5. Sınıf Türkçe İmla Kurallari Testini Çöz

Kaynak: 5. Sınıf Türkçe İmla Kurallari Testini Çöz

BAŞLA

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Gel Orhan’ım, otur da yemek ye.
B) Sokakta yalnız yürüyordu.
C) Zeynep akıl etti de başına bir kova su döktü.
D) Etrafın da kimse yoktu.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Güneydoğuya
B) Atatürkçülük
C) Balıkesirli
D) Berensiz
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Dün, Yakup Kadri’nin “yaban” adlı romanını aldım.
B) Elini uzattı. Benimle barışmak istedi.
C) Halk Cumhurbaşkanı’nı coşkuyla karşıladı.
D) Van Gölü’nde ulaşım neyle sağlanıyor?
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Leyla ile Mecnun
B) Vatan Yahut Silistre
C) Savaş ve Barış
D) Bilim ve Teknik
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) İlaçlarını düzenli içki çabuk iyileşesin.
B) Evdeki hesap çarşıya uymaz.
C) Duvardaki çatlak her geçen gün genişliyor.
D) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Buralarda topal Hüseyin’i gördünüz mü?
B) Akşama Doktor Orhan bizim hastayı görecekmiş.
C) İlkokulda öğrendiğiniz gibi Ay Dünya’nın, Dünya da Güneş’in çevresinde döner.
D) Kapıları Mehmet Usta’ya yaptırdık.
Soru 7
İmla kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) “dağ, deniz, göl, nehir” kelimeleri özel isimle birlikte kullanılırsa büyük harfle başlayarak yazılır.
B) Yazı başlıkları, eser adları, kitap, gazete, dergi isimleri küçük harfle yazılır.
C) “dünya, güneş, ay” kelimeleri terim anlamlarında kullanıldıklarında özel ad oldukları için büyük harfle yazılır.
D) Belirli bir günden bahsederken ay ve gün isimleri büyük harfle yazılır.
Soru 8
İmla kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İster cümle başında ister içinde bütün özel isimler büyük harfle yazılır.
B) Belirli bir özel adı sadece unvanıyla kullanmak istediğimizde unvan kelimesinin de ilk harfi büyük yazılır.
C) Kişi adından önce veya sonra gelen unvan adları da küçük harfle yazılır.
D) Her cümleye büyük harfle başlanır.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Teklifimizi kabul etmediler.
B) Onlara minnet etme.
C) Olayı öğrenince kahr oldu.
D) Sabreyle gönül.
Soru 10
Aşağıdaki tarihlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) 13.Nisan.2018
B) 06 Ekim 2018
C) 15/05/2018
D) 20.02.2018
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bütün soruları cevapladınızmı?
B) Savaşta İngilizlerle birlik oldular.
C) Arkadaşın Koray mıydı?
D) Bugün bize Nerminler gelecek.
Soru 12
Aşağıda verilen imla kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Soru işareti kullanıldığı cümleyi soru cümlesi hâline getirir.
B) Özel isimlerden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle (‘) ayrılır.
C) Özel adlara yapım eki geldiğinde bu ekler kesme işaretiyle ayrılır.
D) Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.

8. Sınıf Matematik Karekök Alma İşlemi Testini Çöz

ONLİNE ÇÖZ

Soru 1 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tam kare sayıların karekökü tam sayıdır. B) Karekök alma işlemi bir sayının hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir. C) Pozitif bir tam kare sayının karekökü negatif tam sayı olabilir. D) Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tamamına gerçek sayılar denir. Soru 2 sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır? A) 11 ile 12. B) 9 ile 10 C) 9 ile 11 D) 10 ile 11 Soru 3  sayısı aşağıdaki tam sayılardan hangisine en yakındır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 Soru 4  sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır? A) –14 ile –15 B) –15 ile –16 C) –16 ile –17 D) –17 ile –18 Soru 5   sayısı aşağıdaki tam sayılardan hangisi ne en yakındır? A) -8 B) –9 C) –10 D) –11 Soru 6 a2 = 20 eşitliğini sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?  A) . B) . C) . D) . Soru 7 Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare sayı değildir? A) 9 B) 25 C) 30 D) 36 Soru 8  sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 Soru 9 1 ile 30 arasında kaç tane tam kare sayı vardır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 Soru 10 n tane kare şeklinde fayanslarla kare şeklinde bir alan kaplanabiliyorsa n aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 6 B) 12 C) 18 D) 36 Soru 11 sayısından büyük en küçük tam sayı kaçtır? A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 Soru 12  için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a < b < c B) c < a < b C) b < a < c D) a < c < b

