Sözcükte Anlam

 

Sözcükte Anlam

Başla

Sözcükte Anlam

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme Testleri

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

8.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Toplum Hayatı

1.Tema Toplum Hayatı

Sözcükte Anlam 1

Sözcükte Anlam 2

Sözcükte Anlam 3

Sözcükte Anlam 4

Deyimler Ve Atasözleri

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Ses Bilgisi 2

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Ses Bilgisi

Deyimler Ve Atasözleri Özdeyişl.

Yazım Kuralları

Sözcüklerde Çok Anlamlılık

Sözcükler Arasındaki Anlam İli.  Cümlede Anlam

Yazım Kuralları

Deyimler Ve Atasözleri

Deyimler Ve Atasözleri

Söz Gruplarında Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkis.

Sözcükte Anlam

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

1.Tema Toplum Hayatı

 

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

Cümle Çeşitleri

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam 1

Cümlede Anlam 2

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam

İmla Kuralları

Cümle Bilgisi

Sözcük Türleri 1

Sözcük Türleri 2

Ses Bilgisi

Sözcükte Anlam

Kelimede Anlam

Ses Bilgisi

Paragrafta Anlam

Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam

Paragrafta Bilgisi

Sözcük Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Deyimler – Atasözleri – Özde.

Paragrafta Anlam

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Deyimler Ve Atasözleri Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

2.Tema Atatürk

 

3.Tema Millî Kültür

 3.Tema Milli Kültür

Anlatım Bozukluğu

Cümlenin Öğeleri 2

Cümlenin Öğeleri 1

Zarf Edat Ünlem Bağlaç

Tümcenin Ögeleri

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozukluğu

İsim Tamlamalırı

Cümlede Anlam Bilgisi

Yapım Ve Çekim Ekleri

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozuklukları

İsim Tamlamaları

Adlar İsim Bilgisi

Tümcede Yapı

Tümcede Anlam Bilgisi

Tümcede Anlam

Metinde Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam

Cümle Türleri

Cümleye Hâkim Olan Duygu Kazanı.

Cümlenin İfade Ettiği Anlam Kaz.

Cümlede Anlam İlişkisi Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

3.Tema Millî Kültür

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

 

 

4.Tema Kişisel Gelişim

4.Tema Kişisel Gelişim

Fiilimsiler 3

Fiilimsiler 2

Fiiller 3

Fiiller 2

Fiiller 1

Zamirler

Sıfatlar 2

Yapım Ve Çekim Ekleri

Kök Ek Bilgisi

Sıfatlar

Fiilimsiler

Ek Fiil

Fiilde Kip

Ad Tamlamaları

Adlar İsimler

Sözcükte Yapı

Edebiyat Bilgileri

Fiil Çatısı

Cümlenin Öğeleri

 Sözcük Gruplarında Anlam

Fiilimsiler

Söz Sanatları

Parçada Yardımcı Düşünce

Parça İnceleme

Parçada Anlam

Parçada Ana Düşünceler

Anlatım Biçimleri Ve Düşüncey.

Parça Oluşturma

Noktalama İşaretleri

4.Tema Kişisel Gelişim

5.Tema Zaman Ve Mekan

5.Tema Zaman Ve Mekan

 Tümcenin Ögeleri

Belirteç

Adıllar

Tümce Bilgisi

Sözcükte Yapı

Eylem

İsim Bilgisi

Fiilde Yapı

Fiilde Çatı

Eylem Fiil Bilgisi

Edat Bağlaç Ünlem

Edatlar

Fiilde Çatı Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Ana Düşünce Konu Şiirde Ana Du.

Metin Türleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Cümlenin Öğeleri

Filimsiler

Filimsiler

5.Tema Zaman Ve Mekan

 

6.Tema Güzel Sanatlar

6.Tema Güzel Sanatlar

Metin Türler

Cümle Türleri

Cümlenin Yapı Özellikleri

Cümlenin Ögeleri

Fiilde Çatı

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam

Fiilimsiler

Söz Sanatları Kazanım

Söz Sanatları Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Kazanım

Anlatım Biçimleri Ve Düşüncey.

Parça Tamamlama Ve Oluşturma Kaz.

