2. Sınıf Türkçe Eş Sesli Sözcükler Testini Çöz

2.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Eş Sesli Sözcükler, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 2.Sınıf Eş Sesli Sözcükler tanıtma anlatma etkinliği, 2.Sınıf Eş Sesli Sözcükler tanıtma anlatma etkinliği, 2.Sınıf Eş Sesli Sözcükler tanıtma anlatma etkinliği ara, 2.Sınıf Eş Sesli Sözcükler etkinliği bul, Eş Sesli Sözcükler tanıtma anlatma etkinliği çöz,

Kaynak: 2. Sınıf Türkçe Eş Sesli Sözcükler Testini Çöz

2. Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi Testini Çöz

2.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Sözcük Bilgisi, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 2.Sınıf Sözcük Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği, 2.Sınıf Sözcük Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği, 2.Sınıf Sözcük Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği ara, 2.Sınıf Sözcük Bilgisi etkinliği bul, Sözcük Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği çöz,

Kaynak: 2. Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi Testini Çöz

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Öğreniyorum

Geçmişimi Öğreniyorum

Online Çöz

1. Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?
A) Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
B) Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
C) Gelen misafire ikramda bulunmak.
D) Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.
3. Tpolumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?
A) Ailenin bir arada kalmasını sağlar.
B) Ailenin zenginleşmesini sağlar.
C) Ailenin fakirleşmesini sağlar.
D) Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.
4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?
A) zevkler
B) beslenme
C) hobiler
D) yetenekler
5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?
A) Türkülerimiz
B) . Yollarımız
C) Halk oyunlarımız
D) Bayrağımız
6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?
A) kongrelerin yapılması
B) TBMM açılması
C) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
D) padişahın yurdu terk etmesi
7. “Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir” tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
A) gelenek
B) görenek
C) kanıt
D) kültür
8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
A) kardeş
B) dayı
C) hala
D) enişte
9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa’nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılı tarih yöntemi
B) Sözlü tarih yöntemi
C) Araşrırma yöntemi
D) Olayları yaşama
10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?
A) Annemizden
B) Babamızdan
C) Kitaplarımızdan
D) Dedemizden
11. Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?
A) bilimsel buluşlar
B) resimler
C) kitaplar
D) söylentiler
12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?
A) ileri görüşlülüğü
B) açıksözlülüğü
C) barışçı
D) savaşmayı sever
13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
A) vatan ve millet sevgisi
B) barışçılık
C) Egemenlik padişaha aittir
D) Akılcılık
14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?
A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
C) Millet egemenliğini esas alma
D) Yabancı devletin himayesine girme
15. I – anne II – baba III – çocuklar Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III
16. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
A) Evlenmemiş çocuklar
B) Komşular
C) Babaanne
D) Amca
17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?
A) Türkü
B) Oyun
C) Roman
D) Düğün
18. – Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
A) Cirit
B) . Futbol
C) Voleybol
D) tenis
19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?
A) geleneklerimiz
B) göreneklerimiz
C) kanıtlarımız
D) kültürümüz
20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A) dil
B) kıyafetler
C) savaş
D) gelenekler

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadığımız Yer

Yaşadığımız Yer

Online Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur?

A) banka
B) ağaç
C) bina
D) araba

2. Evden çıktığında önce batıya sonra kuzeye dönerek okuluna ulaşan Ali,okul çıkışında geldiği yoldan dönmek istiyor.Ali hangi yönlere sırasıyla dönerek evine ulaşır?

A) Önce güney sonra doğu
B) Önce kuzey sonra batı
C) Önce batı sonra yine batı
D) Sadece güney

3. Açık denizlerde yönümü en kolay nasıl bulurum?

A) Ağaç yosunlarına bakarak
B) Pusula ile
C) Kutup yıldızına bakarak
D) Teleskopla

4. Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliklerinden değildir?

A) Kuş bakışı çizilmesi.
B) Kabataslak olması
C) Küçültülerek çizilmesi.
D) Planlı ve ölçekli olması.