Kaynak: 8. Sınıf Matematik Karekök Alma İşlemi Testini Çöz

7. Sınıf Fen Bilimleri Mayoz Bölünme Testini Çöz

Kaynak: 7. Sınıf Fen Bilimleri Mayoz Bölünme Testini Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?

A) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.

B) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.

C) Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.

D) Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.

 

2.  I.  Üreme ana hücrelerinde görülür.

II.  Parça değişimi gerçekleşir.

III.  İki yavru hücre oluşur.

IV.  Kromozom sayısı yarıya iner.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?

A) I ve II

B)  I ve III

C) I.II ve IV

D) I,II,III ve IV

 

3. I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

4. Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği  aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır.

A) DNA eşleşmesine

B)    Crassing-over  olayın görülmesi

C)     Sitoplazma bölünmesine

D)      Çeğirdekçik zarının kaybolmasına

5.   Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?

A)yumurta, sinir hücresi

B)dil hücresi, polen

C)sperm, yumurta

D)sperm, karaciğer hücresi.

6.  Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;

I. DNA’nın eşlenmesi

II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması

III. Krossing over yapılmasıOlaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?

A) yalnız III

B)I ve II

C)I ve III

D)II ve III

 

7.  Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?

A)zararlı genleri oluşturmak

B)çok küçük hücreler oluşturmak

C)çok sayıda yeni hücre yapmak

D)eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak

 

8. Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir?

A)Kromozom sayısının yarıya inmesi

B)Sperm ve yumurta hücrelerinde görülmesi

C)Büyüme,Onarım,gelişme yapması

D)Mayoz 1 ve Mayoz 2 yi yapması

 

9. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez?

A)Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi

B)Parça değişimi

C)Bölünme sonunda iki yavru hücre oluşması

D)Yavru hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesi

 

10. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Mayoz bölünmeye başlayan hücre 2n kromozomludur.

B) Mayoz bölünmede hücrenin kromozom sayısı değişmez.

C) Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülür.

D) Mayoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?

A) Oluşan yeni hücreler ile ana hücrenin kromozom sayısı aynıdır.

B) Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.

C) Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyümeyi ve doku onarımını sağlar.

D) Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Parça değişimi görülmez.

B) Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı, ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadardır.

C) Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile farklıdır.

D) Ergenlikle başlar ve üreme yeteneğinin bittiği döneme kadar devam eder.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?

A) Vücut hücrelerinde görülür.

B) Sonucunda iki hücre oluşur.

C) Hayat boyu devam eder.

D) İki aşamadan oluşur.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Sadece üreme ana hücrelerinde görülür.

B) Sonucunda dört hücre oluşur.

C) Tek aşamadan oluşur.

D) Parça değişimi görülür.

 

15. Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer?

A) Kromozom sayısının yarıya inmesi

B)Her hücrede görülmesi

C)Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlaması

D)Hücre sayısının artması

7. Sınıf Fen Bilimleri Mitoz Bölünme Testini Çöz

Kaynak: 7. Sınıf Fen Bilimleri Mitoz Bölünme Testini Çöz

1. “Hücre büyüdükçe daha fazla maddeye ihtiyaç duyar ve hücrede gerçekleşen canlılık olaylarının kontrolünün zorlaşır.”Bunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Hücre büyümesi

B) Hücre bölünmesi

C) Hücre küçülmesi

D) Hücre birleşmesi

 

2. Hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hücre bölünmesi, belirli büyüklüğe ulaşmış hücrelerin; yeni hücreler meydana getirmek, yenilenme ve büyümeyi sağlamak, yumurta ve sperm gibi eşey hücrelerini oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği yaşamsal bir olaydır.

B) Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların büyümesini sağlar.

C) Hücre bölünmesi, çok hücreli canlılarda eşey hücreleri olan yumurta ve spermin üretilmesini; büyüme,  gelişme ve onarımı sağlar.

D) Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz olmak üzere ikiye ayrılır.

 

3. Vücut hücrelerinde meydana gelen bölünmeye ne ad verilir?

A) Mitoz bölünme

B) Mayaz bölünme

C) Çekirdek bölünme

D) Stoplazma bölünmesi

 

4. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çekirdek ve sitoplazma bir defa bölünür.

B) Bölünme sonucunda iki yavru hücre meydana gelir.

C) Bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı ile ana hücrenin kromozom sayısı ve yapısı birbirinin aynısıdır.

D) Mitoz bölünme bitki ve hayvan hücrelerinde aynı süreci gösterir.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşmaz?

A) Yaraların zamanla iyileşmesi,

B) Fidanının gün geçtikçe büyüyüp ağaca dönüşmesi,

C) Yavrunun büyüyerek bir yetişkine dönüşmesi,

D) Eşeyli üremenin gerçekleşmesi,

6. Gelişim dönemini tamamladıktan sonra bölünme özelliğini kaybetmiş hücrelerimiz bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Vücut hücreleri,

B) Sinir hücreleri,

C) Olgunlaşmış alyuvar hücreleri,

D) Eşey hücreleri,

 

7. Bir hücrenin bölünmeye başlaması için öncelikle hazırlık aşamasını tamamlaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında görülmez?

A) hücre büyür, olgunlaşır ve sahip olduğu DNA’yı eksiksiz kopyalayarak DNA miktarını iki katına çıkarır.
B) Sentrozomlar kendini eşler.

C) Kromozomlar orta kısımlarından ayrılarak kardeş kromatitlerine ayrılırlar.

D) Bölünme için gerekli enerji sağlanır.

 

8. “Eşlenen sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder ve aralarında iğ iplikleri oluşur. Çekirdek zarı tamamen erir. İnce, uzun ve dağınık haldeki kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. İğ iplikleri kromozomlara tutunur. İğ ipliklerine rastgele tutunmuş olan kromozomlar hücrenin orta kısmına tek sıra halinde dizilir.”Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

9. Mitozun hangi evresinde kromozomlar orta kısımlarından bölünerek kardeş kromatitlerine ayrılırlar?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

10. Mitozun hangi evresinde iğ ipliklerinin kısalmasıyla kardeş kromatitler hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

11. “Zıt kutuplara çekilen kardeş kromatitler hazırlık evresindeki ince, uzun ve dağınık kromatin iplikler haline geri dönerler. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. Sitoplazma bölünmesi başlar. Bu evre sonunda sitoplazma bölünmesi sona erer.” Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

12. Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Hücre, mitoz bölünme öncesi hazırlık aşaması geçirir.
B) Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.

C) Vücut hücrelerinde görülür. Sinir hücreleri, çizgili kas hücreleri, olgunlaşmış alyuvar hücreleri, eşey hücreleri ve gözdeki retina hücrelerinde görülmez.

D) Tek hücreli ve bazı çok hücreli canlılarda eşeysiz üremeyi sağlar.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yıpranan hücrelerin onarılması ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin oluşturulmasını ve bazı bitkilerin vejetatif üremesini sağlar.
B) Bir ana hücreden iki yeni yavru hücre oluşur.

C) Parça değişimi görülür.
D) Oluşan yavru hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirleriyle ve ana hücreyle aynıdır.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
B) Yaşam boyu devam eden bir bölünme şeklidir.

C) Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan türün devamını sağlar.

D) Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma iki kez bölünür.

 

15. “Bitki hücresinde, hücre zarından sonra sert yapılı bir hücre duvarı vardır. Hücre duvarı nedeniyle bitki hücresinde boğumlanma gerçekleşmez. Bitki hücresinde sitoplazma, ortada oluşan sert ve cansız bir yapı yardımıyla birbirinden ayrılır.”Bu olaya ne ad verilir?

