8. Sınıf Fiilimsiler

8. Sınıf türkçe fiilimsiler

TEBRİKLER.

8. Sınıf türkçe fiilimsiler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek fiille çekimlenmiş bir fiilimsidir?
A
Bizim çocuktan başka dikkat eden olmadı.
B
Şehre gidip ekmeğini kazanacaktı.
C
Konuşmak, erkekler için üzüntüden kurtulmaktır.
D
Yumuşak bir sesle arkadaşını ikna etmeye çalıştı.
Soru 2
Sen bilmezsin, çaresizlik nasıl boğar insanı. Yaşamak bir yerde nasıl çekilmezdir. Tutunacak bir dal aramaktan, koşmaktan, özlemekten El yorulur, ayak yorulur, yürek yorulur. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi vardır?
A
3
B
6
C
5
D
4
Soru 3
Hayatta elde edeceğim şeylerin büyüklüğünü, hayallerinin büyüklüğü belirler. Bu cümlede kullanılan fiilimsinin özdeşi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A
Olaylara beklenmedik tepkiler veriyordu.
B
Seninle görüşeli biraz rahatladım.
C
Bu hayata, yaşamak için geldik.
D
Ellerini kaldırıp dua etti.
Soru 4
''Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri geliştirmeyi başardık. Buna rağmen kaç kere anne kızıyla, baba oğluyla, siyah beyazla, işçi işverenle konuşamıyor.'' Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır?
A
2
B
1
C
4
D
3
Soru 5
Her gün doğa baharın uyanışıyla şenlenir. Kuşlar ötüşür, ağaçlar şenlenir, gökyüzü keyiflenir. Yorgunluğu unutuverir insan. Biz gökyüzüne bakarken dalgalar durulur. Gün uzayarak üzüntüleri unutturur. Bu parçada kaç fiilimsi vardır?
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yüklem görevinde kullanılmıştır?
A
Yeni bir hayata başlayacaksın artık.
B
Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır.
C
İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak, mutluluğun bir parçasıdır.
D
Hatırladıkça göz yaşlarımı tutamıyorum.
Soru 7
El elin eşeğini türkü -çağırarak- arar. Bu atasözündeki belirtilen fiilimsinin özdeşi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A
Gelirken arkadaşıma uğradım.
B
Anlaşma metni çoktan hazırlanmış.
C
Bir zamanlar mektuplaşma vardı.
D
Dallarda yine çiçekler açacak.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A
Kırılanları yerden yavaş yavaş topladı.
B
Bu dönem okunacak kitapların listesi yapıldı
C
Gelen, gideni aratır derler.
D
Satıcı "Batan geminin malları bunlar!" diye avazı çıktığı kadar bağırarak dolaşıyordu.
Soru 9
1. Herkes etrafına toplanmış, heyecanla anlatılacakları bekliyordu. 2. Kısa bir durgunluğun ardından hafif bir ses tonuyla anlatmaya başladı. 3. Anlattıkça herkes gülmekten yerlere yatıyordu. 4. Sonunda herkes yorgun ve bitkin düşmüştü. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi yoktur?
A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen sözcük fiilimsi değildir?
A
Çakmakla, ateşi (tutuşturmaya) çalışıyordu.
B
Annesi ; (bakkaldan) bir ekmek al da gel, dedi.
C
Yazın sıcağında (çalışmak) gibisi yok.
D
Yapılan (görüşmeler) sonucunda düşünmek için zaman istedi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir sözcüğün anlamını öğrenmek için aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmalıyız?
A
Ansiklopedi
B
Yazım kılavuzu
C
Sözlük
D
Dil dergileri
Soru 2
“yazarım-yazacağım-yazdım” çekimli fiillerinin zamanları aşağıdakilerden hangisidir?
A
Geniş zaman-gelecek zaman-geçmiş zaman
B
Geniş zaman-geçmiş zaman-gelecek zaman
C
Gelecek zaman- geniş zaman- geniş zaman
D
Geçmiş zaman-gelecek zaman-geniş zaman
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A
Başlarını ellerinin arasına alarak _davranışlarını tarttı_.
B
Bu ortamın _tadı kaçtı,_ daha fazla kalamam, dedi.
C
Aldığı domatesi pazarcının _tartmasını_ bekliyordu.
D
Öğle yemeğinden gelen _rehavetin tadı,_ hiçbir gece uykusunda bulunmaz.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil isimleşmiştir?
A
Bahçeye ekilenlerin hepsi zamanından önce yeşerdi.
B
Şehrimizin tarihî eserlerini gezen kafile nereden gelmiş?
C
Onun çizdiği resim yarışmada ikinci geldi.
D
Senin yazdığın mektubu hâlâ saklıyorum.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A
Arkamda ipincecik bir elbise, ayağımda bir yazlık iskarpin…
B
Trenle Çatalca'ya şöyle bir gidiş geliş…
C
Etrafıma bakınarak bir delik beşlik arıyorum.
D
Tren Kumkapı'ya yaklaşırken pencereden hafif bir serinlik geliyor.
Soru 6
“Kafasının içi bomboştu.” cümlesinin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hiçbir şeyden zevk almıyordu.
B
Onun için her şey anlamsızdı.
C
Kendine hiç güveni kalmamıştı.
D
Hiçbir şey düşünemez hâldeydi.
Soru 7