5. Yurdumuzda heyelanların en çok görüldüğü mevsim aşağıdakilerden hangisidir?

A) ilkbahar
B) yaz
C) sonbahar
D) kış

6. Aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yönümüzü bulamayız?

A) pusula kullanarak
B) kutup yıldızına bakarak
C) evlerin kapı ve pencerelerine bakarak
D) güneşin doğuş ve batış yerine bakarak

7. Yüzümüzü güneşin doğduğu tarafa dönüp ellerimizi yanlara doğru açtığımızda sağ kolumuz aşağıdaki yönlerden hangisini gösterir?

A) kuzeyi
B) güneyi
C) batıyı
D) doğuyu

8. Ülkemize en çok zarar veren doğal afet türü hangisidir?

A) deprem
B) heyelan
C) sel
D) çığ

9. İnsanların zihinsel olarak ürettikleri fikirlere ne ad verilir?

A) hoşgörü
B) düşünce
C) kimlik
D) duygu

10. Farklılıklara ve düşüncelere saygı duymak ne anlama gelir?

A) hoşgörü
B) düşünce
C) duygu
D) fark

11. Aşağıdakilerden hangisi ara yöndür?

A) güney
B) kuzey
C) kuzeybatı
D) batı

2. Hangisi herhangi bir nesnenin veya kimsenin bulunduğu konuma denir?

A) yön
B) yer
C) çevre
D) ana yön

13. Gerçek nesnelerin yerine kullanılan şekil ve resimlere ne ad verilir?

A) kroki
B) sembol
C) yer
D) harita

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin komşu olduğu ülkelerden değildir?

A) Gürcistan
B) İran
C) Suriye
D) İtalya

15. ‘Hoşgörülülükte deniz gibi ol’ sözü kime aittir?

A) Atatürk
B) Mimar Sinan
C) Evliya Çelebi
D) Mevlana

16. İcat ediliş zamanlarını düşündüğümüzde hangi sıralama doğru olur?

A) at arabası-tekerlek –otomobil
B) otomobil-tekerlek-at arabası
C) tekerlek-otomobil-at arabası
D) tekerlek-at arabası –otomobil

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?

A) adımız
B) doğum yerimiz
C) doğum tarihimiz
D) annemizin kızlık soyadı

18. Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk’ün doğum yeri ve doğum tarihi birlikte verilmiştir?

A) Selanik–1881
B) Ankara–1881
C) İstanbul–1938
D) Selanik–1938

19. Aşağıdakilerden hangisi kişileri diğer insanlardan kesinlikle farklı kılar?

A) ad
B) doğum tarihi
C) kan grubu
D) parmak izi

20. Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında bulunmaz?