A) Ara lamel

B) Boğumlama

C) Metafaz

D) Anafaz

2. Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri Testini Çöz

Kaynak: 2. Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri Testini Çöz

1. 8- 10 – 12 – 14 – 16 örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar ikişer artıyor.

B) Sayılar ikişer azalıyor.

C) Sayılar birer artıyor.

 

2. 7-10-13-16-19-22 örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar üçer azalıyor.

B) Sayılar üçer artıyor.

C) Sayılar üç kat artıyor.

 

3. 36- 32- 28- 24- 20 -16 yandaki örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar dörder azalıyor.

B) Sayılar dörder artıyor.

C) Sayılar ikişer azalıyor.

 

4. 79- 76- 73- 70-……..- 64- 61yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 68

B) 66

C) 67

 

5. 99-97-95-….- 91-89 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 94

B) 93

C) 92

 

6. 18 -22- 26 -…….- 34- 38- 42- 46 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 30

B) 28

C) 32

 

7. 5-10-15-………-25-30-35-40-yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 18

B) 20

C) 22

 

8. 54-57-60-………-66-69-72 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 64

B) 61

C) 63

 

9. 37-41- 45 -48- 53 -57 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 45

B) 48

C) 53

 

10. 29-26- 23- 20- 18- 14 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 20

B) 18

C) 14

 

11. 41- 43- 45- 46- 49- 51 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 46

B) 45

C) 49

 

12. 13- 17- 21- 25- 29 -32- 37 yandaki örüntüde kuralı bozan sayının yerine hangisini yazmalıyız?
A) 35

B) 34

C) 33

8. Sınıf İnkılap Tarihi Adım Adım Bağımsızlık Testini Çöz

Kaynak: 8. Sınıf İnkılap Tarihi Adım Adım Bağımsızlık Testini Çöz

1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde
Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
A) Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
B) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
C) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
D) Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
2. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Trakya Paşaeli Cemiyeti
C) Milli Kongre Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
D) Redd-i İlhak Cemiyeti
3. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk
işgali gerçekleştirmiştir?
A) Fransa
B) İtalya
C) İngiltere
D) Yunanistan
4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere,
daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?
A) Fransa
B) İtalya
C) ABD
D) Ermenistan

5. Milli Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Ateşkes Anlaşması
B) İzmir’in işgali
C) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
D) Paris Konferansı
6. Atatürk hangi görev gereği Samsun’a çıkmıştı?
A) Ordu Müfettişi
B) Ateşe
C) Ordu Komutanı
D) Baş Komutan
7. Mustafa Kemal Atatürk hangi unvanla Samsun a çıkmıştır?
A) Kurmay Yüzbaşı
B) 9.Ordu müfettişi
C) Binbaşı
D) Yarbay
8. 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?
A) Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak
B) Padişahın isteklerini yerine getirmek
C) Milli mücadeleyi başlatmak
D) Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak
9. 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Havza Genelgesi
D) Sivas Kongresi

10. Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Amasya görüşmesi
11. Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Amasya görüşmesi
12. Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizin hangisine gitti?
A) Ankara
B) Erzurum
C) Samsun
D) Sivas
13. Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır?
A) Amasya Genelgesini yayınlayınca
B) Sivas Kongresi sırasında
C) Erzurum Kongresinden önce
D) Samsuna çıkınca
14. Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur?
A) TBMM’de
B) Sivas Kongresinde
C) Osmanlı Mebusan Meclisinde
D) Erzurum Kongresinde
15. Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?
A) Kars
B) Mardin
C) Edirne
D) Hatay
16. Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı
Bu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
A) Osmanlı saltanatının
B) Aşar vergisinin
C) Eski eğitim sisteminin
D) Kapitülasyonların
17. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
A) Kars, Ardahan ve Batum’un alınması,
B) Hatay’ın anavatana katılması,
C) Musul’un Irak’a verilmesi,
D) Doğu Trakya’nın Yunanlılardan alınması.
18. İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?
A) Misak-ı Milli kararlarından sonra.
B) Amasya görüşmelerinden sonra.
C) Amasya genelgesinden sonra.
D) Sivas kongresinden sonra.
19. I. Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı
II. İstanbul 16 Mart 1920 de resmen işgal edildi
Yukarıda verilenler hangi olaya bir tepki olarak gerçekleşmiştir ?
A) Sivas Kongresinin Toplanmasına
B) Meclisi Mebusan’da Misak-ı Milli kararlarının kabulüne
C) TBMM’nin toplanmasına
D) İşgallere karşı halkın direnişine

20. TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?
A)Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli ordu aleyhine tutumları
B)İtilaf Devletlerinin kontrolündeki azınlıkların devlet kurma faaliyetleri
C)İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması
D)Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması

8. Sınıf İnkılap Tarihi Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler Testini Çöz

Kaynak: 8. Sınıf İnkılap Tarihi Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler Testini Çöz

1.         Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavri Mira Cemiyeti

B) Pontus Cemiyeti

C) İngiliz Muhipler Cemiyeti

D) Kürt Tali Cemiyeti

2.         Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavri Mira Cemiyeti

B) Pontus Cemiyeti

C) İngiliz Muhipler Cemiyeti

D) Taşnak ve Hınçak  Cemiyeti

3.         Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Kürt Teali Cemiyeti

B) İslam Teali Cemiyeti

C) İngiliz Muhipler Cemiyeti

D) Kilikyalılar Cemiyeti

4.         Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi Ermeniler adına faaliyet göstermiştir?

A) Mavri Mira Cemiyeti

B) Pontus Cemiyeti

C) İngiliz Muhipler Cemiyeti

D) Taşnak ve Hınçak  Cemiyeti

5.         Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi yabancı kökenli değildir?

A) Mavri Mira Cemiyeti

B) Pontus Cemiyeti

C) İngiliz Muhipler Cemiyeti

D) Taşnak ve Hınçak  Cemiyeti

6.         Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?

A)Pontus Rum Cemiyeti

B)Mavri Mira Cemiyeti

C)Hınçakve Taşnak Cemiyeti

D)İngiliz Muhipleri Cemiyeti

7. Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Pontus Rum Cemiyeti –Doğu Karadeniz

B)Mavri Mira Cemiyeti-İstanbul

C)İngiliz Muhipleri Cemiyeti-İstanbul

D)Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri- Doğu Karadeniz

8. Pontuslu Rumlar’ın Karadeniz Bölgesinde Türkler’e saldırmaları,buna karşılık Türkler’in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi, Mondros  Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle ilgili olabilir?

A)Osmanlı orduları terhis edilecek,bütün savaş gemilerine,ordunun araç ve gereçlerine el konulacak

B)Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak

C)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumla karşılaşırlarsa önemli stratejik noktaları işgal edebileceklerdir

D)Bütün demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimi altında olacak

 

9.  Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir.

B) Tek elden yönetilmişlerdir.

C) Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir.

D) Hükümet tarafından desteklenmiştir.

 

10. Aşağıdaki cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)Mavri Mira

B)Kürt Teali

C)İslam Teali

D)İngiliz Muhipler

11.      Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur?

A) Milli Kongre Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti

C) Redd-i İlhak Cemiyeti

D) Mavri Mira Cemiyeti

12. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?

A) Mavri Mira

B) Kilikyalılar

C) Pontus

D) İngiliz Muhipler Cemiyeti

13. Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler  tarafından kurulan cemiyettir?

A) Milli Kongre Cemiyeti

B) Mavri Mira Cemiyeti

C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

D) Redd-i İlhak Cemiyeti

14. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti

B) Milli Kongre Cemiyeti

C) Kilikyalılar Cemiyeti

D) Teali İslam Cemiyeti

15.  Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir?

A) Mavri Mira

B)Milli Kongre Cemiyeti

C) Trakya Paşaeli

D) Kilikyalılar

16. Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur?

