3.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Birey ve Toplum

1.Tema: Birey Ve Toplum

Cümle Yapma

Adları Tanıma

Eş Anlamlı Sözcükler

Türemiş Sözcükler

1.Tema Birey Ve Toplum

Eş Anlamlı Kelimeler

Sesteş Sözcükler

Tümce Bilgisi

Sözlük Bilgisi

Eş Sesli Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler

Cümle Bilgisi

2.Tema Atatürk

2.Tema: Atatürk

Duygusal Ve Abartılı İfadeler

Karşılaştırma

Noktalama İşaretleri

Adların Hâlleri

Cümle Oluşturma

Adlar

Türemiş Sözcükler

Okuduğunu Anlama

Eş Sesli Kelimeler

Eş Sesli Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

2.Tema Atatürk

3.Tema Hayal Gücü

3.Tema: Hayal Gücü

Okuduğunu Anlama

Destekleyici Ve Açıklayıcı İf.

Ön Adlar

Farklı Düşünmeye Yönlendiren .

Yazım Kuralları

Eylemler

Karşılaştırma

Eş Anlamlı Sözcükler

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretler
Sınıf Anlamdaş Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Sesteş Sözcükler

İmla Kuralları

3.Tema Hayal Gücü Çalışmalar�.

4.Tema Oyun Ve Spor

4.Tema: Oyun Ve Spor

Eş Sesli Sözcükler

Neden Sonuç Cümlesi

Okuma Anlama

Önem Belirten İfadeler

Sözcükte Anlam

Zamirler Testi 2

Zamirler Testi

Sıfatlar

Anlamdaş Sözcükler

Anlama Anlatım 1

4.Tema Oyun Ve Spor

Tema Testleri

1.Tema Birey Ve Toplum

2.Tema Atatürk

3.Tema Hayal Gücü

4.Tema Oyun Ve Spor

5.Tema Sağlık Ve Çevre

6.Tema Değerlerimiz
7.
Tema Dünya’mız Ve Uzay Çal.
8.
Tema Üretim, Tüketim Ve Verim.

Kavrama Testleri

Anlamdaş Sözcükler

Türkçe Seviye Tespit Sınavı

Türkçe Sözcükte Anlam Bilgisi

Türkçe Sözcük Bilgisi

Türkçe Hece Bilgisi

Türkçe Cümle Bilgisi

Türkçe Kurallı Cümle Oluşturm.

Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

Türkçe Parçada Anlam

Türkçe Metinde Anlam

Türkçe Anlama Anlatım

Türkçe Okuma Anlama

Türkçe İsimler Ve İsim Çeşit.

Türkçe Adlar

Türkçe Sözcük Bilgisi 1

Türkçe Kelime Bilgisi 2

Türkçe Tümce Bilgisi

Türkçe Cümle Oluşturma

5.Tema Sağlık Ve Çevre

5.Tema: Sağlık Ve Çevre

Eş Sesli Sözcükler

Noktalama İşaretleri

Sıfatlar

İmla Kuralları

Olayların Oluş Sırası

Gerçek Hayal Ürünü

Türemiş Sözcükler

Tümce Bilgisi

Adlar İsimler

Anlama Anlatım 1

Anlama Anlatım 2

Anlama Anlatım 3

Cümle Bilgisi

5.Ünite Değerlendirme

5.Ünite Değerlendirme

5.Tema Sağlık Ve Çevre Çalış.

6.Tema Değerlerimiz

6.Tema Değerlerimiz

Ön Adlar (Sıfatlar)

Atasözleri Ve Deyimler

Metinde Anlam

Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

Parçada Anlam

Sözcükte Anlam

Eş Anlamlı Anlamdaş Sözcükler

Hece Bilgisi 1

İsim Ad Bilgisi

Noktalama İşaretleri 1

Ünlüler Sesli Harfler

Noktalama İşaretleri

Zıt Anlamlılık

7.Tema Dünya’mız Ve Uzay

7.Tema Dünya’mız Ve Uzay

Harf Ve Hece Bilgisi

Zamirler

Ses Bilgisi

Cümle Bilgisi

Cümlede Anlam
Sözcük Ve Hece Bilgisi

8.Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlilik
8.Tema Üretim, Tüketim Ve Verim.

Sıfatlar

Tekil Ve Çoğul Adlar
4. 
Sınıf Adıllar

Noktalama İşaretleri

Önem Belirten İfadeler

Farklı Düşünmeye Yönlendiren .

Destekleyici Ve Açıklayıcı İf.

Eylemler

İsmin Halleri

Ön Adlar Sıfatlar

Duygusal Ve Abartılı Ögeler

Genel Değerlendirmeler

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Değerlendirme 6

Genel Değerlendirme 7

Genel Değerlendirme 8

Genel Değerlendirme 9

Genel Değerlendirme 10

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme

3.Sınıf Türkçe Testleri

3.Sınıf Türkçe 1.Tema: Birey Ve Toplum

3.Sınıf Türkçe Cümle Oluşturma

3.Sınıf Türkçe Adları Tanıma

3.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Türemiş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe 1.Tema Birey Ve Toplum

3.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler

3.Sınıf Türkçe Sesteş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe 2.Tema: Atatürk

3.Sınıf Türkçe Duygusal Ve Abartılı İfadeler

3.Sınıf Türkçe Karşılaştırma

3.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

3.Sınıf Türkçe Adların Hâlleri

3.Sınıf Türkçe 2.Tema Atatürk

3.Sınıf Türkçe 3.Tema: Hayal Gücü

3.Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama

3.Sınıf Türkçe Destekleyici Ve Açıklayıcı İfadeler

3.Sınıf Türkçe Ön Adlar

3.Sınıf Türkçe Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadele.