A) adınız
B) babanızın adı
C) yetenekleriniz
D) doğum yeriniz

4.Sınıf Matematik Zaman Ölçüleri

Zaman Ölçüleri

Online Çöz

1.
A)
B)
C)
D)
1. Yarım ve çeyrek saat kaç dakika eder?
A) 45
B) 35
C) 30
D) 25
2.
A)
B)
C)
D)
2. İki saatlik süre içerisinde kaç tane çeyrek saat vardır?
A) 16
B) 8
C) 12
D) 6
3.
A)
B)
C)
D)
3. 2 saat 15 dakika kaç dakika eder?
A) 145
B) 135
C) 130
D) 125
4.
A)
B)
C)
D)
4. 2 yarım ve 4 çeyrek saat kaç saat eder?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
5.
A)
B)
C)
D)
5. saat 2:35’te 3’e kaç dakika vardır?
A) 45
B) 35
C) 30
D) 25
6.
A)
B)
C)
D)
6. Öğleden önce saat 9:00 ise öğleden sonra ki dönüşümünde saat kaçı gösterir?
A) 19:00
B) 20:00
C) 21:00
D) 22:00
7.
A)
B)
C)
D)
7. Öğleden sonra saat 16:30 öğleden önce saat kaça dönüşebilir?
A) 3:30
B) 5:30
C) 4:30
D) 2:30
8.
A)
B)
C)
D)
8. Saat 5’e 20 var ile aynı anlama gelen aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3:40
B) 5:35
C) 4:40
D) 4:20
9.
A)
B)
C)
D)
9. Saat 14:30 ise aşağıdakilerden hangisi öğleden önceki zamana denk gelir?
A) 2:30
B) 3:30
C) 1:30
D) 4:30
10.
A)
B)
C)
D)
10. Bir saatte akrep 5’e yakın yelkovan 9’u gösterirken saat kaçtır?
A) 4:45
B) 5:45
C) 4:35
D) 5:35
11.
A)
B)
C)
D)
11. Saat 17:15’te akrep ve yelkovan sırasıyla hangi rakamları gösterir?
A) 5 – 9
B) 5 – 3
C) 5 – 6
D) 5 – 12
12.
A)
B)
C)
D)
12. Akşam saat 22:30’da yatan ve Sabah saat 8:30’da kalkan Beyza, kaç saat uyumuştur?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
13.
A)
B)
C)
D)
13. Bir bebek sabah 2 saat 45 dakika, öğlen 3 saat 5 dakika ve gece 7 saat 10 dakika uyumuştur. Acaba bu bebek bir günde kaç saat uyumuştur?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
14.
A)
B)
C)
D)
14. Saatin yelkovanı bir gün içerisinde 6’nın üzerinden kaç defa geçer?
A) 12
B) 20
C) 24
D) 48
15.
A)
B)
C)
D)
15. Günde 8 saat çalışan bir işçi haftada 5 gün çalışıyor ise 4 haftada kaç saat çalışır?
A) 140
B) 130
C) 160
D) 120
16.
A)
B)
C)
D)
16. Bir anne kızından 25 yaş büyüktür. 5 yıl önce kızı 10 yaşında ise anne şimdi kaç yaşındadır?
A) 45
B) 35
C) 30
D) 40
17.
A)
B)
C)
D)
17. Kardeşi Cenk’ten 4 yaş küçüktür. 2004 yılında Cenk 6 yaşında olduğuna göre 2008 yılında Cenk’in kardeşi kaç yaşındadır?
A) 10
B) 8
C) 6
D) 4
18.
A)
B)
C)
D)
18. 2008 yılında TBMM’nin kuruluşunun kaçıncı yılını kutlayacağız?
A) 88
B) 98
C) 78
D) 86
19.
A)
B)
C)
D)
19. Ezgi 03.02.1999 yılında doğdu. 15.04.2008 tarihinde Ezgi doğalı kaç yıl kaç ay ve kaç gün olmuştur?
A) 9 yıl 3 ay 12 gün
B) 8 yıl 4 ay 8 gün
C) 9 yıl 2 ay 12 gün
D) 10 yıl 1 ay 9gün
20.
A)
B)
C)
D)
20. 4 saatte 1 dakika geri kalan bir saat iki günde kaç saat geri kalır?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
********

 

4.Sınıf Matematik Kesir Problemleri

4.Sınıf Matematik Kesir Problemleri

Online Çöz

1.      Babası, Ali’ye bahçedeki çiti boyamasını söylemiş. Ali, 36m uzunluğundaki çitin 1/6 ini kırmızıya 1/6‘ ini maviye boyamış. Ali çitin kaç metresini  boyamıştır?
A)      12m
B)      24m
C)      30m
D)      18m
2.       Bir günün2/6 ‘sini uykuda 1/6 ‘ini okulda geçiriyorum. Geriye kaç saat kalır?
A)      12 s
B)      10 s
C)      8 s
D)      6 s
3.      250 YTL aranın 2/10 ‘si ile 1/10 ‘ ini harcadım. Geriye kaç liram kaldı?
A)      150 YTL
B)      125 YTL
C)      175 YTL
D)      100 YTL
4.      Bir top kumaşın 2/8 ‘si ile1/8 ‘i satılmıştır. Bir top kumaş 200 m olduğuna göre geriye kaç m kumaş kalmıştır?
A)      75 m
B)      100 m
C)      125 m
D)      150 m
5.      Bahçemizin 1/7 ‘ine gül,2/7  ’sine lale, geriye kalan kısmına da sebze diktik. Bahçemiz 98 metre kare olduğuna göre ne kadarına çiçek ektik?
A)      35 m2
B)      40 m2
C)      42 m2
D)      45 m2
6.       Berke kitabının önce1/5 ‘ini sonra da 2/5‘sini okudu. Berke’nin kitabı 75 sayfa olduğuna göre Berke kaç sayfa okumuştur?
A)      45
B)      30
C)      60
D)      25
7.      Can, sabah kutudaki sütün 1/9 ‘ini akşam da 3/9‘ünü içmiştir. Bir şişede 450 cl süt olduğuna göre geriye kaç cl süt kalmıştır?
A)      150 cl
B)      250 cl
C)      200 cl
D)      500 cl
8.      48 litrelik bir bidon suyun önce2/6 ‘si sonra 3/6’ü harcanmıştır. Geriye kaç litre su kalmıştır?
A)      7 litre
B)      8 litre
C)      42 litre
D)      14 litre
9.      Balonlarımın önce3/8 ‘ü sonra1/8 ‘i daha sonrada 2/8 ‘si patladı. Geriye 14 balon kaldığına göre kaç balon patlamıştır?
A)      28
B)      35
C)      14
D)      42
10.Bizim sınıftaki öğrencilerin 1/10‘i resim, 4/10 ‘ ü müzik ve 3/10 ‘ matematik kursuna gidiyor.Sınıf mevcudu 40 olduğuna göre kursa giden kaç öğrencivardır?
A)      16
B)      32
C)      24

