Test Çöz

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

5.Sınıf

6.Sınıf

7.Sınıf

8.Sınıf

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

1.Ünite Kendimi Tanıyorum

1.Ünite: Kendimi Tanıyorum

Kendimi Tanıyorum Ünite Değerle.

Kimlik Belgelerimiz Değerlendirme

Kimlik Belgelerimiz Pekiştirme

Kimlik Belgelerimiz

Hayatım Film Değerlendirme

Hayatım Film Pekiştirme

Hayatım Film Kavrama

Hayat Serüvenim Ve Ailem Pekişti.

Hayat Serüvenim Ve Ailem Kavrama

Hayat Serüvenim Ve Ailem Seçme

Duygu Ve Düşüncelerimiz Değerl.

Duygu Ve Düşüncelerimiz Pekişt.

Duygu Ve Düşüncelerimiz Kavrama

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı .

Farklıyım, Farklısın, Farklı

Ben Farklıyım

Duygularımız Ve Düşüncelerimi.

Hayat Serüvenim Ve Ailem

Kimlik Belgelerimiz

Yaşadıklarımı Sıralıyorum

1.Ünite Kendimi Tanıyorum

Yaşadıklarımı Sıralıyorum

Ben Farklıyım

Kendimi Tanıyorum 2

Birey Ve Toplum

Hayat Serüvenim Ve Ailem

Duygularımız Ve Düşüncelerimi.

Kimlik Belgelerimiz

1.Ünite Kendimi Tanıyorum

Kendimi Tanıyorum

Kendimi Tanıyorum 1

Kendimi Tanıyorum 2

 Kendimi Tanıyorum 3

 

 

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

2.Ünite: Geçmişimi Öğreniyor.

Milli Kültürümüz

Geleneksel Oyunlarımız

Milli Mücadele Ve Atatürk

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

Millî Mücadele Başlıyor

Kurtuluş Savaşı

Atatürk’ün Askerlik Hayatı

Atatürk’ün Öğrenim Hayatı

Türklerin Tarihte Oynadığı Oyu.

Türklerin Tarihte Oynadığı Oyu.

Türklerin Tarihte Oynadığı Oyu.

Geçmişin İp Uçları Kavrama

Geçmişin İp Uçları Değerlend.

Geçmişin İp Uçları Pekiştirm.

Geçmişin İp Uçları

Milli Mücadele Ve Atatürk

Geleneksel Oyunlarımız

Milli Kültürümüz

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum 1

Geçmişimi Öğreniyorum 2

 

3.Ünite Yaşadığımız Yer

3.Ünite: Yaşadığımız Yer

Yönlerimizi Buluyoruz

Şekil Ve Kroki Çizelim

Hava Olayları

Doğal Ve Beşeri Unsurlar

Yaşadığımız Yerin Coğrafi Ö.

Doğal Afetleri Tanıma

3.Ünite Yaşadığımız Yer

Çevremizi Tanıyalım

Bugün Hava Nasıl Olacak

Resimden Krokiye

Yönümüzü Buluyoruz

Hava Olayları

Şekil Ve Kroki Çizelim

Yönlerimizi Buluyoruz

Pusula Ve Yönler Test
Yönler

Doğal Afetler

Yaşadığımız Yerin Coğrafi Ö.

Doğal Ve Beşeri Unsurlar

Yaşadığımız Yer 1

Yaşadığımız Yer 2

Yaşadığımız Yer

Yaşadığımız Yer Test 1

Yaşadığımız Yer Test 2

Yaşadığımız Yer Test 3

3.Ünite Yaşadığımız Yer

 

4.Ünite Üretimden Tüketime

4.Ünite: Üretimden Tüketime

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

İnsanların Temel İhtiyaçları

Kaynaklar Ve İhtiyaçlar

Bilinçli Tüketim

Üretimden Tüketime Yolculuk

Meslekleri Tanıma

4.Ünite Üretimden Tüketime

Üretim, Dağıtım, Tüketim

Bilinçli Tüketici Miyiz?