YOZGAT

 

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa'ya "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangileri büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A
III, V ve VI
B
IV, V ve VI
C
I, III ve V
D
II, III ve VII
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi şimdiki zamanlı bir fiildir?
A
Bana hediye aldığın kitabı bulamadım.
B
Bugün gökyüzü iyice bulutlanmış.
C
Yağmur şimdi ha yağdı ha yağacak.
D
Rüzgâr çok şiddetli esiyor.
Soru 9
“Giyecek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem olarak kullanılmıştır?
A
Giyeceklerimi dolaba kaldırdım.
B
Giyecek temiz bir çorabım kalmamış.
C
Bu terliği annem giyecek.
D
Tatile giderken yanıma fazladan giyecek aldım.
Soru 10
“Sıra benim konuşmama gelince dudak büküp geçti”. cümlesinde “dudak büküp geçmek” hangi anlamda kullanılmıştır?
A
Şaşırmak
B
Gülümsemek
C
Darılmak
D
Önemsememek
Soru 11
“Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.” ata sözündeki kullanılan zaman aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gelecek zaman
B
Şimdiki zaman
C
Geçmiş zaman
D
Geniş zaman
Soru 12

                    YOZGAT

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa'ya "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?
A
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın iyi kalpliliği sonucu verilmiştir.
B
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın Hızır’a yakınlığından dolayı verilmiştir.
C
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın sütü ikram etmesi sonucu verilmiştir.
D
Yozgat Ömer Cabbar Ağa’nın yaşadığı yerdir.
Soru 13

YOZGAT

 

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa'ya "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

 “İkram” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde metindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A
Yaşlı adam ikramiyesini almak için bankaya uğradı.
B
Ev sahibi komşusunu memnun etmek için ikramda bulundu.
C
Market sahibi, yaşlı kadına aldığı mallardan epey ikram etti.
D
Bu ay içinde beyaz eşyada % 50’ye varan ikram yapılacak.
Soru 14
Aşağıdaki terimlerin hangisi dil bilgisiyle ilgili değildir?
A
Çarpma
B
Yüklem
C
Sıfat
D
Tümleç
Soru 15
Aşağıdaki şiirde hangi duygu hâkimdir?

Ne ekmek kaygısı ne para derdi

Ana kucağıydı bizce mutluluk

O günlerden kalan bugüne bize

Bir tatlı hatıra, acı burukluk...

İhsan SEZAL

A
Özlem
B
Sevinç
C
Pişmanlık
D
Korku
Soru 16
“Geleceksin” fiilinin kişisi ve zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Gelecek zaman, 2. tekil kişi
B
Şimdiki zaman, 1. tekil kişi
C
Geniş zaman, 2. tekil kişi
D
Gelecek zaman, 2. çoğul kişi
Soru 17
Aşağıdaki parçada kaç yerde yazım yanlışı yapılmıştır?