A)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti

B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti

C)Trakya Paşaeli Cemiyeti

D)Milli Kongre Cemiyeti

17. Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan Zaralı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Trakya Paşaeli Cemiyeti

B)Kilikyalılar  Cemiyeti

C)Milli Kongre Cemiyeti

D) İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti

18. Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?

A)Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti

B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti

C)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti

D)Kilikyalılar Cemiyeti

19.  Aşağıdakilerden hangisi, ulusal mücadele içinde yer alan “Yararlı Cemiyetler” den biri değildir?

A)Kilikyalılar

B)Teali-i İslam

C)Redd-i İlhak Cemiyeti

D)Trakya Paşaeli Cemiyeti

20. Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması veya uğramaması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?

A)İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

B)Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

C)Milli Kongre Cemiyeti

D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Testini Çöz

Kaynak: 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Testini Çöz

1. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak  olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

A) Almanya

B) İtalya

C) Rusya

D) Avusturya-Macaristan

 

2. Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

A) Kafkas

B) Kanal

C) Suriye

D) Çanakkale

3. Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?

A) Almanya

B) İngiltere

C) Osmanlı Devleti

D) Avusturya-Macaristan

4. Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?

A) Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan

B) Almanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan

C) Almanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan

D) İtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan

5. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak  olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?

A) Fransa

B) İngiltere

C) Almanya

D) Rusya

6. Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?

A) İngiltere-İtalya-Almanya-Rusya

B) İngiltere-Rusya-Almanya-Fransa

C) İngiltere-Rusya-Fransa-İtalya

D) İngiltere-Rusya-Amerika-İtalya

7. Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?

A) Avusturya-Macaristan’ın, Sırbistan’a saldırması ile.

B) Almanya’nın Fransa’ya saldırması ile

C) İngiltere’nin Almanya’ya saldırması ile

D) Rusya’nın Osmanlı Devletine saldırması ile

8. Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan

B) İtalya

C) Yunanistan

D) Romanya

9. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde  verilmiştir?

A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi

B) Fransız ihtilali – Açlık

C) Sanayi devrimi – Irkçılık

D) Açlık – Irkçılık

10. Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden

hangisidir.

 

A)Sömürgecilik yarışı

B)Alsas ve Loren

C) Panslavizm

D) Ekonomik rekabet

11. Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden

Hangisidir?

 

A) İngiltere-Fransa

B)Almanya-Avusturya

C) Almanya-İtalya

D) İtalya-Fransa

12. Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar

kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak

üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

A) Üretimde kalitenin artması

B) İşçi sınıfının ortaya çıkması

C) Sömürgecilik yarışının hızlanması

D) Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması

13. Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.

B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.

C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.

D) Rusya’ya yardım ulaştırmak.

14.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?

A) Sömürgecilik yarışı.

B) Siyasi bloklaşma

C) Hızlı silahlanma

D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

15.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

A) Kaybedilen yerleri geri almak

B) Yeni cepheler açmak

C) Sömürgeler elde etmek

D) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

16.  Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ?

A) Yeni cepheler açmak

B) Ruslarla işbirliği yapmak

C) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

D) Halifelik nüfuzundan yararlanmak

17. Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sömürgecilik

A) Milliyetçilik

C) Osmanlıcılık

D) Ümmetçilik

18. 19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar

çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.

A) İngiltere-Almanya

B) İngiltere-Fransa

C) Fransa-İtalya

D) İtalya-Almanya

19. I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)İmparatorlukların dağılmasına

B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine

C)Rejim değişikliklerine

D)Sınırların değişmesine

20. Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi  yer almaz?