Soru Cevap Kazanım

Anlatıcı Hikâye Unsurları Kaza.

Yardımcı Düşünce Kazanım

Yapılarına Göre Cümleler Kazan.

İsim Cümlesi Fiil Cümlesi Kura.

Çok Anlamlılık Kazanım

Sözcükte Çok Anlamlılık Kazan.

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Edebi Türler Ve Söz Sanatları

Sözcükte Anlam

Söz Sanatları

6.Tema Güzel Sanatlar

 

 

Genel Değerlendirme Testleri

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

Genel Değerlendirme 21

Genel Değerlendirme 22

Genel Değerlendirme 23

Genel Değerlendirme 24

Genel Değerlendirme 25

Genel Değerlendirme 26

8.sınıf türkçe fiilimsiler testi

8. Sınıf türkçe fiilimsiler

Başla

8. Sınıf türkçe fiilimsiler

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

8.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ,insana özgü bir özelliğin, cansız bir varlığa aktarılmasına örnek olabilir?
A
Rüzgar, görmüş geçirmiş denizin koynuna saklandı.
B
Evden çıkarken açık kapıyı ayak ucuyla itti.
C
Sabahın erken bir saatinde köhne bir sandalla denize açıldık.
D
Dedesinden kalan kırık çini vazosuna son bir kez baktı.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A
Çocuk, yanımdakinin kulağına bir şeyler fısıldıyor.
B
Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum.
C
Görevliler yıl sonunda teftişe geliyorlar.
D
O günlerde tren yolunun yakınında oturuyoruz.
Soru 3
“Hıçkırıklara boğulmuş ağlıyordu aşk,onu bunca unutuşumuza.” Bu dizede görülen mecazlı anlatımın benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A
Değerini anlamadan yaşadığım her günün hüznünü içimde taşırım.
B
İnsan üzülür de sevinir de yeter ki gözleri güneşi her gün görsün.
C
Bana küsmüştü güneş,neşeyle doğmuyor artık sabahlarıma.
D
Karlı sabahlarda bu manzarayı gördüğüm için mutlu olurum.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisi koşullu birleşik cümle değildir?
A
Seninle gelirim yalnız annemden izin al.
B
Derdini anlatırsan bir şeyler yapabilirim.
C
Oyuncaklarla oynamayı bırak artık.
D
Otobüsü yakalayabilirsek zamanında yetişebiliriz.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla yargı vardır?
A
Unutulmuş birer anıydın göz yaşlarımda sen.
B
Müze Anadolu’nun ilk çağlarını hatırlatan
C
Erken öten horozun başı kesilir.
D
Annem,gülmek ağlamanın kardeşidir,der her zaman.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna, soru işareti konmaz?
A
Buralardan niçin yok oldular.
B
Hepsi mi sizinle birlikte gelecek.
C
Herkes susardı öğretmen geldi mi.
D
Düşmanları mı çoğaldı.
Soru 7

Ey şehitler tepesi, andımız olsun,Bu gömülen şehitler üstüne

Seni elden bırakmayacağız haşre dek

Düşmedikçe birer birer üstüne

Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik
B
Didaktik
C
Lirik
D
Dramatik
Soru 8

“Gülmenin de zamanı var, ağlamanın da, sevmenin de, ayrılmanın da, çalışmanın da, eğlenmenin de, mücadele etmenin de, başarının tadına varmanın da… İşte sanırım mutluluk tüm bunların farkına varabilmek, bilincinde olmak ve o anları yaşayabilmek. Tıpkı dürbünümdeki birbirinden güzel renkleri, biçimleri ve pırıltıları izlemek gibi.”Bu paragrafın anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanların mutlu olayım derken bazı değerleri unuttuğu ve mutsuz olduğu.
B
Mutluluğun sürekli değişime uğrayan olaylara uyum gösterebilme olduğu
C
Mutluluğun her insanın uyması gereken belirli kurallarının olduğu
D
İnsanoğlunun değişmesinin mutluluğu da değiştirdiği
Soru 9