“– Arkadaş, Çatalca nerede?

– Ta şu karşı tepelerin ardın da.

– Arabalar, otomobiller nerede durur?

– Karşı da durur ama bu gün yok... Yol fena olduğu için otomobiller yanlız güzel havalarda işler.

– Ben şimdi ne yapacağım?

– Şimdi de bir tane var.”

A
4
B
5
C
6
D
3
Soru 18
Aşağıdaki numaralanmış ifadeleri hangi seçenekteki gibi sıralarsak anlamlı ve kurallı bir cümle olur?

I. dağlarla çevrili bir vadiye kurulmuş

II. dünyanın çatısı Himalaya sıradağlarının himayesindeki bu küçük ülke,

III. “Ana Kraliçe” anlamına gelen Everest Dağı'nı içeren,

IV. Katmandu'ya iner inmez gülen gözlerle karşılıyor bizi…

A
I-II-III-IV
B
II- III -IV-I
C
IV-III-II-I
D
III-II-I-VI
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öfke duygusu anlatılıyor?
A
Haydi arkadaşlar buraya gelin...
B
Vay be ne hoş bir manzara!
C
Aman sen de, yettin artık...
D
Aman ne güzel çiçekler!
Soru 20
“Adam işe erkenden gelince kimseyi bulamadı.” cümlesinde altı çizili kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı şekilde kullanılmıştır?
A
Karşıdan gelen adam aniden yere düştü.
B
Kitabın içine bırakılan notu gördün mü?
C
Sokağın başında duran çocuk nereye gideceğini şaşırdı.
D
Küçük kız masaya oturup yemeğini yedi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
“Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.” ata sözündeki kullanılan zaman aşağıdakilerden hangisidir?
A
Geçmiş zaman
B
Gelecek zaman
C
Geniş zaman
D
Şimdiki zaman
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A
Etrafıma bakınarak bir delik beşlik arıyorum.
B
Arkamda ipincecik bir elbise, ayağımda bir yazlık iskarpin…
C
Trenle Çatalca’ya şöyle bir gidiş geliş…
D
Tren Kumkapı’ya yaklaşırken pencereden hafif bir serinlik geliyor.
Soru 3
Aşağıdaki numaralanmış ifadeleri hangi seçenekteki gibi sıralarsak anlamlı ve kurallı bir cümle olur?I. dağlarla çevrili bir vadiye kurulmuş

II. dünyanın çatısı Himalaya sıradağlarının himayesindeki bu küçük ülke,

III. “Ana Kraliçe” anlamına gelen Everest Dağı’nı içeren,

IV. Katmandu’ya iner inmez gülen gözlerle karşılıyor bizi…

A
II- III -IV-I
B
III-II-I-VI
C
I-II-III-IV
D
IV-III-II-I
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A
Bu ortamın _tadı kaçtı,_ daha fazla kalamam, dedi.
B
Öğle yemeğinden gelen _rehavetin tadı,_ hiçbir gece uykusunda bulunmaz.
C
Aldığı domatesi pazarcının _tartmasını_ bekliyordu.
D
Başlarını ellerinin arasına alarak _davranışlarını tarttı_.
Soru 5

                    YOZGAT

) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa’nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa’dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa’ya “Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun” der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?

