) 144

 

8. Bir kutudaki bilyeler dörderli ve altışarlı sayıldığında her seferinde 3 bilye artıyor. Bu kutudaki bilye sayısının 400’den fazla olduğu bilindiğine göre bilye sayısı en az kaçtır?

A) 403

B) 411

C) 423

D) 435

 

9. 54 kg şeker ve 96 kg nohut birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte torbalara doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç torba gerekir?

A) 6

B) 12

C) 25

D) 50

 

10. Aslı Hemşire 9 günde bir, Elif Hemşire ise 12 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar?

A) 21

B) 36

C) 72

D) 108

 

11. Otomatik iki zilden birincisi 36 dakika, ikincisi 45 dakika aralıkla çalmaktadır. İki zil saat 07.30’da birlikte çaldıktan sonra ilk kez saat kaçta yeniden birlikte çalar?

A) 09.00

B) 09.30

C) 10.00

D) 10.30

 

12. Kenar uzunlukları 540 cm ve 780 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir salonun tabanı birbirine eş ve kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olan kare şeklindeki mermerlerle hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. Bu iş için en az kaç mermer gereklidir?

A) 17

B) 22

C) 54

D) 117

 

13. Uzunlukları 120 cm ve 165 cm olan iki tahta parçası bir kesme makinesi ile santimetre cinsinden tam sayı olan eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Bu makine ile bir kesme işlemi 15 saniye sürdüğüne göre işin tamamı en az ne kadar zaman alacaktır?

A) 4 dakika, 15 saniye

B) 4 dakika, 45 saniye

C) 5 dakika, 15 saniye

D) 5 dakika, 45 saniye

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki sayı aralarında asaldır?

A) 3 ve 12

B) 21 ve 33

C) 2 ve 36

D) 6 ve 35

 

15. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 8 ile 15 aralarında asal değildir.

B) 9 ile 24 aralarında asaldır.

C) 17 ile 68 aralarında asal değildir.

D) 12 ile 45 aralarında asaldır.

 

16. A ve 42 aralarında asal sayılar olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 76

B) 91

C) 105

D) 137

 

17. Aralarında asal iki sayıdan biri 33 ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 10

B) 14

C) 21

D) 35

 

18. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?

A) 8 ile 15

B) 9 ile 14

C) 5 ile 16

D) 13 ile 91

 

19. 126 ile A sayıları aralarında asal olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünüyor olabilir?

A) 2

B) 3

C) 5

D) 7

 

 

20. 0,000138 = 13,8 · 10a olduğuna göre a kaçtır?

A) –5

B) –4

C) 4

D) 5

Çarpanlar ve Katlar

8.Sınıf Çarpanlar ve Katlar

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Çarpanlar ve Katlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. “Bir doğal sayı, birden fazla doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu doğal sayıların her birine o sayının çarpanı denir. Bir doğal sayının çarpanı aynı zamanda sayının bölenidir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi 25 sayısının çarpanlarından birisi değildir?

A) 1

B) 5

C) 15

D) 25

 

2. Aşağıdakilerden hangisini çarpan diğerlerinden daha azdır?

A) 10

B) 12

C) 15

D) 17

 

3. 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan 1’den büyük doğal sayılara ne denir?

A) gerçek sayı

B) asal sayı

C) tam sayı

D) pozitif sayı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi 24’ün asal çarpanlarından birisidir?

A) 3

B) 4

C) 6

D) 8

 

5. Aşağıdakilerden hangileri 75’in asal çarpanlarıdır?

A) 3 ve 25

B) 5 ve 15

C) 3 ve 5

D) 7 ve 13

 

6. aşağıdakilerden hangisi 124 ve 288’in asal çarpanıdır?

A) 2

B) 5

C) 7

D) 11

 

 

7. Kenar uzunlukları 3 m ve 2,5 m olan dikdörtgen şeklindeki bir balkonun tabanı kare şeklindeki karolarla kaplanmak isteniyor. Bütün olarak kullanılmak şartıyla bu balkonu en az sayıda karo ile kaplamak için kenar uzunluğu kaç santimetre olan karoların seçilmesi gerekir?

A) 15 cm

B) 25 cm

C) 40 cm

D) 50 cm

 

8. “İki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir. En büyük ortak bölen, kısaca EBOB şeklinde gösterilir.” 48 ile 80 sayılarının EBOB’u hangisidir?

A) 8

B) 12

C) 16

D) 20

 

9. 20 ile 30’un EBOB’u hangisidir?

A) 2

B) 5

C) 7

D) 10

 

10. 36 ve 54’ün EBOB’u hangisidir?

A) 8

B) 12

C) 18

D) 24

 

11. 120 ve 450’nin EBOB’u hangisidir?

A) 15

B) 20

C) 30

D) 40

 

12. Aynı hastanede çalışan doktorlar 5 günde bir, hemşireler ise 8 günde bir nöbet
tutmaktadır. Aynı gün nöbetçi olan bir doktor ile bir hemşirenin kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutacaklar?

A) 40

B) 20

C) 30

D) 50

 

13. “İki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne, bu sayıların en küçük ortak katı denir. En küçük ortak kat, kısaca EKOK şeklinde gösterilir.” 12 ve 15’in EKOK’u hangisidir?

A) 40

B) 60

C) 80

D) 100

 

14. 90 ve 120 sayılarının EKOK’u hangisidir?

A) 360

B) 460

C) 540

D) 620

 

15. Aralarında asal olan iki sayının EKOK’u 84’tür. Bu sayılardan biri 12 ise diğeri hangisidir?

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

 

16. 24 erkek ve 18 kız öğrencinin katıldığı Çanakkale gezisinde öğrenciler bir otele yerleştirilecektir. Kız ve erkek öğrenciler ayrı odalarda kalmak koşuluyla ve her odada eşit sayıda öğrenci kalacak şekilde en az kaç oda tutulabiliri?

A) 3

B) 4

C) 6

D) 7

 

17. Baran, cevizlerini dörder dörder ve beşer beşer saydığında her seferinde 2 ceviz artıyor. Buna göre Baran’ın en az kaç cevizi vardır?

A) 12

B) 16

C) 22

D) 28

 

18. “İki doğal sayının 1’den başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Aralarında asal olan sayıların EBOB’u 1’dir. Aralarında asal olan sayıların EKOK’u ise bu sayıların çarpımına eşittir.”Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?

A) 8 ile 15

B) 12 ile 23

C) 28 ile 36

D) 55 ile 39

 

19. 16 ve 25 sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 16 ve 25’in ortak asal çarpanı yoktur.

B) 16 ve 25’in 1’den başka ortak böleni yoktur.

C) Bu sayıların EBOB’u 4’tür.

D) Bu iki sayının EKOK’u 400 olur.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?

A) 2

B) 7

C) 15

D) 17

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 3.Değerlendirme Testleri

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

8.Sınıf Doğrusal Denklemler Testi

 

Doğrusal Denklemler

Başla

Doğrusal Denklemler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Konuyla İlgili Diğer Testler

1 2 3 8