D)      8

 

11.           Babam, resim çerçevesi yapmak için 78cm çıtanın 4/6‘ ünü kullandı. Geriye cm çıta kaldı?
A)      12cm
B)      26 cm
C)      18cm
D)    30cm
12.           Belediye 42km yolumuzun 1/6’ ini asfaltladı. Geriye    kaç km yol kaldı?
A)      36 km
B)      35 km
C)      30 km
D)    28 km
 13.     Selin, masal kitabının 3/6‘ünü okudu. Okunacak 36 sayfa kaldığına göre kitabın tamamı kaç sayfadır?
A)      36
B)      72
C)      118
D)    144
14.           Bir manav üzümlerin 1/3’ini sattı. 15 kg üzüm sattığına göre geriye kaç kg üzüm kalmıştır?
A)      15
B)      20
C)      30

D)    45

 

15.           Kümesteki tavukların 1/4‘i yumurtluyor. Bu kümeste 20 tavuk olduğuna göre yumurtlamayan kaç tavuk vardır?
A)      5
B)      15
C)      4
D)    8
16.           Bir sandık elmanın 3/6’ünü sattık. Geriye 18kg elma kaldığına göre satılmadan önce sandıkta kaç kg elma vardır?
A)      24kg
B)      32kg
C)      36kg
D)    40kg
17.           Bir sepetteki 90 yumurtanın 4/10‘ünü sattık. Geriye kaç yumurta kaldı?
A)      30
B)      36
C)      45
D)    54
18.           Bir sandık domatesin 2/8‘si çürüdü. Geriye 18 kg domates kaldığına göre bir sandıkta kaç kg domates vardır?
A)      16kg
B)      42kg
C)      24kg
D)    8kg
19.             4– A  sınıfındaki 45 öğrencinin 3/9 ‘ü geziye katıldı.Geziye katılmayan öğrenciler kaç kişidir?
A)      15
B)      20
C)      30
D)    25
20.            Selin, 70 cevizin  7/10 ‘sini arkadaşları ile paylaştı. Selin’e kaç ceviz kaldı?
A)      21
B)      14
C)      28
D)      49

 

4.Sınıf Matematik Kesir Problemleri

Kesir Problemleri

Online Çöz

1.       42 metre kumaşın 6/7 sini Serap, geri kalanını Nilgün alıyor. Serap, Nilgün’den kaç metre fazla kumaş almıştır?
A) 30
B) 24
C) 36
D) 6
2.       Ayakkabıcı 54 çift ayakkabısının önce 2/9 sini, sonra da kalanın 1/3 ini satıyor. Kaç çift ayakkabı kalmıştır?
A) 28
B) 36
C) 42
D) 24
3.       1/5 i 30 olan sayının 2/5 si kaçtır?
A) 30
B) 60
C) 40
D) 50
 

4.       60 sayfalık kitabımın 2/5 sini okudum. Geriye okunacak kaç sayfam kaldı?
A) 36
B) 40
C) 30
D) 35
 