A
Yozgat Ömer Cabbar Ağa’nın yaşadığı yerdir.
B
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın Hızır’a yakınlığından dolayı verilmiştir.
C
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın iyi kalpliliği sonucu verilmiştir.
D
Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın sütü ikram etmesi sonucu verilmiştir.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil isimleşmiştir?
A
Şehrimizin tarihî eserlerini gezen kafile nereden gelmiş?
B
Bahçeye ekilenlerin hepsi zamanından önce yeşerdi.
C
Onun çizdiği resim yarışmada ikinci geldi.
D
Senin yazdığın mektubu hâlâ saklıyorum.
Soru 7
“Sıra benim konuşmama gelince dudak büküp geçti”. cümlesinde “dudak büküp geçmek” hangi anlamda kullanılmıştır?
A
Şaşırmak
B
Gülümsemek
C
Önemsememek
D
Darılmak
Soru 8
“Giyecek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem olarak kullanılmıştır?
A
Bu terliği annem giyecek.
B
Giyeceklerimi dolaba kaldırdım.
C
Giyecek temiz bir çorabım kalmamış.
D
Tatile giderken yanıma fazladan giyecek aldım.
Soru 9
Bir sözcüğün anlamını öğrenmek için aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmalıyız?
A
Dil dergileri
B
Ansiklopedi
C
Sözlük
D
Yazım kılavuzu
Soru 10
Aşağıdaki terimlerin hangisi dil bilgisiyle ilgili değildir?
A
Yüklem
B
Sıfat
C
Çarpma
D
Tümleç
Soru 11
“Adam işe erkenden gelince kimseyi bulamadı.” cümlesinde altı çizili kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı şekilde kullanılmıştır?
A
Sokağın başında duran çocuk nereye gideceğini şaşırdı.
B
Karşıdan gelen adam aniden yere düştü.
C
Küçük kız masaya oturup yemeğini yedi.
D
Kitabın içine bırakılan notu gördün mü?
Soru 12
Aşağıdaki şiirde hangi duygu hâkimdir?Ne ekmek kaygısı ne para derdi

Ana kucağıydı bizce mutluluk

O günlerden kalan bugüne bize

Bir tatlı hatıra, acı burukluk…

İhsan SEZAL

A
Sevinç
B
Pişmanlık
C
Korku
D
Özlem
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öfke duygusu anlatılıyor?
A
Vay be ne hoş bir manzara!
B
Haydi arkadaşlar buraya gelin…
C
Aman ne güzel çiçekler!
D
Aman sen de, yettin artık…
Soru 14
“Geleceksin” fiilinin kişisi ve zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şimdiki zaman, 1. tekil kişi
B
Gelecek zaman, 2. tekil kişi
C
Gelecek zaman, 2. çoğul kişi
D
Geniş zaman, 2. tekil kişi
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi şimdiki zamanlı bir fiildir?
A
Bana hediye aldığın kitabı bulamadım.
B
Rüzgâr çok şiddetli esiyor.
C
Bugün gökyüzü iyice bulutlanmış.
D
Yağmur şimdi ha yağdı ha yağacak.
Soru 16
Aşağıdaki parçada kaç yerde yazım yanlışı yapılmıştır?“– Arkadaş, Çatalca nerede?

– Ta şu karşı tepelerin ardın da.

– Arabalar, otomobiller nerede durur?

– Karşı da durur ama bu gün yok… Yol fena olduğu için otomobiller yanlız güzel havalarda işler.

– Ben şimdi ne yapacağım?

– Şimdi de bir tane var.”

A
5
B
6
C
4
D
3
Soru 17
“yazarım-yazacağım-yazdım” çekimli fiillerinin zamanları aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gelecek zaman- geniş zaman- geniş zaman
B
Geniş zaman-geçmiş zaman-gelecek zaman
C
Geniş zaman-gelecek zaman-geçmiş zaman
D
Geçmiş zaman-gelecek zaman-geniş zaman
Soru 18

YOZGAT

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa’nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa’dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa’ya “Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun” der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

 “İkram” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde metindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A
Yaşlı adam ikramiyesini almak için bankaya uğradı.
B
Market sahibi, yaşlı kadına aldığı mallardan epey ikram etti.
C
Bu ay içinde beyaz eşyada % 50’ye varan ikram yapılacak.
D
Ev sahibi komşusunu memnun etmek için ikramda bulundu.
Soru 19

YOZGAT

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa’nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa’dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa’ya “Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun” der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangileri büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A
I, III ve V
B
II, III ve VII
C
III, V ve VI
D
IV, V ve VI
Soru 20
“Kafasının içi bomboştu.” cümlesinin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kendine hiç güveni kalmamıştı.
B
Hiçbir şey düşünemez hâldeydi.
C
Onun için her şey anlamsızdı.
D
Hiçbir şeyden zevk almıyordu.