Alışverişte Kurallar

Kaynak Ve İhtiyaçlar

Yaşadığımız Yer

Doğal Afetlere Ne Kadar Hazırız

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

İnsanların Temel İhtiyaçları

Kaynaklar Ve İhtiyaçlar

Bilinçli Tüketim

Üretimden Tüketime Yolculuk

Meslekler

Üretimden Tüketime

Üretimden Tüketime 2

Üretimden Tüketime 3

Üretimden Tüketime 4

Üretimden Tüketime 5

Üretim Tüketim Ve Verimlilik 1

Üretim Tüketim Ve Verimlilik 2

4.Ünite Üretimden Tüketime

5.Ünite İyi Ki Var

5. Ünite: İyi Ki Var

Çevremizdeki Teknoloji

Zamanı Ölçelim

Gelişen Teknoloji

Geçmişten Günümüze Teknoloji

Teknolojiyi Doğru Kullanalım

Elektrik Süpürgesi Stetoskop

Ateşten Elektriğe

Tekerleğin Yolculuğu

Zaman İçinde Geliştiler Ve Değ.

Zaman

Zekâmızla Oluşturup Geliştirdi.

İhtiyaçlar Ve Meslekler

Teknolojiyle Zarar Vermeyelim

Buluş Yapalım

Atatürk Ve Bilim

Telefon

İyi Ki Var 1

İyi Ki Var 2

İyi Ki Var 3

İyi Ki Var Ünitesi

İyi Ki Var Ünitesi

5.Ünite İyi Ki Var

 

6.Ünite Hep Birlikte

6. Ünite: Hep Birlikte

Çevremdeki Kurumların Farkınday.

Sosyal İhtiyaçlar Ve Kurumlar

Çevremizdeki Kurumların Hayatım.

Sosyal Ve Eğitsel Etkinliklerimiz

Hep Birlikte Değerlendirme

Hep Birlikte El Ele

Sivil Toplum Örgütleri

Resmi Kurumlar

Belediyenin Görevleri

Kurum Ve Kuruluşlar

Hep Birlikte

Hep Birlikte Ünite

6.Ünite Hep Birlikte

 

7.Ünite İnsanlar Ve Yönetim

7. Ünite: İnsanlar Ve Yönetim  

 Yerel Yönetim Birimlerimiz

Bizim İçin Çalışanlar

Kamuoyu Ve Yerel Yönetimler

Büyük Millet Meclisi Ve Ulusal

İnsanlar Ve Yönetim

İl Ve İlçe Yönetimi

Milli Egemenlik

Mahalle Ve Köyümüzün Yönetimi

Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler

İnsanlar Ve Yönetim

İnsanlar Ve Yönetim 2

7.Ünite İnsanlar Ve Yönetim

 

8.Ünite Uzaktaki Arkadaşım

8. Ünite: Uzaktaki Arkadaşlarım

 Dünyamız

İnsanlar Ve Hayatları

Çocuk Her Yerde Çocuktur

Dünyada Ortak Kutlanan Özel Gün.

Uzaktaki Arkadaşlarım

Dünya Turu

Her Ülke Ayrı Bir Dünya

Hepimiz Kardeşiz

Bütün Kutlamalar Özeldir

Uzaktaki Arkadaşım Ünitesi

8.Ünite Uzaktaki Arkadaşım

 

 Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

  1.Dönem 2.Yazılı

  1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 2.Değerlendirme

 2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Değerl.

2.Dönem 3.Yazılı

 

Genel Değerlendirme Testleri

Sosyal Bilgiler Düzey Belirleme S.

Geşmişimi Öğreniyorum 2

Genel Değerlendirme 1

Genel Değerlendirme 2

Genel Değerlendirme 3

Genel Değerlendirme 4

Genel Değerlendirme 5

Genel Tarama 1

Genel Tarama 2

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişin İp Uçları

Geçmişin İp Uçları

Online Çöz

 • 1.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimize ait bir bilgi verir?

  • AAile doktoru
  • BAile albümü
  • COkuduğumuz okul
  • DEvimizin bölümleri
 • 2.Soru

  Aile tarihimizi araştırırken aşağıdakilerden hangisinden alacağımız bilgi bizleri daha eski dönemlere götürür?

  • Adede
  • Bbaba
  • Chala
  • Danne
 • 3.Soru

   I- Aile fotoğrafları

  II- Eski eşyalar

  III- Ailedeki en yaşlı kişi

  Ailemizin tarihi hakkında araştırma yaparken hangilerinden yararlanırız?

  • AI-II
  • BI-III
  • CII-III
  • DI-II-III
 • 4.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış eşyalardandır?

  • ABilgisayar
  • BCep telefonu
  • CRadyo
  • DLaptop
 • 5.Soru

  Sözlü tarih çalışması yapan Berat aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinemez?