5.       Kare şeklindeki bir bahçenin çevresinin 1/4 i 40 metredir. Bahçenin bir kenarının yarısı kaç metredir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 60
6.       1/5 metre kaç santimetre yapar?
A) 25cm
B) 20cm
C) 30cm
D) 40cm
 

7.       Bir kilogram fındığın 2/5  si kaç gram gelir?
A) 200g
B) 300g
C) 400g
D) 500g
 

8.       80 YTL paranın 1/4 ini Onat, 1/5  ini Kemal aldı. Onat, Kemal’den kaç lira fazla para aldı?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
9.       2/5 si 20 olan sayı kaçtır?
A) 50
B) 40
C) 100
D) 120
 

10.   3/8 ü 72 olan sayının 1/3 i kaçtır?
A) 64
B) 74
C) 84
D) 94
 

 

11.  
Evdeki yumurtaların 2/3sini kullandık. Geriye 12 yumurta kaldı. Başlangıçta kaç yumurtamız vardı?
A) 30
B) 24
C) 40
D) 36
 

12.   Hangi sayının 3/5 si 30 olur?
A) 25
B) 30
C) 15
D) 50
13.   Bir kitaplıktaki 75 kitabın 1/5 i öykü kitabı, diğerleri romandır. Kitaplıkta kaç roman vardır?
A) 10
B) 60
C) 20
D) 25
14.   Bir günün 2/3 si kaç saattir?
A) 16
B) 8
C) 12
D) 6
 

15.   Ezgi’nin yaşı annesinin yaşının 2/9 si kadardır. Ezgi 10 yaşında olduğuna göre annesinin yaşı   kaçtır?
A) 25
B) 35
C) 45
D) 55
16.   45 cevizin 2/5  si kaç ceviz yapar?
A) 16
B) 17
C) 18
D) 20
 

17.   Begüm kitabından 20 sayfa okudu. Geriye kitabın 3/4 ü kaldı. Kitabın tamamı kaç sayfadır?
A) 60
B) 70
C) 50
D) 80
 

18.   Nur, 5 yıl sonra 14 yaşında olacaktır. Nur’un şimdiki yaşının 1/3 i kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 4
19.   Yarısı 50 olan sayının 4/5ü kaçtır?
A) 30
B)80
C) 25
D) 50
 

20.   3/8 ü 72 olan sayının 2/3 eksiği kaçtır?
A) 120
B) 64
C) 125
D) 130

 