Şablon

ŞABLON 20-4

XXX
Başla
Tebrikler - ŞABLON 20-4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Sözcükte Anlam

 

Sözcükte Anlam

Başla

Sözcükte Anlam

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme Testleri

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

 8. Sınıf 1.Dönem 3.Değerlendirme

8.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Toplum Hayatı

1.Tema Toplum Hayatı

Sözcükte Anlam 1

Sözcükte Anlam 2

Sözcükte Anlam 3

Sözcükte Anlam 4

Deyimler Ve Atasözleri

Gerçek Ve Mecaz Anlamlılık

Ses Bilgisi 2

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Ses Bilgisi

Deyimler Ve Atasözleri Özdeyişl.

Yazım Kuralları

Sözcüklerde Çok Anlamlılık

Sözcükler Arasındaki Anlam İli.  Cümlede Anlam

Yazım Kuralları

Deyimler Ve Atasözleri

Deyimler Ve Atasözleri

Söz Gruplarında Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkis.

Sözcükte Anlam

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

1.Tema Toplum Hayatı

 

2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

Cümle Çeşitleri

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam 1

Cümlede Anlam 2

Metinde Anlam

Paragrafta Anlam

İmla Kuralları

Cümle Bilgisi

Sözcük Türleri 1

Sözcük Türleri 2

Ses Bilgisi

Sözcükte Anlam

Kelimede Anlam

Ses Bilgisi

Paragrafta Anlam

Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam

Paragrafta Bilgisi

Sözcük Bilgisi

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Deyimler – Atasözleri – Özde.

Paragrafta Anlam

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Deyimler Ve Atasözleri Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

2.Tema Atatürk

 

3.Tema Millî Kültür

 3.Tema Milli Kültür

Anlatım Bozukluğu

Cümlenin Öğeleri 2

Cümlenin Öğeleri 1

Zarf Edat Ünlem Bağlaç

Tümcenin Ögeleri

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozukluğu

İsim Tamlamalırı

Cümlede Anlam Bilgisi

Yapım Ve Çekim Ekleri

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozuklukları

İsim Tamlamaları

Adlar İsim Bilgisi

Tümcede Yapı

Tümcede Anlam Bilgisi

Tümcede Anlam

Metinde Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam

Cümle Türleri

Cümleye Hâkim Olan Duygu Kazanı.

Cümlenin İfade Ettiği Anlam Kaz.

Cümlede Anlam İlişkisi Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

3.Tema Millî Kültür

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Değerlendirme

1.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 3.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

 

 

4.Tema Kişisel Gelişim

4.Tema Kişisel Gelişim

Fiilimsiler 3

Fiilimsiler 2

Fiiller 3

Fiiller 2

Fiiller 1

Zamirler

Sıfatlar 2

Yapım Ve Çekim Ekleri

Kök Ek Bilgisi

Sıfatlar

Fiilimsiler

Ek Fiil

Fiilde Kip

Ad Tamlamaları

Adlar İsimler

Sözcükte Yapı

Edebiyat Bilgileri

Fiil Çatısı

Cümlenin Öğeleri

 Sözcük Gruplarında Anlam

Fiilimsiler

Söz Sanatları

Parçada Yardımcı Düşünce

Parça İnceleme

Parçada Anlam

Parçada Ana Düşünceler

Anlatım Biçimleri Ve Düşüncey.

Parça Oluşturma

Noktalama İşaretleri

4.Tema Kişisel Gelişim

5.Tema Zaman Ve Mekan

5.Tema Zaman Ve Mekan

 Tümcenin Ögeleri

Belirteç

Adıllar

Tümce Bilgisi

Sözcükte Yapı

Eylem

İsim Bilgisi

Fiilde Yapı

Fiilde Çatı

Eylem Fiil Bilgisi

Edat Bağlaç Ünlem

Edatlar

Fiilde Çatı Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

Ana Düşünce Konu Şiirde Ana Du.