(1) Saçlarımı hafif, tatlı bir rüzgar uçuruyordu. (2) Sahile vuran dalgaların sesi, şarkımı mırıldanıyordu. (3) Kentin uğultusu azalmıştı artık (4) Martıların yırtıcı çığlığı da yoktu.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde farklı bir duyudan yararlanılmıştır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 10
“Akıllı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir tamlamada görev almıştır?
A
Köyün akıllısı delisinden daha az.
B
Akıllının yaptığı işi deli beğenmez.
C
Akıllı insan gelecek günleri düşünendir.
D
Akıllının işi akılsıza örnek olmaz.
Soru 11
Aşağıdaki edebi türlerden hangisi diğerleriyle işlediği konu yönünden farklıdır?
A
Söyleşi
B
Köşe yazısı
C
Deneme
D
Makale
Soru 12

”Ortak öğesi bulunan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle denir.”Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamaya örnek gösterilebilir?

A
Ben onlara bir şeyler anlatıyorum; onlar beni dinlemiyorlar.
B
Bahar gelince toprak canlandı, hayvanlar yuvalarından çıktı.
C
Çocuklar koştu; arabanın önünü kestiler.
D
Bahar geldi,havalar ısındı.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisi varsayım anlatır?
A
Dersine iyi çalıştığı için yüksek not aldı.
B
Beklediğin paranın bugün de gelmediğini düşün.
C
Sensiz ders çalışmaya başlamaz sanırım.
D
Onun bu yaptıklarını anlamak mümkün değil.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumları birlikte verilmiştir?
A
Bu kadar sakin, uysal yapıda bir insan kolay kolay bulunmaz.
B
Güle oynaya yanıma gelip, şimdi ne yapmak istersin, dedi.
C
Az önce sıkıntıyla otururken telefonun çalmasıyla yüzünde güller açtı.
D
Geçen hafta hava nasıldı, şimdi nasıl?
Soru 15

“Hayat başlangıcı ve sonu bilinmeyen,uzun göründüğü halde çabuk biten bir yolculuktur.Yalnız geçilecek yollar çok zahmetlidir.İnişli,yokuşlu,dolambaçlıdır;dereler,tepeler,dikenli çitler aşılmadıkça düz ovaya varılamaz.”Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A
Yaşamın güzelliğine yoğun uğraşlar sonucu ulaşılabilir.
B
Yaşama sıkı sıkıya tutunmazsak hiçbir işte başarılı olamayız.
C
Yaşam ,bir çok engelle dolu,aşılması zor bir yoldur.
D
Yaşam uzundur;ancak nasıl geçtiği anlaşılamayacak kadar da kısadır.
Soru 16

Sağlıklı yaşamanın sırları şunlardır ( ) Dengeli beslenme ( ) spor yapma ( ) düzenli yaşama ( )Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A
(;) (,) (,) (…)
B
(:) (,) (,) (!)
C
(:) (,) (,) (…)
D
(;) (,) (,) (.)
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama verilen deyime uygun değildir?
A
Yapılacak bir işin tüm sorumluluğunu üzerine almak : Çorbada tuzu bulunmak.
B
Yapılacak en uygun zamanı seçmek : Tavına getirmek.
C
Yapma gücü ya da yeteneğini kendinde bulamamak : Gözü yememek.
D
Çok tehlikeli bir işin üstüne gitmek : Ateşle oynamak.
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A
Onlar, 1994’de mezun oldular.
B
Ahmet de onu tanımıyor.
C
Kayıktakileri tanımıyorum.
D
Maç izlemeye arkadaşım da gelecek.
Soru 19
Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi bileşik zamanlı bir fiildir?
A
Çözülen bir demetten indiler, birer birer
B
Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer
C
Beyaz boyunlarını uzattılar taslara
D
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) sözcük yer almıştır?
A
Başından yaralanan çocuk bizi üzdü.
B
Mavi bir kapla kitapları kapladı.
C
Bu konu başlı başına bir problem.
D
Bizim gelin, bu tarafa gelin, diyordu.

 

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı

Aşağıdaki Başlıklara Tıkla

Online Test Çöz

 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı
8. Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme
8. Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme
8. Sınıf 3.Tema Milli Kültür

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 3.Yazılı

8. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

8. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

8. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı

8. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı

8. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme

1 2 3 6