2.sınıf Birlikte Öğreniyoruz Testi

2.Sınıf Birlikte Öğreniyoruz

Başla

TEBRİKLER.

2.Sınıf Birlikte Öğreniyoruz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi sınıfınızda arkadaşlarınız ile birlikte çalışarak yapacağınız bir etkinlik konusudur?
A) Cumhuriyet bayramına hazırlanmak.
B) Birlikte sofrayı kurmak.
C) Arkadaşlarımızla futbol oynamak.

2. Grup çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sınıfta ve okulda grup etkinliklerine katılmaya istekli olmalıyız.
B) Grup çalışmalarında görevlerimizi yerine getirmeliyiz.
C) Sorumluluklarımızı yerine getirmezsek grup arkadaşlarımızı ilgilendirmez.

3. Grup çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Grup içinde herkes istediği görevi alabilir.
B) Arkadaşlarımızı rahatsız etmeden çalışmalıyız.
C) Grup içinde çalışma kurallarına uymalıyız.

4. Grup çalışmalarında yapılacak işlerin grup üyelerine paylaştırılmasına ne denir?
A) sorumluluk
B) işbölümü
C) adalet

5. Grup çalışmalarında aldığımız görevi yerine getirmek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet
B) Sevgi
C) Sorumluluk

6. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak grup arkadaşlarımızın güvenini kazanırız?
A) Bireysel çalışmalara yönelirsek.
B) Sorumluluklarımızı zamanında yerine getirirsek.
C) Grup arkadaşlarımızın sorunlarına ilgisiz kalırsak.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Grup çalışmalarında grubumuzdaki üyelerle iş birliği içinde çalışmalıyız.
B) Gruptaki sorumluluklarımızı tam olarak yerine getirmeye çalışmalıyız.
C) Grup çalışmalarının başarısı için grup üyelerinin zayıf yanlarından yararlanmalıyız.

8. aşağıdakilerden hangisi grup çalışmalarında sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A) Çalışmalar için yeni fikirler üretmek.
B) Grubun çeşitli ihtiyaçlarını gidermek.
C) Yeteneklerimize uygun kolay işleri üstlenmek.

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Görevlerimizi yapabilecek yeterlilikte olduğumuzu ispat ederek grup arkadaşlarımızın güvenini kazanmalıyız.
B) Grubun ortak ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalıyız.
C) Grup olarak aldığımız kararları istediğimizde uygulamalıyız.

10. Grup çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çalışmaları grup başkanı yapar.
B) Grup üyelerinin hepsi çalışmalardan sorumludur.
C) İşlerin zamanında yapılması grup başkanının çalışmasına bağıdır.

11. “Grup çalışması yapmak için altı arkadaş grup oluşturmuştur.” Grup üyeleri ilk olarak hangisini yapmalıdır?
A) Araştırma
B) İş bölümü
C) Sunum yapmalıdır

12. Aşağıdakilerden hangisi grup başkanının özelliklerinden birisi olmaz?
A) Yanlı davranmak, taraf tutmak.
B) Adaletli olmak, herkese eşit davranmak.
C) Üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek.

2.Sınıf Türkçe Testleri

Birey Ve Toplum
1.Tema Birey Ve Toplum Tema
Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Sözlük Bilgisi
Zıt Anlamlı Sözcükler
Tümce Bilgisi
1.Tema Birey Ve Toplum
Atatürk
2.Tema Atatürk Teması
Sesteş Sözcükler
Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Okuma Anlama
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli Sözcükler
Eş Anlamlı Sözcükler
Cümle Bilgisi
Sözlük Sırası
Hecelere Ayırma
Cümle Bilgisi
Tümce Bilgisi
2.Tema Atatürk
Üretim-Tüketim Ve Verimlilik
3.Tema Üretim,Tüketim Ve Verimlilik
Zıt Anlamlı Sözcükler
Anlamdaş Sözcükler
Harf Ve Hece
Ön Adlar
Zıt Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli Sözcükler
Eş Anlamlı Sözcükler
3.Tema Üretim,Tüketim Ve Verimlilik
Sağlık Ve Çevre
4.Tema Sağlık Ve Çevre Tema Değerlendirme
Sözcükte Anlam
Eş Sesli Sözcükler
Adların Yerine Kullanılan Sözcükler
Atasözleri Ve Deyimler
4.Tema Sağlık Ve Çevre
Eş Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Zıt Anlamlı Sözcükler
Dünyamız Ve Uzay
5.Tema Hayal Gücü Ve Gizemler Değerlendirme
Sözcükleri Sıralama
Çoğul Ve Tekil Adlar
Olayların Oluş Sırası
Sesteş Sözcükler
Noktalama İşaretleri
Kurallı Cümle Oluşturma
5.Tema Hayal Gücü
Oyun Ve Spor
6.Tema Oyun Ve Spor Tema Değerlendirme
Eş Anlamlı Sözcükler
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Sıfatlar
5 N 1 K
6.Tema Oyun Ve Spor
Değerlerimiz
7.Tema Değerlerimiz Tema Değerlendirme
Ses Bilgisi
Anlama Anlatım
Noktalama İşaretleri
İmla Kuralları
7.Tema Değerlerimiz
Noktalama İşaretleri
Türkçe Seviye Tespit Sınavı
Noktalama İşaretleri
Güzel Ülkem Türkiye
8.Tema Eğitsel Ve Sosyal Etkinlik.
Metin Bilgisi
Kelimede Anlam
Okuduğunu Anlama
Cümlede Anlam
Cümlede Anlam
5N1K
8.Tema Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler
Tekil Çoğul Adlar
Hece Bilgisi
Anlama Anlatım
Zıt Anlamlı Sözcükler
Alfabetik Sıralama
Atasözleri Ve Deyimler
Atasözleri Ve Deyimler
Tümce Bilgisi
Cümle Bilgisi
Eş Anlamlı, Anlamdaş Sözcükler
Eş Sesli Sözcükler
Hece Bilgisi
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Sözcük Bilgisi
Eş Sesli Sözcükler