Metin Türleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Fiilimsiler Kazanım

Cümlenin Öğeleri

Filimsiler

Filimsiler

5.Tema Zaman Ve Mekan

 

6.Tema Güzel Sanatlar

6.Tema Güzel Sanatlar

Metin Türler

Cümle Türleri

Cümlenin Yapı Özellikleri

Cümlenin Ögeleri

Fiilde Çatı

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam

Fiilimsiler

Söz Sanatları Kazanım

Söz Sanatları Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Kazanım

Anlatım Biçimleri Ve Düşüncey.

Parça Tamamlama Ve Oluşturma Kaz.

Soru Cevap Kazanım

Anlatıcı Hikâye Unsurları Kaza.

Yardımcı Düşünce Kazanım

Yapılarına Göre Cümleler Kazan.

İsim Cümlesi Fiil Cümlesi Kura.

Çok Anlamlılık Kazanım

Sözcükte Çok Anlamlılık Kazan.

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Anlatım Bozukluğu Kazanım

Edebi Türler Ve Söz Sanatları

Sözcükte Anlam

Söz Sanatları

6.Tema Güzel Sanatlar

 

 

Genel Değerlendirme Testleri

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 11

Genel Değerlendirme 12

Genel Değerlendirme 13

Genel Değerlendirme 14

Genel Değerlendirme 15

Genel Değerlendirme 16

Genel Değerlendirme 17

Genel Değerlendirme 18

Genel Değerlendirme 19

Genel Değerlendirme 20

Genel Değerlendirme 21

Genel Değerlendirme 22

Genel Değerlendirme 23

Genel Değerlendirme 24

Genel Değerlendirme 25

Genel Değerlendirme 26

8.sınıf türkçe fiilimsiler testi

8. Sınıf türkçe fiilimsiler

TEBRİKLER.

8. Sınıf türkçe fiilimsiler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sen bilmezsin, çaresizlik nasıl boğar insanı. Yaşamak bir yerde nasıl çekilmezdir. Tutunacak bir dal aramaktan, koşmaktan, özlemekten El yorulur, ayak yorulur, yürek yorulur. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi vardır?
A
4
B
5
C
3
D
6
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yüklem görevinde kullanılmıştır?
A
Yeni bir hayata başlayacaksın artık.
B
Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır.
C
Hatırladıkça göz yaşlarımı tutamıyorum.
D
İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak, mutluluğun bir parçasıdır.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A
Satıcı "Batan geminin malları bunlar!" diye avazı çıktığı kadar bağırarak dolaşıyordu.
B
Bu dönem okunacak kitapların listesi yapıldı
C
Kırılanları yerden yavaş yavaş topladı.
D
Gelen, gideni aratır derler.
Soru 4
El elin eşeğini türkü -çağırarak- arar. Bu atasözündeki belirtilen fiilimsinin özdeşi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A
Bir zamanlar mektuplaşma vardı.
B
Dallarda yine çiçekler açacak.
C
Anlaşma metni çoktan hazırlanmış.
D
Gelirken arkadaşıma uğradım.
Soru 5
''Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri geliştirmeyi başardık. Buna rağmen kaç kere anne kızıyla, baba oğluyla, siyah beyazla, işçi işverenle konuşamıyor.'' Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır?
A
3
B
2
C
4
D
1
Soru 6
1. Herkes etrafına toplanmış, heyecanla anlatılacakları bekliyordu. 2. Kısa bir durgunluğun ardından hafif bir ses tonuyla anlatmaya başladı. 3. Anlattıkça herkes gülmekten yerlere yatıyordu. 4. Sonunda herkes yorgun ve bitkin düşmüştü. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi yoktur?
A
3
B
1
C
2
D
4
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek fiille çekimlenmiş bir fiilimsidir?
A
Konuşmak, erkekler için üzüntüden kurtulmaktır.
B
Şehre gidip ekmeğini kazanacaktı.
C
Yumuşak bir sesle arkadaşını ikna etmeye çalıştı.
D
Bizim çocuktan başka dikkat eden olmadı.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen sözcük fiilimsi değildir?
A
Yapılan (görüşmeler) sonucunda düşünmek için zaman istedi.
B
Annesi ; (bakkaldan) bir ekmek al da gel, dedi.
C
Çakmakla, ateşi (tutuşturmaya) çalışıyordu.
D
Yazın sıcağında (çalışmak) gibisi yok.
Soru 9
Hayatta elde edeceğim şeylerin büyüklüğünü, hayallerinin büyüklüğü belirler. Bu cümlede kullanılan fiilimsinin özdeşi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A
Bu hayata, yaşamak için geldik.
B
Ellerini kaldırıp dua etti.
C
Seninle görüşeli biraz rahatladım.
D
Olaylara beklenmedik tepkiler veriyordu.
Soru 10
Her gün doğa baharın uyanışıyla şenlenir. Kuşlar ötüşür, ağaçlar şenlenir, gökyüzü keyiflenir. Yorgunluğu unutuverir insan. Biz gökyüzüne bakarken dalgalar durulur. Gün uzayarak üzüntüleri unutturur. Bu parçada kaç fiilimsi vardır?
A
3
B
1
C
4
D
2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