4.Sınıf Matematik Kesirler

Matematik Kesirler

Online Çöz


A)
B)
C)
D)
1. Babası, Ali’ye bahçedeki çiti boyamasını söylemiş. Ali, 36m uzunluğundaki çitin 1/6 ini kırmızıya 1/6‘ ini maviye boyamış. Ali çitin kaç metresini boyamıştır?
A) 12m
B) 24m
C) 30m
D) 18m
2.
A)
B)
C)
D)
2. Bir günün2/6 ‘sini uykuda 1/6 ‘ini okulda geçiriyorum. Geriye kaç saat kalır?
A) 12 s
B) 10 s
C) 8 s
D) 6 s
3.
A)
B)
C)
D)
3. 250 YTL aranın 2/10 ‘si ile 1/10 ‘ ini harcadım. Geriye kaç liram kaldı?
A) 150 YTL
B) 125 YTL
C) 175 YTL
D) 100 YTL
4.
A)
B)
C)
D)
4. Bir top kumaşın 2/8 ‘si ile1/8 ‘i satılmıştır. Bir top kumaş 200 m olduğuna göre geriye kaç m kumaş kalmıştır?
A) 75 m
B) 100 m
C) 125 m
D) 150 m
5.
A)
B)
C)
D)
5. Bahçemizin 1/7 ‘ine gül,2/7 ’sine lale, geriye kalan kısmına da sebze diktik. Bahçemiz 98 metre kare olduğuna göre ne kadarına çiçek ektik?
A) 35 m2
B) 40 m2
C) 42 m2
D) 45 m2
6.
A)
B)
C)
D)
6. Berke kitabının önce1/5 ‘ini sonra da 2/5‘sini okudu. Berke’nin kitabı 75 sayfa olduğuna göre Berke kaç sayfa okumuştur?
A) 45
B) 30
C) 60
D) 25
7.
A)
B)
C)
D)
7. Can, sabah kutudaki sütün 1/9 ‘ini akşam da 3/9‘ünü içmiştir. Bir şişede 450 cl süt olduğuna göre geriye kaç cl süt kalmıştır?
A) 150 cl
B) 250 cl
C) 200 cl
D) 500 cl
8.
A)
B)
C)
D)
8. 48 litrelik bir bidon suyun önce2/6 ‘si sonra 3/6’ü harcanmıştır. Geriye kaç litre su kalmıştır?
A) 7 litre
B) 8 litre
C) 42 litre
D) 14 litre
9.
A)
B)
C)
D)
9. Balonlarımın önce3/8 ‘ü sonra1/8 ‘i daha sonrada 2/8 ‘si patladı. Geriye 14 balon kaldığına göre kaç balon patlamıştır?
A) 28
B) 35
C) 14
D) 42
10.
A)
B)
C)
D)
10. Bizim sınıftaki öğrencilerin 1/10‘i resim, 4/10 ‘ ü müzik ve 3/10 ‘ matematik kursuna gidiyor.Sınıf mevcudu 40 olduğuna göre kursa giden kaç öğrenci vardır?
A) 16
B) 32
C) 24
D) 8
11.
A)
B)
C)
D)
11. Babam, resim çerçevesi yapmak için 78cm çıtanın 4/6‘ ünü kullandı. Geriye cm çıta kaldı?
A) 12cm
B) 26 cm
C) 18cm
D) 30cm
12.
A)
B)
C)
D)
12. Belediye 42km yolumuzun 1/6’ ini asfaltladı. Geriye kaç km yol kaldı?
A) 36 km
B) 35 km
C) 30 km
D) 28 km
13.
A)
B)
C)
D)
13. Selin, masal kitabının 3/6‘ünü okudu. Okunacak 36 sayfa kaldığına göre kitabın tamamı kaç sayfadır?
A) 36
B) 72
C) 118
D) 144
14.
A)
B)
C)
D)
14. Bir manav üzümlerin 1/3’ini sattı. 15 kg üzüm sattığına göre geriye kaç kg üzüm kalmıştır?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 45
15.
A)
B)
C)
D)
15. Kümesteki tavukların 1/4‘i yumurtluyor. Bu kümeste 20 tavuk olduğuna göre yumurtlamayan kaç tavuk vardır?
A) 5
B) 15
C) 4
D) 8
16.
A)
B)
C)
D)
16. Bir sandık elmanın 3/6’ünü sattık. Geriye 18kg elma kaldığına göre satılmadan önce sandıkta kaç kg elma vardır?
A) 24kg
B) 32kg
C) 36kg
D) 40kg
17.
A)
B)
C)
D)
17. Bir sepetteki 90 yumurtanın 4/10‘ünü sattık. Geriye kaç yumurta kaldı?
A) 30
B) 36
C) 45
D) 54
18.
A)
B)
C)
D)
18. Bir sandık domatesin 2/8‘si çürüdü. Geriye 18 kg domates kaldığına göre bir sandıkta kaç kg domates vardır?
A) 16kg
B) 42kg
C) 24kg
D) 8kg
19.
A)
B)
C)
D)
19. 4– A sınıfındaki 45 öğrencinin 3/9 ‘ü geziye katıldı.Geziye katılmayan öğrenciler kaç kişidir?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 25
20.
A)
B)
C)
D)
20. Selin, 70 cevizin 7/10 ‘sini arkadaşları ile paylaştı. Selin’e kaç ceviz kaldı?
A) 21
B) 14
C) 28
D) 49
********

 