  • AKöy yaşamı
  • BDüğünler
  • CAskerlik yılları
  • DGelecek yıllar
 • 6.Soru

  Azra ailesinin geçmişini öğrenmek için dedesine sormak üzere sorular hazırlamıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu sorular arasında yer almaz?

  • AHangi oyunları oynardınız?
  • BBabaannemle nasıl tanıştınız?
  • CGelecekte nerede yaşayacaksınız?
  • DBu şehre neden yerleştiniz?
 • 7.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze taşınmış bir oyun değildir?

  • AKaragöz ile Hacivat
  • BMendil kapmaca
  • CKörebe
  • DYakan top
 • 8.Soru

  Aile geçmişini araştıran Ceyhun aşağıdakilerin hangisinden fazla bir yardım alamaz?

  • Adedesi
  • Bbabası
  • Cannesi
  • Dağabeyi
 • 9.Soru

  Ülkemize ait olan duygu, düşünce ve yaşam biçimine milli kültür denir.

  Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün bir parçası değildir?

  • ATürküler
  • BYılbaşı kutlaması
  • CYayla Şenlikleri
  • DMilli bayramlarımız.
 • 10.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi kültür kavramının içinde yer almaz?

  • AAtasözleri
  • BHalk oyunları
  • CMasallar
  • DHava durumu

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum

Online Çöz

 1. Geçmişimi Öğreniyorum Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Milli kültürümüz, bizi diğer toplumlardan ayıran özelliğimizdir.
  B) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır
  C) Kültürel farklılıklar insanlar arasında sürtüşmeye yol açar
  D) Kültürler zaman içinde değişime uğrar
  SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi gemişile ilgili daha çok bilgiye sahiptir?
  A) annemiz
  B) ablamız
  C) dedemiz
  D) biz
  SEÇ
 3. 1. Dünya Savaşı 2_Cumhuriyetin ilanı 3-Kurtuluş Savaşı 4-Yazı inkılabı Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz.
  A) 3-1-2-4
  B) 4-3-2-1
  C) 1-3-2-4
  D) 4-1-2-3
  SEÇ
 4. Hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?
  A) milli hikayeler ve destanlar
  B) gelenek ve görenekler
  C) geleneksel giysiler
  D) noel kutlamaları
  SEÇ
 5. Geçmişimi Öğreniyorum Milli Mücadele’nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Halkın kahramanlığı
  B) Atatürk’ün liderliği
  C) Milli birlik ve beraberlik
  D) Komşu ülkeler
  SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk oyunlarından günümüze gelmiş olanıdır?
  A) Golf
  B) Cirit
  C) Bilardo
  D) Tenis
  SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi kültür birliği ile doğrudan ilgili değildir?
  A) Gelenek
  B) Görenek
  C) Folklor
  D) Teknoloji
  SEÇ
 8. Ayşe lisedeyken oynadığı tiyatro oyununda doktor rolünü canlandırmak istemiştir.Günümüzde ayşenin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) mühendis
  B) doktor
  C) öğretmen
  D) esnaf
  SEÇ
 9. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
  A) yardımlaşma
  B) dayanışma
  C) görevden kaçma
  D) cesaret
  SEÇ
 10. Geçmişimi Öğreniyorum Aşağıdakilerden hangisi folklor ürünlerinden biri değildir?
  A) Destanlar
  B) Bilimsel gelişmeler
  C) Ninniler
  D) Bilmeceler
  SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?
  A) Zafer anıtları
  B) Kabirler ve şehitlikler
  C) Gazilere ait madalyalar
  D) Caddeler
  SEÇ
 12. Türk halkının yurdunu ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadeleye ne denir?
  A) Milli mücadele
  B) Savaşlar
  C) Kahramanlıklar
  D) Demokrasi
  SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden bir örnektir?
  A) Yardımseverlik ve cömertlik
  B) Milli mücadele ve kurtuluş savaşı.
  C) Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek.
  D) Çöpleri çöp kutusuna atmak.
  SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?
  A) anne
  B) baba
  C) kardeş
  D) arkadaş
  SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?
  A) Basketbol
  B) Tenis
  C) Voleybol
  D) Güreş
  SEÇ
 16. Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?
  A) dil
  B) savaş
  C) giysiler
  D) gelenekler
  SEÇ
 17. Bir halk oyunu türü olan zeybek , hangi yöremize aittir.
  A) İç anadolu
  B) Karadeniz
  C) Ege
  D) Doğu anadolu
  SEÇ
 18. Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?
  A) akraba
  B) evlat
  C) aile
  D) topluluk
  SEÇ
 19. Bir toplumun kabul ettiği ortak düşünce amaç ahlak kuralları ve inançlara ne denir?
  A) değer
  B) kültür
  C) dil
  D) ahlak
  SEÇ
 20. Geçmişimi Öğreniyorum Devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları silah yoluyla çözmeye çalışmasına ne ad verilir?
  A) barış
  B) boks
  C) savaş
  D) kavga