8.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Online Çöz

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ,insana özgü bir özelliğin, cansız bir varlığa aktarılmasına örnek olabilir?
A
Rüzgar, görmüş geçirmiş denizin koynuna saklandı.
B
Evden çıkarken açık kapıyı ayak ucuyla itti.
C
Sabahın erken bir saatinde köhne bir sandalla denize açıldık.
D
Dedesinden kalan kırık çini vazosuna son bir kez baktı.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A
Çocuk, yanımdakinin kulağına bir şeyler fısıldıyor.
B
Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum.
C
Görevliler yıl sonunda teftişe geliyorlar.
D
O günlerde tren yolunun yakınında oturuyoruz.
Soru 3
“Hıçkırıklara boğulmuş ağlıyordu aşk,onu bunca unutuşumuza.” Bu dizede görülen mecazlı anlatımın benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A
Değerini anlamadan yaşadığım her günün hüznünü içimde taşırım.
B
İnsan üzülür de sevinir de yeter ki gözleri güneşi her gün görsün.
C
Bana küsmüştü güneş,neşeyle doğmuyor artık sabahlarıma.
D
Karlı sabahlarda bu manzarayı gördüğüm için mutlu olurum.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisi koşullu birleşik cümle değildir?
A
Seninle gelirim yalnız annemden izin al.
B
Derdini anlatırsan bir şeyler yapabilirim.
C
Oyuncaklarla oynamayı bırak artık.
D
Otobüsü yakalayabilirsek zamanında yetişebiliriz.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla yargı vardır?
A
Unutulmuş birer anıydın göz yaşlarımda sen.
B
Müze Anadolu’nun ilk çağlarını hatırlatan
C
Erken öten horozun başı kesilir.
D
Annem,gülmek ağlamanın kardeşidir,der her zaman.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna, soru işareti konmaz?
A
Buralardan niçin yok oldular.
B
Hepsi mi sizinle birlikte gelecek.
C
Herkes susardı öğretmen geldi mi.
D
Düşmanları mı çoğaldı.
Soru 7

Ey şehitler tepesi, andımız olsun,Bu gömülen şehitler üstüne

Seni elden bırakmayacağız haşre dek

Düşmedikçe birer birer üstüne

Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik
B
Didaktik
C
Lirik
D
Dramatik
Soru 8

“Gülmenin de zamanı var, ağlamanın da, sevmenin de, ayrılmanın da, çalışmanın da, eğlenmenin de, mücadele etmenin de, başarının tadına varmanın da… İşte sanırım mutluluk tüm bunların farkına varabilmek, bilincinde olmak ve o anları yaşayabilmek. Tıpkı dürbünümdeki birbirinden güzel renkleri, biçimleri ve pırıltıları izlemek gibi.”Bu paragrafın anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanların mutlu olayım derken bazı değerleri unuttuğu ve mutsuz olduğu.
B
Mutluluğun sürekli değişime uğrayan olaylara uyum gösterebilme olduğu
C
Mutluluğun her insanın uyması gereken belirli kurallarının olduğu
D
İnsanoğlunun değişmesinin mutluluğu da değiştirdiği
Soru 9