4.Sınıf Matematik Ağırlık Ölçüleri

4.Sınıf Matematik Ağırlık Ölçüleri

Online Çöz

1.
A)
B)
C)
D)
1 kg peynirin 400 g tüketilince kaç g peynir kalır?
A) 600g
B) 500g
C) 400g
D) 300g
2.
A)
B)
C)
D)
2 kg unun 650 g ile pasta yapılmıştır. Geriye kaç g un kalmıştır?
A) 1450g
B) 1550 g
C) 1350 g
D) 850g
3.
A)
B)
C)
D)
5 kg şekerin yarım kg’ı satılmıştır. Geriye kaç g şeker kalmıştır?
A) 4500g
B) 3500g
C) 2500 g
D) 4000g
4.
A)
B)
C)
D)
1 kg 450 g lık tuzun 750 g’ı tüketilince kaç g tuz kalır?
A) 700g
B) 750g
C) 550 g
D) 500g
5.
A)
B)
C)
D)
5 kg 600 g ayvanın 1 kg 750 g’ı yenildiğine göre geriye kaç g ayva kalmıştır?
A) 4850g
B) 3850g
C) 2850g
D) 3750g
6.
A)
B)
C)
D)
650 g çerezin üzerine 1 kg 250 g daha çerez ilave edersek kaç kg çerezimiz olur?
A) 1700g
B) 1750g
C) 1850g
D) 1900g
7.
A)
B)
C)
D)
Yarım kg tereyağının çeyrek kg’ı ile yemek yapıldığında kaç g tereyağı kalır?
A) 50g
B) 200g
C) 250g
D) 300g
8.
A)
B)
C)
D)
5 t fındığın 2 t 450 kg’ı satıldığına göre kaç kg fındık kalmıştır?
A) 2550kg
B) 2500kg
C) 3000kg
D) 3250kg
9.
A)
B)
C)
D)
2 t 300 kg kömürün 750 kg’ı yakıldığına göre kaç kg kömür kalmıştır?
A) 1550kg
B) 1450kg
C) 1250kg
D) 1650kg
10.
A)
B)
C)
D)
Bir kamyon dolu ikine 13 t, yükü boşaltıldıktan sonra 5 t 450 kg geldiğine göre kamyonda kaç kg yük vardı?
A) 6550kg
B) 7500kg
C) 7550kg
D) 6500kg
11.
A)
B)
C)
D)
Bir bidon zeytinyağı brüt 5 kg gelmektedir. İçinde 4 kg 875 g zeytinyağı olduğuna göre bidonun darası kaç gramdır?
A) 225g
B) 175g
C) 150g
D) 125g
12.
A)
B)
C)
D)
Bir torba toz şeker 5 kg gelmektedir. Bu şekerleri 250 g’lık şeker alan poşetlere koymak istiyoruz. Kaç tane poşete ihtiyacımız vardır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
13.
A)
B)
C)
D)
İçinde 25 kg 300 g domates bulunan bir kasanın darası 1 kg 800 g geliyor. Bir kasa domatesin brüt kütlesi kaç kg’dır?
A) 22kg500g
B) 23kg500g
C) 24kg500g
D) 23kg
14.
A)
B)
C)
D)
Asiye’nin kütlesi 35 kg’dır. Kübra’nın kütlesi Asiye’nin kütlesinden 4 kg 800 g fazla olduğuna göre ikisinin kütleleri toplamı ne kadardır?
A) 74kg800g
B) 74kg400g
C) 64kg800g
D) 64kg 200g
15.
A)
B)
C)
D)
Bir kasaptaki 18 kg 500 g etin önce 3 kg 200 gramı, daha sonra ise yarım kilogramı satılmıştır. Kasapta satılmadık kaç kg et kalmıştır?
A) 15kg800g
B) 13kg800g
C) 14kg800g
D) 14kg600g
16.
A)
B)
C)
D)
Bir kavanoz balın kütlesi 3 kg’dır. Öğle yemeğinde 750 g’ı, akşam yemeğinde ise çeyrek kilogramı tüketildiğine göre kaç kg bal kalmıştır?
A) 2kg
B) 4kg
C) 1kg
D) 3kg
17.
A)
B)
C)
D)
4850 kg fındığın 2 t 350 kg’ı satıldığına göre kaç kg fındık kalmıştır?
A) 3500kg
B) 2500kg
C) 1500kg
D) 2250kg
18.
A)
B)
C)
D)
Brüt kütlesi 6 kg gelen bir kutu bisküvinin darası 850 g olduğuna göre bisküvinin net kütlesi kaç g’dır?
A) 4150g
B) 3150g
C) 5150g
D) 5250g
19.
A)
B)
C)
D)
Bir aile kışlık yakacak olarak aldığı 2 t kömürün 250 kg’ını artırdığına göre bu aile kışın kaç kg kömür tüketmiştir?
A) 1250kg
B) 1550kg
C) 1500kg
D) 1750kg
20.
A)
B)
C)
D)
Ayşe teyze yemek yapmak için aldığı 2 kg patatesin bir buçuk kg’ını kullandığına göre geriye kaç g patatesi kalmıştır?
A) 500g
B) 1000g
C) 750g
D) 250g
********