A)Savaşın uzaması

B)Yeni cephelerin açılması

C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması

D)Almanya’nın savaştan yenik düşmesi

8. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Kazanım Testini Çöz

8. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Kazanım Testini Çöz

Soru 1  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem doğru gösterilmiştir?    A) Görevliler hepimizin kimlik kartlarını kontrol etti.  B) Yağmurdan sonra oluşan kokuya hayran olduğunu söylerdi.  C) Bilim adamları bu sistem üzerinde yıllardır çalışıyor.  D) Üretkenliğin temelinde hayal yoksa başarısızlık kesindir.  Soru 2  Sabahın loş ve ruha korku veren ışıkları odayı aydınlatıyordu.  Bu cümledeki altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir?  A) Belirtili Nesne  B) Özne  C) Belirtisiz Nesne  D) Yer Tamlayıcısı  Soru 3  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem bir söz grubu değildir?  A) Kullanıcılara yapılanların bir haksızlık olduğunu geç fark ettik.  B) Zekâ, iyi düşünme ve olayları iyi analiz etme yeteneğidir.  C) Ağlamak, dünyaya buğulu camlar ardından bakmak gibidir.  D) Konu ile ilgili edindiği bilgileri sürekli bana anlatıyordu.  Soru 4  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne yanlış gösterilmiştir?    A) Duvardaki tablolarda insan ve hayvan figürleri vardı.  B) Bu çalışma diğer araştırmacılara yardımcı olacaktır.  C) Adam, caddeye çıkınca kendisine bir taksi çağırdı.  D) Türkçe öğretmenimiz çok sabırlı ve anlayışlı biriydi.  Soru 5  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gizli özne kullanılmıştır?  A) Yüzüme vuran güneş uyandırdı beni bu sabah.  B) Kuşlar neşe içinde cıvıldıyordu penceremde.  C) Zor olsa da şu kısa ömrüm güzel geçmişti.  D) Bir bahar sabahı anladım yorulduğumu.  Soru 6  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?  A) Bizim takım dün yaptığı karşılaşmayı kazandı.  B) Sahnenin arkasında büyük bir telaş yaşanıyordu.  C) İnsan, olayları değerlendirebilen bir varlıktır.  D) Sabah başlayan yağmur giderek hızını artırdı.  Soru 7  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne kullanılmamıştır?  A) Günümüzde söylenen kimi şarkıları beğenmiyorum.  B) Güneşin göz kamaştıran ışığı odaya vuruyordu.  C) Hafta sonu keyifli bir şekilde arabamı temizledim.  D) Gelirken hepimize çeşitli hediyeler almıştı.  Soru 8  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz grubu cümlenin farklı bir ögesidir?  A) Herkes bilim projelerini verilen sürede tamamlasın.  B) Büyük bir şaşkınlık yaşadığımızı kimseden saklayamam.  C) Okulumuzun resim sergisi bu hafta açılıyor.  D) Göç zamanı gelince kimse kuşları durduramaz.  Soru 9  Nasrettin Hoca fıkralarını bugüne kadar birçok edebiyat tarihçisi incelemiştir.  Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?  A) Özne – Zarf Tamlayıcısı – Belirtili Nesne – Yüklem  B) Belirtili Nesne – Zarf Tamlayıcısı – Özne – Yüklem  C) Zarf Tamlayıcısı – Belirtisiz Nesne – Özne – Yüklem  D) Belirtisiz Nesne – Yer Tamlayıcısı – Özne – Yüklem  Soru 10  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?  A) Bu coşkuyu / herkesin yaşaması / gerekiyor.  B) Kütüphanemizde / zengin bir arşiv / bulunuyordu.  C) Tarihî eserlerin çoğunu / bu müzeye / taşımışlar.  D) Köy halkı / yaylaya çıkmak için / hazırlanıyor.  Soru 11  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili bölüm zarf tamlayıcısı değildir?    A) Aramızdaki görüş farklılıklarını konuşarak aşabiliriz.  B) Tören sırasında, kendisine ayrılan koltuğa oturmuştu.  C) Okumaya yeni başladığı romanı bir çırpıda bitirdi.  D) Köyün serin ve temiz havası ciğerlerime iyi geldi.  Soru 12  Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişi yönüyle diğerlerinden farklıdır?  A) Her yazar dilin inceliklerinden yararlanmalıdır.  B) Teyzem evdeki herkese teşekkür etti.  C) İnsanlar yapılan iyilikleri asla unutmamalı.  D) Biz, yardım isteyen herkese el uzattık.

Kaynak: 8. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Kazanım Testini Çöz

1 2 3 6