  SEÇ

 

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum

Online Çöz

 1. Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  SEÇ

 2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?
  A) Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
  B) Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
  C) Gelen misafire ikramda bulunmak.
  D) Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.
  SEÇ
 3. Toplumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?
  A) Ailenin bir arada kalmasını sağlar.
  B) Ailenin zenginleşmesini sağlar.
  C) Ailenin fakirleşmesini sağlar.
  D) Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.
  SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?
  A) zevkler
  B) beslenme
  C) hobiler
  D) yetenekler
  SEÇ
 5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?
  A) Türkülerimiz
  B) Yollarımız
  C) Halk oyunlarımız
  D) Bayrağımız
  SEÇ
 6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?
  A) kongrelerin yapılması
  B) TBMM açılması
  C) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
  D) padişahın yurdu terk etmesi
  SEÇ
 7. “Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir” tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
  A) gelenek
  B) görenek
  C) kanıt
  D) kültür
  SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
  A) kardeş
  B) dayı
  C) hala
  D) enişte
  SEÇ
 9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa’nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yazılı tarih yöntemi
  B) Sözlü tarih yöntemi
  C) Araştırma yöntemi
  D) Olayları yaşama
  SEÇ
 10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?
  A) Annemizden
  B) Babamızdan
  C) Kitaplarımızdan
  D) Dedemizden
  SEÇ
 11. Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?
  A) bilimsel buluşlar
  B) resimler
  C) kitaplar
  D) söylentiler
  SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?
  A) ileri görüşlülüğü
  B) açıksözlülüğü
  C) barışçı
  D) savaşmayı sever
  SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
  A) vatan ve millet sevgisi
  B) barışçılık
  C) Egemenlik padişaha aittir
  D) Akılcılık
  SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?
  A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
  B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
  C) Millet egemenliğini esas alma
  D) Yabancı devletin himayesine girme
  SEÇ
 15. I – anne II – baba III – çocuklar Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I,II ve III
  SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
  A) Evlenmemiş çocuklar
  B) Komşular
  C) Babaanne
  D) Amca
  SEÇ
 17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?
  A) Türkü
  B) Oyun
  C) Roman
  D) Düğün
  SEÇ
 18. Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
  A) Cirit
  B) Futbol
  C) Voleybol
  D) tenis
  SEÇ
 19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?
  A) geleneklerimiz
  B) göreneklerimiz
  C) kanıtlarımız
  D) kültürümüz
  SEÇ
 20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
  A) dil
  B) kıyafetler
  C) savaş
  D) gelenekler

  SEÇ

 

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum

Online Çöz

 1. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü oluşturan öğelerden biri değildir?
  A) Halk oyunlarımız
  B) Türkülerimiz
  C) Bayrağımız
  D) Yollarımız

  SEÇ

 2. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
  A) Enişte
  B) Hala
  C) Kardeş
  D) Dayı

  SEÇ

 3. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız?
  A) Babamızdan
  B) Annemizden
  C) Kitaplarımızdan
  D) Dedemizden

  SEÇ

 4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?
  A) Açık sözlülüğü
  B) Savaşmayı sever
  C) Barışçı
  D) İleri görüşlülüğü

  SEÇ

 5. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
  A) Amca
  B) Evlenmemiş çocuklar
  C) Babaanne
  D) Komşular

  SEÇ

 6. Aşağıdakilerden hangisi, tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
  A) Cirit
  B) Voleybol
  C) Futbol
  D) Basketbol

  SEÇ

 7. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileyi oluşturan bireylerden değildir?
  A) Anne
  B) Baba
  C) Dayı
  D) Çocuk

  SEÇ

 8. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarılmasında kullanılan araçtır.
  A) Kültür
  B) Gelenekler
  C) Dil
  D) Kalp