(1) Saçlarımı hafif, tatlı bir rüzgar uçuruyordu. (2) Sahile vuran dalgaların sesi, şarkımı mırıldanıyordu. (3) Kentin uğultusu azalmıştı artık (4) Martıların yırtıcı çığlığı da yoktu.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde farklı bir duyudan yararlanılmıştır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 10
“Akıllı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir tamlamada görev almıştır?
A
Köyün akıllısı delisinden daha az.
B
Akıllının yaptığı işi deli beğenmez.
C
Akıllı insan gelecek günleri düşünendir.
D
Akıllının işi akılsıza örnek olmaz.
Soru 11
Aşağıdaki edebi türlerden hangisi diğerleriyle işlediği konu yönünden farklıdır?
A
Söyleşi
B
Köşe yazısı
C
Deneme
D
Makale
Soru 12

”Ortak öğesi bulunan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle denir.”Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamaya örnek gösterilebilir?

A
Ben onlara bir şeyler anlatıyorum; onlar beni dinlemiyorlar.
B
Bahar gelince toprak canlandı, hayvanlar yuvalarından çıktı.
C
Çocuklar koştu; arabanın önünü kestiler.
D
Bahar geldi,havalar ısındı.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisi varsayım anlatır?
A
Dersine iyi çalıştığı için yüksek not aldı.
B
Beklediğin paranın bugün de gelmediğini düşün.
C
Sensiz ders çalışmaya başlamaz sanırım.
D
Onun bu yaptıklarını anlamak mümkün değil.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumları birlikte verilmiştir?
A
Bu kadar sakin, uysal yapıda bir insan kolay kolay bulunmaz.
B
Güle oynaya yanıma gelip, şimdi ne yapmak istersin, dedi.
C
Az önce sıkıntıyla otururken telefonun çalmasıyla yüzünde güller açtı.
D
Geçen hafta hava nasıldı, şimdi nasıl?
Soru 15

“Hayat başlangıcı ve sonu bilinmeyen,uzun göründüğü halde çabuk biten bir yolculuktur.Yalnız geçilecek yollar çok zahmetlidir.İnişli,yokuşlu,dolambaçlıdır;dereler,tepeler,dikenli çitler aşılmadıkça düz ovaya varılamaz.”Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A
Yaşamın güzelliğine yoğun uğraşlar sonucu ulaşılabilir.
B
Yaşama sıkı sıkıya tutunmazsak hiçbir işte başarılı olamayız.
C
Yaşam ,bir çok engelle dolu,aşılması zor bir yoldur.
D
Yaşam uzundur;ancak nasıl geçtiği anlaşılamayacak kadar da kısadır.
Soru 16

Sağlıklı yaşamanın sırları şunlardır ( ) Dengeli beslenme ( ) spor yapma ( ) düzenli yaşama ( )Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A
(;) (,) (,) (…)
B
(:) (,) (,) (!)
C
(:) (,) (,) (…)
D
(;) (,) (,) (.)
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama verilen deyime uygun değildir?
A
Yapılacak bir işin tüm sorumluluğunu üzerine almak : Çorbada tuzu bulunmak.
B
Yapılacak en uygun zamanı seçmek : Tavına getirmek.
C
Yapma gücü ya da yeteneğini kendinde bulamamak : Gözü yememek.
D
Çok tehlikeli bir işin üstüne gitmek : Ateşle oynamak.
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A
Onlar, 1994’de mezun oldular.
B
Ahmet de onu tanımıyor.
C
Kayıktakileri tanımıyorum.
D
Maç izlemeye arkadaşım da gelecek.
Soru 19
Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi bileşik zamanlı bir fiildir?
A
Çözülen bir demetten indiler, birer birer
B
Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer
C
Beyaz boyunlarını uzattılar taslara
D
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) sözcük yer almıştır?
A
Başından yaralanan çocuk bizi üzdü.
B
Mavi bir kapla kitapları kapladı.
C
Bu konu başlı başına bir problem.
D
Bizim gelin, bu tarafa gelin, diyordu.

 

1 2 3 6