3.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

1.Ünite Beş Duyumuz 

1.Ünite Değerlendirme

Görme Duyumuz

İşitme Duyumuz

Tatma Duyumuz

Koklama Duyumuz

Dokunma Duyumuz

Duyu Organlarımızın Sağlığı

Beş Duyumuzu Tanıma

Beş Duyumuz Ünite Değerlendirme

Duyu Organlarımız

Tatma Duyumuz

İşitme Duyumuz

Duyu Organlarımızın Sağlığı

Görme Duyumuz

Dokunma Duyumuz

Koklama Duyumuz

Beş Duyumuz

1.Ünite Beş Duyumuz

 

2.Ünite Kuvveti Tanıyalım

2.Ünite Kuvveti Tanıyalım

Varlıkların Hareket Özellikleri

İtme Ve Çekme

Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdu.

2.Ünite Değerlendirme

İtme Ve Çekme

Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdu.

Varlıkların Hareket Özellikleri

Kuvveti Tanıyalım

2.Ünite Kuvveti Tanıyalım

 

3.Ünite Maddeyi Tanıyalım

Maddeyi Tanıyalım

3.Ünite Maddeyi Tanıyalım

Maddeyi Niteleyen Özellikler

Maddenin Halleri

Maddenin Halleri

3.Ünite Değerlendirme

Maddeyi Niteleyen Özellikler

Maddeyi Tanıyalım

Maddeyi Niteleyen Özellikler

3.Ünite Maddeyi Tanıyalım

 

4.Ünite Çevremizdeki Işık Ve Ses

4.Ünite Çevremizdeki Işık Ve Ses

Nasıl Görürüz

Işık Kaynakları

Sesin Şiddeti Ve İşitme

Ses Kaynakları

Ses Kirliliği

4.Ünite Değerlendirme Testi

Ses Kirliliği

Ses Kaynakları

Sesin Şiddeti Ve İşitme

Işık Kaynakları

Nasıl Görürüz

Çevremizdeki Işık Ve Sesler

4.Ünite Çevremizdeki Işık Ve S.

 

5.Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk 

5.Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk

Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

Ben Ve Çevrem

Doğal Ve Yapay Çevre

5.Ünite Değerlendirme Testi

Bilinçli Tüketici

Sağlıklı Yaşam

Bilinçli Tüketici

Çevremizdeki Varlıkları Tanıya.

Ben Ve Çevrem

Doğal Ve Yapay Çevre

Canlılar Dünyasına Yolculuk

5.Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk

 

6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar

6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar

Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar

Elektrik Kaynakları

Elektriğin Güvenli Kullanımı

Ünite Değerlendirme
Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar
6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar

 

7.Ünite Gezegenimizi Tanıyalım

7.Ünite Gezegenimizi Tanıyalım

Dünyanın Şekli

Dünyanın Yapısı

Ünite Değerlendirme Testi

Gezegenimizi Tanıyalım

7.Ünite Gezegenimizi Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

3.Sınıf Fen Bilimleri Beş Duyumuz Ünite Değerlendirme

3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Ünite Değerlendirme

3.Sınıf Fen Bilimleri Görme Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri İşitme Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri Tatma Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri Koklama Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri Dokunma Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri Duyu Organlarımızın Sağlığı

3.Sınıf Fen Bilimleri Beş Duyumuzu Tanıma

3.Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite Kuvveti Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri Varlıkların Hareket Özellikleri

3.Sınıf Fen Bilimleri İtme Ve Çekme

3.Sınıf Fen Bilimleri Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdurm.

3.Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite Değerlendirme

3.Sınıf Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Maddeyi Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri Maddeyi Niteleyen Özellikler

3.Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Halleri

3.Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Değerlendirme

3.Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite Çevremizdeki Işık Ve Sesler

3.Sınıf Fen Bilimleri Nasıl Görürüz

3.Sınıf Fen Bilimleri Işık Kaynakları

3.Sınıf Fen Bilimleri Sesin Şiddeti Ve İşitme

3.Sınıf Fen Bilimleri Ses Kaynakları

3.Sınıf Fen Bilimleri Ses Kirliliği

3.Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite Değerlendirme Testi

3.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk

3.Sınıf Fen Bilimleri Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri Ben Ve Çevrem

3.Sınıf Fen Bilimleri Doğal Ve Yapay Çevre

3.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite Değerlendirme Testi

3.Sınıf Fen Bilimleri Bilinçli Tüketici

3.Sınıf Fen Bilimleri Sağlıklı Yaşam

3.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrikli Ara.

3.Sınıf Fen Bilimleri Yaşamımızdaki Elektrikli Arçlar

3.Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Kaynakları

3.Sınıf Fen Bilimleri Elektriğin Güvenli Kullanımı

3.Sınıf Fen Bilimleri Ünite Değerlendirme

3.Sınıf Fen Bilimleri 7.Ünite Gezegenimizi Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri Dünyanın Şekli

3.Sınıf Fen Bilimleri Dünyanın Yapısı

3.Sınıf Fen Bilimleri Ünite Değerlendirme Testi

3.Sınıf Fen Bilimleri Bilinçli Tüketici

3.Sınıf Fen Bilimleri Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri Ben Ve Çevrem

3.Sınıf Fen Bilimleri Doğal Ve Yapay Çevre

3.Sınıf Fen Bilimleri Ses Kirliliği

3.Sınıf Fen Bilimleri Ses Kaynakları

3.Sınıf Fen Bilimleri Sesin Şiddeti Ve İşitme

3.Sınıf Fen Bilimleri Işık Kaynakları

3.Sınıf Fen Bilimleri Nasıl Görürüz

3.Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Halleri

3.Sınıf Fen Bilimleri Maddeyi Niteleyen Özellikler

3.Sınıf Fen Bilimleri İtme Ve Çekme

3.Sınıf Fen Bilimleri Cisimleri Hareket Ettirme Ve Durdurm.

3.Sınıf Fen Bilimleri Varlıkların Hareket Özellikleri

3.Sınıf Fen Bilimleri Tatma Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri İşitme Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri Duyu Organlarımızın Sağlığı

3.Sınıf Fen Bilimleri Görme Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri Dokunma Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri Koklama Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri Beş Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri Kuvveti Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri Çevremizdeki Işık Ve Sesler

3.Sınıf Fen Bilimleri Canlılar Dünyasına Yolculuk

3.Sınıf Fen Bilimleri Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar

3.Sınıf Fen Bilimleri Gezegenimizi Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri Maddeyi Niteleyen Özellikler

3.Sınıf Fen Bilimleri Duyu Organlarımız

3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Ünite Beş Duyumuz

3.Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite Kuvveti Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Maddeyi Tanıyalım

3.Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite Çevremizdeki Işık Ve Sesler

3.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk

3.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite Yaşamımızdaki Elektrikli Ara.

3.Sınıf Fen Bilimleri 7.Ünite Gezegenimizi Tanıyalım