 

4.Sınıf Matematik Ağırlık Ölçüleri

Matematik Ağırlık Ölçüleri

Online Çöz

1.
A)
B)
C)
D)
Yarım kilogram kaç gramdır?
A) 500g
B) 250g
C) 100g
D) 1000g
2.
A)
B)
C)
D)
Çeyrek kilogram kaç gramdır?
A) 500g
B) 250g
C) 100g
D) 1000g
3.
A)
B)
C)
D)
7 kg kaç g eder?
A) 700g
B) 70g
C) 7g
D) 7000g
4.
A)
B)
C)
D)
5 000 g kaç kg eder?
A) 50kg
B) 5kg
C) 500kg
D) 5000kg
5.
A)
B)
C)
D)
6 800 g aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 68kg
B) 680kg
C) 6kg 800g
D) 6000g
6.
A)
B)
C)
D)
4 kg 150 g kaç g eder?
A) 4150g
B) 4250g
C) 4100g
D) 4000g
7.
A)
B)
C)
D)
3 t kaç kg eder?
A) 30kg
B) 300kg
C) 3kg
D) 3000kg
8.
A)
B)
C)
D)
2 825 kg aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2t8500kg
B) 28t 250kg
C) 2t825kg
D) 2t850kg
9.
A)
B)
C)
D)
8 t 75 kg aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 875kg
B) 8750kg
C) 8075kg
D) 80075kg
10.
A)
B)
C)
D)
350 g + 1 kg + 150 g + 6 kg = ……………g
A) 7kg500g
B) 7kg150g
C) 6kg350g
D) 6kg450g
11.
A)
B)
C)
D)
620 g + 4 kg + 180 g + 200 g = ………… kg
A) 4kg500g
B) 4kg250g
C) 4kg180g
D) 5kg
12.
A)
B)
C)
D)
350 g + 7 kg + 250 g + 400 g = …………. kg
A) 7kg
B) 7kg800g
C) 800g
D) 8kg
13.
A)
B)
C)
D)
1450 g + 350 g + 2 kg + 200 g = ……… kg
A) 2kg
B) 3kg
C) 4kg
D) 5kg
14.
A)
B)
C)
D)
2600 g + 250 g + 8 kg + 150 g = …………. kg
A) 10kg
B) 11kg
C) 12 kg
D) 9 kg
15.
A)
B)
C)
D)
5 t + 2400 kg + 1600 kg + 200 kg = ………… kg
A) 8200kg
B) 9200kg
C) 7200 kg
D) 10200kg
16.
A)
B)
C)
D)
2500 kg + 3 t + 1250 kg 3250 kg = ……t
A) 8t
B) 9t
C) 10t
D) 11t
17.
A)
B)
C)
D)
2 t + 3 500 kg + 300 kg + 1200 kg = …… t
A) 7t
B) 8t
C) 9t
D) 10t
18.
A)
B)
C)
D)
300 g + 6 kg + 1 700 g + 1 kg = ……………. kg
A) 7kg
B) 8 kg
C) 9 kg
D) 10 kg
19.
A)
B)
C)
D)
5 kg + 520 g + 250 g + 1 kg + 230 g = …… gr
A) 7000g
B) 8000g
C) 9000g
D) 6000g
20.
A)
B)
C)
D)
1400 kg + 3 t + 400 kg + 2 t + 1200 kg = ……..t
A) 7 t
B) 8 t
C) 9 t
D) 10 t
********

 

1 2 3 5