  SEÇ

 9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün amaçları arasında yer almaz?
  A) Millet egemenliğini esas alma
  B) Yabancı bir devletin himayesi altına girme
  C) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
  D) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

  SEÇ

 10. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nda hangi ilimize gitmemiştir?
  A) Amasya
  B) Sivas
  C) Erzurum
  D) Trabzon

  SEÇ

 11. Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?
  A) Erzurum Kongresi’yle
  B) Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla
  C) İstanbul’un işgaliyle
  D) Sivas Kongresi’yle

  SEÇ

 12. Dedenize ait nüfus cüzdanından dedemize ait aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemeyiz?
  A) Doğum tarihini
  B) Babasının adını
  C) Nerede doğduğunu
  D) Maddi durumunu

  SEÇ

 13. Hangisi, aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?
  A) Kendi yaşıtlarımız
  B) Öğretmenimiz
  C) Yaşlı akrabalarımız
  D) Komşumuz

  SEÇ

 14. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzda yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?
  A) Kına gecesi
  B) Asker uğurlama
  C) Bale izleme
  D) Sünnet düğünü

  SEÇ

 15. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?
  A) Noel kutlamaları
  B) Geleneksel giysiler
  C) Gelenek ve görenekler
  D) Milli hikâyeler ve destanlar

  SEÇ

 16. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
  A) Cesaret
  B) Görevden kaçma
  C) Dayanışma.
  D) Yardımlaşma

  SEÇ

 17. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?
  A) Zafer anıtları
  B) Kabirler ve şehitlikler
  C) Caddeler
  D) Gazilere ait madalyalar

  SEÇ

 18. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?
  A) Voleybol
  B) Basketbol
  C) Tenis
  D) Güreş

  SEÇ

 19. Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?
  A) Aile
  B) Topluluk
  C) Akraba
  D) Evlat

  SEÇ

 20. Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?
  A) Baba
  B) Anne
  C) Kardeş
  D) Öğretmen

  SEÇ

 

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum

Online Çöz

 • Geçmişimi Öğreniyorum 1.Soru

  “Ülkemin kültürünü yansıtan her nesne benim için çok değerlidir. Bunları gelecek kuşaklara taşımalıyız.” sözü hangi değerle ilgili değildir?

   

  • ADuyarlılık
  • BVatanseverlik
  • CYardımseverlik
  • DSorumluluk
 • 2.Soru

  “Bizim kültürümüzde küçükler büyüklerin elini öper.” diyen bir kişi hangi millî kültür öğesine örnek vermektedir?

  • AGelenekler
  • BSeyirlik oyunlar
  • CMillî bayramlar
  • DFestivaller
 • 3.Soru

  “Her ülke kendine ait bir yemek kültürüne sahiptir.” Bu açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi ülkemiz mutfağına ait bir yemek değildir?

  • AMantı
  • BGözleme
  • CHamburger
  • DYaprak sarması
 • 4.Soru

  “Edebiyat eserleri millî kültür öğelerindendir.”

  Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?

   

  • ANasrettin Hoca fıkraları
  • BYunus Emre şiirleri
  • CHalk hikâyeleri
  • DMillî bayramlar
 • Geçmişimi Öğreniyorum 5.Soru

  Millî kültür öğeleri toplumun ortak değerleridir.

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak verilemez?

  • AMüzik eserleri
  • BMimari eserler
  • CHalk oyunları
  • DDoğal kaynaklar
 • 6.Soru

  Sözlü tarih çalışması sonucu aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinilemez?

  • AAilelerin genişliği
  • BEvlenme gelenekleri
  • CGöçlerin nasıl gerçekleştiği
  • DGelecekte neler yapılacağı
 • 7.Soru

  Millî kültür öğeleri değişerek geleceğe taşınır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

  • ALale desenli seramik eşyaların cam eşyalardan daha fazla ilgi görmesi
  • BTarihî eserlerin tavanlarında görülen süslemelerin evlerde de kullanılması
  • CGeleneksel çocuk oyunlarının yerini bilgisayar oyunlarının almaya başlaması
  • DEskiden mendil olarak kullanılan çevrelerin sehpa örtüsü olarak kullanılması
 • 8.Soru

  Bir araştırmacı millî kültür öğelerinden biri olan nazar boncuğunun geçmişten günümüze değişerek taşındığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu araştırmacı hangi sorunun cevabını bilmelidir?

