Cümlenin Öğeleri

Cümlenin Öğeleri

Başla

Cümlenin Öğeleri

TEBRİKLER.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

4.Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri

CÜMLENİN ÖĞELERİ
Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir.
Yargı bildirmek cümle olmanın en önemli koşuludur. Şahıs bildirmek, cümle olmak için her zaman
gerekli değildir. Cümlede bulunabilecek öğeler, yüklem, özne, nesne ve tümleçlerdir. Bunların
özelliklerinin neler olduğunu şimdi ayrı ayrı görelim.
1- YÜKLEM
Cümlede işi, hareketi, yargıyı, bildiren unsura denir. Yüklem genlikle cümlenin sonunda
bulunur; ancak
günlük konuşmalarda, atasözlerinde ve şiirde yüklemin yeri değişebilir. Yüklemi
sonda bulunan cümlelere
“kurallı cümle” denir. Yüklemi sonda bulunmayan cümlelere ise “devrik
cümle”
denir.
Örnekler:
Ali okula geldi. (geldi yüklem)(K.C.) – Dersime çalıştım. (çalıştım yüklem)(K.C.)
Annem yemek yaptı. (yaptı yüklem) (K.C.) – Kitap okudum. (okudum yüklem) (K.C.)
Görmedim Ömer Amcayı.(görmedim yüklem) (D.C.) Değme tenime benim. (değme yüklem)(D.C.)
2- ÖZNE
Yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan veya yargının gerçekleşmesine araç olan unsura denir.
Özneyi bulmak için yükleme
“kim, ne” soruları sorulur.
Örnekler:
Ahmet geldi. (Kim? Ahmet = Özne)
Babam, ayakkabı aldı. (Kim? Babam = Özne)
Öğrenciler yerlerine oturdular. (Kim? Öğrenciler = Özne)
Kitap yere düştü. (Ne? Kitap = Özne)
Manzara ne kadar da güzel. (Ne? Manzara = Özne)
3- ZARF TÜMLECİ
Yer yön sebep miktar durum ve zaman bildirerek yüklemi açıklayan unsurdur. Zarf tümlecini
bulmak için yükleme,
“nasıl, niçin, neden, ne kadar, ne zaman, kim tarafından ne tarafından” soruları
sorulur.
Örnekler:
Kırgın kırgın yüzüme bakma öğretmenim.(Nasıl?)
Karanlık bir gecede onu gördüm. (Ne zaman?)
Sıcaktan tüm ekinler yanmıştı. (Niçin ?)
4- DOLAYLI TÜMLEÇ
Yönelme, bulunma ve çıkma bildirerek cümlenin anlamını tamamlayan unsura denir. Dolaylı
tümleci bulmak için yükleme,
“kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neyden” sorusu sorulur.
Örnekler:
Banu cebine kalemlerini koydu. (Nereye koydu?)
Elçiler saraya yeni giriyordu. (Nereye giriyordu?)
Taştan su çıkarıyordu. (Neyden çıkarıyordu?)
O, iki gün önce buradan ayrıldı. (Neyden ayrıldı?)
Şu elmadan üç kilo verir misin? (Neyden verirmisin?)

ONLİNE TEST ÇÖZ

Cümlenin Öğeleri

Online Çöz

Soru 1
”Türkan bu yemeği çok beğendi.” Tümcenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yemeği
B
Bu
C
Beğendi
D
Türkan
Soru 2
Tümcelerin hangisinde ”anne” sözcüğü özne görevindedir?
A
Annemi çok seviyorum
B
Annem akşam üzeri pazara gitti
C
Anneler günü için hediye aldık
D
Annemle sahilde dolaşmak için gittik
Soru 3
”Sokakta gürültü durmadan artıyordu.” Tümcesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sokakta
B
Durmadan
C
Artıyordu
D
Gürültü
Soru 4
”Beni dayımın çoçukları denize götürecekmiş.” Tümcesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dayımın çocukları
B
Beni
C
Çocukları
D
Teyzem
Soru 5
”Seni çok merak ettik.” Tümcesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ben
B
Siz
C
Biz
D
Seni
Soru 6
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tümleç ”işi tamamlayan sözcük” yoktur?
A
Beni herkes sever
B
O ağlıyor
C
Ayşe çiçekleri sularmısın?
D
Otobüsle diyarbakır’a gittik
Soru 7
Aşağıdaki tümcelerin hangisinin öznesi farklıdır?
A
Hep bilgisayarımın olmasını izlerdim
B
Sandalyenin ayakları kırıldı
C
Öğretmen bizi yazılı sınav yaptı
D
Kitapları buraya getirdi
Soru 8
”Yürüyoruz ” tümcesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sen-gizli özne
B
Ben-gizli özne
C
Biz-gizli özne
D
Siz-gerçek özne
Soru 9
”Öğretmen sınıfa yeni öyküler aldı.” Tümcesinin öznesi nedir?
A
Öğretmen
B
Yeni
C
Öyküler
D
Sınıfa
Soru 10
Tümcelerin hangisinde gizli özne yoktur?
A
Sokağa çıkmayı sevmiyorum
B
Dolabımın camını kırdı
C
Oraya doğru gittiler
D
O topa nasıl vuruyordu?
Soru 11
“ Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır. ” Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
bir
B
vardır
C
yıl
D
acı
Soru 12
“ Babam üç aydan beri iş arıyor. ” Cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir ?
A
babam
B
üç
C
beri
D
arıyor
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır ?
A
Ayşe , topunu sınıfa getirmiş
B
Yarın tiyatroya gideceğiz
C
Rüzgar , ağaçların dalını kırdı.
D
Türkler çalışkandır.
Soru 14
“ Yarın bize gelecek misiniz ? ” Cümlesinin gizli öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
yarın
B
siz
C
biz
D
gelecek misiniz
Soru 15
“ Mehmet Ali okula gidiyor. ” Cümlesindeki altı çizili öğenin çeşidi nedir ?
A
Özne
B
Tümleç
C
Yüklem
D
Fiil

DOKUMAN-ÇALIŞMA İNDİR

4. Sınıf Cümlenin Öğeleri