 

2.Sınıf Türkçe Testleri

2.Sınıf Türkçe 1.Tema Birey Ve Toplum Tema

2.Sınıf Türkçe Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi

2.Sınıf Türkçe Cümle Bilgisi

2.Sınıf Türkçe 2.Tema Atatürk Teması

2.Sınıf Türkçe Sesteş Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

2.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları

2.Sınıf Türkçe Okuma Anlama

2.Sınıf Türkçe 3.Tema Üretim,Tüketim Ve Verimlilik.

2.Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Anlamdaş Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Harf Ve Hece

2.Sınıf Türkçe Ön Adlar

2.Sınıf Türkçe 4.Tema Sağlık Ve Çevre Tema Değerlen.

2.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

2.Sınıf Türkçe Eş Sesli Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Adların Yerine Kullanılan Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Atasözleri Ve Deyimler

2.Sınıf Türkçe 5.Tema Hayal Gücü Ve Gizemler Değerl.

2.Sınıf Türkçe Sözcükleri Sıralama

2.Sınıf Türkçe Çoğul Ve Tekil Adlar

2.Sınıf Türkçe Olayların Oluş Sırası

2.Sınıf Türkçe 6.Tema Oyun Ve Spor Tema Değerlendir.

2.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Karşıt Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Sıfatlar

2.Sınıf Türkçe 5 N 1 K

2.Sınıf Türkçe 7.Tema Değerlerimiz Tema Değerlendir.

2.Sınıf Türkçe Ses Bilgisi

2.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım

2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

2.Sınıf Türkçe İmla Kuralları

2.Sınıf Türkçe 8.Tema Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler.

2.Sınıf Türkçe Metin Bilgisi

2.Sınıf Türkçe Kelimede Anlam

2.Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama

2.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam

2.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam

2.Sınıf Türkçe 5N1K

2.Sınıf Türkçe Sözlük Sırası

2.Sınıf Türkçe Hecelere Ayırma

2.Sınıf Türkçe Kurallı Cümle Oluşturma

2.Sınıf Türkçe Sesteş Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

2.Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Eş Sesli Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe 1.Tema Birey Ve Toplum

2.Sınıf Türkçe 2.Tema Atatürk

2.Sınıf Türkçe 3.Tema Üretim,Tüketim Ve Verimlilik

2.Sınıf Türkçe 4.Tema Sağlık Ve Çevre

2.Sınıf Türkçe 5.Tema Hayal Gücü

2.Sınıf Türkçe 6.Tema Oyun Ve Spor

2.Sınıf Türkçe 7.Tema Değerlerimiz

2.Sınıf Türkçe 8.Tema Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler

2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

2.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Karşıt Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Türkçe Seviye Tespit Sınavı

2.Sınıf Türkçe Cümle Bilgisi

2.Sınıf Türkçe Tümce Bilgisi

2.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

2.Sınıf Türkçe Tekil Çoğul Adlar

2.Sınıf Türkçe Hece Bilgisi

2.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım

2.Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Alfabetik Sıralama

2.Sınıf Türkçe Atasözleri Ve Deyimler

2.Sınıf Türkçe Atasözleri Ve Deyimler

2.Sınıf Türkçe Tümce Bilgisi

2.Sınıf Türkçe Cümle Bilgisi

2.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı, Anlamdaş Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Eş Sesli Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Hece Bilgisi

2.Sınıf Türkçe Karşıt Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Karşıt Anlamlı Sözcükler

2.Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi

2.Sınıf Türkçe Eş Sesli Sözcükler

2.Sınıf Online Türkçe Testleri