  • Aİlk olarak kim tarafından kullanıldığını
  • BGeçmişten günümüze kullanım amacının ne olduğunu
  • CÖğenin şeklinin nasıl olduğunu
  • DGeçmişte hangi malzemeden yapıldığını
 • 9.Soru

  Mustafa Kemal illerde bulunan asker ve sivil idarecilere gönderdiği Havza Genelgesi’nde onlardan bulundukları bölgelerde işgaller konusunda halkı bilgilendirmelerini istedi.

  Mustafa Kemal bu genelgeyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?

   

  • AYeni bir devlet kurmayı
  • BUlusal egemenliği sağlamayı
  • CMillî bilinç oluşturmayı
  • DDüzenli ordu kurmayı
 • Geçmişimi Öğreniyorum 10.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in katıldığı ilk savaştır?

   

  • AÇanakkale Savaşı
  • BTrablusgarp Savaşı
  • CSakarya Meydan Savaşı
  • DBüyük Taarruz
 • 11.Soru

  Aile tarihi araştırılırken aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

  • AOkul kütüphanesinde araştırma
  • BGazeteleri inceleme
  • CAile büyükleriyle görüşme
  • DAnsiklopedileri tarama
 • 12.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi kültür öğesi değildir?

  • Adil
  • Bkıyafet
  • Cdestan
  • Dyaşanan yer
 • 13.Soru

  “ ……………………………………………, tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

  • Acirit
  • Bbasketbol
  • Ctenis
  • Dgülle
 • 14.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi milletlerin kültürünü yansıtan bir özelliktir?

  • AGiyim tarzı
  • BTeknolojik gelişmeler
  • CDoğal kaynaklar
  • DEkonomik unsurlar
 • 15.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir?

  • AKına gecesi
  • BAsker uğurlaması
  • CSünnet düğünü
  • DCumhuriyet Bayramı
 • 16.Soru

  Aile tarihini araştıran bir kişi için aşağıdaki nesnelerden hangisi önemlidir?

  • AAnsiklopedi
  • BAile albümü
  • CGazete
  • DBilgisayar
 • 17.Soru

  Sözlü tarih çalışması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • AAnlatımlara dayanır.
  • BYazılı kaynaklardan yararlanılır.
  • CAsırlık zamanlar için geçerlidir.
  • DMekânlar hakkında bilgi verir.
 • 18.Soru

  Aile tarihini araştıran Emre, ailesiyle ilgili olarak;

  I. geçmişi

  II. yaşadığı yer

  III. meslekler

  bilgilerinden hangisi ya da hangilerine ulaşabilir?

  • AYalnız I
  • BI ve II
  • CII ve III
  • DI, II ve III
 • 19.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz?

  • Ases kayıt cihazı
  • Bfotoğraf makinesi
  • Ckamera
  • Duydu
 • Geçmişimi Öğreniyorum 20.Soru

  Millî Mücadele döneminde egemenlik kavramına ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?

  • AAmasya Genelgesi
  • BSivas Kongresi
  • CErzurum Kongresi
  • DMeclisin açılması

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı

Online Çöz

 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı
4. Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme
4. Sınıf Elektrik Süpürgesi Stetoskop
 4. Sınıf Ateşten Elektriğe
 4. Sınıf Tekerleğin Yolculuğu
 4. Sınıf Zaman İçinde Geliştiler Ve Değ.
 4. Sınıf Zaman
 4. Sınıf Zekâmızla Oluşturup Geliştirdi.
 4. Sınıf İhtiyaçlar Ve Meslekler
 4. Sınıf Üretim, Dağıtım, Tüketim
 4. Sınıf Bilinçli Tüketici Miyiz?
 4. Sınıf Alışverişte Kurallar
 4. Sınıf Kaynak Ve İhtiyaçlar
 4. Sınıf Yaşadığımız Yer
 4. Sınıf Doğal Afetlere Ne Kadar Hazırız
 4. Sınıf İsteklerimiz İhtiyaçlarımız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