3.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları

3.Sınıf Türkçe Eylemler

3.Sınıf Türkçe 3.Tema Hayal Gücü Çalışmaları

3.Sınıf Türkçe 4.Tema: Oyun Ve Spor

3.Sınıf Türkçe Eş Sesli Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Neden Sonuç Cümlesi

3.Sınıf Türkçe Okuma Anlama

3.Sınıf Türkçe Önem Belirten İfadeler

3.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

3.Sınıf Türkçe 4.Tema Oyun Ve Spor

3.Sınıf Türkçe 5.Tema: Sağlık Ve Çevre

3.Sınıf Türkçe Eş Sesli Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

3.Sınıf Türkçe Sıfatlar

3.Sınıf Türkçe İmla Kuralları

3.Sınıf Türkçe Olayların Oluş Sırası

3.Sınıf Türkçe Gerçek Hayal Ürünü

3.Sınıf Türkçe Türemiş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe 5.Ünite Değerlendirme

3.Sınıf Türkçe 5.Ünite Değerlendirme

3.Sınıf Türkçe 5.Tema Sağlık Ve Çevre Çalışmaları

3.Sınıf Türkçe 6. Tema Değerlerimiz

3.Sınıf Türkçe Ön Adlar (Sıfatlar)

3.Sınıf Türkçe Atasözleri Ve Deyimler

3.Sınıf Türkçe Metinde Anlam

3.Sınıf Türkçe Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu

3.Sınıf Türkçe Parçada Anlam

3.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

3.Sınıf Türkçe 7.Tema Dünya’mız Ve Uzay

3.Sınıf Türkçe Harf Ve Hece Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Zamirler

3.Sınıf Türkçe Ses Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Cümle Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam

  1. Sınıf Sözcük Ve Hece Bilgisi

3.Sınıf Türkçe 8. Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlili.

3.Sınıf Türkçe Sıfatlar

3.Sınıf Türkçe Tekil Ve Çoğul Adlar

  1. Sınıf Adıllar
  2. Sınıf Anlamdaş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Karşıt Anlamlı Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Sesteş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe İmla Kuralları

3.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

3.Sınıf Türkçe Eş Sesli Kelimeler

3.Sınıf Türkçe Eş Sesli Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Neden Sonuç Cümlesi

3.Sınıf Türkçe Okuma Anlama

3.Sınıf Türkçe Önem Belirten İfadeler

3.Sınıf Türkçe Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadele.

3.Sınıf Türkçe Destekleyici Ve Açıklayıcı İfadeler

3.Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama

3.Sınıf Türkçe Eylemler

3.Sınıf Türkçe Yazım Kuralları

3.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

3.Sınıf Türkçe İsmin Halleri

3.Sınıf Türkçe Ön Adlar Sıfatlar

3.Sınıf Türkçe Duygusal Ve Abartılı Ögeler

3.Sınıf Türkçe Karşılaştırma

3.Sınıf Türkçe Cümle Oluşturma

3.Sınıf Türkçe Adlar

3.Sınıf Türkçe Türemiş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

3.Sınıf Türkçe 1.Tema Birey Ve Toplum

3.Sınıf Türkçe 2.Tema Atatürk

3.Sınıf Türkçe 3.Tema Hayal Gücü

3.Sınıf Türkçe 4.Tema Oyun Ve Spor

3.Sınıf Türkçe 5.Tema Sağlık Ve Çevre

3.Sınıf Türkçe 6.Tema Değerlerimiz

3.Sınıf Türkçe 7. Tema Dünya’mız Ve Uzay Çalışmalar.

3.Sınıf Türkçe 8. Tema Üretim, Tüketim Ve Verimlili.

3.Sınıf Türkçe Anlamdaş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Türkçe Seviye Tespit Sınavı

3.Sınıf Türkçe Türkçe Sözcükte Anlam Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Türkçe Sözcük Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Türkçe Hece Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Türkçe Cümle Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Türkçe Kurallı Cümle Oluşturma

3.Sınıf Türkçe Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Türkçe Parçada Anlam

3.Sınıf Türkçe Türkçe Metinde Anlam

3.Sınıf Türkçe Türkçe Anlama Anlatım

3.Sınıf Türkçe Türkçe Okuma Anlama

3.Sınıf Türkçe Türkçe İsimler Ve İsim Çeşitleri

3.Sınıf Türkçe Türkçe Adlar

3.Sınıf Türkçe Türkçe Sözcük Bilgisi 1

3.Sınıf Türkçe Türkçe Kelime Bilgisi 2

3.Sınıf Türkçe Türkçe Tümce Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Türkçe Cümle Oluşturma

3.Sınıf Türkçe Zamirler Testi 2

3.Sınıf Türkçe Zamirler Testi

3.Sınıf Türkçe Sıfatlar

3.Sınıf Türkçe Anlamdaş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım 1

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 1

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 2

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 3

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 4

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 5

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 6

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 7

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 8

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 9

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 10

3.Sınıf Türkçe Tümce Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Adlar İsimler

3.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım 1

3.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım 2

3.Sınıf Türkçe Anlama Anlatım 3

3.Sınıf Türkçe Cümle Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme 1

3.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme

3.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Anlamdaş Sözcükler

3.Sınıf Türkçe Hece Bilgisi 1

3.Sınıf Türkçe İsim Ad Bilgisi

3.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri 1

3.Sınıf Türkçe Ünlüler Sesli Harfler

3.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri

3.Sınıf Türkçe Zıt Anlamlılık