2.Ünite Geçmişimi Öğreniyorum

Online Çöz

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in katıldığı ilk savaştır?
A
Trablusgarp Savaşı
B
Büyük Taarruz
C
Sakarya Meydan Savaşı
D
Çanakkale Savaşı
Soru 2
Aile tarihini araştıran Emre, ailesiyle ilgili olarak; I. geçmişi II. yaşadığı yer III. meslekler bilgilerinden hangisi ya da hangilerine ulaşabilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 3
“Ülkemin kültürünü yansıtan her nesne benim için çok değerlidir. Bunları gelecek kuşaklara taşımalıyız.” sözü hangi değerle ilgili değildir?
A
Duyarlılık
B
Sorumluluk
C
Vatanseverlik
D
Yardımseverlik
Soru 4
Mustafa Kemal illerde bulunan asker ve sivil idarecilere gönderdiği Havza Genelgesi’nde onlardan bulundukları bölgelerde işgaller konusunda halkı bilgilendirmelerini istedi. Mustafa Kemal bu genelgeyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?
A
Millî bilinç oluşturmayı
B
Yeni bir devlet kurmayı
C
Düzenli ordu kurmayı
D
Ulusal egemenliği sağlamayı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi milletlerin kültürünü yansıtan bir özelliktir?
A
Giyim tarzı
B
Doğal kaynaklar
C
Teknolojik gelişmeler
D
Ekonomik unsurlar
Soru 6
Millî kültür öğeleri değişerek geleceğe taşınır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
A
Geleneksel çocuk oyunlarının yerini bilgisayar oyunlarının almaya başlaması
B
Lale desenli seramik eşyaların cam eşyalardan daha fazla ilgi görmesi
C
Tarihî eserlerin tavanlarında görülen süslemelerin evlerde de kullanılması
D
Eskiden mendil olarak kullanılan çevrelerin sehpa örtüsü olarak kullanılması
Soru 7
Millî kültür öğeleri toplumun ortak değerleridir.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak verilemez?
A
Doğal kaynaklar
B
Halk oyunları
C
Mimari eserler
D
Müzik eserleri
Soru 8
Bir araştırmacı millî kültür öğelerinden biri olan nazar boncuğunun geçmişten günümüze değişerek taşındığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu araştırmacı hangi sorunun cevabını bilmelidir?
A
Öğenin şeklinin nasıl olduğunu
B
İlk olarak kim tarafından kullanıldığını
C
Geçmişte hangi malzemeden yapıldığını
D
Geçmişten günümüze kullanım amacının ne olduğunu
Soru 9
“Bizim kültürümüzde küçükler büyüklerin elini öper.” diyen bir kişi hangi millî kültür öğesine örnek vermektedir?
A
Millî bayramlar
B
Seyirlik oyunlar
C
Gelenekler
D
Festivaller
Soru 10
Aile tarihi araştırılırken aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
Gazeteleri inceleme
B
Aile büyükleriyle görüşme
C
Ansiklopedileri tarama
D
Okul kütüphanesinde araştırma
Soru 11
Sözlü tarih çalışması sonucu aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi edinilemez?
A
Evlenme gelenekleri
B
Göçlerin nasıl gerçekleştiği
C
Ailelerin genişliği
D
Gelecekte neler yapılacağı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir?
A
Asker uğurlaması
B
Sünnet düğünü
C
Kına gecesi
D
Cumhuriyet Bayramı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi kültür öğesi değildir?
A
dil
B
destan
C
kıyafet
D
yaşanan yer
Soru 14
“Edebiyat eserleri millî kültür öğelerindendir.”Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?
A
Halk hikâyeleri
B
Yunus Emre şiirleri
C
Millî bayramlar
D
Nasrettin Hoca fıkraları
Soru 15
Aile tarihini araştıran bir kişi için aşağıdaki nesnelerden hangisi önemlidir?
A
Gazete
B
Ansiklopedi
C
Bilgisayar
D
Aile albümü
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz?
A
kamera
B
uydu
C
fotoğraf makinesi
D
ses kayıt cihazı
Soru 17
“Her ülke kendine ait bir yemek kültürüne sahiptir.” Bu açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi ülkemiz mutfağına ait bir yemek değildir?
A
Yaprak sarması
B
Mantı
C
Gözleme
D
Hamburger
Soru 18
“ ……………………………………………, tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
A
basketbol
B
gülle
C
cirit
D
tenis
Soru 19
Millî Mücadele döneminde egemenlik kavramına ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?
A
Amasya Genelgesi
B
Meclisin açılması
C
Erzurum Kongresi
D
Sivas Kongresi
Soru 20
Sözlü tarih çalışması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Anlatımlara dayanır.
B
Mekânlar hakkında bilgi verir.
C
Asırlık zamanlar için geçerlidir.
D
Yazılı kaynaklardan yararlanılır.